0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Oceňování podniku a standardy hodnoty

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
458  412 
Ihned ke stažení
i: 16673 n: 24767536r: 5641
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 5641
Poškozená kniha i
Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Pevná šitá vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit na našem e-shopu.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
539  323 
Skladem
i: 38129 n: 24728650_Dr: 5641
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
První publikace na toto téma u nás je určena všem, kteří mají co do činění s oceňováním aktiv pro různé účely, např. pro nákupy a prodeje podniků, fúze, akvizice, účetnictví a účetní konsolidace, oceňování v rámci účetnictví vedeného dle IAS/IFRS, oceňování pro daňové účely apod. Knihu tak ocení zejména soudní znalci a odhadci, auditoři, účetní a daňoví poradci, právní odborníci a soudy i studenti oborů finance a oceňování. Publikace obsahuje systematické zpracování různých forem světové standardizace oceňování aktiv, jejich interpretaci a doporučení pro použití v hospodářské praxi České republiky. Vyjasňuje dosavadní chaotické interpretace ceny a hodnoty hospodářských aktiv a zejména podniku jako věci hromadné. Uživatelům i zpracovatelům ocenění poskytuje praktický návod, jaké kategorie hodnoty přiřadit rozličným účelům a zadáním ocenění.
Tématický záběr sahá od zákonné regulace oceňování v ČR až po standardy hodnoty ve smyslu International Valuation Standards, standardy pro oceňování podniků německého institutu auditorů IDW S 1 a zabývá se jejich použitelností v podmínkách ČR. Kniha také interpretuje, systematizuje nebo i nově zavádí českou terminologii v tomto oboru.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Oceňování podniku a standardy hodnoty

O autorovi 9
Předmluva 11
Slovo recenzentky 13
Vybrané problémy oceňování podniků v České republice
1. Terminologie používaná v češtině a v České republice 15
2. Finanční oceňování aktiv a oceňování podniku 18
3. "Provádění oceňováníí" 19
4. Corporate governance a mimoburzovní equity trhy 22
5. Skutečný význam standardizace oceňování 25
6. Mezinárodní komparace 25
7. Regulace oceňování v České republice 26
Struktura knihy 27
Část I. Teorie ceny a hodnoty 33
1. Trh a tržní procesy 34
2. Hospodářský řád a hospodářský proces 37
2.1 Konstitutivní principy soutěžního hospodářského řádu 38
2.2 Regulativní principy 41
2.3 Shrnutí významu hospodářského řádu pro odhad hodnoty podniku
a jeho metodologii 43
3. Relevantní trh podniku 44
4. Heterogenita ekonomické teorie a některé chybné interpretace
a aplikace teorie 48
Antika a středověk 48
Hodnotové teorie ceny (nákladové teorie hodnoty) 49
Adam Smith 49
David Ricardo 49
J. S. Mill 50
Současný význam nákladových teorií hodnoty 50
Marginalistická revoluce 50
Subjektivismus rakouské školy 51
Neoklasická mikroekonomie 52
Současný vývoj teorie hodnoty a ceny: hledání objektivních kritérií
objektivní hodnoty? 53
Shrnutí teorií ceny a hodnoty 54
5. Teorie trhu a tržních procesů v rámci ekonomické teorie:
mikroekonomie relevantního trhu podniku 58
5.1 Konkurence z pohledu Adama Smithe a dalších klasiků
politické ekonomie 65
5.2 Statická analýza neoklasické ekonomie 66
5.2.1 Model dokonalé konkurence 68
5.2.2 Monopolistická konkurence v díle E. Chamberlina 70
5.2.3 Nedokonalá konkurence v díle Joan Robinsonové 70
5.2.4 Model monopolu 70
5.3 Evolucionismus a dynamika v díle J. A. Schumpetera 71
5.3.1 Základní koncept a běžná praxe 75
5.3.2 Zdroje konkurenční výhody a tvorba ekonomické
přidané hodnoty 77
5.3.3 "Průměrný managementt" a firma jako
"bundle of core competencess" 79
5.3.4 První neoschumpeteriánská hypotéza 82
5.3.5 Druhá neoschumpeteriánská hypotéza 83
5.3.6 Evoluční pohled na generátory hodnoty
a pokračující hodnotu 84
5.4 Závěry pro ocenění založené na výnosech 84
6. Posouzení funkčnosti konkurence pro zjištění vlastností cen 86
6.1 Erich Hoppmann - novoklasický koncept svobody konkurence 86
6.2 Chicagská škola a některé implikace pro kategorie hodnoty 88
6.3 John M. Clark a koncept "workable competitionn" 90
6.4 Harvardská škola 91
6.5 Erhard Kantzenbach a optimální intenzita konkurence 92
6.6 Shrnutí hlavních poznatků k funkci trhů 95
7. Determinanty tržních struktur a funkčnost konkurence:
návod pro zkoumání obvyklosti tržních podmínek 97
7.1 Formy trhu 98
7.2 Relevantní trh 104
7.2.1 Odvětvový koncept (A. Marshall) 105
7.2.2 Substituční koncept (J. Robinsonová, H. Arndt) 105
7.2.3 Koncept flexibility produkce (Narver) 105
7.3 Výsledek aktivit na relevantním trhu - testy
intenzity konkurence 106
Část II. Teorie a koncepce ohodnocování podniku
(Unternehmensbewertungstheorie) 107
8. Potřeby oceňování aktiv 108
9. Terminologické a konceptuální pojetí disciplíny oceňování aktiv 109
10. Koncepce oceňování podniku 111
10.1 Objektivní koncepce ohodnocování (oceňování) 112
10.2 Subjektivní koncepce oceňování 113
10.3 Tržní koncepce oceňování podniku 116
10.3.1 Neoklasika a její vývoj z pohledu koncepcí
oceňování podniků 120
10.3.2 CAPM 124
10.3.3 Teorie Millera a Modiglianiho 128
10.4 Funkcionální koncepce oceňování podniku 132
10.4.1 Hlavní funkce ohodnocení podniku 134
10.4.2 Vedlejší funkce 135
10.4.3 Systematizace funkcí a důvodů pro ocenění 138
10.4.4 Metody oceňování a standardizované kategorie hodnot 140
10.4.5 Hodnota pro rozhodnutí 144
10.4.6 Rozhodčí hodnota 149
10.4.7 Argumentační hodnota a argumentační funkce 151
10.5 Souhrnný komentář k aplikacím a praktickému významu koncepcí
ohodnocování podniku 153
Část III. Standardizace oceňování: význam a využití 157
11. Podstata standardizace jako potřeba redukce komplexity 159
12. Zdroje standardizace oceňování 164
13. Interdependence národních a nadnárodních regulací oceňování
na příkladu České republiky 166
Část IV.Zákonná regulace oceňování podniku v České republice
a teorie ohodnocování podniku 169
Část V. Mezinárodní oceňovací standardy 175
14. Počátky standardizace 176
14.1 Cíle a působnost IVS 176
15. Struktura standardů a hlavní kategorie hodnoty 178
16. Všeobecné oceňovací koncepty a principy 180
17. Vztah tržní hodnoty dle IVS a Fair Value dle IFRS 187
18. Metody ocenění dle IVS 188
18.1 Code of Conduct 191
18.2 Typy aktiv 192
19. Úvod do IVS 1, 2 a 3 194
19.1 Tržní a jiné než tržní kategorie hodnoty 194
19.2 Trhy 194
20. IVS 1 - Market Value Basis of Valuation (revize 2005 a 2007) 197
21. IVS 2 - Kategorie hodnot jiné než tržní hodnota 200
22. IVS 3 - Valuation Reporting (revize 2007) 203
23. International Valuation Guidance Note No. 6 Business Valuation 204
23.1 Tržní přístup k ocenění podniku (market approach) 205
23.2 Výnosové ocenění podniku (income capitalisation approach) 206
23.3 Ocenění majetkové (asset-based business valuation) 208
Část VI. IDW S 1 209
1. Úvodní poznámky 210
2. Základní pojmy 211
Obsah hodnoty podniku 211
Důvody pro ocenění 214
Funkce auditora 215
Hodnota a cena podniků a obchodních podílů 217
3. Obsah a relevance burzovních kurzů 218
4. Zásady pro odhad hodnoty podniků 220
Důležitost účelu ocenění 220
Ocenění hospodářských jednotek 220
Princip rozhodného dne 221
Oceňování provozně nutného majetku (odst. 24 a násl.) 222
Oceňování neprovozního majetku (odst. 59-63) 224
Přílohy Teorie oceňování podniků a standardy oceňování - shrnutí 229
Standardy oceňování: kdo, jak a proč? 229
Standardy a jejich vztah k ekonomické teorii 230
Terminologické kontroverze a dichotomie 230
Vztah ekonomické teorie a oceňovací metodologie 232
Teorie ohodnocování podniku 233
Kategorie hodnoty a typy aktiv 233
Tržní hodnota v rámci IVS 233
Podmínky nutné: aktiva, prodávající, kupující, určitý stupeň soutěže 234
Existuje objektivní tržní hodnota? 234
Existuje tržní hodnota aktiva dle IVS? 235
Existuje tržní hodnota podniku? 235
Význam burzovně organizovaných kapitálových trhů pro odhad tržní
hodnoty podniků 236
Význam amerického kapitálového trhu pro ocenění podniků v České republice 236
Je tržní hodnota shodná s hodnotou objektivizovanou? 236
Jaký je vztah mezi tržní hodnotou a rozhodčí hodnotou (Schiedswert)? 240
Příklady 242
Příklad 1: Testování kategorie tržní hodnoty pro osobní automobil Škoda Octavia,
rok výroby 2005, ocenění k datu 31. 7. 2009 242
Příklad 2: Přiřazení kategorie hodnoty pro podnik lékařské praxe, specializace zubní
lékařství, lokalizace v Mnichově, rozhodné datum
ocenění 31. 12. 2007 243
Příklad 3: Přiřazení kategorie hodnoty pro podnik lékařské praxe, specializace zubní
lékařství, lokalizace v Jihlavě, rozhodné datum ocenění
31. 12. 2007 245
Příklad 4: Přiřazení kategorie hodnoty pro podnik v České republice 247
Shrnutí 250
Literatura 251
Rejstřík 260

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.27MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Oceňování podniku a standardy hodnoty
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 14.10.2009
Katalogové číslo: 3275
ISBN: 978-80-247-2865-0
Formát / stran: 167×240, 264 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.27 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Oceňování podniku a standardy hodnoty

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
458  412 
Ihned ke stažení
i: 16673 n: 24767536r: 5641
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 5641
Poškozená kniha i
Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Pevná šitá vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit na našem e-shopu.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
539  323 
Skladem
i: 38129 n: 24728650_Dr: 5641
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
První publikace na toto téma u nás je určena všem, kteří mají co do činění s oceňováním aktiv pro různé účely, např. pro nákupy a prodeje podniků, fúze, akvizice, účetnictví a účetní konsolidace, oceňování v rámci účetnictví vedeného dle IAS/IFRS, oceňování pro daňové účely apod. Knihu tak ocení zejména soudní znalci a odhadci, auditoři, účetní a daňoví poradci, právní odborníci a soudy i studenti oborů finance a oceňování. Publikace obsahuje systematické zpracování různých forem světové standardizace oceňování aktiv, jejich interpretaci a doporučení pro použití v hospodářské praxi České republiky. Vyjasňuje dosavadní chaotické interpretace ceny a hodnoty hospodářských aktiv a zejména podniku jako věci hromadné. Uživatelům i zpracovatelům ocenění poskytuje praktický návod, jaké kategorie hodnoty přiřadit rozličným účelům a zadáním ocenění.
Tématický záběr sahá od zákonné regulace oceňování v ČR až po standardy hodnoty ve smyslu International Valuation Standards, standardy pro oceňování podniků německého institutu auditorů IDW S 1 a zabývá se jejich použitelností v podmínkách ČR. Kniha také interpretuje, systematizuje nebo i nově zavádí českou terminologii v tomto oboru.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Oceňování podniku a standardy hodnoty

O autorovi 9
Předmluva 11
Slovo recenzentky 13
Vybrané problémy oceňování podniků v České republice
1. Terminologie používaná v češtině a v České republice 15
2. Finanční oceňování aktiv a oceňování podniku 18
3. "Provádění oceňováníí" 19
4. Corporate governance a mimoburzovní equity trhy 22
5. Skutečný význam standardizace oceňování 25
6. Mezinárodní komparace 25
7. Regulace oceňování v České republice 26
Struktura knihy 27
Část I. Teorie ceny a hodnoty 33
1. Trh a tržní procesy 34
2. Hospodářský řád a hospodářský proces 37
2.1 Konstitutivní principy soutěžního hospodářského řádu 38
2.2 Regulativní principy 41
2.3 Shrnutí významu hospodářského řádu pro odhad hodnoty podniku
a jeho metodologii 43
3. Relevantní trh podniku 44
4. Heterogenita ekonomické teorie a některé chybné interpretace
a aplikace teorie 48
Antika a středověk 48
Hodnotové teorie ceny (nákladové teorie hodnoty) 49
Adam Smith 49
David Ricardo 49
J. S. Mill 50
Současný význam nákladových teorií hodnoty 50
Marginalistická revoluce 50
Subjektivismus rakouské školy 51
Neoklasická mikroekonomie 52
Současný vývoj teorie hodnoty a ceny: hledání objektivních kritérií
objektivní hodnoty? 53
Shrnutí teorií ceny a hodnoty 54
5. Teorie trhu a tržních procesů v rámci ekonomické teorie:
mikroekonomie relevantního trhu podniku 58
5.1 Konkurence z pohledu Adama Smithe a dalších klasiků
politické ekonomie 65
5.2 Statická analýza neoklasické ekonomie 66
5.2.1 Model dokonalé konkurence 68
5.2.2 Monopolistická konkurence v díle E. Chamberlina 70
5.2.3 Nedokonalá konkurence v díle Joan Robinsonové 70
5.2.4 Model monopolu 70
5.3 Evolucionismus a dynamika v díle J. A. Schumpetera 71
5.3.1 Základní koncept a běžná praxe 75
5.3.2 Zdroje konkurenční výhody a tvorba ekonomické
přidané hodnoty 77
5.3.3 "Průměrný managementt" a firma jako
"bundle of core competencess" 79
5.3.4 První neoschumpeteriánská hypotéza 82
5.3.5 Druhá neoschumpeteriánská hypotéza 83
5.3.6 Evoluční pohled na generátory hodnoty
a pokračující hodnotu 84
5.4 Závěry pro ocenění založené na výnosech 84
6. Posouzení funkčnosti konkurence pro zjištění vlastností cen 86
6.1 Erich Hoppmann - novoklasický koncept svobody konkurence 86
6.2 Chicagská škola a některé implikace pro kategorie hodnoty 88
6.3 John M. Clark a koncept "workable competitionn" 90
6.4 Harvardská škola 91
6.5 Erhard Kantzenbach a optimální intenzita konkurence 92
6.6 Shrnutí hlavních poznatků k funkci trhů 95
7. Determinanty tržních struktur a funkčnost konkurence:
návod pro zkoumání obvyklosti tržních podmínek 97
7.1 Formy trhu 98
7.2 Relevantní trh 104
7.2.1 Odvětvový koncept (A. Marshall) 105
7.2.2 Substituční koncept (J. Robinsonová, H. Arndt) 105
7.2.3 Koncept flexibility produkce (Narver) 105
7.3 Výsledek aktivit na relevantním trhu - testy
intenzity konkurence 106
Část II. Teorie a koncepce ohodnocování podniku
(Unternehmensbewertungstheorie) 107
8. Potřeby oceňování aktiv 108
9. Terminologické a konceptuální pojetí disciplíny oceňování aktiv 109
10. Koncepce oceňování podniku 111
10.1 Objektivní koncepce ohodnocování (oceňování) 112
10.2 Subjektivní koncepce oceňování 113
10.3 Tržní koncepce oceňování podniku 116
10.3.1 Neoklasika a její vývoj z pohledu koncepcí
oceňování podniků 120
10.3.2 CAPM 124
10.3.3 Teorie Millera a Modiglianiho 128
10.4 Funkcionální koncepce oceňování podniku 132
10.4.1 Hlavní funkce ohodnocení podniku 134
10.4.2 Vedlejší funkce 135
10.4.3 Systematizace funkcí a důvodů pro ocenění 138
10.4.4 Metody oceňování a standardizované kategorie hodnot 140
10.4.5 Hodnota pro rozhodnutí 144
10.4.6 Rozhodčí hodnota 149
10.4.7 Argumentační hodnota a argumentační funkce 151
10.5 Souhrnný komentář k aplikacím a praktickému významu koncepcí
ohodnocování podniku 153
Část III. Standardizace oceňování: význam a využití 157
11. Podstata standardizace jako potřeba redukce komplexity 159
12. Zdroje standardizace oceňování 164
13. Interdependence národních a nadnárodních regulací oceňování
na příkladu České republiky 166
Část IV.Zákonná regulace oceňování podniku v České republice
a teorie ohodnocování podniku 169
Část V. Mezinárodní oceňovací standardy 175
14. Počátky standardizace 176
14.1 Cíle a působnost IVS 176
15. Struktura standardů a hlavní kategorie hodnoty 178
16. Všeobecné oceňovací koncepty a principy 180
17. Vztah tržní hodnoty dle IVS a Fair Value dle IFRS 187
18. Metody ocenění dle IVS 188
18.1 Code of Conduct 191
18.2 Typy aktiv 192
19. Úvod do IVS 1, 2 a 3 194
19.1 Tržní a jiné než tržní kategorie hodnoty 194
19.2 Trhy 194
20. IVS 1 - Market Value Basis of Valuation (revize 2005 a 2007) 197
21. IVS 2 - Kategorie hodnot jiné než tržní hodnota 200
22. IVS 3 - Valuation Reporting (revize 2007) 203
23. International Valuation Guidance Note No. 6 Business Valuation 204
23.1 Tržní přístup k ocenění podniku (market approach) 205
23.2 Výnosové ocenění podniku (income capitalisation approach) 206
23.3 Ocenění majetkové (asset-based business valuation) 208
Část VI. IDW S 1 209
1. Úvodní poznámky 210
2. Základní pojmy 211
Obsah hodnoty podniku 211
Důvody pro ocenění 214
Funkce auditora 215
Hodnota a cena podniků a obchodních podílů 217
3. Obsah a relevance burzovních kurzů 218
4. Zásady pro odhad hodnoty podniků 220
Důležitost účelu ocenění 220
Ocenění hospodářských jednotek 220
Princip rozhodného dne 221
Oceňování provozně nutného majetku (odst. 24 a násl.) 222
Oceňování neprovozního majetku (odst. 59-63) 224
Přílohy Teorie oceňování podniků a standardy oceňování - shrnutí 229
Standardy oceňování: kdo, jak a proč? 229
Standardy a jejich vztah k ekonomické teorii 230
Terminologické kontroverze a dichotomie 230
Vztah ekonomické teorie a oceňovací metodologie 232
Teorie ohodnocování podniku 233
Kategorie hodnoty a typy aktiv 233
Tržní hodnota v rámci IVS 233
Podmínky nutné: aktiva, prodávající, kupující, určitý stupeň soutěže 234
Existuje objektivní tržní hodnota? 234
Existuje tržní hodnota aktiva dle IVS? 235
Existuje tržní hodnota podniku? 235
Význam burzovně organizovaných kapitálových trhů pro odhad tržní
hodnoty podniků 236
Význam amerického kapitálového trhu pro ocenění podniků v České republice 236
Je tržní hodnota shodná s hodnotou objektivizovanou? 236
Jaký je vztah mezi tržní hodnotou a rozhodčí hodnotou (Schiedswert)? 240
Příklady 242
Příklad 1: Testování kategorie tržní hodnoty pro osobní automobil Škoda Octavia,
rok výroby 2005, ocenění k datu 31. 7. 2009 242
Příklad 2: Přiřazení kategorie hodnoty pro podnik lékařské praxe, specializace zubní
lékařství, lokalizace v Mnichově, rozhodné datum
ocenění 31. 12. 2007 243
Příklad 3: Přiřazení kategorie hodnoty pro podnik lékařské praxe, specializace zubní
lékařství, lokalizace v Jihlavě, rozhodné datum ocenění
31. 12. 2007 245
Příklad 4: Přiřazení kategorie hodnoty pro podnik v České republice 247
Shrnutí 250
Literatura 251
Rejstřík 260

O Autorovi

Krabec Tomáš
Působí na Institutu účetnictví a finančního řízení podniku ŠKODA AUTO, a.s., Vysoké školy a na katedře financí a oceňování podniku Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve svém výzkumu se věnuje oceňování aktiv a mezinárodní standardizaci oceňování. Na téma oceňování a hodnotového řízení publikuje a přednáší pro odbornou veřejnost v Čechách i v zahraničí. Jako visiting professor je pravidelným hostem na zahraničních univerzitách (Finsko, Francie, Španělsko, Německo). Kromě přednáškových a výzkumných aktivit působí jako poradce v oblasti oceňování, strategie a nákupů a prodejů podniků. Ekonomii, finance a oceňování studoval v Praze a v Cáchách a dále absolvoval program MBA in International Business v italském Terstu a v USA. Doktorát v oboru účetnictví a finanční řízení podniku obhájil na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 611 
E-kniha 550 
E-kniha 244 
Tištěná 89 
E-kniha 151 
Tištěná 297 
E-kniha 267 
Tištěná 314 
E-kniha 283 
Tištěná 314 
E-kniha 283 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.