0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Obecná psychoterapie

2., rozšířené a přepracované vydání

Vymětal Jan a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3104
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Učební text je věnován především studentům 1. LF UK, dále studentům postgraduálního studia v psychoterapii, psychologům. Kniha je členěna do dvou hlavních částí. V první je vymezena psychoterapie jako samostatný obor užívající speciální metody. Zvláštní pozornost je věnována indikaci pacientů, otázce změny navozované psychologickými prostředky, formám a metodám psychoterapie. Velký význam autoři přikládají psychoterapeutickému průběhu a výsledku psychologického zásahu. V druhé části práce jsou prezentovány jednotlivé psychoterapeutické směry.

Sleva 25 % končí za:

Z obsahu knihy Obecná psychoterapie

1. Vymezení oboru psychoterapie
1.1 Definice
1.2 Předmět
1.3 Uplatnění
1.3.1 Kritéria užití psychoterapie
1.3.2 Psychologické skutečnosti významné z hlediska etiopatogeneze poruch zdraví
1.3.3 Vztahová etiologie
Doporučená literatura
2. Indikace a cíle psychoterapie
2.1 Indikace pro psychoterapii
2.1.1 Proces rozhodování o indikaci k psychoterapii
2.1.2 Použití psychoterapie
2.2 Cíle psychoterapie
2.2.1 Hledisko oblasti působení terapie
2.2.2 Hledisko různých forem psychoterapie
2.2.3 Hledisko jednotlivých psychoterapeutických přístupů
2.3 Souhrn
Doporučená literatura
3. Psychoterapeutická změna a její zjišťování
3.1 Psychoterapeutická změna osobnosti
3.1.1 Prožívání
3.1.2 Vědění
3.1.3 Jednání
3.1.4 Běžné změny psychiky v každodenním životě
3.1.5 Od psychopatologie k duševnímu zdraví
3.2 Zjišťování psychoterapeutické změny
3.2.1 Zjišťování procesu změn jako součást psychoterapie
3.2.2 Výzkum procesu psychoterapie
3.3 Souhrn
Doporučená literatura
4. Formy a prostředky psychoterapie
4.1 Formy psychoterapie
4.1.1 Formy psychoterapie z hlediska prostředí
4.1.2 Formy psychoterapie z hlediska jejího objektu
4.2 Prostředky psychoterapie
4.2.1 Základní vymezení
4.2.2 Rozdělení prostředků psychoterapie
4.2.3 Uspořádání situace v psychoterapii
4.2.4 Rozhovor
4.2.5 Imaginace
4.2.6 Učení
4.2.7 Relaxační postupy
4.2.8 Biofeedback
4.2.9 Sugestivní postupy
4.2.10 Na tělo zaměřené postupy
4.2.11 Expresivní postupy
4.2.12 Psychoterapeutické prostředky při práci s dětmi
4.3 Souhrn
Doporučená literatura
5. Psychoterapeutický vztah a psychoterapeutický proces
5.1 Psychoterapeutický vztah
5.1.1 Vymezení pojmu vztah
5.1.2 Význam meziosobních vztahů
5.1.3 Druhy vztahů
5.1.4 Psychoterapeutický vztah jako druh meziosobního vztahu
5.1.5 Ontogeneze vztahu
5.1.6 Vnitřní a vnější vlivy při vzniku vztahů
5.1.7 Vznik vztahu jako výsledek řetězce změn
5.1.8 Psychoterapeutická vztah jako informace o světě pacientových vztahů
5.1.9 Terapeutova emoční odezva na pacienta jako zdroj informací
5.1.10 Vzdálenost ve vztahu
5.1.11 Bezpečí ve vztahu
5.1.12 Konzistentnost vztahu
5.1.13 Vztahy z hlediska patologie
5.2 Vztahové systémy v psychoterapeutickém prostoru
5.2.1 Vztahové systémy v rámci psychoterapeutických oddělení
5.2.2 Vztahové systémy v psychoterapeutických skupinách
5.3 Psychoterapeutický proces
5.3.1 Vymezení pojmu
5.3.2 Fáze psychoterapeutického procesu
5.4 Souhrn
Doporučená literatura
6. Účinné faktory psychoterapie
6.1 Obecné účinné faktory
6.1.1 Situace
6.1.2 Osobnost terapeuta
6.1.3 Osobnost nemocného
6.1.4 Terapeutický vztah
6.2 Specifické účinné faktory
6.2.1 Změna v rozumové oblasti člověka
6.2.2 Změna v citové oblasti člověka
6.2.3 Změna v akční oblasti člověka
6.2.4 Změna v tělesné oblasti člověka
6.2.5 Změna ve vztahové oblasti člověka
6.3 Účinné faktory skupinové terapie
6.4 Souhrn
Doporučená literatura
7. Výzkum v psychoterapii
7.1 Proč se bez výzkumu neobejdeme?
7.2 Rozdělení výzkumů
7.3 Základní pojmy
7.4 Výzkumná strategie
7.4.1 Kvalitativní výzkumná strategie
7.4.2 Kvantitativní výzkumná strategie
7.5 Výzkumný projekt
7.6 Současný stav výzkumu v psychoterapii
7.6.1 Výzkum účinnosti (efektu) psychoterapie
7.6.2 Výzkum indikace pro psychoterapii
7.6.3 Výzkum psychoterapeutického procesu
7.6.4 Výzkum vztahů mezi psychologickými a biologickými promennými
7.7 Souhrn
Doporučená literatura
8. Obecný model psychoterapie
8.1 Historie a současnost psychoterapie
8.1.1 Psychoterapeutické myšlení v dějinách člověka
8.1.2 Začátky a rozvoj vlastní psychoterapie
8.1.3 Současný stav
8.2 Diferencovaně integrativní pojetí psychoterapie
8.2.1 Mřížkový model psychoterapie
8.2.2 Diferencovaný model na osobu zaměřené individuální terapie
8.2.3 Od diferenciace přes syntézu k integraci
8.2.4 Integrovaná psychoterapie
8.3 Obecný model psychoterapie
8.3.1 Rovnice psychoterapie
8.3.2 Generický model
8.3.3 Graweho kostka
8.4 Souhrn
Doporučená literatura
9. Etika a psychoterapie
9.1 Svědomí a vědomí mravního zákona
9.2 Morální principy
9.3 Pojmy
9.4 Informovaný konsenzus
9.5 Normalita a zdraví
9.6 Pocit viny a vina skutečná
9.7 Vztah mezi "jáá" a "tyy"
9.8 Souhrn
Doporučená literatura
10. Behaviorální terapie
10.1 Zařazení a návaznosti
10.1.1 Vývoj experimentální psychologie
10.1.2 Vývoj v klinické oblasti
10.1.3 Charakteristika behaviorálních terapií
10.2 Obraz o člověku v behaviorální terapii
10.3 Etiopatogeneze poruch zdraví
10.3 1 Modely etiopatogeneze založené na klasickém a observačním podmiňování
10.3.2 Využití modelu operantního podmiňování
10.3.3 Modely etipatogeneze ualožené na kognitivních teoriích
10.4 Teorie terapeutické změny
10.5 Terapeutický vztah
10.6 Indikace a cíle behavirálních terapií
10.7 Metody behaviorálních terapií
10.7.1 Techniky operantního podmiňování
10.7.2 Expoziční terapie
10.7.3 Techniky zaměřené na změnu úrovně vegetativní aktivace
10.7.4 Metody modelování
10.7.5 Kognitivní techniky
10. 8 Kazuistický příklad
Doporučená literatura
11. Rogersovská psychoterapie
11.1 Zařazení a návaznosti
11.2 Obraz o člověku v rogersovské terapii
11.3 Etiopatogeneze poruch zdraví
11.4 Teorie terapeutické změny
11.5 Terapeutický vztah
11.5.1 Osobnost terapeuta
11.5.2 Osobnost klienta
11.5.3 Terapeutický proces
11. 6 Indikace a cíle rogersovské psychoterapie
11.7 Metody rogersovské psychoterapie
11.8 Kazuistický příklad
Doporučená literatura
12. Psychoanalytická psychoterapie
12.1 Zařazení a návaznost
12.2 Obraz o člověku v psychoanalytické psychoterapii
12.3 Etiopatogeneze poruch zdraví
12.4 Teorie terapeutické změny
12.5 Terapeutický vztah
12.5.1 Reálný vztah
12.5.2 Pracovní spojenectví
12.5.3 Přenos a protipřenos
12.6 Indikace psychoanalytické psychoterapie
12.7 Metody psychoanalytické psychoterapie
12.8 Kazuistický příklad
Doporučená literatura
13. Logoterapie a existenciální analýza
13.1 Zařazení a návaznosti
13.2 Obraz o člověku v existenciální analýze
13.3 Noogenie zdravotních poruch
13.4 Teorie terapeutické změny
13.5 Terapeutický vztah
13.6 Indikace a cíle logoterapie
13.7 Prostředky logoterapie a existenciální analýzy
13.7.1 Obecná metodická východiska logoterapie
13.7.2 Strukturované metody v logoterapii
13.8 Kazuistické příklady
13.8.1 Postojová změna u prožívání viny
13.8.2 Paradoxní intence u řidičské fobie
13.8.3 Dereflexe u nozofobie a poruchy kontaktu
13.8.4 Přepracování ososbního postoje v porušeném manželském vztahu
Doporučená literatura
14. Tvarová terapie
14.1 Zařazení a návaznost
14.2 Obraz o člověku v tvarové terapii
14.3 Etiopatogeneze poruch zdraví
14.4 Teorie terapeutické změny
14.5 Terapeutický vztah
14.6 Indikace a cíle tvarové terapie
14.7 Metody tvarové terapie
14.7.1 Jak se terapie dělá
14.7.2 Psychoterapeutické postupy
14.7.3 Dialog
14.8 Kazuistický příklad
Doporučená literatura
14.9 Závěr
15. Systemická rodinná terapie
15.1 Zařazení a návaznosti
15.2 Obraz o člověku v systemické rodinné terapii
15.3 Etiopatogeneze poruch zdraví
15.4 Teorie terapeutické změny
15.5 Indikace a cíle systemické rodinné terapie
15.6 Metody systemické rodinné terapie
15.6.1 Navázání kontaktu
15.6.2 Genogram
15.6.3 Systemické techniky dotazování
15.6.4 Reflektující tým
Doporučená literatura

Požadavky ke zkoušce z lékařské psychologie a psychoterapie
Literatura
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Obecná psychoterapie byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 524  -25 %
E-kniha 446  -25 %
Tištěná 344  -25 %
E-kniha 293  -25 %
Tištěná 281  -25 %
E-kniha 239  -25 %
Tištěná 284  -25 %
E-kniha 242  -25 %
Blatný Marek a kolektiv
Tištěná 374  -25 %
E-kniha 318  -25 %

Obecná psychoterapie

2., rozšířené a přepracované vydání

Vymětal Jan a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3104
Učební text je věnován především studentům 1. LF UK, dále studentům postgraduálního studia v psychoterapii, psychologům. Kniha je členěna do dvou hlavních částí. V první je vymezena psychoterapie jako samostatný obor užívající speciální metody. Zvláštní pozornost je věnována indikaci pacientů, otázce změny navozované psychologickými prostředky, formám a metodám psychoterapie. Velký význam autoři přikládají psychoterapeutickému průběhu a výsledku psychologického zásahu. V druhé části práce jsou prezentovány jednotlivé psychoterapeutické směry.

Sleva 25 % končí za:

Z obsahu knihy Obecná psychoterapie

1. Vymezení oboru psychoterapie
1.1 Definice
1.2 Předmět
1.3 Uplatnění
1.3.1 Kritéria užití psychoterapie
1.3.2 Psychologické skutečnosti významné z hlediska etiopatogeneze poruch zdraví
1.3.3 Vztahová etiologie
Doporučená literatura
2. Indikace a cíle psychoterapie
2.1 Indikace pro psychoterapii
2.1.1 Proces rozhodování o indikaci k psychoterapii
2.1.2 Použití psychoterapie
2.2 Cíle psychoterapie
2.2.1 Hledisko oblasti působení terapie
2.2.2 Hledisko různých forem psychoterapie
2.2.3 Hledisko jednotlivých psychoterapeutických přístupů
2.3 Souhrn
Doporučená literatura
3. Psychoterapeutická změna a její zjišťování
3.1 Psychoterapeutická změna osobnosti
3.1.1 Prožívání
3.1.2 Vědění
3.1.3 Jednání
3.1.4 Běžné změny psychiky v každodenním životě
3.1.5 Od psychopatologie k duševnímu zdraví
3.2 Zjišťování psychoterapeutické změny
3.2.1 Zjišťování procesu změn jako součást psychoterapie
3.2.2 Výzkum procesu psychoterapie
3.3 Souhrn
Doporučená literatura
4. Formy a prostředky psychoterapie
4.1 Formy psychoterapie
4.1.1 Formy psychoterapie z hlediska prostředí
4.1.2 Formy psychoterapie z hlediska jejího objektu
4.2 Prostředky psychoterapie
4.2.1 Základní vymezení
4.2.2 Rozdělení prostředků psychoterapie
4.2.3 Uspořádání situace v psychoterapii
4.2.4 Rozhovor
4.2.5 Imaginace
4.2.6 Učení
4.2.7 Relaxační postupy
4.2.8 Biofeedback
4.2.9 Sugestivní postupy
4.2.10 Na tělo zaměřené postupy
4.2.11 Expresivní postupy
4.2.12 Psychoterapeutické prostředky při práci s dětmi
4.3 Souhrn
Doporučená literatura
5. Psychoterapeutický vztah a psychoterapeutický proces
5.1 Psychoterapeutický vztah
5.1.1 Vymezení pojmu vztah
5.1.2 Význam meziosobních vztahů
5.1.3 Druhy vztahů
5.1.4 Psychoterapeutický vztah jako druh meziosobního vztahu
5.1.5 Ontogeneze vztahu
5.1.6 Vnitřní a vnější vlivy při vzniku vztahů
5.1.7 Vznik vztahu jako výsledek řetězce změn
5.1.8 Psychoterapeutická vztah jako informace o světě pacientových vztahů
5.1.9 Terapeutova emoční odezva na pacienta jako zdroj informací
5.1.10 Vzdálenost ve vztahu
5.1.11 Bezpečí ve vztahu
5.1.12 Konzistentnost vztahu
5.1.13 Vztahy z hlediska patologie
5.2 Vztahové systémy v psychoterapeutickém prostoru
5.2.1 Vztahové systémy v rámci psychoterapeutických oddělení
5.2.2 Vztahové systémy v psychoterapeutických skupinách
5.3 Psychoterapeutický proces
5.3.1 Vymezení pojmu
5.3.2 Fáze psychoterapeutického procesu
5.4 Souhrn
Doporučená literatura
6. Účinné faktory psychoterapie
6.1 Obecné účinné faktory
6.1.1 Situace
6.1.2 Osobnost terapeuta
6.1.3 Osobnost nemocného
6.1.4 Terapeutický vztah
6.2 Specifické účinné faktory
6.2.1 Změna v rozumové oblasti člověka
6.2.2 Změna v citové oblasti člověka
6.2.3 Změna v akční oblasti člověka
6.2.4 Změna v tělesné oblasti člověka
6.2.5 Změna ve vztahové oblasti člověka
6.3 Účinné faktory skupinové terapie
6.4 Souhrn
Doporučená literatura
7. Výzkum v psychoterapii
7.1 Proč se bez výzkumu neobejdeme?
7.2 Rozdělení výzkumů
7.3 Základní pojmy
7.4 Výzkumná strategie
7.4.1 Kvalitativní výzkumná strategie
7.4.2 Kvantitativní výzkumná strategie
7.5 Výzkumný projekt
7.6 Současný stav výzkumu v psychoterapii
7.6.1 Výzkum účinnosti (efektu) psychoterapie
7.6.2 Výzkum indikace pro psychoterapii
7.6.3 Výzkum psychoterapeutického procesu
7.6.4 Výzkum vztahů mezi psychologickými a biologickými promennými
7.7 Souhrn
Doporučená literatura
8. Obecný model psychoterapie
8.1 Historie a současnost psychoterapie
8.1.1 Psychoterapeutické myšlení v dějinách člověka
8.1.2 Začátky a rozvoj vlastní psychoterapie
8.1.3 Současný stav
8.2 Diferencovaně integrativní pojetí psychoterapie
8.2.1 Mřížkový model psychoterapie
8.2.2 Diferencovaný model na osobu zaměřené individuální terapie
8.2.3 Od diferenciace přes syntézu k integraci
8.2.4 Integrovaná psychoterapie
8.3 Obecný model psychoterapie
8.3.1 Rovnice psychoterapie
8.3.2 Generický model
8.3.3 Graweho kostka
8.4 Souhrn
Doporučená literatura
9. Etika a psychoterapie
9.1 Svědomí a vědomí mravního zákona
9.2 Morální principy
9.3 Pojmy
9.4 Informovaný konsenzus
9.5 Normalita a zdraví
9.6 Pocit viny a vina skutečná
9.7 Vztah mezi "jáá" a "tyy"
9.8 Souhrn
Doporučená literatura
10. Behaviorální terapie
10.1 Zařazení a návaznosti
10.1.1 Vývoj experimentální psychologie
10.1.2 Vývoj v klinické oblasti
10.1.3 Charakteristika behaviorálních terapií
10.2 Obraz o člověku v behaviorální terapii
10.3 Etiopatogeneze poruch zdraví
10.3 1 Modely etiopatogeneze založené na klasickém a observačním podmiňování
10.3.2 Využití modelu operantního podmiňování
10.3.3 Modely etipatogeneze ualožené na kognitivních teoriích
10.4 Teorie terapeutické změny
10.5 Terapeutický vztah
10.6 Indikace a cíle behavirálních terapií
10.7 Metody behaviorálních terapií
10.7.1 Techniky operantního podmiňování
10.7.2 Expoziční terapie
10.7.3 Techniky zaměřené na změnu úrovně vegetativní aktivace
10.7.4 Metody modelování
10.7.5 Kognitivní techniky
10. 8 Kazuistický příklad
Doporučená literatura
11. Rogersovská psychoterapie
11.1 Zařazení a návaznosti
11.2 Obraz o člověku v rogersovské terapii
11.3 Etiopatogeneze poruch zdraví
11.4 Teorie terapeutické změny
11.5 Terapeutický vztah
11.5.1 Osobnost terapeuta
11.5.2 Osobnost klienta
11.5.3 Terapeutický proces
11. 6 Indikace a cíle rogersovské psychoterapie
11.7 Metody rogersovské psychoterapie
11.8 Kazuistický příklad
Doporučená literatura
12. Psychoanalytická psychoterapie
12.1 Zařazení a návaznost
12.2 Obraz o člověku v psychoanalytické psychoterapii
12.3 Etiopatogeneze poruch zdraví
12.4 Teorie terapeutické změny
12.5 Terapeutický vztah
12.5.1 Reálný vztah
12.5.2 Pracovní spojenectví
12.5.3 Přenos a protipřenos
12.6 Indikace psychoanalytické psychoterapie
12.7 Metody psychoanalytické psychoterapie
12.8 Kazuistický příklad
Doporučená literatura
13. Logoterapie a existenciální analýza
13.1 Zařazení a návaznosti
13.2 Obraz o člověku v existenciální analýze
13.3 Noogenie zdravotních poruch
13.4 Teorie terapeutické změny
13.5 Terapeutický vztah
13.6 Indikace a cíle logoterapie
13.7 Prostředky logoterapie a existenciální analýzy
13.7.1 Obecná metodická východiska logoterapie
13.7.2 Strukturované metody v logoterapii
13.8 Kazuistické příklady
13.8.1 Postojová změna u prožívání viny
13.8.2 Paradoxní intence u řidičské fobie
13.8.3 Dereflexe u nozofobie a poruchy kontaktu
13.8.4 Přepracování ososbního postoje v porušeném manželském vztahu
Doporučená literatura
14. Tvarová terapie
14.1 Zařazení a návaznost
14.2 Obraz o člověku v tvarové terapii
14.3 Etiopatogeneze poruch zdraví
14.4 Teorie terapeutické změny
14.5 Terapeutický vztah
14.6 Indikace a cíle tvarové terapie
14.7 Metody tvarové terapie
14.7.1 Jak se terapie dělá
14.7.2 Psychoterapeutické postupy
14.7.3 Dialog
14.8 Kazuistický příklad
Doporučená literatura
14.9 Závěr
15. Systemická rodinná terapie
15.1 Zařazení a návaznosti
15.2 Obraz o člověku v systemické rodinné terapii
15.3 Etiopatogeneze poruch zdraví
15.4 Teorie terapeutické změny
15.5 Indikace a cíle systemické rodinné terapie
15.6 Metody systemické rodinné terapie
15.6.1 Navázání kontaktu
15.6.2 Genogram
15.6.3 Systemické techniky dotazování
15.6.4 Reflektující tým
Doporučená literatura

Požadavky ke zkoušce z lékařské psychologie a psychoterapie
Literatura
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný

O Autorovi

Vymětal Jan
Jako přednosta ústavu je především odpovědný za výuku mediků v oborech lékařská psychologie, psychoterapie a lékařská etika (spolu s filozofií medicíny). Také se věnuje výzkumu v oblasti psychosomatiky a teoretickým otázkám týkajících se účinných faktorů léčby psychologickými prostředky a obecného modelu psychoterapie. Vedle toho se zabývá soudně znaleckou činností se specializací v klinické psychologii.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 194  -25 %
E-kniha 165  -25 %
Tištěná 199  -45 %
E-kniha 229  -25 %
E-kniha 287  -25 %
E-kniha 274  -25 %
E-kniha 140  -25 %
Tištěná 99 
E-kniha 159  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.