0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Psychický vývoj dítěte a výchova

Jak porozumět socializačním obtížím

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
399  339 
Poslední kusyi

Poslední aktualizace skladu 16. 07. 2024 17:44
i: 25841 n: 27100965r: 9211
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
339  305 
Ihned ke stažení
i: 26195 n: 27196173r: 9211
Poškozená kniha i
Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit na našem e-shopu.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
399  239 
Skladem
i: 37457 n: 27100965_Dr: 9211
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Dětství a mládí jsou klíčová období, která v mnohém zásadně určují následný lidský život. Publikace se zabývá psychickým vývojem dětí už od doby před narozením až do období dospívání. Poukazuje na to, jaké možnosti a limity má výchova v rámci rodiny i školy vzhledem k individuálním zvláštnostem dětí.
   
Autor poutavým způsobem objasňuje, jak výchova ovlivňuje sebepojetí, sociální zařazení a schopnost jedince vyrovnávat se s těžkostmi. Díky terapeutické praxi a mnohaletým zkušenostem s výukou na vysoké škole dokáže srozumitelně vyložit příčiny emočních problémů, dynamiku duševních poruch i pozoruhodné výsledky výzkumů. Prostřednictvím případových studií seznamuje čtenáře s řešením výchovných obtíží, ale také s důsledky toho, když nebyla dětem či dospívajícím v krizi poskytnuta potřebná podpora.
Odborné pojednání o vývoji dítěte a mladého člověka nepochybně uvítají nejen vysokoškolská pracoviště připravující do praxe budoucí učitele, psychology, zdravotníky a sociální pracovníky, ale najde uplatnění i v programech celoživotního vzdělávání pro odborníky pomáhajících profesí.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Psychický vývoj dítěte a výchova

1. Společnost, výchova a možnosti školy
1.1 Proměny společenských požadavků na výchovu
1.2 Zvláštnosti dospívání a výchovné práce s dospívajícími
2. Rané dětství: psychický vývoj a socializační poruchy
2.1 Kvalita vztahového prostředí v rodině a její vliv na dítě
2.2 Základní bezpečí, naděje a emoční připoutání
2.3 Počátky separace od matky a úzkost z osamění
2.4 Vztah k vlastnímu tělu – pocit studu, nebo hrdosti?
2.5 Vývoj dorozumívání se s okolím a poruchy komunikace
2.6 Soupeření, spolupráce, žárlivost a sounáležitost
2.7 Sebedůvěra a sebeprosazení, nebo pocit viny?
2.8 Magické věci a příběhy propojující vnitřní svět dítěte s vnější realitou
2.9 Vliv zážitků z raného dětství na rozvoj osobnosti
3. Střední dětství: psychický vývoj a socializační poruchy
3.1 Školní výchova a dítě v nových sociálních rolích
3.2 Význam přenosu a protipřenosu v pedagogickém procesu
3.3 Schopnost žáka vyhovět nárokům školy a potřeba podpory
3.4 Dětská přátelství a psychosociální zrání
3.5 Poruchy v sebepojetí a problémy v sociálním začleňování
4. Dospívání: psychický vývoj a socializační poruchy
4.1 Provázanost tělesných a duševních proměn se změnami rolí
4.2 Adolescentní krize a ohrožení sociálně patologickými jevy
4.3 Citová blízkost, přátelství a láska versus osamělost
4.4 Pokusy dospívajících o emancipaci a vymezení vlastní identity
4.5 Přijímání dospělých rolí a důležitost adolescentního experimentování
Doslov: Vývojová psychologie jako cesta k pramenům a zdrojům růstu dítěte a dospívajícího (Jaroslav Koťa)
Bibliografické poznámky
Seznam zkratek
Poděkování
Summary
Prameny a literatura
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík

Tištěná kniha

Datum vydání: 14.02.2017
Katalogové číslo: 21009
ISBN: 978-80-271-0096-5
Formát / stran: 167×240, 280 stran
Edice: Psyché
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.64MB | 2.64MB | 1.26MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Recenze

Publikace s názvem Psychický vývoj dítěte a výchova sestává ze čtyř kapitol a je o rozsahu 280 stran. Část první s názvem Společnost, výchova a možnosti školy pojednává o proměnách společenských požadavků na složitý a specifický socializační proces výchovy. Najdeme zde také zásady výchovné a poradenské práce s dospívajícími jedinci, které respektují vývojové zvláštnosti a různorodé determinanty hrající ve výchově nezanedbatelnou roli. Další kapitoly již velmi erudovaně a přesto zajímavě popisují psychický vývoj v raném dětství (kapitola druhá), středním dětství (kapitola třetí) a následně v dospívání (kapitola čtvrtá), a to ve vztahu k možným socializačním problémům a jejich příčinám.

Publikace má nejen bohaté a seriózní teoretické zdroje, autor navíc uvádí i výzkumné studie, ilustrativní příklady z klinické praxe, konkrétní terapeutické přístupy k možným problémům v jednotlivých vývojových obdobích, v neposlední řadě také životopisné a profesní informace o významných osobnostech psychologie a pedagogiky. Nelze postihnout v krátkém sdělení vše, co autor srozumitelně a přehledně předává čtenáři. Jako zásadní vidím to, že celý text vede k porozumění psychickému vývoji jedince ve vztahu k možným (a jak víme, v praxi častým) odchylkám, které mohou být způsobeny sociálními (převážně vztahovými) determinanty.

Význam vztahových komponentů a zážitků z dětství (prostřednictvím nezastupitelného vztahu matky a dítěte) na rozvoj osobnosti je jasně zdůrazněn již v raném dětství (ve smyslu potřeby bezpečí a emocionálního zakotvení). Vývojové období středního dětství, jak zmiňuje autor, je zákonitě spojeno s osudovou proměnou, vstupem dítěte do školy. Zde je zdůrazněna potřeba podpory k úspěšné školní socializaci a ke zvládnutí nároků školy, význam přátelství, jsou uvedeny konkrétní možné problémy v sociálním začleňování dítěte. V části věnované dospívání není opomenuta provázanost tělesných a duševních proměn se změnami rolí, význam sociálních vazeb a význam vymezování vlastní identity. Autor odborně a zároveň poutavě objasňuje, jak výchova může ovlivnit sebepojetí dítěte a dospívajícího, jeho sociální zařazení a také schopnost vyrovnávat se s překážkami a těžkostmi v životě. V celém textu prolíná myšlenka o nutnosti děti nejen „mít rád“, ale v první řadě také porozumět jejich vývojovým zvláštnostem a problémům.

Je třeba ocenit, že pohled na ontogenezi od raného dětství do dospívání je spojen s tím, s čím se ve své praxi setkávají pedagogové a vychovatelé, s čím se ve výchově setkávají také rodiče. Jde o spojení dynamiky vývoje s možnými riziky a poruchami. Autorovi se podařilo spojit poznatky vývojové psychologie s poznáním možných odlišností a poruch ve vývoji. Je na místě ocenit propojení teoretických informací o možných vývojových odlišnostech s názornými případovými studiemi z klinické praxe.
Publikaci je možno doporučit nejen pedagogům, ale všem institucím, které připravují do praxe budoucí učitele, či jiné odborníky v pomáhajících profesích. Vzhledem k tomu, že publikace je psaná kultivovaným a čtivým jazykem, je možné ji doporučit i všem rodičům, kteří mají zájem porozumět svým dětem.

doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
Katedra psychologie a patopsychologie
Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
(recenze E-PEDAGOGIUM 1/2018)

Kniha je psaná čtivě, členění do jednotlivých kapitol a podkapitol respektuje logické
souvislosti. Základní text rozvádějí poznámky pod čarou, v nichž se často nacházejí citáty
odkazovaných autorů či aktuální legislativa. Výklady zmiňovaných méně známých pojmů
jsou potom označeny modře a umístěny v ohraničených polích v textu. Všechny klíčové
pojmy autor tučně zvýrazňuje. Velmi oceňuji jazyk autora, který je přístupný i běžnému
čtenáři. Méně známé pojmy Jedlička srozumitelně vysvětluje a své poznatky doplňuje
příklady z praxe.
Celá recenze na e-psycholog.eu

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Psychický vývoj dítěte a výchova

Tištěná kniha

Datum vydání: 14.02.2017
Katalogové číslo: 21009
ISBN: 978-80-271-0096-5
Formát / stran: 167×240, 280 stran
Edice: Psyché
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.64 MB | 2.64 MB | 1.26 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Psychický vývoj dítěte a výchova

Jak porozumět socializačním obtížím

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
399  339 
Poslední kusyi

Poslední aktualizace skladu 16. 07. 2024 17:44
i: 25841 n: 27100965r: 9211
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
339  305 
Ihned ke stažení
i: 26195 n: 27196173r: 9211
Poškozená kniha i
Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit na našem e-shopu.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
399  239 
Skladem
i: 37457 n: 27100965_Dr: 9211
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Dětství a mládí jsou klíčová období, která v mnohém zásadně určují následný lidský život. Publikace se zabývá psychickým vývojem dětí už od doby před narozením až do období dospívání. Poukazuje na to, jaké možnosti a limity má výchova v rámci rodiny i školy vzhledem k individuálním zvláštnostem dětí.
   
Autor poutavým způsobem objasňuje, jak výchova ovlivňuje sebepojetí, sociální zařazení a schopnost jedince vyrovnávat se s těžkostmi. Díky terapeutické praxi a mnohaletým zkušenostem s výukou na vysoké škole dokáže srozumitelně vyložit příčiny emočních problémů, dynamiku duševních poruch i pozoruhodné výsledky výzkumů. Prostřednictvím případových studií seznamuje čtenáře s řešením výchovných obtíží, ale také s důsledky toho, když nebyla dětem či dospívajícím v krizi poskytnuta potřebná podpora.
Odborné pojednání o vývoji dítěte a mladého člověka nepochybně uvítají nejen vysokoškolská pracoviště připravující do praxe budoucí učitele, psychology, zdravotníky a sociální pracovníky, ale najde uplatnění i v programech celoživotního vzdělávání pro odborníky pomáhajících profesí.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Psychický vývoj dítěte a výchova

1. Společnost, výchova a možnosti školy
1.1 Proměny společenských požadavků na výchovu
1.2 Zvláštnosti dospívání a výchovné práce s dospívajícími
2. Rané dětství: psychický vývoj a socializační poruchy
2.1 Kvalita vztahového prostředí v rodině a její vliv na dítě
2.2 Základní bezpečí, naděje a emoční připoutání
2.3 Počátky separace od matky a úzkost z osamění
2.4 Vztah k vlastnímu tělu – pocit studu, nebo hrdosti?
2.5 Vývoj dorozumívání se s okolím a poruchy komunikace
2.6 Soupeření, spolupráce, žárlivost a sounáležitost
2.7 Sebedůvěra a sebeprosazení, nebo pocit viny?
2.8 Magické věci a příběhy propojující vnitřní svět dítěte s vnější realitou
2.9 Vliv zážitků z raného dětství na rozvoj osobnosti
3. Střední dětství: psychický vývoj a socializační poruchy
3.1 Školní výchova a dítě v nových sociálních rolích
3.2 Význam přenosu a protipřenosu v pedagogickém procesu
3.3 Schopnost žáka vyhovět nárokům školy a potřeba podpory
3.4 Dětská přátelství a psychosociální zrání
3.5 Poruchy v sebepojetí a problémy v sociálním začleňování
4. Dospívání: psychický vývoj a socializační poruchy
4.1 Provázanost tělesných a duševních proměn se změnami rolí
4.2 Adolescentní krize a ohrožení sociálně patologickými jevy
4.3 Citová blízkost, přátelství a láska versus osamělost
4.4 Pokusy dospívajících o emancipaci a vymezení vlastní identity
4.5 Přijímání dospělých rolí a důležitost adolescentního experimentování
Doslov: Vývojová psychologie jako cesta k pramenům a zdrojům růstu dítěte a dospívajícího (Jaroslav Koťa)
Bibliografické poznámky
Seznam zkratek
Poděkování
Summary
Prameny a literatura
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík

Recenze

Publikace s názvem Psychický vývoj dítěte a výchova sestává ze čtyř kapitol a je o rozsahu 280 stran. Část první s názvem Společnost, výchova a možnosti školy pojednává o proměnách společenských požadavků na složitý a specifický socializační proces výchovy. Najdeme zde také zásady výchovné a poradenské práce s dospívajícími jedinci, které respektují vývojové zvláštnosti a různorodé determinanty hrající ve výchově nezanedbatelnou roli. Další kapitoly již velmi erudovaně a přesto zajímavě popisují psychický vývoj v raném dětství (kapitola druhá), středním dětství (kapitola třetí) a následně v dospívání (kapitola čtvrtá), a to ve vztahu k možným socializačním problémům a jejich příčinám.

Publikace má nejen bohaté a seriózní teoretické zdroje, autor navíc uvádí i výzkumné studie, ilustrativní příklady z klinické praxe, konkrétní terapeutické přístupy k možným problémům v jednotlivých vývojových obdobích, v neposlední řadě také životopisné a profesní informace o významných osobnostech psychologie a pedagogiky. Nelze postihnout v krátkém sdělení vše, co autor srozumitelně a přehledně předává čtenáři. Jako zásadní vidím to, že celý text vede k porozumění psychickému vývoji jedince ve vztahu k možným (a jak víme, v praxi častým) odchylkám, které mohou být způsobeny sociálními (převážně vztahovými) determinanty.

Význam vztahových komponentů a zážitků z dětství (prostřednictvím nezastupitelného vztahu matky a dítěte) na rozvoj osobnosti je jasně zdůrazněn již v raném dětství (ve smyslu potřeby bezpečí a emocionálního zakotvení). Vývojové období středního dětství, jak zmiňuje autor, je zákonitě spojeno s osudovou proměnou, vstupem dítěte do školy. Zde je zdůrazněna potřeba podpory k úspěšné školní socializaci a ke zvládnutí nároků školy, význam přátelství, jsou uvedeny konkrétní možné problémy v sociálním začleňování dítěte. V části věnované dospívání není opomenuta provázanost tělesných a duševních proměn se změnami rolí, význam sociálních vazeb a význam vymezování vlastní identity. Autor odborně a zároveň poutavě objasňuje, jak výchova může ovlivnit sebepojetí dítěte a dospívajícího, jeho sociální zařazení a také schopnost vyrovnávat se s překážkami a těžkostmi v životě. V celém textu prolíná myšlenka o nutnosti děti nejen „mít rád“, ale v první řadě také porozumět jejich vývojovým zvláštnostem a problémům.

Je třeba ocenit, že pohled na ontogenezi od raného dětství do dospívání je spojen s tím, s čím se ve své praxi setkávají pedagogové a vychovatelé, s čím se ve výchově setkávají také rodiče. Jde o spojení dynamiky vývoje s možnými riziky a poruchami. Autorovi se podařilo spojit poznatky vývojové psychologie s poznáním možných odlišností a poruch ve vývoji. Je na místě ocenit propojení teoretických informací o možných vývojových odlišnostech s názornými případovými studiemi z klinické praxe.
Publikaci je možno doporučit nejen pedagogům, ale všem institucím, které připravují do praxe budoucí učitele, či jiné odborníky v pomáhajících profesích. Vzhledem k tomu, že publikace je psaná kultivovaným a čtivým jazykem, je možné ji doporučit i všem rodičům, kteří mají zájem porozumět svým dětem.

doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
Katedra psychologie a patopsychologie
Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
(recenze E-PEDAGOGIUM 1/2018)

Kniha je psaná čtivě, členění do jednotlivých kapitol a podkapitol respektuje logické
souvislosti. Základní text rozvádějí poznámky pod čarou, v nichž se často nacházejí citáty
odkazovaných autorů či aktuální legislativa. Výklady zmiňovaných méně známých pojmů
jsou potom označeny modře a umístěny v ohraničených polích v textu. Všechny klíčové
pojmy autor tučně zvýrazňuje. Velmi oceňuji jazyk autora, který je přístupný i běžnému
čtenáři. Méně známé pojmy Jedlička srozumitelně vysvětluje a své poznatky doplňuje
příklady z praxe.
Celá recenze na e-psycholog.eu

O Autorovi

Jedlička Richard
Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D., pracoval patnáct let ve zdravotnictví. Prošel výcvikem v individuální psychoterapii u primáře J. Rubeše, skupinovým psychoterapeutickým výcvikem v systému SUR, intenzivním balintovským výcvikem u doc. J. Skály 
a prof. J. Vymětala, supervizní skupinou M. Rhodeové ze SRN a psychoanalýzou u V. Fischelové. Roku 1990 titulem PhDr. zakončil studium oboru pedagogika – péče o nemocné na Filozofické fakultě a na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1991–2000 byl činný ve veřejné správě a ve školství (místostarosta, ředitel školského úřadu). Spolupracoval na výzkumech drogových závislostí, vůle a sebekontroly v laboratoři Psychologického ústavu FF UK a na výzkumu učitelské profese v Pedagogické laboratoři. Následně pracoval jako metodolog v Centru pro evaluaci výsledků ve vzdělávání a koncepční pracovník MŠMT. Od poloviny devadesátých let vyučoval na katedře pedagogiky FF UK, v Ústavu pro lékařskou etiku a ošetřovatelství na 3. LF UK a v Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství na 1. LF UK v Praze. Průběžně působil i jako lektor a výcvikový trenér v kurzech pro zdravotnické, sociální a pedagogické pracovníky. Roku 2002 na katedře pedagogiky FF UK obhájil disertační práci Poruchy dospívání, životní krize a psychologická první pomoc. Habilitoval roku 2005 v oboru pedagogická psychologie na Pedagogické fakultě UK v Praze prací Vývoj dítěte a jeho poruchy z hlediska hlubinné psychologie. Od roku 2007 působí na katedře pedagogiky a psychologie FP Technické univerzity v Liberci. Je odborným garantem studia psychologie a členem vědecké rady FP TUL, členem oborové rady pedagogiky na FF UK a místopředsedou akreditační komise MŠMT 
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Odborně se zaměřuje na vývojovou a pedagogickou psychologii, krizovou intervenci, prevenci sociálně patologických jevů, psychoanalytickou pedagogiku, výchovnou teorii a praxi. K jeho publikacím patří Aktuální problémy výchovy (s J. Koťou, 1998), Psychologická první pomoc v práci výchovného poradce (2000), Psychosociální vývoj dítěte a jeho poruchy z hlediska hlubinné psychologie (2001), Děti a mládež v obtížných životních situacích (s J. Koťou, P. Klímou, J. Němcem a J. Pilařem, 2004), Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie (2011) nebo Psychický vývoj dítěte a výchova (2017). Je rovněž editorem a spoluautorem monografií Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy (2014) a Poruchy socializace u dětí a dospívajících (2015).

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 339 
E-kniha 305 
Tištěná 365 
E-kniha 329 
Tištěná 475 
E-kniha 428 
Tištěná 1 019 
E-kniha 917 
Tištěná 424 
E-kniha 382 
E-kniha 412 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.