0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Podnikové informační systémy

Podnik v informační společnosti - 3., aktualizované a doplněné vydání

- 25 % z DMOC
Podnikové informační systémy
-25 %
Sleva končí za
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
429  322  -25 %
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 13. 06. 2024 6:21
i: 19001 n: 24743073r: 6827
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
365  274  -25 %
Ihned ke stažení
i: 19002 n: 24775951r: 6827
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Třetí, výrazně přepracované, aktualizované a rozšířené vydání uznávané publikace zohledňuje dynamický vývoj v oblasti podnikových informačních systémů a zejména nové požadavky kladené na informační systémy ze strany podniků. Autoři přibližují aktuální rysy a trendy informační společnosti s ohledem na nové ekonomické podmínky a požadavky vyplývající z nároků na udržitelnost. Zcela netradičním způsobem jsou v knize do oblasti podnikových informačních systémů aplikovány principy a nástroje TOC (Theory of Constraint), a to s ohledem na efektivnost IS, jejich inovace, řešení projektů a dosažení "business" přínosů IS v podnicích. Tématice inovací IS/ICT v podnicích se publikace věnuje zcela novým způsobem. Autoři využívají praktické zkušenosti z podniků a podklady získané vlastními průzkumy. Jedním z důležitých rysů knihy je integrované využití nových ICT technologií, konkrétně internetu, jejichž prostřednictvím může čtenář nalézt v případě zájmu řadu dalších detailnějšíc
h a zejména aktualizovaných informací. Kniha je určena manažerům a specialistům z firemní praxe, konzultantům a studentům.

Sleva 25 % končí za:

Z obsahu knihy Podnikové informační systémy

O autorech 9
Poděkování 10
Úvod 11

Část I. Podnik v informační společnosti
1. Globalizační trendy ve společnosti 18
1.1 Budoucnost se stává obtížněji predikovatelná 18
1.2 Projevy globalizace 20
1.3 Globalizační trendy a?role ICT 23
2. Vliv rozvoje informační společnosti na podnikovou sféru 28
2.1 Informační společnost jako další vývojová etapa 28
2.2 Informační společnost přináší podnikům nové příležitosti 30
2.3 Změny forem podnikání 33
2.4 Proměny role ICT v podnicích 35
3. Hodnocení podniků v?informační společnosti 41
3.1 Informační společnost z pohledu evropských iniciativ 41
3.2 Statistické ukazatele pro hodnocení podniků v?informační společnosti 44

Část II. Informační systém v?podniku
4. Vývoj podnikových informačních systémů 52
4.1 Vymezení přístupu k podnikovým IS 52
4.2 Od vlastních programů k?prosazení nákupu parametrizovatelného aplikačního softwaru 54
4.3 Vývoj obsahového zaměření celopodnikových řešení 56
4.4 Vývoj k integrovaným řešením se společnou datovou základnou 61
5. Funkcionalita podnikových informačních systémů?- ERP 66
5.1 Definice ERP 66
5.2 Funkční moduly ERP 68
6. Funkcionalita podnikových informačních systémů?- řízení dodavatelského řetězce?- SCM 76
6.1 Řízení dodavatelských řetězců 76
6.2 Funkčnost současných aplikací pro SCM 78
6.3 IS?pro podporu výrobních systémů 80
6.4 Podpora materiálového toku prostřednictvím e-businessu 84
7. Funkcionalita podnikových informačních systémů?- další moduly rozšířeného ERP (ERP II)?- CRM a?BI 87
7.1 Charakteristika ERP II 87
7.2 Řízení vztahu se zákazníkem?- CRM 89
7.3 Aplikace kategorie Business Intelligence 93
8. Datový pohled na podnikové informační systémy 99
8.1 Postavení databází v podnikových IS 99
8.2 Základní vrstvy podnikového IS 100
8.3 Hlavní data používaná v podnikových IS 101
8.4 Data pro podnikové analýzy 104
8.5 Datový pohled za hranice ERP II 107
9. Procesní pohled na podnikové informační systémy 112
9.1 Důvody procesní orientace podniků 112
9.2 Základní principy podnikových procesů 114
9.3 Podnikové procesy a?jejich podpora informačními systémy 118
9.4 Podnikové procesy v životním cyklu podnikových IS 120
9.5 IS jako základ pro měření a?zvyšování výkonnosti podnikových procesů 122
10. Podnikové informační systémy z?pohledu organizace podniku 125
10.1 Důležité atributy podniku zohledňující IS 125
10.2 Zohlednění uživatelů v?podniku 126
10.3 IS zohledňují velikosti podniků 128
10.4 IS pro různá odvětví podniků 129
10.5 IS pro různé typy výrob 131
10.6 Uplatnění IS z hlediska formy struktury výrobku?- VAT analýza 134
11. Podnikové informační systémy z pohledu aplikovaných metod řízení 139
11.1 Metody řízení aplikované v podnikových IS 139
11.2 Metoda MRP II 142
11.3 Metoda TOC?- OPT a?DBR 151
11.4 Podpora podnikových plánů v informačních systémech 155
12. Nabídka a?trendy podnikových informačních systémů na českém trhu 159
12.1 Vývoj podnikových informačních systémů od 90. let 159
12.2 Stav nabídky podnikových IS v ČR 164
12.3 Trendy v?podnikových IS 167

Část III. Efekty a inovace informačního systému v podniku
13. Efekty informačních systémů v podnicích 178
13.1 IS podporují podnikové cíle a?metody řízení 178
13.2 Potenciál informačních systémů v podnicích 180
13.3 Kategorizace efektů IS v podnicích 183
13.4 Metody a?techniky měření efektivnosti IS v?podnicích 185
13.5 Přístup k efektům IS z pohledu vedení podniku 189
14. Projekty zavádění informačních systémů do podniků 198
14.1 Charakteristika projektů podnikových IS 198
14.2 Etapy projektu zavedení ERP 203
14.3 Etapa I?- Rozhodnutí pro změnu podnikového IS a?vytvoření týmu 203
14.4 Etapa II?- Výběr vhodného řešení 207
14.5 Etapa III?- Vlastní implementace vybraného ERP 212
14.6 Organizační zajištění projektu ERP 214
14.7 Hlavní rysy integrace systémů ERP do podniku při jeho zavádění 216
14.8 Etapa IV?- Provoz a?údržba vybraného ERP 218
14.9 Náklady spojené se zavedením IS 220
15. Inovace a?řízení změny informačních systémů v podnicích 230
15.1 Inovace v?životním cyklu podnikového informačního systému 230
15.2 Změny v přístupu k inovacím v podnikových IS 232
15.3 Typologie inovace ICT 236
15.4 Inovační řády?- stupně zralosti?- podnikových IS 240
16. Inovace podnikových informačních systémů s?využitím TOC (teorie omezení) 247
16.1 Rámec přístupu TOC k inovacím IS 247
16.2 Uplatnění technik TOC Thinking Process při přípravě změny podnikového IS 250
16.3 Uplatnění přístupu Necessary but not sufficient a?řízení projektů metodou Critical Chain v inovaci podnikového IS 253
16.4 Uplatnění průtokového účetnictví v inovaci podnikového IS 256
16.5 Integrace dalších metod TOC pro efektivní inovaci 257
17. Udržitelnost a?její podpora podnikovými informačními systémy 263
17.1 Udržitelný rozvoj a?jeho podpora 263
17.2 Vztah ICT a?udržitelného rozvoje 265
17.3 Konceptuální model vlivu ICT na udržitelný rozvoj 267
17.4 Green IT a?jeho vztah k?udržitelnému rozvoji 268
17.5 Přístupy ke green IT v?podnicích 271
17.6 Green IT v malých a?středních podnicích 274
17.7 Podpora udržitelnosti na bázi inovací ICT v?malých a?středních podnicích 275

Závěr 280
Přílohy 285
Příloha 1 - Indikátory EUROSTAT pro oblast informační společnosti 286
Příloha 2 - Klíčové indikátory ICT sledované organizací OECD 290
Příloha 3 - Indikátory udržitelného rozvoje 292
Příloha 4 - Přehled produktů podnikových IS na českém trhu 297
Příloha 5 - Příklad klasické funkcionality podpory logistických procesů v produktech SAP 301
Příloha 6 - Příklad obsahu výrobní databáze?- základních souborů používaných
pro chod MRP II a?TOC 304
Příloha 7 - Ukázková struktura poptávkového dokumentu 308
Příloha 8 - Vzorová osnova Úvodní studie / hrubého konceptu zavedení ERP 309
Příloha 9 - Řešitelské týmy v průběhu vlastní implementace IS 311
Seznam zkratek 313
Summary 316
Použitá literatura 317

Tištěná kniha

Datum vydání: 22.10.2012
Katalogové číslo: 3294
ISBN: 978-80-247-4307-3
Formát / stran: 167×240, 328 stran
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.33MB | 3.33MB | 11.73MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
- 25 % z DMOC i
DMOC = Doporučená maloobchodní cena
Podnikové informační systémy
-25 %
Sleva končí za

Tištěná kniha

Datum vydání: 22.10.2012
Katalogové číslo: 3294
ISBN: 978-80-247-4307-3
Formát / stran: 167×240, 328 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.33 MB | 3.33 MB | 11.73 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Podnikové informační systémy

Podnik v informační společnosti - 3., aktualizované a doplněné vydání

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
429  322  -25 %
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 13. 06. 2024 6:21
i: 19001 n: 24743073r: 6827
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
365  274  -25 %
Ihned ke stažení
i: 19002 n: 24775951r: 6827
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Třetí, výrazně přepracované, aktualizované a rozšířené vydání uznávané publikace zohledňuje dynamický vývoj v oblasti podnikových informačních systémů a zejména nové požadavky kladené na informační systémy ze strany podniků. Autoři přibližují aktuální rysy a trendy informační společnosti s ohledem na nové ekonomické podmínky a požadavky vyplývající z nároků na udržitelnost. Zcela netradičním způsobem jsou v knize do oblasti podnikových informačních systémů aplikovány principy a nástroje TOC (Theory of Constraint), a to s ohledem na efektivnost IS, jejich inovace, řešení projektů a dosažení "business" přínosů IS v podnicích. Tématice inovací IS/ICT v podnicích se publikace věnuje zcela novým způsobem. Autoři využívají praktické zkušenosti z podniků a podklady získané vlastními průzkumy. Jedním z důležitých rysů knihy je integrované využití nových ICT technologií, konkrétně internetu, jejichž prostřednictvím může čtenář nalézt v případě zájmu řadu dalších detailnějšíc
h a zejména aktualizovaných informací. Kniha je určena manažerům a specialistům z firemní praxe, konzultantům a studentům.

Sleva 25 % končí za:

Z obsahu knihy Podnikové informační systémy

O autorech 9
Poděkování 10
Úvod 11

Část I. Podnik v informační společnosti
1. Globalizační trendy ve společnosti 18
1.1 Budoucnost se stává obtížněji predikovatelná 18
1.2 Projevy globalizace 20
1.3 Globalizační trendy a?role ICT 23
2. Vliv rozvoje informační společnosti na podnikovou sféru 28
2.1 Informační společnost jako další vývojová etapa 28
2.2 Informační společnost přináší podnikům nové příležitosti 30
2.3 Změny forem podnikání 33
2.4 Proměny role ICT v podnicích 35
3. Hodnocení podniků v?informační společnosti 41
3.1 Informační společnost z pohledu evropských iniciativ 41
3.2 Statistické ukazatele pro hodnocení podniků v?informační společnosti 44

Část II. Informační systém v?podniku
4. Vývoj podnikových informačních systémů 52
4.1 Vymezení přístupu k podnikovým IS 52
4.2 Od vlastních programů k?prosazení nákupu parametrizovatelného aplikačního softwaru 54
4.3 Vývoj obsahového zaměření celopodnikových řešení 56
4.4 Vývoj k integrovaným řešením se společnou datovou základnou 61
5. Funkcionalita podnikových informačních systémů?- ERP 66
5.1 Definice ERP 66
5.2 Funkční moduly ERP 68
6. Funkcionalita podnikových informačních systémů?- řízení dodavatelského řetězce?- SCM 76
6.1 Řízení dodavatelských řetězců 76
6.2 Funkčnost současných aplikací pro SCM 78
6.3 IS?pro podporu výrobních systémů 80
6.4 Podpora materiálového toku prostřednictvím e-businessu 84
7. Funkcionalita podnikových informačních systémů?- další moduly rozšířeného ERP (ERP II)?- CRM a?BI 87
7.1 Charakteristika ERP II 87
7.2 Řízení vztahu se zákazníkem?- CRM 89
7.3 Aplikace kategorie Business Intelligence 93
8. Datový pohled na podnikové informační systémy 99
8.1 Postavení databází v podnikových IS 99
8.2 Základní vrstvy podnikového IS 100
8.3 Hlavní data používaná v podnikových IS 101
8.4 Data pro podnikové analýzy 104
8.5 Datový pohled za hranice ERP II 107
9. Procesní pohled na podnikové informační systémy 112
9.1 Důvody procesní orientace podniků 112
9.2 Základní principy podnikových procesů 114
9.3 Podnikové procesy a?jejich podpora informačními systémy 118
9.4 Podnikové procesy v životním cyklu podnikových IS 120
9.5 IS jako základ pro měření a?zvyšování výkonnosti podnikových procesů 122
10. Podnikové informační systémy z?pohledu organizace podniku 125
10.1 Důležité atributy podniku zohledňující IS 125
10.2 Zohlednění uživatelů v?podniku 126
10.3 IS zohledňují velikosti podniků 128
10.4 IS pro různá odvětví podniků 129
10.5 IS pro různé typy výrob 131
10.6 Uplatnění IS z hlediska formy struktury výrobku?- VAT analýza 134
11. Podnikové informační systémy z pohledu aplikovaných metod řízení 139
11.1 Metody řízení aplikované v podnikových IS 139
11.2 Metoda MRP II 142
11.3 Metoda TOC?- OPT a?DBR 151
11.4 Podpora podnikových plánů v informačních systémech 155
12. Nabídka a?trendy podnikových informačních systémů na českém trhu 159
12.1 Vývoj podnikových informačních systémů od 90. let 159
12.2 Stav nabídky podnikových IS v ČR 164
12.3 Trendy v?podnikových IS 167

Část III. Efekty a inovace informačního systému v podniku
13. Efekty informačních systémů v podnicích 178
13.1 IS podporují podnikové cíle a?metody řízení 178
13.2 Potenciál informačních systémů v podnicích 180
13.3 Kategorizace efektů IS v podnicích 183
13.4 Metody a?techniky měření efektivnosti IS v?podnicích 185
13.5 Přístup k efektům IS z pohledu vedení podniku 189
14. Projekty zavádění informačních systémů do podniků 198
14.1 Charakteristika projektů podnikových IS 198
14.2 Etapy projektu zavedení ERP 203
14.3 Etapa I?- Rozhodnutí pro změnu podnikového IS a?vytvoření týmu 203
14.4 Etapa II?- Výběr vhodného řešení 207
14.5 Etapa III?- Vlastní implementace vybraného ERP 212
14.6 Organizační zajištění projektu ERP 214
14.7 Hlavní rysy integrace systémů ERP do podniku při jeho zavádění 216
14.8 Etapa IV?- Provoz a?údržba vybraného ERP 218
14.9 Náklady spojené se zavedením IS 220
15. Inovace a?řízení změny informačních systémů v podnicích 230
15.1 Inovace v?životním cyklu podnikového informačního systému 230
15.2 Změny v přístupu k inovacím v podnikových IS 232
15.3 Typologie inovace ICT 236
15.4 Inovační řády?- stupně zralosti?- podnikových IS 240
16. Inovace podnikových informačních systémů s?využitím TOC (teorie omezení) 247
16.1 Rámec přístupu TOC k inovacím IS 247
16.2 Uplatnění technik TOC Thinking Process při přípravě změny podnikového IS 250
16.3 Uplatnění přístupu Necessary but not sufficient a?řízení projektů metodou Critical Chain v inovaci podnikového IS 253
16.4 Uplatnění průtokového účetnictví v inovaci podnikového IS 256
16.5 Integrace dalších metod TOC pro efektivní inovaci 257
17. Udržitelnost a?její podpora podnikovými informačními systémy 263
17.1 Udržitelný rozvoj a?jeho podpora 263
17.2 Vztah ICT a?udržitelného rozvoje 265
17.3 Konceptuální model vlivu ICT na udržitelný rozvoj 267
17.4 Green IT a?jeho vztah k?udržitelnému rozvoji 268
17.5 Přístupy ke green IT v?podnicích 271
17.6 Green IT v malých a?středních podnicích 274
17.7 Podpora udržitelnosti na bázi inovací ICT v?malých a?středních podnicích 275

Závěr 280
Přílohy 285
Příloha 1 - Indikátory EUROSTAT pro oblast informační společnosti 286
Příloha 2 - Klíčové indikátory ICT sledované organizací OECD 290
Příloha 3 - Indikátory udržitelného rozvoje 292
Příloha 4 - Přehled produktů podnikových IS na českém trhu 297
Příloha 5 - Příklad klasické funkcionality podpory logistických procesů v produktech SAP 301
Příloha 6 - Příklad obsahu výrobní databáze?- základních souborů používaných
pro chod MRP II a?TOC 304
Příloha 7 - Ukázková struktura poptávkového dokumentu 308
Příloha 8 - Vzorová osnova Úvodní studie / hrubého konceptu zavedení ERP 309
Příloha 9 - Řešitelské týmy v průběhu vlastní implementace IS 311
Seznam zkratek 313
Summary 316
Použitá literatura 317

O Autorovi

Basl Josef
Vystudoval VŠSE v Plzni, absolvoval stáže v USA, Velké Británii a Německu. Specializuje se na oblast celopodnikových informačních systémů (ERP), systémů pokročilého plánování a na optimalizaci podniko vých procesů na bázi constraint managementu (TOC). Tuto tématiku také vyučuje na ZČU v Plzni, VŠE v Praze a na univerzitě v Zielone Gore v Polsku. Přednášel rovněž na univerzitách v Iowě, Manchestru, Saarbrueckenu, Szczecine a Žilině. Je autorem knihy Podnikové informační systémy – Podnik v informační společnosti (Grada Publishing, 2002), každoročních přehledů ERP na českém trhu, publikovaných v časopise Businessworld a celé řady d alších článků v odborných časopisech, příspěvků na seminářích a konferencích. Působí jako konzultant v oblasti inovací podnikových informačních systémů a zlepšování podnikových procesů s využitím teorie omezení. Je viceprezidentem České společnosti pro systémovou integraci.
Blažíček Roman
Narodil se v roce 1963. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor automatizované systémy řízení. Po vysoké škole pracoval v oboru ICT nejprve jako systémový programátor, později v oblasti poradenství při zavádění ER P systémů do podnikové sféry. Aktivně řídil několik desítek projektů systémové integrace dodávek ICT. Od roku 2000 pracuje ve společnosti Lasselsberger, která je výrobcem keramických obkladových materiálů, stavebních hmot a surovin. Nejprve zde pracoval ve funkci hlavního controllera, později jako fin anční ředitel. Od roku 2004 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem. Od roku 2009 byl členem mezinárodního holdingového managementu keramické divize. V roce 2010 byl finalistou soutěže Man ažer roku organizovanou Českou manažerskou asociací. Příležitostně přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni, Vysoké škole ekonomické v Praze a na různých odborných seminářích a konferencích.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

E-kniha 167  -25 %
E-kniha 104  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.