0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Psychologie lidské odolnosti

2., přepracované a doplněné vydání

- 25 % z DMOC
Psychologie lidské odolnosti
-25 %
Sleva končí za
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
549  412  -25 %
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 13. 06. 2024 10:23
i: 25797 n: 24756462r: 8765
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
467  350  -25 %
Ihned ke stažení
i: 26084 n: 27195787r: 8765
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Kdo by nechtěl se bez větších problémů vyrovnat s nároky života a úspěšně překonávat obtížné i krizové situace. K tomu lze jistě dospět různými cestami a využívat přitom množství víceméně důmyslných a složitých návodů i „zkratek“. Je možno na to jít osvojením si konkrétních postupů, které jsou vhodné pro určité situace, anebo hlouběji proniknout do podstaty zátěžových jevů a pochopit zásadní souvislosti, což umožní tvořivé odvození vhodných postupů pro danou situaci. My vám zde nabízíme zejména tu druhou možnost.

Problematika zvládání nejrůznějších životních nároků a nepříznivých vlivů je ústředním tématem současné psychologie. Jednou ze základních podmínek vývoje člověka i jeho přežití je účinná adaptace na neustále se měnící podmínky, působící v interakci lidského jedince s prostředím. To platí jak pro individuální vývoj od početí do smrti (ontogeneze), tak pro vývoj člověka jako druhu (fylogeneze). Psychická odolnost souvisí s  množstvím jevů a okolností.

Tato kniha se proto zabývá faktory vyrovnávání se člověka se zátěží z psychologického hlediska na základě teoretické analýzy i výsledků empirického výzkumu. Zaměřuje se jak na obecnější souvislosti lidského adaptačního procesu při zvládání nároků, vycházejících zejména z každodenního života, tak na praktické způsoby, jak může jedinec svou odolnost vůči zátěži rozvíjet.

Publikaci jistě ocení nejen odborníci a studenti z oboru psychologie, ale také laická veřejnost.

Sleva 25 % končí za:

Z obsahu knihy Psychologie lidské odolnosti

Předmluva ke druhému vydání 
Úvod 

1. Adaptace 
1.1 Pojem „adaptace“ 
1.2 Adaptační systémy organismu 
1.2.1 Kosterně-svalová soustava 
1.2.2 Dýchací a trávicí soustava 
1.2.3 Oběhová soustava 
1.2.4 Hormonální systém 
1.2.5 Nervový systém 
1.3 Jevy ovlivňující adaptaci zvenčí 
1.3.1 Sociální opora 
1.4 Psychologické adaptační činitele 
1.4.1 Kognitivní složky adaptace 
1.4.2 Afektivní stránky adaptace 
1.4.3 Zaměřenost úsilí a chování 
1.5 Poruchy adaptace 
1.6 Vulnerabilita 

2. Situace se zvýšenými nároky na adaptaci 
2.1 Zátěž, stres 
2.1.1 Teoretická pojetí stresu 
2.2 Běžné typy náročných situací 
2.2.1 Problém 
2.2.2 Frustrace 
2.2.3 Konflikty 
2.2.4 Strach a úzkost 
2.2.5 Nemoc 
2.2.6 Bolest, strádání, utrpení 
2.2.7 Krize 
2.3 Důsledky stresu 
2.3.1 Únava 
2.3.2 Vztah zátěže a zdraví 
2.3.3 Aktivní a pasivní reakce na stres 
2.3.4 Posttraumatický růst 

3. Zvládání stresu 
3.1 Obranné mechanismy 
3.2 Coping 
3.2.1 Copingové styly a strategie 
3.3 Zvládání strachu 
3.4 Alternativní léčení nemocí 
3.5 Zvládání bolesti 
3.5.1 Příprava na zvládání bolesti 
3.5.2 Akupunktura a akupresura 
3.5.3 Zvládání bolesti z popálení a bolesti hlavy 
3.6 Řešení konfliktů 
3.6.1 Tři přístupy k prevenci konfliktů 
3.6.2 Řešení konfliktů již vzniklých 
3.7 Zvládání krizových situací 
3.8 Intervenující proměnné ve zvládání zátěže 
3.9 Účinnost zvládání zátěží 

4. Odolnost jako psychologická charakteristika 
4.1 Pojem „odolnost“ 
4.1.1 Pojem „resilience“ 
4.1.2 Kompetence pro zvládání zátěže, frustrační tolerance 
4.1.3 Sense of coherence (SOC) 
4.1.4 Hardiness 
4.1.5 Účinná integrovanost osobnosti 
4.1.6 Odolnost: terminologický souhrn 
4.2 Odolnost a ontogeneze 
4.2.1 Tranzitorní krize 
4.2.2 Vývojové výhody 
4.3 Odolnost organismu, imunita 
4.3.1 Vliv stresu na imunitní systém 
4.3.2 Psychologické faktory vzniku a zvládání nádorových onemocnění 
4.4 Odolnost mužů a žen 
4.4.1 Biologické pohlaví 
4.4.2 Maskulinita, feminita a androgynie 
4.4.3 Gender 
4.5 Odolnost a zdraví 
4.5.1 Well-being 
4.6 Odolnost a kvalita života 
4.7 Odolnost a výživa 
4.7.1 Energetický metabolismus 
4.7.2 Neadekvátní výživa 
4.7.3 Potravinové postoje 
4.8 Odolnost a sociální vztahy 
4.8.1 Rodina jako zdroj odolnosti vůči zátěži 
4.8.2 Láska a přátelství 
4.9 Odolnost a škola 
4.10 Odolnost a zaměstnání 
4.11 Odolnost a smysl života 
4.12 Odolnost a víra 
4.13 Odolnost a sportovní výkon 
4.14 Odolnost v extrémních podmínkách

5. Metody zjišťování psychické odolnosti 
5.1 Objektivní postupy 
5.2 Psychologické postupy 

6. Možnosti rozvíjení psychické odolnosti vůči stresu 
6.1 Realistické sebepoznávání a sebehodnocení 
6.1.1 Informace od jiných lidí 
6.1.2 Na co sebepozorování zaměřit 
6.1.3 Vnější obraz osobnosti 
6.1.4 Vnitřní složky osobnosti 
6.2 Sebeovládání a seberozvoj 
6.2.1 Zlepšování koncentrace pozornosti 
6.2.2 Možnosti rozvíjení kreativity 
6.2.3 Zvládání vlastních negativních emocí 
6.3 Režim práce a odpočinku 
6.4 Time management 
6.5 Tělesná cvičení 
6.5.1 Aerobní a anaerobní cvičení 
6.5.2 Zásady správného cvičení 
6.5.3 Pět Tibeťanů 
6.5.4 Osm kusů brokátu (pa-tuan-ťin) 
6.6 Otužování 
6.7 Relaxace, imaginace, meditace 
6.7.1 Dýchání 
6.7.2 Imaginace 
6.7.3 Meditace 
6.7.4 Jóga 
6.8 Racionální výživa 
6.9 Několik dalších rad k prevenci stresu 

Závěr 
Slovníček pojmů 
Resumé 
Summary 
Literatura 

Tištěná kniha

Datum vydání: 20.01.2017
Katalogové číslo: 2372
ISBN: 978-80-247-5646-2
Formát / stran: 167×240, 376 stran
Edice: Psyché
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.38MB | 3.38MB | 1.66MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Z publikace Psychologie lidské odolnosti vinou technického nedopatření vypadl jmenný a věcný rejstřík. Text rejstříků uvádíme níže. Můžete s nimi pracovat online nebo si je stáhnout pro offline použití.

Ke stažení zde
                                                                                                                        Redakce

                                 

Recenze

Recenzovaná publikace vychází ve druhém vydání, prvé vydání je datováno r. 2010. Jedná se o práci, která je  aktualizována o novější empirické výzkumy a poznatky, prvé vydání mělo rozsah 240 stran, současné (při stejném formátu) je o rozsahu 362 stran.
Autorem recenzované práce je profesor psychologie PhDr. Karel Paulík CSc., působící na Katedře psychologie filozofické fakulty Ostravské univerzity.  
Cílem knihy je seznámit čtenáře se současným stavem poznání odolnosti, která je důležitým psychologickým, ale i lékařským pojmem. Profesor Karel Paulík odolnost vymezuje jako „psychofyzickou adaptační kapacitu spočívající v získávání, rozvíjení a optimálnímu využívání všech vnějších a vnitřních zdrojů pro funkční interakci s prostředím, umožňující zvládnutí kladených nároků“ (s.172). Autor je psycholog, proto se v publikaci zabývá především psychickou odolností, již definuje takto: „Psychická odolnost je kvalita lidské psychiky, příznačná schopností nenechat se výrazněji vyvést z míry, rychle po odeznění zátěže obnovit původní stav akceschopnosti i kreativně využít poznatky z již zvládnuté zátěže s vynaložením odpovídajícího volního úsilí v další adaptaci“ (s.148). V práci analyzuje fenomén zvládání zátěže, již je lidský jedinec během života permanentně vystavován a dodejme, že i psychická a zejména psychosociální zátěž je rizikovým faktorem i pro mnohé poruchy zdraví, jejich vznik a průběh. Vzpomeňme jen vlivu stresu na imunitní systém či ovlivňování chronické bolesti psychologickými postupy. Snad zbývá ještě dodat a K. Paulík na to sám upozorňuje, že psychologické pojetí odolnosti se překrývá s pojmy resilience (pružnost), nezdolnost i s pojmem coping (vyrovnání, překlenutí) a úzce souvisí s důležitou psychobiologickou koncepcí stresu.
Publikaci autor rozčlenil do šesti hlavních částí, řady kapitol a podkapitol. Závěrem knihy pak zařadil malý slovníček používaných pojmů, resumé v českém a anglickém jazyce a poměrně rozsáhlý seznam použité a odkazové literatury. Rejstříky v knize postrádáme, jelikož se do knihy nedostaly nedopatřením. Ovšem redakce pochybení napravila a rejstřík jmenný i věcný si lze stáhnout z internetu.
Pro přiblížení celé práce uvádím hlavní části knihy tak, jak čteme z jejího obsahu.
1. Adaptace (Pojem „adaptace“, Adaptační systémy organismu, Jevy ovlivňující adaptaci zvenčí, Psychologické adaptační činitele, Poruchy adaptace, Vulnerabilita).
2. Situace se zvýšenými nároky na adaptaci (Zátěž, stres, Běžné typy náročných situací, Důsledky stresu).
3. Zvládání stresu (Obranné mechanismy, Coping, Zvládání strachu, Alternativní léčení nemocí, Zvládání bolesti, Řešení konfliktů, Zvládání krizových situací, Intervenující proměnné ve zvládání zátěže, Účinnost zvládání zátěží).
4. Odolnost jako psychologická charakteristika (Pojem „odolnost“, Odolnost a ontogeneze, Odolnost organismu, imunita, Odolnost mužů a žen, Odolnost a zdraví, Odolnost a kvalita života, Odolnost a výživa, Odolnost a sociální vztahy,  Odolnost a škola, Odolnost a zaměstnání, Odolnost a smysl života, Odolnost a víra, Odolnost a sportovní výkon, Odolnost v extrémních podmínkách).
5. Metody zjišťování psychické odolnosti (Objektivní postupy, Psychologické postupy).
6. Možnosti rozvíjení psychické odolnosti vůči stresu (Realistické sebepoznávání a sebehodnocení, Sebeovládání a seberozvoj, Režim práce a odpočinku, Time management, Tělesná cvičení, Otužování, Relaxace, imaginace, meditace, Racionální výživa, Několik dalších rad k prevenci stresu).
Recenzovaná kniha je prací skutečně aktuální, rozsáhlou, systematickou a autorsky kultivovanou. Je zřejmé, že K. Paulík je opravdu zkušený a lidsky zralý, mající bohaté didaktické zkušenosti. Úspěšně se pak pokouší syntetizovat poznatky získané od mnoha autorů, přičemž neopomíjí ani významné české a slovenské autory, což bych rád zdůraznil. Z našich je nejvíce odkazů na J. Křivohlavého, V. Kebzu, I. Šolcovou, ze zahraničních pak dominují R.S. Lazarus a H. Seley. Je třeba ocenit, že tato monografie je dílem jednoho člověka, což se projevuje „jedním rukopisem“ a vnitřní logičností celého díla.   
Osobně si na knize cením také toho, že K. Paulík kombinuje teoretický přístup s přístupem praktickým. Čtenáře kupříkladu seznamuje se situacemi kladoucími vysoké nároky na přizpůsobení i s možnostmi, jak jim lze čelit (včetně konkrétních metod, postupů) a jak lze rozvíjet psychickou odolnost vůči stresu.
Knihu Psychologie lidské odolnosti lze zařadit mezi monografie a práce patřící nejspíše pod obor lékařská psychologie. Lze ji naší lékařské obci doporučit jako čtení inspirativní, obohacující vědění lékaře, možná i jeho praxi a přispívající k porozumění jemu samému a tím i k pravdivějšímu sebepoznání.

prof. PhDr. Jan Vymětal
ÚHSL 1. lékařské fakulty UK 


 

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
- 25 % z DMOC i
DMOC = Doporučená maloobchodní cena
Psychologie lidské odolnosti
-25 %
Sleva končí za

Tištěná kniha

Datum vydání: 20.01.2017
Katalogové číslo: 2372
ISBN: 978-80-247-5646-2
Formát / stran: 167×240, 376 stran
Edice: Psyché
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.38 MB | 3.38 MB | 1.66 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Psychologie lidské odolnosti

2., přepracované a doplněné vydání

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
549  412  -25 %
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 13. 06. 2024 10:23
i: 25797 n: 24756462r: 8765
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
467  350  -25 %
Ihned ke stažení
i: 26084 n: 27195787r: 8765
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Kdo by nechtěl se bez větších problémů vyrovnat s nároky života a úspěšně překonávat obtížné i krizové situace. K tomu lze jistě dospět různými cestami a využívat přitom množství víceméně důmyslných a složitých návodů i „zkratek“. Je možno na to jít osvojením si konkrétních postupů, které jsou vhodné pro určité situace, anebo hlouběji proniknout do podstaty zátěžových jevů a pochopit zásadní souvislosti, což umožní tvořivé odvození vhodných postupů pro danou situaci. My vám zde nabízíme zejména tu druhou možnost.

Problematika zvládání nejrůznějších životních nároků a nepříznivých vlivů je ústředním tématem současné psychologie. Jednou ze základních podmínek vývoje člověka i jeho přežití je účinná adaptace na neustále se měnící podmínky, působící v interakci lidského jedince s prostředím. To platí jak pro individuální vývoj od početí do smrti (ontogeneze), tak pro vývoj člověka jako druhu (fylogeneze). Psychická odolnost souvisí s  množstvím jevů a okolností.

Tato kniha se proto zabývá faktory vyrovnávání se člověka se zátěží z psychologického hlediska na základě teoretické analýzy i výsledků empirického výzkumu. Zaměřuje se jak na obecnější souvislosti lidského adaptačního procesu při zvládání nároků, vycházejících zejména z každodenního života, tak na praktické způsoby, jak může jedinec svou odolnost vůči zátěži rozvíjet.

Publikaci jistě ocení nejen odborníci a studenti z oboru psychologie, ale také laická veřejnost.

Sleva 25 % končí za:

Z obsahu knihy Psychologie lidské odolnosti

Předmluva ke druhému vydání 
Úvod 

1. Adaptace 
1.1 Pojem „adaptace“ 
1.2 Adaptační systémy organismu 
1.2.1 Kosterně-svalová soustava 
1.2.2 Dýchací a trávicí soustava 
1.2.3 Oběhová soustava 
1.2.4 Hormonální systém 
1.2.5 Nervový systém 
1.3 Jevy ovlivňující adaptaci zvenčí 
1.3.1 Sociální opora 
1.4 Psychologické adaptační činitele 
1.4.1 Kognitivní složky adaptace 
1.4.2 Afektivní stránky adaptace 
1.4.3 Zaměřenost úsilí a chování 
1.5 Poruchy adaptace 
1.6 Vulnerabilita 

2. Situace se zvýšenými nároky na adaptaci 
2.1 Zátěž, stres 
2.1.1 Teoretická pojetí stresu 
2.2 Běžné typy náročných situací 
2.2.1 Problém 
2.2.2 Frustrace 
2.2.3 Konflikty 
2.2.4 Strach a úzkost 
2.2.5 Nemoc 
2.2.6 Bolest, strádání, utrpení 
2.2.7 Krize 
2.3 Důsledky stresu 
2.3.1 Únava 
2.3.2 Vztah zátěže a zdraví 
2.3.3 Aktivní a pasivní reakce na stres 
2.3.4 Posttraumatický růst 

3. Zvládání stresu 
3.1 Obranné mechanismy 
3.2 Coping 
3.2.1 Copingové styly a strategie 
3.3 Zvládání strachu 
3.4 Alternativní léčení nemocí 
3.5 Zvládání bolesti 
3.5.1 Příprava na zvládání bolesti 
3.5.2 Akupunktura a akupresura 
3.5.3 Zvládání bolesti z popálení a bolesti hlavy 
3.6 Řešení konfliktů 
3.6.1 Tři přístupy k prevenci konfliktů 
3.6.2 Řešení konfliktů již vzniklých 
3.7 Zvládání krizových situací 
3.8 Intervenující proměnné ve zvládání zátěže 
3.9 Účinnost zvládání zátěží 

4. Odolnost jako psychologická charakteristika 
4.1 Pojem „odolnost“ 
4.1.1 Pojem „resilience“ 
4.1.2 Kompetence pro zvládání zátěže, frustrační tolerance 
4.1.3 Sense of coherence (SOC) 
4.1.4 Hardiness 
4.1.5 Účinná integrovanost osobnosti 
4.1.6 Odolnost: terminologický souhrn 
4.2 Odolnost a ontogeneze 
4.2.1 Tranzitorní krize 
4.2.2 Vývojové výhody 
4.3 Odolnost organismu, imunita 
4.3.1 Vliv stresu na imunitní systém 
4.3.2 Psychologické faktory vzniku a zvládání nádorových onemocnění 
4.4 Odolnost mužů a žen 
4.4.1 Biologické pohlaví 
4.4.2 Maskulinita, feminita a androgynie 
4.4.3 Gender 
4.5 Odolnost a zdraví 
4.5.1 Well-being 
4.6 Odolnost a kvalita života 
4.7 Odolnost a výživa 
4.7.1 Energetický metabolismus 
4.7.2 Neadekvátní výživa 
4.7.3 Potravinové postoje 
4.8 Odolnost a sociální vztahy 
4.8.1 Rodina jako zdroj odolnosti vůči zátěži 
4.8.2 Láska a přátelství 
4.9 Odolnost a škola 
4.10 Odolnost a zaměstnání 
4.11 Odolnost a smysl života 
4.12 Odolnost a víra 
4.13 Odolnost a sportovní výkon 
4.14 Odolnost v extrémních podmínkách

5. Metody zjišťování psychické odolnosti 
5.1 Objektivní postupy 
5.2 Psychologické postupy 

6. Možnosti rozvíjení psychické odolnosti vůči stresu 
6.1 Realistické sebepoznávání a sebehodnocení 
6.1.1 Informace od jiných lidí 
6.1.2 Na co sebepozorování zaměřit 
6.1.3 Vnější obraz osobnosti 
6.1.4 Vnitřní složky osobnosti 
6.2 Sebeovládání a seberozvoj 
6.2.1 Zlepšování koncentrace pozornosti 
6.2.2 Možnosti rozvíjení kreativity 
6.2.3 Zvládání vlastních negativních emocí 
6.3 Režim práce a odpočinku 
6.4 Time management 
6.5 Tělesná cvičení 
6.5.1 Aerobní a anaerobní cvičení 
6.5.2 Zásady správného cvičení 
6.5.3 Pět Tibeťanů 
6.5.4 Osm kusů brokátu (pa-tuan-ťin) 
6.6 Otužování 
6.7 Relaxace, imaginace, meditace 
6.7.1 Dýchání 
6.7.2 Imaginace 
6.7.3 Meditace 
6.7.4 Jóga 
6.8 Racionální výživa 
6.9 Několik dalších rad k prevenci stresu 

Závěr 
Slovníček pojmů 
Resumé 
Summary 
Literatura 

Z publikace Psychologie lidské odolnosti vinou technického nedopatření vypadl jmenný a věcný rejstřík. Text rejstříků uvádíme níže. Můžete s nimi pracovat online nebo si je stáhnout pro offline použití.

Ke stažení zde
                                                                                                                        Redakce

                                 

Recenze

Recenzovaná publikace vychází ve druhém vydání, prvé vydání je datováno r. 2010. Jedná se o práci, která je  aktualizována o novější empirické výzkumy a poznatky, prvé vydání mělo rozsah 240 stran, současné (při stejném formátu) je o rozsahu 362 stran.
Autorem recenzované práce je profesor psychologie PhDr. Karel Paulík CSc., působící na Katedře psychologie filozofické fakulty Ostravské univerzity.  
Cílem knihy je seznámit čtenáře se současným stavem poznání odolnosti, která je důležitým psychologickým, ale i lékařským pojmem. Profesor Karel Paulík odolnost vymezuje jako „psychofyzickou adaptační kapacitu spočívající v získávání, rozvíjení a optimálnímu využívání všech vnějších a vnitřních zdrojů pro funkční interakci s prostředím, umožňující zvládnutí kladených nároků“ (s.172). Autor je psycholog, proto se v publikaci zabývá především psychickou odolností, již definuje takto: „Psychická odolnost je kvalita lidské psychiky, příznačná schopností nenechat se výrazněji vyvést z míry, rychle po odeznění zátěže obnovit původní stav akceschopnosti i kreativně využít poznatky z již zvládnuté zátěže s vynaložením odpovídajícího volního úsilí v další adaptaci“ (s.148). V práci analyzuje fenomén zvládání zátěže, již je lidský jedinec během života permanentně vystavován a dodejme, že i psychická a zejména psychosociální zátěž je rizikovým faktorem i pro mnohé poruchy zdraví, jejich vznik a průběh. Vzpomeňme jen vlivu stresu na imunitní systém či ovlivňování chronické bolesti psychologickými postupy. Snad zbývá ještě dodat a K. Paulík na to sám upozorňuje, že psychologické pojetí odolnosti se překrývá s pojmy resilience (pružnost), nezdolnost i s pojmem coping (vyrovnání, překlenutí) a úzce souvisí s důležitou psychobiologickou koncepcí stresu.
Publikaci autor rozčlenil do šesti hlavních částí, řady kapitol a podkapitol. Závěrem knihy pak zařadil malý slovníček používaných pojmů, resumé v českém a anglickém jazyce a poměrně rozsáhlý seznam použité a odkazové literatury. Rejstříky v knize postrádáme, jelikož se do knihy nedostaly nedopatřením. Ovšem redakce pochybení napravila a rejstřík jmenný i věcný si lze stáhnout z internetu.
Pro přiblížení celé práce uvádím hlavní části knihy tak, jak čteme z jejího obsahu.
1. Adaptace (Pojem „adaptace“, Adaptační systémy organismu, Jevy ovlivňující adaptaci zvenčí, Psychologické adaptační činitele, Poruchy adaptace, Vulnerabilita).
2. Situace se zvýšenými nároky na adaptaci (Zátěž, stres, Běžné typy náročných situací, Důsledky stresu).
3. Zvládání stresu (Obranné mechanismy, Coping, Zvládání strachu, Alternativní léčení nemocí, Zvládání bolesti, Řešení konfliktů, Zvládání krizových situací, Intervenující proměnné ve zvládání zátěže, Účinnost zvládání zátěží).
4. Odolnost jako psychologická charakteristika (Pojem „odolnost“, Odolnost a ontogeneze, Odolnost organismu, imunita, Odolnost mužů a žen, Odolnost a zdraví, Odolnost a kvalita života, Odolnost a výživa, Odolnost a sociální vztahy,  Odolnost a škola, Odolnost a zaměstnání, Odolnost a smysl života, Odolnost a víra, Odolnost a sportovní výkon, Odolnost v extrémních podmínkách).
5. Metody zjišťování psychické odolnosti (Objektivní postupy, Psychologické postupy).
6. Možnosti rozvíjení psychické odolnosti vůči stresu (Realistické sebepoznávání a sebehodnocení, Sebeovládání a seberozvoj, Režim práce a odpočinku, Time management, Tělesná cvičení, Otužování, Relaxace, imaginace, meditace, Racionální výživa, Několik dalších rad k prevenci stresu).
Recenzovaná kniha je prací skutečně aktuální, rozsáhlou, systematickou a autorsky kultivovanou. Je zřejmé, že K. Paulík je opravdu zkušený a lidsky zralý, mající bohaté didaktické zkušenosti. Úspěšně se pak pokouší syntetizovat poznatky získané od mnoha autorů, přičemž neopomíjí ani významné české a slovenské autory, což bych rád zdůraznil. Z našich je nejvíce odkazů na J. Křivohlavého, V. Kebzu, I. Šolcovou, ze zahraničních pak dominují R.S. Lazarus a H. Seley. Je třeba ocenit, že tato monografie je dílem jednoho člověka, což se projevuje „jedním rukopisem“ a vnitřní logičností celého díla.   
Osobně si na knize cením také toho, že K. Paulík kombinuje teoretický přístup s přístupem praktickým. Čtenáře kupříkladu seznamuje se situacemi kladoucími vysoké nároky na přizpůsobení i s možnostmi, jak jim lze čelit (včetně konkrétních metod, postupů) a jak lze rozvíjet psychickou odolnost vůči stresu.
Knihu Psychologie lidské odolnosti lze zařadit mezi monografie a práce patřící nejspíše pod obor lékařská psychologie. Lze ji naší lékařské obci doporučit jako čtení inspirativní, obohacující vědění lékaře, možná i jeho praxi a přispívající k porozumění jemu samému a tím i k pravdivějšímu sebepoznání.

prof. PhDr. Jan Vymětal
ÚHSL 1. lékařské fakulty UK 


 

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 322  -25 %
E-kniha 274  -25 %
Tištěná 374  -25 %
E-kniha 318  -25 %
Tištěná 427  -25 %
E-kniha 363  -25 %
Tištěná 262  -25 %
E-kniha 223  -25 %
Tištěná 277  -25 %
E-kniha 236  -25 %
Tištěná 217  -25 %
E-kniha 185  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.