0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Plánování a tvorba hodnoty firmy

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodánr: 5118
E-kniha
PDF
297
Ihned ke stažení
i: 23715 n: 24763668r: 5118
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Publikace určená manažerům, podnikatelům a studentům VŠ se zabývá uceleným souborem témat, která jsou obrazem rozhodovacích procesů v podniku. Prakticky zaměřený výklad je doplněn rozsáhlou případovou studií a návodnými schématy. Autor vychází z konkurenceschopnosti jako rozhodujícího faktoru hodnoty firmy, podrobně se zabývá měřením výkonnosti podniku s důrazem na ukazatele používané v rámci hodnotového managementu. Dále se zaměřuje na generátory hodnoty firmy a jejich měření a na identifikaci a analýzu tržní pozice firmy. Obsáhlá část knihy je věnována plánování a tvorbě dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu i jejich korekcím. Díky knize se seznámíte se s podstatou strategického myšlení a s metodologickými přístupy propojení strategického myšlení a podnikového řízení na základě nejnovějších poznatků a praxe.

Z obsahu knihy Plánování a tvorba hodnoty firmy

O autorovi 9
Úvod 11
1. Konkurenceschopnost - základní předpoklad tvorby hodnoty firmy 13
1.1 Charakteristika pojmu "konkurenceschopnostt" 14
1.1.1 Determinanty konkurenční výhody a výkonnosti firmy 16
1.1.2 Logicko-kauzální vazba komponentů konkurenční výhody v hodnotovém řetězci 18
1.2 Měření konkurenceschopnosti 20
1.2.1 Měření konkurenceschopnosti na makroekonomické úrovni 20
1.2.2 Podniková úroveň 24
2. Výkonnost a konkurenceschopnost firmy 27
2.1 Efektivnost, konkurenceschopnost a výkonnost - přístupy k měření 28
2.2 Hodnotově orientovaný management 32
2.2.1 Tržní přidaná hodnota (MVA) 34
2.2.2 Vnitřní hodnota firmy (IV) 36
2.2.3 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 39
2.2.4 Cash flow přidaná ekonomická hodnota (CEVA) 42
2.2.5 Přidaná hodnota pro akcionáře (SVA) 43
2.2.6 Rentabilita čistých aktiv (RONA) 44
2.2.7 Cash flow rentabilita hrubých aktiv (CROGA) 44
2.2.8 Cash flow návratnost investovaného kapitálu (CFROI) 46
3. Klíčové faktory konkurenční strategie a jejich měření 55
3.1 Tržby 56
3.1.1 Brand Building 56
3.1.2 Customer equity building 58
3.1.3 Analýza hodnoty pro zákazníka (CV) 59
3.1.4 Barometr spokojenosti zákazníka 64
3.1.5 Loajalita zákazníka (Customer Loyalty) 67
3.2 Zisk a finanční výkonnost 68
3.3 Náklady kapitálu a optimální kapitálová struktura 78
3.3.1 Cena úvěru 79
3.3.2 Obligace - emisní náklady 79
3.3.3 Náklady vlastního kapitálu 80
3.3.4 Průměrné náklady kapitálu 80
3.3.5 Optimalizace nákladů 81
4. Identifikace a analýza tržní pozice firmy 87
4.1 Analýza dynamiky vstupů a výstupů 88
4.2 Paralelní soustavy ukazatelů 89
4.3 Predikce finanční tísně - bankrotní modely 90
4.3.1 Beaverova jednorozměrná diskriminační analýza 90
4.3.2 Beermanova diskriminační funkce 91
4.3.3 Altmanova vícerozměrná diskriminační funkce 92
4.3.4 Tafflerův model 92
4.3.5 Index důvěryhodnosti IN 95 93
4.4 Bonitní modely 94
4.4.1 Model podle M. Tamariho 94
4.4.2 Kralickův quicktest 95
4.4.3 Skóre bonity 96
4.5 Nefinanční ukazatele 97
4.6 Systémy na bázi propojení finančních a nefinančních ukazatelů 101
4.7 Mezipodnikové srovnávání 104
5. Vize, strategie, plán 113
5.1 Definování strategie 114
5.1.1 Obsah a struktura firemní strategie 114
5.1.2 Postup a pravidla zpracování strategie 115
5.2 Propojení strategie a plánu 118
5.3 Formulace a přepis strategických cílů do firemního plánu 119
5.3.1 Balanced Scorecard 120
5.3.2 Evropský model EFQM 133
6. Plán podniku 161
6.1 Finanční plán 163
6.2 Dlouhodobý finanční plán 174
6.2.1 Sestavení výchozí ekonomické analýzy 175
6.2.2 Predikce vývoje tržeb 176
6.2.3 Kapitálové plánování na základě investičního rozhodovacího
procesu, zahrnující kapitálové výdaje a peněžní příjmy z investic 177
6.2.4 Promítnutí vývoje tržeb a předpokládaných nákladů do výsledků hospodaření 179
6.2.5 Plán cash flow 180
6.2.6 Zhodnocení dopadu plánu pomocí nástrojů měření výkonnosti a hodnotového
managementu 183
6.3 Krátkodobý finanční plán 194
6.3.1 Fáze peněžního cyklu 194
6.3.2 Kalkulace nákladů a zisku 200
6.3.3 Sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát, výkazu o peněžních tocích 202
6.3.4 Přezkoumání krátkodobého plánu z hlediska zabezpečení základních cílů 203
7. Revitalizace firmy a finanční plán 209
7.1 Riziko a podnikání versus management změny 210
7.2 Korekce plánu a revitalizace firmy 211
7.3 Realizace opatření na zabezpečení revitalizace 216
Seznam používaných zkratek 225
Literatura 229

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 0.9MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Plánování a tvorba hodnoty firmy
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 0.9MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Plánování a tvorba hodnoty firmy

Publikace určená manažerům, podnikatelům a studentům VŠ se zabývá uceleným souborem témat, která jsou obrazem rozhodovacích procesů v podniku. Prakticky zaměřený výklad je doplněn rozsáhlou případovou studií a návodnými schématy. Autor vychází z konkurenceschopnosti jako rozhodujícího faktoru hodnoty firmy, podrobně se zabývá měřením výkonnosti podniku s důrazem na ukazatele používané v rámci hodnotového managementu. Dále se zaměřuje na generátory hodnoty firmy a jejich měření a na identifikaci a analýzu tržní pozice firmy. Obsáhlá část knihy je věnována plánování a tvorbě dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu i jejich korekcím. Díky knize se seznámíte se s podstatou strategického myšlení a s metodologickými přístupy propojení strategického myšlení a podnikového řízení na základě nejnovějších poznatků a praxe.
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodánr: 5118
E-kniha
PDF
297
Ihned ke stažení
i: 23715 n: 24763668r: 5118

Z obsahu knihy Plánování a tvorba hodnoty firmy

O autorovi 9
Úvod 11
1. Konkurenceschopnost - základní předpoklad tvorby hodnoty firmy 13
1.1 Charakteristika pojmu "konkurenceschopnostt" 14
1.1.1 Determinanty konkurenční výhody a výkonnosti firmy 16
1.1.2 Logicko-kauzální vazba komponentů konkurenční výhody v hodnotovém řetězci 18
1.2 Měření konkurenceschopnosti 20
1.2.1 Měření konkurenceschopnosti na makroekonomické úrovni 20
1.2.2 Podniková úroveň 24
2. Výkonnost a konkurenceschopnost firmy 27
2.1 Efektivnost, konkurenceschopnost a výkonnost - přístupy k měření 28
2.2 Hodnotově orientovaný management 32
2.2.1 Tržní přidaná hodnota (MVA) 34
2.2.2 Vnitřní hodnota firmy (IV) 36
2.2.3 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 39
2.2.4 Cash flow přidaná ekonomická hodnota (CEVA) 42
2.2.5 Přidaná hodnota pro akcionáře (SVA) 43
2.2.6 Rentabilita čistých aktiv (RONA) 44
2.2.7 Cash flow rentabilita hrubých aktiv (CROGA) 44
2.2.8 Cash flow návratnost investovaného kapitálu (CFROI) 46
3. Klíčové faktory konkurenční strategie a jejich měření 55
3.1 Tržby 56
3.1.1 Brand Building 56
3.1.2 Customer equity building 58
3.1.3 Analýza hodnoty pro zákazníka (CV) 59
3.1.4 Barometr spokojenosti zákazníka 64
3.1.5 Loajalita zákazníka (Customer Loyalty) 67
3.2 Zisk a finanční výkonnost 68
3.3 Náklady kapitálu a optimální kapitálová struktura 78
3.3.1 Cena úvěru 79
3.3.2 Obligace - emisní náklady 79
3.3.3 Náklady vlastního kapitálu 80
3.3.4 Průměrné náklady kapitálu 80
3.3.5 Optimalizace nákladů 81
4. Identifikace a analýza tržní pozice firmy 87
4.1 Analýza dynamiky vstupů a výstupů 88
4.2 Paralelní soustavy ukazatelů 89
4.3 Predikce finanční tísně - bankrotní modely 90
4.3.1 Beaverova jednorozměrná diskriminační analýza 90
4.3.2 Beermanova diskriminační funkce 91
4.3.3 Altmanova vícerozměrná diskriminační funkce 92
4.3.4 Tafflerův model 92
4.3.5 Index důvěryhodnosti IN 95 93
4.4 Bonitní modely 94
4.4.1 Model podle M. Tamariho 94
4.4.2 Kralickův quicktest 95
4.4.3 Skóre bonity 96
4.5 Nefinanční ukazatele 97
4.6 Systémy na bázi propojení finančních a nefinančních ukazatelů 101
4.7 Mezipodnikové srovnávání 104
5. Vize, strategie, plán 113
5.1 Definování strategie 114
5.1.1 Obsah a struktura firemní strategie 114
5.1.2 Postup a pravidla zpracování strategie 115
5.2 Propojení strategie a plánu 118
5.3 Formulace a přepis strategických cílů do firemního plánu 119
5.3.1 Balanced Scorecard 120
5.3.2 Evropský model EFQM 133
6. Plán podniku 161
6.1 Finanční plán 163
6.2 Dlouhodobý finanční plán 174
6.2.1 Sestavení výchozí ekonomické analýzy 175
6.2.2 Predikce vývoje tržeb 176
6.2.3 Kapitálové plánování na základě investičního rozhodovacího
procesu, zahrnující kapitálové výdaje a peněžní příjmy z investic 177
6.2.4 Promítnutí vývoje tržeb a předpokládaných nákladů do výsledků hospodaření 179
6.2.5 Plán cash flow 180
6.2.6 Zhodnocení dopadu plánu pomocí nástrojů měření výkonnosti a hodnotového
managementu 183
6.3 Krátkodobý finanční plán 194
6.3.1 Fáze peněžního cyklu 194
6.3.2 Kalkulace nákladů a zisku 200
6.3.3 Sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát, výkazu o peněžních tocích 202
6.3.4 Přezkoumání krátkodobého plánu z hlediska zabezpečení základních cílů 203
7. Revitalizace firmy a finanční plán 209
7.1 Riziko a podnikání versus management změny 210
7.2 Korekce plánu a revitalizace firmy 211
7.3 Realizace opatření na zabezpečení revitalizace 216
Seznam používaných zkratek 225
Literatura 229

O Autorovi

Marinič Pavel

Specializují se na měření firemní výkonnosti, tvorbu hodnoty firem, finanční a nefinanční nástroje měření. Identifikaci generátorů tvorby hodnoty, jejich indikace prostřednictvím finančních a nefinančních ukazatelů a konstrukci systémů měření výkonnosti firmy. Na škole Škoda Auto Vysoká škola v Mladé Boleslavi je garantem a vyučuje předměty Finanční řízení podniku, Finanční analýza, Controlling a Nauka o podniku. Kromě toho v rámci programu Erasmus přednáší v anglickém jazyku garantovaný Business Administration a Financial Management.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 269
E-kniha 229
Tištěná 495
E-kniha 421
Tištěná 999
Tištěná 219
E-kniha 186

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace