0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Psychosociální krizová spolupráce

Baštecká Bohumila a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
429  199  -54 %
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů.

Poslední aktualizace skladu 21.1.2020 20:09
i: 19636 n: 24741956r: 7120
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
365 
Ihned ke stažení
i: 19637 n: 24775555r: 7120
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Učebnice se zaměřuje se na současný vývoj: klade důraz na odolnost, komunitu, duchovní potřeby a zdroje, partnerství, rozmanitost a mezioborovost (kterou reprezentuje i autorský kolektiv). Čtenář dostává možnost nahlédnout tato zásadní témata očima duchovního, novináře, sociální pracovnice, filozofa, psycholožky, ale i těch, kdo prožili a přežili mimořádnou událost. Výsledkem je evoluční, antropologický, spirituální, sociálněpsychologický a bezpečnostní pohled na neštěstí a pomoc. Kniha se věnuje též oblastem, které v současnosti vyžadují pozornost (např. kulturním kompetencím, vyhodnocování účinnosti a účelnosti intervence) a seznamuje s pojetím prvních občanských pomocí. Je zacílena na studenty psychosociálních a bezpečnostních oborů a odborníky v daných profesích.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Psychosociální krizová spolupráce

ÚVOD
1. NEŠTĚSTÍ, POMOC A SPOLUPRÁCE JAKO ODVĚKÁ LIDSKÁ ZKUŠENOST
1.1 Antropologie, náboženství, filozofie; mýtus: rituál (Bohumila Baštecká)
1.1.1 Kultura
1.1.2 Náboženství
1.1.3 Filozofie a smrt
1.1.4 Mýtus
1.1.5 Obřady – rituály
1.2 Sociální a kulturní antropologie a souvislosti neštěstí (Jan Jung)
1.2.1 Sociální a kulturní antropologie a neštěstí: rámec
1.2.2 Sociální a kulturní antropologie: základní vymezení a vývoj
1.2.3 Metody sociálně a kulturně antropologického výzkumu
1.2.4 Základní pojmy
1.2.5 Exkurz do historie sociokulturního zkoumání neštěstí a možné výhledy
1.2.6 Literatura
1.3 Neštěstí, náboženství a duchovnost (Karel Šimr)
1.3.1 Vymezení pojmů
1.3.2 Náboženská zkušenost a neštěstí
1.3.3 Chápání neštěstí ve velkých náboženstvích
1.3.4 Chápání náboženství ve vývoji jedince ve vztahu k neštěstí
1.3.5 Náboženství a pomoc: uvedení do tématu
1.3.6 Náboženská a duchovní (spirituální) pomoc
1.3.7 Ekumenické bohoslužby po neštěstích jako příklad komunitního rituálu
1.3.8 Závěr
1.3.9 Literatura
1.4 Filozofie a neštěstí (Jan Kranát)
1.4.1 Moudrost a rozhovor
1.4.2 Smysl a údiv
1.4.3 Útěcha
1.4.4 Doporučení k další četbě
1.5 Smrt, ticho a bolest (Bohumila Baštecká)
1.5.1 Zážitek (blízkosti) smrti
1.5.2 Ti, kteří zůstali: bolest a ticho
1.5.3 Truchlení (po neštěstí) a rodiny
1.6 (Strach), stud a vina (Bohumila Baštecká)
1.6.1 Kultura viny, kultura studu
1.6.2 Vina (a stud) v souvislostech neštěstí
1.6.3 Zacházení s vinou
1.7 Altruismus, prosociální chování, hodnoty (Bohumila Baštecká)
1.7.1 Skupina a jedinec při pomáhání
1.7.2 Pomáhající profese
1.8 Ženy (a muži) v neštěstí a pomáhání (Bohumila Baštecká)
1.8.1 Zranitelnost žen a změna genderových rolí
1.8.2 Naše současná kultura a genderová citlivost při pomáhání
1.8.3 „Vývoz“ genderové citlivosti v sociálně-kulturních souvislostech
1.9 Jedinec a hromadné (kolektivní, davové) chování včetně šíření informací v souvislostech neštěstí: komunikace
1.9.1 Jedinec a vnímání rizika (Bohumila Baštecká)
1.9.2 Hromadné chování: útěk a přemístění velkého množství lidí (Bohumila Baštecká)
1.9.3 Šíření informací: krizová připravenost, krizové řízení a média (Bohumila Baštecká, Zuzana Vrbová)
1.10 Komunita, skupina, stát: společenství a patření v souvislostech neštěstí (Bohumila Baštecká)
1.10.1 Vymezení základních (malých) skupin a společenství (obce)
1.10.2 (Místní) komunita při neštěstích: zranitelnost, odolnost, hodnoty a rozmanitost
1.10.3 Komunitní postupy: profesní či občanské oprávnění a politika
1.10.4 Komunitní intervence a intervence na komunitu ne/citlivé v souvislostech (sociálního) státu a zdrojů společenství
1.10.5 Společenství a peníze, dobrovolnictví a dárcovství
1.10.6 Společenství pomáhajících: zážitek spolupráce v zátěži
1.10.7 Souhrn kapitoly o obci a společenství
1.11 Trh s neštěstím versus smysl utrpení (Bohumila Baštecká)
1.11.1 Trh: odborníci, (individuální) zranitelnost, politické zájmy
1.11.2 Utrpení: ztráty, nejistoty, nespravedlnost a vztahování
1.11.3 Smysl (a) spolupráce
1.12 Shrnutí první části: štěstí, neštěstí a pomoc (Bohumila Baštecká)
2. UDÁLOST A REAKCE NA NI: NÁZVOSLOVÍ A VYMEZENÍ V JEDNOTLIVÝCH RESORTECH A SOUVISLOSTECH
2.1 Změna, krize, nejistota, hodnoty a čas (Bohumila Baštecká)
2.1.1 Změna v kulturních souvislostech: chtěná, nechtěná a nevyhnutelná
2.1.2 Fázování katastrofy a udržitelný rozvoj
2.1.3 Souřadnice změny: čas (rychlost a trvání), rozsah a dosah
2.1.4 Krize a změna; zvládání (management) krizí a změn
2.1.5 Hrozba a riziko
2.1.6 Shrnutí kapitoly: báj/eč/ný svět krizí a rizik
2.2 Připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací v kontextu vnitřní bezpečnosti státu (Ivan Koleňák)
2.2.1 Základní pojmy
2.2.2 Havarijní, typové a krizové plány
2.2.3 Krizové stavy
2.3 Neštěstí versus psychotraumatizující událost: psychologie a psychiatrie v kontextu odvěké zkušenosti (Bohumila Baštecká)
2.4 Krizová pomoc v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí (Bohumila Baštecká)
2.5 Meziresortní spolupráce v gesci Ministerstva vnitra: integrovaný záchranný systém, krizová připravenost a krizové řízení (Ivan Koleňák, Bohumila Baštecká)
2.6 Ochrana obyvatelstva a humanitární pomoc včetně náboženské pomoci: resort vnitra s kořeny v Ženevských úmluvách
2.6.1 Kulturní a náboženská citlivost, respektování odlišnosti (Bohumila Baštecká)
2.6.2 Ochrana a připravenost obyvatel (Bohumila Baštecká)
2.6.3 Pohled do historie ochrany obyvatelstva a současné pojetí v České republice (Ivan Koleňák)
2.7 Jak (si) lidé běžně pomáhají (krizové řízení) (Bohumila Baštecká)
2.7.1 Posílení dobrého vztahu k sobě samému
2.7.2 Posílení dobrého vztahu k druhým
2.7.3 Posílení dobrého vztahu ke světu a zásvětí
2.7.4 Shrnutí: (profesionální) pomoc, která posiluje
2.8 Jak se lidé běžně učí, připravují a zocelují (odolnost a krizová připravenost) (Bohumila Baštecká)
2.8.1 Připravenost a odolnost ve vztahu k opakování události
2.8.2 Výchova k připravenosti: být připraven pře/žít
2.8.3 Odolnost (hodnoty, síly, ctnosti): být připraven zemřít
2.8.4 Souhrn o připravenosti, odolnosti a zvládání
2.9 Výkladové nesnáze mezi pojmy a resorty, napětí subjekt–objekt (Bohumila Baštecká)
2.9.1 Pojmosloví
2.9.2 „Objektivní“ situace a „subjektivní“ reakce na situaci
2.9.3 Spojeni v pomoci a bez/moci
2.9.4 Spojeni hodnotou lidské důstojnosti
3. PSYCHOSOCIÁLNÍ KRIZOVÁ POMOC A SPOLUPRÁCE ANEB POMOC LIDEM, RODINÁM, ORGANIZACÍM A OBCÍM ZASAŽENÝM (HROMADNÝMI) NEŠTĚSTÍMI
3.1 Vymezení psychosociální krizové pomoci a spolupráce (Bohumila Baštecká)
3.2 Východiska psychosociální krizové pomoci a spolupráce: postoje, hodnoty, zásady (Bohumila Baštecká)
3.2.1 Antropologický základ psychosociální krizové pomoci a spolupráce
3.2.2 Hodnoty
3.2.3 Zásady
3.3 Dosahování cílů psychosociální krizové pomoci a spolupráce (Bohumila Baštecká)
3.3.1 Povaha, prostředky a nástroje psychosociální krizové pomoci a spolupráce
3.3.2 Souřadnice psychosociální krizové pomoci a spolupráce
3.3.3 Pomáhající: rozmanitost rolí a úkolů v čase
4. OBLASTI, KTERÝM DNES VĚNUJEME ZVLÁŠTNÍ POZORNOST
4.1 Komunita a její rozvoj (Anna Juráčková)
4.1.1 Komunita
4.1.2 Vznik, podoby a cíle komunitních programů a přístupů
4.1.3 Komunitní sociální práce
4.1.4 Užití komunitních přístupů a jejich vývoj
4.1.5 Závěr
4.1.6 Literatura
4.2 Média a jejich úloha v souvislosti s neštěstími (Milan Kopecký)
4.2.1 Společenské souvislosti zpráv o neštěstí
4.2.2 Historické souvislosti zpráv o neštěstí
4.2.3 Publikum: příjemci zpráv
4.2.4 Novinář: tvůrce zpráv
4.2.5 Redakce a její fungování
4.2.6 Formy a žánry novinářské práce
4.2.7 Mediální agenda
4.2.8 Etika žurnalistiky
4.2.9 Komunikace s novináři
4.2.10 Mimořádná událost a zájem médií
4.2.11 Krizová komunikace s médii a prostřednictvím médií
4.2.12 Závěr
4.2.13 Použitá literatura a zdroje
4.2.14 Příloha: základní novinářské pojmy a hantýrka
4.3 Lidé migrující a kulturní kompetence (Eva Dohnalová)
4.3.1 Základní pojmy z oblasti migrace a členění migrace
4.3.2 Základní informace o migraci a integraci v mezinárodním a českém kontextu
4.3.3 Legislativní kontext pobytu cizinců v České republice
4.3.4 Psychosociální specifika integrace migrantů do hostitelské společnosti
4.3.5 Postoje, přesvědčení a postupy pro kulturně kompetentní praxi
4.3.6 Závěr
4.3.7 Literatura
4.4 Účelnost a účinnost pomoci: měření a hodnocení (Jana Vondráčková)
4.4.1 Vymezení pojmů
4.4.2 Měření a hodnocení účelnosti
4.4.3 Měření a hodnocení účinnosti
4.4.4 Závěr
4.4.5 Příloha 1: příklady kvantitativních hodnoticích technik
4.4.6 Příloha 2: kvalitativní postupy při hodnocení účelnosti – strategie participativního sběru dat
4.4.7 Literatura
5. KAŽDÁ UDÁLOST JE NOVÁ: PŘÍKLAD ŽELEZNIČNÍHO NEŠTĚSTÍ U STUDÉNKY V SRPNU 2008
5.1 Vracela jsem se domů z lázní (Naděžda Tomčíková)
5.2 Jsem občanem města Studénka (Rudolf Svoboda)
5.3 Respekt k sobě, druhým a životu (Bohumila Baštecká)
6. ZÁVĚR: PSYCHOSOCIÁLNÍ KRIZOVÁ SPOLUPRÁCE JAKO PROFESE (Bohumila Baštecká)
6.1 Známka profesionality: zaměření na smysl a hodnocení výsledku
6.2 Předmět oboru: společenství a člověk ve vztazích a sebepřesahu v souvislostech neštěstí
6.3 Rámec oboru: sdílená zasaženost, hodnoty, potřeby, uznání
6.4 Profese a občanství: patření, dlouhodobost, zdroje, sítě
6.5 Profese a (výzkumná) reflexe
6.6 Profese a uplatnění
PŘÍLOHY
Příloha 1: První občanské pomoci
Příloha 2: Vodítka pro kulturní analýzu – analýzu prostředí
Příloha 3: Příručka pro školy Když se stane neštěstí
AUTOŘI
LITERATURA VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONNÝCH NOREM
Další zákony
Literatura
REJSTŘÍK

Tištěná kniha

Datum vydání: 01. 08. 2013
Katalogové číslo: 2322
ISBN: 978-80-247-4195-6
Formát / stran: 167×240, 320 stran
Edice: Psyché

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 14.95MB | 5.02MB | 4.53MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Psychosociální krizová spolupráce

Tištěná kniha

Datum vydání: 01. 08. 2013
Katalogové číslo: 2322
ISBN: 978-80-247-4195-6
Formát / stran: 167×240, 320 stran
Edice: Psyché
Jazyk: Čeština

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 14.95 MB | 5.02 MB | 4.53 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
100% 1 hlas

Psychosociální krizová spolupráce

Baštecká Bohumila a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
429  199  -54 %
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů.

Poslední aktualizace skladu 21.1.2020 20:09
i: 19636 n: 24741956r: 7120
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
365 
Ihned ke stažení
i: 19637 n: 24775555r: 7120
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Učebnice se zaměřuje se na současný vývoj: klade důraz na odolnost, komunitu, duchovní potřeby a zdroje, partnerství, rozmanitost a mezioborovost (kterou reprezentuje i autorský kolektiv). Čtenář dostává možnost nahlédnout tato zásadní témata očima duchovního, novináře, sociální pracovnice, filozofa, psycholožky, ale i těch, kdo prožili a přežili mimořádnou událost. Výsledkem je evoluční, antropologický, spirituální, sociálněpsychologický a bezpečnostní pohled na neštěstí a pomoc. Kniha se věnuje též oblastem, které v současnosti vyžadují pozornost (např. kulturním kompetencím, vyhodnocování účinnosti a účelnosti intervence) a seznamuje s pojetím prvních občanských pomocí. Je zacílena na studenty psychosociálních a bezpečnostních oborů a odborníky v daných profesích.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Psychosociální krizová spolupráce

ÚVOD
1. NEŠTĚSTÍ, POMOC A SPOLUPRÁCE JAKO ODVĚKÁ LIDSKÁ ZKUŠENOST
1.1 Antropologie, náboženství, filozofie; mýtus: rituál (Bohumila Baštecká)
1.1.1 Kultura
1.1.2 Náboženství
1.1.3 Filozofie a smrt
1.1.4 Mýtus
1.1.5 Obřady – rituály
1.2 Sociální a kulturní antropologie a souvislosti neštěstí (Jan Jung)
1.2.1 Sociální a kulturní antropologie a neštěstí: rámec
1.2.2 Sociální a kulturní antropologie: základní vymezení a vývoj
1.2.3 Metody sociálně a kulturně antropologického výzkumu
1.2.4 Základní pojmy
1.2.5 Exkurz do historie sociokulturního zkoumání neštěstí a možné výhledy
1.2.6 Literatura
1.3 Neštěstí, náboženství a duchovnost (Karel Šimr)
1.3.1 Vymezení pojmů
1.3.2 Náboženská zkušenost a neštěstí
1.3.3 Chápání neštěstí ve velkých náboženstvích
1.3.4 Chápání náboženství ve vývoji jedince ve vztahu k neštěstí
1.3.5 Náboženství a pomoc: uvedení do tématu
1.3.6 Náboženská a duchovní (spirituální) pomoc
1.3.7 Ekumenické bohoslužby po neštěstích jako příklad komunitního rituálu
1.3.8 Závěr
1.3.9 Literatura
1.4 Filozofie a neštěstí (Jan Kranát)
1.4.1 Moudrost a rozhovor
1.4.2 Smysl a údiv
1.4.3 Útěcha
1.4.4 Doporučení k další četbě
1.5 Smrt, ticho a bolest (Bohumila Baštecká)
1.5.1 Zážitek (blízkosti) smrti
1.5.2 Ti, kteří zůstali: bolest a ticho
1.5.3 Truchlení (po neštěstí) a rodiny
1.6 (Strach), stud a vina (Bohumila Baštecká)
1.6.1 Kultura viny, kultura studu
1.6.2 Vina (a stud) v souvislostech neštěstí
1.6.3 Zacházení s vinou
1.7 Altruismus, prosociální chování, hodnoty (Bohumila Baštecká)
1.7.1 Skupina a jedinec při pomáhání
1.7.2 Pomáhající profese
1.8 Ženy (a muži) v neštěstí a pomáhání (Bohumila Baštecká)
1.8.1 Zranitelnost žen a změna genderových rolí
1.8.2 Naše současná kultura a genderová citlivost při pomáhání
1.8.3 „Vývoz“ genderové citlivosti v sociálně-kulturních souvislostech
1.9 Jedinec a hromadné (kolektivní, davové) chování včetně šíření informací v souvislostech neštěstí: komunikace
1.9.1 Jedinec a vnímání rizika (Bohumila Baštecká)
1.9.2 Hromadné chování: útěk a přemístění velkého množství lidí (Bohumila Baštecká)
1.9.3 Šíření informací: krizová připravenost, krizové řízení a média (Bohumila Baštecká, Zuzana Vrbová)
1.10 Komunita, skupina, stát: společenství a patření v souvislostech neštěstí (Bohumila Baštecká)
1.10.1 Vymezení základních (malých) skupin a společenství (obce)
1.10.2 (Místní) komunita při neštěstích: zranitelnost, odolnost, hodnoty a rozmanitost
1.10.3 Komunitní postupy: profesní či občanské oprávnění a politika
1.10.4 Komunitní intervence a intervence na komunitu ne/citlivé v souvislostech (sociálního) státu a zdrojů společenství
1.10.5 Společenství a peníze, dobrovolnictví a dárcovství
1.10.6 Společenství pomáhajících: zážitek spolupráce v zátěži
1.10.7 Souhrn kapitoly o obci a společenství
1.11 Trh s neštěstím versus smysl utrpení (Bohumila Baštecká)
1.11.1 Trh: odborníci, (individuální) zranitelnost, politické zájmy
1.11.2 Utrpení: ztráty, nejistoty, nespravedlnost a vztahování
1.11.3 Smysl (a) spolupráce
1.12 Shrnutí první části: štěstí, neštěstí a pomoc (Bohumila Baštecká)
2. UDÁLOST A REAKCE NA NI: NÁZVOSLOVÍ A VYMEZENÍ V JEDNOTLIVÝCH RESORTECH A SOUVISLOSTECH
2.1 Změna, krize, nejistota, hodnoty a čas (Bohumila Baštecká)
2.1.1 Změna v kulturních souvislostech: chtěná, nechtěná a nevyhnutelná
2.1.2 Fázování katastrofy a udržitelný rozvoj
2.1.3 Souřadnice změny: čas (rychlost a trvání), rozsah a dosah
2.1.4 Krize a změna; zvládání (management) krizí a změn
2.1.5 Hrozba a riziko
2.1.6 Shrnutí kapitoly: báj/eč/ný svět krizí a rizik
2.2 Připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací v kontextu vnitřní bezpečnosti státu (Ivan Koleňák)
2.2.1 Základní pojmy
2.2.2 Havarijní, typové a krizové plány
2.2.3 Krizové stavy
2.3 Neštěstí versus psychotraumatizující událost: psychologie a psychiatrie v kontextu odvěké zkušenosti (Bohumila Baštecká)
2.4 Krizová pomoc v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí (Bohumila Baštecká)
2.5 Meziresortní spolupráce v gesci Ministerstva vnitra: integrovaný záchranný systém, krizová připravenost a krizové řízení (Ivan Koleňák, Bohumila Baštecká)
2.6 Ochrana obyvatelstva a humanitární pomoc včetně náboženské pomoci: resort vnitra s kořeny v Ženevských úmluvách
2.6.1 Kulturní a náboženská citlivost, respektování odlišnosti (Bohumila Baštecká)
2.6.2 Ochrana a připravenost obyvatel (Bohumila Baštecká)
2.6.3 Pohled do historie ochrany obyvatelstva a současné pojetí v České republice (Ivan Koleňák)
2.7 Jak (si) lidé běžně pomáhají (krizové řízení) (Bohumila Baštecká)
2.7.1 Posílení dobrého vztahu k sobě samému
2.7.2 Posílení dobrého vztahu k druhým
2.7.3 Posílení dobrého vztahu ke světu a zásvětí
2.7.4 Shrnutí: (profesionální) pomoc, která posiluje
2.8 Jak se lidé běžně učí, připravují a zocelují (odolnost a krizová připravenost) (Bohumila Baštecká)
2.8.1 Připravenost a odolnost ve vztahu k opakování události
2.8.2 Výchova k připravenosti: být připraven pře/žít
2.8.3 Odolnost (hodnoty, síly, ctnosti): být připraven zemřít
2.8.4 Souhrn o připravenosti, odolnosti a zvládání
2.9 Výkladové nesnáze mezi pojmy a resorty, napětí subjekt–objekt (Bohumila Baštecká)
2.9.1 Pojmosloví
2.9.2 „Objektivní“ situace a „subjektivní“ reakce na situaci
2.9.3 Spojeni v pomoci a bez/moci
2.9.4 Spojeni hodnotou lidské důstojnosti
3. PSYCHOSOCIÁLNÍ KRIZOVÁ POMOC A SPOLUPRÁCE ANEB POMOC LIDEM, RODINÁM, ORGANIZACÍM A OBCÍM ZASAŽENÝM (HROMADNÝMI) NEŠTĚSTÍMI
3.1 Vymezení psychosociální krizové pomoci a spolupráce (Bohumila Baštecká)
3.2 Východiska psychosociální krizové pomoci a spolupráce: postoje, hodnoty, zásady (Bohumila Baštecká)
3.2.1 Antropologický základ psychosociální krizové pomoci a spolupráce
3.2.2 Hodnoty
3.2.3 Zásady
3.3 Dosahování cílů psychosociální krizové pomoci a spolupráce (Bohumila Baštecká)
3.3.1 Povaha, prostředky a nástroje psychosociální krizové pomoci a spolupráce
3.3.2 Souřadnice psychosociální krizové pomoci a spolupráce
3.3.3 Pomáhající: rozmanitost rolí a úkolů v čase
4. OBLASTI, KTERÝM DNES VĚNUJEME ZVLÁŠTNÍ POZORNOST
4.1 Komunita a její rozvoj (Anna Juráčková)
4.1.1 Komunita
4.1.2 Vznik, podoby a cíle komunitních programů a přístupů
4.1.3 Komunitní sociální práce
4.1.4 Užití komunitních přístupů a jejich vývoj
4.1.5 Závěr
4.1.6 Literatura
4.2 Média a jejich úloha v souvislosti s neštěstími (Milan Kopecký)
4.2.1 Společenské souvislosti zpráv o neštěstí
4.2.2 Historické souvislosti zpráv o neštěstí
4.2.3 Publikum: příjemci zpráv
4.2.4 Novinář: tvůrce zpráv
4.2.5 Redakce a její fungování
4.2.6 Formy a žánry novinářské práce
4.2.7 Mediální agenda
4.2.8 Etika žurnalistiky
4.2.9 Komunikace s novináři
4.2.10 Mimořádná událost a zájem médií
4.2.11 Krizová komunikace s médii a prostřednictvím médií
4.2.12 Závěr
4.2.13 Použitá literatura a zdroje
4.2.14 Příloha: základní novinářské pojmy a hantýrka
4.3 Lidé migrující a kulturní kompetence (Eva Dohnalová)
4.3.1 Základní pojmy z oblasti migrace a členění migrace
4.3.2 Základní informace o migraci a integraci v mezinárodním a českém kontextu
4.3.3 Legislativní kontext pobytu cizinců v České republice
4.3.4 Psychosociální specifika integrace migrantů do hostitelské společnosti
4.3.5 Postoje, přesvědčení a postupy pro kulturně kompetentní praxi
4.3.6 Závěr
4.3.7 Literatura
4.4 Účelnost a účinnost pomoci: měření a hodnocení (Jana Vondráčková)
4.4.1 Vymezení pojmů
4.4.2 Měření a hodnocení účelnosti
4.4.3 Měření a hodnocení účinnosti
4.4.4 Závěr
4.4.5 Příloha 1: příklady kvantitativních hodnoticích technik
4.4.6 Příloha 2: kvalitativní postupy při hodnocení účelnosti – strategie participativního sběru dat
4.4.7 Literatura
5. KAŽDÁ UDÁLOST JE NOVÁ: PŘÍKLAD ŽELEZNIČNÍHO NEŠTĚSTÍ U STUDÉNKY V SRPNU 2008
5.1 Vracela jsem se domů z lázní (Naděžda Tomčíková)
5.2 Jsem občanem města Studénka (Rudolf Svoboda)
5.3 Respekt k sobě, druhým a životu (Bohumila Baštecká)
6. ZÁVĚR: PSYCHOSOCIÁLNÍ KRIZOVÁ SPOLUPRÁCE JAKO PROFESE (Bohumila Baštecká)
6.1 Známka profesionality: zaměření na smysl a hodnocení výsledku
6.2 Předmět oboru: společenství a člověk ve vztazích a sebepřesahu v souvislostech neštěstí
6.3 Rámec oboru: sdílená zasaženost, hodnoty, potřeby, uznání
6.4 Profese a občanství: patření, dlouhodobost, zdroje, sítě
6.5 Profese a (výzkumná) reflexe
6.6 Profese a uplatnění
PŘÍLOHY
Příloha 1: První občanské pomoci
Příloha 2: Vodítka pro kulturní analýzu – analýzu prostředí
Příloha 3: Příručka pro školy Když se stane neštěstí
AUTOŘI
LITERATURA VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONNÝCH NOREM
Další zákony
Literatura
REJSTŘÍK

O Autorovi

Baštecká Bohumila
Autorka působí jako psycholožka v oblasti sociální a klinické. Učí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zabývá se krizovou spoluprací po neštěstích, odolností, super vizí a poradenstvím. Je odbornou spolu/garantkou výcviků v supervizi a v krizové pomoci a spolupráci, spoluautorkou učebnice Základy klinické psychologie a vedoucí autorského kolektivu u knih Klinická psychologie v praxi, Terénní krizová práce, Psychologická encyklopedie (aplikovaná psychologie). Kontakt: bastecka@etf.cuni.cz

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 699 
E-kniha 594 
Tištěná 343  -20 %
E-kniha 292  -20 %
Tištěná 639 
Tištěná 999 
E-kniha 849 
Tištěná 379 
Tištěná 499 
E-kniha 424 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.