0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Psychologie kriminálního chování

Vybrané otázky etiologie, andragogické intervence a resocializace

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
339  305 
Ihned ke stažení
i: 36905 n: 27114801r: 9960
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
399  339 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 22. 07. 2024 12:57
i: 36164 n: 27107315r: 9960
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace se věnuje závažné sociální problematice deliktů a trestných činů. Přináší analýzu kriminálního chování i psychologických a edukačních problémů, které souvisejí s ovlivňováním chování osob v průběhu výkonu trestu ve vězení a po jejich propuštění.
 
V první části publikace jsou obsažena teoretická východiska problematiky:
  • kriminalita, její příčiny a zdroje
  • osobnostní rysy a vlastnosti kriminální subkultury
  • psychologie kriminálního chování jako aplikovaná vědní disciplína
Dále jsou popsány psychosociální aspekty výchovného působení na deviantní a kriminální subkulturu jak ve věznicích, tak po propuštění odsouzených. Zvýšená pozornost je věnována jejich resocializaci a následné edukaci v rovině preventivní i v rovině nápravy pomocí integračních nástrojů.
Závěr knihy zpracovává praktické zkušenosti a poznatky z odborného působení autorů. Publikace je obohacena o řadu originálních ukázek a kazuistik z (post)penitenciární praxe.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Psychologie kriminálního chování

Předmluva
Úvod do zkoumané problematiky
1. Význam a pojetí psychologie kriminálního chování

    1.1 Psychologie kriminálního chování v systému psychologických věd
    1.2 Zdroje a východiska psychologie kriminálního chování
    1.3 Charakteristika psychosociálních aspektů kriminálního chování
    1.4 Signifikantní problémy kriminálního chování z pohledu psychologie
2. Delikvence, kriminalita a charakteristika jejich nositelů
    2.1 Vymezení pojmů delikvence a kriminalita
          2.1.1 Delikvence
          2.1.2 Kriminalita
    2.2 Faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku a rozvoje delikventního chování
          2.2.1 Biologické faktory
          2.2.2 Psychické faktory
          2.2.3 Sociální faktory
    2.3 Osobnost a osobnostní charakteristika delikventů
          2.3.1 Vztah normality a patologie ve vývoji osobnosti
          2.3.2 Poruchy chování
          2.3.3 Poruchy osobnosti
    2.4 Porucha osobnosti jako důsledek negativních zkušeností v průběhu dětství a dospívání – výzkumná studie
          2.4.1 Cíl výzkumu, charakteristika šetřeného souboru a metodologie
          2.4.2 Výsledky výzkumu a jejich interpretace
          2.4.3 Závěry a doporučení pro penitenciární teorii a praxi
    2.5 Typologie delikventní subkultury – psychologická východiska
          2.5.1 Epizodický typ
          2.5.2 Chronický typ labilní (s negativním vývojem)
          2.5.3 Chronický typ psychopatický (s poruchou osobnosti)
          2.5.4 Mentálně insuficientní typ (mentálně nedostačivý)
          2.5.5 Deviantně socializovaný typ
          2.5.6 Psychotický typ (s masivní psychickou poruchou)
    2.6 Depravace osobnosti vlivem uvěznění jako problém sociálně-andragogické intervence – výzkumná studie
          2.6.1 Cíl šetření, charakteristika šetřeného souboru a metodologie
          2.6.2 Výsledky šetření a jejich interpretace
          2.6.3 Závěry a doporučení pro andragogickou a speciálněpedagogickou teorii a praxi
3. Klasifikace zdrojů delikvence a kriminality
    3.1 Etiologie delikvence a kriminálního chování
    3.2 Teorie zdrojů delikvence a kriminality
          3.2.1 Biologicko-psychologické teorie
          3.2.2 Psychologické teorie
          3.2.3 Sociologické teorie
          3.2.4 Polyetiologické a interdisciplinární teorie
    3.3 Míra disociality a ochota k nápravě u vybraných delikventních skupin – výzkumná studie
          3.3.1 Cíl výzkumu, charakteristika šetřeného souboru a metodologie
          3.3.2 Výsledky výzkumu a jejich interpretace
          3.3.3 Závěry a doporučení pro resocializační teorii a praxi
4. Penitenciární a postpenitenciární proces v psychologických a andragogických souvislostech
    4.1 Význam andragogiky v penitenciární a postpenitenciární péči
    4.2 Andragogická intervence v penitenciární a postpenitenciární péči
    4.3 Resocializace, reedukace, reintegrace a rehabilitace v penitenciárních podmínkách
    4.4 Motivace ke korekci chování a změně životního stylu v kontextu resocializace
    4.5 Terapie a psychoterapie v penitenciárním kontextu
    4.6 Využití poznatků resocializační a sociální pedagogiky a sociální patologie
    4.7 Personální zabezpečení VTOS
5. Výkon trestu odnětí svobody – realizace a aplikace programů zacházení
    5.1 Teorie trestu a jeho funkce
    5.2 Realizace výkonu trestu odnětí svobody
    5.3 Prizonizace a další sociální specifika výkonu trestu
    5.4 Penitenciární péče jako akční pole andragogiky – možnosti práce s odsouzenými
    5.5 Specifika odborné práce s odsouzenými – programy zacházení
          5.5.1 Pracovní aktivity
          5.5.2 Vzdělávací aktivity
          5.5.3 Speciálněvýchovné aktivity
          5.5.4 Zájmové aktivity
          5.5.5 Utváření vnějších vztahů
          5.5.6 Probační programy pro mladistvé
    5.6 Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených – SARPO
    5.7 Problematika účinnosti práce s odsouzenými
    5.8 Otázka selhávání a recidivního chování
    5.9 Analýza účinnosti odměn a trestů
          5.9.1 Psychosociální a resocializační význam odměn a trestů
          5.9.2 Výsledky šetření a jejich interpretace
          5.9.3 Závěry a doporučení pro penitenciární teorii a praxi
    5.10 Inovace a best practice v českém prostředí
            5.10.1 Příklady práce s jedinci ve výkonu trestu odnětí svobody
Závěr a diskuse
Shrnutí
Summary
Seznam tabulek, obrázků a grafů
Seznam zkratek
Přílohy

   Příloha 1
   Příloha 2
          Kazuistika 1
   Příloha 3
          Kazuistika 2
   Příloha 4
          Kazuistika 3
   Příloha 5
   Příloha 6
   Příloha 7
Použitá literatura a zdroje
Věcný rejstřík

Tištěná kniha

Datum vydání: 19.02.2020
Katalogové číslo: 21028
ISBN: 978-80-271-0731-5
Formát / stran: 167×240, 208 stran
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.63MB | 2.63MB | 6.65MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Recenze

„Oceňuji teoretická a metodologická východiska publikace, zahraniční zdroje, a zejména prezentaci výsledků výzkumných šetření z oblasti psychologie kriminálního chování a sociální patologie. Tím publikace jednoznačně nabývá charakter odborné (vědecké) monografie.“
     doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D.
     Ústav soudního lékařství, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

„Autoři se zabývají otázkami sociální a biologické podmíněnosti kriminálního chování, jejich etiologií, ale také prevencí a odbornou prací s jedinci ve výkonu trestu odnětí svobody.“
     prof. PhDr. Milan Nakonečný
     Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

„Díky renomovaným autorům, kteří výsledky výzkumů v oblasti psychologie kriminálního chování zpracovali s ohledem na využití monografie širším počtem zájemců, jde z hlediska edukace, sociální patologie a resocializace o velmi erudované dílo.“
     doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.
     Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Ocenění

Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka za rok 2020

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Ocenění
Psychologie kriminálního chování

Tištěná kniha

Datum vydání: 19.02.2020
Katalogové číslo: 21028
ISBN: 978-80-271-0731-5
Formát / stran: 167×240, 208 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.63 MB | 2.63 MB | 6.65 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Psychologie kriminálního chování

Vybrané otázky etiologie, andragogické intervence a resocializace

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
339  305 
Ihned ke stažení
i: 36905 n: 27114801r: 9960
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
399  339 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 22. 07. 2024 12:57
i: 36164 n: 27107315r: 9960
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace se věnuje závažné sociální problematice deliktů a trestných činů. Přináší analýzu kriminálního chování i psychologických a edukačních problémů, které souvisejí s ovlivňováním chování osob v průběhu výkonu trestu ve vězení a po jejich propuštění.
 
V první části publikace jsou obsažena teoretická východiska problematiky:
  • kriminalita, její příčiny a zdroje
  • osobnostní rysy a vlastnosti kriminální subkultury
  • psychologie kriminálního chování jako aplikovaná vědní disciplína
Dále jsou popsány psychosociální aspekty výchovného působení na deviantní a kriminální subkulturu jak ve věznicích, tak po propuštění odsouzených. Zvýšená pozornost je věnována jejich resocializaci a následné edukaci v rovině preventivní i v rovině nápravy pomocí integračních nástrojů.
Závěr knihy zpracovává praktické zkušenosti a poznatky z odborného působení autorů. Publikace je obohacena o řadu originálních ukázek a kazuistik z (post)penitenciární praxe.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Ocenění

Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka za rok 2020

Z obsahu knihy Psychologie kriminálního chování

Předmluva
Úvod do zkoumané problematiky
1. Význam a pojetí psychologie kriminálního chování

    1.1 Psychologie kriminálního chování v systému psychologických věd
    1.2 Zdroje a východiska psychologie kriminálního chování
    1.3 Charakteristika psychosociálních aspektů kriminálního chování
    1.4 Signifikantní problémy kriminálního chování z pohledu psychologie
2. Delikvence, kriminalita a charakteristika jejich nositelů
    2.1 Vymezení pojmů delikvence a kriminalita
          2.1.1 Delikvence
          2.1.2 Kriminalita
    2.2 Faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku a rozvoje delikventního chování
          2.2.1 Biologické faktory
          2.2.2 Psychické faktory
          2.2.3 Sociální faktory
    2.3 Osobnost a osobnostní charakteristika delikventů
          2.3.1 Vztah normality a patologie ve vývoji osobnosti
          2.3.2 Poruchy chování
          2.3.3 Poruchy osobnosti
    2.4 Porucha osobnosti jako důsledek negativních zkušeností v průběhu dětství a dospívání – výzkumná studie
          2.4.1 Cíl výzkumu, charakteristika šetřeného souboru a metodologie
          2.4.2 Výsledky výzkumu a jejich interpretace
          2.4.3 Závěry a doporučení pro penitenciární teorii a praxi
    2.5 Typologie delikventní subkultury – psychologická východiska
          2.5.1 Epizodický typ
          2.5.2 Chronický typ labilní (s negativním vývojem)
          2.5.3 Chronický typ psychopatický (s poruchou osobnosti)
          2.5.4 Mentálně insuficientní typ (mentálně nedostačivý)
          2.5.5 Deviantně socializovaný typ
          2.5.6 Psychotický typ (s masivní psychickou poruchou)
    2.6 Depravace osobnosti vlivem uvěznění jako problém sociálně-andragogické intervence – výzkumná studie
          2.6.1 Cíl šetření, charakteristika šetřeného souboru a metodologie
          2.6.2 Výsledky šetření a jejich interpretace
          2.6.3 Závěry a doporučení pro andragogickou a speciálněpedagogickou teorii a praxi
3. Klasifikace zdrojů delikvence a kriminality
    3.1 Etiologie delikvence a kriminálního chování
    3.2 Teorie zdrojů delikvence a kriminality
          3.2.1 Biologicko-psychologické teorie
          3.2.2 Psychologické teorie
          3.2.3 Sociologické teorie
          3.2.4 Polyetiologické a interdisciplinární teorie
    3.3 Míra disociality a ochota k nápravě u vybraných delikventních skupin – výzkumná studie
          3.3.1 Cíl výzkumu, charakteristika šetřeného souboru a metodologie
          3.3.2 Výsledky výzkumu a jejich interpretace
          3.3.3 Závěry a doporučení pro resocializační teorii a praxi
4. Penitenciární a postpenitenciární proces v psychologických a andragogických souvislostech
    4.1 Význam andragogiky v penitenciární a postpenitenciární péči
    4.2 Andragogická intervence v penitenciární a postpenitenciární péči
    4.3 Resocializace, reedukace, reintegrace a rehabilitace v penitenciárních podmínkách
    4.4 Motivace ke korekci chování a změně životního stylu v kontextu resocializace
    4.5 Terapie a psychoterapie v penitenciárním kontextu
    4.6 Využití poznatků resocializační a sociální pedagogiky a sociální patologie
    4.7 Personální zabezpečení VTOS
5. Výkon trestu odnětí svobody – realizace a aplikace programů zacházení
    5.1 Teorie trestu a jeho funkce
    5.2 Realizace výkonu trestu odnětí svobody
    5.3 Prizonizace a další sociální specifika výkonu trestu
    5.4 Penitenciární péče jako akční pole andragogiky – možnosti práce s odsouzenými
    5.5 Specifika odborné práce s odsouzenými – programy zacházení
          5.5.1 Pracovní aktivity
          5.5.2 Vzdělávací aktivity
          5.5.3 Speciálněvýchovné aktivity
          5.5.4 Zájmové aktivity
          5.5.5 Utváření vnějších vztahů
          5.5.6 Probační programy pro mladistvé
    5.6 Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených – SARPO
    5.7 Problematika účinnosti práce s odsouzenými
    5.8 Otázka selhávání a recidivního chování
    5.9 Analýza účinnosti odměn a trestů
          5.9.1 Psychosociální a resocializační význam odměn a trestů
          5.9.2 Výsledky šetření a jejich interpretace
          5.9.3 Závěry a doporučení pro penitenciární teorii a praxi
    5.10 Inovace a best practice v českém prostředí
            5.10.1 Příklady práce s jedinci ve výkonu trestu odnětí svobody
Závěr a diskuse
Shrnutí
Summary
Seznam tabulek, obrázků a grafů
Seznam zkratek
Přílohy

   Příloha 1
   Příloha 2
          Kazuistika 1
   Příloha 3
          Kazuistika 2
   Příloha 4
          Kazuistika 3
   Příloha 5
   Příloha 6
   Příloha 7
Použitá literatura a zdroje
Věcný rejstřík

Recenze

„Oceňuji teoretická a metodologická východiska publikace, zahraniční zdroje, a zejména prezentaci výsledků výzkumných šetření z oblasti psychologie kriminálního chování a sociální patologie. Tím publikace jednoznačně nabývá charakter odborné (vědecké) monografie.“
     doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D.
     Ústav soudního lékařství, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

„Autoři se zabývají otázkami sociální a biologické podmíněnosti kriminálního chování, jejich etiologií, ale také prevencí a odbornou prací s jedinci ve výkonu trestu odnětí svobody.“
     prof. PhDr. Milan Nakonečný
     Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

„Díky renomovaným autorům, kteří výsledky výzkumů v oblasti psychologie kriminálního chování zpracovali s ohledem na využití monografie širším počtem zájemců, jde z hlediska edukace, sociální patologie a resocializace o velmi erudované dílo.“
     doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.
     Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 365 
E-kniha 329 
Tištěná 152 
E-kniha 137 
Tištěná 365 
E-kniha 329 
Tištěná 424 
E-kniha 382 
E-kniha 443 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.