0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Posttraumatický rozvoj člověka

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
127 -15 %
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 24.4.2018 12:22
i: 17033 n: 24730073r: 5849
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
224 -20 %
Ihned ke stažení
i: 17034 n: 24781297r: 5849
Na našem trhu ojedinělá publikace se věnuje pozitivním důsledkům negativních událostí. Součástí života každého člověka jsou nejen chvíle pohody a štěstí, ale také nepříznivé zážitky. Prožité trauma může nastartovat pozitivní změny, přivést člověka na novou cestu životem. Jde o téma relativně nové, teprve v posledních letech se tyto jevy začaly vědecky zkoumat. Publikace ukazuje, které přístupy byly zatím vyzkoušeny, jak se změny k lepšímu zjišťují a jak rozvoji osobnosti napomáhat. Zabývá se zvláštnostmi posttraumatického rozvoje u dětí, seniorů, pacientů, obětí přírodních katastrof nebo účastníků válečných konfliktů.Kniha je určena nejen pracovníkům tzv. pomáhajících profesí, ale i širšímu okruhu čtenářů. Ti se dozvědí, jak po prožité negativní události dosáhnout pozitivní změny ve svém životě.

Z obsahu knihy Posttraumatický rozvoj člověka

Úvod
OBECNÁ ČÁST
1. Dlouhá historie problému
1.1 Kořeny hledání
1.2 Počátky vědeckého zkoumání problému
1.3 Traumatická reakce a posttraumatická stresová porucha
2. Posttraumatický rozvoj
2.1 Terminologické i věcné obtíže
2.2 Přehled novějších teoretických přístupů
2.2.1 Model posttraumatického rozvoje Tedeschiho a Calhouna
2.2.2 Model Janoff-Bulmanové
2.2.3 Dvousložkový model Maerckera a Zöllnerové
2.2.4 Hobfollův model skutečného posttraumatického rozvoje
2.2.5 Model Josepha a Linleye – rozvoj iniciovaný negativními událostmi
2.3 Podrobnější charakteristika užívaných proměnných
2.3.1 Osobnost před traumatem
2.3.2 Exponování traumatu
2.3.3 Hodnocení události, její kognitivní zpracovávání
2.3.4 Časová dimenze
2.3.5 Sociální opora
2.3.6 Posttraumatický rozvoj a osobnostní zvláštnosti
2.4 Širší souvislosti rozvoje
2.5 Definování základních pojmů: trauma, posttraumatický rozvoj
3. Diagnostika posttraumatického rozvoje
3.1 Přenositelnost nálezů do našich podmínek
3.2 Metodologické problémy
3.2.1 Reliabilita a validita měření
3.2.2 Požadavky na respondenty
3.2.3 Ověřování teorií posttraumatického rozvoje
3.2.4 Zjišťování privátní zkušenosti s rozvojem
3.3 Kvantitativní přístup
3.4 Kvalitativní přístupy
3.4.1 Interview
3.4.2 Diskuse v ohniskové skupině
3.4.3 Vyprávění
3.4.4 Psaní o zážitcích
3.4.5 Grafické znázornění
3.5 Smíšený přístup
4. Determinanty posttraumatického rozvoje
4.1 Zobecňující přehled dosavadních výzkumů
4.2 Metaanalýzy dosavadních výzkumů
4.3 Rodina jako jednotka zkoumání
4.4 Sociokulturní kontext jako svébytná determinanta rozvoje
5. Možnosti intervence
5.1 Obecný přístup
5.2 Specifický přístup
5.3 Implikace
SPECIÁLNÍ ČÁST
6. Posttraumatický rozvoj u dětí a dospívajících
6.1 Odolnost dětí a jejich rozvoj
6.2 Teoretický model posttraumatického rozvoje u dětí a dospívajících
6.2.1 Dítě před traumatem: jeho osobnostní charakteristiky a fungování
6.2.2 Exponování traumatu
6.2.3 Sociální kontext života dítěte
6.2.4 Zvláštnosti osoby, která o dítě pečuje
6.2.5 Vzájemné vztahy s dítětem a sociální opora poskytovaná dítěti
6.2.6 Hodnocení událostí, její kognitivní zpracovávání
6.2.7 Kognitivní zdroje: realistický pohled na možnost kontrolovat a řídit běh událostí
6.2.8 Fungování jedincova „já“
6.2.9 Posttraumatický rozvoj
6.3 Diagnostické metody
6.3.1 Kvantitativní metody
6.3.2 Kvalitativní metody
6.3.3 Smíšené metody
6.4 Výzkumy posttraumatického rozvoje u dětí a dospívajících
6.4.1 Tematická analýza dosavadních výzkumů
6.4.2 Systematická analýza dosavadních výzkumů
7. Posttraumatický rozvoj u rodičů dětí a dospívajících
7.1 Život s postiženým dítětem
7.2 Výzkumy u rodičů postižených dětí
7.2.1 Kvantitativní výzkum u rodičů, kteří pečují o děti s mentálním postižením
7.2.2 Kvalitativní výzkum u rodičů, kteří pečují o děti s postižením
7.3 Výzkumy u rodičů onkologicky nemocných dětí
8. Posttraumatický rozvoj u starých lidí
8.1 Změny ve stáří a možnosti posttraumatického rozvoje
8.2 Výzkumy posttraumatického rozvoje u seniorů
9. Posttraumatický rozvoj u vybraných skupin nemocných osob
9.1 Vážná onemocnění a posttraumatický rozvoj
9.2 Hlediska důležitá pro rozvoj pacientovy osobnosti
9.2.1 Příznaky nemoci
9.2.2 Předpokládaná etiologie nemoci
9.2.3 Míra ohrožení života
9.2.4 Míra narušení života
9.2.5 Trajektorie průběhu nemoci, příp. uzdravování
9.2.6 Chronicita onemocnění
9.2.7 Trvalost změny
9.2.8 Širší kontext nemoci
9.3 Posttraumatický rozvoj u pacientů po amputaci
9.4 Posttraumatický rozvoj u pacientů se sklerózou multiplex
9.5 Otevřené otázky pro výzkumy posttraumatického rozvoje v klinických oborech
10. Posttraumatický rozvoj u emigrantů a násilně vystěhovaných
11. Posttraumatický rozvoj u obětí přírodní katastrofy
12. Posttraumatický rozvoj u účastníků vojenských konfliktů
13. Posttraumatický rozvoj u příslušníků pomáhajících profesí
Závěry
Literatura
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík

Tištěná kniha

Datum vydání: 04. 09. 2012
Katalogové číslo: 2170
ISBN: 978-80-247-3007-3
Formát / stran: 167×240, 200 stran
Edice: Psyché

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.2MB | 2.2MB | 2.7MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Posttraumatický rozvoj člověka

Tištěná kniha

Datum vydání: 04. 09. 2012
Katalogové číslo: 2170
ISBN: 978-80-247-3007-3
Formát / stran: 167×240, 200 stran
Edice: Psyché

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.2MB | 2.2MB | 2.7MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Posttraumatický rozvoj člověka

Na našem trhu ojedinělá publikace se věnuje pozitivním důsledkům negativních událostí. Součástí života každého člověka jsou nejen chvíle pohody a štěstí, ale také nepříznivé zážitky. Prožité trauma může nastartovat pozitivní změny, přivést člověka na novou cestu životem. Jde o téma relativně nové, teprve v posledních letech se tyto jevy začaly vědecky zkoumat. Publikace ukazuje, které přístupy byly zatím vyzkoušeny, jak se změny k lepšímu zjišťují a jak rozvoji osobnosti napomáhat. Zabývá se zvláštnostmi posttraumatického rozvoje u dětí, seniorů, pacientů, obětí přírodních katastrof nebo účastníků válečných konfliktů.Kniha je určena nejen pracovníkům tzv. pomáhajících profesí, ale i širšímu okruhu čtenářů. Ti se dozvědí, jak po prožité negativní události dosáhnout pozitivní změny ve svém životě.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
127 -15 %
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 24.4.2018 12:22
i: 17033 n: 24730073r: 5849
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
224 -20 %
Ihned ke stažení
i: 17034 n: 24781297r: 5849

Z obsahu knihy Posttraumatický rozvoj člověka

Úvod
OBECNÁ ČÁST
1. Dlouhá historie problému
1.1 Kořeny hledání
1.2 Počátky vědeckého zkoumání problému
1.3 Traumatická reakce a posttraumatická stresová porucha
2. Posttraumatický rozvoj
2.1 Terminologické i věcné obtíže
2.2 Přehled novějších teoretických přístupů
2.2.1 Model posttraumatického rozvoje Tedeschiho a Calhouna
2.2.2 Model Janoff-Bulmanové
2.2.3 Dvousložkový model Maerckera a Zöllnerové
2.2.4 Hobfollův model skutečného posttraumatického rozvoje
2.2.5 Model Josepha a Linleye – rozvoj iniciovaný negativními událostmi
2.3 Podrobnější charakteristika užívaných proměnných
2.3.1 Osobnost před traumatem
2.3.2 Exponování traumatu
2.3.3 Hodnocení události, její kognitivní zpracovávání
2.3.4 Časová dimenze
2.3.5 Sociální opora
2.3.6 Posttraumatický rozvoj a osobnostní zvláštnosti
2.4 Širší souvislosti rozvoje
2.5 Definování základních pojmů: trauma, posttraumatický rozvoj
3. Diagnostika posttraumatického rozvoje
3.1 Přenositelnost nálezů do našich podmínek
3.2 Metodologické problémy
3.2.1 Reliabilita a validita měření
3.2.2 Požadavky na respondenty
3.2.3 Ověřování teorií posttraumatického rozvoje
3.2.4 Zjišťování privátní zkušenosti s rozvojem
3.3 Kvantitativní přístup
3.4 Kvalitativní přístupy
3.4.1 Interview
3.4.2 Diskuse v ohniskové skupině
3.4.3 Vyprávění
3.4.4 Psaní o zážitcích
3.4.5 Grafické znázornění
3.5 Smíšený přístup
4. Determinanty posttraumatického rozvoje
4.1 Zobecňující přehled dosavadních výzkumů
4.2 Metaanalýzy dosavadních výzkumů
4.3 Rodina jako jednotka zkoumání
4.4 Sociokulturní kontext jako svébytná determinanta rozvoje
5. Možnosti intervence
5.1 Obecný přístup
5.2 Specifický přístup
5.3 Implikace
SPECIÁLNÍ ČÁST
6. Posttraumatický rozvoj u dětí a dospívajících
6.1 Odolnost dětí a jejich rozvoj
6.2 Teoretický model posttraumatického rozvoje u dětí a dospívajících
6.2.1 Dítě před traumatem: jeho osobnostní charakteristiky a fungování
6.2.2 Exponování traumatu
6.2.3 Sociální kontext života dítěte
6.2.4 Zvláštnosti osoby, která o dítě pečuje
6.2.5 Vzájemné vztahy s dítětem a sociální opora poskytovaná dítěti
6.2.6 Hodnocení událostí, její kognitivní zpracovávání
6.2.7 Kognitivní zdroje: realistický pohled na možnost kontrolovat a řídit běh událostí
6.2.8 Fungování jedincova „já“
6.2.9 Posttraumatický rozvoj
6.3 Diagnostické metody
6.3.1 Kvantitativní metody
6.3.2 Kvalitativní metody
6.3.3 Smíšené metody
6.4 Výzkumy posttraumatického rozvoje u dětí a dospívajících
6.4.1 Tematická analýza dosavadních výzkumů
6.4.2 Systematická analýza dosavadních výzkumů
7. Posttraumatický rozvoj u rodičů dětí a dospívajících
7.1 Život s postiženým dítětem
7.2 Výzkumy u rodičů postižených dětí
7.2.1 Kvantitativní výzkum u rodičů, kteří pečují o děti s mentálním postižením
7.2.2 Kvalitativní výzkum u rodičů, kteří pečují o děti s postižením
7.3 Výzkumy u rodičů onkologicky nemocných dětí
8. Posttraumatický rozvoj u starých lidí
8.1 Změny ve stáří a možnosti posttraumatického rozvoje
8.2 Výzkumy posttraumatického rozvoje u seniorů
9. Posttraumatický rozvoj u vybraných skupin nemocných osob
9.1 Vážná onemocnění a posttraumatický rozvoj
9.2 Hlediska důležitá pro rozvoj pacientovy osobnosti
9.2.1 Příznaky nemoci
9.2.2 Předpokládaná etiologie nemoci
9.2.3 Míra ohrožení života
9.2.4 Míra narušení života
9.2.5 Trajektorie průběhu nemoci, příp. uzdravování
9.2.6 Chronicita onemocnění
9.2.7 Trvalost změny
9.2.8 Širší kontext nemoci
9.3 Posttraumatický rozvoj u pacientů po amputaci
9.4 Posttraumatický rozvoj u pacientů se sklerózou multiplex
9.5 Otevřené otázky pro výzkumy posttraumatického rozvoje v klinických oborech
10. Posttraumatický rozvoj u emigrantů a násilně vystěhovaných
11. Posttraumatický rozvoj u obětí přírodní katastrofy
12. Posttraumatický rozvoj u účastníků vojenských konfliktů
13. Posttraumatický rozvoj u příslušníků pomáhajících profesí
Závěry
Literatura
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 365 -15 %
E-kniha 292 -20 %
Tištěná 339 -15 %
E-kniha 271 -20 %
Tištěná 305 -15 %
E-kniha 244 -20 %
Tištěná 331 -15 %
E-kniha 265 -20 %
Tištěná 310 -15 %
E-kniha 248 -20 %
Tištěná 280 -15 %
E-kniha 224 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Vyberte témata, která vás zajímají:


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace