0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Psychosociální krizová spolupráce

Baštecká Bohumila a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 7120
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
365  329 
Ihned ke stažení
i: 19637 n: 24775555r: 7120
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Učebnice se zaměřuje se na současný vývoj: klade důraz na odolnost, komunitu, duchovní potřeby a zdroje, partnerství, rozmanitost a mezioborovost (kterou reprezentuje i autorský kolektiv). Čtenář dostává možnost nahlédnout tato zásadní témata očima duchovního, novináře, sociální pracovnice, filozofa, psycholožky, ale i těch, kdo prožili a přežili mimořádnou událost. Výsledkem je evoluční, antropologický, spirituální, sociálněpsychologický a bezpečnostní pohled na neštěstí a pomoc. Kniha se věnuje též oblastem, které v současnosti vyžadují pozornost (např. kulturním kompetencím, vyhodnocování účinnosti a účelnosti intervence) a seznamuje s pojetím prvních občanských pomocí. Je zacílena na studenty psychosociálních a bezpečnostních oborů a odborníky v daných profesích.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Psychosociální krizová spolupráce

ÚVOD
1. NEŠTĚSTÍ, POMOC A SPOLUPRÁCE JAKO ODVĚKÁ LIDSKÁ ZKUŠENOST
1.1 Antropologie, náboženství, filozofie; mýtus: rituál (Bohumila Baštecká)
1.1.1 Kultura
1.1.2 Náboženství
1.1.3 Filozofie a smrt
1.1.4 Mýtus
1.1.5 Obřady – rituály
1.2 Sociální a kulturní antropologie a souvislosti neštěstí (Jan Jung)
1.2.1 Sociální a kulturní antropologie a neštěstí: rámec
1.2.2 Sociální a kulturní antropologie: základní vymezení a vývoj
1.2.3 Metody sociálně a kulturně antropologického výzkumu
1.2.4 Základní pojmy
1.2.5 Exkurz do historie sociokulturního zkoumání neštěstí a možné výhledy
1.2.6 Literatura
1.3 Neštěstí, náboženství a duchovnost (Karel Šimr)
1.3.1 Vymezení pojmů
1.3.2 Náboženská zkušenost a neštěstí
1.3.3 Chápání neštěstí ve velkých náboženstvích
1.3.4 Chápání náboženství ve vývoji jedince ve vztahu k neštěstí
1.3.5 Náboženství a pomoc: uvedení do tématu
1.3.6 Náboženská a duchovní (spirituální) pomoc
1.3.7 Ekumenické bohoslužby po neštěstích jako příklad komunitního rituálu
1.3.8 Závěr
1.3.9 Literatura
1.4 Filozofie a neštěstí (Jan Kranát)
1.4.1 Moudrost a rozhovor
1.4.2 Smysl a údiv
1.4.3 Útěcha
1.4.4 Doporučení k další četbě
1.5 Smrt, ticho a bolest (Bohumila Baštecká)
1.5.1 Zážitek (blízkosti) smrti
1.5.2 Ti, kteří zůstali: bolest a ticho
1.5.3 Truchlení (po neštěstí) a rodiny
1.6 (Strach), stud a vina (Bohumila Baštecká)
1.6.1 Kultura viny, kultura studu
1.6.2 Vina (a stud) v souvislostech neštěstí
1.6.3 Zacházení s vinou
1.7 Altruismus, prosociální chování, hodnoty (Bohumila Baštecká)
1.7.1 Skupina a jedinec při pomáhání
1.7.2 Pomáhající profese
1.8 Ženy (a muži) v neštěstí a pomáhání (Bohumila Baštecká)
1.8.1 Zranitelnost žen a změna genderových rolí
1.8.2 Naše současná kultura a genderová citlivost při pomáhání
1.8.3 „Vývoz“ genderové citlivosti v sociálně-kulturních souvislostech
1.9 Jedinec a hromadné (kolektivní, davové) chování včetně šíření informací v souvislostech neštěstí: komunikace
1.9.1 Jedinec a vnímání rizika (Bohumila Baštecká)
1.9.2 Hromadné chování: útěk a přemístění velkého množství lidí (Bohumila Baštecká)
1.9.3 Šíření informací: krizová připravenost, krizové řízení a média (Bohumila Baštecká, Zuzana Vrbová)
1.10 Komunita, skupina, stát: společenství a patření v souvislostech neštěstí (Bohumila Baštecká)
1.10.1 Vymezení základních (malých) skupin a společenství (obce)
1.10.2 (Místní) komunita při neštěstích: zranitelnost, odolnost, hodnoty a rozmanitost
1.10.3 Komunitní postupy: profesní či občanské oprávnění a politika
1.10.4 Komunitní intervence a intervence na komunitu ne/citlivé v souvislostech (sociálního) státu a zdrojů společenství
1.10.5 Společenství a peníze, dobrovolnictví a dárcovství
1.10.6 Společenství pomáhajících: zážitek spolupráce v zátěži
1.10.7 Souhrn kapitoly o obci a společenství
1.11 Trh s neštěstím versus smysl utrpení (Bohumila Baštecká)
1.11.1 Trh: odborníci, (individuální) zranitelnost, politické zájmy
1.11.2 Utrpení: ztráty, nejistoty, nespravedlnost a vztahování
1.11.3 Smysl (a) spolupráce
1.12 Shrnutí první části: štěstí, neštěstí a pomoc (Bohumila Baštecká)
2. UDÁLOST A REAKCE NA NI: NÁZVOSLOVÍ A VYMEZENÍ V JEDNOTLIVÝCH RESORTECH A SOUVISLOSTECH
2.1 Změna, krize, nejistota, hodnoty a čas (Bohumila Baštecká)
2.1.1 Změna v kulturních souvislostech: chtěná, nechtěná a nevyhnutelná
2.1.2 Fázování katastrofy a udržitelný rozvoj
2.1.3 Souřadnice změny: čas (rychlost a trvání), rozsah a dosah
2.1.4 Krize a změna; zvládání (management) krizí a změn
2.1.5 Hrozba a riziko
2.1.6 Shrnutí kapitoly: báj/eč/ný svět krizí a rizik
2.2 Připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací v kontextu vnitřní bezpečnosti státu (Ivan Koleňák)
2.2.1 Základní pojmy
2.2.2 Havarijní, typové a krizové plány
2.2.3 Krizové stavy
2.3 Neštěstí versus psychotraumatizující událost: psychologie a psychiatrie v kontextu odvěké zkušenosti (Bohumila Baštecká)
2.4 Krizová pomoc v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí (Bohumila Baštecká)
2.5 Meziresortní spolupráce v gesci Ministerstva vnitra: integrovaný záchranný systém, krizová připravenost a krizové řízení (Ivan Koleňák, Bohumila Baštecká)
2.6 Ochrana obyvatelstva a humanitární pomoc včetně náboženské pomoci: resort vnitra s kořeny v Ženevských úmluvách
2.6.1 Kulturní a náboženská citlivost, respektování odlišnosti (Bohumila Baštecká)
2.6.2 Ochrana a připravenost obyvatel (Bohumila Baštecká)
2.6.3 Pohled do historie ochrany obyvatelstva a současné pojetí v České republice (Ivan Koleňák)
2.7 Jak (si) lidé běžně pomáhají (krizové řízení) (Bohumila Baštecká)
2.7.1 Posílení dobrého vztahu k sobě samému
2.7.2 Posílení dobrého vztahu k druhým
2.7.3 Posílení dobrého vztahu ke světu a zásvětí
2.7.4 Shrnutí: (profesionální) pomoc, která posiluje
2.8 Jak se lidé běžně učí, připravují a zocelují (odolnost a krizová připravenost) (Bohumila Baštecká)
2.8.1 Připravenost a odolnost ve vztahu k opakování události
2.8.2 Výchova k připravenosti: být připraven pře/žít
2.8.3 Odolnost (hodnoty, síly, ctnosti): být připraven zemřít
2.8.4 Souhrn o připravenosti, odolnosti a zvládání
2.9 Výkladové nesnáze mezi pojmy a resorty, napětí subjekt–objekt (Bohumila Baštecká)
2.9.1 Pojmosloví
2.9.2 „Objektivní“ situace a „subjektivní“ reakce na situaci
2.9.3 Spojeni v pomoci a bez/moci
2.9.4 Spojeni hodnotou lidské důstojnosti
3. PSYCHOSOCIÁLNÍ KRIZOVÁ POMOC A SPOLUPRÁCE ANEB POMOC LIDEM, RODINÁM, ORGANIZACÍM A OBCÍM ZASAŽENÝM (HROMADNÝMI) NEŠTĚSTÍMI
3.1 Vymezení psychosociální krizové pomoci a spolupráce (Bohumila Baštecká)
3.2 Východiska psychosociální krizové pomoci a spolupráce: postoje, hodnoty, zásady (Bohumila Baštecká)
3.2.1 Antropologický základ psychosociální krizové pomoci a spolupráce
3.2.2 Hodnoty
3.2.3 Zásady
3.3 Dosahování cílů psychosociální krizové pomoci a spolupráce (Bohumila Baštecká)
3.3.1 Povaha, prostředky a nástroje psychosociální krizové pomoci a spolupráce
3.3.2 Souřadnice psychosociální krizové pomoci a spolupráce
3.3.3 Pomáhající: rozmanitost rolí a úkolů v čase
4. OBLASTI, KTERÝM DNES VĚNUJEME ZVLÁŠTNÍ POZORNOST
4.1 Komunita a její rozvoj (Anna Juráčková)
4.1.1 Komunita
4.1.2 Vznik, podoby a cíle komunitních programů a přístupů
4.1.3 Komunitní sociální práce
4.1.4 Užití komunitních přístupů a jejich vývoj
4.1.5 Závěr
4.1.6 Literatura
4.2 Média a jejich úloha v souvislosti s neštěstími (Milan Kopecký)
4.2.1 Společenské souvislosti zpráv o neštěstí
4.2.2 Historické souvislosti zpráv o neštěstí
4.2.3 Publikum: příjemci zpráv
4.2.4 Novinář: tvůrce zpráv
4.2.5 Redakce a její fungování
4.2.6 Formy a žánry novinářské práce
4.2.7 Mediální agenda
4.2.8 Etika žurnalistiky
4.2.9 Komunikace s novináři
4.2.10 Mimořádná událost a zájem médií
4.2.11 Krizová komunikace s médii a prostřednictvím médií
4.2.12 Závěr
4.2.13 Použitá literatura a zdroje
4.2.14 Příloha: základní novinářské pojmy a hantýrka
4.3 Lidé migrující a kulturní kompetence (Eva Dohnalová)
4.3.1 Základní pojmy z oblasti migrace a členění migrace
4.3.2 Základní informace o migraci a integraci v mezinárodním a českém kontextu
4.3.3 Legislativní kontext pobytu cizinců v České republice
4.3.4 Psychosociální specifika integrace migrantů do hostitelské společnosti
4.3.5 Postoje, přesvědčení a postupy pro kulturně kompetentní praxi
4.3.6 Závěr
4.3.7 Literatura
4.4 Účelnost a účinnost pomoci: měření a hodnocení (Jana Vondráčková)
4.4.1 Vymezení pojmů
4.4.2 Měření a hodnocení účelnosti
4.4.3 Měření a hodnocení účinnosti
4.4.4 Závěr
4.4.5 Příloha 1: příklady kvantitativních hodnoticích technik
4.4.6 Příloha 2: kvalitativní postupy při hodnocení účelnosti – strategie participativního sběru dat
4.4.7 Literatura
5. KAŽDÁ UDÁLOST JE NOVÁ: PŘÍKLAD ŽELEZNIČNÍHO NEŠTĚSTÍ U STUDÉNKY V SRPNU 2008
5.1 Vracela jsem se domů z lázní (Naděžda Tomčíková)
5.2 Jsem občanem města Studénka (Rudolf Svoboda)
5.3 Respekt k sobě, druhým a životu (Bohumila Baštecká)
6. ZÁVĚR: PSYCHOSOCIÁLNÍ KRIZOVÁ SPOLUPRÁCE JAKO PROFESE (Bohumila Baštecká)
6.1 Známka profesionality: zaměření na smysl a hodnocení výsledku
6.2 Předmět oboru: společenství a člověk ve vztazích a sebepřesahu v souvislostech neštěstí
6.3 Rámec oboru: sdílená zasaženost, hodnoty, potřeby, uznání
6.4 Profese a občanství: patření, dlouhodobost, zdroje, sítě
6.5 Profese a (výzkumná) reflexe
6.6 Profese a uplatnění
PŘÍLOHY
Příloha 1: První občanské pomoci
Příloha 2: Vodítka pro kulturní analýzu – analýzu prostředí
Příloha 3: Příručka pro školy Když se stane neštěstí
AUTOŘI
LITERATURA VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONNÝCH NOREM
Další zákony
Literatura
REJSTŘÍK

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 5.02MB | 5.02MB | 5.25MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Psychosociální krizová spolupráce

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 5.02 MB | 5.02 MB | 5.25 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Psychosociální krizová spolupráce

Baštecká Bohumila a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 7120
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
365  329 
Ihned ke stažení
i: 19637 n: 24775555r: 7120
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Učebnice se zaměřuje se na současný vývoj: klade důraz na odolnost, komunitu, duchovní potřeby a zdroje, partnerství, rozmanitost a mezioborovost (kterou reprezentuje i autorský kolektiv). Čtenář dostává možnost nahlédnout tato zásadní témata očima duchovního, novináře, sociální pracovnice, filozofa, psycholožky, ale i těch, kdo prožili a přežili mimořádnou událost. Výsledkem je evoluční, antropologický, spirituální, sociálněpsychologický a bezpečnostní pohled na neštěstí a pomoc. Kniha se věnuje též oblastem, které v současnosti vyžadují pozornost (např. kulturním kompetencím, vyhodnocování účinnosti a účelnosti intervence) a seznamuje s pojetím prvních občanských pomocí. Je zacílena na studenty psychosociálních a bezpečnostních oborů a odborníky v daných profesích.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Psychosociální krizová spolupráce

ÚVOD
1. NEŠTĚSTÍ, POMOC A SPOLUPRÁCE JAKO ODVĚKÁ LIDSKÁ ZKUŠENOST
1.1 Antropologie, náboženství, filozofie; mýtus: rituál (Bohumila Baštecká)
1.1.1 Kultura
1.1.2 Náboženství
1.1.3 Filozofie a smrt
1.1.4 Mýtus
1.1.5 Obřady – rituály
1.2 Sociální a kulturní antropologie a souvislosti neštěstí (Jan Jung)
1.2.1 Sociální a kulturní antropologie a neštěstí: rámec
1.2.2 Sociální a kulturní antropologie: základní vymezení a vývoj
1.2.3 Metody sociálně a kulturně antropologického výzkumu
1.2.4 Základní pojmy
1.2.5 Exkurz do historie sociokulturního zkoumání neštěstí a možné výhledy
1.2.6 Literatura
1.3 Neštěstí, náboženství a duchovnost (Karel Šimr)
1.3.1 Vymezení pojmů
1.3.2 Náboženská zkušenost a neštěstí
1.3.3 Chápání neštěstí ve velkých náboženstvích
1.3.4 Chápání náboženství ve vývoji jedince ve vztahu k neštěstí
1.3.5 Náboženství a pomoc: uvedení do tématu
1.3.6 Náboženská a duchovní (spirituální) pomoc
1.3.7 Ekumenické bohoslužby po neštěstích jako příklad komunitního rituálu
1.3.8 Závěr
1.3.9 Literatura
1.4 Filozofie a neštěstí (Jan Kranát)
1.4.1 Moudrost a rozhovor
1.4.2 Smysl a údiv
1.4.3 Útěcha
1.4.4 Doporučení k další četbě
1.5 Smrt, ticho a bolest (Bohumila Baštecká)
1.5.1 Zážitek (blízkosti) smrti
1.5.2 Ti, kteří zůstali: bolest a ticho
1.5.3 Truchlení (po neštěstí) a rodiny
1.6 (Strach), stud a vina (Bohumila Baštecká)
1.6.1 Kultura viny, kultura studu
1.6.2 Vina (a stud) v souvislostech neštěstí
1.6.3 Zacházení s vinou
1.7 Altruismus, prosociální chování, hodnoty (Bohumila Baštecká)
1.7.1 Skupina a jedinec při pomáhání
1.7.2 Pomáhající profese
1.8 Ženy (a muži) v neštěstí a pomáhání (Bohumila Baštecká)
1.8.1 Zranitelnost žen a změna genderových rolí
1.8.2 Naše současná kultura a genderová citlivost při pomáhání
1.8.3 „Vývoz“ genderové citlivosti v sociálně-kulturních souvislostech
1.9 Jedinec a hromadné (kolektivní, davové) chování včetně šíření informací v souvislostech neštěstí: komunikace
1.9.1 Jedinec a vnímání rizika (Bohumila Baštecká)
1.9.2 Hromadné chování: útěk a přemístění velkého množství lidí (Bohumila Baštecká)
1.9.3 Šíření informací: krizová připravenost, krizové řízení a média (Bohumila Baštecká, Zuzana Vrbová)
1.10 Komunita, skupina, stát: společenství a patření v souvislostech neštěstí (Bohumila Baštecká)
1.10.1 Vymezení základních (malých) skupin a společenství (obce)
1.10.2 (Místní) komunita při neštěstích: zranitelnost, odolnost, hodnoty a rozmanitost
1.10.3 Komunitní postupy: profesní či občanské oprávnění a politika
1.10.4 Komunitní intervence a intervence na komunitu ne/citlivé v souvislostech (sociálního) státu a zdrojů společenství
1.10.5 Společenství a peníze, dobrovolnictví a dárcovství
1.10.6 Společenství pomáhajících: zážitek spolupráce v zátěži
1.10.7 Souhrn kapitoly o obci a společenství
1.11 Trh s neštěstím versus smysl utrpení (Bohumila Baštecká)
1.11.1 Trh: odborníci, (individuální) zranitelnost, politické zájmy
1.11.2 Utrpení: ztráty, nejistoty, nespravedlnost a vztahování
1.11.3 Smysl (a) spolupráce
1.12 Shrnutí první části: štěstí, neštěstí a pomoc (Bohumila Baštecká)
2. UDÁLOST A REAKCE NA NI: NÁZVOSLOVÍ A VYMEZENÍ V JEDNOTLIVÝCH RESORTECH A SOUVISLOSTECH
2.1 Změna, krize, nejistota, hodnoty a čas (Bohumila Baštecká)
2.1.1 Změna v kulturních souvislostech: chtěná, nechtěná a nevyhnutelná
2.1.2 Fázování katastrofy a udržitelný rozvoj
2.1.3 Souřadnice změny: čas (rychlost a trvání), rozsah a dosah
2.1.4 Krize a změna; zvládání (management) krizí a změn
2.1.5 Hrozba a riziko
2.1.6 Shrnutí kapitoly: báj/eč/ný svět krizí a rizik
2.2 Připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací v kontextu vnitřní bezpečnosti státu (Ivan Koleňák)
2.2.1 Základní pojmy
2.2.2 Havarijní, typové a krizové plány
2.2.3 Krizové stavy
2.3 Neštěstí versus psychotraumatizující událost: psychologie a psychiatrie v kontextu odvěké zkušenosti (Bohumila Baštecká)
2.4 Krizová pomoc v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí (Bohumila Baštecká)
2.5 Meziresortní spolupráce v gesci Ministerstva vnitra: integrovaný záchranný systém, krizová připravenost a krizové řízení (Ivan Koleňák, Bohumila Baštecká)
2.6 Ochrana obyvatelstva a humanitární pomoc včetně náboženské pomoci: resort vnitra s kořeny v Ženevských úmluvách
2.6.1 Kulturní a náboženská citlivost, respektování odlišnosti (Bohumila Baštecká)
2.6.2 Ochrana a připravenost obyvatel (Bohumila Baštecká)
2.6.3 Pohled do historie ochrany obyvatelstva a současné pojetí v České republice (Ivan Koleňák)
2.7 Jak (si) lidé běžně pomáhají (krizové řízení) (Bohumila Baštecká)
2.7.1 Posílení dobrého vztahu k sobě samému
2.7.2 Posílení dobrého vztahu k druhým
2.7.3 Posílení dobrého vztahu ke světu a zásvětí
2.7.4 Shrnutí: (profesionální) pomoc, která posiluje
2.8 Jak se lidé běžně učí, připravují a zocelují (odolnost a krizová připravenost) (Bohumila Baštecká)
2.8.1 Připravenost a odolnost ve vztahu k opakování události
2.8.2 Výchova k připravenosti: být připraven pře/žít
2.8.3 Odolnost (hodnoty, síly, ctnosti): být připraven zemřít
2.8.4 Souhrn o připravenosti, odolnosti a zvládání
2.9 Výkladové nesnáze mezi pojmy a resorty, napětí subjekt–objekt (Bohumila Baštecká)
2.9.1 Pojmosloví
2.9.2 „Objektivní“ situace a „subjektivní“ reakce na situaci
2.9.3 Spojeni v pomoci a bez/moci
2.9.4 Spojeni hodnotou lidské důstojnosti
3. PSYCHOSOCIÁLNÍ KRIZOVÁ POMOC A SPOLUPRÁCE ANEB POMOC LIDEM, RODINÁM, ORGANIZACÍM A OBCÍM ZASAŽENÝM (HROMADNÝMI) NEŠTĚSTÍMI
3.1 Vymezení psychosociální krizové pomoci a spolupráce (Bohumila Baštecká)
3.2 Východiska psychosociální krizové pomoci a spolupráce: postoje, hodnoty, zásady (Bohumila Baštecká)
3.2.1 Antropologický základ psychosociální krizové pomoci a spolupráce
3.2.2 Hodnoty
3.2.3 Zásady
3.3 Dosahování cílů psychosociální krizové pomoci a spolupráce (Bohumila Baštecká)
3.3.1 Povaha, prostředky a nástroje psychosociální krizové pomoci a spolupráce
3.3.2 Souřadnice psychosociální krizové pomoci a spolupráce
3.3.3 Pomáhající: rozmanitost rolí a úkolů v čase
4. OBLASTI, KTERÝM DNES VĚNUJEME ZVLÁŠTNÍ POZORNOST
4.1 Komunita a její rozvoj (Anna Juráčková)
4.1.1 Komunita
4.1.2 Vznik, podoby a cíle komunitních programů a přístupů
4.1.3 Komunitní sociální práce
4.1.4 Užití komunitních přístupů a jejich vývoj
4.1.5 Závěr
4.1.6 Literatura
4.2 Média a jejich úloha v souvislosti s neštěstími (Milan Kopecký)
4.2.1 Společenské souvislosti zpráv o neštěstí
4.2.2 Historické souvislosti zpráv o neštěstí
4.2.3 Publikum: příjemci zpráv
4.2.4 Novinář: tvůrce zpráv
4.2.5 Redakce a její fungování
4.2.6 Formy a žánry novinářské práce
4.2.7 Mediální agenda
4.2.8 Etika žurnalistiky
4.2.9 Komunikace s novináři
4.2.10 Mimořádná událost a zájem médií
4.2.11 Krizová komunikace s médii a prostřednictvím médií
4.2.12 Závěr
4.2.13 Použitá literatura a zdroje
4.2.14 Příloha: základní novinářské pojmy a hantýrka
4.3 Lidé migrující a kulturní kompetence (Eva Dohnalová)
4.3.1 Základní pojmy z oblasti migrace a členění migrace
4.3.2 Základní informace o migraci a integraci v mezinárodním a českém kontextu
4.3.3 Legislativní kontext pobytu cizinců v České republice
4.3.4 Psychosociální specifika integrace migrantů do hostitelské společnosti
4.3.5 Postoje, přesvědčení a postupy pro kulturně kompetentní praxi
4.3.6 Závěr
4.3.7 Literatura
4.4 Účelnost a účinnost pomoci: měření a hodnocení (Jana Vondráčková)
4.4.1 Vymezení pojmů
4.4.2 Měření a hodnocení účelnosti
4.4.3 Měření a hodnocení účinnosti
4.4.4 Závěr
4.4.5 Příloha 1: příklady kvantitativních hodnoticích technik
4.4.6 Příloha 2: kvalitativní postupy při hodnocení účelnosti – strategie participativního sběru dat
4.4.7 Literatura
5. KAŽDÁ UDÁLOST JE NOVÁ: PŘÍKLAD ŽELEZNIČNÍHO NEŠTĚSTÍ U STUDÉNKY V SRPNU 2008
5.1 Vracela jsem se domů z lázní (Naděžda Tomčíková)
5.2 Jsem občanem města Studénka (Rudolf Svoboda)
5.3 Respekt k sobě, druhým a životu (Bohumila Baštecká)
6. ZÁVĚR: PSYCHOSOCIÁLNÍ KRIZOVÁ SPOLUPRÁCE JAKO PROFESE (Bohumila Baštecká)
6.1 Známka profesionality: zaměření na smysl a hodnocení výsledku
6.2 Předmět oboru: společenství a člověk ve vztazích a sebepřesahu v souvislostech neštěstí
6.3 Rámec oboru: sdílená zasaženost, hodnoty, potřeby, uznání
6.4 Profese a občanství: patření, dlouhodobost, zdroje, sítě
6.5 Profese a (výzkumná) reflexe
6.6 Profese a uplatnění
PŘÍLOHY
Příloha 1: První občanské pomoci
Příloha 2: Vodítka pro kulturní analýzu – analýzu prostředí
Příloha 3: Příručka pro školy Když se stane neštěstí
AUTOŘI
LITERATURA VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONNÝCH NOREM
Další zákony
Literatura
REJSTŘÍK

O Autorovi

Baštecká Bohumila
Autorka působí jako psycholožka v oblasti sociální a klinické. Učí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zabývá se krizovou spoluprací po neštěstích, odolností, super vizí a poradenstvím. Je odbornou spolu/garantkou výcviků v supervizi a v krizové pomoci a spolupráci, spoluautorkou učebnice Základy klinické psychologie a vedoucí autorského kolektivu u knih Klinická psychologie v praxi, Terénní krizová práce, Psychologická encyklopedie (aplikovaná psychologie). Kontakt: bastecka@etf.cuni.cz

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 365 
E-kniha 329 
Tištěná 1 019 
E-kniha 917 
Tištěná 339 
E-kniha 305 
Tištěná 365 
E-kniha 329 
Tištěná 509 
E-kniha 458 
Tištěná 322 
E-kniha 290 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.