0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Speciální psychoterapie

2., přepracované a doplněné vydání

Vymětal Jan a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3809
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
390  351 
Ihned ke stažení
i: 15062 n: 24769974r: 3809
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Emoce doprovázejí lidskou bytost po celý její život. Podílejí se na formování osobnosti člověka a jeho vztahů. Jsou důležitým vnitřním regulativem chování, čili přispívají k naší aktivní i pasivní adaptaci. V lidském životě mají nezastupitelnou a pozitivní úlohu, avšak vedle toho mohou způsobovat, případně doprovázet, poruchy zdraví a přispívat tak k lidskému utrpení. Jejich mírnění a odstraňování psychologickou intervencí představuje jednu z možností zvládání těchto emocí a lze tímto způsobem přispět k příznivějšímu rozvoji osobnosti člověka a ke zkvalitnění jeho života. Kolektiv renomovaných autorů v čele s prof. PhDr. Janem Vymětalem se proto rozhodli seznámit čtenáře se současnými psychologickými a psychoterapeutickými pohledy na úzkost, strach a ukázat, jak je možné psychologickou cestou léčebně ovlivňovat. Kniha je především učebním textem určeným především studentům lékařských fakult a postgraduálního studia psychoterapie, psychopatologie a lékařské psychologie.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Speciální psychoterapie

OBSAH

AUTORSKÝ KOLEKTIV 11

ÚVODNÍ POZNÁMKA 13
DÍL I.
OBECNÁ ČÁST
1.
POJETÍ ÚZKOSTI A STRACHU V PSYCHOLOGII 19
(Jan Vymětal)
1.1
Vymezení pojmů 19
1.1.1
Etymologické uvedení 19
1.1.2
Historický pohled 20
1.1.3
Vymezení úzkosti a strachu 21
1.2
Úzkost a strach v psychologii 24
1.2.1
Experimentální přístup 24
1.2.2
Vztahový přístup 28
1.2.3
Faktorověanalytický přístup 32
1.3
Integrativní pojetí úzkosti a strachu v psychologii 34
1.3.1
Výkladová rovnice lidského chování 34
1.3.2
Dynamika dějů vyvolávajících u člověka aktuální úzkost a strach 36
1.3.3
Porozumění úzkosti a strachu 38

Souhrn 39
2.
ONTOGENEZE ÚZKOSTI A STRACHU 41
(Vladimír Vavrda)
2.1
K povaze vývoje úzkosti 41
2.1.1
Úvodem 41
2.1.2
Dva zdroje úzkosti 42
2.1.3
Vývoj jako zdroj úzkosti 42
2.1.4
Význam matky a prostředí ve vývoji úzkosti 43
2.1.5
Obecný vývoj úzkosti 44
2.2
Vývoj úzkostných prožitků a mechanismů jejich zvládání v dětském věku 45
2.2.1
Vývoj úzkosti a mechanismů jejího zvládání v raném věku 45
2.2.2
Úzkosti v předškolním a školním věku 51
2.3
Úzkosti v období dospívání a dospělosti 55
2.3.1
Úzkosti v dospívání 55
2.3.2
Úzkosti v období dospělosti 57
2.3.3
Úzkosti v období involuce 60

Souhrn 62

3.
ÚZKOSTNÉ PORUCHY V KLINICKÉ PRAXI 65
(Jana Kocourková)
3.1
Normální a patologická úzkost 65
3.2
Psychologické a biologické pozadí úzkosti 66
3.3
Úzkostné poruchy 68
3.3.1
Fobické úzkostné poruchy (F40) 68
3.3.2
Jiné úzkostné poruchy (F41) 71
3.4.
Další neurotické poruchy s výraznou úzkostnou symptomatikou 73
3.4.1
Obsedantně-kompulzivní porucha (F42) 73
3.4.2
Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení (F43) 74
3.5
Úzkostnost jako osobnostní charakteristika 76
3.5.1
Anankastická porucha osobnosti (F60.5) 77
3.5.2
Anxiózní (vyhýbavá) porucha osobnosti (F60.6) 78
3.5.3
Závislá porucha osobnosti (F60.7) 78
3.6
Úzkost ve vztahu k ostatním poruchám 79
3.7
Specifické úzkostné poruchy v dětském věku 80
3.7.1
Separační úzkostná porucha v dětství (F93.0) 80
3.7.2
Fobická úzkostná porucha v dětství (F93.1) 81
3.7.3
Sociální úzkostná porucha v dětství (F93.2) 82

Souhrn 82
DÍL II.
PSYCHOTERAPIE ÚZKOSTI A STRACHU Z POHLEDU JEDNOTLIVÝCH SMĚRŮ
A PŘÍSTUPŮ
4.
BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUPY 85
(Katarina Durecová)
4.1
Léčba úzkosti a strachu v behaviorálních terapiích 85
4.1.1
Pojetí úzkosti a strachu v behaviorálních terapiích 85
4.1.2
Modely strachu a úzkosti vycházející z teorie učení 86
4.1.3
Modely úzkosti a strachu vycházející z kognitivně-behaviorálních přístupů 100

Souhrn 115
5.
ROGERSOVSKÝ PŘÍSTUP 117
(Jan Vymětal)
5.1
Charakteristika rogersovské psychoterapie 117
5.2
Vznik úzkosti a strachu 118
5.3
Vlastní léčba 121
5.3.1
Indikace 121
5.3.2
Akceptace – bezvýhradné přijetí pacienta 123
5.3.3
Empatie – porozumění vcítěním 123
5.3.4
Autenticita – opravdovost, ryzost osobnosti 124
5.3.5
Sebeexplorace a explikace 126
5.3.6
Psychoterapeutický proces 127
5.4
Kombinace s jinými postupy 131

Souhrn 132
6.
PSYCHOTERAPIE ÚZKOSTI A STRACHU Z HLEDISKA PSYCHOANALYTICKÉ PSYCHOTERAPIE
133
(Vladimír Vavrda)
6.1
Úvodem 133
6.1.1
Psychoanalytická psychoterapie z hlediska nozologických
kategorií 135
6.1.2
Základní východiska 136
6.1.3
Krátký historický přehled 137
6.2
Rané formy úzkosti 138
6.2.1
Anihilační úzkost 138
6.2.2
Úzkost z diferenciace/dediferenciace 141
6.2.3
Strach z odvety 142
6.2.4
Separační úzkost 144
6.2.5
Strach ze ztráty lásky 146
6.3
Úzkosti v subjektivním modu prožívání 148
6.3.1
Vývoj subjektivního modu 148
6.3.2
Úzkost v subjektivním modu prožívání 149
6.4
Úzkost na základě identifikace a traumatická úzkost 150
6.4.1
Úzkost v důsledku identifikace s objektem 150
6.4.2
Traumatická úzkost 151

Souhrn 152
7.
PSYCHOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH Z POHLEDU
LOGOTERAPIE 153
(Karel Balcar)
7.1
Logoterapeutický přístup a logoterapeutické metody překonávání chorobné úzkosti a strachu 154
7.1.1
Paradoxní intence 156
7.1.2
Dereflexe 157
7.1.3
Postojová změna 157
7.2
Léčba úzkostných poruch paradoxní intencí 159
7.2.1
Logoterapeutické postupy při léčbě úzkostných a fobických neuróz a reakcí 159
7.2.2
Logoterapeutické postupy při léčbě úzkostí a strachem
motivovaných kompulzivních poruch 162
7.3
Léčba úzkostných poruch dereflexí 165
7.3.1
Logoterapeutické postupy při léčbě úzkostí a strachem
podmíněných psychofyziologických poruch 167
7.3.2
Logoterapeutické postupy při léčbě úzkostí a strachem
podmíněných poruch praktického výkonu 170
7.4
Léčba úzkostných poruch postojovou změnou 172
7.4.1
Logoterapeutické postupy při překonávání škodlivého strachu
a úzkosti z ohrožení zdraví či jiných životních hodnot 172
7.5
Logoterapeutická strategie při léčbě úzkostných poruch 175

7.6
Praktická podoba logoterapie 177
7.6.1
Cíle a metody logoterapie vzhledem k věku 177

7.6.2
Formy logoterapeutické práce 178

Souhrn 179
8.
SYSTEMICKÁ TERAPIE ÚZKOSTI 181
(Šárka Gjuričová, Jan Špitz)
8.1
Teoretická východiska a vlivy v systemické rodinné terapii 181
8.1.1
Východiska současné systemické terapie 181
8.1.2
Modely změny: proměny pojetí terapeutické změny
a role terapeutů 182
8.2
Úzkost v systemickém přístupu 184
8.3
Systemická terapie 185
8.3.1
Mechanismy změny v systemické terapii 185
8.3.2
Terapeutický proces v systemické terapii 186
8.4
Systemická terapie úzkosti: Problém školní fobie jako ukázka práce systemického terapeuta 189
8.4.1
Struktura úvodního sezení 189
8.4.2
Další průběh terapie 192
8.5
Terapeutická práce u somatických projevů úzkosti 193
8.6
Psychotické onemocnění a možnosti systemické terapie 197
8.7
Práce terapeuta s párem: Panická reakce a agorafobie 198
8.7.1
Terapie 199
8.8
Terapie s využitím sociálních konstrukcí a narativních prvků 200
8.8.1
Externalizace 201
8.8.2
Struktura externalizujícího rozhovoru s dospělým klientem 202
8.8.3
Externalizační rozhovor s dětmi 202
8.8.4
Terapie problému fobie s užitím prvků systemické a narativní
terapie 203

Souhrn 204
9.
HYPNOTICKÁ PRÁCE S ÚZKOSTÍ A STRACHEM 207
(Vladimír Vavrda)
9.1
Úvodem 207
9.1.1
Úzkost jako interferující faktor při indukci hypnotického tranzu 208
9.1.2
Hloubka hypnotického tranzu 208
9.1.3
Indikace 209
9.2
Oblasti využití hypnoterapie 210
9.2.1
Využití hypnózy v akutní péči 210
9.2.2
Systematická hypnoterapie 211
9.3
Hypnoterapie u dětí 216

Souhrn 217
10.
PSYCHOSOMATICKÉ PŘÍSTUPY LÉČENÍ STRACHU A ÚZKOSTI 219
(Karel Hájek)
10.1
Obecné psychofyzikální zákonitosti a vymezení pojmů 219
10.1.1
Vnímání 219
10.1.2
Tělesně zakotvené prožívání 222
10.1.3
Myšlení a představování 223
10.1.4
Intencionalita mysli předcházející tělesnému pohybu 224
10.2
Strach a úzkost v procesech mysli a těla 224
10.2.1
Situace ohrožení a její zvládání 225
10.2.2
Krize, nárůst strachu a úzkostí, vznik fobií 226
10.2.3
Psychoterapeutické přetnutí cyklů patologického strachu
a úzkosti 226
10.3
Přesun pozornosti 227
10.3.1
Čtvero zakotvení 227
10.3.2
Cvičení na získání vlastní zkušenosti s přesunem pozornosti 230
10.4
Postupy zvládání strachu a úzkosti s cílem navodit klid 232
10.4.1
Techniky sloužící ke kultivaci soustředění mysli 232
10.4.2
Techniky navozující změnu představování v mysli 234
10.4.3
Techniky vedoucí přímo k somatickému uvolnění 236
10.5
Postupy zvládání strachu a úzkosti porozuměním tělesnému pociťování 244
10.5.1
Meditace všímavosti a vhledu 245
10.5.2
Focusing 247
10.5.3
Personifikace patologických komplexů strachu či úzkosti 252

Souhrn 257
11.
EXPRESIVNÍ POSTUPY 259
(Ingrid Hanušová)
11.1
Vymezení pojmů 259
11.2
Psychodrama a dramaterapie 261
11.2.1
Psychodrama 261
11.2.2
Dramaterapie 270
11.2.3
Podobnosti a rozdíly dramaterapie a psychodramatu 272
11.3
Terapie hrou 273
11.4
Arteterapie 274
11.4.1
Jiné arteterapeutické techniky 282
11.5
Muzikoterapie 284
11.5.1
Receptivní muzikoterapie 286
11.5.2
Aktivní muzikoterapie 286
11.5.3
Některé techniky muzikoterapie 287
11.5.4
Taneční terapie 289
11.6
Psychogymnastika (psychopantomima) 290

Souhrn 292
DÍL III.
DODATKY

FARMAKOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH 295
(Ján Praško, Hana Prašková)

Klasifikace neurotických poruch, poruch vyvolaných stresem
a somatoformních poruch 296

Diagnostický postup, vyšetření a hodnocení u úzkostných poruch 297

Diferenciální diagnóza úzkostných a neurotických poruch 300

Všeobecné cíle léčby 302

Rozhodování o farmakoterapii 303

Klinické vedení pacienta 304

Psychofarmaka užívaná k léčbě úzkostných a neurotických poruch 305

Psychofarmakoterapie jednotlivých úzkostných a neurotických poruch 313

Panická porucha 313

Generalizovaná úzkostná porucha (GAD) 316

Smíšená úzkostně-depresivní porucha 319

Agorafobie 321

Sociální fobie 323

Specifické fobie 325

Obsedantně-kompulzivní porucha 327

Akutní reakce na stres 330

Poruchy přizpůsobení 331

Posttraumatická stresová porucha 335

Disociační poruchy 339

Souhrn 362

ÚZKOST A STRACH VE FILOZOFICKÉ REFLEXI 365
(Vladimír Špalek)

Zrození strachu 365

Duchovní situace 20. století přináší obrat 366

První reflexe úzkosti a strachu 367

Anticipace porozumění úzkosti u Aristotela 368

Pokusy eliminovat strach ze smrti 371

Nikoli eliminovat, nýbrž zkušenost záporu uchopit – G. W. F. Hegel 374

Kierkegaard upozorňuje na diferenci jako první 377

Úzkost je zachycena vhledem básnění 378

Zahlédnutí dna – M. Heidegger 379

Souhrn 382

LITERATURA 383

REJSTŘÍK VĚCNÝ 391

REJSTŘÍK JMENNÝ 395

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 3.75MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Speciální psychoterapie
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 3.75 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Speciální psychoterapie

2., přepracované a doplněné vydání

Vymětal Jan a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3809
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
390  351 
Ihned ke stažení
i: 15062 n: 24769974r: 3809
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Emoce doprovázejí lidskou bytost po celý její život. Podílejí se na formování osobnosti člověka a jeho vztahů. Jsou důležitým vnitřním regulativem chování, čili přispívají k naší aktivní i pasivní adaptaci. V lidském životě mají nezastupitelnou a pozitivní úlohu, avšak vedle toho mohou způsobovat, případně doprovázet, poruchy zdraví a přispívat tak k lidskému utrpení. Jejich mírnění a odstraňování psychologickou intervencí představuje jednu z možností zvládání těchto emocí a lze tímto způsobem přispět k příznivějšímu rozvoji osobnosti člověka a ke zkvalitnění jeho života. Kolektiv renomovaných autorů v čele s prof. PhDr. Janem Vymětalem se proto rozhodli seznámit čtenáře se současnými psychologickými a psychoterapeutickými pohledy na úzkost, strach a ukázat, jak je možné psychologickou cestou léčebně ovlivňovat. Kniha je především učebním textem určeným především studentům lékařských fakult a postgraduálního studia psychoterapie, psychopatologie a lékařské psychologie.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Speciální psychoterapie

OBSAH

AUTORSKÝ KOLEKTIV 11

ÚVODNÍ POZNÁMKA 13
DÍL I.
OBECNÁ ČÁST
1.
POJETÍ ÚZKOSTI A STRACHU V PSYCHOLOGII 19
(Jan Vymětal)
1.1
Vymezení pojmů 19
1.1.1
Etymologické uvedení 19
1.1.2
Historický pohled 20
1.1.3
Vymezení úzkosti a strachu 21
1.2
Úzkost a strach v psychologii 24
1.2.1
Experimentální přístup 24
1.2.2
Vztahový přístup 28
1.2.3
Faktorověanalytický přístup 32
1.3
Integrativní pojetí úzkosti a strachu v psychologii 34
1.3.1
Výkladová rovnice lidského chování 34
1.3.2
Dynamika dějů vyvolávajících u člověka aktuální úzkost a strach 36
1.3.3
Porozumění úzkosti a strachu 38

Souhrn 39
2.
ONTOGENEZE ÚZKOSTI A STRACHU 41
(Vladimír Vavrda)
2.1
K povaze vývoje úzkosti 41
2.1.1
Úvodem 41
2.1.2
Dva zdroje úzkosti 42
2.1.3
Vývoj jako zdroj úzkosti 42
2.1.4
Význam matky a prostředí ve vývoji úzkosti 43
2.1.5
Obecný vývoj úzkosti 44
2.2
Vývoj úzkostných prožitků a mechanismů jejich zvládání v dětském věku 45
2.2.1
Vývoj úzkosti a mechanismů jejího zvládání v raném věku 45
2.2.2
Úzkosti v předškolním a školním věku 51
2.3
Úzkosti v období dospívání a dospělosti 55
2.3.1
Úzkosti v dospívání 55
2.3.2
Úzkosti v období dospělosti 57
2.3.3
Úzkosti v období involuce 60

Souhrn 62

3.
ÚZKOSTNÉ PORUCHY V KLINICKÉ PRAXI 65
(Jana Kocourková)
3.1
Normální a patologická úzkost 65
3.2
Psychologické a biologické pozadí úzkosti 66
3.3
Úzkostné poruchy 68
3.3.1
Fobické úzkostné poruchy (F40) 68
3.3.2
Jiné úzkostné poruchy (F41) 71
3.4.
Další neurotické poruchy s výraznou úzkostnou symptomatikou 73
3.4.1
Obsedantně-kompulzivní porucha (F42) 73
3.4.2
Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení (F43) 74
3.5
Úzkostnost jako osobnostní charakteristika 76
3.5.1
Anankastická porucha osobnosti (F60.5) 77
3.5.2
Anxiózní (vyhýbavá) porucha osobnosti (F60.6) 78
3.5.3
Závislá porucha osobnosti (F60.7) 78
3.6
Úzkost ve vztahu k ostatním poruchám 79
3.7
Specifické úzkostné poruchy v dětském věku 80
3.7.1
Separační úzkostná porucha v dětství (F93.0) 80
3.7.2
Fobická úzkostná porucha v dětství (F93.1) 81
3.7.3
Sociální úzkostná porucha v dětství (F93.2) 82

Souhrn 82
DÍL II.
PSYCHOTERAPIE ÚZKOSTI A STRACHU Z POHLEDU JEDNOTLIVÝCH SMĚRŮ
A PŘÍSTUPŮ
4.
BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUPY 85
(Katarina Durecová)
4.1
Léčba úzkosti a strachu v behaviorálních terapiích 85
4.1.1
Pojetí úzkosti a strachu v behaviorálních terapiích 85
4.1.2
Modely strachu a úzkosti vycházející z teorie učení 86
4.1.3
Modely úzkosti a strachu vycházející z kognitivně-behaviorálních přístupů 100

Souhrn 115
5.
ROGERSOVSKÝ PŘÍSTUP 117
(Jan Vymětal)
5.1
Charakteristika rogersovské psychoterapie 117
5.2
Vznik úzkosti a strachu 118
5.3
Vlastní léčba 121
5.3.1
Indikace 121
5.3.2
Akceptace – bezvýhradné přijetí pacienta 123
5.3.3
Empatie – porozumění vcítěním 123
5.3.4
Autenticita – opravdovost, ryzost osobnosti 124
5.3.5
Sebeexplorace a explikace 126
5.3.6
Psychoterapeutický proces 127
5.4
Kombinace s jinými postupy 131

Souhrn 132
6.
PSYCHOTERAPIE ÚZKOSTI A STRACHU Z HLEDISKA PSYCHOANALYTICKÉ PSYCHOTERAPIE
133
(Vladimír Vavrda)
6.1
Úvodem 133
6.1.1
Psychoanalytická psychoterapie z hlediska nozologických
kategorií 135
6.1.2
Základní východiska 136
6.1.3
Krátký historický přehled 137
6.2
Rané formy úzkosti 138
6.2.1
Anihilační úzkost 138
6.2.2
Úzkost z diferenciace/dediferenciace 141
6.2.3
Strach z odvety 142
6.2.4
Separační úzkost 144
6.2.5
Strach ze ztráty lásky 146
6.3
Úzkosti v subjektivním modu prožívání 148
6.3.1
Vývoj subjektivního modu 148
6.3.2
Úzkost v subjektivním modu prožívání 149
6.4
Úzkost na základě identifikace a traumatická úzkost 150
6.4.1
Úzkost v důsledku identifikace s objektem 150
6.4.2
Traumatická úzkost 151

Souhrn 152
7.
PSYCHOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH Z POHLEDU
LOGOTERAPIE 153
(Karel Balcar)
7.1
Logoterapeutický přístup a logoterapeutické metody překonávání chorobné úzkosti a strachu 154
7.1.1
Paradoxní intence 156
7.1.2
Dereflexe 157
7.1.3
Postojová změna 157
7.2
Léčba úzkostných poruch paradoxní intencí 159
7.2.1
Logoterapeutické postupy při léčbě úzkostných a fobických neuróz a reakcí 159
7.2.2
Logoterapeutické postupy při léčbě úzkostí a strachem
motivovaných kompulzivních poruch 162
7.3
Léčba úzkostných poruch dereflexí 165
7.3.1
Logoterapeutické postupy při léčbě úzkostí a strachem
podmíněných psychofyziologických poruch 167
7.3.2
Logoterapeutické postupy při léčbě úzkostí a strachem
podmíněných poruch praktického výkonu 170
7.4
Léčba úzkostných poruch postojovou změnou 172
7.4.1
Logoterapeutické postupy při překonávání škodlivého strachu
a úzkosti z ohrožení zdraví či jiných životních hodnot 172
7.5
Logoterapeutická strategie při léčbě úzkostných poruch 175

7.6
Praktická podoba logoterapie 177
7.6.1
Cíle a metody logoterapie vzhledem k věku 177

7.6.2
Formy logoterapeutické práce 178

Souhrn 179
8.
SYSTEMICKÁ TERAPIE ÚZKOSTI 181
(Šárka Gjuričová, Jan Špitz)
8.1
Teoretická východiska a vlivy v systemické rodinné terapii 181
8.1.1
Východiska současné systemické terapie 181
8.1.2
Modely změny: proměny pojetí terapeutické změny
a role terapeutů 182
8.2
Úzkost v systemickém přístupu 184
8.3
Systemická terapie 185
8.3.1
Mechanismy změny v systemické terapii 185
8.3.2
Terapeutický proces v systemické terapii 186
8.4
Systemická terapie úzkosti: Problém školní fobie jako ukázka práce systemického terapeuta 189
8.4.1
Struktura úvodního sezení 189
8.4.2
Další průběh terapie 192
8.5
Terapeutická práce u somatických projevů úzkosti 193
8.6
Psychotické onemocnění a možnosti systemické terapie 197
8.7
Práce terapeuta s párem: Panická reakce a agorafobie 198
8.7.1
Terapie 199
8.8
Terapie s využitím sociálních konstrukcí a narativních prvků 200
8.8.1
Externalizace 201
8.8.2
Struktura externalizujícího rozhovoru s dospělým klientem 202
8.8.3
Externalizační rozhovor s dětmi 202
8.8.4
Terapie problému fobie s užitím prvků systemické a narativní
terapie 203

Souhrn 204
9.
HYPNOTICKÁ PRÁCE S ÚZKOSTÍ A STRACHEM 207
(Vladimír Vavrda)
9.1
Úvodem 207
9.1.1
Úzkost jako interferující faktor při indukci hypnotického tranzu 208
9.1.2
Hloubka hypnotického tranzu 208
9.1.3
Indikace 209
9.2
Oblasti využití hypnoterapie 210
9.2.1
Využití hypnózy v akutní péči 210
9.2.2
Systematická hypnoterapie 211
9.3
Hypnoterapie u dětí 216

Souhrn 217
10.
PSYCHOSOMATICKÉ PŘÍSTUPY LÉČENÍ STRACHU A ÚZKOSTI 219
(Karel Hájek)
10.1
Obecné psychofyzikální zákonitosti a vymezení pojmů 219
10.1.1
Vnímání 219
10.1.2
Tělesně zakotvené prožívání 222
10.1.3
Myšlení a představování 223
10.1.4
Intencionalita mysli předcházející tělesnému pohybu 224
10.2
Strach a úzkost v procesech mysli a těla 224
10.2.1
Situace ohrožení a její zvládání 225
10.2.2
Krize, nárůst strachu a úzkostí, vznik fobií 226
10.2.3
Psychoterapeutické přetnutí cyklů patologického strachu
a úzkosti 226
10.3
Přesun pozornosti 227
10.3.1
Čtvero zakotvení 227
10.3.2
Cvičení na získání vlastní zkušenosti s přesunem pozornosti 230
10.4
Postupy zvládání strachu a úzkosti s cílem navodit klid 232
10.4.1
Techniky sloužící ke kultivaci soustředění mysli 232
10.4.2
Techniky navozující změnu představování v mysli 234
10.4.3
Techniky vedoucí přímo k somatickému uvolnění 236
10.5
Postupy zvládání strachu a úzkosti porozuměním tělesnému pociťování 244
10.5.1
Meditace všímavosti a vhledu 245
10.5.2
Focusing 247
10.5.3
Personifikace patologických komplexů strachu či úzkosti 252

Souhrn 257
11.
EXPRESIVNÍ POSTUPY 259
(Ingrid Hanušová)
11.1
Vymezení pojmů 259
11.2
Psychodrama a dramaterapie 261
11.2.1
Psychodrama 261
11.2.2
Dramaterapie 270
11.2.3
Podobnosti a rozdíly dramaterapie a psychodramatu 272
11.3
Terapie hrou 273
11.4
Arteterapie 274
11.4.1
Jiné arteterapeutické techniky 282
11.5
Muzikoterapie 284
11.5.1
Receptivní muzikoterapie 286
11.5.2
Aktivní muzikoterapie 286
11.5.3
Některé techniky muzikoterapie 287
11.5.4
Taneční terapie 289
11.6
Psychogymnastika (psychopantomima) 290

Souhrn 292
DÍL III.
DODATKY

FARMAKOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH 295
(Ján Praško, Hana Prašková)

Klasifikace neurotických poruch, poruch vyvolaných stresem
a somatoformních poruch 296

Diagnostický postup, vyšetření a hodnocení u úzkostných poruch 297

Diferenciální diagnóza úzkostných a neurotických poruch 300

Všeobecné cíle léčby 302

Rozhodování o farmakoterapii 303

Klinické vedení pacienta 304

Psychofarmaka užívaná k léčbě úzkostných a neurotických poruch 305

Psychofarmakoterapie jednotlivých úzkostných a neurotických poruch 313

Panická porucha 313

Generalizovaná úzkostná porucha (GAD) 316

Smíšená úzkostně-depresivní porucha 319

Agorafobie 321

Sociální fobie 323

Specifické fobie 325

Obsedantně-kompulzivní porucha 327

Akutní reakce na stres 330

Poruchy přizpůsobení 331

Posttraumatická stresová porucha 335

Disociační poruchy 339

Souhrn 362

ÚZKOST A STRACH VE FILOZOFICKÉ REFLEXI 365
(Vladimír Špalek)

Zrození strachu 365

Duchovní situace 20. století přináší obrat 366

První reflexe úzkosti a strachu 367

Anticipace porozumění úzkosti u Aristotela 368

Pokusy eliminovat strach ze smrti 371

Nikoli eliminovat, nýbrž zkušenost záporu uchopit – G. W. F. Hegel 374

Kierkegaard upozorňuje na diferenci jako první 377

Úzkost je zachycena vhledem básnění 378

Zahlédnutí dna – M. Heidegger 379

Souhrn 382

LITERATURA 383

REJSTŘÍK VĚCNÝ 391

REJSTŘÍK JMENNÝ 395

O Autorovi

Vymětal Jan
Jako přednosta ústavu je především odpovědný za výuku mediků v oborech lékařská psychologie, psychoterapie a lékařská etika (spolu s filozofií medicíny). Také se věnuje výzkumu v oblasti psychosomatiky a teoretickým otázkám týkajících se účinných faktorů léčby psychologickými prostředky a obecného modelu psychoterapie. Vedle toho se zabývá soudně znaleckou činností se specializací v klinické psychologii.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 339 
E-kniha 305 
Tištěná 390 
E-kniha 351 
Tištěná 467 
E-kniha 420 
Tištěná 484 
E-kniha 436 
Tištěná 322 
E-kniha 290 
Tištěná 254 
E-kniha 229 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.