0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Rétorika

Vážnost mluveného slova, 2., aktualizované vydání
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
299
Poslední kusyi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 25.5.2018 16:12
i: 16938 n: 24730318r: 5788
E-kniha
PDF
254
Ihned ke stažení
i: 16939 n: 24769240r: 5788
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Druhé, aktualizované vydání úspěšné publikace přibližuje význam jazykové komunikace jak z hlediska běžného dorozumívání mezi lidmi, tak z hlediska správné mluvy odborné. Renomovaná autorka klade důraz na techniku mluveného projevu, na formy řečnických projevů a na psychologické aspekty rétorických dovedností. Připomíná nezbytnost péče o mluvené slovo v dnešní uspěchané informační společnosti. Nezapomíná ani na emoční stránku jazyka, na jeho skryté významy a role, na formy jeho užití ve společenském životě. Knihu ocení učitelé, studenti středních a vysokých škol, ale i všichni ti, kdo vystupují na veřejnosti.

Z obsahu knihy Rétorika

Úvod

Předmluva
Řeč - živý fenomén kultury
Člověk a kultura
Řeč a kulturní informace
Řeč mluvená a psaná (aktivní a pasivní kulturní genom)
Řeč a informační společnost
Klesající zájem o obecné problémy
Růst zájmu o správnou mluvu

1. Historie a současnost rétoriky
1.1 Zrod rétoriky ve starověkém Řecku
1.2 Římské řečnictví
1.3 Rétorika a středověk
1.4 Renesanční rétorika
1.5 Přínos české rétoriky

2. Technika mluveného projevu
2.1 Správné dýchání (respirace)
2.2 Tvoření a užívání hlasu (fonace)
2.3 Přesná a pečlivá výslovnost (artikulace)
2.3.1 Tvoření a výslovnost samohlásek
2.3.2 Tvoření a výslovnost souhlásek
2.4 Spisovná výslovnost
2.4.1 Samohlásky
2.4.2 Souhlásky
2.5 Výslovnost cizích slov
2.5.1 Zásady české výslovnosti přejatých slov
2.6 Vady výslovnosti
2.7 Zvuková modulace řečového projevu
2.7.1 Frázování
2.7.2 Větný přízvuk
2.7.3 Intonace
2.7.4 Mluvní tempo

3. Druhy řečnických projevů
3.1 Referát
3.2 Přednáška
3.2.1 Rozhlasová přednáška
3.3 Diskuzní příspěvěk
3.4 Slavnostní proslovy (proslov oslavný, smuteční, přípitek)
3.5 Řeč politická, řeč slavnostní, řeč soudní
3.6 Řeč (jazyk) bankovní
3.7 Veřejná informace, interview, tisková konference
3.7.1 Interview - vystoupení v rozhlase, televizi a v novinách
3.7.2 Tisková konference
3.8 Televizní vystoupení
3.9 Vyprávění

4. Výběr a využití řečnických jazykových prostředků
4.1 Slovní zásoba
4.2 Stavba vět
4.3 Jazykové prostředky umožňující navázání kontaktu s posluchači
4.4 Jazykové prostředky zvyšující účinnost řeči
4.5 Fráze ve veřejném projevu

5. Příprava a přednes mluveného projevu
5.1 Příprava řeči
5.1.1 Postup při zpracování
5.2 Úvod a závěr řeči
5.3 Přednes
5.3.1 Způsoby přednesu
5.3.2 Podmínky kultivovaného přednesu

6. Psychologické aspekty rétorických dovedností
6.1 Tréma a jak s ní pracovat
6.1.1 Reichovy zóny
6.1.2 Pohybové a dechové korekce zátěží
6.1.3 Dýchací aktivity
6.1.4 Protistresová organizace myšlení aneb Proč pozitivně myslet
6.2 Mimoslovní signály a jejich význam
6.2.1 Mimojazykové výrazové prostředky projevu

7. Cvičné texty k rozvoji rétorických dovedností
7.1 Nemotivované porušování slovesné vazby
7.1.1 Kontaminace
7.1.2 Zeugma
7.2 Anakolut
7.3 Nadužívání dějových substantiv
7.4 Synonyma
7.5 Nepravá vedlejší věta
7.6 Nadbytečná slova
7.7 Nevhodný pořádek slov ve větě
7.8 Klíč ke cvičením 1-8

8. Vybrané texty
8.1 Ukázka řečí politických
8.2 Ukázky textů dialogických
8.3 Ukázky textů humorných
8.4 Ukázky brněnské hantýrky

Literatura

Jmenný rejstřík

Tištěná kniha

Datum vydání: 22. 10. 2009
Katalogové číslo: 2172
ISBN: 978-80-247-3031-8
Formát / stran: 144×207, 232 stran
Edice: Psyché

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 3.3MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Rétorika
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 22. 10. 2009
Katalogové číslo: 2172
ISBN: 978-80-247-3031-8
Formát / stran: 144×207, 232 stran
Edice: Psyché

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 3.3MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Rétorika

Vážnost mluveného slova, 2., aktualizované vydání
Druhé, aktualizované vydání úspěšné publikace přibližuje význam jazykové komunikace jak z hlediska běžného dorozumívání mezi lidmi, tak z hlediska správné mluvy odborné. Renomovaná autorka klade důraz na techniku mluveného projevu, na formy řečnických projevů a na psychologické aspekty rétorických dovedností. Připomíná nezbytnost péče o mluvené slovo v dnešní uspěchané informační společnosti. Nezapomíná ani na emoční stránku jazyka, na jeho skryté významy a role, na formy jeho užití ve společenském životě. Knihu ocení učitelé, studenti středních a vysokých škol, ale i všichni ti, kdo vystupují na veřejnosti.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
299
Poslední kusyi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 25.5.2018 16:12
i: 16938 n: 24730318r: 5788
E-kniha
PDF
254
Ihned ke stažení
i: 16939 n: 24769240r: 5788

Z obsahu knihy Rétorika

Úvod

Předmluva
Řeč - živý fenomén kultury
Člověk a kultura
Řeč a kulturní informace
Řeč mluvená a psaná (aktivní a pasivní kulturní genom)
Řeč a informační společnost
Klesající zájem o obecné problémy
Růst zájmu o správnou mluvu

1. Historie a současnost rétoriky
1.1 Zrod rétoriky ve starověkém Řecku
1.2 Římské řečnictví
1.3 Rétorika a středověk
1.4 Renesanční rétorika
1.5 Přínos české rétoriky

2. Technika mluveného projevu
2.1 Správné dýchání (respirace)
2.2 Tvoření a užívání hlasu (fonace)
2.3 Přesná a pečlivá výslovnost (artikulace)
2.3.1 Tvoření a výslovnost samohlásek
2.3.2 Tvoření a výslovnost souhlásek
2.4 Spisovná výslovnost
2.4.1 Samohlásky
2.4.2 Souhlásky
2.5 Výslovnost cizích slov
2.5.1 Zásady české výslovnosti přejatých slov
2.6 Vady výslovnosti
2.7 Zvuková modulace řečového projevu
2.7.1 Frázování
2.7.2 Větný přízvuk
2.7.3 Intonace
2.7.4 Mluvní tempo

3. Druhy řečnických projevů
3.1 Referát
3.2 Přednáška
3.2.1 Rozhlasová přednáška
3.3 Diskuzní příspěvěk
3.4 Slavnostní proslovy (proslov oslavný, smuteční, přípitek)
3.5 Řeč politická, řeč slavnostní, řeč soudní
3.6 Řeč (jazyk) bankovní
3.7 Veřejná informace, interview, tisková konference
3.7.1 Interview - vystoupení v rozhlase, televizi a v novinách
3.7.2 Tisková konference
3.8 Televizní vystoupení
3.9 Vyprávění

4. Výběr a využití řečnických jazykových prostředků
4.1 Slovní zásoba
4.2 Stavba vět
4.3 Jazykové prostředky umožňující navázání kontaktu s posluchači
4.4 Jazykové prostředky zvyšující účinnost řeči
4.5 Fráze ve veřejném projevu

5. Příprava a přednes mluveného projevu
5.1 Příprava řeči
5.1.1 Postup při zpracování
5.2 Úvod a závěr řeči
5.3 Přednes
5.3.1 Způsoby přednesu
5.3.2 Podmínky kultivovaného přednesu

6. Psychologické aspekty rétorických dovedností
6.1 Tréma a jak s ní pracovat
6.1.1 Reichovy zóny
6.1.2 Pohybové a dechové korekce zátěží
6.1.3 Dýchací aktivity
6.1.4 Protistresová organizace myšlení aneb Proč pozitivně myslet
6.2 Mimoslovní signály a jejich význam
6.2.1 Mimojazykové výrazové prostředky projevu

7. Cvičné texty k rozvoji rétorických dovedností
7.1 Nemotivované porušování slovesné vazby
7.1.1 Kontaminace
7.1.2 Zeugma
7.2 Anakolut
7.3 Nadužívání dějových substantiv
7.4 Synonyma
7.5 Nepravá vedlejší věta
7.6 Nadbytečná slova
7.7 Nevhodný pořádek slov ve větě
7.8 Klíč ke cvičením 1-8

8. Vybrané texty
8.1 Ukázka řečí politických
8.2 Ukázky textů dialogických
8.3 Ukázky textů humorných
8.4 Ukázky brněnské hantýrky

Literatura

Jmenný rejstřík

O Autorovi

Buchtová Božena

Narodila se v roce 1947, je docentkou psychologie na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Habilitovala se prací K psychické dimenzi nezaměstnanosti. Problémem kultivující role práce pro člověka se výzkumně zabývá od roku 1980, nejprve v řadě gerontolo- gických studií (odchod člověka z aktivní pracovní činnosti do důchodu), pak v souvislosti s transformací české ekonomiky po listopadu 1989. Or-ganizovala tři konference s mezinárodní účastí k tématu n ezaměstnanosti – Psychologické a medicínské aspekty nezaměstnanosti (2000), Psychologie a nezaměstnanost. Zkušenosti a praxe (2004), Nezaměstnanost – technologické a sociální proměny práce (2007). Je spoluautorkou a editorkou knihy Nezaměstnanost. Psycho logický, ekonomický a sociální pr oblém (Praha: Grada Publishing 2002). Publikovala řadu studií o psychických důsledcích dlouhodobé ztráty práce, spolupracuje na mezinárodních výzkumných projektech. Byla hlavním řešitelem projektu Gra ntové agentury České republiky č. 407/11/0388 – „Nezaměstnanost a její důsledky pro rodinu a zdraví“.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 459
E-kniha 312 -20 %
Tištěná 319
Tištěná 149
E-kniha 176 -20 %
Tištěná 355
E-kniha 302

Novinky a akční nabídky knih

Vyberte témata, která vás zajímají:Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 


 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.