0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Psychologie smysluplnosti existence

Otázky na vrcholu života

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3875
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
246  221 
Ihned ke stažení
i: 24124 n: 24766591r: 3875
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Na českém trhu bezkonkurenční kniha zpracovává v současné době velmi diskutované téma otázky smysluplnosti existence člověka. Autor předkládá tuto knihu všem, kterým není lhostejný smysl našich aktivit, snaží se nabízet odpovědi na „gruntovní otázky života“, které se vynoří u každého z nás ve chvílích nechtěných životních zastavení (těžká nemoc, životní krize, rozpad manželství, ztráta zaměstnání atd.). V úvodu této publikace autor, který se více než 60 let věnuje intenzivnímu studiu a práci v oblasti psychologie, jasně ozřejmuje účel této knihy – snahu pomoci všem v takovémto „zastavení se v kolotoči života“ a nastíněním toho, jak může moderní psychologie v tomto směru zkvalitnit náš život.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Psychologie smysluplnosti existence

Úvod 11
1.
Základní pojetí účelné a smysluplné lidské činnosti 14
1.1
Pojetí cílů 14
Co se rozumí cílem? 15
Jak chápe soudobá psychologie cíle našeho snažení 15
Intra- a intersubjektivní odlišnosti v pojetí cílů 16
Druhy cílů 17
1.2
Předpoklady studia našeho směřování 17
Aspekty cílesměrného, účelného, smysluplného jednání 18
Cíle a motivace naší činnosti 19
Předpoklady psychologie cílesměrného pojetí našeho jednání 20
1.3
Základní pojmy v oblasti porozumění cílesměrné činnosti lidí 21
Vektor 21
Směřování 21
Cíle 23
Dílčí cíle a cíle perspektivní 25
Smysluplnost našeho jednání 25
Účel činnosti 27
Snaha 27
Naděje 28
Předjímání 28
Osobní snahy 28
Hlavní životní snaha 30
Účel našich osobních snah 31
Personální projekty 31
Životní úkoly 32
Běžné zájmy 32
Zaujetí – flow 33
Hodnoty 35
Vztah mezi cílem a hodnotou 36
Význam 40
Odpovědnost 40
Liknavost 40
2.
Jaký je význam slova smysl? 41
Oč jde, když se mluví o smysluplnosti života? 42
Podívejme se blíže na tázací větu Jaký to má smysl? 42
2.1
Krátkodobé a dlouhodobé životní cíle a jejich smysl 43
Krátkodobé aktivity 43
Dlouhodobé aktivity 43
Vyšší a nižší úroveň smysluplnosti 44
Tvorba a užití smyslu 45
Vůle hledat smysl a chtít ho nalézat 46
2.2
Význam slova smysl v současných psychologických studiích 47
Smysl jako idea a smysl jako cíl 48
Oč jde psychologii při studiu smyslu a smysluplnosti? 48
Pokusy o definování smysluplnosti 49
Definice smysluplnosti 50
3.
Psychologické metody studia smysluplnosti života a našeho jednání 52
3.1
Kvalitativní metody používané při studiu smysluplnosti a účelu
našeho jednán, žití a bytí 53
1. Hermans: SCM – Metoda sebekonfrontace 54
2. Ebersole: psaní esejí o smyslu života 58
3. Prager: Metoda SLM – zjišťování zdrojů smysluplnosti 62
4. Fry: metoda životních příběhů 64
5. Hledání zdroje smysluplnosti 65
6. Metoda CREDO MEM 65
7. Metoda skládání účtů a jiné metody 66
3.2
Kvantitativní metody zaměřené na zjišťování charakteristiky smysluplnosti našeho jednání a žití 67
Kvantitativní přístup ke studiu smysluplnosti života 67
Prohlubování diagnostiky hloubky smysluplnosti života 70
3.3
Přehled nejdůležitějších kvantitativních metod diagnostikování smysluplnosti života 71
PIL – Test životních cílů 72
LOGO-Test E. Lukasové 73
TND – Test noodynamiky K. Popielského 74
LPQ – Dotazník účelu života 75
LAP-R (Reker) – Profil postojů k životu (revidovaný) 75
ŠŽZ – Škála životnej zmysluplnosti Petera Halamy 76
PMP – Profil osobního pojetí smysluplnosti (Wong) 78
SML – Profil zdrojů smysluplnosti života (Prager) 81
LRI – Index vztahu k životu (Debats) 82
PPA – Analýza osobních plánů (Little) 85
SELE a PMS – Systém osobního pojetí smysluplnosti života
(Dittman) 87
Existenciální škála ESK (Längle – Orglerová – Kundi) 88
SOC – Integrovanost osobnosti (A. Antonovsky) 89
4.
Teorie smysluplnosti našeho jednání 92
4.1
Pokusy psychologů o co nejobecnější pojetí smysluplnosti života 93
Teorie cílů v psychologii 93
Teorie zvládání problémů na cestě k cíli 94
4.2
Širší psychologické pojetí smysluplnosti 95
V. E. Frankl 95
A. H. Maslow 96
I. D. Yalom 96
Teorie valuace 100
Rekerova teorie smysluplnosti žití 102
4.3
Zdroje smysluplnosti života 106
Stabilita našich cílů našeho snažení a hierarchií našich hodnot 106
4.4
Rozsah smysluplnosti života 107
4.5
Hloubka smysluplnosti života 108
4.6
Dvou- a třífaktorový model smysluplnosti života podle P. Halamy 109
4.7
Pohled do historie pojetí smysluplnosti bytí a žití 112
Viktor Emil Frankl 112
Alfred Längle 115
Elisabeth Lukasová 116
Otto Zsok 117
Kazimierz Popielski 117
5.
Filozofická pojetí smysluplnosti žití a bytí 120
5.1
Úvahy o smyslu života v antice 121
Vulgární epikureismus 121
Hédonismus 121
Kynismus 122
Klasický epikureismus 122
Tvořivá činnost – aktivita a kreativita 123
Stoicismus 123
5.2
Být někdo – otázka ctností a neřestí 124
Čest 125
Svědomí 126
Ctnost 126
Úcta 127
Být někomu někým 128
5.3
Pojetí smysluplnosti života v existenciální filozofii 129
Pojetí životní povídky jako způsobu formulování smyslu
vlastního života 130
5.4
Mezní situace a reorientace smyslu života 132
Ohrožení 132
Ztráta 133
Zpochybnění 133
5.5
Vztah mezi cílem, smyslem a hodnotami ve filozofii
a psychologii 134
Filozofické pojetí smyslu a hodnot 134
Smysluplnost v pohledu historiků 135
6.
Zaměření k nejzazším cílům 137
6.1
Cíle v našem dosahu a cíle orientační 137
Co se zde rozumí termínem nejzazší cíle? 138
Kritéria dobrého života – standardů žádoucích cílů našeho
snažení 138
Hledání nejzazšího cíle 140
Předporozumění 143
6.2
Tři základní výpovědi pro lepší vzájemné porozumění 144
Premisa (A) 144
Premisa (B) 145
Premisa (C) 150
6.3
Náboženství a smysluplnost života 152
Zaostřeno na člověka 153
Zaostřeno na jednání člověka 153
Zaostřeno na dialog 153
6.4
Křesťanské pojetí člověka a smysluplnosti jeho žití 154
6.5
Harmonie a odlišnosti 155
7.
Ozvuky existenciálních cílů 157
7.1
Nejzazší cíle našich snah 158
7.2
Snahy, které přesahují naše běžné zájmy 158
7.3
Transcendentální cíle 159
7.4
Nejzazší cíle a spiritualita 160
7.5
Širší a užší pojetí spirituality 162
Které výroky je možno charakterizovat jako týkající se
spirituality? 165
7.6
Metody diagnostikování nejzazších snah 165
Vliv nejzazších snah na náš život 166
Vztah mezi fyzickou, psychickou a spirituální stránkou 167
Vztah mezi subjektivně hodnocenou smysluplností života,
kvalitou života a duchovního zaměření 167
Nejzazší snahy a poznávání, kdy je člověku dobře 167
Přehled poznatků z empirických prací o vztahu mezi směřováním života k nejzazším cílům a tím, jak je člověku, který si dané
směřování zvolí 168
7.7
Nejzazší snahy a integrace osobnosti 169
Co se rozumí integrací? 170
7.8
Nejzazší cíle a integrovanost osobnosti ve světle psychologických pokusů 173
8.
Smysluplnost práce, lásky, hledání štěstí a identity 174
8.1
Práce 174
Druhy práce 175
8.2
Láska 177
8.3
Štěstí 178
8.4
Sebepojetí – identita 181
8.5
Vliv ujasnění smysluplnosti žití a bytí na zdraví 185

Závěr 186

Literatura 189

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 0.69MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Psychologie smysluplnosti existence
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 0.69 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Psychologie smysluplnosti existence

Otázky na vrcholu života

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3875
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
246  221 
Ihned ke stažení
i: 24124 n: 24766591r: 3875
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Na českém trhu bezkonkurenční kniha zpracovává v současné době velmi diskutované téma otázky smysluplnosti existence člověka. Autor předkládá tuto knihu všem, kterým není lhostejný smysl našich aktivit, snaží se nabízet odpovědi na „gruntovní otázky života“, které se vynoří u každého z nás ve chvílích nechtěných životních zastavení (těžká nemoc, životní krize, rozpad manželství, ztráta zaměstnání atd.). V úvodu této publikace autor, který se více než 60 let věnuje intenzivnímu studiu a práci v oblasti psychologie, jasně ozřejmuje účel této knihy – snahu pomoci všem v takovémto „zastavení se v kolotoči života“ a nastíněním toho, jak může moderní psychologie v tomto směru zkvalitnit náš život.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Psychologie smysluplnosti existence

Úvod 11
1.
Základní pojetí účelné a smysluplné lidské činnosti 14
1.1
Pojetí cílů 14
Co se rozumí cílem? 15
Jak chápe soudobá psychologie cíle našeho snažení 15
Intra- a intersubjektivní odlišnosti v pojetí cílů 16
Druhy cílů 17
1.2
Předpoklady studia našeho směřování 17
Aspekty cílesměrného, účelného, smysluplného jednání 18
Cíle a motivace naší činnosti 19
Předpoklady psychologie cílesměrného pojetí našeho jednání 20
1.3
Základní pojmy v oblasti porozumění cílesměrné činnosti lidí 21
Vektor 21
Směřování 21
Cíle 23
Dílčí cíle a cíle perspektivní 25
Smysluplnost našeho jednání 25
Účel činnosti 27
Snaha 27
Naděje 28
Předjímání 28
Osobní snahy 28
Hlavní životní snaha 30
Účel našich osobních snah 31
Personální projekty 31
Životní úkoly 32
Běžné zájmy 32
Zaujetí – flow 33
Hodnoty 35
Vztah mezi cílem a hodnotou 36
Význam 40
Odpovědnost 40
Liknavost 40
2.
Jaký je význam slova smysl? 41
Oč jde, když se mluví o smysluplnosti života? 42
Podívejme se blíže na tázací větu Jaký to má smysl? 42
2.1
Krátkodobé a dlouhodobé životní cíle a jejich smysl 43
Krátkodobé aktivity 43
Dlouhodobé aktivity 43
Vyšší a nižší úroveň smysluplnosti 44
Tvorba a užití smyslu 45
Vůle hledat smysl a chtít ho nalézat 46
2.2
Význam slova smysl v současných psychologických studiích 47
Smysl jako idea a smysl jako cíl 48
Oč jde psychologii při studiu smyslu a smysluplnosti? 48
Pokusy o definování smysluplnosti 49
Definice smysluplnosti 50
3.
Psychologické metody studia smysluplnosti života a našeho jednání 52
3.1
Kvalitativní metody používané při studiu smysluplnosti a účelu
našeho jednán, žití a bytí 53
1. Hermans: SCM – Metoda sebekonfrontace 54
2. Ebersole: psaní esejí o smyslu života 58
3. Prager: Metoda SLM – zjišťování zdrojů smysluplnosti 62
4. Fry: metoda životních příběhů 64
5. Hledání zdroje smysluplnosti 65
6. Metoda CREDO MEM 65
7. Metoda skládání účtů a jiné metody 66
3.2
Kvantitativní metody zaměřené na zjišťování charakteristiky smysluplnosti našeho jednání a žití 67
Kvantitativní přístup ke studiu smysluplnosti života 67
Prohlubování diagnostiky hloubky smysluplnosti života 70
3.3
Přehled nejdůležitějších kvantitativních metod diagnostikování smysluplnosti života 71
PIL – Test životních cílů 72
LOGO-Test E. Lukasové 73
TND – Test noodynamiky K. Popielského 74
LPQ – Dotazník účelu života 75
LAP-R (Reker) – Profil postojů k životu (revidovaný) 75
ŠŽZ – Škála životnej zmysluplnosti Petera Halamy 76
PMP – Profil osobního pojetí smysluplnosti (Wong) 78
SML – Profil zdrojů smysluplnosti života (Prager) 81
LRI – Index vztahu k životu (Debats) 82
PPA – Analýza osobních plánů (Little) 85
SELE a PMS – Systém osobního pojetí smysluplnosti života
(Dittman) 87
Existenciální škála ESK (Längle – Orglerová – Kundi) 88
SOC – Integrovanost osobnosti (A. Antonovsky) 89
4.
Teorie smysluplnosti našeho jednání 92
4.1
Pokusy psychologů o co nejobecnější pojetí smysluplnosti života 93
Teorie cílů v psychologii 93
Teorie zvládání problémů na cestě k cíli 94
4.2
Širší psychologické pojetí smysluplnosti 95
V. E. Frankl 95
A. H. Maslow 96
I. D. Yalom 96
Teorie valuace 100
Rekerova teorie smysluplnosti žití 102
4.3
Zdroje smysluplnosti života 106
Stabilita našich cílů našeho snažení a hierarchií našich hodnot 106
4.4
Rozsah smysluplnosti života 107
4.5
Hloubka smysluplnosti života 108
4.6
Dvou- a třífaktorový model smysluplnosti života podle P. Halamy 109
4.7
Pohled do historie pojetí smysluplnosti bytí a žití 112
Viktor Emil Frankl 112
Alfred Längle 115
Elisabeth Lukasová 116
Otto Zsok 117
Kazimierz Popielski 117
5.
Filozofická pojetí smysluplnosti žití a bytí 120
5.1
Úvahy o smyslu života v antice 121
Vulgární epikureismus 121
Hédonismus 121
Kynismus 122
Klasický epikureismus 122
Tvořivá činnost – aktivita a kreativita 123
Stoicismus 123
5.2
Být někdo – otázka ctností a neřestí 124
Čest 125
Svědomí 126
Ctnost 126
Úcta 127
Být někomu někým 128
5.3
Pojetí smysluplnosti života v existenciální filozofii 129
Pojetí životní povídky jako způsobu formulování smyslu
vlastního života 130
5.4
Mezní situace a reorientace smyslu života 132
Ohrožení 132
Ztráta 133
Zpochybnění 133
5.5
Vztah mezi cílem, smyslem a hodnotami ve filozofii
a psychologii 134
Filozofické pojetí smyslu a hodnot 134
Smysluplnost v pohledu historiků 135
6.
Zaměření k nejzazším cílům 137
6.1
Cíle v našem dosahu a cíle orientační 137
Co se zde rozumí termínem nejzazší cíle? 138
Kritéria dobrého života – standardů žádoucích cílů našeho
snažení 138
Hledání nejzazšího cíle 140
Předporozumění 143
6.2
Tři základní výpovědi pro lepší vzájemné porozumění 144
Premisa (A) 144
Premisa (B) 145
Premisa (C) 150
6.3
Náboženství a smysluplnost života 152
Zaostřeno na člověka 153
Zaostřeno na jednání člověka 153
Zaostřeno na dialog 153
6.4
Křesťanské pojetí člověka a smysluplnosti jeho žití 154
6.5
Harmonie a odlišnosti 155
7.
Ozvuky existenciálních cílů 157
7.1
Nejzazší cíle našich snah 158
7.2
Snahy, které přesahují naše běžné zájmy 158
7.3
Transcendentální cíle 159
7.4
Nejzazší cíle a spiritualita 160
7.5
Širší a užší pojetí spirituality 162
Které výroky je možno charakterizovat jako týkající se
spirituality? 165
7.6
Metody diagnostikování nejzazších snah 165
Vliv nejzazších snah na náš život 166
Vztah mezi fyzickou, psychickou a spirituální stránkou 167
Vztah mezi subjektivně hodnocenou smysluplností života,
kvalitou života a duchovního zaměření 167
Nejzazší snahy a poznávání, kdy je člověku dobře 167
Přehled poznatků z empirických prací o vztahu mezi směřováním života k nejzazším cílům a tím, jak je člověku, který si dané
směřování zvolí 168
7.7
Nejzazší snahy a integrace osobnosti 169
Co se rozumí integrací? 170
7.8
Nejzazší cíle a integrovanost osobnosti ve světle psychologických pokusů 173
8.
Smysluplnost práce, lásky, hledání štěstí a identity 174
8.1
Práce 174
Druhy práce 175
8.2
Láska 177
8.3
Štěstí 178
8.4
Sebepojetí – identita 181
8.5
Vliv ujasnění smysluplnosti žití a bytí na zdraví 185

Závěr 186

Literatura 189

O Autorovi

Křivohlavý Jaro
Na FF UK vystudoval obor psychologie - filozofie, v roce 1950 mu byl udělen doktorát filozofie.V roce 1966 se stal kandidátem věd a později mu byla udělena docentura. Nakonec po habilitaci na Masarykově univerzitě v Brně (v roce 1996) mu prezident republiky udělil hodnost univerzitního profesora psychologie. Prvních 15 let pracoval ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze. Dalších 25 let byl zaměstnán v Institutu pro další vzdělávání lékařů v Praze. V průběhu těchto let učil a publikoval nejen u nás, ale i v zahraničí.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 365 
E-kniha 329 
Tištěná 594 
E-kniha 535 
Tištěná 339 
E-kniha 305 
Tištěná 339 
E-kniha 305 
Tištěná 509 
E-kniha 458 
Tištěná 288 
E-kniha 259 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.