0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
297  267 
Ihned ke stažení
i: 40056 n: 27141692r: 11963
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
349  149  Výjimečná cena
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 20. 06. 2024 14:51
i: 39641 n: 27112173r: 11963
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností.

Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré správy a programech Compliance a vzájemných souvislostech. Vychází z novel účinných k  1. 1. 2021. Čerpá z praxe.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance

O autorech
Předmluva 
Seznam zkratek 
1. Pojem a povaha obchodních společností 
2. Právní úprava obchodních společností 
3. Obecná úprava obchodních společností 
3.1 Vklad do obchodní společnosti 
3.1.1 Pojem vkladu 
3.1.2 Správce vkladů
3.2 Podíl 
3.2.1 Podíl na zisku 
3.2.2 Vypořádací podíl 
3.2.3 Podíl na likvidačním zůstatku 
3.2.4 Omezení výplaty zdrojů společnosti 
3.2.5 Nakládání s podílem 
4. Orgány obchodních společností 
4.1 Dělení orgánů 
4.2 Členství v orgánech 
4.2.1 Úvod
4.2.2 Rozhodování orgánů obchodní společnosti
4.2.3 Pravidla jednání členů orgánů 
4.2.4 Smlouva o výkonu funkce
4.2.5 Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce 
5. Regulace koncernu 
5.1 Ovlivnění 
5.2 Koncern 
5.3 Zpráva o vztazích 
6. Veřejná obchodní společnost 
6.1 Práva a povinnosti společníků 
6.2 Vnitřní uspořádání společnosti
6.3 Členství ve veřejné obchodní společnosti 
6.4 Zrušení veřejné obchodní společnosti 
7. Komanditní společnost 
7.1 Práva a povinnosti společníků 
7.2 Vnitřní uspořádání společnosti
7.3 Členství v komanditní společnosti 
7.4 Zrušení komanditní společnosti 
8. Společnost s ručením omezeným 
8.1 Podíl společníka 
8.2 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 
8.3 Práva a povinnosti společníka 
8.3.1 Obecné povinnost
8.3.2 Vkladová povinnost 
8.3.3 Povinnost ručení 
8.3.4 Příplatková povinnost
8.3.5 Povinnost odevzdat kmenový list 
8.3.6 Právo na podíl na zisku
8.3.7 Hlasovací právo 
8.3.8 Právo na informace 
8.3.9 Společnická žaloba 
8.3.10 Práva kvalifikovaných společníků 
8.4 Systém vnitřního uspořádání 
8.4.1 Valná hromada 
8.4.2 Svolání valné hromady 
8.4.3 Průběh valné hromady
8.4.4 Neplatnost valné hromady 
8.4.5 Statutární orgán 
8.4.6 Dozorčí rada
8.4.7 Výbor pro audit 
8.5 Zánik účasti společníka ve společnosti
8.5.1 Vystoupení společníka 
8.5.2 Dohoda o ukončení účasti společníka
8.5.3 Vyloučení společníka
8.5.4 Zrušení účasti společníka soudem 
8.5.5 Kaduční řízení
8.5.6 Převod podílu
8.6 Zvýšení základního kapitálu 
8.6.1 Zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti 
8.6.2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů 
8.7 Snížení základního kapitálu 
9. Akciová společnost
9.1 Založení a vznik akciové společnosti 
9.1.1 Ochrana věřitelů po vzniku akciové společnosti
9.2 Akcie
9.3 Práva a povinnosti akcionáře 
9.3.1 Vkladová povinnost 
9.3.2 Právo na podíl na zisku 
9.3.3 Hlasovací právo 
9.3.4 Právo na vysvětlení a informace
9.3.5 Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy 
9.3.6 Práva kvalifikovaných akcionářů
9.3.7 Nucený přechod účastnických cenných papírů 
9.3.8 Právo na odkup
9.4 Systém vnitřního uspořádání
9.4.1 Valná hromada 
9.4.2 Svolání valné hromady
9.4.3 Průběh valné hromady 
9.4.4 Neplatnost valné hromady 
9.4.5 Dualistický systém 
9.4.6 Monistický systém 
9.4.7 Výbor pro audit
9.5 Zvýšení základního kapitálu 
9.5.1 Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií 
9.5.2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů 
9.5.3 Podmíněné zvýšení základního kapitálu
9.5.4 Snížení základního kapitálu
9.5.5 Snížení jmenovité hodnoty 
9.5.6 Vzetí akcií z oběhu 
9.5.7 Upuštění od vydání nesplacených akcií 
9.6 Zrušení a zánik společnosti 
10. Řízení a správa obchodních korporací (corporate governance) 
10.1 Úvod 
10.2 Pojem corporate governance
10.3 Historický exkurs 
10.4 Principy a prostředky regulace 
10.5 Nástroje corporate governance 
10.6 Kodexy corporate governance 
10.7 Corporate governance z pohledu práva a compliance 
10.8 Shrnutí 
11. Povinnost péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku 
11.1 Geneze institutu péče řádného hospodáře v českém korporačním právu 
a jeho aktuální podoba 
12. Vymezení institutu péče řádného hospodáře dle české právní teorie 
13. Povinnost člena statutárního orgánu české obchodní korporace jednat při 
výkonu funkce s péčí řádného hospodáře 
13.1 Úvod 
13.2 Základní zásady a aspekty stávající právní úpravy 
13.3 Pojem péče řádného hospodáře 
13.4 Odpovědnost za selhání delegovaných složek 
13.5 Posuzování povinnosti jednat při výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti s péčí řádného hospodáře a důkazní břemeno 
13.6 Povinnost loajality 
13.7 Povinná osoba 
13.8 Presumované porušení 
13.9 Shrnutí 
14. Zvláštní (kvalifikované) případy povinnosti člena statutárního orgánu české 
obchodní korporace jednat při výkonu funkce s péčí řádného hospodáře 
a pravidlo podnikatelského úsudku 
14.1 Úvod 
14.2 Pravidlo podnikatelského úsudku 
14.2.1 Úvod 
14.2.2 Riziko a podnikatelský (obchodní) úsudek
14.2.3 Myšlenková východiska pravidla podnikatelského úsudku 
a systém jeho právní úpravy v soudobém českém korporačním právu 
14.2.4 Podstata a koncepce pravidla podnikatelského úsudku ve vybraných zahraničních jurisdikcích 
14.3 Shrnutí 
15. Judikaturní vymezení povinnosti péče řádného hospodáře a pravidla podnikatelského úsudku
15.1 Judikaturní vymezení povinnosti péče řádného hospodáře 
15.2 Judikaturní vymezení pravidla podnikatelského úsudku 
15.3 Shrnutí 
16. Soukromoprávní odpovědnost člena statutárního orgánu za porušení 
povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře 
16.1 Úvod 
16.2 Povinnost k náhradě škody (újmy) 
16.3 Vydání prospěchu 
16.4 Další důsledky 
16.5 Shrnutí 
17. Vybrané (obecné) povinnosti statutárních „ředitelů“ při řízení a správě britských obchodních korporací 
17.1 Úvod 
17.2 Přehled obecných povinností 
17.3 Shrnutí 
18. Program compliance jako účinný nástroj dobrého řízení a správy obchodních korporací 
18.1 Úvodem 
18.2 Co je to compliance a k čemu slouží?
18.3 Vnitřní a vnější dopady „non-compliance“ 
18.4 Geneze a následný vývoj problematiky compliance
18.5 Povinnost nebo program, který je takříkajíc „nice-to-have“?
18.6 Shrnutí 
19. Efektivní implementace interního programu compliance 
19.1 Postavení compliance, proporcionalita, nastavení interní řídící 
a vlastnické struktury („governance“) a odpovídající zdroje 
19.2 Analýza a řízení rizik 
19.3 Interní řídící dokumentace a etické kodexy 
19.4 Nastavení systému vnitřních kontrol a dalších interních (kontrolních) postupů a procesů 
19.5 Školení a komunikace
19.6 Dohled, monitoring, zajištění a související nástroje 
19.7 Reporting 
19.8 Oznamovací mechanismy a interní vyšetřování 
19.9 Podpora programu compliance ze strany (nejen) nejvyššího vedení příslušné obchodní korporace 
19.10 Měření efektivity vnitřních compliance programů 
19.11 Shrnutí 
20. Vybrané oblasti zájmu interního programu compliance v podnikatelské (korporační) praxi 
20.1 Úvod 
20.2 Protikorupční program 
20.3 Soutěžní compliance 
20.4 Whistleblowing 
20.5 Shrnutí
Literatura 

Tištěná kniha

Datum vydání: 25.02.2021
Katalogové číslo: 40092
ISBN: 978-80-271-1217-3
Formát / stran: 167×240, 312 stran
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.46MB | 3.46MB | 1.33MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance

Tištěná kniha

Datum vydání: 25.02.2021
Katalogové číslo: 40092
ISBN: 978-80-271-1217-3
Formát / stran: 167×240, 312 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.46 MB | 3.46 MB | 1.33 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
297  267 
Ihned ke stažení
i: 40056 n: 27141692r: 11963
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
349  149  Výjimečná cena
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 20. 06. 2024 14:51
i: 39641 n: 27112173r: 11963
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností.

Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré správy a programech Compliance a vzájemných souvislostech. Vychází z novel účinných k  1. 1. 2021. Čerpá z praxe.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance

O autorech
Předmluva 
Seznam zkratek 
1. Pojem a povaha obchodních společností 
2. Právní úprava obchodních společností 
3. Obecná úprava obchodních společností 
3.1 Vklad do obchodní společnosti 
3.1.1 Pojem vkladu 
3.1.2 Správce vkladů
3.2 Podíl 
3.2.1 Podíl na zisku 
3.2.2 Vypořádací podíl 
3.2.3 Podíl na likvidačním zůstatku 
3.2.4 Omezení výplaty zdrojů společnosti 
3.2.5 Nakládání s podílem 
4. Orgány obchodních společností 
4.1 Dělení orgánů 
4.2 Členství v orgánech 
4.2.1 Úvod
4.2.2 Rozhodování orgánů obchodní společnosti
4.2.3 Pravidla jednání členů orgánů 
4.2.4 Smlouva o výkonu funkce
4.2.5 Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce 
5. Regulace koncernu 
5.1 Ovlivnění 
5.2 Koncern 
5.3 Zpráva o vztazích 
6. Veřejná obchodní společnost 
6.1 Práva a povinnosti společníků 
6.2 Vnitřní uspořádání společnosti
6.3 Členství ve veřejné obchodní společnosti 
6.4 Zrušení veřejné obchodní společnosti 
7. Komanditní společnost 
7.1 Práva a povinnosti společníků 
7.2 Vnitřní uspořádání společnosti
7.3 Členství v komanditní společnosti 
7.4 Zrušení komanditní společnosti 
8. Společnost s ručením omezeným 
8.1 Podíl společníka 
8.2 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 
8.3 Práva a povinnosti společníka 
8.3.1 Obecné povinnost
8.3.2 Vkladová povinnost 
8.3.3 Povinnost ručení 
8.3.4 Příplatková povinnost
8.3.5 Povinnost odevzdat kmenový list 
8.3.6 Právo na podíl na zisku
8.3.7 Hlasovací právo 
8.3.8 Právo na informace 
8.3.9 Společnická žaloba 
8.3.10 Práva kvalifikovaných společníků 
8.4 Systém vnitřního uspořádání 
8.4.1 Valná hromada 
8.4.2 Svolání valné hromady 
8.4.3 Průběh valné hromady
8.4.4 Neplatnost valné hromady 
8.4.5 Statutární orgán 
8.4.6 Dozorčí rada
8.4.7 Výbor pro audit 
8.5 Zánik účasti společníka ve společnosti
8.5.1 Vystoupení společníka 
8.5.2 Dohoda o ukončení účasti společníka
8.5.3 Vyloučení společníka
8.5.4 Zrušení účasti společníka soudem 
8.5.5 Kaduční řízení
8.5.6 Převod podílu
8.6 Zvýšení základního kapitálu 
8.6.1 Zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti 
8.6.2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů 
8.7 Snížení základního kapitálu 
9. Akciová společnost
9.1 Založení a vznik akciové společnosti 
9.1.1 Ochrana věřitelů po vzniku akciové společnosti
9.2 Akcie
9.3 Práva a povinnosti akcionáře 
9.3.1 Vkladová povinnost 
9.3.2 Právo na podíl na zisku 
9.3.3 Hlasovací právo 
9.3.4 Právo na vysvětlení a informace
9.3.5 Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy 
9.3.6 Práva kvalifikovaných akcionářů
9.3.7 Nucený přechod účastnických cenných papírů 
9.3.8 Právo na odkup
9.4 Systém vnitřního uspořádání
9.4.1 Valná hromada 
9.4.2 Svolání valné hromady
9.4.3 Průběh valné hromady 
9.4.4 Neplatnost valné hromady 
9.4.5 Dualistický systém 
9.4.6 Monistický systém 
9.4.7 Výbor pro audit
9.5 Zvýšení základního kapitálu 
9.5.1 Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií 
9.5.2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů 
9.5.3 Podmíněné zvýšení základního kapitálu
9.5.4 Snížení základního kapitálu
9.5.5 Snížení jmenovité hodnoty 
9.5.6 Vzetí akcií z oběhu 
9.5.7 Upuštění od vydání nesplacených akcií 
9.6 Zrušení a zánik společnosti 
10. Řízení a správa obchodních korporací (corporate governance) 
10.1 Úvod 
10.2 Pojem corporate governance
10.3 Historický exkurs 
10.4 Principy a prostředky regulace 
10.5 Nástroje corporate governance 
10.6 Kodexy corporate governance 
10.7 Corporate governance z pohledu práva a compliance 
10.8 Shrnutí 
11. Povinnost péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku 
11.1 Geneze institutu péče řádného hospodáře v českém korporačním právu 
a jeho aktuální podoba 
12. Vymezení institutu péče řádného hospodáře dle české právní teorie 
13. Povinnost člena statutárního orgánu české obchodní korporace jednat při 
výkonu funkce s péčí řádného hospodáře 
13.1 Úvod 
13.2 Základní zásady a aspekty stávající právní úpravy 
13.3 Pojem péče řádného hospodáře 
13.4 Odpovědnost za selhání delegovaných složek 
13.5 Posuzování povinnosti jednat při výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti s péčí řádného hospodáře a důkazní břemeno 
13.6 Povinnost loajality 
13.7 Povinná osoba 
13.8 Presumované porušení 
13.9 Shrnutí 
14. Zvláštní (kvalifikované) případy povinnosti člena statutárního orgánu české 
obchodní korporace jednat při výkonu funkce s péčí řádného hospodáře 
a pravidlo podnikatelského úsudku 
14.1 Úvod 
14.2 Pravidlo podnikatelského úsudku 
14.2.1 Úvod 
14.2.2 Riziko a podnikatelský (obchodní) úsudek
14.2.3 Myšlenková východiska pravidla podnikatelského úsudku 
a systém jeho právní úpravy v soudobém českém korporačním právu 
14.2.4 Podstata a koncepce pravidla podnikatelského úsudku ve vybraných zahraničních jurisdikcích 
14.3 Shrnutí 
15. Judikaturní vymezení povinnosti péče řádného hospodáře a pravidla podnikatelského úsudku
15.1 Judikaturní vymezení povinnosti péče řádného hospodáře 
15.2 Judikaturní vymezení pravidla podnikatelského úsudku 
15.3 Shrnutí 
16. Soukromoprávní odpovědnost člena statutárního orgánu za porušení 
povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře 
16.1 Úvod 
16.2 Povinnost k náhradě škody (újmy) 
16.3 Vydání prospěchu 
16.4 Další důsledky 
16.5 Shrnutí 
17. Vybrané (obecné) povinnosti statutárních „ředitelů“ při řízení a správě britských obchodních korporací 
17.1 Úvod 
17.2 Přehled obecných povinností 
17.3 Shrnutí 
18. Program compliance jako účinný nástroj dobrého řízení a správy obchodních korporací 
18.1 Úvodem 
18.2 Co je to compliance a k čemu slouží?
18.3 Vnitřní a vnější dopady „non-compliance“ 
18.4 Geneze a následný vývoj problematiky compliance
18.5 Povinnost nebo program, který je takříkajíc „nice-to-have“?
18.6 Shrnutí 
19. Efektivní implementace interního programu compliance 
19.1 Postavení compliance, proporcionalita, nastavení interní řídící 
a vlastnické struktury („governance“) a odpovídající zdroje 
19.2 Analýza a řízení rizik 
19.3 Interní řídící dokumentace a etické kodexy 
19.4 Nastavení systému vnitřních kontrol a dalších interních (kontrolních) postupů a procesů 
19.5 Školení a komunikace
19.6 Dohled, monitoring, zajištění a související nástroje 
19.7 Reporting 
19.8 Oznamovací mechanismy a interní vyšetřování 
19.9 Podpora programu compliance ze strany (nejen) nejvyššího vedení příslušné obchodní korporace 
19.10 Měření efektivity vnitřních compliance programů 
19.11 Shrnutí 
20. Vybrané oblasti zájmu interního programu compliance v podnikatelské (korporační) praxi 
20.1 Úvod 
20.2 Protikorupční program 
20.3 Soutěžní compliance 
20.4 Whistleblowing 
20.5 Shrnutí
Literatura 

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 271 
E-kniha 244 
Tištěná 186 
E-kniha 167 
Tištěná 331 
E-kniha 298 
Tištěná 127 
E-kniha 114 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.