0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Rétorika a prezentace

Jak s jistotou prezentovat a působivě přednášet - 7., aktualizované vydání
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodánr: 5094
Sedmé, aktualizované vydání velmi úspěšné publikace o prezentaci a slovním projevu je určeno manažerům a vedoucím projektů, specialistům, prodejcům, lektorům, konzultantům a všem, kteří prezentují sami sebe, firmu, produkt či myšlenky, kteří přednášejí, lektorují či jinak veřejně vystupují. Kniha je výjimečná tím, že nabízí velké množství konkrétních ukázek, jak pracovat se slovy, písmem a obrazem. Poskytuje mnoho praktických rad, návodů a tipů, jak účinně vystavět strukturu a argumenty projevu, jak ovlivnit a přesvědčit posluchače řečí svého těla, jak zajímavě a názorně přiblížit náročná témata, jak používat technické prostředky při prezentaci, jak zvládnout nepříjemné otázky a nepříznivé reakce od publika a mnoho dalšího.

Z obsahu knihy Rétorika a prezentace

Předmluva 13
Úvod: Proč se snažit? 15
Záplava informací a časová tíseň 15
Investice do prezentace se vyplatí 15
Prezentace: recept na úspěch v nových podmínkách 17
Prezentace je víc než rétorika 17
Přednáška jako komplexní umělecké dílo plné fantazie 18
Co znamená aktuální technologie? 18
1 Od MÉHO nápadu k TVÉMU přesvědčení - jak připravit poutavou prezentaci 19
Sedm kroků, jak přesvědčit 19
Proč může trocha disciplíny ušetřit hodně času a peněz 19
2 Není prezentace jako prezentace - jak postupovat při jednotlivých typech 23
Deset typů prezentací 23
Sprint nebo maratón? 24
"Cifršpiónii" a "vědátořii" 26
Co to znamená "emocionálně přesvědčitt"? 26
3 Obsah nebo obal? Věcná správnost informace nestačí! 27
Stačí nápad, aneb kde se bere mléko v hrníčku? 27
Prezentátor jako šéfkuchař 27
Jaký význam má obal? 29
Čeho je moc, toho je příliš 30
Pozor na vyumělkovaný obal! 32
4 Tabule, fólie, datový projektor... Jaké médium je vhodné pro daný účel?
A kolik jich můžeme použít najednou? 33
Jaké médium? Volba, kterou často vůbec nemáme 33
Výhody a nevýhody důležitých pomůcek pro prezentaci 34
Pronájem nebo koupě? 40
Projekce - záludnosti prázdné plochy 40
Změna média: kdy a proč? 41
Mám použít "silnéé" nebo "slabéé" médium? 43
KROK 1
Strategická koncepce (1) - orientace na?cílovou skupinu a stanovení cíle 45
5 Co koho zajímá? Analýza publika a přizpůsobení informací cílové skupině 47
Když nebudete ani analyzovat, ani přizpůsobovat... 47
Co zajímá posluchače? 49
HLEDÁČEK - homogenní skupina nebo rozhodující cílová osoba pod lupou 50
Terčová analýza pro malé skupiny a různé zájmy 53
Specifický případ: Nehomogenní skupina 55
Blesková analýza cílové skupiny 56
6 Stanovte cíl! 59
Je formulace cíle zbytečnou námahou? 59
Jak formulovat cíle zaměřené na výsledek 59
Oficiální cíle nestačí! 61
Zůstaňte nohama na zemi 65
KROK 2
Strategická koncepce (2) - Přesvědčivě strukturujte informace a argumenty 67
7 Méně je více - pětiminutová prezentace 69
Nikdo nemá čas! 69
Detaily později - ale s vyměněnými rolemi! 71
Kritická půlstránka - co se můžeme naučit od?poradenské firmy McKinsey & Co. 71
8 Struktura prezentace (1) - Informace a ARGUmenty vhodně
STRUKTurovat 75
Přesvědčit nebo informovat? 75
Systém ARGUstrukt, technika pro přesvědčivé prezentace 77
Logická kontrola: neodporuje si vaše argumentace? 83
Profesionální trik: titulek a řešení 84
Podložit tvrzení - přidat do argumentace fakta a detaily! 85
9 Struktura prezentace (2): Jasně STRUKTurované INFOrmace 89
Systém INFOstrukt pro kompaktní informační prezentace 89
Logická kontrola: je pořadí jednotlivých "chodůů" správně? 90
Menu a rámec - známka profesionality 91
Přehledné členění odborných znalostí - vnitřní struktura informačních prezentací 93
10 Struktury pro všechny případy - od tří do padesáti minut 97
Někdy je i pět minut příliš 97
Delší prezentace 99
Odborný referát 99
Formát "byznys plánuu" 101
Psycho-logika argumentace 102
KROK 3
Vizuální koncepce - cesta k obrázku 105
11 "Vizualizovatt" - proč funguje názorná komunikace s obrázky lépe 107
"Prezentátoři s vizuálními pomůckami působí přesvědčivějii" 107
"Vizualizační filtrr": omezíte se jen na podstatné 110
Dvě mozkové hemisféry: prezentujte digitálně a analogově! 111
Paleta vizuálních řešení - od digitálně abstraktních po analogově konkrétní 113
12 Od informace k obrázku - jak funguje proces vizualizace 117
Vizualizace zaměřená na cíl - praktická cesta k vhodným pomůckám 117
Berte v úvahu časové možnosti - kolik "obrázkůů" potřebujete? 120
Obrázek ano či ne? "Pravidlo tří PP" 122
13 Texty a tabulky - výstižně prezentovat holá fakta 125
Tři požadavky na "nezáživnéé" texty a tabulky: čitelnost, přehlednost, atraktivita 126
První krok: Seznamy s odrážkami - stručné texty nabité informacemi 127
Tabulky s textem - systém pro image, drama pro prezentaci! 130
Tabulky s čísly - analyzovat nebo prezentovat? 131
14 Grafy místo hory čísel - co je přesvědčivější, koláče, sloupce nebo? spojnice? 137
Jak se z čísel stanou obrázky 137
Nejdříve stanovte sdělení, pak volte typ grafu! 138
Pravidla a úskalí přípravy grafů 141
15 Strukturní schémata - komplexní souvislosti a abstraktní obsah 147
Jak vytvářet strukturní schémata 148
16 I pro velmi seriózně působící přednášející: nebojte se symbolů a názorných prvků! 157
Symboly - od zcela abstraktních až po naprosto konkrétní 159
Počítačové symboly: zlatý důl nebo skrytá past? 162
17 Karikatury - pregnantně podpořte svá tvrzení několika čarami 173
Karikatura - trefit do černého několika čarami 173
18 Jděte na to konkrétně: plány, fotografie, vzorky 181
Technické nákresy pomáhají a objasňují 181
Předvádění a vzorky - realita při přednášce 183
KROK 4
Vizuální ztvárnění - od nápadu po "supersnímekk" 187
19 Pravidla práce - na co byste měli dát pozor u všech pomůcek 189
Pět základních pravidel 189
Text a písmo: jednoduché a čitelné! 190
Čáry, plochy, tvary 193
Jak vytvořit obrázek? 194
Jsou barevné obrázky lepší? 194
...a co když neumím kreslit? 196
Co se můžete naučit od profesionálních designérů 197
20 Fólie do zpětného projektoru - přesvědčte pomocí (stále ještě!) nejrozšířenějšího
média 199
Recepty, tipy a triky pro přípravu fólií 200
21 Diapozitivy - na co musíte dbát, aby se ze série diapozitivů stala působivá přednáška 207
Jak působí barvy? 209
Reprodukce a velikosti písma 210
Technologie pro přednášku s diapozitivy 210
22 Grafika vytvořená na počítači - jakou pomoc můžete očekávat od elektroniky 213
Počítač ano nebo ne? 213
Od nápadu k elektronickému zpracování... 213
...od obrazovky k prezentaci 213
Který počítačový program je ten pravý? 216
Nástrahy počítače 217
Příprava obrázků na počítači: využívejte grafické programy správně 217
Symboly - trochu kreativity prosím! 220
Tipy pro fólie do zpětného projektoru z počítače 221
KROK 5
Správné používání médií a techniky 227
23 Veďte pohled a pozornost publika - na co byste si měli dávat pozor u všech prezentačních médií 229
Deset faktů, která nelze beztrestně ignorovat 229
Vaše místo v místnosti a jak povedete pohled publika 231
Kritických pět kroků u každého obrázku 233
Umění vést pohled - aneb neukazujte publiku záda 238
24
Zpětný projektor - umění vytěžit z jednoduchého média VÍCE než ostatní 243
Máte sedět nebo stát? 243
Kam postavíte přístroje - a kam se postavíte vy 245
Praktické tipy pro prezentace se zpětným projektorem 250
Striptýz při prezentaci? 252
Kreslit a zároveň mluvit při práci s projektorem 254
25 Přednáška s diapozitivy - jak se nestát uspávačem 257
Příprava projekční místnosti 258
Výběr materiálu 259
Různé tipy pro přednášky 260
26 Datová projekce - chůze po laně se stává rutinou 263
Série elektronických snímků (počítačové prezentace/powerpointové prezentace) 263
Počítačová prezentace: náročná akrobacie 266
"Co by se stalo, kdyby...??" - analýza "naživoo" během diskuse 269
27 Flipchart - vzbuďte zájem nejjednoduššími prostředky 273
K čemu je dnes ještě flipchart? 273
Na co je třeba dbát při nákupu 274
Práce na flipchartu - rozvržení 274
...a po přednášce? 276
28 Multimédia a video - pohyblivé a ozvučené obrázky při prezentaci 279
Film, který vytváří image nebo poskytuje informace? 280
Multimédia - co to vlastně je? 281
Kdy multimédium nejlépe použijete? 282
Multimédium - dobrá investice? 284
Multimédia nejsou pro osobní prezentaci! 285
KROK 6
Vaše vystupování - přednášejte přesvědčivě 287
29 Postoj, oční kontakt, gesta - a jak uplatnit přebytečnou energii 289
Jak půjdete cílové skupině úspěšně na nervy 289
Roztěkaně a strnule místo sebejistě a přesvědčivě 289
Tři cesty, jak se zbavit trémy: příprava tématu, mentální příprava, fyzická
příprava 290
Metoda čtyř vět pro pozitivní přístup 292
Aktivní oční kontrola - vaše hráz před vizuální záplavou podnětů 292
Dvojí strategie pro jisté a podnětné působení: postoj a tři ventily energie 294
30 A co jazyk? - tipy pro zlepšení verbálního projevu 303
Kdo si dává načas, působí jistěji! 304
Mluvit při výměně obrázků? 305
31 Zahájení přednášky - co vám pomůže ke zdařilému startu 309
Za 30 sekund dostanete nálepku! 309
Příprava vstupu na scénu 310
Specifický případ: zahajujete jako školitel 312
Další tipy proti trémě 317
32 Závěr prezentace - jak ve svůj prospěch využijete rozhodující poslední dojem 321
Na čem záleží? Na prvním nebo na posledním dojmu? 321
Využijte šanci výrazného závěru! 321
KROK 7
Interaktivní strategie pro kritické okamžiky 327
33 Vrcholy a upíři - aneb jak v citlivých momentech směřovat pozornost na?správné
objekty 329
Pozornost klesá po pěti minutách... 329
Upoutání pozornosti - "teď pozor!!" 329
Srdečné pozdravy od hraběte Drákuly - upíři při přednášce 331
Když se začne zívat... 332
...z nudy! 333
34 Pomoc, potíže!!! Zabraňte, aby se z malých lapálií staly velké katastrofy 335
Příprava - krizový scénář 335
Publikum si nehody nepřeje 336
35 Otázky a námitky - jak si zajistíte úspěch v diskusi 339
Pět jednoduchých otázek pro přípravu 339
Zvládání diskuse 345
36 Rušitelé a škůdci - chraňte se před úmyslnou a neúmyslnou sabotáží! 349
Strategie proti vyrušování 350
Co bude, když... typické případy rušení 350
37 Pravidla a přehledy pro spolehlivý průběh 357
Řečnický pult a ostatní bariéry 357
Spontánní média 357
Přehledy, které vám usnadní život 360
Eliminujte zdroje poruch PŘEDEM! 360
Písemné materiály 360
Jak s rukopisem - hlavně: nepředčítat! 362
Plánovaní a kontrola času 363
Časové rezervy na začátek a na konec 364
Příloha 1
Sedm zlatých pravidel pro přípravu 365
Příloha 2
Sedm zlatých pravidel pro vlastní vystoupení 366
Příloha 3 Analýza cílové skupiny 367
Příloha 4
Vzory k okopírování 370

Titul Rétorika a prezentace byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Rétorika a prezentace

Jak s jistotou prezentovat a působivě přednášet - 7., aktualizované vydání
Sedmé, aktualizované vydání velmi úspěšné publikace o prezentaci a slovním projevu je určeno manažerům a vedoucím projektů, specialistům, prodejcům, lektorům, konzultantům a všem, kteří prezentují sami sebe, firmu, produkt či myšlenky, kteří přednášejí, lektorují či jinak veřejně vystupují. Kniha je výjimečná tím, že nabízí velké množství konkrétních ukázek, jak pracovat se slovy, písmem a obrazem. Poskytuje mnoho praktických rad, návodů a tipů, jak účinně vystavět strukturu a argumenty projevu, jak ovlivnit a přesvědčit posluchače řečí svého těla, jak zajímavě a názorně přiblížit náročná témata, jak používat technické prostředky při prezentaci, jak zvládnout nepříjemné otázky a nepříznivé reakce od publika a mnoho dalšího.
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodánr: 5094

Z obsahu knihy Rétorika a prezentace

Předmluva 13
Úvod: Proč se snažit? 15
Záplava informací a časová tíseň 15
Investice do prezentace se vyplatí 15
Prezentace: recept na úspěch v nových podmínkách 17
Prezentace je víc než rétorika 17
Přednáška jako komplexní umělecké dílo plné fantazie 18
Co znamená aktuální technologie? 18
1 Od MÉHO nápadu k TVÉMU přesvědčení - jak připravit poutavou prezentaci 19
Sedm kroků, jak přesvědčit 19
Proč může trocha disciplíny ušetřit hodně času a peněz 19
2 Není prezentace jako prezentace - jak postupovat při jednotlivých typech 23
Deset typů prezentací 23
Sprint nebo maratón? 24
"Cifršpiónii" a "vědátořii" 26
Co to znamená "emocionálně přesvědčitt"? 26
3 Obsah nebo obal? Věcná správnost informace nestačí! 27
Stačí nápad, aneb kde se bere mléko v hrníčku? 27
Prezentátor jako šéfkuchař 27
Jaký význam má obal? 29
Čeho je moc, toho je příliš 30
Pozor na vyumělkovaný obal! 32
4 Tabule, fólie, datový projektor... Jaké médium je vhodné pro daný účel?
A kolik jich můžeme použít najednou? 33
Jaké médium? Volba, kterou často vůbec nemáme 33
Výhody a nevýhody důležitých pomůcek pro prezentaci 34
Pronájem nebo koupě? 40
Projekce - záludnosti prázdné plochy 40
Změna média: kdy a proč? 41
Mám použít "silnéé" nebo "slabéé" médium? 43
KROK 1
Strategická koncepce (1) - orientace na?cílovou skupinu a stanovení cíle 45
5 Co koho zajímá? Analýza publika a přizpůsobení informací cílové skupině 47
Když nebudete ani analyzovat, ani přizpůsobovat... 47
Co zajímá posluchače? 49
HLEDÁČEK - homogenní skupina nebo rozhodující cílová osoba pod lupou 50
Terčová analýza pro malé skupiny a různé zájmy 53
Specifický případ: Nehomogenní skupina 55
Blesková analýza cílové skupiny 56
6 Stanovte cíl! 59
Je formulace cíle zbytečnou námahou? 59
Jak formulovat cíle zaměřené na výsledek 59
Oficiální cíle nestačí! 61
Zůstaňte nohama na zemi 65
KROK 2
Strategická koncepce (2) - Přesvědčivě strukturujte informace a argumenty 67
7 Méně je více - pětiminutová prezentace 69
Nikdo nemá čas! 69
Detaily později - ale s vyměněnými rolemi! 71
Kritická půlstránka - co se můžeme naučit od?poradenské firmy McKinsey & Co. 71
8 Struktura prezentace (1) - Informace a ARGUmenty vhodně
STRUKTurovat 75
Přesvědčit nebo informovat? 75
Systém ARGUstrukt, technika pro přesvědčivé prezentace 77
Logická kontrola: neodporuje si vaše argumentace? 83
Profesionální trik: titulek a řešení 84
Podložit tvrzení - přidat do argumentace fakta a detaily! 85
9 Struktura prezentace (2): Jasně STRUKTurované INFOrmace 89
Systém INFOstrukt pro kompaktní informační prezentace 89
Logická kontrola: je pořadí jednotlivých "chodůů" správně? 90
Menu a rámec - známka profesionality 91
Přehledné členění odborných znalostí - vnitřní struktura informačních prezentací 93
10 Struktury pro všechny případy - od tří do padesáti minut 97
Někdy je i pět minut příliš 97
Delší prezentace 99
Odborný referát 99
Formát "byznys plánuu" 101
Psycho-logika argumentace 102
KROK 3
Vizuální koncepce - cesta k obrázku 105
11 "Vizualizovatt" - proč funguje názorná komunikace s obrázky lépe 107
"Prezentátoři s vizuálními pomůckami působí přesvědčivějii" 107
"Vizualizační filtrr": omezíte se jen na podstatné 110
Dvě mozkové hemisféry: prezentujte digitálně a analogově! 111
Paleta vizuálních řešení - od digitálně abstraktních po analogově konkrétní 113
12 Od informace k obrázku - jak funguje proces vizualizace 117
Vizualizace zaměřená na cíl - praktická cesta k vhodným pomůckám 117
Berte v úvahu časové možnosti - kolik "obrázkůů" potřebujete? 120
Obrázek ano či ne? "Pravidlo tří PP" 122
13 Texty a tabulky - výstižně prezentovat holá fakta 125
Tři požadavky na "nezáživnéé" texty a tabulky: čitelnost, přehlednost, atraktivita 126
První krok: Seznamy s odrážkami - stručné texty nabité informacemi 127
Tabulky s textem - systém pro image, drama pro prezentaci! 130
Tabulky s čísly - analyzovat nebo prezentovat? 131
14 Grafy místo hory čísel - co je přesvědčivější, koláče, sloupce nebo? spojnice? 137
Jak se z čísel stanou obrázky 137
Nejdříve stanovte sdělení, pak volte typ grafu! 138
Pravidla a úskalí přípravy grafů 141
15 Strukturní schémata - komplexní souvislosti a abstraktní obsah 147
Jak vytvářet strukturní schémata 148
16 I pro velmi seriózně působící přednášející: nebojte se symbolů a názorných prvků! 157
Symboly - od zcela abstraktních až po naprosto konkrétní 159
Počítačové symboly: zlatý důl nebo skrytá past? 162
17 Karikatury - pregnantně podpořte svá tvrzení několika čarami 173
Karikatura - trefit do černého několika čarami 173
18 Jděte na to konkrétně: plány, fotografie, vzorky 181
Technické nákresy pomáhají a objasňují 181
Předvádění a vzorky - realita při přednášce 183
KROK 4
Vizuální ztvárnění - od nápadu po "supersnímekk" 187
19 Pravidla práce - na co byste měli dát pozor u všech pomůcek 189
Pět základních pravidel 189
Text a písmo: jednoduché a čitelné! 190
Čáry, plochy, tvary 193
Jak vytvořit obrázek? 194
Jsou barevné obrázky lepší? 194
...a co když neumím kreslit? 196
Co se můžete naučit od profesionálních designérů 197
20 Fólie do zpětného projektoru - přesvědčte pomocí (stále ještě!) nejrozšířenějšího
média 199
Recepty, tipy a triky pro přípravu fólií 200
21 Diapozitivy - na co musíte dbát, aby se ze série diapozitivů stala působivá přednáška 207
Jak působí barvy? 209
Reprodukce a velikosti písma 210
Technologie pro přednášku s diapozitivy 210
22 Grafika vytvořená na počítači - jakou pomoc můžete očekávat od elektroniky 213
Počítač ano nebo ne? 213
Od nápadu k elektronickému zpracování... 213
...od obrazovky k prezentaci 213
Který počítačový program je ten pravý? 216
Nástrahy počítače 217
Příprava obrázků na počítači: využívejte grafické programy správně 217
Symboly - trochu kreativity prosím! 220
Tipy pro fólie do zpětného projektoru z počítače 221
KROK 5
Správné používání médií a techniky 227
23 Veďte pohled a pozornost publika - na co byste si měli dávat pozor u všech prezentačních médií 229
Deset faktů, která nelze beztrestně ignorovat 229
Vaše místo v místnosti a jak povedete pohled publika 231
Kritických pět kroků u každého obrázku 233
Umění vést pohled - aneb neukazujte publiku záda 238
24
Zpětný projektor - umění vytěžit z jednoduchého média VÍCE než ostatní 243
Máte sedět nebo stát? 243
Kam postavíte přístroje - a kam se postavíte vy 245
Praktické tipy pro prezentace se zpětným projektorem 250
Striptýz při prezentaci? 252
Kreslit a zároveň mluvit při práci s projektorem 254
25 Přednáška s diapozitivy - jak se nestát uspávačem 257
Příprava projekční místnosti 258
Výběr materiálu 259
Různé tipy pro přednášky 260
26 Datová projekce - chůze po laně se stává rutinou 263
Série elektronických snímků (počítačové prezentace/powerpointové prezentace) 263
Počítačová prezentace: náročná akrobacie 266
"Co by se stalo, kdyby...??" - analýza "naživoo" během diskuse 269
27 Flipchart - vzbuďte zájem nejjednoduššími prostředky 273
K čemu je dnes ještě flipchart? 273
Na co je třeba dbát při nákupu 274
Práce na flipchartu - rozvržení 274
...a po přednášce? 276
28 Multimédia a video - pohyblivé a ozvučené obrázky při prezentaci 279
Film, který vytváří image nebo poskytuje informace? 280
Multimédia - co to vlastně je? 281
Kdy multimédium nejlépe použijete? 282
Multimédium - dobrá investice? 284
Multimédia nejsou pro osobní prezentaci! 285
KROK 6
Vaše vystupování - přednášejte přesvědčivě 287
29 Postoj, oční kontakt, gesta - a jak uplatnit přebytečnou energii 289
Jak půjdete cílové skupině úspěšně na nervy 289
Roztěkaně a strnule místo sebejistě a přesvědčivě 289
Tři cesty, jak se zbavit trémy: příprava tématu, mentální příprava, fyzická
příprava 290
Metoda čtyř vět pro pozitivní přístup 292
Aktivní oční kontrola - vaše hráz před vizuální záplavou podnětů 292
Dvojí strategie pro jisté a podnětné působení: postoj a tři ventily energie 294
30 A co jazyk? - tipy pro zlepšení verbálního projevu 303
Kdo si dává načas, působí jistěji! 304
Mluvit při výměně obrázků? 305
31 Zahájení přednášky - co vám pomůže ke zdařilému startu 309
Za 30 sekund dostanete nálepku! 309
Příprava vstupu na scénu 310
Specifický případ: zahajujete jako školitel 312
Další tipy proti trémě 317
32 Závěr prezentace - jak ve svůj prospěch využijete rozhodující poslední dojem 321
Na čem záleží? Na prvním nebo na posledním dojmu? 321
Využijte šanci výrazného závěru! 321
KROK 7
Interaktivní strategie pro kritické okamžiky 327
33 Vrcholy a upíři - aneb jak v citlivých momentech směřovat pozornost na?správné
objekty 329
Pozornost klesá po pěti minutách... 329
Upoutání pozornosti - "teď pozor!!" 329
Srdečné pozdravy od hraběte Drákuly - upíři při přednášce 331
Když se začne zívat... 332
...z nudy! 333
34 Pomoc, potíže!!! Zabraňte, aby se z malých lapálií staly velké katastrofy 335
Příprava - krizový scénář 335
Publikum si nehody nepřeje 336
35 Otázky a námitky - jak si zajistíte úspěch v diskusi 339
Pět jednoduchých otázek pro přípravu 339
Zvládání diskuse 345
36 Rušitelé a škůdci - chraňte se před úmyslnou a neúmyslnou sabotáží! 349
Strategie proti vyrušování 350
Co bude, když... typické případy rušení 350
37 Pravidla a přehledy pro spolehlivý průběh 357
Řečnický pult a ostatní bariéry 357
Spontánní média 357
Přehledy, které vám usnadní život 360
Eliminujte zdroje poruch PŘEDEM! 360
Písemné materiály 360
Jak s rukopisem - hlavně: nepředčítat! 362
Plánovaní a kontrola času 363
Časové rezervy na začátek a na konec 364
Příloha 1
Sedm zlatých pravidel pro přípravu 365
Příloha 2
Sedm zlatých pravidel pro vlastní vystoupení 366
Příloha 3 Analýza cílové skupiny 367
Příloha 4
Vzory k okopírování 370

Zajímavé odkazy

 • Základní informace o prezentačních dovednostech najdete na www.uspesnaprezentace.cz
 • Hodnocení čtenářů

  Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

  Zobrazit všechny recenze Přihlásit

  Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

  Tištěná 310 -15 %
  Tištěná 186 -15 %
  E-kniha 186
  Tištěná 144 -15 %
  E-kniha 144
  Tištěná 144 -15 %
  E-kniha 144
  Tištěná 339 -15 %
  Tištěná 186 -15 %
  E-kniha 186

  Novinky a akční nabídky knih

  Vyberte témata, která vás zajímají:


  Pole zanechte prosím prázdné

  Přihlásit

  Přihlásit přes sociální sítě:

  Registrace

   
  Síla hesla:
   

   

  Fakturační adresa

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace