0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Sociální psychologie

2., přepracované a rozšířené vydání

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
549  467 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 14. 04. 2024 6:47
i: 15110 n: 24714288r: 3939
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Druhé, rozšířené vydání úspěšné publikace přináší informace o základech, vývoji i nejnovějších objevech v oboru. Autoři srozumitelnou a přehlednou formou vymezují předmět sociální psychologie, pojednávají mimo jiné o sociálním chování, sociální inteligenci, komunikaci i sociálních skupinách.

Kniha je určena nejen studentům psychologie, sociologie, andragogiky a ostatních humanitních oborů a odborné veřejnosti z řad psychologů a souvisejících profesí, ale také laickým čtenářům, kteří touží lépe porozumět tajům rychle se rozvíjejícího oboru.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Sociální psychologie

Předmluva k druhému vydání Část I. Předmět a historie sociální psychologie 1. Předmět a místo sociální psychologie v systému věd Jozef Výrost, Ivan Slaměník 1.1 Milníky na cestě ke konstituování sociální psychologie 1.2 "Rodičee", "sourozencii" a "dětii" sociální psychologie 1.3 Vývojová období a vývojové úlohy sociální psychologie 1.4 Sociální psychologie a její self-concept: reflexe předmětu vědní disciplíny 1.5 Od hraniční disciplíny přes interdisciplinaritu k transdisciplíně Souhrn Klíčová slova Literatura 2. Historie sociální psychologie Alena Zeľová 2.1 K pramenům - myšlenkové zdroje sociální psychologie 2.2 Období rozvoje sociálněpsychologických výzkumů a teoretických koncepcí 2.3 Období pochybností 2.4 Sociálněpsychologická reflexe postmoderního světa 2.5 Na prahu třetího tisíciletí 2.6 Sociální psychologie v Čechách (Československu) Souhrn Klíčová slova Literatura 3. Socializace Eva Sollárová 3.1 Socializace jako pojem 3.2 Činitelé socializace 3.2.1 Rodina, škola a vrstevnické skupiny 3.2.2 Socializace v podmínkách práce/organizace 3.2.3 Masmédia 3.3 Sociální učení 3.3.1 Teorie sociálního učení N. E. Millera A. J. Dollarda 3.3.2 Teorie sociálního učení J. Rottera 3.3.3 Teorie sociálního učení R. Searse 3.3.4 Teorie sociálního učení A. Bandury 3.4 Kultura, společnost a osobnost 3.4.1 Kultura 3.4.2 Společnost a osobnost 3.4.3 Kulturní a společenská podmíněnost člověka Souhrn Klíčová slova Literatura Část II. Jedinec a sociální chování 4. Sociální psychologie osobnosti Jozef Výrost 4.1 Stručně z historie 4.2 Sociální psychologie a psychologie osobnosti 4.3 Problém stability osobnostních charakteristik 4.4 Problém struktury osobnosti 4.4.1 Pětifaktorový model struktury osobnosti (Big Five) 4.4.2 Struktura interpersonálních osobnostních rysů 4.4.3 Vztahy modelu interpersonálních rysů a modelu struktury rysů osobnosti 4.5 Místo závěru: interakční přístup ke studiu osobnosti Souhrn Klíčová slova Literatura 5. Sebesystém, vztah k vlastnímu já Petr Macek 5.1 Specifičnost jáské zkušenosti 5.1.1 Subjektivnost a jedinečnost 5.1.2 Dvojakost jáství 5.2 Já jako subjekt činnosti, poznávání a prožívání 5.2.1 Základní charakteristiky činného já 5.2.2 Selektivní vědomí a pozornost 5.2.3 Souvztažnost činného já a paměti 5.2.4 Činné já a seberegulace 5.3 Já jako objekt vlastní reflexe 5.3.1 Sebesystém a další příbuzné konstrukty 5.3.2 Jáská reprezentace, vztahový rámec uvažování o já 5.4 Kognitivní složka sebesystému - sebepojetí 5.4.1 Obsahové charakteristiky sebepojetí 5.4.2 Hypotetický model obsahu sebepojetí 5.4.3 Formativní parametry obsahu 5.5 Emocionální složka sebesystému - sebehodnocení a celkový vztah k sobě 5.5.1 Interpersonální kontext a obraz sebehodnocení 5.5.2 Globální sebehodnocení a vědomí vlastní hodnoty 5.6 Konativní složka sebesystému - seberegulace 5.6.1 Strategické sebeprezentace 5.6.2 Sebepotvrzující strategie 5.6.3 Sebemonitorování 5.6.4 Osobní a společenské standardy a seberegulace Souhrn Klíčová slova Literatura 6. Identita v sociální psychologii Viera Bačová 6.1 Identita - definice, přístupy, zkoumání 6.1.1 Vymezení identity a jejich vývoj 6.1.2 Přístupy k vymezení identity 6.1.3 Zkoumání identity v psychologii 6.2 Teorie a zkoumání identity v psychologických směrech 6.2.1 Teorie ego identity 6.2.2 Teorie identity v symbolickém interakcionismu 6.2.3 Teorie sociální identity a etnolingvistická teorie identity 6.2.4 Procesy konstruování identity 6.2.5 Integrující teorie identity v psychologii 6.2.6 Postmoderní přístupy k identitě v psychologii Souhrn Klíčová slova Literatura 7. Postoje, jejich utváření a změna Jozef Výrost 7.1 Základní vymezení a funkce postoje 7.2 Stručný nárys vývoje oblasti výzkumu postoje 7.2.1 První etapa výzkumu postojů v sociální psychologii (1918-1950) 7.2.2 Druhá etapa výzkumu postojů (1950-1970) 7.2.3 Současná etapa rozvoje teorie a výzkumu postojů 7.3 Problém vnitřní struktury postoje a organizace postojů do soustavy 7.4 Změna postojů 7.4.1 Zdroj persvazivní informace 7.4.2 Obsah persvazivní informace 7.4.3 Informační kanál 7.4.4 Faktory na straně přijímatele 7.4.5 Cíl persvazivní komunikace 7.4.6 Proměnné vysvětlující proces změny postoje 7.4.7 Úloha přesvědčení při změně postoje Souhrn Klíčová slova Literatura 8. Sociální motivace Jaromír Janoušek, Ivan Slaměník 8.1 Motivace jako psychický proces a jako psychická dispozice 8.2 Základní motivační faktory a jejich sociální povaha 8.3 Společenská determinace a společenské působení lidské motivace 8.3.1 Výkonová motivace 8.3.2 Motiv společné činnosti 8.3.3 Teorie vnímaného sebeuplatnění Souhrn Klíčová slova Literatura 9. Problematika rodu v psychologii - sociální psychologie ženy a muže Viera Bačová 9.1 Tradiční přístupy ke zkoumání žen a mužů v psychologii 9.1.1 Biologicko-fyziologický přístup 9.1.2 Sociální a kulturní přístup 9.1.3 Interakcionistické přístupy 9.2 Výsledky hlavního proudu psychologického zkoumání žen a mužů 9.2.1 Zkoumání rozdílů mezi pohlavími 9.2.2 Zkoumání rodu jako osobnostní proměnné 9.2.3 Kritické hodnocení psychologického zkoumání žen a mužů 9.3 Psychologie rodu 9.3.1 Rod jako sociální kategorie 9.3.2 Reflexe způsobů poznávání a zkoumání žen a mužů 9.3.3 Mocenské vztahy v problematice rodu Souhrn Klíčová slova Literatura Část III. Jedinec v interakci 10. Sociální poznávání František Baumgartner 10.1 Specifika sociálního poznávání 10.2 Meziosobní percepce 10.2.1 Utváření dojmu o osobě - teoretické modely 10.2.2 Determinanty ovlivňující proces formování dojmu 10.3 Atribuční procesy 10.3.1 Teorie odpovídajících závěrů 10.3.2 Kovariační teorie 10.3.3 Atribuční tendence 10.4 Sociální schéma: organizování dojmů 10.4.1 Druhy schémat 10.4.2 Schémata a fungování paměti 10.4.3 Kognitivní zkratky (zjednodušení) 10.5 Pragmatika sociálního poznávání Souhrn Klíčová slova Literatura 11. Sociální inteligence, sociální kompetence František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost 11.1 Sociální inteligence 11.1.1 Vývoj zkoumání sociální inteligence 11.1.2 Psychometrická vs. osobnostní linie studia sociální inteligence 11.1.3 Sociální vs. emocionální inteligence 11.1.4 Měření sociální inteligence 11.2 Sociální kompetence 11.2.1 Sociální kompetence jako konstrukt sociálních způsobilostí 11.2.2 Operacionální definování sociální kompetence a zdroje informací o sociální kompetenci 11.3 Psychologické studium moudrosti Souhrn Klíčová slova Literatura 12. Sociální komunikace Jaromír Janoušek 12.1 Základní charakteristika sociální komunikace 12.2 Komunikace verbální a neverbální, záměrná a nezáměrná 12.3 Verbální komunikace 12.4 Neverbální komunikace 12.5 Parajazykové projevy 12.6 Interpersonální komunikace 12.7 Intrapersonální komunikace a vnitřní řeč 12.8 Skupinová komunikace Souhrn Klíčová slova Literatura 13. Osobní vztahy Jozef Výrost 13.1 Konstituování tématu osobní vztahy 13.2 Problém vymezení předmětu zkoumání: interpersonální vs. osobní vztahy 13.3 Blízkost vztahu a možnosti jeho měření 13.4 Ještě jednou o době trvání vztahů: úloha závazků 13.5 Fyzikální a sociální kontext osobních vztahů 13.6 Fenomenologie intimity 13.7 Faktorová analýza struktury vztahů Souhrn Klíčová slova Literatura Afiliace, atraktivita, láska Ivan Slaměník 14.1 Afiliace 14.1.1 Fyzická blízkost 14.2 Atraktivita 14.2.1 Atraktivita fyzická a osobní 14.2.2 Teorie atraktivity 14.3 Láska 14.3.1 Trojúhelníková teorie lásky 14.3.2 Druhy lásky Souhrn Klíčová slova Literatura 15. Agrese Ladislav Lovaš 15.1 Co je agrese 15.1.1 Agrese a příbuzné pojmy 15.1.2 Typy agrese 15.2 Teoretické přístupy k agresi 15.2.1 Agrese jako instinkt 15.2.2 Frustrace a agrese 15.2.3 Kognitivní neoasociační teorie 15.2.4 Sociální učení 15.2.5 Teorie transferu excitace 15.2.6 Integrativní pohled na agresi 15.3 Příčiny a faktory agresivního chování 15.3.1 Situační faktory agrese 15.3.2 Biologické faktory agrese 15.3.3 Osobní faktory agrese 15.3.4 Faktory ovlivňující inhibici agresivního chování 15.3.5 Faktory sociálního prostředí Souhrn Klíčová slova Literatura 16. Prosociální chování Ivan Slaměník, Jaromír Janoušek 16.1 Co je prosociální chování 16.2 Proč pomáháme 16.2.1 Sociální výměna 16.2.2 Sociální normy 16.2.3 Empatie 16.3 Kdy pomáháme 16.3.1 Efekt přihlížejících 16.3.2 Rozptýlená odpovědnost 16.3.3 Osobnostní determinanty 16.4 Komu pomáháme Souhrn Klíčová slova Literatura 17. Sociální konflikty Miroslav Frankovský, Michal Kentoš 17.1 Vymezení konfliktu 17.2 Druhy sociálních konfliktů 17.2.1 Dynamika sociálního konfliktu 17.3 Řešení konfliktu 17.3.1 Autoritativní řešení konfliktních situací 17.3.2 Alternativní řešení konfliktních situací 17.3.3 Intervence třetích stran 17.3.4 Vyjednávání Souhrn Klíčová slova Literatura Část IV. Skupina 18. Malé sociální skupiny Ladislav Lovaš 18.1 Základní pojmy 18.2 Skupinová struktura a kompozice skupiny 18.2.1 Kompozice skupiny 18.2.2 Skupinová struktura 18.3 Typy skupin 18.4 Vývojové procesy ve skupinách 18.4.1 Vývoj skupiny 18.4.2 Socializace jedince ve skupině 18.5 Skupinový vliv 18.5.1 Sociální facilitace 18.5.2 Sociální zahálení 18.5.3 Skupinová polarizace 18.5.4 Skupinářské myšlení (groupthink) Souhrn Klíčová slova Literatura 19. Konformita Ivan Slaměník 19.1 Pojmové vymezení 19.2 Klasické studie konformity 19.2.1 Vysvětlení konformity 19.2.2 Činitelé ovlivňující konformitu 19.3 Vyhovění 19.3.1 Technika nohy ve dveřích 19.3.2 Technika dveří v tváři 19.3.3 Technika nízké koule 19.3.4 Technika to není vše 19.4 Poslušnost Souhrn Klíčová slova Literatura 20. Makrosociální jevy a procesy Alena Zell'ová 20.1 Psychologie masových jevů 20.1.1 Terminologie, klasifikace 20.1.2 Teoretické koncepce 20.1.3 Laboratorní studie 20.1.4 Terénní studie 20.2 Psychologie etnicity 20.2.1 Mezietnické vztahy 20.2.2 Etnicita a teorie sociální identity Souhrn Klíčová slova Literatura 21. Mezikulturní psychologie Alena Zeľová 21.1 Kde se vzala a co je mezikulturní psychologie 21.2 Klíčový pojem kultura 21.3 Hledání kulturních specifik a univerzálií mezi kulturami 21.4 Když se kultury setkávají 21.5 Problémy a perspektivy mezikulturní psychologie Souhrn Klíčová slova Literatura Rejstřík jmenný Rejstřík věcný

Tištěná kniha

Datum vydání: 25.03.2008
Katalogové číslo: 2086
ISBN: 978-80-247-1428-8
Formát / stran: 167×240, 416 stran
Edice: Psyché
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Sociální psychologie

Tištěná kniha

Datum vydání: 25.03.2008
Katalogové číslo: 2086
ISBN: 978-80-247-1428-8
Formát / stran: 167×240, 416 stran
Edice: Psyché
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Sociální psychologie

2., přepracované a rozšířené vydání

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
549  467 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 14. 04. 2024 6:47
i: 15110 n: 24714288r: 3939
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Druhé, rozšířené vydání úspěšné publikace přináší informace o základech, vývoji i nejnovějších objevech v oboru. Autoři srozumitelnou a přehlednou formou vymezují předmět sociální psychologie, pojednávají mimo jiné o sociálním chování, sociální inteligenci, komunikaci i sociálních skupinách.

Kniha je určena nejen studentům psychologie, sociologie, andragogiky a ostatních humanitních oborů a odborné veřejnosti z řad psychologů a souvisejících profesí, ale také laickým čtenářům, kteří touží lépe porozumět tajům rychle se rozvíjejícího oboru.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Sociální psychologie

Předmluva k druhému vydání Část I. Předmět a historie sociální psychologie 1. Předmět a místo sociální psychologie v systému věd Jozef Výrost, Ivan Slaměník 1.1 Milníky na cestě ke konstituování sociální psychologie 1.2 "Rodičee", "sourozencii" a "dětii" sociální psychologie 1.3 Vývojová období a vývojové úlohy sociální psychologie 1.4 Sociální psychologie a její self-concept: reflexe předmětu vědní disciplíny 1.5 Od hraniční disciplíny přes interdisciplinaritu k transdisciplíně Souhrn Klíčová slova Literatura 2. Historie sociální psychologie Alena Zeľová 2.1 K pramenům - myšlenkové zdroje sociální psychologie 2.2 Období rozvoje sociálněpsychologických výzkumů a teoretických koncepcí 2.3 Období pochybností 2.4 Sociálněpsychologická reflexe postmoderního světa 2.5 Na prahu třetího tisíciletí 2.6 Sociální psychologie v Čechách (Československu) Souhrn Klíčová slova Literatura 3. Socializace Eva Sollárová 3.1 Socializace jako pojem 3.2 Činitelé socializace 3.2.1 Rodina, škola a vrstevnické skupiny 3.2.2 Socializace v podmínkách práce/organizace 3.2.3 Masmédia 3.3 Sociální učení 3.3.1 Teorie sociálního učení N. E. Millera A. J. Dollarda 3.3.2 Teorie sociálního učení J. Rottera 3.3.3 Teorie sociálního učení R. Searse 3.3.4 Teorie sociálního učení A. Bandury 3.4 Kultura, společnost a osobnost 3.4.1 Kultura 3.4.2 Společnost a osobnost 3.4.3 Kulturní a společenská podmíněnost člověka Souhrn Klíčová slova Literatura Část II. Jedinec a sociální chování 4. Sociální psychologie osobnosti Jozef Výrost 4.1 Stručně z historie 4.2 Sociální psychologie a psychologie osobnosti 4.3 Problém stability osobnostních charakteristik 4.4 Problém struktury osobnosti 4.4.1 Pětifaktorový model struktury osobnosti (Big Five) 4.4.2 Struktura interpersonálních osobnostních rysů 4.4.3 Vztahy modelu interpersonálních rysů a modelu struktury rysů osobnosti 4.5 Místo závěru: interakční přístup ke studiu osobnosti Souhrn Klíčová slova Literatura 5. Sebesystém, vztah k vlastnímu já Petr Macek 5.1 Specifičnost jáské zkušenosti 5.1.1 Subjektivnost a jedinečnost 5.1.2 Dvojakost jáství 5.2 Já jako subjekt činnosti, poznávání a prožívání 5.2.1 Základní charakteristiky činného já 5.2.2 Selektivní vědomí a pozornost 5.2.3 Souvztažnost činného já a paměti 5.2.4 Činné já a seberegulace 5.3 Já jako objekt vlastní reflexe 5.3.1 Sebesystém a další příbuzné konstrukty 5.3.2 Jáská reprezentace, vztahový rámec uvažování o já 5.4 Kognitivní složka sebesystému - sebepojetí 5.4.1 Obsahové charakteristiky sebepojetí 5.4.2 Hypotetický model obsahu sebepojetí 5.4.3 Formativní parametry obsahu 5.5 Emocionální složka sebesystému - sebehodnocení a celkový vztah k sobě 5.5.1 Interpersonální kontext a obraz sebehodnocení 5.5.2 Globální sebehodnocení a vědomí vlastní hodnoty 5.6 Konativní složka sebesystému - seberegulace 5.6.1 Strategické sebeprezentace 5.6.2 Sebepotvrzující strategie 5.6.3 Sebemonitorování 5.6.4 Osobní a společenské standardy a seberegulace Souhrn Klíčová slova Literatura 6. Identita v sociální psychologii Viera Bačová 6.1 Identita - definice, přístupy, zkoumání 6.1.1 Vymezení identity a jejich vývoj 6.1.2 Přístupy k vymezení identity 6.1.3 Zkoumání identity v psychologii 6.2 Teorie a zkoumání identity v psychologických směrech 6.2.1 Teorie ego identity 6.2.2 Teorie identity v symbolickém interakcionismu 6.2.3 Teorie sociální identity a etnolingvistická teorie identity 6.2.4 Procesy konstruování identity 6.2.5 Integrující teorie identity v psychologii 6.2.6 Postmoderní přístupy k identitě v psychologii Souhrn Klíčová slova Literatura 7. Postoje, jejich utváření a změna Jozef Výrost 7.1 Základní vymezení a funkce postoje 7.2 Stručný nárys vývoje oblasti výzkumu postoje 7.2.1 První etapa výzkumu postojů v sociální psychologii (1918-1950) 7.2.2 Druhá etapa výzkumu postojů (1950-1970) 7.2.3 Současná etapa rozvoje teorie a výzkumu postojů 7.3 Problém vnitřní struktury postoje a organizace postojů do soustavy 7.4 Změna postojů 7.4.1 Zdroj persvazivní informace 7.4.2 Obsah persvazivní informace 7.4.3 Informační kanál 7.4.4 Faktory na straně přijímatele 7.4.5 Cíl persvazivní komunikace 7.4.6 Proměnné vysvětlující proces změny postoje 7.4.7 Úloha přesvědčení při změně postoje Souhrn Klíčová slova Literatura 8. Sociální motivace Jaromír Janoušek, Ivan Slaměník 8.1 Motivace jako psychický proces a jako psychická dispozice 8.2 Základní motivační faktory a jejich sociální povaha 8.3 Společenská determinace a společenské působení lidské motivace 8.3.1 Výkonová motivace 8.3.2 Motiv společné činnosti 8.3.3 Teorie vnímaného sebeuplatnění Souhrn Klíčová slova Literatura 9. Problematika rodu v psychologii - sociální psychologie ženy a muže Viera Bačová 9.1 Tradiční přístupy ke zkoumání žen a mužů v psychologii 9.1.1 Biologicko-fyziologický přístup 9.1.2 Sociální a kulturní přístup 9.1.3 Interakcionistické přístupy 9.2 Výsledky hlavního proudu psychologického zkoumání žen a mužů 9.2.1 Zkoumání rozdílů mezi pohlavími 9.2.2 Zkoumání rodu jako osobnostní proměnné 9.2.3 Kritické hodnocení psychologického zkoumání žen a mužů 9.3 Psychologie rodu 9.3.1 Rod jako sociální kategorie 9.3.2 Reflexe způsobů poznávání a zkoumání žen a mužů 9.3.3 Mocenské vztahy v problematice rodu Souhrn Klíčová slova Literatura Část III. Jedinec v interakci 10. Sociální poznávání František Baumgartner 10.1 Specifika sociálního poznávání 10.2 Meziosobní percepce 10.2.1 Utváření dojmu o osobě - teoretické modely 10.2.2 Determinanty ovlivňující proces formování dojmu 10.3 Atribuční procesy 10.3.1 Teorie odpovídajících závěrů 10.3.2 Kovariační teorie 10.3.3 Atribuční tendence 10.4 Sociální schéma: organizování dojmů 10.4.1 Druhy schémat 10.4.2 Schémata a fungování paměti 10.4.3 Kognitivní zkratky (zjednodušení) 10.5 Pragmatika sociálního poznávání Souhrn Klíčová slova Literatura 11. Sociální inteligence, sociální kompetence František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost 11.1 Sociální inteligence 11.1.1 Vývoj zkoumání sociální inteligence 11.1.2 Psychometrická vs. osobnostní linie studia sociální inteligence 11.1.3 Sociální vs. emocionální inteligence 11.1.4 Měření sociální inteligence 11.2 Sociální kompetence 11.2.1 Sociální kompetence jako konstrukt sociálních způsobilostí 11.2.2 Operacionální definování sociální kompetence a zdroje informací o sociální kompetenci 11.3 Psychologické studium moudrosti Souhrn Klíčová slova Literatura 12. Sociální komunikace Jaromír Janoušek 12.1 Základní charakteristika sociální komunikace 12.2 Komunikace verbální a neverbální, záměrná a nezáměrná 12.3 Verbální komunikace 12.4 Neverbální komunikace 12.5 Parajazykové projevy 12.6 Interpersonální komunikace 12.7 Intrapersonální komunikace a vnitřní řeč 12.8 Skupinová komunikace Souhrn Klíčová slova Literatura 13. Osobní vztahy Jozef Výrost 13.1 Konstituování tématu osobní vztahy 13.2 Problém vymezení předmětu zkoumání: interpersonální vs. osobní vztahy 13.3 Blízkost vztahu a možnosti jeho měření 13.4 Ještě jednou o době trvání vztahů: úloha závazků 13.5 Fyzikální a sociální kontext osobních vztahů 13.6 Fenomenologie intimity 13.7 Faktorová analýza struktury vztahů Souhrn Klíčová slova Literatura Afiliace, atraktivita, láska Ivan Slaměník 14.1 Afiliace 14.1.1 Fyzická blízkost 14.2 Atraktivita 14.2.1 Atraktivita fyzická a osobní 14.2.2 Teorie atraktivity 14.3 Láska 14.3.1 Trojúhelníková teorie lásky 14.3.2 Druhy lásky Souhrn Klíčová slova Literatura 15. Agrese Ladislav Lovaš 15.1 Co je agrese 15.1.1 Agrese a příbuzné pojmy 15.1.2 Typy agrese 15.2 Teoretické přístupy k agresi 15.2.1 Agrese jako instinkt 15.2.2 Frustrace a agrese 15.2.3 Kognitivní neoasociační teorie 15.2.4 Sociální učení 15.2.5 Teorie transferu excitace 15.2.6 Integrativní pohled na agresi 15.3 Příčiny a faktory agresivního chování 15.3.1 Situační faktory agrese 15.3.2 Biologické faktory agrese 15.3.3 Osobní faktory agrese 15.3.4 Faktory ovlivňující inhibici agresivního chování 15.3.5 Faktory sociálního prostředí Souhrn Klíčová slova Literatura 16. Prosociální chování Ivan Slaměník, Jaromír Janoušek 16.1 Co je prosociální chování 16.2 Proč pomáháme 16.2.1 Sociální výměna 16.2.2 Sociální normy 16.2.3 Empatie 16.3 Kdy pomáháme 16.3.1 Efekt přihlížejících 16.3.2 Rozptýlená odpovědnost 16.3.3 Osobnostní determinanty 16.4 Komu pomáháme Souhrn Klíčová slova Literatura 17. Sociální konflikty Miroslav Frankovský, Michal Kentoš 17.1 Vymezení konfliktu 17.2 Druhy sociálních konfliktů 17.2.1 Dynamika sociálního konfliktu 17.3 Řešení konfliktu 17.3.1 Autoritativní řešení konfliktních situací 17.3.2 Alternativní řešení konfliktních situací 17.3.3 Intervence třetích stran 17.3.4 Vyjednávání Souhrn Klíčová slova Literatura Část IV. Skupina 18. Malé sociální skupiny Ladislav Lovaš 18.1 Základní pojmy 18.2 Skupinová struktura a kompozice skupiny 18.2.1 Kompozice skupiny 18.2.2 Skupinová struktura 18.3 Typy skupin 18.4 Vývojové procesy ve skupinách 18.4.1 Vývoj skupiny 18.4.2 Socializace jedince ve skupině 18.5 Skupinový vliv 18.5.1 Sociální facilitace 18.5.2 Sociální zahálení 18.5.3 Skupinová polarizace 18.5.4 Skupinářské myšlení (groupthink) Souhrn Klíčová slova Literatura 19. Konformita Ivan Slaměník 19.1 Pojmové vymezení 19.2 Klasické studie konformity 19.2.1 Vysvětlení konformity 19.2.2 Činitelé ovlivňující konformitu 19.3 Vyhovění 19.3.1 Technika nohy ve dveřích 19.3.2 Technika dveří v tváři 19.3.3 Technika nízké koule 19.3.4 Technika to není vše 19.4 Poslušnost Souhrn Klíčová slova Literatura 20. Makrosociální jevy a procesy Alena Zell'ová 20.1 Psychologie masových jevů 20.1.1 Terminologie, klasifikace 20.1.2 Teoretické koncepce 20.1.3 Laboratorní studie 20.1.4 Terénní studie 20.2 Psychologie etnicity 20.2.1 Mezietnické vztahy 20.2.2 Etnicita a teorie sociální identity Souhrn Klíčová slova Literatura 21. Mezikulturní psychologie Alena Zeľová 21.1 Kde se vzala a co je mezikulturní psychologie 21.2 Klíčový pojem kultura 21.3 Hledání kulturních specifik a univerzálií mezi kulturami 21.4 Když se kultury setkávají 21.5 Problémy a perspektivy mezikulturní psychologie Souhrn Klíčová slova Literatura Rejstřík jmenný Rejstřík věcný

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 365 
E-kniha 292  -20 %
Tištěná 509 
E-kniha 407  -20 %
Tištěná 331 
E-kniha 265  -20 %
E-kniha 312  -20 %
E-kniha 292  -20 %
E-kniha 271  -20 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.