0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

POP - In-store komunikace v praxi

Trendy a nástroje marketingu v místě prodeje
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 5615
E-kniha
PDF
202 -20 %
Ihned ke stažení
i: 16628 n: 24763453r: 5615
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
První česká ucelená publikace věnující se POP čili in-store komunikaci je určena začínajícím i zkušenějším trade marketing manažerům, key account a brand manažerům, zaměstnancům prodejních řetězců, malým a středním obchodníkům, studentům marketingových oborů a dalším zájemcům o tuto atraktivní oblast marketingové komunikace. Kniha je ojedinělá tím, že vychází ze zkušeností a poznatků lokálního českého trhu, staví na provedených výzkumech, přináší praktické příklady, názory a cenné informace od zkušených odborníků aktivně působících v oboru. Věnuje se POP v kontextu marketingových komunikací, zabývá se měřením efektivity POP a výsledky měření, přináší pohled veřejnosti na prostředky komunikace v místě prodeje, nabízí pohled na POP v zahraničí, přibližuje minulost, současnost a budoucnost marketingu v místě prodeje, věnuje se roli a budoucnosti designu v POP aktivitách, psychologii spotřebitele v místě prodeje a dalším tématům spjatých s oborem, který hraje stále význ
amnější roli v komunikaci se zákazníky.

Z obsahu knihy POP - In-store komunikace v praxi

Předmluva 9
Seznam autorů 11
O hlavních autorech 12
1. In-store marketing se představuje 15
1.1 In-store marketing jako součást marketingové komunikace 16
1.2 Pohled na místo prodeje a POP reklamu v minulosti a dnes 18
1.3 Jak POP reklama funguje? 20
1.4 POP nástroje v rámci komplexní komunikace značky 21
1.5 Budoucí vývoj v oblasti in-store komunikace 22
2. POP a in-store komunikace v České republice 25
2.1 Hlavní vývojová stádia maloobchodu v Česku v letech 1989-2008 26
2.2 Růst kupní síly a faktor času 28
2.3Vývoj oblasti in-store komunikace v souvislosti s vývojem maloobchodu 29
2.4 Postoje maloobchodu k in-store komunikaci 31
2.5 Co lze očekávat na poli in-store komunikace u nás 33
2.6 Česko versus svět 34
2.7 Nasazení POP v rychloobrátkových a ostatních oblastech 35
2.8 Pohled na nezávislý maloobchod 38
2.9 Aktuální situace POP a in-store komunikace v Česku 40
3. POP z pohledu zákazníka: psychologický proces nákupního chování a rozhodování 45
3.1 Místo prodeje jako jeden z rozhodujících faktorů nákupu 47
3.2 Smyslová komunikace v prodejních místech 49
3.3 "Nasycenostt" reklamou v jednotlivých médiích - potenciál místa prodeje 57
3.4 Měření efektivity POP nástrojů 60
3.5 Metodologie vyhodnocování efektivity POP médií 61
3.6 Názory spotřebitelů na in-store komunikaci 65
4. POP z pohledu maloobchodu 81
4.1 Marketingová komunikace v místech prodeje z pohledu zástupce
maloobchodního řetězce 82
4.2 Manuál využití POP prostředků v maloobchodních řetězcích 86
4.3 POP v prodejních kanálech 97
5. Využití POP prostředků v marketingové komunikaci zadavatelů 111
5.1 Výsledky výzkumu POPAI CE mezi tuzemskými zadavateli reklamy 112
5.2 Ověřování efektivity POP komunikace 114
5.3 Případové studie 119
6. Vlastnosti základních materiálů a jejich použití při výrobě POP 131
6.1 Jaký materiál zvolit pro výrobu POP? 132
6.2 Podmínky pro umístění POP prostředků v prostředí prodejních míst 134
6.3 Pojem kvality materiálu pro výrobu POP 136
6.4 Použitý materiál a finální design POP prostředků 136
6.5 Trendy v oblasti produkce POP 138
7. Nástup nových technologií - interaktivní média, multimediální POP prostředky 143
7.1 Obecný pohled na nástup nových technologií 144
7.2 Výhody použití prostředků digitální komunikace 148
7.3Spolupráce zadavatele reklamy, dodavatele nových technologií a majitele místa 149
7.4 Cena digitálních prostředků 150
7.5 Efektivita digitálních médií a její testování 151
7.6 Perspektivy a trendy vývoje nové generace in-store médií 156
7.7 Nové technologie a komplexnost služeb na trhu světelné reklamy 156
8. Role a budoucnost designu v POP aktivitách 159
8.1 Co si představit pod pojmem "designn"? 160
8.2 "Kvalitníí" a "nekvalitníí" design 162
8.3 Faktory ovlivňující design v POP 162
8.4 POP design ve světě 163
8.5 Současné trendy v oblasti designu 164
8.6 Budoucnost designu 166
8.7 Inovativní materiály a technologie 168
8.8 Význam kreativity v designu 169
8.9 Spolupráce designéra a zadavatele reklamy 170
8.10 Zážitek z nakupování 172
9. Případové studie ze zahraničí 175
9.1 Studie o POP ve Francii 176
9.2 Co ovlivňuje nákupy v parfumeriích? 177
9.3 Průzkum nákupních zvyklostí spotřebitelů u čerpacích stanic 183
9.4 Efektivita in-store komunikace v belgických supermarketech 185
9.5The Marketing at Retail Initiative: nový revoluční systém analýzy
v in-store komunikaci 186
9.6 Případová studie Hot Snacks z Velké Británie 188
9.7 POP nové generace zlepšují úroveň prodejních míst 192
10. Normy v POP 195
10.1 Normy týkající se styku s potravinami 196
10.2 Normy pro elektrické přístroje 196
10.3 Stavební normy 197
Brief k POP produktu 199
Lexikon odborných výrazů z oboru in-store komunikace 201
Použitá literatura 213
Zdroje grafů a fotografií 214

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.5MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
POP - In-store komunikace v praxi
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.5MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

POP - In-store komunikace v praxi

Trendy a nástroje marketingu v místě prodeje
První česká ucelená publikace věnující se POP čili in-store komunikaci je určena začínajícím i zkušenějším trade marketing manažerům, key account a brand manažerům, zaměstnancům prodejních řetězců, malým a středním obchodníkům, studentům marketingových oborů a dalším zájemcům o tuto atraktivní oblast marketingové komunikace. Kniha je ojedinělá tím, že vychází ze zkušeností a poznatků lokálního českého trhu, staví na provedených výzkumech, přináší praktické příklady, názory a cenné informace od zkušených odborníků aktivně působících v oboru. Věnuje se POP v kontextu marketingových komunikací, zabývá se měřením efektivity POP a výsledky měření, přináší pohled veřejnosti na prostředky komunikace v místě prodeje, nabízí pohled na POP v zahraničí, přibližuje minulost, současnost a budoucnost marketingu v místě prodeje, věnuje se roli a budoucnosti designu v POP aktivitách, psychologii spotřebitele v místě prodeje a dalším tématům spjatých s oborem, který hraje stále význ
amnější roli v komunikaci se zákazníky.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 5615
E-kniha
PDF
202 -20 %
Ihned ke stažení
i: 16628 n: 24763453r: 5615

Z obsahu knihy POP - In-store komunikace v praxi

Předmluva 9
Seznam autorů 11
O hlavních autorech 12
1. In-store marketing se představuje 15
1.1 In-store marketing jako součást marketingové komunikace 16
1.2 Pohled na místo prodeje a POP reklamu v minulosti a dnes 18
1.3 Jak POP reklama funguje? 20
1.4 POP nástroje v rámci komplexní komunikace značky 21
1.5 Budoucí vývoj v oblasti in-store komunikace 22
2. POP a in-store komunikace v České republice 25
2.1 Hlavní vývojová stádia maloobchodu v Česku v letech 1989-2008 26
2.2 Růst kupní síly a faktor času 28
2.3Vývoj oblasti in-store komunikace v souvislosti s vývojem maloobchodu 29
2.4 Postoje maloobchodu k in-store komunikaci 31
2.5 Co lze očekávat na poli in-store komunikace u nás 33
2.6 Česko versus svět 34
2.7 Nasazení POP v rychloobrátkových a ostatních oblastech 35
2.8 Pohled na nezávislý maloobchod 38
2.9 Aktuální situace POP a in-store komunikace v Česku 40
3. POP z pohledu zákazníka: psychologický proces nákupního chování a rozhodování 45
3.1 Místo prodeje jako jeden z rozhodujících faktorů nákupu 47
3.2 Smyslová komunikace v prodejních místech 49
3.3 "Nasycenostt" reklamou v jednotlivých médiích - potenciál místa prodeje 57
3.4 Měření efektivity POP nástrojů 60
3.5 Metodologie vyhodnocování efektivity POP médií 61
3.6 Názory spotřebitelů na in-store komunikaci 65
4. POP z pohledu maloobchodu 81
4.1 Marketingová komunikace v místech prodeje z pohledu zástupce
maloobchodního řetězce 82
4.2 Manuál využití POP prostředků v maloobchodních řetězcích 86
4.3 POP v prodejních kanálech 97
5. Využití POP prostředků v marketingové komunikaci zadavatelů 111
5.1 Výsledky výzkumu POPAI CE mezi tuzemskými zadavateli reklamy 112
5.2 Ověřování efektivity POP komunikace 114
5.3 Případové studie 119
6. Vlastnosti základních materiálů a jejich použití při výrobě POP 131
6.1 Jaký materiál zvolit pro výrobu POP? 132
6.2 Podmínky pro umístění POP prostředků v prostředí prodejních míst 134
6.3 Pojem kvality materiálu pro výrobu POP 136
6.4 Použitý materiál a finální design POP prostředků 136
6.5 Trendy v oblasti produkce POP 138
7. Nástup nových technologií - interaktivní média, multimediální POP prostředky 143
7.1 Obecný pohled na nástup nových technologií 144
7.2 Výhody použití prostředků digitální komunikace 148
7.3Spolupráce zadavatele reklamy, dodavatele nových technologií a majitele místa 149
7.4 Cena digitálních prostředků 150
7.5 Efektivita digitálních médií a její testování 151
7.6 Perspektivy a trendy vývoje nové generace in-store médií 156
7.7 Nové technologie a komplexnost služeb na trhu světelné reklamy 156
8. Role a budoucnost designu v POP aktivitách 159
8.1 Co si představit pod pojmem "designn"? 160
8.2 "Kvalitníí" a "nekvalitníí" design 162
8.3 Faktory ovlivňující design v POP 162
8.4 POP design ve světě 163
8.5 Současné trendy v oblasti designu 164
8.6 Budoucnost designu 166
8.7 Inovativní materiály a technologie 168
8.8 Význam kreativity v designu 169
8.9 Spolupráce designéra a zadavatele reklamy 170
8.10 Zážitek z nakupování 172
9. Případové studie ze zahraničí 175
9.1 Studie o POP ve Francii 176
9.2 Co ovlivňuje nákupy v parfumeriích? 177
9.3 Průzkum nákupních zvyklostí spotřebitelů u čerpacích stanic 183
9.4 Efektivita in-store komunikace v belgických supermarketech 185
9.5The Marketing at Retail Initiative: nový revoluční systém analýzy
v in-store komunikaci 186
9.6 Případová studie Hot Snacks z Velké Británie 188
9.7 POP nové generace zlepšují úroveň prodejních míst 192
10. Normy v POP 195
10.1 Normy týkající se styku s potravinami 196
10.2 Normy pro elektrické přístroje 196
10.3 Stavební normy 197
Brief k POP produktu 199
Lexikon odborných výrazů z oboru in-store komunikace 201
Použitá literatura 213
Zdroje grafů a fotografií 214

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 175 -20 %
E-kniha 149 -20 %
Tištěná 847 -20 %
Tištěná 799 -20 %
Tištěná 799 -20 %
Tištěná 223 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace