0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Sociální pedagogika

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6311
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
254  229 
Ihned ke stažení
i: 17886 n: 24776712r: 6311
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Sociální pedagogika je disciplína, studijní obor i předmět individuálního zájmu, jenž se stal v současné době velmi frekventovaným. Přinášíme vám proto ucelenější přehled problematiky, která je předmětem zájmu sociální pedagogiky a pokoušíme se tak o komplexní pohled na minulost i současnost tohoto oboru. Kniha se zaměřuje zejména na oblasti, jako je vliv prostředí a výchovy, sleduje dále rozmanitost výchovných vlivů jednotlivých sociálních prostředí a koncentruje se na některé činnosti, v nichž se realizuje sociálně pedagogická praxe. Důraz sociální pedagogiky na otázky výchovného vlivu sociálního prostředí vám umožní porozumět problémům současné rodiny, školy a vlivu vrstevníků na děti a mládež. Autor v přehledové publikaci nezapomněl ani na témata negativních sociálních vlivů a na sociální prevenci.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Sociální pedagogika

Úvodem
1. Historické kořeny sociální pedagogiky
1.1. Myšlenky o výchově a společnosti v odkazu antického myšlení
1.1.1. Výchova a společnost v názorech řeckých a římských myslitelů
1.1.2. Péče a starost o druhé v antické kultuře
1.2 Sociálně pedagogické myšlení ve středověku
1.2.1 Středověké uspořádání společnosti a křesťanský ideál člověka
1.2.2 Praktická pomoc bližnímu ve středověké společnosti
1.3 Raněnovověké názory na výchovu a společnost a jejich sociálně pedagogické souvislosti
1.3.1 Sociálně pedagogické myšlení raného novověku
1.3.2 Humanistické ideály a jejich odraz v sociálních vizích raného novověku
1.3.3 Řešení otázek chudoby v díle J. L. Vivese
1.3.4 J. A. Komenský jako inspirace pro sociálně pedagogické myšlení
1.3.5 Sociální a pedagogické představy v epoše střetu náboženství a racionalismu
1.3.6 Kořeny sociální pedagogiky v díle osvíceneckých filozofů a pedagogů
1.3.7 Výchova a péče o druhé v životě a díle J. H. Pestalozziho

2. Vznik sociální pedagogiky jako vědy a její rozvoj v 19. a na počátku 20. století
2.1. Podmínky pro zformování sociální pedagogiky jako vědecké disciplíny
2.2. Praktický proud sociální pedagogiky
2.2.1. Středoevropská tradice praktické sociálně pedagogické činnosti
2.2.2. Anglosaská tradice sociálně pedagogické práce
2.2.3. Příklad italské sociálně pedagogické praxe - don Bosco
2.2.4. Ruská tradice sociálně pedagogické práce
2.3 Teoretický proud sociální pedagogiky
2.3.1 Osobnosti teoretické sociální pedagogiky v Německu
2.3.2 Osobnosti teoretické sociální pedagogiky v Polsku
2.3.3 Osobnosti teoretické sociální pedagogiky na Slovensku
2.3.4 Osobnosti teoretické sociální pedagogiky v českých zemích

3. Současné pojetí sociální pedagogiky jako vědecké disciplíny
3.1. Vymezení pojetí sociální pedagogiky
3.1.1. Pohledy na podstatu sociální pedagogiky
3.1.2. Dimenze sociální pedagogiky
3.2 Vymezení předmětu sociální pedagogiky
3.2.1 Sociální pedagogika v užším a širším pojetí
3.3 Obsahová vymezení sociální pedagogiky
3.3.1 Předmět sociální pedagogiky v historickém pohledu
3.3.2 Současné vymezování předmětu sociální pedagogiky
3.3.3 Aktuální témata sociální pedagogiky
3.3.4 Problematika vymezení profese sociálního pedagoga

4. Výchova, socializace a prostředí v zorném úhlu sociální pedagogiky
4.1. Prostředí a jeho význam při řešení úkolů sociální pedagogiky
4.2. Socializace a výchova jako východiska sociální pedagogiky
4.2.1. Proces socializace v kontextu sociální pedagogiky
4.2.2. Výchova v kontextu sociální pedagogiky
4.2.3. Vztah prostředí a výchovy v sociální pedagogice

5. Výchovná prostředí a sociální pedagogika
5.1. Rodina v zorném úhlu sociální pedagogiky
5.1.1. Rodina a proměny jejích funkcí
5.1.2. Současná rodina a její problémy
5.2 Vrstevnické skupiny a sociálně pedagogická činnost
5.3 Lokální prostředí a jeho role ve výchově člověka

6. Prostředí institucializované výchovy - škola a sociální pedagogika
6.1. Charakter socializačního a výchovného prostředí školy z pohledu sociální pedagogiky
6.1.1. Škola jako významné socializační prostředí
6.1.2. Výchovné a preventivní působení ve škole - prostor pro sociální pedagogiku
6.2 Sociálně patologické jevy a sociální deviace ve školním prostředí
6.2.1 Vymezení problematiky sociálních patologií a deviací
6.3 Projevy sociálních deviací a rizikového chování ve školním prostředí
6.3.1 Závislost na návykových látkách
6.3.2 Problematika tzv. virtuálních drog (počítačové hry a internet, televize, video)
6.3.3 Hazardní a patologické hráčství
6.3.4 Problematika záškoláctví
6.3.5 Agresivita a její projevy ve školní prostředí
6.3.6 Šikana
6.3.7 Vandalismus
6.3.8 Ostatní formy násilného chování u žáků základních či středních škol
6.3.9 Xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
6.3.10 Konflikty dětí se zákonem - predelikvence a prekriminalita
6.4 Sociální pedagogika a preventivní programy pro školy
6.4.1 Zapracování témat prevence do vzdělávacího programu škol
6.4.2 Spolupráce sociálního pedagoga při realizaci Minimálního preventivního programu ve škole
6.4.3 Nástroje prevence ve školním prostředí
6.5 Závěrem - problémy realizace školní prevence jako prostoru pro sociální pedagogiku

Shrnutí

Summary

Literatura

Rejstřík věcný

Rejstřík jmenný

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 1.87MB | 1.87MB | 1.15MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Sociální pedagogika

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 1.87 MB | 1.87 MB | 1.15 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Sociální pedagogika

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6311
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
254  229 
Ihned ke stažení
i: 17886 n: 24776712r: 6311
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Sociální pedagogika je disciplína, studijní obor i předmět individuálního zájmu, jenž se stal v současné době velmi frekventovaným. Přinášíme vám proto ucelenější přehled problematiky, která je předmětem zájmu sociální pedagogiky a pokoušíme se tak o komplexní pohled na minulost i současnost tohoto oboru. Kniha se zaměřuje zejména na oblasti, jako je vliv prostředí a výchovy, sleduje dále rozmanitost výchovných vlivů jednotlivých sociálních prostředí a koncentruje se na některé činnosti, v nichž se realizuje sociálně pedagogická praxe. Důraz sociální pedagogiky na otázky výchovného vlivu sociálního prostředí vám umožní porozumět problémům současné rodiny, školy a vlivu vrstevníků na děti a mládež. Autor v přehledové publikaci nezapomněl ani na témata negativních sociálních vlivů a na sociální prevenci.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Sociální pedagogika

Úvodem
1. Historické kořeny sociální pedagogiky
1.1. Myšlenky o výchově a společnosti v odkazu antického myšlení
1.1.1. Výchova a společnost v názorech řeckých a římských myslitelů
1.1.2. Péče a starost o druhé v antické kultuře
1.2 Sociálně pedagogické myšlení ve středověku
1.2.1 Středověké uspořádání společnosti a křesťanský ideál člověka
1.2.2 Praktická pomoc bližnímu ve středověké společnosti
1.3 Raněnovověké názory na výchovu a společnost a jejich sociálně pedagogické souvislosti
1.3.1 Sociálně pedagogické myšlení raného novověku
1.3.2 Humanistické ideály a jejich odraz v sociálních vizích raného novověku
1.3.3 Řešení otázek chudoby v díle J. L. Vivese
1.3.4 J. A. Komenský jako inspirace pro sociálně pedagogické myšlení
1.3.5 Sociální a pedagogické představy v epoše střetu náboženství a racionalismu
1.3.6 Kořeny sociální pedagogiky v díle osvíceneckých filozofů a pedagogů
1.3.7 Výchova a péče o druhé v životě a díle J. H. Pestalozziho

2. Vznik sociální pedagogiky jako vědy a její rozvoj v 19. a na počátku 20. století
2.1. Podmínky pro zformování sociální pedagogiky jako vědecké disciplíny
2.2. Praktický proud sociální pedagogiky
2.2.1. Středoevropská tradice praktické sociálně pedagogické činnosti
2.2.2. Anglosaská tradice sociálně pedagogické práce
2.2.3. Příklad italské sociálně pedagogické praxe - don Bosco
2.2.4. Ruská tradice sociálně pedagogické práce
2.3 Teoretický proud sociální pedagogiky
2.3.1 Osobnosti teoretické sociální pedagogiky v Německu
2.3.2 Osobnosti teoretické sociální pedagogiky v Polsku
2.3.3 Osobnosti teoretické sociální pedagogiky na Slovensku
2.3.4 Osobnosti teoretické sociální pedagogiky v českých zemích

3. Současné pojetí sociální pedagogiky jako vědecké disciplíny
3.1. Vymezení pojetí sociální pedagogiky
3.1.1. Pohledy na podstatu sociální pedagogiky
3.1.2. Dimenze sociální pedagogiky
3.2 Vymezení předmětu sociální pedagogiky
3.2.1 Sociální pedagogika v užším a širším pojetí
3.3 Obsahová vymezení sociální pedagogiky
3.3.1 Předmět sociální pedagogiky v historickém pohledu
3.3.2 Současné vymezování předmětu sociální pedagogiky
3.3.3 Aktuální témata sociální pedagogiky
3.3.4 Problematika vymezení profese sociálního pedagoga

4. Výchova, socializace a prostředí v zorném úhlu sociální pedagogiky
4.1. Prostředí a jeho význam při řešení úkolů sociální pedagogiky
4.2. Socializace a výchova jako východiska sociální pedagogiky
4.2.1. Proces socializace v kontextu sociální pedagogiky
4.2.2. Výchova v kontextu sociální pedagogiky
4.2.3. Vztah prostředí a výchovy v sociální pedagogice

5. Výchovná prostředí a sociální pedagogika
5.1. Rodina v zorném úhlu sociální pedagogiky
5.1.1. Rodina a proměny jejích funkcí
5.1.2. Současná rodina a její problémy
5.2 Vrstevnické skupiny a sociálně pedagogická činnost
5.3 Lokální prostředí a jeho role ve výchově člověka

6. Prostředí institucializované výchovy - škola a sociální pedagogika
6.1. Charakter socializačního a výchovného prostředí školy z pohledu sociální pedagogiky
6.1.1. Škola jako významné socializační prostředí
6.1.2. Výchovné a preventivní působení ve škole - prostor pro sociální pedagogiku
6.2 Sociálně patologické jevy a sociální deviace ve školním prostředí
6.2.1 Vymezení problematiky sociálních patologií a deviací
6.3 Projevy sociálních deviací a rizikového chování ve školním prostředí
6.3.1 Závislost na návykových látkách
6.3.2 Problematika tzv. virtuálních drog (počítačové hry a internet, televize, video)
6.3.3 Hazardní a patologické hráčství
6.3.4 Problematika záškoláctví
6.3.5 Agresivita a její projevy ve školní prostředí
6.3.6 Šikana
6.3.7 Vandalismus
6.3.8 Ostatní formy násilného chování u žáků základních či středních škol
6.3.9 Xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
6.3.10 Konflikty dětí se zákonem - predelikvence a prekriminalita
6.4 Sociální pedagogika a preventivní programy pro školy
6.4.1 Zapracování témat prevence do vzdělávacího programu škol
6.4.2 Spolupráce sociálního pedagoga při realizaci Minimálního preventivního programu ve škole
6.4.3 Nástroje prevence ve školním prostředí
6.5 Závěrem - problémy realizace školní prevence jako prostoru pro sociální pedagogiku

Shrnutí

Summary

Literatura

Rejstřík věcný

Rejstřík jmenný

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 424 
E-kniha 382 
Tištěná 339 
E-kniha 305 
E-kniha 229 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.