0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Projektový management

Systémový přístup k řízení projektů - 2., aktualizované a doplněné vydání

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 6468
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Druhé vydání nejprodávanější publikace o projektovém managementu je komplexním průvodcem pro všechny projektové manažery, vedoucí projektů, podnikatele a studenty. Kniha se podrobně věnuje všem fázím řízení projektu a také specifickým oblastem integrovaného řízení projektů, a to tak, aby předkládané poznatky byly bezprostředně využitelné v praxi. Druhé vydání obsahuje novou kapitolu zabývající se rozšířenými procesními modely PM a řízením projektů ve specifických prostředích, jako je multiprojektové prostředí, multikulturní prostředí, řízení v malých organizacích či specifika velkých projektů a řízení virtuálních týmů. Výrazněji rozšířena je oblast projektové kontroly a zajištění a kontroly kvality, řada dalších témat je aktualizována a doplněna. Autorka, která je vynikající projektovou manažerkou a konzultantkou se zkušenostmi v předních českých a světových firmách, v knize prakticky objasňuje základní principy a úkony řízení projektů v souladu se světovými trendy
moderního PM: od přípravy, plánování a zahájení projektu přes vlastní řízení projektu až po projektovou kontrolu a uzavření projektu. Srozumitelně se věnuje také řízení rizik a řízení kvality projektu a odpovědnosti a etice vedoucího projektu. Díky velmi praktickému přístupu celé knihy, velkému množství praktických návodů, postupů a rad a řadě názorných obrázků, tabulek a přehledů mají čtenáři možnost skutečně pochopit a zvládnout zásady projektového řízení a aplikovat je úspěšně v praxi. Publikace vychází z metodologií předních světových teoretiků a profesionálních organizací projektových manažerů.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Projektový management

O autorce 9
1. Úvod do projektového managementu 11
2. Přehledová témata 17
2.1 Řízení projektu - základní terminologie 18
2.1.1 Projektový management 19
2.1.2 Projekt - základní definice 21
2.2 Organizační struktura projektu 25
2.2.1 Zájmové skupiny a jejich vztahy 26
2.2.2 Organizační struktura projektu 28
2.2.3 Autorita manažera projektu 35
2.3 Životní cyklus projektu a fáze projektu 37
2.3.1 Obecný popis životního cyklu projektu 37
2.3.2 Fáze životního cyklu projektu 38
2.4 Projektové řízení a jeho použití 41
2.4.1 Projektové řízení a jeho užití 41
2.4.2 Projektové řízení a tradiční liniové řízení 42
2.4.3 Projektové řízení a řízení procesů 45
2.4.4 Programový a produktový management 46
2.5 Softwarová podpora pro řízení projektu 50
2.5.1 Volba vhodných softwarových nástrojů 50
2.5.2 Příklady použití softwarových nástrojů 52
3. Procesy projektového managementu 57
3.1 Základní procesní model 58
3.2 Hlavní skupiny procesů projektového managementu 60
3.3 Integrované řízení projektu 65
3.3.1 Systémový přístup k řízení projektů 65
3.3.2 Oblasti integrace v projektovém managementu 67
3.3.3 Integrovaný projektový tým 69
3.3.4 Vzájemné působení procesů 69
3.4 Procesní modely projektového managementu 69
3.5 Nejčastější problémy řízení projektů 72
4. Iniciace a zahájení projektu 75
4.1 Procesy Iniciace a zahájení projektu 77
4.1.1 Popis procesu 77
4.1.2 Projektové dokumenty procesů Iniciace a zahájení projektu 79
4.2 Stanovení cílů projektu 82
4.2.1 Formulace cílů projektu 83
4.2.2 Kritéria dosažení úspěchu 84
4.3 Náklady projektu a stanovení jeho ceny 85
4.3.1 Náklady v životním cyklu projektu 85
4.3.2 Hlavní součásti rozpočtu projektu 86
4.3.3 Cena projektu 87
4.3.4 Proces stanovení ceny projektu 88
4.3.5 Řízení rizik v iniciační fázi projektu 91
4.3.6 Tržní hlediska a cenové strategie 92
4.4 Způsoby pořízení projektu 93
4.4.1 Nákup projektu, nebo realizace vlastními silami? 94
4.4.2 Výpočty ziskovosti a návratnosti projektu 94
4.4.3 Kontrakt o dodávce projektu 98
4.4.4 Typy kontraktů podle cenové struktury projektu 100
4.4.5 Proces pořízení / nákupu 104
4.4.6 Záruky a garance 107
5. Plánování projektu 111
5.1 Proces Plánování projektu 113
5.1.1 Popis procesu 113
5.1.2 Hlavní projektové dokumenty procesu Plánování 120
5.2 Sestavení podrobného rozpisu prací 127
5.2.1 Principy tvorby podrobného rozpisu prací 128
5.2.2 Úrovně podrobnosti rozpisu prací 130
5.2.3 Postup vytvoření podrobného rozpisu prací 132
5.2.4 Jiné varianty podrobného rozpisu prací 134
5.2.5 Praktické rady pro sestavení rozpisu prací 135
5.3 Časový rozpis projektu 137
5.3.1 Základní charakteristiky používaných diagramů 137
5.3.2 Obecné postupy tvorby harmonogramu projektu 145
5.3.3 Problémy při tvorbě časového plánu projektu 152
5.4 Obsazení projektu - plánování a přidělení zdrojů 153
5.4.1 Obsazení projektových rolí 153
5.4.2 Optimalizace v oblasti lidských zdrojů 158
5.5 Rozpočet projektu 159
5.5.1 Standardní části rozpočtu a jeho sestavení 160
5.5.2 Matematické výpočty a tvorba odhadů 161
5.5.3 Rizika a rezervní zdroje projektu 165
5.5.4 Náklady na kvalitu 170
5.6 Ostatní části Plánu projektu 170
5.6.1 Plán řízení předmětu projektu 171
5.6.2 Komunikační plán projektu 172
5.6.3 Plán řízení kvality 175
5.6.4 Plán projektové dokumentace 176
6. Řízení projektových prací 179
6.1 Proces Řízení projektu a koordinace 181
6.2 Efektivní týmová komunikace 184
6.3 Komunikační systém projektu 185
6.3.1 Komunikační sítě 186
6.3.2 Komunikační kanály a média 187
6.3.3 Komunikační příležitosti - projektová jednání 188
6.3.4 Dokumentační potřeby komunikačních toků 191
6.4 Řízení komunikace v komunikační síti 193
6.4.1 Kvalita komunikace 193
6.4.2 Filtrování a bariéry komunikace 194
6.4.3 Obvyklé komunikační problémy při řízení projektu 196
6.4.4 Praktické rady pro řízení komunikace 196
6.5 Kooperace a řízení projektového týmu 198
6.5.1 Budování projektového týmu 199
6.5.2 Principy řízení projektového týmu 202
6.5.3 Způsob výkonu a přijetí rozhodovací autority 203
6.5.4 Manažerské styly 205
6.5.5 Zajištění spolupráce a vstřícnosti 206
6.5.6 Konflikt technických a administrativních přístupů 209
6.5.7 Praktické rady pro řízení projektového týmu 210
6.6 Hledání řešení a dosažení shody členů týmu 211
6.6.1 Naslouchání 213
6.6.2 Efektivní řízení konfliktů v týmu 214
6.6.3 Eskalace rozhodnutí 218
6.7 Řízení subdodavatelů 219
7. Projektová kontrola 221
7.1 Proces Monitorování a kontroly projektu 223
7.2 Metody projektové kontroly 226
7.2.1 Kontrolní systémy projektu 227
7.2.2 Měření v projektu 230
7.3 Kontrola předmětu projektu 233
7.4 Kontrola podle časového rozvrhu projektu 233
7.5 Kontrola podle rozpočtu projektu 234
7.5.1 Kontrola nákladů projektu 235
7.5.2 Koncepty kontroly s hodnocením rozpracovanosti 237
7.5.3 Praktické rady k použití kontrolních systémů 243
7.6 Kontrolní systémy procesu řízení rizik projektu 245
7.7 Kontrola v procesu řízení kvality 247
7.8 Hlášení o stavu projektu, reporting 248
7.8.1 Jednání o stavu projektu 249
7.8.2 Zprávy a hlášení kontrolních procesů 250
8. Uzavření projektu 253
8.1 Proces Uzavření projektu 255
8.2 Uzavření kontraktu 256
8.2.1 Závěrečná akceptace projektu 257
8.2.2 Převedení výstupů projektu do další fáze životního cyklu 257
8.3 Uzavření projektu 259
8.3.1 Závěrečné analýzy a poučení z realizace projektu 259
8.3.2 Administrativní uzavření projektu 261
8.4 Vytvoření předpokladů pro zajištění úspěchu projektu 264
9. Specifické oblasti integrovaného řízení projektů 267
9.1 Proces řízení předmětu projektu a jeho změn 269
9.1.1 Řízení předmětu projektu v životním cyklu projektu 269
9.1.2 Řízení změn předmětu projektu 273
9.2 Proces řízení rizik projektu 280
9.2.1 Rizika projektu 281
9.2.2 Posouzení vlivů rizik na projekt 284
9.2.3 Proces hledání rizikových faktorů budoucího projektu 286
9.2.4 Nástroje analýzy rizik 296
9.2.5 Řízení v projektech s různým stupněm neurčitosti 305
9.2.6 Typické problémy a nedostatky procesu řízení rizik 307
9.3 Proces řízení kvality projektu 308
9.3.1 Koncept kvality projektu 309
9.3.2 Definice požadavků na kvalitu 312
9.3.3 Proces řízení kvality 314
9.3.4 Odpovědnost za kvalitu 318
9.3.5 Náklady na kvalitu 320
9.3.6 Výkon procesu Zajištění kvality 324
9.3.7 Výkon procesu Kontrola kvality 327
9.3.8 Nástroje kontroly kvality 328
10. Odpovědnost a etika manažera projektu 343
10.1 Osobnost a kariéra manažera projektu 344
10.2 Etické a kulturní normy 349
11. Projektové struktury a řízení ve specifických prostředích 353
11.1 Rozšířené procesní modely projektového managementu 354
11.1.1 Tradiční přímý model 355
11.1.2 Cyklické a iterativní modely 357
11.1.3 Speciální a kombinované modely projektového managementu 360
11.2 Řízení v multiprojektovém prostředí 366
11.2.1 Maticové projektové struktury 366
11.2.2 Programy a megaprojekty 367
11.3 Řízení rozptýlených projektových týmů 368
11.3.1 Řízení projektu v mezinárodním prostředí 368
11.3.2 Řízení virtuálních projektových týmů 369
11.4 Řízení projektů v malých organizacích 370
Anglicko-český slovníček pojmů použitých v knize 373
Rejstřík 379

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Projektový management byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 339 
E-kniha 305 
Tištěná 212 
E-kniha 191 
Tištěná 416 
E-kniha 374 
Tištěná 229 
E-kniha 206 
Tištěná 365 
E-kniha 329 

Projektový management

Systémový přístup k řízení projektů - 2., aktualizované a doplněné vydání

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 6468
Druhé vydání nejprodávanější publikace o projektovém managementu je komplexním průvodcem pro všechny projektové manažery, vedoucí projektů, podnikatele a studenty. Kniha se podrobně věnuje všem fázím řízení projektu a také specifickým oblastem integrovaného řízení projektů, a to tak, aby předkládané poznatky byly bezprostředně využitelné v praxi. Druhé vydání obsahuje novou kapitolu zabývající se rozšířenými procesními modely PM a řízením projektů ve specifických prostředích, jako je multiprojektové prostředí, multikulturní prostředí, řízení v malých organizacích či specifika velkých projektů a řízení virtuálních týmů. Výrazněji rozšířena je oblast projektové kontroly a zajištění a kontroly kvality, řada dalších témat je aktualizována a doplněna. Autorka, která je vynikající projektovou manažerkou a konzultantkou se zkušenostmi v předních českých a světových firmách, v knize prakticky objasňuje základní principy a úkony řízení projektů v souladu se světovými trendy
moderního PM: od přípravy, plánování a zahájení projektu přes vlastní řízení projektu až po projektovou kontrolu a uzavření projektu. Srozumitelně se věnuje také řízení rizik a řízení kvality projektu a odpovědnosti a etice vedoucího projektu. Díky velmi praktickému přístupu celé knihy, velkému množství praktických návodů, postupů a rad a řadě názorných obrázků, tabulek a přehledů mají čtenáři možnost skutečně pochopit a zvládnout zásady projektového řízení a aplikovat je úspěšně v praxi. Publikace vychází z metodologií předních světových teoretiků a profesionálních organizací projektových manažerů.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Projektový management

O autorce 9
1. Úvod do projektového managementu 11
2. Přehledová témata 17
2.1 Řízení projektu - základní terminologie 18
2.1.1 Projektový management 19
2.1.2 Projekt - základní definice 21
2.2 Organizační struktura projektu 25
2.2.1 Zájmové skupiny a jejich vztahy 26
2.2.2 Organizační struktura projektu 28
2.2.3 Autorita manažera projektu 35
2.3 Životní cyklus projektu a fáze projektu 37
2.3.1 Obecný popis životního cyklu projektu 37
2.3.2 Fáze životního cyklu projektu 38
2.4 Projektové řízení a jeho použití 41
2.4.1 Projektové řízení a jeho užití 41
2.4.2 Projektové řízení a tradiční liniové řízení 42
2.4.3 Projektové řízení a řízení procesů 45
2.4.4 Programový a produktový management 46
2.5 Softwarová podpora pro řízení projektu 50
2.5.1 Volba vhodných softwarových nástrojů 50
2.5.2 Příklady použití softwarových nástrojů 52
3. Procesy projektového managementu 57
3.1 Základní procesní model 58
3.2 Hlavní skupiny procesů projektového managementu 60
3.3 Integrované řízení projektu 65
3.3.1 Systémový přístup k řízení projektů 65
3.3.2 Oblasti integrace v projektovém managementu 67
3.3.3 Integrovaný projektový tým 69
3.3.4 Vzájemné působení procesů 69
3.4 Procesní modely projektového managementu 69
3.5 Nejčastější problémy řízení projektů 72
4. Iniciace a zahájení projektu 75
4.1 Procesy Iniciace a zahájení projektu 77
4.1.1 Popis procesu 77
4.1.2 Projektové dokumenty procesů Iniciace a zahájení projektu 79
4.2 Stanovení cílů projektu 82
4.2.1 Formulace cílů projektu 83
4.2.2 Kritéria dosažení úspěchu 84
4.3 Náklady projektu a stanovení jeho ceny 85
4.3.1 Náklady v životním cyklu projektu 85
4.3.2 Hlavní součásti rozpočtu projektu 86
4.3.3 Cena projektu 87
4.3.4 Proces stanovení ceny projektu 88
4.3.5 Řízení rizik v iniciační fázi projektu 91
4.3.6 Tržní hlediska a cenové strategie 92
4.4 Způsoby pořízení projektu 93
4.4.1 Nákup projektu, nebo realizace vlastními silami? 94
4.4.2 Výpočty ziskovosti a návratnosti projektu 94
4.4.3 Kontrakt o dodávce projektu 98
4.4.4 Typy kontraktů podle cenové struktury projektu 100
4.4.5 Proces pořízení / nákupu 104
4.4.6 Záruky a garance 107
5. Plánování projektu 111
5.1 Proces Plánování projektu 113
5.1.1 Popis procesu 113
5.1.2 Hlavní projektové dokumenty procesu Plánování 120
5.2 Sestavení podrobného rozpisu prací 127
5.2.1 Principy tvorby podrobného rozpisu prací 128
5.2.2 Úrovně podrobnosti rozpisu prací 130
5.2.3 Postup vytvoření podrobného rozpisu prací 132
5.2.4 Jiné varianty podrobného rozpisu prací 134
5.2.5 Praktické rady pro sestavení rozpisu prací 135
5.3 Časový rozpis projektu 137
5.3.1 Základní charakteristiky používaných diagramů 137
5.3.2 Obecné postupy tvorby harmonogramu projektu 145
5.3.3 Problémy při tvorbě časového plánu projektu 152
5.4 Obsazení projektu - plánování a přidělení zdrojů 153
5.4.1 Obsazení projektových rolí 153
5.4.2 Optimalizace v oblasti lidských zdrojů 158
5.5 Rozpočet projektu 159
5.5.1 Standardní části rozpočtu a jeho sestavení 160
5.5.2 Matematické výpočty a tvorba odhadů 161
5.5.3 Rizika a rezervní zdroje projektu 165
5.5.4 Náklady na kvalitu 170
5.6 Ostatní části Plánu projektu 170
5.6.1 Plán řízení předmětu projektu 171
5.6.2 Komunikační plán projektu 172
5.6.3 Plán řízení kvality 175
5.6.4 Plán projektové dokumentace 176
6. Řízení projektových prací 179
6.1 Proces Řízení projektu a koordinace 181
6.2 Efektivní týmová komunikace 184
6.3 Komunikační systém projektu 185
6.3.1 Komunikační sítě 186
6.3.2 Komunikační kanály a média 187
6.3.3 Komunikační příležitosti - projektová jednání 188
6.3.4 Dokumentační potřeby komunikačních toků 191
6.4 Řízení komunikace v komunikační síti 193
6.4.1 Kvalita komunikace 193
6.4.2 Filtrování a bariéry komunikace 194
6.4.3 Obvyklé komunikační problémy při řízení projektu 196
6.4.4 Praktické rady pro řízení komunikace 196
6.5 Kooperace a řízení projektového týmu 198
6.5.1 Budování projektového týmu 199
6.5.2 Principy řízení projektového týmu 202
6.5.3 Způsob výkonu a přijetí rozhodovací autority 203
6.5.4 Manažerské styly 205
6.5.5 Zajištění spolupráce a vstřícnosti 206
6.5.6 Konflikt technických a administrativních přístupů 209
6.5.7 Praktické rady pro řízení projektového týmu 210
6.6 Hledání řešení a dosažení shody členů týmu 211
6.6.1 Naslouchání 213
6.6.2 Efektivní řízení konfliktů v týmu 214
6.6.3 Eskalace rozhodnutí 218
6.7 Řízení subdodavatelů 219
7. Projektová kontrola 221
7.1 Proces Monitorování a kontroly projektu 223
7.2 Metody projektové kontroly 226
7.2.1 Kontrolní systémy projektu 227
7.2.2 Měření v projektu 230
7.3 Kontrola předmětu projektu 233
7.4 Kontrola podle časového rozvrhu projektu 233
7.5 Kontrola podle rozpočtu projektu 234
7.5.1 Kontrola nákladů projektu 235
7.5.2 Koncepty kontroly s hodnocením rozpracovanosti 237
7.5.3 Praktické rady k použití kontrolních systémů 243
7.6 Kontrolní systémy procesu řízení rizik projektu 245
7.7 Kontrola v procesu řízení kvality 247
7.8 Hlášení o stavu projektu, reporting 248
7.8.1 Jednání o stavu projektu 249
7.8.2 Zprávy a hlášení kontrolních procesů 250
8. Uzavření projektu 253
8.1 Proces Uzavření projektu 255
8.2 Uzavření kontraktu 256
8.2.1 Závěrečná akceptace projektu 257
8.2.2 Převedení výstupů projektu do další fáze životního cyklu 257
8.3 Uzavření projektu 259
8.3.1 Závěrečné analýzy a poučení z realizace projektu 259
8.3.2 Administrativní uzavření projektu 261
8.4 Vytvoření předpokladů pro zajištění úspěchu projektu 264
9. Specifické oblasti integrovaného řízení projektů 267
9.1 Proces řízení předmětu projektu a jeho změn 269
9.1.1 Řízení předmětu projektu v životním cyklu projektu 269
9.1.2 Řízení změn předmětu projektu 273
9.2 Proces řízení rizik projektu 280
9.2.1 Rizika projektu 281
9.2.2 Posouzení vlivů rizik na projekt 284
9.2.3 Proces hledání rizikových faktorů budoucího projektu 286
9.2.4 Nástroje analýzy rizik 296
9.2.5 Řízení v projektech s různým stupněm neurčitosti 305
9.2.6 Typické problémy a nedostatky procesu řízení rizik 307
9.3 Proces řízení kvality projektu 308
9.3.1 Koncept kvality projektu 309
9.3.2 Definice požadavků na kvalitu 312
9.3.3 Proces řízení kvality 314
9.3.4 Odpovědnost za kvalitu 318
9.3.5 Náklady na kvalitu 320
9.3.6 Výkon procesu Zajištění kvality 324
9.3.7 Výkon procesu Kontrola kvality 327
9.3.8 Nástroje kontroly kvality 328
10. Odpovědnost a etika manažera projektu 343
10.1 Osobnost a kariéra manažera projektu 344
10.2 Etické a kulturní normy 349
11. Projektové struktury a řízení ve specifických prostředích 353
11.1 Rozšířené procesní modely projektového managementu 354
11.1.1 Tradiční přímý model 355
11.1.2 Cyklické a iterativní modely 357
11.1.3 Speciální a kombinované modely projektového managementu 360
11.2 Řízení v multiprojektovém prostředí 366
11.2.1 Maticové projektové struktury 366
11.2.2 Programy a megaprojekty 367
11.3 Řízení rozptýlených projektových týmů 368
11.3.1 Řízení projektu v mezinárodním prostředí 368
11.3.2 Řízení virtuálních projektových týmů 369
11.4 Řízení projektů v malých organizacích 370
Anglicko-český slovníček pojmů použitých v knize 373
Rejstřík 379

O Autorovi

Svozilová Alena
V uplynulých patnácti letech pracovala v celé řadě podniků od malých soukromých firem po rozsáhlé mezinárodní společnosti na různých manažerských pozicích. Jako konzultant a projektový manažer působila v projektech strategického marketingu, řízení a implementace informačních technologií v předních českých distribučních společnostech, za všechny uveďme alespoň Pražskou, Středočeskou, Severočeskou, Západočeskou a Jihomoravskou energetiku, Anglian Water a další vodárenské společnosti, ČEZ, České dráhy a mnoho dalších významných českých podniků. Od roku 2002 žije v USA, kde pracuje pro vládní úřady, soukromé společnosti a neziskové organizace jako poradce v oblasti projektového managementu a procesního řízení.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 382 
E-kniha 344 
Tištěná 149 
E-kniha 229 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.