0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Psychologie osobnosti

Obor v pohybu, 6., revidované a doplněné vydání
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
319
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 19.1.2018 15:05
i: 17193 n: 24731339r: 5947
E-kniha
PDF (Adobe DRM)
217 -20 %
Ihned ke stažení
i: 17194 n: 24790909r: 5947
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Jaký jsem, kdo jsem, jak si mohu rozumět s druhými, jaký smysl má moje existence tady a teď? Psychologie osobnosti je jeden z oborů, v nichž se hraje o sebepochopení člověka, každého jednotlivce, i čtenáře této knihy. Přinášíme vám monografii učebnicového typu, která pojednává o jednotlivých složkách osobnosti a systematicky popisuje individuální rozdíly.
Seznamte se s metodami psychodiagnostickými i humanisticko-psychologickými. Revidované a doplněné vydání známé publikace je určeno nejen studentům psychologie, ale i těm, kteří poznatky tohoto oboru využívají například v pomáhajících profesích, nebo těm, kteří chtějí nalézt odpověď na otázky týkající se psychologie osobnosti, ať již ze zájmu o vlastní rozvoj, či ve snaze porozumět svým nejbližším.

Z obsahu knihy Psychologie osobnosti

Předmluva

Slovo úvodem: Obor v pohybu

1. Předmět a přístup psychologie osobnosti
1.1 Definice osobnosti
1.2 Sousední obory psychologie osobnosti
1.2.1 Sousedící oblasti uvnitř psychologie
1.2.2 Sousedící vědní obory mimo psychologii
1.2.3 Aplikační oblasti psychologie osobnosti
1.3 Historický pohled na psychologii osobnosti
1.3.1 Historické zdroje psychologie osobnosti
1.3.2 Vývoj psychologie osobnosti, její historický smysl a poslání

2. Metody psychologie osobnosti
2.1 Výzkumné a diagnostické techniky
2.1.1 Systematické pozorování
2.1.2 Posuzovací škály
2.1.3 Analýza spontánních výtvorů
2.1.4 Psychologický interview
2.1.5 Psychologický dotazník
2.1.6 Výkonové testy
2.1.7 Testy osobního stylu
2.1.8 Projektivní testy
2.1.9 Psychofyziologické metody
2.2 Pojem vlastnosti a problém koherence v popisu osobnosti
2.2.1 Vlastnosti a rysy
2.2.2 K problému koherence vlastností
2.3 Výzkumné strategie v psychologii osobnosti
2.3.1 Vývojové projekty
2.3.2 Taxonomie individuálních rozdílů v psychologii osobnosti
2.3.3 N = 1: Jediný člověk jako předmět výzkumu

3. Biologický základ osobnosti. Temperament a konstituce
3.1 Biologie jako klíč k psychologii osobnosti
3.2 Temperament
3.2.1 Antická "šťávováá" teorie temperamentu
3.2.2 Kretschmerova morfologicky založená teorie temperamentu
3.2.3 Eysenckova teorie: extraverze-introverze, neuroticismus, psychoticismus
3.2.4 Současné výzkumy temperamentu

4. Schopnosti
4.1 Základní pojmy
4.2 Techniky diagnostiky schopností
4.2.1 Studium schopností v přirozených situacích
4.2.2 Testy schopností
4.3 Klasifikace schopností: Faktorová analýza
4.3.1 Inteligence
4.3.2 Vývoj v chápání a měření inteligence
4.4 Inteligence a speciální schopnosti
4.4.1 Verbální schopnosti
4.4.2 Prostorová představivost
4.4.3 Numerická schopnost
4.4.4 Percepční pohotovost
4.4.5 Paměťové schopnosti
4.4.6 Psychomotorické schopnosti
4.4.7 Umělecké schopnosti
4.4.8 Gardnerova teorie sedmera inteligencí
4.4.9 Současné výzkumy schopností
4.5 Vliv dědičnosti a prostředí na rozvoj schopností
4.6 Schopnosti a postavení člověka ve společnosti
4.6.1 Primární a sekundární projevy schopností
4.6.2 Jak důležité jsou schopnosti?

5. Motivace
5.1 Vybrané problémy teorie motivace
5.1.1 Definice
5.1.2 Dva introspektivně fyzikální homeostatické modely
5.1.3 Odvozování motivů a funkční autonomie
5.1.4 Konflikt motivů
5.1.5 Typická rozcestí motivační dynamiky
5.1.6 Motivační stavy a motivační vlastnosti
5.2 Přehled motivačních vlastností
5.2.1 Primární potřeby
5.2.2 Zájmy
5.2.3 Postoje a hodnotové orientace

6. Empiricky odvozené rysy osobnosti
6.1 Poruchy osobnosti
6.2 Cattelův šestnáctifaktorový systém
6.3 Velká Pětka

7. Teoreticky odvozené rysy osobnosti
7.1 Jungova typologie
7.2 Kuhlova teorie interakcí osobnostních systémů
7.3 Cloningerovy dimenze charakteru
7.4 Převážně spekulativní tvorba humanistických psychologů
7.5 Z výsledků kognitivistických teorií

8. Funkční architektura osobnosti
8.1 Introspektivní východisko psychoanalytické teorie osobnosti
8.2 Anatomie "psychického aparátuu" podle Freuda: Id - Ego - Superego
8.3 Vědomí, nevědomí a funkce psychického aparátu
8.4 Alternativní hlavní motivy
8.5 Jungovo doplnění Freuda: Kolektivní nevědomí, archetypy, komplexy
8.6 Ego-psychologie
8.7 Berneho modifikace psychoanalytického modelu
8.8 Kognitivistické principy
8.9 Humanistické teorie osobnosti. Spiritualita ve struktuře osobnosti
8.9.1 Smysl života
8.9.2 Spiritualita
8.10 Transpersonální dimenze osobnosti

9. Vývojová psychologie osobnosti
9.1 Vývoj a osobnost
9.1.1 Biologické zrání (a involuce) jako faktor formování osobnosti
9.1.2 Učení jako mechanismus vývoje
9.1.3 Kritická a senzitivní období
9.1.4 Zákonité vývojové krize
9.1.5 Vlastní aktivita jedince, který se vyvíjí
9.2 Psychosexuální vývoj podle Freuda
9.3 Eriksonova teorie "osmi věků člověkaa"
9.3.1 Stadium receptivity - téma základní důvěry
9.3.2 Stadium autonomie
9.3.3 Stadium iniciativy
9.3.4 Stadium přičinlivé píle
9.3.5 Stadium identity
9.3.6 Stadium intimity
9.3.7 Stadium generativity
9.3.8 Stadium integrity
9.4 Objektní vztahy v raném dětství a jejich význam v dospělosti
9.5 Jung o vývoji osobnosti

10. Já a svět
10.1 Proč tolik "Jáá" v psychologii osobnosti?
10.2 Co je "Jáá"?
10.2.1 Zcela zvláštní zájmeno
10.2.2 Já jako subjekt
10.3 Rogersovo Self
10.4 Sebevědomí a jeho struktura
10.5 Self v sociálně-kognitivní teorii

Literatura základní

Literatura speciální

Rejstříky

Tištěná kniha

Datum vydání: 18. 01. 2010
Katalogové číslo: 2176
ISBN: 978-80-247-3133-9
Formát / stran: 167×240, 208 stran
Edice: Psyché

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: -
Druh ochrany: Adobe DRM
Psychologie osobnosti
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 18. 01. 2010
Katalogové číslo: 2176
ISBN: 978-80-247-3133-9
Formát / stran: 167×240, 208 stran
Edice: Psyché

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: -
Druh ochrany: Adobe DRM

Psychologie osobnosti

Obor v pohybu, 6., revidované a doplněné vydání
Jaký jsem, kdo jsem, jak si mohu rozumět s druhými, jaký smysl má moje existence tady a teď? Psychologie osobnosti je jeden z oborů, v nichž se hraje o sebepochopení člověka, každého jednotlivce, i čtenáře této knihy. Přinášíme vám monografii učebnicového typu, která pojednává o jednotlivých složkách osobnosti a systematicky popisuje individuální rozdíly.
Seznamte se s metodami psychodiagnostickými i humanisticko-psychologickými. Revidované a doplněné vydání známé publikace je určeno nejen studentům psychologie, ale i těm, kteří poznatky tohoto oboru využívají například v pomáhajících profesích, nebo těm, kteří chtějí nalézt odpověď na otázky týkající se psychologie osobnosti, ať již ze zájmu o vlastní rozvoj, či ve snaze porozumět svým nejbližším.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
319
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 19.1.2018 15:05
i: 17193 n: 24731339r: 5947
E-kniha
PDF (Adobe DRM)
217 -20 %
Ihned ke stažení
i: 17194 n: 24790909r: 5947

Z obsahu knihy Psychologie osobnosti

Předmluva

Slovo úvodem: Obor v pohybu

1. Předmět a přístup psychologie osobnosti
1.1 Definice osobnosti
1.2 Sousední obory psychologie osobnosti
1.2.1 Sousedící oblasti uvnitř psychologie
1.2.2 Sousedící vědní obory mimo psychologii
1.2.3 Aplikační oblasti psychologie osobnosti
1.3 Historický pohled na psychologii osobnosti
1.3.1 Historické zdroje psychologie osobnosti
1.3.2 Vývoj psychologie osobnosti, její historický smysl a poslání

2. Metody psychologie osobnosti
2.1 Výzkumné a diagnostické techniky
2.1.1 Systematické pozorování
2.1.2 Posuzovací škály
2.1.3 Analýza spontánních výtvorů
2.1.4 Psychologický interview
2.1.5 Psychologický dotazník
2.1.6 Výkonové testy
2.1.7 Testy osobního stylu
2.1.8 Projektivní testy
2.1.9 Psychofyziologické metody
2.2 Pojem vlastnosti a problém koherence v popisu osobnosti
2.2.1 Vlastnosti a rysy
2.2.2 K problému koherence vlastností
2.3 Výzkumné strategie v psychologii osobnosti
2.3.1 Vývojové projekty
2.3.2 Taxonomie individuálních rozdílů v psychologii osobnosti
2.3.3 N = 1: Jediný člověk jako předmět výzkumu

3. Biologický základ osobnosti. Temperament a konstituce
3.1 Biologie jako klíč k psychologii osobnosti
3.2 Temperament
3.2.1 Antická "šťávováá" teorie temperamentu
3.2.2 Kretschmerova morfologicky založená teorie temperamentu
3.2.3 Eysenckova teorie: extraverze-introverze, neuroticismus, psychoticismus
3.2.4 Současné výzkumy temperamentu

4. Schopnosti
4.1 Základní pojmy
4.2 Techniky diagnostiky schopností
4.2.1 Studium schopností v přirozených situacích
4.2.2 Testy schopností
4.3 Klasifikace schopností: Faktorová analýza
4.3.1 Inteligence
4.3.2 Vývoj v chápání a měření inteligence
4.4 Inteligence a speciální schopnosti
4.4.1 Verbální schopnosti
4.4.2 Prostorová představivost
4.4.3 Numerická schopnost
4.4.4 Percepční pohotovost
4.4.5 Paměťové schopnosti
4.4.6 Psychomotorické schopnosti
4.4.7 Umělecké schopnosti
4.4.8 Gardnerova teorie sedmera inteligencí
4.4.9 Současné výzkumy schopností
4.5 Vliv dědičnosti a prostředí na rozvoj schopností
4.6 Schopnosti a postavení člověka ve společnosti
4.6.1 Primární a sekundární projevy schopností
4.6.2 Jak důležité jsou schopnosti?

5. Motivace
5.1 Vybrané problémy teorie motivace
5.1.1 Definice
5.1.2 Dva introspektivně fyzikální homeostatické modely
5.1.3 Odvozování motivů a funkční autonomie
5.1.4 Konflikt motivů
5.1.5 Typická rozcestí motivační dynamiky
5.1.6 Motivační stavy a motivační vlastnosti
5.2 Přehled motivačních vlastností
5.2.1 Primární potřeby
5.2.2 Zájmy
5.2.3 Postoje a hodnotové orientace

6. Empiricky odvozené rysy osobnosti
6.1 Poruchy osobnosti
6.2 Cattelův šestnáctifaktorový systém
6.3 Velká Pětka

7. Teoreticky odvozené rysy osobnosti
7.1 Jungova typologie
7.2 Kuhlova teorie interakcí osobnostních systémů
7.3 Cloningerovy dimenze charakteru
7.4 Převážně spekulativní tvorba humanistických psychologů
7.5 Z výsledků kognitivistických teorií

8. Funkční architektura osobnosti
8.1 Introspektivní východisko psychoanalytické teorie osobnosti
8.2 Anatomie "psychického aparátuu" podle Freuda: Id - Ego - Superego
8.3 Vědomí, nevědomí a funkce psychického aparátu
8.4 Alternativní hlavní motivy
8.5 Jungovo doplnění Freuda: Kolektivní nevědomí, archetypy, komplexy
8.6 Ego-psychologie
8.7 Berneho modifikace psychoanalytického modelu
8.8 Kognitivistické principy
8.9 Humanistické teorie osobnosti. Spiritualita ve struktuře osobnosti
8.9.1 Smysl života
8.9.2 Spiritualita
8.10 Transpersonální dimenze osobnosti

9. Vývojová psychologie osobnosti
9.1 Vývoj a osobnost
9.1.1 Biologické zrání (a involuce) jako faktor formování osobnosti
9.1.2 Učení jako mechanismus vývoje
9.1.3 Kritická a senzitivní období
9.1.4 Zákonité vývojové krize
9.1.5 Vlastní aktivita jedince, který se vyvíjí
9.2 Psychosexuální vývoj podle Freuda
9.3 Eriksonova teorie "osmi věků člověkaa"
9.3.1 Stadium receptivity - téma základní důvěry
9.3.2 Stadium autonomie
9.3.3 Stadium iniciativy
9.3.4 Stadium přičinlivé píle
9.3.5 Stadium identity
9.3.6 Stadium intimity
9.3.7 Stadium generativity
9.3.8 Stadium integrity
9.4 Objektní vztahy v raném dětství a jejich význam v dospělosti
9.5 Jung o vývoji osobnosti

10. Já a svět
10.1 Proč tolik "Jáá" v psychologii osobnosti?
10.2 Co je "Jáá"?
10.2.1 Zcela zvláštní zájmeno
10.2.2 Já jako subjekt
10.3 Rogersovo Self
10.4 Sebevědomí a jeho struktura
10.5 Self v sociálně-kognitivní teorii

Literatura základní

Literatura speciální

Rejstříky

O Autorovi

Říčan Pavel

Vědecký pracovník Psychologického ústavu AV ČR, teoretik i empirický badatel, učitel Karlovy univerzity a popularizátor. Jeho specializací je psychologie osobnosti a motivace, v současné době se soustřeďuje na psychologii spirituality, zvláště spirituality lidí odmítajících tradiční náboženství.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 459
E-kniha 312 -20 %
E-kniha 217 -20 %
Tištěná 699
E-kniha 475 -20 %
Tištěná 339
E-kniha 230 -20 %
Tištěná 359
E-kniha 244 -20 %
Tištěná 499

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace