0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Podniková informatika

Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi - 3., aktualizované vydání

- 25 % z DMOC
Podniková informatika
-25 %
Sleva končí za
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
299  149  Výjimečná cena
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 14. 06. 2024 0:29
i: 22350 n: 24754574r: 8588
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
254  191  -25 %
Ihned ke stažení
i: 22351 n: 24799193r: 8588
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Kniha je určena všem, kteří se potřebují dobře orientovat v možnostech, omezeních a vazbách informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací využívaných v podnikovém řízení. Nové vydání je kompletně aktualizováno v souvislosti s vývojem v jednotlivých oblastech.
Kniha je komplexním přehledem technologií a aplikací, které se používají ve firmách i jiných organizacích. Zkušení autoři představují jednotlivé informační a komunikační technologie, věnují se správě dat v podnicích a osobní informatice. Seznamují čtenáře s infrastrukturními aplikacemi, celopodnikovými transakčními aplikacemi (ERP), aplikacemi pro řízení externích vztahů a analytickými aplikacemi (Business Inteligence). Přibližují životní cyklus aplikací, věnují se datovému modelování, a nezapomínají ani na bezpečnost a možnosti provozu a rozvoje podnikové informatiky (hosting, outsourcing, cloud, SaaS, offshoring, systémová integrace). Srozumitelně a na velkém množství příkladů ukazují, co informatika nabízí, co od nás vyžaduje a kam se ubírá. Kromě manažerů a dalších uživatelů informačních technologií je publikace určena také studentům vysokých škol.

Sleva 25 % končí za:

Z obsahu knihy Podniková informatika

O autorech 9
Úvod 11
1. Podniková informatika 13
1.1 Informatika, informace, systém 13
1.1.1 Informace 13
1.1.2 Systém 15
1.1.3 Řízení 15
1.2 Podnik 16
1.2.1 Podnik jako systém 16
1.2.2 Procesy 19
1.2.3 Životní cyklus 20
1.3 Podnikový informační systém 20
1.4 Podniková informatika 23
2. Informační technologie, technika a infrastruktura 25
2.1 Technické prostředky (hardware) 26
2.2 Informační technologie – software 27
2.2.1 Základní software 27
2.2.2 Software podporující rozvoj informačního systému, vývoj ASW
a řízení provozu informačního systému 31
2.3 Komunikační sítě, internet 33
2.3.1 Komunikační sítě 34
2.3.2 Internet a jeho služby 35
2.4 Infrastruktura podnikového informačního systému 37
2.5 Web 2.0, cloud computing, BYO(X), IoT 40
2.5.1 Web 2.0 41
2.5.2 Cloud computing 41
2.5.3 BYOD a BYOC 44
2.5.4 Internet věcí 46
3. Data podnikového informačního systému 48
3.1 Podniková data 48
3.2 Data, aplikace informačních technologií a uživatelé 50
3.2.1 Prezentace a zachycení dat – prezentační logika 51
3.2.2 Funkční zpracování dat – aplikační logika 53
3.2.3 Uložení, uchování a příprava pro přenos dat – datová logika 55
3.3 Modelování dat 56
3.4 Relační databáze a SQL 59
3.4.1 Principy relačního databázového systému 59
3.4.2 SQL – Structured Query Language 61
3.5 XML 63
3.6 Big data a otevřená data 65
3.6.1 Big data 65
3.6.2 Otevřená a propojená data 66
4. Portfolio aplikací podnikové informatiky 68
4.1 Aplikace a portfolio aplikací 68
4.2 Možnosti řešení aplikací 71
4.3 Podstatné charakteristiky aplikací 74
4.3.1 Obchodní charakteristiky aplikací 74
4.3.2 Funkcionalita aplikací 75
4.3.3 Služby spojené s aplikacemi informačních technologií 76
4.3.4 Další charakteristiky aplikací 77
5. Infrastrukturní aplikace informačních technologií 80
5.1 Aplikace správy podnikového obsahu 81
5.1.1 Obsah a dokument 81
5.1.2 Funkce aplikací správy podnikového obsahu 82
5.2 Portály 92
5.2.1 Orientace portálů 93
5.2.2 Komponenty portálů 95
6. Transakční aplikace podnikového informačního systému 97
6.1 Principy aplikací ERP 97
6.1.1 Celková koncepce ERP 98
6.1.2 Technologické a provozní principy ERP 99
6.1.3 Kastomizace ERP 99
6.2 Funkce aplikací ERP 100
6.2.1 Základní funkce ERP 100
6.2.2 Funkce rozšiřující transakční zpracování 101
6.2.3 Integrace analytických aplikací a business intelligence 104
6.3 Kategorie produktů ERP 104
6.4 Efekty ERP 105
7. Aplikace pro podporu rozhodování 107
7.1 Podstata business intelligence 107
7.2 Základní principy business intelligence 109
7.2.1 Výběr a organizace dat 109
7.2.2 Dimenze a granularita dat 110
7.2.3 Multidimenzionalita uložení a práce s daty 112
7.3 Hlavní komponenty řešení business intelligence 114
7.3.1 Produkční (zdrojové) databáze 115
7.3.2 ETL – Extract, Transform and Load / ELT Extract, Load, Transform 115
7.3.3 Dočasné úložiště dat (DSA) 115
7.3.4 Datový sklad (DWH, data warehouse) 116
7.3.5 Datové tržiště (DMA, data mart) 116
7.3.6 OLAP databáze 117
7.3.7 Reporting 117
7.3.8 Analytické aplikace 117
7.3.9 Dolování dat (data mining) 117
7.3.10 Nástroje pro řízení kvality dat a správu metadat 118
7.4 Aplikace business intelligence 119
7.4.1 Řízení podnikové výkonnosti 119
7.4.2 Finance 120
7.4.3 Marketing 122
7.4.4 Výroba 122
7.4.5 Logistika 123
7.4.6 Lidské zdroje 123
7.5 Dimenzionální modelování a uživatelé BI 124
7.5.1 Příprava řešení dimenzionálního modelu 125
7.5.2 Návrh hrubého dimenzionálního modelu 126
7.5.3 Analýza a návrh datového skladu a tržišť 128
7.5.4 Verifikace, kompletace a dokumentace dimenzionálního modelu 131
7.6 Vývojové směry v business intelligence 131
7.6.1 Self service business intelligence 131
7.6.2 Dashboardy 133
7.6.3 In-memory analytics 133
7.6.4 Big data analytics 134
7.6.5 BI v rámci cloud computingu 134
7.6.6 Mobilní business intelligence 135
7.7 Efekty business intelligence 135
8. Aplikace podporující řízení externích vztahů 137
8.1 Řízení dodavatelského řetězce 137
8.2 Elektronické obchodování a podnikání 140
8.2.1 Čisté a částečné řešení e-commerce 141
8.2.2 Účastníci obchodování 141
8.2.3 Prostor obchodování a klíčové funkce aplikací 143
8.2.4 Obchodní modely e-commerce 145
8.2.5 Personalizace 146
8.3 Řízení vztahů se zákazníky 148
8.4 Aplikace integrovaného automatizovaného řízení výrobních a skladových
činností 152
8.5 Aplikace pro podporu competitive intelligence 154
8.6 Aplikace pro podporu řízení životního cyklu produktu 156
9. Aplikace orientované na produktivitu jednotlivců 159
9.1 Technické prostředky osobní informatiky 159
9.2 Softwarové prostředky osobní informatiky 160
9.3 Kancelářské prostředky 162
9.3.1 Zpracování textů, textové editory 162
9.3.2 Zpracování tabulek, tabulkové editory (spreadsheet) 163
9.3.3 Zpracování elektronických prezentací – prezentační programy 163
9.3.4 Osobní databáze 164
9.3.5 Sady kancelářských aplikací 166
9.4 Příprava a zpracování grafických dat 168
9.4.1 Úprava digitální fotografie 169
9.4.2 Příprava vektorové grafiky – ilustrací, schémat 170
9.4.3 Archivace obrázků a grafiky – digitální fotoalba 171
9.5 Elektronické informační zdroje 172
9.5.1 Internet a služby pro vyhledávání informací 172
9.5.2 Placené informační elektronické databáze 175
9.5.3 Věrohodnost informací a citace informačních zdrojů 176
9.6 Prostředky jednotlivce v prostředí podniku 177
10. Řízení provozu a rozvoje podnikové informatiky 178
10.1 Zajištění provozu a rozvoje podnikové informatiky 178
10.2 Outsourcing v informatice 180
10.3 Principy řízení podnikové informatiky 181
10.4 Metodiky a modely řízení informatiky 182
10.4.1 ITIL 183
10.4.2 COBIT 184
10.4.3 MBI 184
10.5 Činnosti spojené s řízením podnikové informatiky 186
10.5.1 Informační strategie 186
10.5.2 Plánování projektů, projektový záměr 186
10.5.3 Řízení služeb podnikové informatiky 187
11. Řízení podnikových procesů a procesní modelování 190
11.1 Řízení podnikových procesů 190
11.2 Účel a uplatnění procesního modelování 191
11.3 Dokumentace procesu 192
11.4 Metodiky a dokumentace podnikových procesů 194
11.5 Reengineering podnikových procesů 195
11.6 Možnosti procesních návrhů a změn 196
11.7 Efekty a rizika procesního reengineeringu 197
12. Životní cyklus aplikace informačních technologií 199
12.1 Plánování a příprava aplikace 200
12.1.1 Výběr dodavatele aplikace 200
12.1.2 Úvodní studie 202
12.2 Analýza a návrh aplikace 203
12.2.1 Analýza podnikových procesů 204
12.2.2 Analýza stávajících databází 204
12.2.3 Analýza stávajících aplikací 204
12.2.4 Návrh změn podnikových procesů 204
12.2.5 Návrh databází 205
12.2.6 Návrh aplikace 205
12.3 Implementace aplikace 205
12.3.1 Detailní specifikace modulů 206
12.3.2 Prototypy 207
12.3.3 Kastomizace typového softwaru 207
12.3.4 Vývoj a dovývoj 207
12.3.5 Akceptační řízení 207

12.4 Příprava na zavedení do provozu, migrace 208
12.4.1 Detailní specifikace plánu a harmonogramu migrace 208
12.4.2 Instalace aplikačního softwaru a dalších technologií 209
12.4.3 Migrace dat 209
12.4.4 Organizační příprava provozu aplikace 209
12.4.5 Předávací řízení 209
12.5 Provoz a užití aplikace. 210
12.5.1 Předání aplikace do provozu 210
12.5.2 Správa infrastruktury 210
12.5.3 Podpora uživatelů 211
12.5.4 Monitorování provozu aplikace 211
12.5.5 Návrhy na změny aplikace 211
12.6 Další rozvoj a optimalizace aplikace 211
12.6.1 Změnové řízení 212
12.6.2 Návrhy a realizace dílčích úprav aplikace 212
12.6.3 Zadání nového projektu 213
13. Bezpečnost v informatice 214
13.1 Řešení bezpečnosti informačního systému 214
13.1.1 Základní pojmy 214
13.1.2 Přístup k řešení bezpečnosti IS 217
13.2 Bezpečnostní hrozby a útoky 219
13.3 Bezpečnostní protiopatření 221
13.3.1 Zajištění autentizace zprávy 222
13.3.2 Zajištění důvěrnosti 226
13.3.3 Autentizace a autorizace uživatelů, programů a systémů 228
13.3.4 Ochrana proti škodlivým kódům 230
13.3.5 Firewall 231
Literatura 234
Rejstřík 238

Tištěná kniha

Datum vydání: 18.09.2015
Katalogové číslo: 3487
ISBN: 978-80-247-5457-4
Formát / stran: 167×240, 240 stran
Edice: Expert
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.31MB | 4.31MB | 11.82MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
- 25 % z DMOC i
DMOC = Doporučená maloobchodní cena
Podniková informatika
-25 %
Sleva končí za

Tištěná kniha

Datum vydání: 18.09.2015
Katalogové číslo: 3487
ISBN: 978-80-247-5457-4
Formát / stran: 167×240, 240 stran
Edice: Expert
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.31 MB | 4.31 MB | 11.82 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Podniková informatika

Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi - 3., aktualizované vydání

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
299  149  Výjimečná cena
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 14. 06. 2024 0:29
i: 22350 n: 24754574r: 8588
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
254  191  -25 %
Ihned ke stažení
i: 22351 n: 24799193r: 8588
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Kniha je určena všem, kteří se potřebují dobře orientovat v možnostech, omezeních a vazbách informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací využívaných v podnikovém řízení. Nové vydání je kompletně aktualizováno v souvislosti s vývojem v jednotlivých oblastech.
Kniha je komplexním přehledem technologií a aplikací, které se používají ve firmách i jiných organizacích. Zkušení autoři představují jednotlivé informační a komunikační technologie, věnují se správě dat v podnicích a osobní informatice. Seznamují čtenáře s infrastrukturními aplikacemi, celopodnikovými transakčními aplikacemi (ERP), aplikacemi pro řízení externích vztahů a analytickými aplikacemi (Business Inteligence). Přibližují životní cyklus aplikací, věnují se datovému modelování, a nezapomínají ani na bezpečnost a možnosti provozu a rozvoje podnikové informatiky (hosting, outsourcing, cloud, SaaS, offshoring, systémová integrace). Srozumitelně a na velkém množství příkladů ukazují, co informatika nabízí, co od nás vyžaduje a kam se ubírá. Kromě manažerů a dalších uživatelů informačních technologií je publikace určena také studentům vysokých škol.

Sleva 25 % končí za:

Z obsahu knihy Podniková informatika

O autorech 9
Úvod 11
1. Podniková informatika 13
1.1 Informatika, informace, systém 13
1.1.1 Informace 13
1.1.2 Systém 15
1.1.3 Řízení 15
1.2 Podnik 16
1.2.1 Podnik jako systém 16
1.2.2 Procesy 19
1.2.3 Životní cyklus 20
1.3 Podnikový informační systém 20
1.4 Podniková informatika 23
2. Informační technologie, technika a infrastruktura 25
2.1 Technické prostředky (hardware) 26
2.2 Informační technologie – software 27
2.2.1 Základní software 27
2.2.2 Software podporující rozvoj informačního systému, vývoj ASW
a řízení provozu informačního systému 31
2.3 Komunikační sítě, internet 33
2.3.1 Komunikační sítě 34
2.3.2 Internet a jeho služby 35
2.4 Infrastruktura podnikového informačního systému 37
2.5 Web 2.0, cloud computing, BYO(X), IoT 40
2.5.1 Web 2.0 41
2.5.2 Cloud computing 41
2.5.3 BYOD a BYOC 44
2.5.4 Internet věcí 46
3. Data podnikového informačního systému 48
3.1 Podniková data 48
3.2 Data, aplikace informačních technologií a uživatelé 50
3.2.1 Prezentace a zachycení dat – prezentační logika 51
3.2.2 Funkční zpracování dat – aplikační logika 53
3.2.3 Uložení, uchování a příprava pro přenos dat – datová logika 55
3.3 Modelování dat 56
3.4 Relační databáze a SQL 59
3.4.1 Principy relačního databázového systému 59
3.4.2 SQL – Structured Query Language 61
3.5 XML 63
3.6 Big data a otevřená data 65
3.6.1 Big data 65
3.6.2 Otevřená a propojená data 66
4. Portfolio aplikací podnikové informatiky 68
4.1 Aplikace a portfolio aplikací 68
4.2 Možnosti řešení aplikací 71
4.3 Podstatné charakteristiky aplikací 74
4.3.1 Obchodní charakteristiky aplikací 74
4.3.2 Funkcionalita aplikací 75
4.3.3 Služby spojené s aplikacemi informačních technologií 76
4.3.4 Další charakteristiky aplikací 77
5. Infrastrukturní aplikace informačních technologií 80
5.1 Aplikace správy podnikového obsahu 81
5.1.1 Obsah a dokument 81
5.1.2 Funkce aplikací správy podnikového obsahu 82
5.2 Portály 92
5.2.1 Orientace portálů 93
5.2.2 Komponenty portálů 95
6. Transakční aplikace podnikového informačního systému 97
6.1 Principy aplikací ERP 97
6.1.1 Celková koncepce ERP 98
6.1.2 Technologické a provozní principy ERP 99
6.1.3 Kastomizace ERP 99
6.2 Funkce aplikací ERP 100
6.2.1 Základní funkce ERP 100
6.2.2 Funkce rozšiřující transakční zpracování 101
6.2.3 Integrace analytických aplikací a business intelligence 104
6.3 Kategorie produktů ERP 104
6.4 Efekty ERP 105
7. Aplikace pro podporu rozhodování 107
7.1 Podstata business intelligence 107
7.2 Základní principy business intelligence 109
7.2.1 Výběr a organizace dat 109
7.2.2 Dimenze a granularita dat 110
7.2.3 Multidimenzionalita uložení a práce s daty 112
7.3 Hlavní komponenty řešení business intelligence 114
7.3.1 Produkční (zdrojové) databáze 115
7.3.2 ETL – Extract, Transform and Load / ELT Extract, Load, Transform 115
7.3.3 Dočasné úložiště dat (DSA) 115
7.3.4 Datový sklad (DWH, data warehouse) 116
7.3.5 Datové tržiště (DMA, data mart) 116
7.3.6 OLAP databáze 117
7.3.7 Reporting 117
7.3.8 Analytické aplikace 117
7.3.9 Dolování dat (data mining) 117
7.3.10 Nástroje pro řízení kvality dat a správu metadat 118
7.4 Aplikace business intelligence 119
7.4.1 Řízení podnikové výkonnosti 119
7.4.2 Finance 120
7.4.3 Marketing 122
7.4.4 Výroba 122
7.4.5 Logistika 123
7.4.6 Lidské zdroje 123
7.5 Dimenzionální modelování a uživatelé BI 124
7.5.1 Příprava řešení dimenzionálního modelu 125
7.5.2 Návrh hrubého dimenzionálního modelu 126
7.5.3 Analýza a návrh datového skladu a tržišť 128
7.5.4 Verifikace, kompletace a dokumentace dimenzionálního modelu 131
7.6 Vývojové směry v business intelligence 131
7.6.1 Self service business intelligence 131
7.6.2 Dashboardy 133
7.6.3 In-memory analytics 133
7.6.4 Big data analytics 134
7.6.5 BI v rámci cloud computingu 134
7.6.6 Mobilní business intelligence 135
7.7 Efekty business intelligence 135
8. Aplikace podporující řízení externích vztahů 137
8.1 Řízení dodavatelského řetězce 137
8.2 Elektronické obchodování a podnikání 140
8.2.1 Čisté a částečné řešení e-commerce 141
8.2.2 Účastníci obchodování 141
8.2.3 Prostor obchodování a klíčové funkce aplikací 143
8.2.4 Obchodní modely e-commerce 145
8.2.5 Personalizace 146
8.3 Řízení vztahů se zákazníky 148
8.4 Aplikace integrovaného automatizovaného řízení výrobních a skladových
činností 152
8.5 Aplikace pro podporu competitive intelligence 154
8.6 Aplikace pro podporu řízení životního cyklu produktu 156
9. Aplikace orientované na produktivitu jednotlivců 159
9.1 Technické prostředky osobní informatiky 159
9.2 Softwarové prostředky osobní informatiky 160
9.3 Kancelářské prostředky 162
9.3.1 Zpracování textů, textové editory 162
9.3.2 Zpracování tabulek, tabulkové editory (spreadsheet) 163
9.3.3 Zpracování elektronických prezentací – prezentační programy 163
9.3.4 Osobní databáze 164
9.3.5 Sady kancelářských aplikací 166
9.4 Příprava a zpracování grafických dat 168
9.4.1 Úprava digitální fotografie 169
9.4.2 Příprava vektorové grafiky – ilustrací, schémat 170
9.4.3 Archivace obrázků a grafiky – digitální fotoalba 171
9.5 Elektronické informační zdroje 172
9.5.1 Internet a služby pro vyhledávání informací 172
9.5.2 Placené informační elektronické databáze 175
9.5.3 Věrohodnost informací a citace informačních zdrojů 176
9.6 Prostředky jednotlivce v prostředí podniku 177
10. Řízení provozu a rozvoje podnikové informatiky 178
10.1 Zajištění provozu a rozvoje podnikové informatiky 178
10.2 Outsourcing v informatice 180
10.3 Principy řízení podnikové informatiky 181
10.4 Metodiky a modely řízení informatiky 182
10.4.1 ITIL 183
10.4.2 COBIT 184
10.4.3 MBI 184
10.5 Činnosti spojené s řízením podnikové informatiky 186
10.5.1 Informační strategie 186
10.5.2 Plánování projektů, projektový záměr 186
10.5.3 Řízení služeb podnikové informatiky 187
11. Řízení podnikových procesů a procesní modelování 190
11.1 Řízení podnikových procesů 190
11.2 Účel a uplatnění procesního modelování 191
11.3 Dokumentace procesu 192
11.4 Metodiky a dokumentace podnikových procesů 194
11.5 Reengineering podnikových procesů 195
11.6 Možnosti procesních návrhů a změn 196
11.7 Efekty a rizika procesního reengineeringu 197
12. Životní cyklus aplikace informačních technologií 199
12.1 Plánování a příprava aplikace 200
12.1.1 Výběr dodavatele aplikace 200
12.1.2 Úvodní studie 202
12.2 Analýza a návrh aplikace 203
12.2.1 Analýza podnikových procesů 204
12.2.2 Analýza stávajících databází 204
12.2.3 Analýza stávajících aplikací 204
12.2.4 Návrh změn podnikových procesů 204
12.2.5 Návrh databází 205
12.2.6 Návrh aplikace 205
12.3 Implementace aplikace 205
12.3.1 Detailní specifikace modulů 206
12.3.2 Prototypy 207
12.3.3 Kastomizace typového softwaru 207
12.3.4 Vývoj a dovývoj 207
12.3.5 Akceptační řízení 207

12.4 Příprava na zavedení do provozu, migrace 208
12.4.1 Detailní specifikace plánu a harmonogramu migrace 208
12.4.2 Instalace aplikačního softwaru a dalších technologií 209
12.4.3 Migrace dat 209
12.4.4 Organizační příprava provozu aplikace 209
12.4.5 Předávací řízení 209
12.5 Provoz a užití aplikace. 210
12.5.1 Předání aplikace do provozu 210
12.5.2 Správa infrastruktury 210
12.5.3 Podpora uživatelů 211
12.5.4 Monitorování provozu aplikace 211
12.5.5 Návrhy na změny aplikace 211
12.6 Další rozvoj a optimalizace aplikace 211
12.6.1 Změnové řízení 212
12.6.2 Návrhy a realizace dílčích úprav aplikace 212
12.6.3 Zadání nového projektu 213
13. Bezpečnost v informatice 214
13.1 Řešení bezpečnosti informačního systému 214
13.1.1 Základní pojmy 214
13.1.2 Přístup k řešení bezpečnosti IS 217
13.2 Bezpečnostní hrozby a útoky 219
13.3 Bezpečnostní protiopatření 221
13.3.1 Zajištění autentizace zprávy 222
13.3.2 Zajištění důvěrnosti 226
13.3.3 Autentizace a autorizace uživatelů, programů a systémů 228
13.3.4 Ochrana proti škodlivým kódům 230
13.3.5 Firewall 231
Literatura 234
Rejstřík 238

O Autorovi

Gála Libor
Autor vystudoval obor „Automatizované systémy řízení“ na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde od ukončení studia v roce 1988 působí jako odborný asistent. Ve své pedagogické i další práci se zaměřuje především na oblast integrace podnikových aplikací a otázky spojené s aplikací internetu do podnikové praxe. Zde se zabývá na jedné straně problematikou návrhu a implementace použitelných a přístupných webových aplikací a hypertextových systémů a na druhé straně přístupy, které do vývoje a provozu aplikací přináší servisně orientovaná architektura. Na praktických projektech spolupracuje se společn ostí ITG, s.r.o., současně je i lektorem společnosti 1. VOX, a.s. a externím vyučujícím na Bankovním institutu vysoká škola, a.s.
Šedivá Zuzana
Vystudovala obor "Automatizované systémy řízeníí" na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde od absolvování v roce 1985 působí na katedře informačních technologií jako odborná asistentka. Ve své pedagogic ké práci i v ostatních odborných aktivitách se zaměřuje především na oblasti aplikací grafických dat a multimediálních prezentací. Současně svou odbornost rozvíjí v oblasti podpory informačních techn ologií ve vzdělávání a výuce (e-learningu). V mezinárodní organizaci OBSE se dlouhodobě podílela na praktických projektech v oblasti zpracování a archivace dokumentů. Na praktických projektech spolupr acuje i se společností ITG. V současnosti je také externí lektorkou Vysoké školy ekonomie a managementu.
Pour Jan
Vystudoval Fakultu národohospodářskou na VŠE v Praze. Je docentem katedry informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze. Současně pracuje jako analytik ve společnosti ITG Praha. Profesně se orientuje na otázky řízení podnikové informatiky, koncepcí a aplikačních architektur informačních systémů podniků a úlohy business intelligence. Je spoluautorem 7 knižních publikací, 26 vysokoškolských skript, 73 článků v časopisech a příspěvků na konferencích. Podílel se na řešení několika desítek projektů pro nejrůznější podniky a organizace v energetice, průmyslu, obchodě i ve státní správě. V současné době je členem Rady České společnosti pro systémovou integraci a redaktorem časopisu Systémová integrace.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

E-kniha 167  -25 %
E-kniha 104  -25 %
E-kniha 451  -25 %
E-kniha 125  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.