0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Sociální andragogika

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
379  322  -15 %
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 04. 07. 2022 1:39
i: 39679 n: 24739977r: 10208
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
322  225  -30 %
Ihned ke stažení
i: 40970 n: 27141852r: 10208
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace se zabývá sociální andragogikou a jejím ukotvením v systému aplikovaných věd se sociální tematikou. Neomezuje se pouze na přehled teoretických poznatků, ale výrazně se orientuje na jejich praktické uplatnění v současném turbulentním sociálním prostředí.

Vedle formálního a neformálního působení na dospělého jedince v soustavě školského a mimoškolského vzdělávání zahrnuje též informální učení, které nezaměnitelným způsobem ovlivňuje socializaci, enkulturaci a personalizaci člověka ve všech situacích a rolích, do nichž v průběhu života vstupuje.

Autoři proto pojímají utváření jedince jako kombinaci plně nebo částečně andragogicky iniciovaného a organizovaného působení s funkcionálním působením vlivů více či méně samovolných, neorganizovaných. Dochází tak k pochopení a využití synergie přímého a nepřímého utváření člověka v simulovaných a reálných sociálních podmínkách, k rozvíjení jeho explicitních i tacitních kompetencí a k akceleraci jeho intelektuálních, emočních a morálně-volních způsobilostí nezbytných k optimálnímu řešení reálných životních situací.

Komplexní pojetí sociální andragogiky tak poskytuje jedinečný přehled o jejích teoretických základech i praktických aplikacích ve vztahu k cílovým skupinám a možným intervencím. Umožňuje vžít se do role sociálního andragoga, ujasnit si jeho kompetence a praktické možnosti. Klíčovou roli hraje využívání sociálního poradenství v situacích, kdy si dospělý člověk z nejrůznějších důvodů neví rady a potřebuje odbornou pomoc, například ve vztahu k rodině, dětem, životnímu partnerovi i k sobě samému.

Kniha je primárně určena studujícím andragogiky, vzdělávání dospělých, andragogické antropologie a sociální psychologie, ale ocení ji i zájemci o další sociální obory, poradenství a rodinnou terapii.

Z obsahu knihy Sociální andragogika

Úvodní zamyšlení autorů
1. Obecný kontext rozvoje sociální andragogiky (M. Demjanenko)
1.1 Postavení sociální andragogiky v systému andragogických subdisciplín
2. Teoreticko-metodologické základy sociální andragogiky (M. Demjanenko)
2.1 Vztah sociální andragogiky s příbuznými vědami o člověku a společnosti
2.2 Hlavní pojmy sociální andragogiky
3. Kultivace lidského potenciálu (J. Barták)
3.1 Tři kořeny lidské vznešenosti
3.2 Socializační funkce andragogiky
3.2.1 Osvojování sociálních kompetencí
3.2.2 Bariéry socializace
3.2.3 Jak čelit vlivu bariér socializace
3.3 Determinanty andragogického působení
3.3.1 Andragogické cíle
3.3.2 Andragogické principy a pravidla
3.3.3 Funkce a efekty
3.3.4 Obsah a vlastnosti učiva
3.3.5 Optimalizace učebního textu z hlediska sémiotiky
3.4 Metody vzdělávání a rozvoje
3.4.1 Metody poznávání reality
3.4.2 Metody osvojování reality prostřednictvím sociálních interakcí
3.4.3 Metody zaměřené na změny
3.4.4 Metody tvůrčího myšlení
3.4.5 Metody řešení problémů
3.5 Formy vzdělávání a rozvoje
3.5.1 Monologické formy
3.5.2 Dialogické formy
3.5.3 Participativní skupinové formy
3.5.4 Formy kombinované
3.5.5 Formy složené
4. Trendy v sociální a personální andragogice (J. Barták)
4.1 Poznatky věd a současná personalistika a personální andragogika
4.2 Atributy inovací v sociálním učení
4.2.1 Vzdělávací instituce jako firma
4.3 Organizační kultura a harmonizace společenství
4.4 Inovativní schopnosti učící se organizace
4.4.1 Systémové myšlení
4.4.2 Osobní mistrovství, umění zvládat problémy
4.4.3 Modely chápání souvislostí, mentální modely
4.4.4 Umění vytvářet sdílenou vizi budoucnosti
4.4.5 Podmínky týmového učení
5. Proaktivita úspěšných (J. Barták)
5.1 Kultivace vztahů
6. Budoucnost sociálního a profesního učení (J. Barták)
6.1 Utváření znalostní organizace
6.2 Intelektuální kapitál a jeho struktura
6.3 Komunikace dat, informací a znalostí a jejich proměny
6.3.1 Data
6.3.2 Informace
6.3.3 Znalosti
6.3.4 Znalostní kapitál
7. Význam emoční inteligence při socializaci člověka (J. Barták)
8. Komunikace jako nástroj budování vztahů (J. Barták)
8.1 Pravidla kvalitní komunikace
8.2 Metody přesvědčování
8.3 Působení sociální informace ve společnosti
8.3.1 Účinnost sdělení
8.3.2 Význam apelů na rozum a city partnera
9. Energetizace lidského potenciálu (J. Barták)
9.1 Kompetence a energetizace lidského potenciálu
9.2 Požadavky na tvůrčího znalostního pracovníka
9.3 Jak obstát v „proudu změn“
9.3.1 Jak se na změny připravit?
9.4 Umění vést
9.5 Nestandardními metodami k nadstandardním výsledkům
9.5.1 Kreativitou k inovacím
10. Cílové skupiny sociální andragogiky (M. Demjanenko)
10.1 Příklad uplatnění sociální andragogiky a edukační práce v péči o duševně nemocné
10.1.1 Psychoedukace a rodinné psychoedukační programy
11. Sociálněandragogické intervence a jejich cíle (M. Demjanenko)
11.1 Obecné profesionální způsoby práce
11.2 Průběh sociální intervence
11.3 Metody, formy a techniky sociálněandragogických intervencí
11.3.1 Rozhovor jako nejčastější metoda kontaktu s klientem
11.3.2 Pozorování
11.3.3 Psychodiagnostické metody v rukou sociálního andragoga
11.3.4 Další vybrané metody
12. Sociální andragog a jeho kompetence (M. Demjanenko)
12.1 Profesní kompetence sociálního andragoga
13. Rodinná terapie a poradenství (M. Demjanenko)
13.1 Stručný historický vývoj rodinné terapie a poradenství
13.2 Změny v rodinném soužití pohledem rodinné terapie
13.3 Charakteristické znaky systemického přístupu v terapii
Dovětek
O autorech
Seznam literatury
Rejstřík
Přílohy
Příloha A: Jak vidím svou roli v týmu (Belbin team roles)
Příloha B: EQ test (Rostya Gordon-Smith)
Příloha C: Test lektorských rolí (I-T-R)
Příloha D: Test kariérových kotev
Příloha E: Myers Briggs typologický indikátor (MBTI)
Příloha F: Test profesních přístupů
Příloha G: Poznej sám sebe!

Tištěná kniha

Datum vydání: 17.03.2021
Katalogové číslo: 27537
ISBN: 978-80-247-3997-7
Formát / stran: 167×240, 292 stran
Edice: Pedagogika

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.87MB | 2.72MB | 1.22MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Sociální andragogika

Tištěná kniha

Datum vydání: 17.03.2021
Katalogové číslo: 27537
ISBN: 978-80-247-3997-7
Formát / stran: 167×240, 292 stran
Edice: Pedagogika
Jazyk: Čeština

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.87 MB | 2.72 MB | 1.22 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština

Sociální andragogika

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
379  322  -15 %
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 04. 07. 2022 1:39
i: 39679 n: 24739977r: 10208
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
322  225  -30 %
Ihned ke stažení
i: 40970 n: 27141852r: 10208
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace se zabývá sociální andragogikou a jejím ukotvením v systému aplikovaných věd se sociální tematikou. Neomezuje se pouze na přehled teoretických poznatků, ale výrazně se orientuje na jejich praktické uplatnění v současném turbulentním sociálním prostředí.

Vedle formálního a neformálního působení na dospělého jedince v soustavě školského a mimoškolského vzdělávání zahrnuje též informální učení, které nezaměnitelným způsobem ovlivňuje socializaci, enkulturaci a personalizaci člověka ve všech situacích a rolích, do nichž v průběhu života vstupuje.

Autoři proto pojímají utváření jedince jako kombinaci plně nebo částečně andragogicky iniciovaného a organizovaného působení s funkcionálním působením vlivů více či méně samovolných, neorganizovaných. Dochází tak k pochopení a využití synergie přímého a nepřímého utváření člověka v simulovaných a reálných sociálních podmínkách, k rozvíjení jeho explicitních i tacitních kompetencí a k akceleraci jeho intelektuálních, emočních a morálně-volních způsobilostí nezbytných k optimálnímu řešení reálných životních situací.

Komplexní pojetí sociální andragogiky tak poskytuje jedinečný přehled o jejích teoretických základech i praktických aplikacích ve vztahu k cílovým skupinám a možným intervencím. Umožňuje vžít se do role sociálního andragoga, ujasnit si jeho kompetence a praktické možnosti. Klíčovou roli hraje využívání sociálního poradenství v situacích, kdy si dospělý člověk z nejrůznějších důvodů neví rady a potřebuje odbornou pomoc, například ve vztahu k rodině, dětem, životnímu partnerovi i k sobě samému.

Kniha je primárně určena studujícím andragogiky, vzdělávání dospělých, andragogické antropologie a sociální psychologie, ale ocení ji i zájemci o další sociální obory, poradenství a rodinnou terapii.

Z obsahu knihy Sociální andragogika

Úvodní zamyšlení autorů
1. Obecný kontext rozvoje sociální andragogiky (M. Demjanenko)
1.1 Postavení sociální andragogiky v systému andragogických subdisciplín
2. Teoreticko-metodologické základy sociální andragogiky (M. Demjanenko)
2.1 Vztah sociální andragogiky s příbuznými vědami o člověku a společnosti
2.2 Hlavní pojmy sociální andragogiky
3. Kultivace lidského potenciálu (J. Barták)
3.1 Tři kořeny lidské vznešenosti
3.2 Socializační funkce andragogiky
3.2.1 Osvojování sociálních kompetencí
3.2.2 Bariéry socializace
3.2.3 Jak čelit vlivu bariér socializace
3.3 Determinanty andragogického působení
3.3.1 Andragogické cíle
3.3.2 Andragogické principy a pravidla
3.3.3 Funkce a efekty
3.3.4 Obsah a vlastnosti učiva
3.3.5 Optimalizace učebního textu z hlediska sémiotiky
3.4 Metody vzdělávání a rozvoje
3.4.1 Metody poznávání reality
3.4.2 Metody osvojování reality prostřednictvím sociálních interakcí
3.4.3 Metody zaměřené na změny
3.4.4 Metody tvůrčího myšlení
3.4.5 Metody řešení problémů
3.5 Formy vzdělávání a rozvoje
3.5.1 Monologické formy
3.5.2 Dialogické formy
3.5.3 Participativní skupinové formy
3.5.4 Formy kombinované
3.5.5 Formy složené
4. Trendy v sociální a personální andragogice (J. Barták)
4.1 Poznatky věd a současná personalistika a personální andragogika
4.2 Atributy inovací v sociálním učení
4.2.1 Vzdělávací instituce jako firma
4.3 Organizační kultura a harmonizace společenství
4.4 Inovativní schopnosti učící se organizace
4.4.1 Systémové myšlení
4.4.2 Osobní mistrovství, umění zvládat problémy
4.4.3 Modely chápání souvislostí, mentální modely
4.4.4 Umění vytvářet sdílenou vizi budoucnosti
4.4.5 Podmínky týmového učení
5. Proaktivita úspěšných (J. Barták)
5.1 Kultivace vztahů
6. Budoucnost sociálního a profesního učení (J. Barták)
6.1 Utváření znalostní organizace
6.2 Intelektuální kapitál a jeho struktura
6.3 Komunikace dat, informací a znalostí a jejich proměny
6.3.1 Data
6.3.2 Informace
6.3.3 Znalosti
6.3.4 Znalostní kapitál
7. Význam emoční inteligence při socializaci člověka (J. Barták)
8. Komunikace jako nástroj budování vztahů (J. Barták)
8.1 Pravidla kvalitní komunikace
8.2 Metody přesvědčování
8.3 Působení sociální informace ve společnosti
8.3.1 Účinnost sdělení
8.3.2 Význam apelů na rozum a city partnera
9. Energetizace lidského potenciálu (J. Barták)
9.1 Kompetence a energetizace lidského potenciálu
9.2 Požadavky na tvůrčího znalostního pracovníka
9.3 Jak obstát v „proudu změn“
9.3.1 Jak se na změny připravit?
9.4 Umění vést
9.5 Nestandardními metodami k nadstandardním výsledkům
9.5.1 Kreativitou k inovacím
10. Cílové skupiny sociální andragogiky (M. Demjanenko)
10.1 Příklad uplatnění sociální andragogiky a edukační práce v péči o duševně nemocné
10.1.1 Psychoedukace a rodinné psychoedukační programy
11. Sociálněandragogické intervence a jejich cíle (M. Demjanenko)
11.1 Obecné profesionální způsoby práce
11.2 Průběh sociální intervence
11.3 Metody, formy a techniky sociálněandragogických intervencí
11.3.1 Rozhovor jako nejčastější metoda kontaktu s klientem
11.3.2 Pozorování
11.3.3 Psychodiagnostické metody v rukou sociálního andragoga
11.3.4 Další vybrané metody
12. Sociální andragog a jeho kompetence (M. Demjanenko)
12.1 Profesní kompetence sociálního andragoga
13. Rodinná terapie a poradenství (M. Demjanenko)
13.1 Stručný historický vývoj rodinné terapie a poradenství
13.2 Změny v rodinném soužití pohledem rodinné terapie
13.3 Charakteristické znaky systemického přístupu v terapii
Dovětek
O autorech
Seznam literatury
Rejstřík
Přílohy
Příloha A: Jak vidím svou roli v týmu (Belbin team roles)
Příloha B: EQ test (Rostya Gordon-Smith)
Příloha C: Test lektorských rolí (I-T-R)
Příloha D: Test kariérových kotev
Příloha E: Myers Briggs typologický indikátor (MBTI)
Příloha F: Test profesních přístupů
Příloha G: Poznej sám sebe!

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 199  -45 %
E-kniha 214  -30 %
E-kniha 267  -30 %
Tištěná 99  -60 %
E-kniha 148  -30 %
Tištěná 220  -15 %
E-kniha 154  -30 %
Tištěná 594  -15 %
E-kniha 416  -30 %
Tištěná 365  -15 %
E-kniha 256  -30 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.