0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva

2., aktualizované vydání

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
195  176 
Ihned ke stažení
i: 26909 n: 27199471r: 9813
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
229  99  Výjimečná cena
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 20. 07. 2024 7:29
i: 26538 n: 27106103r: 9813
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.
Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do práva vlastnictví a věcných práv? Orientujte se! Vymezujeme přehledně pojem věc a členění věcí. Dále se věnujeme jednotlivým absolutním právům, tedy v první řadě držbě a vlastnictví, včetně možného nabytí vlastnického práva od neoprávněné osoby. Samostatně objasníme spoluvlastnictví a řešíme správu společné věci a oddělení a zrušení spoluvlastnictví. Speciálně se zaměřujeme na bytové spoluvlastnictví, především práva a povinnosti vlastníka jednotky. V neposlední řadě se věnujeme věcným právům k cizím věcem, především nově zavedenému právu stavby, ale i věcným břemenům, zástavnímu a zadržovacímu právu i nové úpravě správy cizího majetku. Nové vydání reaguje na novelu občanského zákoníku, která přinesla změnu především u svěřenských fondů.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva

Úvod
Předmluva k 2., aktualizovanému vydání
 
Kapitola 1 Pojem věci, členění věcí, věcná práva
  i. Věci a jejich rozdělení
      Rozdělení věcí
      Věci hmotné a nehmotné, ovladatelné přírodní síly
      Věci nemovité a movité
      Věci zastupitelné  
      Zuživatelná věc
      Hromadná věc
      Obchodní závod, rodinný závod
      Pobočka a odštěpný závod
      Obchodní tajemství
      Součást věci
      Příslušenství
      Cenné papíry
      Zastupitelné cenné papíry
      Forma cenného papíru
      Emise cenného papíru
      Vydání cenného papíru
      Stejnopisy
      Kupón a talón
      Hromadná listina
      Zaknihované cenné papíry
      Evidence zaknihovaných cenných papírů
      Přeměna zaknihovaných a listinných papírů
  ii. Věcná práva
      Veřejný seznam
      Věcná práva zapsaná ve veřejném seznamu
      Nesoulad zapsaného a skutečného stavu
 
Kapitola 2 Držba
  i. Co je to držba
      Výklad pojmosloví „faktické ovládání“ a „vůle držet“
  ii. Kdo může být držitelem
  iii. Co lze držet
  iv. Okamžik a způsob nabytí držby
  v. Aspekty držby
      Řádná držba
      Poctivá a nepoctivá držba (skutkový a právní omyl)
      Kdy se poctivý držitel stává nepoctivým
      (Ne)poctivá držba a nároky držitele vlastnického práva
      Pravá držba
      Ochrana pravé, poctivé a řádné držby
  vi. Ochrana držby
      Ohrožení držitele pozemku prováděním nebo odstraňování stavby
      Lhůty pro podání (posesorní) žaloby na ochranu nebo uchování držby
  vii. Zánik držby
 
Kapitola 3 Vlastnictví, nabytí vlastnictví, vydržení, převod vlastnictví
  i. Co lze vlastnit
  ii. Práva a povinnosti (zákazy) vlastníka
      Závažné rušení práva nad míru přiměřenou poměrům
  iii. Ochrana vlastnického práva – vlastnické žaloby
      Reivindikační žaloba
      Co lze reirindikační žalobou požadovat
      Rozhodnutí soudu
      Negatorní žaloba
      Formulace nároku v žalobě
      Rozhodnutí soudu
      Ochrana domnělého vlastníka a publiciánská žaloba
  iv. Přírůstky
      Přírůstky movité věci
      Umělé přírůstky
      Zpracování
      Smísení
      Stavba
      Přestavek
  v. Vydržení
      Kdo nemůže vydržet vlastnické právo
      Mimořádné vydržení
  vi. Nabytí vlastnického práva převodem
      Převod vlastnictví k movité věci
      Nabytí nemovitých věcí
  vii. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného (od nevlastníka)
 
Kapitola 4 Omezení vlastnického práva
  i. Ochrana sousedských práv
  ii. Vstup na cizí pozemek a vydání movitých věcí na cizích pozemcích
  iii. Plody ze stromů a keřů, přesahující větve a kořeny
  iv. Stromy u společné hranice pozemků
  v. Opora pozemků
  vi. Voda, sníh a led
  vii. Stavba na sousedním pozemku
  viii. Vstup na sousední pozemek, užívání sousedního pozemku a prostoru nad nebo pod ním
  ix. Vyvlastnění a omezení vlastnického práva
 
Kapitola 5 Nezbytná cesta, rozhrady
  i. Nezbytná cesta
  ii. Rozhrada
 
Kapitola 6 Přivlastnění
 
Kapitola 7 Nález
  i. Panství nad věcí
  ii. Povinnost nálezce
  iii. Postup při nálezu
  iv. Správa nalezené věci
  v. Věci skryté
 
Kapitola 8 Spoluvlastnictví, správa společné věci
  i. Pojem spoluvlastnictví
  ii. Ochrana spoluvlastnictví
  iii. Vznik spoluvlastnictví
  iv. Spoluvlastnický podíl
  v. Správa společné věci
  vi. Správce společné věci
  vii. Oddělení ze spoluvlastnictví, zrušení spoluvlastnictví
  viii. Ochrana třetích osob při rozdělování společné věci
  ix. Odklad zrušení spoluvlastnictví
  x. Přídatné spoluvlastnictví
  xi. Správa věci v přídatném spoluvlastnictví
 
Kapitola 9 Byty a jejich spoluvlastnictví
  i. Vznik jednotky
      Prohlášení
      Výstavba domu s jednotkami
  ii. Práva a povinnosti vlastníka jednotky
  iii. Převod jednotky
  iv. Správa domu a pozemku
      Správce
      Správa domu společenstvím vlastníků jednotek
      Založení a fungování společenství vlastníků jednotek
      Orgány společenství vlastníků jednotek, hlasování v nich
      Zrušení společenství vlastníků
  v. Zrušení bytového spoluvlastnictví
  vi. Společná ustanovení pro správu domu a SVJ
 
Kapitola 10 Právo stavby
  i. Pojem práva stavby
  ii. Doba trvání práva stavby
  iii. Vznik a zánik práva stavby
 
Kapitola 11 Služebnosti a věcná břemena
  i. Služebnosti
  ii. Pozemkové služebnosti
      Služebnost inženýrské sítě
      Opora cizí stavby
      Služebnost okapu a právo na svod dešťové vody
      Právo na vodu
      Služebnost rozlivu
      Služebnost stezky, průhonu a cesty
      Právo pastvy
  iii. Užívací právo
  iv. Požívací právo
  v. Služebnost bytu
  vi. Zánik služebností
  vii. Reálná břemena
 
Kapitola 12 Zástavní právo
  i. Vznik zástavního práva
      Způsobilost pohledávky být zajištěna zástavním právem
      Způsobilý předmět zástavního práva
      Právní skutečnost požadovaná ke vzniku zástavního práva
      Zástavní smlouva
      Vznik zástavního práva na základě dalších skutečností
      Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci
      Zákonné zástavní právo
  ii. Druhy zástav
      Movitá věc
      Nemovitá věc
      Věc hromadná
      Podíl v korporaci
      Cenný papír
      Pohledávka
  iii. Rozsah zástavního práva
  iv. Práva a povinnosti ze zástavního práva
  v. Výkon zástavního práva
  vi. Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích
  vii. Zánik zástavního práva
 
Kapitola 13 Zadržovací právo
 
Kapitola 14 Správa cizího majetku
  i. Prostá a plná správa cizího majetku
  ii. Práva a povinnosti správce vůči beneficientovi
  iii. Práva a povinnosti správce vůči třetím stranám
  iv. Inventář, jistota a pojištění
  v. Společná správa
  vi. Obezřetné investice
  vii. Skončení správy
  viii. Svěřenský fond
      Založení svěřenského fondu
      Svěřenský správce
      Obmyšlený

Tištěná kniha

Datum vydání: 15.09.2017
Katalogové číslo: 4890
ISBN: 978-80-271-0610-3
Formát / stran: 167×240, 168 stran
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.18MB | 2.18MB | 0.69MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva

Tištěná kniha

Datum vydání: 15.09.2017
Katalogové číslo: 4890
ISBN: 978-80-271-0610-3
Formát / stran: 167×240, 168 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.18 MB | 2.18 MB | 0.69 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva

2., aktualizované vydání

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
195  176 
Ihned ke stažení
i: 26909 n: 27199471r: 9813
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
229  99  Výjimečná cena
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 20. 07. 2024 7:29
i: 26538 n: 27106103r: 9813
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.
Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do práva vlastnictví a věcných práv? Orientujte se! Vymezujeme přehledně pojem věc a členění věcí. Dále se věnujeme jednotlivým absolutním právům, tedy v první řadě držbě a vlastnictví, včetně možného nabytí vlastnického práva od neoprávněné osoby. Samostatně objasníme spoluvlastnictví a řešíme správu společné věci a oddělení a zrušení spoluvlastnictví. Speciálně se zaměřujeme na bytové spoluvlastnictví, především práva a povinnosti vlastníka jednotky. V neposlední řadě se věnujeme věcným právům k cizím věcem, především nově zavedenému právu stavby, ale i věcným břemenům, zástavnímu a zadržovacímu právu i nové úpravě správy cizího majetku. Nové vydání reaguje na novelu občanského zákoníku, která přinesla změnu především u svěřenských fondů.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva

Úvod
Předmluva k 2., aktualizovanému vydání
 
Kapitola 1 Pojem věci, členění věcí, věcná práva
  i. Věci a jejich rozdělení
      Rozdělení věcí
      Věci hmotné a nehmotné, ovladatelné přírodní síly
      Věci nemovité a movité
      Věci zastupitelné  
      Zuživatelná věc
      Hromadná věc
      Obchodní závod, rodinný závod
      Pobočka a odštěpný závod
      Obchodní tajemství
      Součást věci
      Příslušenství
      Cenné papíry
      Zastupitelné cenné papíry
      Forma cenného papíru
      Emise cenného papíru
      Vydání cenného papíru
      Stejnopisy
      Kupón a talón
      Hromadná listina
      Zaknihované cenné papíry
      Evidence zaknihovaných cenných papírů
      Přeměna zaknihovaných a listinných papírů
  ii. Věcná práva
      Veřejný seznam
      Věcná práva zapsaná ve veřejném seznamu
      Nesoulad zapsaného a skutečného stavu
 
Kapitola 2 Držba
  i. Co je to držba
      Výklad pojmosloví „faktické ovládání“ a „vůle držet“
  ii. Kdo může být držitelem
  iii. Co lze držet
  iv. Okamžik a způsob nabytí držby
  v. Aspekty držby
      Řádná držba
      Poctivá a nepoctivá držba (skutkový a právní omyl)
      Kdy se poctivý držitel stává nepoctivým
      (Ne)poctivá držba a nároky držitele vlastnického práva
      Pravá držba
      Ochrana pravé, poctivé a řádné držby
  vi. Ochrana držby
      Ohrožení držitele pozemku prováděním nebo odstraňování stavby
      Lhůty pro podání (posesorní) žaloby na ochranu nebo uchování držby
  vii. Zánik držby
 
Kapitola 3 Vlastnictví, nabytí vlastnictví, vydržení, převod vlastnictví
  i. Co lze vlastnit
  ii. Práva a povinnosti (zákazy) vlastníka
      Závažné rušení práva nad míru přiměřenou poměrům
  iii. Ochrana vlastnického práva – vlastnické žaloby
      Reivindikační žaloba
      Co lze reirindikační žalobou požadovat
      Rozhodnutí soudu
      Negatorní žaloba
      Formulace nároku v žalobě
      Rozhodnutí soudu
      Ochrana domnělého vlastníka a publiciánská žaloba
  iv. Přírůstky
      Přírůstky movité věci
      Umělé přírůstky
      Zpracování
      Smísení
      Stavba
      Přestavek
  v. Vydržení
      Kdo nemůže vydržet vlastnické právo
      Mimořádné vydržení
  vi. Nabytí vlastnického práva převodem
      Převod vlastnictví k movité věci
      Nabytí nemovitých věcí
  vii. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného (od nevlastníka)
 
Kapitola 4 Omezení vlastnického práva
  i. Ochrana sousedských práv
  ii. Vstup na cizí pozemek a vydání movitých věcí na cizích pozemcích
  iii. Plody ze stromů a keřů, přesahující větve a kořeny
  iv. Stromy u společné hranice pozemků
  v. Opora pozemků
  vi. Voda, sníh a led
  vii. Stavba na sousedním pozemku
  viii. Vstup na sousední pozemek, užívání sousedního pozemku a prostoru nad nebo pod ním
  ix. Vyvlastnění a omezení vlastnického práva
 
Kapitola 5 Nezbytná cesta, rozhrady
  i. Nezbytná cesta
  ii. Rozhrada
 
Kapitola 6 Přivlastnění
 
Kapitola 7 Nález
  i. Panství nad věcí
  ii. Povinnost nálezce
  iii. Postup při nálezu
  iv. Správa nalezené věci
  v. Věci skryté
 
Kapitola 8 Spoluvlastnictví, správa společné věci
  i. Pojem spoluvlastnictví
  ii. Ochrana spoluvlastnictví
  iii. Vznik spoluvlastnictví
  iv. Spoluvlastnický podíl
  v. Správa společné věci
  vi. Správce společné věci
  vii. Oddělení ze spoluvlastnictví, zrušení spoluvlastnictví
  viii. Ochrana třetích osob při rozdělování společné věci
  ix. Odklad zrušení spoluvlastnictví
  x. Přídatné spoluvlastnictví
  xi. Správa věci v přídatném spoluvlastnictví
 
Kapitola 9 Byty a jejich spoluvlastnictví
  i. Vznik jednotky
      Prohlášení
      Výstavba domu s jednotkami
  ii. Práva a povinnosti vlastníka jednotky
  iii. Převod jednotky
  iv. Správa domu a pozemku
      Správce
      Správa domu společenstvím vlastníků jednotek
      Založení a fungování společenství vlastníků jednotek
      Orgány společenství vlastníků jednotek, hlasování v nich
      Zrušení společenství vlastníků
  v. Zrušení bytového spoluvlastnictví
  vi. Společná ustanovení pro správu domu a SVJ
 
Kapitola 10 Právo stavby
  i. Pojem práva stavby
  ii. Doba trvání práva stavby
  iii. Vznik a zánik práva stavby
 
Kapitola 11 Služebnosti a věcná břemena
  i. Služebnosti
  ii. Pozemkové služebnosti
      Služebnost inženýrské sítě
      Opora cizí stavby
      Služebnost okapu a právo na svod dešťové vody
      Právo na vodu
      Služebnost rozlivu
      Služebnost stezky, průhonu a cesty
      Právo pastvy
  iii. Užívací právo
  iv. Požívací právo
  v. Služebnost bytu
  vi. Zánik služebností
  vii. Reálná břemena
 
Kapitola 12 Zástavní právo
  i. Vznik zástavního práva
      Způsobilost pohledávky být zajištěna zástavním právem
      Způsobilý předmět zástavního práva
      Právní skutečnost požadovaná ke vzniku zástavního práva
      Zástavní smlouva
      Vznik zástavního práva na základě dalších skutečností
      Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci
      Zákonné zástavní právo
  ii. Druhy zástav
      Movitá věc
      Nemovitá věc
      Věc hromadná
      Podíl v korporaci
      Cenný papír
      Pohledávka
  iii. Rozsah zástavního práva
  iv. Práva a povinnosti ze zástavního práva
  v. Výkon zástavního práva
  vi. Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích
  vii. Zánik zástavního práva
 
Kapitola 13 Zadržovací právo
 
Kapitola 14 Správa cizího majetku
  i. Prostá a plná správa cizího majetku
  ii. Práva a povinnosti správce vůči beneficientovi
  iii. Práva a povinnosti správce vůči třetím stranám
  iv. Inventář, jistota a pojištění
  v. Společná správa
  vi. Obezřetné investice
  vii. Skončení správy
  viii. Svěřenský fond
      Založení svěřenského fondu
      Svěřenský správce
      Obmyšlený

O Autorovi

Novotný Petr
Většinu svého profesního života se zabývá obchodním a finančním právem. Více než dvacet let je činný jako vedoucí partner advokátní kanceláře Rödl & Partner v České republice. Vedle toho působí též na katedře finančního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací, učebnic i článků.
Novotná Monika
Od absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se věnuje advokacii, od roku 1993 spolupracuje s advokátní kanceláří Rödl & Partner. Zaměřuje se především na občanské, obchodní a daňové pr ávo. Působí jako členka Kontrolní rady České advokátní komory. Je autorkou nebo spoluautorkou několika odborných publikací a řady vědeckých i populárně naučných článků. Věnuje se rovněž přednáškové či nnosti.
Kedroňová Kristina
Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. S advokátní kanceláří Rödl & Partner aktivně spolupracuje od roku 2013 na pozici spolupracující advokát. Zaměřuje se především na obč anské a obchodní právo. Je autorkou několika odborných článků na téma zaměřené na rekodifikaci soukromého práva.
Štrosová Ilona
Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále postgraduální studium práva na univerzitě v německém Pasově. V současné době je advokátkou spolupracující s kanceláří Rödl & Partner, kde se vě nuje především obchodnímu právu. Zároveň je studentkou postgraduálního studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy v oboru finančního práva a finanční vědy. Pravidelně se věnuje publikační činnosti
Štýsová Monika
Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala v roce 2001. V kanceláři Rödl & Partner působí jako advokátka od roku 2008. Zaměřuje se především na občanské, obchodní a farmaceutické právo. Je autorkou nebo spoluautorkou řady vědeckých i populárně naučných článků. Věnuje se i přednáškové činnosti.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

E-kniha 198 
Tištěná 127 
E-kniha 114 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.