0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Psychopatologie

Nauka o nemocech duše, 3., aktualizované a doplněné vydání

Orel Miroslav a kolektiv
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
509  458 
Ihned ke stažení
i: 39543 n: 27118953r: 11150
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
599  509 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 23. 05. 2024 23:58
i: 36969 n: 27125296r: 11150
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Třetí vydání úspěšné, hojně využívané publikace nabízí stručný přehled o dnes stále aktuálnějším oboru psychopatologie. Přístupnou a čtivou formou přináší základní informace o široké oblasti duševních poruch všem, kdo knihu vezmou do ruky kvůli splnění studijních povinností, kvůli potřebám své profese nebo jen ze zájmu.
   
Tato moderní, přehledná a bohatě ilustrovaná publikace vychází z klinické praxe i z výuky v rámci univerzity, a tvoří tedy kompendium oboru. Od předchozího vydání se objevily nové vědecké poznatky a přibyly nové okolnosti, mimo jiné došlo ke změnám legislativy a byla přijata aktualizace Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10. Celý text knihy byl proto zrevidován, doplněn a zpřesněn.

V třetím vydání přibyla tematika vývoje mozku od embryonálního období a biologicko-vývojové hledisko v kontextu vzniku psychických poruch, nárys jejich diferenciální diagnostiky a shrnutí základních postupů farmakoterapie vybraných duševních onemocnění. Významně byla rozšířena kapitola věnovaná akutním stavům.

Znalost základů psychopatologie patří k nepostradatelným předpokladům pro práci ve všech pomáhajících profesích, tj. u psychologů, sociálních pracovníků, zdravotníků, pedagogů a dalších, a také pro studium příslušných oborů. Může však být k užitku i zájemcům z řad širší veřejnosti.

Zásilkovna za 20 Kč končí za:

Z obsahu knihy Psychopatologie

Předmluva ke třetímu vydání
Krátké slovo na úvod
1. Úvod do psychopatologie

    1.1 Normy a duševní zdraví a duševní nemoc
    1.2 Postavení psychiatrie a psychologie v péči o duševně nemocné
    1.3 Čtyři historické mezníky psychiatrie
    1.4 Náplň obecné a speciální psychopatologie a psychiatrie
    1.5 Organizace psychiatrické péče u nás
2. Příčiny vzniku duševních poruch
    2.1 Biologické aspekty vzniku duševních poruch
          2.1.1 Mozek, mozkové procesy a psychopatologie
          2.1.2 Poznámky k vývoji mozku a mozkové plasticitě
    2.2 Psychosociální a transcendentální aspekty vzniku duševních poruch
    2.3 Celostní přístup v psychiatrii (a nejen tam)
3. Vyšetření v psychiatrii
    3.1 Základní (komplexní) psychiatrické vyšetření
    3.2 Psychologické vyšetření v psychiatrii
    3.3 Pomocné vyšetřovací metody v psychiatrii
          3.3.1 Laboratorní vyšetření
          3.3.2 Vybrané zobrazovací a funkční vyšetřovací metody
4. Hraniční zóna psychiatrie
    4.1 Krize
    4.2 Truchlení jako přirozený proces
    4.3 Agrese v nás a z nás
          4.3.1 Agrese biologická – společná lidem i zvířatům
          4.3.2 Agrese výhradně lidská
          4.3.3 Agrese zaměřená proti sobě
          4.3.4 Nástin příčin a řešení agrese
    4.4 Stresory a stres
5. Vybrané kapitoly obecné psychopatologie a psychiatrie
    5.1 Vědomí, orientace a jejich poruchy
          5.1.1 Kvantitativní poruchy vědomí
          5.1.2 Kvalitativní poruchy vědomí
    5.2 Orientace a její poruchy
    5.3 Vnímání a jeho poruchy
          5.3.1 Iluze
          5.3.2 Halucinace
          5.3.3 Poruchy gnostické
          5.3.4 Poruchy psychosenzorické
    5.4 Emoce a jejich poruchy
          5.4.1 Poruchy afektu
          5.4.2 Poruchy nálady
          5.4.3 Poruchy vyšších citů
          5.4.4 Poruchy struktury emocí
    5.5 Pozornost a její poruchy
    5.6 Paměť a její poruchy
          5.6.1 Kvantitativní poruchy paměti
          5.6.2 Kvalitativní poruchy paměti
    5.7 Myšlení a jeho poruchy
          5.7.1 Poruchy formy myšlení
          5.7.2 Poruchy obsahu myšlení
    5.8 Inteligence, intelekt a jeho poruchy
    5.9 Pudy a jejich poruchy
    5.10 Vůle, jednání a jejich poruchy
    5.11 Osobnost a její poruchy
6. Soudobé klasifikační systémy duševních poruch
    6.1 Přehled kategorií Mezinárodní klasifikace nemocí
    6.2 Víceosý systém Mezinárodní klasifikace nemocí
7. Vybrané kapitoly speciální psychiatrie
    7.1 Organické duševní poruchy včetně symptomatických
          7.1.1 Demence
          7.1.2 Deliria
          7.1.3 Další kategorie organických a symptomatických duševních poruch
    7.2 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek
          7.2.1 Psychoaktivní látky a mozkový systém odměny
          7.2.2 Akutní intoxikace
          7.2.3 Škodlivé užívání
          7.2.4 Syndrom závislosti
          7.2.5 Odvykací stav
          7.2.6 Psychotické stavy ve spojitosti s psychoaktivními látkami
          7.2.7 Poruchy paměti a další duševní poruchy ve spojitosti s psychoaktivními látkami
    7.3 Schizofrenie, schizotypální poruchy a poruchy s bludy
          7.3.1 Schizofrenie
          7.3.2 Akutní a přechodné psychotické poruchy
          7.3.3 Schizoafektivní porucha
          7.3.4 Poruchy s trvalými bludy
          7.3.5 Schizotypální porucha a jiné psychotické poruchy
    7.4 Poruchy nálady (afektivní poruchy)
          7.4.1 Mánie
          7.4.2 Deprese
          7.4.3 Mánie i deprese – bipolární průběh
          7.4.4 Perzistentní poruchy nálady
          7.4.5 Jiné a neurčené poruchy nálad
    7.5 Neurotické, stresové a somatoformní poruchy
          7.5.1 Úzkostné poruchy
          7.5.2 Obsedantně-kompulzivní porucha
          7.5.3 Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení
          7.5.4 Disociativní poruchy
          7.5.5 Somatoformní poruchy
          7.5.6 Jiné neurotické poruchy
    7.6 Syndromy poruch chování spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
          7.6.1 Poruchy příjmu potravy
          7.6.2 Neorganické poruchy spánku
          7.6.3 Další kategorie behaviorálních syndromů spojených s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
    7.7 Poruchy osobnosti a chování dospělých
          7.7.1 Specifické a smíšené poruchy osobnosti
          7.7.2 Ostatní poruchy a změny osobnosti
          7.7.3 Nutkavé a impulzivní poruchy
    7.8 Poruchy v oblasti sexuality
          7.8.1 Sexuální dysfunkce
          7.8.2 Poruchy pohlavní identity
          7.8.3 Poruchy sexuální preference
          7.8.4 Poruchy pohlavního vývoje a orientace
    7.9 Mentální retardace
    7.10 Dětská a dorostová psychiatrie
          7.10.1 Poruchy psychického vývoje
          7.10.2 Poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a dospívání
    7.11 Simulace, disimulace a předstíraná porucha
8. Terapie v psychiatrii
    8.1 Biologicky zaměřená léčba v psychiatrii
          8.1.1 Farmakologická léčba současnosti
          8.1.2 Nefarmakologická biologická léčba
    8.2 Psychologicky zaměřené působení v psychiatrii
          8.2.1 Psychoterapie
    8.3 Celostní léčba v psychiatrii
    8.4 Rehabilitace v psychiatrii
9. Další vybrané aspekty psychopatologie
    9.1 Prevence v psychiatrii
    9.2 Vybrané právní aspekty psychiatrie
          9.2.1 Fyzické omezení osobní svobody a volnosti pohybu v psychiatrii
          9.2.2 Pracovní neschopnost a invalidita v psychiatrii
    9.3 Psychiatrie a jiné obory medicíny
    9.4 Vybrané urgentní stavy vyžadující okamžité řešení
Krátké slovo na závěr
Shrnutí
Summary
Seznam zkratek
Literatura
Rejstřík

Tištěná kniha

Datum vydání: 10.09.2020
Katalogové číslo: 21035
ISBN: 978-80-271-2529-6
Formát / stran: 167×240, 432 stran
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 7.29MB | 7.29MB | 11.80MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Psychopatologie
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 10.09.2020
Katalogové číslo: 21035
ISBN: 978-80-271-2529-6
Formát / stran: 167×240, 432 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 7.29 MB | 7.29 MB | 11.80 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Psychopatologie

Nauka o nemocech duše, 3., aktualizované a doplněné vydání

Orel Miroslav a kolektiv
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
509  458 
Ihned ke stažení
i: 39543 n: 27118953r: 11150
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
599  509 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 23. 05. 2024 23:58
i: 36969 n: 27125296r: 11150
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Třetí vydání úspěšné, hojně využívané publikace nabízí stručný přehled o dnes stále aktuálnějším oboru psychopatologie. Přístupnou a čtivou formou přináší základní informace o široké oblasti duševních poruch všem, kdo knihu vezmou do ruky kvůli splnění studijních povinností, kvůli potřebám své profese nebo jen ze zájmu.
   
Tato moderní, přehledná a bohatě ilustrovaná publikace vychází z klinické praxe i z výuky v rámci univerzity, a tvoří tedy kompendium oboru. Od předchozího vydání se objevily nové vědecké poznatky a přibyly nové okolnosti, mimo jiné došlo ke změnám legislativy a byla přijata aktualizace Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10. Celý text knihy byl proto zrevidován, doplněn a zpřesněn.

V třetím vydání přibyla tematika vývoje mozku od embryonálního období a biologicko-vývojové hledisko v kontextu vzniku psychických poruch, nárys jejich diferenciální diagnostiky a shrnutí základních postupů farmakoterapie vybraných duševních onemocnění. Významně byla rozšířena kapitola věnovaná akutním stavům.

Znalost základů psychopatologie patří k nepostradatelným předpokladům pro práci ve všech pomáhajících profesích, tj. u psychologů, sociálních pracovníků, zdravotníků, pedagogů a dalších, a také pro studium příslušných oborů. Může však být k užitku i zájemcům z řad širší veřejnosti.

Zásilkovna za 20 Kč končí za:

Z obsahu knihy Psychopatologie

Předmluva ke třetímu vydání
Krátké slovo na úvod
1. Úvod do psychopatologie

    1.1 Normy a duševní zdraví a duševní nemoc
    1.2 Postavení psychiatrie a psychologie v péči o duševně nemocné
    1.3 Čtyři historické mezníky psychiatrie
    1.4 Náplň obecné a speciální psychopatologie a psychiatrie
    1.5 Organizace psychiatrické péče u nás
2. Příčiny vzniku duševních poruch
    2.1 Biologické aspekty vzniku duševních poruch
          2.1.1 Mozek, mozkové procesy a psychopatologie
          2.1.2 Poznámky k vývoji mozku a mozkové plasticitě
    2.2 Psychosociální a transcendentální aspekty vzniku duševních poruch
    2.3 Celostní přístup v psychiatrii (a nejen tam)
3. Vyšetření v psychiatrii
    3.1 Základní (komplexní) psychiatrické vyšetření
    3.2 Psychologické vyšetření v psychiatrii
    3.3 Pomocné vyšetřovací metody v psychiatrii
          3.3.1 Laboratorní vyšetření
          3.3.2 Vybrané zobrazovací a funkční vyšetřovací metody
4. Hraniční zóna psychiatrie
    4.1 Krize
    4.2 Truchlení jako přirozený proces
    4.3 Agrese v nás a z nás
          4.3.1 Agrese biologická – společná lidem i zvířatům
          4.3.2 Agrese výhradně lidská
          4.3.3 Agrese zaměřená proti sobě
          4.3.4 Nástin příčin a řešení agrese
    4.4 Stresory a stres
5. Vybrané kapitoly obecné psychopatologie a psychiatrie
    5.1 Vědomí, orientace a jejich poruchy
          5.1.1 Kvantitativní poruchy vědomí
          5.1.2 Kvalitativní poruchy vědomí
    5.2 Orientace a její poruchy
    5.3 Vnímání a jeho poruchy
          5.3.1 Iluze
          5.3.2 Halucinace
          5.3.3 Poruchy gnostické
          5.3.4 Poruchy psychosenzorické
    5.4 Emoce a jejich poruchy
          5.4.1 Poruchy afektu
          5.4.2 Poruchy nálady
          5.4.3 Poruchy vyšších citů
          5.4.4 Poruchy struktury emocí
    5.5 Pozornost a její poruchy
    5.6 Paměť a její poruchy
          5.6.1 Kvantitativní poruchy paměti
          5.6.2 Kvalitativní poruchy paměti
    5.7 Myšlení a jeho poruchy
          5.7.1 Poruchy formy myšlení
          5.7.2 Poruchy obsahu myšlení
    5.8 Inteligence, intelekt a jeho poruchy
    5.9 Pudy a jejich poruchy
    5.10 Vůle, jednání a jejich poruchy
    5.11 Osobnost a její poruchy
6. Soudobé klasifikační systémy duševních poruch
    6.1 Přehled kategorií Mezinárodní klasifikace nemocí
    6.2 Víceosý systém Mezinárodní klasifikace nemocí
7. Vybrané kapitoly speciální psychiatrie
    7.1 Organické duševní poruchy včetně symptomatických
          7.1.1 Demence
          7.1.2 Deliria
          7.1.3 Další kategorie organických a symptomatických duševních poruch
    7.2 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek
          7.2.1 Psychoaktivní látky a mozkový systém odměny
          7.2.2 Akutní intoxikace
          7.2.3 Škodlivé užívání
          7.2.4 Syndrom závislosti
          7.2.5 Odvykací stav
          7.2.6 Psychotické stavy ve spojitosti s psychoaktivními látkami
          7.2.7 Poruchy paměti a další duševní poruchy ve spojitosti s psychoaktivními látkami
    7.3 Schizofrenie, schizotypální poruchy a poruchy s bludy
          7.3.1 Schizofrenie
          7.3.2 Akutní a přechodné psychotické poruchy
          7.3.3 Schizoafektivní porucha
          7.3.4 Poruchy s trvalými bludy
          7.3.5 Schizotypální porucha a jiné psychotické poruchy
    7.4 Poruchy nálady (afektivní poruchy)
          7.4.1 Mánie
          7.4.2 Deprese
          7.4.3 Mánie i deprese – bipolární průběh
          7.4.4 Perzistentní poruchy nálady
          7.4.5 Jiné a neurčené poruchy nálad
    7.5 Neurotické, stresové a somatoformní poruchy
          7.5.1 Úzkostné poruchy
          7.5.2 Obsedantně-kompulzivní porucha
          7.5.3 Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení
          7.5.4 Disociativní poruchy
          7.5.5 Somatoformní poruchy
          7.5.6 Jiné neurotické poruchy
    7.6 Syndromy poruch chování spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
          7.6.1 Poruchy příjmu potravy
          7.6.2 Neorganické poruchy spánku
          7.6.3 Další kategorie behaviorálních syndromů spojených s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
    7.7 Poruchy osobnosti a chování dospělých
          7.7.1 Specifické a smíšené poruchy osobnosti
          7.7.2 Ostatní poruchy a změny osobnosti
          7.7.3 Nutkavé a impulzivní poruchy
    7.8 Poruchy v oblasti sexuality
          7.8.1 Sexuální dysfunkce
          7.8.2 Poruchy pohlavní identity
          7.8.3 Poruchy sexuální preference
          7.8.4 Poruchy pohlavního vývoje a orientace
    7.9 Mentální retardace
    7.10 Dětská a dorostová psychiatrie
          7.10.1 Poruchy psychického vývoje
          7.10.2 Poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a dospívání
    7.11 Simulace, disimulace a předstíraná porucha
8. Terapie v psychiatrii
    8.1 Biologicky zaměřená léčba v psychiatrii
          8.1.1 Farmakologická léčba současnosti
          8.1.2 Nefarmakologická biologická léčba
    8.2 Psychologicky zaměřené působení v psychiatrii
          8.2.1 Psychoterapie
    8.3 Celostní léčba v psychiatrii
    8.4 Rehabilitace v psychiatrii
9. Další vybrané aspekty psychopatologie
    9.1 Prevence v psychiatrii
    9.2 Vybrané právní aspekty psychiatrie
          9.2.1 Fyzické omezení osobní svobody a volnosti pohybu v psychiatrii
          9.2.2 Pracovní neschopnost a invalidita v psychiatrii
    9.3 Psychiatrie a jiné obory medicíny
    9.4 Vybrané urgentní stavy vyžadující okamžité řešení
Krátké slovo na závěr
Shrnutí
Summary
Seznam zkratek
Literatura
Rejstřík

O Autorovi

Orel Miroslav
Vystudoval lékařskou fakultu (obor všeobecné lékařství) a posléze jednooborovou psychologii. Pracoval jako odborný asistent Ústavu lékařské fyziologie Univerzity Palackého v Olomouci, psychiatr a vyučující na Psychiatrické klinice FN Olomouc. Dlouhodobě působí na katedře psychologie FF UP – kde přednáší základy anatomie a fyziologie, neurofyziologii a psychopatologii obecnou a speciální a v rámci UP vyučuje také psychopatologii, otázky zdraví a nemoci, psychosociální výcviky a studenty Univerzity třetího věku. Věnuje se psychologickému poradenství a lektorské činnosti. Profesně se zajímá o psychoterapii, psychosomatiku, psychologickou práci se sny apod.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 331 
E-kniha 298 
Tištěná 331 
E-kniha 298 
Tištěná 220 
E-kniha 198 
Tištěná 199  -45 %
E-kniha 275 
E-kniha 344 
E-kniha 329 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.