0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Psychologie v učitelské praxi

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
255 -20 %
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 21.5.2018 14:20
i: 18393 n: 24737041r: 6542
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
217 -20 %
Ihned ke stažení
i: 18394 n: 24796154r: 6542
Když pracovníci NASA hledali profesi, která by vyžadovala podobné vlastnosti osobnosti, jaké jsou kladeny na špičkové letce, počítač prý z několika stovek profesiogramů vyhodnotil jako nejbližší vhodné povolání profesi učitele. Je proto možné konstatovat, že učit ve škole je stejně náročné jako řídit raketoplán, ne-li těžší a nebezpečnější. Proč se tedy více pečuje o psychiku špičkových pilotů než o psychiku pedagogů, když zátěž je srovnatelná? Jak uvádí sám autor: „Kdyby učitelé znali a používali alespoň některé poznatky aplikované psychologie, žili by ‚bohatěji uvnitř‘, byli by spokojenější ve svém soukromém životě a též ve třídách, sborovnách či školních kabinetech by vládla větší pohoda.“ Právě k této spokojenosti by měla publikace přispět. Po jejím přečtení by měl každý učitel více porozumět náročnosti učitelské profese, přičemž toto porozumění se může stát návodem ke zvládání nejrůznějších nesnází a překážek ve škole. A pokud se některé potíže přesto nepodaří
úspěšně vyřešit, nebude je touto knihou poučený pedagog chápat jako své osobní selhání.
Na co se autor zejména zaměřil?
Vybírá základní témata z psychologie osobnosti, z obecné, vývojové, sociální a pedagogické psychologie. Zaměřuje se zejména na „silná témata“, tedy na oblasti, které trápí naše současné učitele: zvládání nevhodného chování žáků, učitelského stresu, školních konfliktů či komunikace s problémovými rodiči apod. Připomíná také další psychologické zákonitosti, jako například chyby ve vnímání a hodnocení žáků, techniky podporující komunikaci učitel–žák a učitel–rodič, poznávání a utváření klimatu školní třídy či školy a mnohé další.

Z obsahu knihy Psychologie v učitelské praxi

Předmluva
1.?Osobnost učitele
1.1?Motivace v učitelském povolání
1.2?Charakterově-volní vlastnosti učitele
1.3?Seberegulační vlastnosti učitele
1.4?Dynamické vlastnosti, temperament učitele
1.4.1?Klasická typologie (Hippokratova-Galénova)
1.4.2?Jungova typologie
1.4.3?Eysenckova typologie
1.4.4?Typologie I. P. Pavlova
1.5?Výkonové vlastnosti, speciální schopnosti učitele
1.5.1?Speciální schopnosti učitele
1.6?Doporučená literatura

2.?Psychické procesy učitele
2.1?Vnímání
2.1.1?Chyby učitele při vnímání a hodnocení žáků
2.2?Představivost, tvořivost
2.3?Myšlení a řeč
2.4?Paměť
2.4.1?Činitelé ovlivňující trvalost zapamatování
2.5?Doporučená literatura

3.?Psychické stavy učitele
3.1?Pozornost učitele
3.2?Citové stavy učitele
3.3?Chování v náročných životních situacích
3.3.1?Příčiny, prevence a zvládání stresu ve škole
3.3.2?Školní konflikty – jejich příčiny, řešení
3.4?Doporučená literatura

4.?Úspěšný učitel
4.1?Podmínky úspěchu učitele
4.1.1?Vědět
4.1.2?Umět
4.1.3?Chtít
4.1.4?Moct
4.2?Osobnost úspěšného učitele
4.2.1?Výzkumy zkoumající osobnost učitele
4.2.2?Vlastnosti úspěšného učitele
4.3?Doporučená literatura

5.?Interakce ve škole
5.1?Interakce učitel–žák
5.2?Klima školní třídy
5.3?Klima učitelského sboru
5.4?Interakce učitel–rodič
5.4.1?Výchova dětí v rodině
5.5?Doporučená literatura

6.?Nevhodné chování žáků
6.1?Základní aspekty chování
6.1.1?Aspekty chování z hlediska individuální psychologie
6.1.2?Příčiny nevhodného chování žáků
6.2?Negativní sebepojetí a jeho příčiny
6.2.1?Vliv rodiny na vývoj sebepojetí dítěte
6.2.2?Negativní sebepojetí a působení školy
6.3?Nevhodné chování z hlediska finality, nástin vhodných reakcí
6.3.1?Vynucení pozornosti
6.3.2?Boj o moc (o vliv)
6.3.3?Pomsta
6.3.4?Hledání soucitu
6.4?Doporučení pro úspěšné zvládání nevhodného chování žáků
6.5?Formy nevhodného chování žáků a podněty pro jeho zvládání
6.5.1?Neurotické tendence v chování
6.5.2?Neklid, nepozornost, nepořádnost
6.5.3?Lenivost, vyhýbání se práci
6.5.4?Lhaní, podvádění
6.5.5?Krádež
6.5.6?Záškoláctví
6.5.7?Agrese, šikana, násilné chování
6.6?Závěrečná doporučení a shrnutí
6.7?Doporučená literatura

Doslov – poděkování

Souhrn

Summary

Přílohy
Seznam příloh
Příloha 1: Dotazník „Náchylnost ke stresu“
Příloha 2: Dotazník „Nebezpečí syndromu vyhoření“
Příloha 3: Rady kantorům – Jak nevyhořet?
Příloha 4: Dotazník „Styly řešení konfliktů
Příloha 5: Dotazník „Hodnocení učitele žákem“
Příloha 6: Dotazník „Naše třída“
Příloha 7: Sociometrie ve školní třídě

Literatura

Jmenný rejstřík

Věcný rejstřík

Tištěná kniha

Datum vydání: 07. 01. 2015
Katalogové číslo: 27004
ISBN: 978-80-247-3704-1
Formát / stran: 167×240, 224 stran
Edice: Pedagogika

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.42MB | 3.05MB | 0.8MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Psychologie v učitelské praxi

Tištěná kniha

Datum vydání: 07. 01. 2015
Katalogové číslo: 27004
ISBN: 978-80-247-3704-1
Formát / stran: 167×240, 224 stran
Edice: Pedagogika

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.42MB | 3.05MB | 0.8MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Psychologie v učitelské praxi

Když pracovníci NASA hledali profesi, která by vyžadovala podobné vlastnosti osobnosti, jaké jsou kladeny na špičkové letce, počítač prý z několika stovek profesiogramů vyhodnotil jako nejbližší vhodné povolání profesi učitele. Je proto možné konstatovat, že učit ve škole je stejně náročné jako řídit raketoplán, ne-li těžší a nebezpečnější. Proč se tedy více pečuje o psychiku špičkových pilotů než o psychiku pedagogů, když zátěž je srovnatelná? Jak uvádí sám autor: „Kdyby učitelé znali a používali alespoň některé poznatky aplikované psychologie, žili by ‚bohatěji uvnitř‘, byli by spokojenější ve svém soukromém životě a též ve třídách, sborovnách či školních kabinetech by vládla větší pohoda.“ Právě k této spokojenosti by měla publikace přispět. Po jejím přečtení by měl každý učitel více porozumět náročnosti učitelské profese, přičemž toto porozumění se může stát návodem ke zvládání nejrůznějších nesnází a překážek ve škole. A pokud se některé potíže přesto nepodaří
úspěšně vyřešit, nebude je touto knihou poučený pedagog chápat jako své osobní selhání.
Na co se autor zejména zaměřil?
Vybírá základní témata z psychologie osobnosti, z obecné, vývojové, sociální a pedagogické psychologie. Zaměřuje se zejména na „silná témata“, tedy na oblasti, které trápí naše současné učitele: zvládání nevhodného chování žáků, učitelského stresu, školních konfliktů či komunikace s problémovými rodiči apod. Připomíná také další psychologické zákonitosti, jako například chyby ve vnímání a hodnocení žáků, techniky podporující komunikaci učitel–žák a učitel–rodič, poznávání a utváření klimatu školní třídy či školy a mnohé další.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
255 -20 %
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 21.5.2018 14:20
i: 18393 n: 24737041r: 6542
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
217 -20 %
Ihned ke stažení
i: 18394 n: 24796154r: 6542

Z obsahu knihy Psychologie v učitelské praxi

Předmluva
1.?Osobnost učitele
1.1?Motivace v učitelském povolání
1.2?Charakterově-volní vlastnosti učitele
1.3?Seberegulační vlastnosti učitele
1.4?Dynamické vlastnosti, temperament učitele
1.4.1?Klasická typologie (Hippokratova-Galénova)
1.4.2?Jungova typologie
1.4.3?Eysenckova typologie
1.4.4?Typologie I. P. Pavlova
1.5?Výkonové vlastnosti, speciální schopnosti učitele
1.5.1?Speciální schopnosti učitele
1.6?Doporučená literatura

2.?Psychické procesy učitele
2.1?Vnímání
2.1.1?Chyby učitele při vnímání a hodnocení žáků
2.2?Představivost, tvořivost
2.3?Myšlení a řeč
2.4?Paměť
2.4.1?Činitelé ovlivňující trvalost zapamatování
2.5?Doporučená literatura

3.?Psychické stavy učitele
3.1?Pozornost učitele
3.2?Citové stavy učitele
3.3?Chování v náročných životních situacích
3.3.1?Příčiny, prevence a zvládání stresu ve škole
3.3.2?Školní konflikty – jejich příčiny, řešení
3.4?Doporučená literatura

4.?Úspěšný učitel
4.1?Podmínky úspěchu učitele
4.1.1?Vědět
4.1.2?Umět
4.1.3?Chtít
4.1.4?Moct
4.2?Osobnost úspěšného učitele
4.2.1?Výzkumy zkoumající osobnost učitele
4.2.2?Vlastnosti úspěšného učitele
4.3?Doporučená literatura

5.?Interakce ve škole
5.1?Interakce učitel–žák
5.2?Klima školní třídy
5.3?Klima učitelského sboru
5.4?Interakce učitel–rodič
5.4.1?Výchova dětí v rodině
5.5?Doporučená literatura

6.?Nevhodné chování žáků
6.1?Základní aspekty chování
6.1.1?Aspekty chování z hlediska individuální psychologie
6.1.2?Příčiny nevhodného chování žáků
6.2?Negativní sebepojetí a jeho příčiny
6.2.1?Vliv rodiny na vývoj sebepojetí dítěte
6.2.2?Negativní sebepojetí a působení školy
6.3?Nevhodné chování z hlediska finality, nástin vhodných reakcí
6.3.1?Vynucení pozornosti
6.3.2?Boj o moc (o vliv)
6.3.3?Pomsta
6.3.4?Hledání soucitu
6.4?Doporučení pro úspěšné zvládání nevhodného chování žáků
6.5?Formy nevhodného chování žáků a podněty pro jeho zvládání
6.5.1?Neurotické tendence v chování
6.5.2?Neklid, nepozornost, nepořádnost
6.5.3?Lenivost, vyhýbání se práci
6.5.4?Lhaní, podvádění
6.5.5?Krádež
6.5.6?Záškoláctví
6.5.7?Agrese, šikana, násilné chování
6.6?Závěrečná doporučení a shrnutí
6.7?Doporučená literatura

Doslov – poděkování

Souhrn

Summary

Přílohy
Seznam příloh
Příloha 1: Dotazník „Náchylnost ke stresu“
Příloha 2: Dotazník „Nebezpečí syndromu vyhoření“
Příloha 3: Rady kantorům – Jak nevyhořet?
Příloha 4: Dotazník „Styly řešení konfliktů
Příloha 5: Dotazník „Hodnocení učitele žákem“
Příloha 6: Dotazník „Naše třída“
Příloha 7: Sociometrie ve školní třídě

Literatura

Jmenný rejstřík

Věcný rejstřík

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 271 -20 %
E-kniha 230 -20 %
E-kniha 203 -20 %
Tištěná 343 -20 %
E-kniha 292 -20 %
E-kniha 217 -20 %
Tištěná 343 -20 %
E-kniha 292 -20 %
Tištěná 215 -20 %
E-kniha 183 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Vyberte témata, která vás zajímají:


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace