0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Rogersovská psychoterapie pro 21. století

Vybraná témata z historie a současnosti
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
355
Pouze na objednávkui
Zašleme ihned po naskladnění  
Poslední aktualizace skladu 16.1.2018 15:22
i: 16089 n: 24729381r: 5211
E-kniha
PDF
302
Ihned ke stažení
i: 16090 n: 24769653r: 5211
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Kniha Rogersovská psychoterapie pro 21. století představuje na našem knižním trhu jedinečnou odbornou publikaci, která zachycuje vývoj a proměny tohoto významného směru humanistické psychoterapie. Carl Rogers, jeden z nejvlivnějších psychologů a myslitelů 20. století, hluboce ovlivnil pojetí celého oboru i vztahu mezi terapeutem a klientem. Jak ukazuje autorka, i v dnešní době si tento originální přístup, zaměřený na člověka, ponechává svůj radikální ráz a nenásilnou cestou boří tradiční myšlenky o poskytování pomoci druhým lidem. Díky tomu kniha nabízí alternativní pohled i na problémy současné společnosti. Je určena pro psychoterapeuty, psychology a psychiatry, pro studenty těchto oborů, ale i pro další zájemce, kteří chtějí hlouběji porozumět sobě samým a mezilidským vztahům v jejich složitosti a s ohledem na jejich význam pro plnohodnotný život.

Z obsahu knihy Rogersovská psychoterapie pro 21. století

Předmluva
ČÁST I. K POZADÍ PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ČLOVĚKA
1. Ke kořenům přístupu zaměřeného na člověka
1.1 Přístup zaměřený na člověka jako součást humanistické psychologie
1.2 Filosofické a psychologické kořeny přístupu zaměřeného na člověka
1.3 Obraz člověka v humanistické psychologii a v přístupu zaměřeném na člověka
2. Východiska Rogersova pojetí psychoterapie
2.1 Ze životopisu Carla Rogerse
2.2 Myšlenky, které formovaly Rogersův pohled na člověka a psychoterapii
3. Hlavní etapy ve vývoji přístupu zaměřeného na člověka
3.1 Zásadní publikace Carla Rogerse
3.2 K termínům v jednotlivých názvech
3.3 K rozdílům mezi označením „přístup zaměřený na člověka“, „terapie zaměřená na klienta“ a „terapie zaměřená na člověka“
4. Lidská přirozenost z pohledu přístupu zaměřeného na člověka a její vliv na postoje terapeuta
ČÁST II. KLASICKÁ TEORIE PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ČLOVĚKA PODLE CARLA ROGERSE
1. Základní pojmy
1.1 Aktualizační tendence (actualizing tendency)
1.2 Self
1.3 Aktualizace self (self-actualization)
1.4 Základní potřeby rozvoje self a podmínky ocenění
2. Teorie osobnosti jako teorie self
2.1 Teorie self
2.2 Původní formulace teorie osobnosti a chování z roku 1951
2.3 Teorie osobnosti z roku 1959
2.4 Teorie osobnosti jako proces stávání se člověkem
3. Teorie terapie a terapeutické změny
3.1 Nevyhnutelné a dostačující podmínky
3.1.1 Podmínka 1: Psychologický kontakt
3.1.2 Podmínka 2: Klientova inkongruence
3.1.3 Podmínka 3: Terapeutova kongruence (congruence)
3.1.4 Podmínka 4: Bezpodmínečné přijetí (unconditional positive regard)
3.1.5 Podmínka 5: Empatické porozumění (empathic understanding)
3.1.6 Podmínka 6: Klientova percepce
3.1.7 Kongruence, bezpodmínečné přijetí a empatické porozumění ve vzájemném vztahu
3.2 Jak vytvořit nápomocný vztah
3.3 Terapeutický proces
4. Teorie plně fungujícího člověka
5. Teorie mezilidských vztahů
ČÁST III. SOUČASNÝ VÝVOJ PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ČLOVĚKA
1. Nástin současného postavení přístupu zaměřeného na člověka
2. Vývoj přístupu zaměřeného na člověka
3. Kritika teorie a základních principů přístupu zaměřeného na člověka
4. Přístup zaměřený na člověka z pohledu současných trendů ve výzkumu psychoterapie
5. Rozdíly mezi zážitkovými směry v psychoterapii a klasickým přístupem zaměřeným na člověka
5.1 Focusing
5.2 Zážitková terapie zaměřená na proces
5.3 Rozdíly mezi terapií zaměřenou na člověka a zážitkovými terapiemi
ČÁST IV. NĚKTERÉ NOVÉ PŘÍSPĚVKY K TEORII A PRAXI PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ČLOVĚKA
1. Rozšíření Rogersovy teorie
2. Nové pojetí aktualizační tendence
2.1 Rekapitulace teorie aktualizační tendence
2.2 Sociální mediace (social mediation)
2.3 Aktualizační proces (actualizing process)
3. Nové pojetí self
3.1 Pluralistická koncepce self
3.2 Práce na hranici uvědomění
4. Otázka nedirektivity
5. Přístup zaměřený na člověka a psychopatologie
5.1 Úvod
5.2 Specifika duševní poruchy z pohledu přístupu zaměřeného na člověka
5.3 Nové koncepce psychopatologie
5.3.1 Preterapie
5.3.2 Styly „procesu zpracovávání zážitku“
5.4 Aplikace přístupu zaměřeného na člověka v psychiatrii
ČÁST V. PŘÍSTUP ZAMĚŘENÝ NA ČLOVĚKA JAKO DIALOGICKÝ PŘÍSTUP
1. Úvod
2. Člověk jako vztahová bytost
2.1 Člověk z pohledu filosofie dialogu
2.2 Psychické potíže jako odraz vztahu člověka k druhým i k sobě samému
3. Setkání ve vztahové hloubce
4. Ukázka setkání ve vztahové hloubce
Závěr
Literatura
Dodatky
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný

Tištěná kniha

Datum vydání: 27. 08. 2010
Katalogové číslo: 2169
ISBN: 978-80-247-2938-1
Formát / stran: 167×240, 192 stran
Edice: Psyché

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 0.99MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Rogersovská psychoterapie pro 21. století
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 27. 08. 2010
Katalogové číslo: 2169
ISBN: 978-80-247-2938-1
Formát / stran: 167×240, 192 stran
Edice: Psyché

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 0.99MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Rogersovská psychoterapie pro 21. století

Vybraná témata z historie a současnosti
Kniha Rogersovská psychoterapie pro 21. století představuje na našem knižním trhu jedinečnou odbornou publikaci, která zachycuje vývoj a proměny tohoto významného směru humanistické psychoterapie. Carl Rogers, jeden z nejvlivnějších psychologů a myslitelů 20. století, hluboce ovlivnil pojetí celého oboru i vztahu mezi terapeutem a klientem. Jak ukazuje autorka, i v dnešní době si tento originální přístup, zaměřený na člověka, ponechává svůj radikální ráz a nenásilnou cestou boří tradiční myšlenky o poskytování pomoci druhým lidem. Díky tomu kniha nabízí alternativní pohled i na problémy současné společnosti. Je určena pro psychoterapeuty, psychology a psychiatry, pro studenty těchto oborů, ale i pro další zájemce, kteří chtějí hlouběji porozumět sobě samým a mezilidským vztahům v jejich složitosti a s ohledem na jejich význam pro plnohodnotný život.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
355
Pouze na objednávkui
Zašleme ihned po naskladnění  
Poslední aktualizace skladu 16.1.2018 15:22
i: 16089 n: 24729381r: 5211
E-kniha
PDF
302
Ihned ke stažení
i: 16090 n: 24769653r: 5211

Z obsahu knihy Rogersovská psychoterapie pro 21. století

Předmluva
ČÁST I. K POZADÍ PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ČLOVĚKA
1. Ke kořenům přístupu zaměřeného na člověka
1.1 Přístup zaměřený na člověka jako součást humanistické psychologie
1.2 Filosofické a psychologické kořeny přístupu zaměřeného na člověka
1.3 Obraz člověka v humanistické psychologii a v přístupu zaměřeném na člověka
2. Východiska Rogersova pojetí psychoterapie
2.1 Ze životopisu Carla Rogerse
2.2 Myšlenky, které formovaly Rogersův pohled na člověka a psychoterapii
3. Hlavní etapy ve vývoji přístupu zaměřeného na člověka
3.1 Zásadní publikace Carla Rogerse
3.2 K termínům v jednotlivých názvech
3.3 K rozdílům mezi označením „přístup zaměřený na člověka“, „terapie zaměřená na klienta“ a „terapie zaměřená na člověka“
4. Lidská přirozenost z pohledu přístupu zaměřeného na člověka a její vliv na postoje terapeuta
ČÁST II. KLASICKÁ TEORIE PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ČLOVĚKA PODLE CARLA ROGERSE
1. Základní pojmy
1.1 Aktualizační tendence (actualizing tendency)
1.2 Self
1.3 Aktualizace self (self-actualization)
1.4 Základní potřeby rozvoje self a podmínky ocenění
2. Teorie osobnosti jako teorie self
2.1 Teorie self
2.2 Původní formulace teorie osobnosti a chování z roku 1951
2.3 Teorie osobnosti z roku 1959
2.4 Teorie osobnosti jako proces stávání se člověkem
3. Teorie terapie a terapeutické změny
3.1 Nevyhnutelné a dostačující podmínky
3.1.1 Podmínka 1: Psychologický kontakt
3.1.2 Podmínka 2: Klientova inkongruence
3.1.3 Podmínka 3: Terapeutova kongruence (congruence)
3.1.4 Podmínka 4: Bezpodmínečné přijetí (unconditional positive regard)
3.1.5 Podmínka 5: Empatické porozumění (empathic understanding)
3.1.6 Podmínka 6: Klientova percepce
3.1.7 Kongruence, bezpodmínečné přijetí a empatické porozumění ve vzájemném vztahu
3.2 Jak vytvořit nápomocný vztah
3.3 Terapeutický proces
4. Teorie plně fungujícího člověka
5. Teorie mezilidských vztahů
ČÁST III. SOUČASNÝ VÝVOJ PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ČLOVĚKA
1. Nástin současného postavení přístupu zaměřeného na člověka
2. Vývoj přístupu zaměřeného na člověka
3. Kritika teorie a základních principů přístupu zaměřeného na člověka
4. Přístup zaměřený na člověka z pohledu současných trendů ve výzkumu psychoterapie
5. Rozdíly mezi zážitkovými směry v psychoterapii a klasickým přístupem zaměřeným na člověka
5.1 Focusing
5.2 Zážitková terapie zaměřená na proces
5.3 Rozdíly mezi terapií zaměřenou na člověka a zážitkovými terapiemi
ČÁST IV. NĚKTERÉ NOVÉ PŘÍSPĚVKY K TEORII A PRAXI PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ČLOVĚKA
1. Rozšíření Rogersovy teorie
2. Nové pojetí aktualizační tendence
2.1 Rekapitulace teorie aktualizační tendence
2.2 Sociální mediace (social mediation)
2.3 Aktualizační proces (actualizing process)
3. Nové pojetí self
3.1 Pluralistická koncepce self
3.2 Práce na hranici uvědomění
4. Otázka nedirektivity
5. Přístup zaměřený na člověka a psychopatologie
5.1 Úvod
5.2 Specifika duševní poruchy z pohledu přístupu zaměřeného na člověka
5.3 Nové koncepce psychopatologie
5.3.1 Preterapie
5.3.2 Styly „procesu zpracovávání zážitku“
5.4 Aplikace přístupu zaměřeného na člověka v psychiatrii
ČÁST V. PŘÍSTUP ZAMĚŘENÝ NA ČLOVĚKA JAKO DIALOGICKÝ PŘÍSTUP
1. Úvod
2. Člověk jako vztahová bytost
2.1 Člověk z pohledu filosofie dialogu
2.2 Psychické potíže jako odraz vztahu člověka k druhým i k sobě samému
3. Setkání ve vztahové hloubce
4. Ukázka setkání ve vztahové hloubce
Závěr
Literatura
Dodatky
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný

O Autorovi

Šiffelová Daniela

Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, jednooborovou psychologii. Věnuje se vývoji teorie a praxe přístupu zaměřeného na člověka v psychoterapii podle Carla Rogerse a aplikaci tohoto přístupu ve výchově a vzdělávání. V současnosti působí jako školní psycholožka, vyučuje základy psychologie a přednáší v PCA Institutu Praha..

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 339
E-kniha 288
Tištěná 349
E-kniha 297
Tištěná 389
Tištěná 389
E-kniha 331
Tištěná 289
E-kniha 246
Tištěná 199
E-kniha 169

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace