0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Průvodce úspěšnou komunikací

Efektivní komunikace v praxi
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 5338
E-kniha
PDF
356
Ihned ke stažení
i: 16224 n: 24767420r: 5338
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
V komplexní a čtivé knížce se dozvíte vše důležité pro vaši úspěšnou komunikaci v praxi. Nestačí být jen dobrý odborník či mít skvělé nápady - stejně důležitá je pro váš osobní úspěch a úspěch organizace, ve které pracujete, vynikající komunikace. Kniha vás provede různými formami praktické komunikace a najdete v ní řadu doporučení, zásad a zkušeností směřujících k co nejefektivnější komunikaci včetně specifikace hlavních nedostatků, chyb a netaktností, které komunikaci komplikují, znepřehledňují a znesnadňují. První část knihy se věnuje významu komunikace v současné společnosti, představuje zásady efektivní komunikace, komunikační model, bariéry a rozdíly mezi komunikací muže a ženy, věnuje se také aktivnímu naslouchání. Těžiště knihy se zaměřuje na hlavní komunikační okruhy - na komunikaci neverbální, verbální, písemnou a komunikaci organizace. I když větší část publikace je věnována komunikaci a prezentaci jednotlivce, je závěrečná kapitola věnována komunikaci or
ganizace, a to jak interní, tak externí, včetně krizové. Řada základních komunikačních a prezentačních dovedností jednotlivce a organizace je totiž společných či velmi podobných. Publikace je určena nejširšímu okruhu zájemců od studentů přes podnikatele, manažery, personalisty, marketéry a další specialisty až po novináře a lektory.

Z obsahu knihy Průvodce úspěšnou komunikací

O autorovi 10
Úvod 11
1. Význam komunikace v současné společnosti 15
2. Obecný úvod do problematiky komunikace 17
2.1 Základní pojmy 22
2.2 Zásady efektivní komunikace 26
2.3 Komunikační model 30
2.3.1 Vznik sdělení 30
2.3.2 Zakódování sdělení 31
2.3.3 Volba komunikačního média 33
2.3.4 Komunikační šum 33
2.3.5 Dekódování sdělení 34
2.3.6 Poskytování zpětné vazby 35
2.3.7 Faktory ovlivňující proces komunikace 35
2.4 Komunikační bariéry 37
2.5 Rozdíly v komunikaci ženy a muže 39
2.5.1 Neverbální komunikace 40
2.5.2 Verbální komunikace 40
3. Poslouchání a naslouchání 45
3.1 Aktivní naslouchání 48
4. Neverbální komunikace 53
4.1 Řeč těla 56
4.1.1 Kinezika 57
4.1.2 Gestika 58
4.1.3 Mimika 61
4.1.4 Vizika 64
4.1.5 Haptika 66
4.1.6 Proxemika 68
4.1.7 Posturologie 70
4.2 Signály komunikace osobnosti 72
4.2.1 První dojem 73
4.2.2 Neurovegetativní reakce 75
4.2.3 Vnímání barev 76
4.2.4 Vnímání vůní a pachů 85
4.2.5 Styl oblékání 87
4.2.6 Doplňky oblečení 91
4.2.7 Společenské chování 93
4.2.8 Emoční inteligence 95
4.2.9 Chronemika 98
4.2.10 Grafologie 99
4.2.11 Komunikační prostředí 99
4.3 Rozdílnost kultur 102
4.3.1 Gestika 102
4.3.2 Mimika 103
4.3.3 Vizika 103
4.3.4 Haptika 103
4.3.5 Proxemika 104
4.3.6 Význam barev 105
4.3.7 Chronemika 105
4.3.8 Komunikační prostředí 106
4.4 Závěrečná doporučení 106
5. Verbální komunikace 113
5.1 Paralingvistická komunikace 115
5.2 Dotazování 118
5.3 Rozhovory 122
5.3.1 Dialog 125
5.3.2 Pohovor 126
Pohovor v rámci výběrového řízení - přijímací pohovor 126
Hodnotící pohovor 131
5.3.3 Vyjednávání 133
5.3.4 Vylákávání informací 138
5.3.5 Telefonní rozhovor 140
5.4 Pozitivní komunikace 143
5.4.1 Asertivita a kreativita 144
5.4.2 Komunikační pohotovost 147
5.4.3 Networking 148
5.5 Negativní a problémová komunikace 152
5.5.1 Kritika 153
5.5.2 Konflikty 156
5.5.3 Agresivita 159
5.5.4 Manipulace 160
5.5.5 Fámy a pomluvy 164
5.5.6 Lhaní 167
5.5.7 Zkreslení přenosem a dezinformace 168
5.5.8 Ostatní formy negativní komunikace 171
5.5.9 Mimoběžná komunikace 175
5.5.10 Neadekvátní komunikace 180
5.6 Komunikace v týmu 184
5.7 Komunikace na veřejnosti 186
5.7.1 Příprava 187
Obsah a struktura 187
Doba 189
Pomůcky 190
Vystoupení 191
Diskuze 193
5.7.2 Přednesení prezentace 193
Příprava 194
Tréma 194
Vystoupení 195
Diskuze 197
5.7.3 Přesvědčování 198
5.8 Komunikační zvyklostí a chování v různých zemích 201
6. Písemná komunikace 205
6.1 Korespondence 209
6.1.1 Oslovení a tituly 209
6.1.2 Úřední dopis 213
6.1.3 Osobní a společenský dopis 215
6.1.4 Soukromý dopis 219
6.1.5 Životopis a motivační dopis 219
6.1.6 E-mail 224
6.1.7 SMS a MMS zprávy 227
6.2 Vizitky 231
6.3 Odborná publikace 234
6.3.1 Textové zpracování a struktura 237
6.3.2 Grafická úprava 242
Rukopis 242
Tabulky, obrázky, symboly 244
6.3.3 Korektura a korekturní znaménka 246
6.4 Výzkumné a technické zprávy 248
6.5 Vědecko-kvalifikační práce 250
6.6 Poster 252
6.7 Recenzní posudek 253
6.8 Oponentní posudek 255
7. Komunikace organizace - public relations 257
7.1 Komunikace v organizaci 263
7.1.1 Organizační a administrativní zajištění 267
7.1.2 Porady 271
7.1.3 Komunikace vedoucího 276
7.1.4 Komunikace podřízeného 283
7.2 Krizová komunikace 285
7.2.1 Plán krizové komunikace 286
7.2.2 Komunikace v průběhu krize 291
7.2.3 Komunikační zásady dlouhodobějších důsledků krize 292
7.3 Komunikace s externí veřejností 293
7.3.1 PR jako společenský nástroj vztahů s veřejností 294
7.3.2 PR jako nástroj podpory odbytu 297
7.3.3 PR jako vztahy s médii 302
Souhrn informačních zdrojů 307
Seznam použitých zkratek 319
Rejstřík 321

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.3MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Průvodce úspěšnou komunikací
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.3MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Průvodce úspěšnou komunikací

Efektivní komunikace v praxi
V komplexní a čtivé knížce se dozvíte vše důležité pro vaši úspěšnou komunikaci v praxi. Nestačí být jen dobrý odborník či mít skvělé nápady - stejně důležitá je pro váš osobní úspěch a úspěch organizace, ve které pracujete, vynikající komunikace. Kniha vás provede různými formami praktické komunikace a najdete v ní řadu doporučení, zásad a zkušeností směřujících k co nejefektivnější komunikaci včetně specifikace hlavních nedostatků, chyb a netaktností, které komunikaci komplikují, znepřehledňují a znesnadňují. První část knihy se věnuje významu komunikace v současné společnosti, představuje zásady efektivní komunikace, komunikační model, bariéry a rozdíly mezi komunikací muže a ženy, věnuje se také aktivnímu naslouchání. Těžiště knihy se zaměřuje na hlavní komunikační okruhy - na komunikaci neverbální, verbální, písemnou a komunikaci organizace. I když větší část publikace je věnována komunikaci a prezentaci jednotlivce, je závěrečná kapitola věnována komunikaci or
ganizace, a to jak interní, tak externí, včetně krizové. Řada základních komunikačních a prezentačních dovedností jednotlivce a organizace je totiž společných či velmi podobných. Publikace je určena nejširšímu okruhu zájemců od studentů přes podnikatele, manažery, personalisty, marketéry a další specialisty až po novináře a lektory.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 5338
E-kniha
PDF
356
Ihned ke stažení
i: 16224 n: 24767420r: 5338

Z obsahu knihy Průvodce úspěšnou komunikací

O autorovi 10
Úvod 11
1. Význam komunikace v současné společnosti 15
2. Obecný úvod do problematiky komunikace 17
2.1 Základní pojmy 22
2.2 Zásady efektivní komunikace 26
2.3 Komunikační model 30
2.3.1 Vznik sdělení 30
2.3.2 Zakódování sdělení 31
2.3.3 Volba komunikačního média 33
2.3.4 Komunikační šum 33
2.3.5 Dekódování sdělení 34
2.3.6 Poskytování zpětné vazby 35
2.3.7 Faktory ovlivňující proces komunikace 35
2.4 Komunikační bariéry 37
2.5 Rozdíly v komunikaci ženy a muže 39
2.5.1 Neverbální komunikace 40
2.5.2 Verbální komunikace 40
3. Poslouchání a naslouchání 45
3.1 Aktivní naslouchání 48
4. Neverbální komunikace 53
4.1 Řeč těla 56
4.1.1 Kinezika 57
4.1.2 Gestika 58
4.1.3 Mimika 61
4.1.4 Vizika 64
4.1.5 Haptika 66
4.1.6 Proxemika 68
4.1.7 Posturologie 70
4.2 Signály komunikace osobnosti 72
4.2.1 První dojem 73
4.2.2 Neurovegetativní reakce 75
4.2.3 Vnímání barev 76
4.2.4 Vnímání vůní a pachů 85
4.2.5 Styl oblékání 87
4.2.6 Doplňky oblečení 91
4.2.7 Společenské chování 93
4.2.8 Emoční inteligence 95
4.2.9 Chronemika 98
4.2.10 Grafologie 99
4.2.11 Komunikační prostředí 99
4.3 Rozdílnost kultur 102
4.3.1 Gestika 102
4.3.2 Mimika 103
4.3.3 Vizika 103
4.3.4 Haptika 103
4.3.5 Proxemika 104
4.3.6 Význam barev 105
4.3.7 Chronemika 105
4.3.8 Komunikační prostředí 106
4.4 Závěrečná doporučení 106
5. Verbální komunikace 113
5.1 Paralingvistická komunikace 115
5.2 Dotazování 118
5.3 Rozhovory 122
5.3.1 Dialog 125
5.3.2 Pohovor 126
Pohovor v rámci výběrového řízení - přijímací pohovor 126
Hodnotící pohovor 131
5.3.3 Vyjednávání 133
5.3.4 Vylákávání informací 138
5.3.5 Telefonní rozhovor 140
5.4 Pozitivní komunikace 143
5.4.1 Asertivita a kreativita 144
5.4.2 Komunikační pohotovost 147
5.4.3 Networking 148
5.5 Negativní a problémová komunikace 152
5.5.1 Kritika 153
5.5.2 Konflikty 156
5.5.3 Agresivita 159
5.5.4 Manipulace 160
5.5.5 Fámy a pomluvy 164
5.5.6 Lhaní 167
5.5.7 Zkreslení přenosem a dezinformace 168
5.5.8 Ostatní formy negativní komunikace 171
5.5.9 Mimoběžná komunikace 175
5.5.10 Neadekvátní komunikace 180
5.6 Komunikace v týmu 184
5.7 Komunikace na veřejnosti 186
5.7.1 Příprava 187
Obsah a struktura 187
Doba 189
Pomůcky 190
Vystoupení 191
Diskuze 193
5.7.2 Přednesení prezentace 193
Příprava 194
Tréma 194
Vystoupení 195
Diskuze 197
5.7.3 Přesvědčování 198
5.8 Komunikační zvyklostí a chování v různých zemích 201
6. Písemná komunikace 205
6.1 Korespondence 209
6.1.1 Oslovení a tituly 209
6.1.2 Úřední dopis 213
6.1.3 Osobní a společenský dopis 215
6.1.4 Soukromý dopis 219
6.1.5 Životopis a motivační dopis 219
6.1.6 E-mail 224
6.1.7 SMS a MMS zprávy 227
6.2 Vizitky 231
6.3 Odborná publikace 234
6.3.1 Textové zpracování a struktura 237
6.3.2 Grafická úprava 242
Rukopis 242
Tabulky, obrázky, symboly 244
6.3.3 Korektura a korekturní znaménka 246
6.4 Výzkumné a technické zprávy 248
6.5 Vědecko-kvalifikační práce 250
6.6 Poster 252
6.7 Recenzní posudek 253
6.8 Oponentní posudek 255
7. Komunikace organizace - public relations 257
7.1 Komunikace v organizaci 263
7.1.1 Organizační a administrativní zajištění 267
7.1.2 Porady 271
7.1.3 Komunikace vedoucího 276
7.1.4 Komunikace podřízeného 283
7.2 Krizová komunikace 285
7.2.1 Plán krizové komunikace 286
7.2.2 Komunikace v průběhu krize 291
7.2.3 Komunikační zásady dlouhodobějších důsledků krize 292
7.3 Komunikace s externí veřejností 293
7.3.1 PR jako společenský nástroj vztahů s veřejností 294
7.3.2 PR jako nástroj podpory odbytu 297
7.3.3 PR jako vztahy s médii 302
Souhrn informačních zdrojů 307
Seznam použitých zkratek 319
Rejstřík 321

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 249
E-kniha 212
Tištěná 249
E-kniha 212
Tištěná 365
Tištěná 169
E-kniha 144

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace