0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Řízení výroby a nákupu

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 3996
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
492  443 
Ihned ke stažení
i: 23552 n: 24770178r: 3996
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
První česká publikace, která se zabývá řízením primárních rozhodujících funkcí hodnototvorného řetězce firmy, tj. výrobou, nákupem a prodejem, v jejich nezbytně integrované podobě. Je určena manažeřům a specialistům výroby, nákupu a logistiky a vysokoškolským studentům. V knize zkušených odborníků se dozvíte, že pro odstranění manažerských problémů, zvýšení efektivnosti celé firmy a zajištění konkurenceschopnosti je nezbytné propojení řízení výroby, nákupu a marketingu a přijetí marketingové koncepce podnikání. Od poznání strategických a taktických manažerských přístupů dospějete k nutnosti integrace prodeje, výroby a nákupu na úrovni operativního řízení, seznámíte se s postupem tvorby sortimentního plánu podniku za plné účasti výroby a nákupu a s jednotlivými nástrojemi a metodami, bez nichž integrace není realizovatelná. Řízení výroby je podrobně vysvětleno jako sestavení a práce s operativními plány, využití kontrolingu, nasazení příslušných řídících metod a realizace a vyhodnocování změn. Zcela nový pohled je věnován nákupu. Podrobně se seznámíte se zásadami aktivního nákupu a s podstatou nákupního marketingu. Postupně budete dovedeni k poznání nezbytnosti vytváření mezipodnikových sítí, aliancí a kooperací, a poznáte organizační a informační principy supply chain managementu. Výklad ilustruje velké množství praktických příkladů. Kniha nemá na trhu konkurenci a nemůže být nahrazena ani literaturou z oblasti logistiky.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Řízení výroby a nákupu

O autorech 11

Slovo úvodem 13
ČÁST I
VÝVOJ PODMÍNEK ŘÍZENÍ 17
1. Základní charakteristiky současné průmyslové výroby 19
1.1 Dynamika a komplexnost - tendence rozvoje řízení výroby 21
1.2 Požadavky na management výroby 24
1.3 Permanentní inovace - klíčový úkol řízení výroby 26
1.4 Cílový úkol - tvorba hodnoty pro zákazníka 30
1.5 Přizpůsobení organizace výroby 32
2. Od dělby práce k podnikovým sítím 35
2.1 Proces zeštíhlení výroby 35
2.1.1 Hypersoutěž a analýza produktu 35
2.1.2 Specializace 37
2.1.3 Integrace 37
2.1.4 Koordinace 38
2.1.5 Hledání nového - strategie pro odvážné 39
2.2 Propojení v sítích 46
2.2.1 Budování sítí 48
2.2.2 Úkoly managementu podnikových sítí 49
2.2.3 Virtuální podnik jako specifická síť 51
2.3 Změny přístupů v rámci sítě 53
3. Tržní orientace firmy 55
3.1 Střety marketingu 55
3.2 Rozpory marketingu s ostatními články hodnototvorného řetězce 57
3.3 Cesty řešení rozporů 59
3.3.1 Přijetí marketingové filozofie - jednotná koncepce řízení 59
3.3.2 Management produktu 62
3.3.3 Komplexní standardizace 65
3.3.4 Integrace na úrovni provozní, realizace systému operativního řízení výroby 65
3.3.5 Struktura organizace řízení, realizace procesního řízení 66
3.3.6 Intenzivní uplatnění principu řízení dodavatelského řetězce (Supply Chain Management) 66
ČÁST II
KOMPLEXNÍ STANDARDIZACE 69
4. Komplexní standardizace 71
5. Standardizace výstupních prvků a její vliv na normativní základnu řízení firmy 77
5.1 Podstata konstrukční standardizace 77
5.2 Stavebnicová konstrukce produktu 79
5.3 Stavebnicová tvorba technologických postupů a technicko-hospodářských norem 87
5.4 Kusovníky 90
6. Standardizace řídícího procesu 97
7. Standardizace věcných vstupních prvků výrobního procesu 99
8. Standardizace činností a způsobů přeměn ve výrobním procesu 103
8.1 Obsah technologické standardizace 103
8.2 Postup při vytváření podkladů technologické standardizace 104
9. Standardizace vztahů ve spotřebě a využití výrobních činitelů 107
9.1 Obsah a funkce technicko-hospodářských norem 107
9.2 Třídění THN a předpoklady jejich tvorby 108
9.3 Kapacitní normy 110
9.4 Technicko-hospodářské normy spotřeby času 111
9.4.1 Pohybové studie 112
9.4.2 Časové studie 114
9.5 Technicko-hospodářské normy spotřeby materiálu 118
9.6 Normy zásob 120
10. Standardizace kombinací při operativním řízení výroby 131
10.1 Velikost výrobní dávky 132
10.2 Výrobní takt a rytmus 134
10.3 Průběžná doba výroby 135
10.4 Výrobní předstih 139
10.5 Zásoby rozpracované výroby 140
10.6 Standardní plán práce linky 145
10.7 Podíl jakostních tříd výrobků 146
11. Význam standardizace pro zvýšení flexibility a konkurenční schopnosti firmy 147
11.1 Urychlení uvedení produktu na trh 148
11.2 Plnění požadavků zákazníka 150
11.3 Hledisko řízení výroby (hmotného toku) 151
ČÁST III
MANAGEMENT A TYPOLOGIE SYSTÉMU 155
12. Management nákupu, výroby a odbytu 157
12.1 Nástroje managementu 158
12.2 Aktivity a dovednosti dle úrovně managementu 169
12.3 Strategický management 171
12.4 Taktický management 176
12.4.1 Taktické cíle při zajištění vedoucího postavení v nákladech 176
12.4.2 Taktické cíle při zajištění vedoucího postavení diferenciací 177
12.4.3 Zaměření taktických cílů na oblasti působení taktického managementu 177
12.5 Operativní management 180
12.6 Potenciál managementu výroby, nákupu a prodeje 184
13. Výrobní systém a jeho typologie 189
13.1 Charakteristika výrobního systému 189
13.2 Vlastnosti výrobního systému 194
13.2.1 Kapacita 194
13.2.2 Elasticita výrobního systému 195
13.3 Kritéria typologie výrobních systémů 196
13.3.1 Výrobní typy podle programu 196
13.3.2 Výrobní typy podle procesu 197
13.3.3 Výrobní typy podle použití vstupů 200
ČÁST IV
OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY 205
14. Integrované řízení odbytu, výroby a nákupu - operativní řízení výroby 207
14.1 Základní charakteristika pojmu nákup 208
14.2 Základní charakteristika pojmu výroba 209
14.3 Základní charakteristika pojmu odbyt 210
14.4 Management nákupu, výroby, odbytu a logistika 211
14.5 Integrované řízení - princip "operativního řízení výrobyy" 212
14.6 Operativní řízení a vnitropodnikové řízení 214
15. Operativní plánování odbytu, výroby a nákupu 217
15.1 Přístup k rozhodování o sortimentní politice 219
15.2 Prognóza poptávky 221
15.3 Operativní plánování odbytu 223
15.3.1 Přístupy k plánování programu 226
15.3.2 Utváření programu 226
15.3.3 Stanovení vlastního plánu odbytu 228
15.4 Operativní plánování výroby 234
15.4.1 Alternativa vlastní a cizí výroby 235
15.4.2 Řešení problému sezonní výroby 236
15.4.3 Souhrnné hodnocení volby výrobního programu 236
15.4.4 Obecný postup v rámci operativního plánování výroby 237
15.4.5 Systém KANBAN 244
15.4.6 Základní činitelé ovlivňující metodiku operativního plánování výroby a typové (standardní) metody 246
15.5 Operativní plánování nákupu 249
16. Operativní evidence výroby 255
16.1 Systém evidenčních médií 255
16.2 Systémy operativní evidence výroby 258
16.3 Využití operativní evidence výroby v procesu řízení 259
17. Řízení výrobního procesu 261
17.1 Uvolnění zakázky 263
17.2 Rozvrh práce 263
17.3 Metody řízení výrobního procesu 265
17.3.1 Řízení mistrem 265
17.3.2 Dispečerské řízení 266
17.3.3 Přímé řízení výroby 266
17.3.4 Automatická regulace výrobního procesu 269
17.4 Zajišťování cílů bezprostředním řízením výroby 270
18. Řízení nákupu 273
18.1 Model nákupního marketingu 274
18.2 Situační analýza 275
18.3 Volba nákupní strategie a nákupních cílů 277
18.4 Poznání potřeb 281
18.5 Analýza a volba nákupního trhu 283
18.6 Analýza a volba dodavatele 285
18.7 Poptávka a hodnocení nabídky 287
18.8 Jednání s dodavatelem a vystavení objednávky 290
18.9 Kontrola objednávky a hodnocení dodavatele 292
18.10 Závěrečné poznámky 295
19. Řízení zásob 297
19.1 Materiálová dispozice 297
19.2 Just-In-Time - integrace dodavatelů 299
19.3 Řízení zásob 303
20. Kontroling výroby a nákupu 309
20.1 Princip kontrolingu funkcí hodnototvorného řetězce 309
20.2 Systém ukazatelů v řízení výroby a nákupu 316
20.2.1 Plnění standardních ukazatelů normativní základny 316
20.2.2 Odvozené ukazatele 316
21. Změnové řízení 327
21.1 Podstata, obsah, způsob klasifikace změn 327
21.2 Organizace změnové služby ve výrobní firmě 328
21.3 Průběh změn s připomínkovým řízením 329
21.4 Průběh změny bez připomínkového řízení 330
21.5 Průběh odchylkového řízení 330
21.6 Zajištění změn při automatizovaném zpracování dokumentace
a ekonomické vyhodnocování změn 331
ČÁST V
DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC - SUPPLY CHAIN 333
22. Řízení dodavatelského řetězce (Supply Chain Management) 335
22.1 Dodavatelský řetězec jako specifická síť 338
22.2 Motivy pro tvorbu a řízení dodavatelského řetězce 340
22.3 Modelování dodavatelského řetězce 346
22.4 Aspekty managementu dodavatelského řetězce 348
22.5 Problém koordinace 349
22.6 Strategické řízení řetězce 353
22.7 Operativní řízení řetězce 355
22.8 Užitky dodavatelského řetězce 355
22.9 Dodavatelský řetězec a principy řízení výroby a nákupu 356
Exkurz - příklad softwarového řešení řízení výroby a nákupu 359
AZ.PRO - Strojní výroba 359
AZ.PRO - Nákup 371
Literatura 373
Rejstřík 375

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 4.69MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Řízení výroby a nákupu
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 4.69 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: SX.BookLanguage.
Nakladatel: Grada

Řízení výroby a nákupu

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 3996
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
492  443 
Ihned ke stažení
i: 23552 n: 24770178r: 3996
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
První česká publikace, která se zabývá řízením primárních rozhodujících funkcí hodnototvorného řetězce firmy, tj. výrobou, nákupem a prodejem, v jejich nezbytně integrované podobě. Je určena manažeřům a specialistům výroby, nákupu a logistiky a vysokoškolským studentům. V knize zkušených odborníků se dozvíte, že pro odstranění manažerských problémů, zvýšení efektivnosti celé firmy a zajištění konkurenceschopnosti je nezbytné propojení řízení výroby, nákupu a marketingu a přijetí marketingové koncepce podnikání. Od poznání strategických a taktických manažerských přístupů dospějete k nutnosti integrace prodeje, výroby a nákupu na úrovni operativního řízení, seznámíte se s postupem tvorby sortimentního plánu podniku za plné účasti výroby a nákupu a s jednotlivými nástrojemi a metodami, bez nichž integrace není realizovatelná. Řízení výroby je podrobně vysvětleno jako sestavení a práce s operativními plány, využití kontrolingu, nasazení příslušných řídících metod a realizace a vyhodnocování změn. Zcela nový pohled je věnován nákupu. Podrobně se seznámíte se zásadami aktivního nákupu a s podstatou nákupního marketingu. Postupně budete dovedeni k poznání nezbytnosti vytváření mezipodnikových sítí, aliancí a kooperací, a poznáte organizační a informační principy supply chain managementu. Výklad ilustruje velké množství praktických příkladů. Kniha nemá na trhu konkurenci a nemůže být nahrazena ani literaturou z oblasti logistiky.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Řízení výroby a nákupu

O autorech 11

Slovo úvodem 13
ČÁST I
VÝVOJ PODMÍNEK ŘÍZENÍ 17
1. Základní charakteristiky současné průmyslové výroby 19
1.1 Dynamika a komplexnost - tendence rozvoje řízení výroby 21
1.2 Požadavky na management výroby 24
1.3 Permanentní inovace - klíčový úkol řízení výroby 26
1.4 Cílový úkol - tvorba hodnoty pro zákazníka 30
1.5 Přizpůsobení organizace výroby 32
2. Od dělby práce k podnikovým sítím 35
2.1 Proces zeštíhlení výroby 35
2.1.1 Hypersoutěž a analýza produktu 35
2.1.2 Specializace 37
2.1.3 Integrace 37
2.1.4 Koordinace 38
2.1.5 Hledání nového - strategie pro odvážné 39
2.2 Propojení v sítích 46
2.2.1 Budování sítí 48
2.2.2 Úkoly managementu podnikových sítí 49
2.2.3 Virtuální podnik jako specifická síť 51
2.3 Změny přístupů v rámci sítě 53
3. Tržní orientace firmy 55
3.1 Střety marketingu 55
3.2 Rozpory marketingu s ostatními články hodnototvorného řetězce 57
3.3 Cesty řešení rozporů 59
3.3.1 Přijetí marketingové filozofie - jednotná koncepce řízení 59
3.3.2 Management produktu 62
3.3.3 Komplexní standardizace 65
3.3.4 Integrace na úrovni provozní, realizace systému operativního řízení výroby 65
3.3.5 Struktura organizace řízení, realizace procesního řízení 66
3.3.6 Intenzivní uplatnění principu řízení dodavatelského řetězce (Supply Chain Management) 66
ČÁST II
KOMPLEXNÍ STANDARDIZACE 69
4. Komplexní standardizace 71
5. Standardizace výstupních prvků a její vliv na normativní základnu řízení firmy 77
5.1 Podstata konstrukční standardizace 77
5.2 Stavebnicová konstrukce produktu 79
5.3 Stavebnicová tvorba technologických postupů a technicko-hospodářských norem 87
5.4 Kusovníky 90
6. Standardizace řídícího procesu 97
7. Standardizace věcných vstupních prvků výrobního procesu 99
8. Standardizace činností a způsobů přeměn ve výrobním procesu 103
8.1 Obsah technologické standardizace 103
8.2 Postup při vytváření podkladů technologické standardizace 104
9. Standardizace vztahů ve spotřebě a využití výrobních činitelů 107
9.1 Obsah a funkce technicko-hospodářských norem 107
9.2 Třídění THN a předpoklady jejich tvorby 108
9.3 Kapacitní normy 110
9.4 Technicko-hospodářské normy spotřeby času 111
9.4.1 Pohybové studie 112
9.4.2 Časové studie 114
9.5 Technicko-hospodářské normy spotřeby materiálu 118
9.6 Normy zásob 120
10. Standardizace kombinací při operativním řízení výroby 131
10.1 Velikost výrobní dávky 132
10.2 Výrobní takt a rytmus 134
10.3 Průběžná doba výroby 135
10.4 Výrobní předstih 139
10.5 Zásoby rozpracované výroby 140
10.6 Standardní plán práce linky 145
10.7 Podíl jakostních tříd výrobků 146
11. Význam standardizace pro zvýšení flexibility a konkurenční schopnosti firmy 147
11.1 Urychlení uvedení produktu na trh 148
11.2 Plnění požadavků zákazníka 150
11.3 Hledisko řízení výroby (hmotného toku) 151
ČÁST III
MANAGEMENT A TYPOLOGIE SYSTÉMU 155
12. Management nákupu, výroby a odbytu 157
12.1 Nástroje managementu 158
12.2 Aktivity a dovednosti dle úrovně managementu 169
12.3 Strategický management 171
12.4 Taktický management 176
12.4.1 Taktické cíle při zajištění vedoucího postavení v nákladech 176
12.4.2 Taktické cíle při zajištění vedoucího postavení diferenciací 177
12.4.3 Zaměření taktických cílů na oblasti působení taktického managementu 177
12.5 Operativní management 180
12.6 Potenciál managementu výroby, nákupu a prodeje 184
13. Výrobní systém a jeho typologie 189
13.1 Charakteristika výrobního systému 189
13.2 Vlastnosti výrobního systému 194
13.2.1 Kapacita 194
13.2.2 Elasticita výrobního systému 195
13.3 Kritéria typologie výrobních systémů 196
13.3.1 Výrobní typy podle programu 196
13.3.2 Výrobní typy podle procesu 197
13.3.3 Výrobní typy podle použití vstupů 200
ČÁST IV
OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY 205
14. Integrované řízení odbytu, výroby a nákupu - operativní řízení výroby 207
14.1 Základní charakteristika pojmu nákup 208
14.2 Základní charakteristika pojmu výroba 209
14.3 Základní charakteristika pojmu odbyt 210
14.4 Management nákupu, výroby, odbytu a logistika 211
14.5 Integrované řízení - princip "operativního řízení výrobyy" 212
14.6 Operativní řízení a vnitropodnikové řízení 214
15. Operativní plánování odbytu, výroby a nákupu 217
15.1 Přístup k rozhodování o sortimentní politice 219
15.2 Prognóza poptávky 221
15.3 Operativní plánování odbytu 223
15.3.1 Přístupy k plánování programu 226
15.3.2 Utváření programu 226
15.3.3 Stanovení vlastního plánu odbytu 228
15.4 Operativní plánování výroby 234
15.4.1 Alternativa vlastní a cizí výroby 235
15.4.2 Řešení problému sezonní výroby 236
15.4.3 Souhrnné hodnocení volby výrobního programu 236
15.4.4 Obecný postup v rámci operativního plánování výroby 237
15.4.5 Systém KANBAN 244
15.4.6 Základní činitelé ovlivňující metodiku operativního plánování výroby a typové (standardní) metody 246
15.5 Operativní plánování nákupu 249
16. Operativní evidence výroby 255
16.1 Systém evidenčních médií 255
16.2 Systémy operativní evidence výroby 258
16.3 Využití operativní evidence výroby v procesu řízení 259
17. Řízení výrobního procesu 261
17.1 Uvolnění zakázky 263
17.2 Rozvrh práce 263
17.3 Metody řízení výrobního procesu 265
17.3.1 Řízení mistrem 265
17.3.2 Dispečerské řízení 266
17.3.3 Přímé řízení výroby 266
17.3.4 Automatická regulace výrobního procesu 269
17.4 Zajišťování cílů bezprostředním řízením výroby 270
18. Řízení nákupu 273
18.1 Model nákupního marketingu 274
18.2 Situační analýza 275
18.3 Volba nákupní strategie a nákupních cílů 277
18.4 Poznání potřeb 281
18.5 Analýza a volba nákupního trhu 283
18.6 Analýza a volba dodavatele 285
18.7 Poptávka a hodnocení nabídky 287
18.8 Jednání s dodavatelem a vystavení objednávky 290
18.9 Kontrola objednávky a hodnocení dodavatele 292
18.10 Závěrečné poznámky 295
19. Řízení zásob 297
19.1 Materiálová dispozice 297
19.2 Just-In-Time - integrace dodavatelů 299
19.3 Řízení zásob 303
20. Kontroling výroby a nákupu 309
20.1 Princip kontrolingu funkcí hodnototvorného řetězce 309
20.2 Systém ukazatelů v řízení výroby a nákupu 316
20.2.1 Plnění standardních ukazatelů normativní základny 316
20.2.2 Odvozené ukazatele 316
21. Změnové řízení 327
21.1 Podstata, obsah, způsob klasifikace změn 327
21.2 Organizace změnové služby ve výrobní firmě 328
21.3 Průběh změn s připomínkovým řízením 329
21.4 Průběh změny bez připomínkového řízení 330
21.5 Průběh odchylkového řízení 330
21.6 Zajištění změn při automatizovaném zpracování dokumentace
a ekonomické vyhodnocování změn 331
ČÁST V
DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC - SUPPLY CHAIN 333
22. Řízení dodavatelského řetězce (Supply Chain Management) 335
22.1 Dodavatelský řetězec jako specifická síť 338
22.2 Motivy pro tvorbu a řízení dodavatelského řetězce 340
22.3 Modelování dodavatelského řetězce 346
22.4 Aspekty managementu dodavatelského řetězce 348
22.5 Problém koordinace 349
22.6 Strategické řízení řetězce 353
22.7 Operativní řízení řetězce 355
22.8 Užitky dodavatelského řetězce 355
22.9 Dodavatelský řetězec a principy řízení výroby a nákupu 356
Exkurz - příklad softwarového řešení řízení výroby a nákupu 359
AZ.PRO - Strojní výroba 359
AZ.PRO - Nákup 371
Literatura 373
Rejstřík 375

O Autorovi

Tomek Gustav
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. Řadu let působil v elektrotechnickém průmyslu v oblasti nákupu a automatizace řízení obchodních činností a výroby. V současné době je vedoucím katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL ČVUT v Praze. Působí ve všech formách pedagogické a vzdělávací činnosti.Zabývá se managementem, marketingem, managamentem výroby, nákupním marketingem.
Vávrová Věra
Řadu let pracovala v oblasti telekomunikací, kde se zabývala zejména otázkami organizace a řízení. V současné době působí na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL ČVUT v Praze. Působí ve všech formách pedagogické činnosti na vysoké škole, podílí se na vzdělávání dospělých. Je řešitelkou řady výzkumných úkolů. Zabývá se managementem, zejména se zaměřením na organizaci a řízení podniku, marketingem a managementem výroby. Má široké kontakty s průmyslovou i obchodní praxí.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 552 
E-kniha 497 
Tištěná 421 
E-kniha 379 
Tištěná 271 
E-kniha 244 
Tištěná 314 
E-kniha 283 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.