0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Rétorika

Vážnost mluveného slova, 2., aktualizované vydání

- 25 % z DMOC
Rétorika
-25 %
Sleva končí za
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 5788
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
254  191  -25 %
Ihned ke stažení
i: 16939 n: 24769240r: 5788
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Druhé, aktualizované vydání úspěšné publikace přibližuje význam jazykové komunikace jak z hlediska běžného dorozumívání mezi lidmi, tak z hlediska správné mluvy odborné. Renomovaná autorka klade důraz na techniku mluveného projevu, na formy řečnických projevů a na psychologické aspekty rétorických dovedností. Připomíná nezbytnost péče o mluvené slovo v dnešní uspěchané informační společnosti. Nezapomíná ani na emoční stránku jazyka, na jeho skryté významy a role, na formy jeho užití ve společenském životě. Knihu ocení učitelé, studenti středních a vysokých škol, ale i všichni ti, kdo vystupují na veřejnosti.

Sleva 25 % na vše končí za:

Z obsahu knihy Rétorika

Úvod

Předmluva
Řeč - živý fenomén kultury
Člověk a kultura
Řeč a kulturní informace
Řeč mluvená a psaná (aktivní a pasivní kulturní genom)
Řeč a informační společnost
Klesající zájem o obecné problémy
Růst zájmu o správnou mluvu

1. Historie a současnost rétoriky
1.1 Zrod rétoriky ve starověkém Řecku
1.2 Římské řečnictví
1.3 Rétorika a středověk
1.4 Renesanční rétorika
1.5 Přínos české rétoriky

2. Technika mluveného projevu
2.1 Správné dýchání (respirace)
2.2 Tvoření a užívání hlasu (fonace)
2.3 Přesná a pečlivá výslovnost (artikulace)
2.3.1 Tvoření a výslovnost samohlásek
2.3.2 Tvoření a výslovnost souhlásek
2.4 Spisovná výslovnost
2.4.1 Samohlásky
2.4.2 Souhlásky
2.5 Výslovnost cizích slov
2.5.1 Zásady české výslovnosti přejatých slov
2.6 Vady výslovnosti
2.7 Zvuková modulace řečového projevu
2.7.1 Frázování
2.7.2 Větný přízvuk
2.7.3 Intonace
2.7.4 Mluvní tempo

3. Druhy řečnických projevů
3.1 Referát
3.2 Přednáška
3.2.1 Rozhlasová přednáška
3.3 Diskuzní příspěvěk
3.4 Slavnostní proslovy (proslov oslavný, smuteční, přípitek)
3.5 Řeč politická, řeč slavnostní, řeč soudní
3.6 Řeč (jazyk) bankovní
3.7 Veřejná informace, interview, tisková konference
3.7.1 Interview - vystoupení v rozhlase, televizi a v novinách
3.7.2 Tisková konference
3.8 Televizní vystoupení
3.9 Vyprávění

4. Výběr a využití řečnických jazykových prostředků
4.1 Slovní zásoba
4.2 Stavba vět
4.3 Jazykové prostředky umožňující navázání kontaktu s posluchači
4.4 Jazykové prostředky zvyšující účinnost řeči
4.5 Fráze ve veřejném projevu

5. Příprava a přednes mluveného projevu
5.1 Příprava řeči
5.1.1 Postup při zpracování
5.2 Úvod a závěr řeči
5.3 Přednes
5.3.1 Způsoby přednesu
5.3.2 Podmínky kultivovaného přednesu

6. Psychologické aspekty rétorických dovedností
6.1 Tréma a jak s ní pracovat
6.1.1 Reichovy zóny
6.1.2 Pohybové a dechové korekce zátěží
6.1.3 Dýchací aktivity
6.1.4 Protistresová organizace myšlení aneb Proč pozitivně myslet
6.2 Mimoslovní signály a jejich význam
6.2.1 Mimojazykové výrazové prostředky projevu

7. Cvičné texty k rozvoji rétorických dovedností
7.1 Nemotivované porušování slovesné vazby
7.1.1 Kontaminace
7.1.2 Zeugma
7.2 Anakolut
7.3 Nadužívání dějových substantiv
7.4 Synonyma
7.5 Nepravá vedlejší věta
7.6 Nadbytečná slova
7.7 Nevhodný pořádek slov ve větě
7.8 Klíč ke cvičením 1-8

8. Vybrané texty
8.1 Ukázka řečí politických
8.2 Ukázky textů dialogických
8.3 Ukázky textů humorných
8.4 Ukázky brněnské hantýrky

Literatura

Jmenný rejstřík

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 3.27MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
- 25 % z DMOC i
DMOC = Doporučená maloobchodní cena
Rétorika
-25 %
Sleva končí za
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 3.27 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Rétorika

Vážnost mluveného slova, 2., aktualizované vydání

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 5788
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
254  191  -25 %
Ihned ke stažení
i: 16939 n: 24769240r: 5788
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Druhé, aktualizované vydání úspěšné publikace přibližuje význam jazykové komunikace jak z hlediska běžného dorozumívání mezi lidmi, tak z hlediska správné mluvy odborné. Renomovaná autorka klade důraz na techniku mluveného projevu, na formy řečnických projevů a na psychologické aspekty rétorických dovedností. Připomíná nezbytnost péče o mluvené slovo v dnešní uspěchané informační společnosti. Nezapomíná ani na emoční stránku jazyka, na jeho skryté významy a role, na formy jeho užití ve společenském životě. Knihu ocení učitelé, studenti středních a vysokých škol, ale i všichni ti, kdo vystupují na veřejnosti.

Sleva 25 % na vše končí za:

Z obsahu knihy Rétorika

Úvod

Předmluva
Řeč - živý fenomén kultury
Člověk a kultura
Řeč a kulturní informace
Řeč mluvená a psaná (aktivní a pasivní kulturní genom)
Řeč a informační společnost
Klesající zájem o obecné problémy
Růst zájmu o správnou mluvu

1. Historie a současnost rétoriky
1.1 Zrod rétoriky ve starověkém Řecku
1.2 Římské řečnictví
1.3 Rétorika a středověk
1.4 Renesanční rétorika
1.5 Přínos české rétoriky

2. Technika mluveného projevu
2.1 Správné dýchání (respirace)
2.2 Tvoření a užívání hlasu (fonace)
2.3 Přesná a pečlivá výslovnost (artikulace)
2.3.1 Tvoření a výslovnost samohlásek
2.3.2 Tvoření a výslovnost souhlásek
2.4 Spisovná výslovnost
2.4.1 Samohlásky
2.4.2 Souhlásky
2.5 Výslovnost cizích slov
2.5.1 Zásady české výslovnosti přejatých slov
2.6 Vady výslovnosti
2.7 Zvuková modulace řečového projevu
2.7.1 Frázování
2.7.2 Větný přízvuk
2.7.3 Intonace
2.7.4 Mluvní tempo

3. Druhy řečnických projevů
3.1 Referát
3.2 Přednáška
3.2.1 Rozhlasová přednáška
3.3 Diskuzní příspěvěk
3.4 Slavnostní proslovy (proslov oslavný, smuteční, přípitek)
3.5 Řeč politická, řeč slavnostní, řeč soudní
3.6 Řeč (jazyk) bankovní
3.7 Veřejná informace, interview, tisková konference
3.7.1 Interview - vystoupení v rozhlase, televizi a v novinách
3.7.2 Tisková konference
3.8 Televizní vystoupení
3.9 Vyprávění

4. Výběr a využití řečnických jazykových prostředků
4.1 Slovní zásoba
4.2 Stavba vět
4.3 Jazykové prostředky umožňující navázání kontaktu s posluchači
4.4 Jazykové prostředky zvyšující účinnost řeči
4.5 Fráze ve veřejném projevu

5. Příprava a přednes mluveného projevu
5.1 Příprava řeči
5.1.1 Postup při zpracování
5.2 Úvod a závěr řeči
5.3 Přednes
5.3.1 Způsoby přednesu
5.3.2 Podmínky kultivovaného přednesu

6. Psychologické aspekty rétorických dovedností
6.1 Tréma a jak s ní pracovat
6.1.1 Reichovy zóny
6.1.2 Pohybové a dechové korekce zátěží
6.1.3 Dýchací aktivity
6.1.4 Protistresová organizace myšlení aneb Proč pozitivně myslet
6.2 Mimoslovní signály a jejich význam
6.2.1 Mimojazykové výrazové prostředky projevu

7. Cvičné texty k rozvoji rétorických dovedností
7.1 Nemotivované porušování slovesné vazby
7.1.1 Kontaminace
7.1.2 Zeugma
7.2 Anakolut
7.3 Nadužívání dějových substantiv
7.4 Synonyma
7.5 Nepravá vedlejší věta
7.6 Nadbytečná slova
7.7 Nevhodný pořádek slov ve větě
7.8 Klíč ke cvičením 1-8

8. Vybrané texty
8.1 Ukázka řečí politických
8.2 Ukázky textů dialogických
8.3 Ukázky textů humorných
8.4 Ukázky brněnské hantýrky

Literatura

Jmenný rejstřík

O Autorovi

Buchtová Božena
Autorka je docentkou psychologie na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Přednáší aplikovanou psychologii pro ekonomy, vede kurzy rétoriky, působí v podnikové praxi. Dlouhodobě se zabývá problémem kultivující role práce pro člověka, a to v řadě gerontologických studií (odchod člověka z aktivní činnosti do důchodu), i ztrátou práce v důsledku transformace české ekonomiky po roce 1989. Habilitovala se prací K psychologické dimenzi nezaměstnanosti.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 419  -25 %
E-kniha 356  -25 %
Tištěná 412  -25 %
Tištěná 344  -25 %
E-kniha 293  -25 %
Tištěná 269  -25 %
E-kniha 229  -25 %
Tištěná 374  -25 %
E-kniha 318  -25 %
Tištěná 344  -25 %
E-kniha 293  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.