0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie

Možnosti, které čekají

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6456
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
186  167 
Ihned ke stažení
i: 18198 n: 24770475r: 6456
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace je zaměřena především na kladné a nadějné rysy stárnutí z hlediska pozitivní psychologie, stranou však samozřejmě nezůstávají ani negativní jevy. Důraz je kladen na vnitřní postoje lidí a na to, jak přistupují k sobě, k druhým lidem i k životním změnám v průběhu stárnutí – ke zdravotnímu stavu, k otázce smysluplnosti života apod. Zvláštní pozornost je věnována sebepoznávání a sebeovládání, životní bilanci, vztahům mezi lidmi, trénování odolnosti a zvládání změn, řešení problémů, konfliktů a dalších těžkostí – nemocí, bolestí, setkání se smrtí blízkých lidí. Autor uvádí podněty a doporučení pro každodenní život ve stáří, týkající se např. úpravy životního stylu. Kniha je určena především odborníkům z řad pomáhajících profesí a studentům oborů psychologie, sociální práce, lékařských fakult i středních zdravotnických škol. Inspirativní však je i pro širokou veřejnost, protože otázka stárnutí se týká každého z nás – ať už osobně, nebo prostřednictvím lidí v našem okolí.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie

Předmluva
Komu je tato kniha určena?
Proč je zde položen důraz na pojetí pozitivní psychologie
1. Stárnout – ano, ale moudře a dobře
A oč tedy zde jde?
Co se o stárnutí v poslední době zjistilo?
Jaké je základní pojetí stárnutí v této knize?
Kudy vede cesta k tomuto cíli?
Co se rozumí stárnutím?
Vymezení stárnutí
Biologie stárnutí
Psychologie stárnutí
2. Radikální změna života – odchod do důchodu
Co se změní v životě, když odcházíme do důchodu?
Jedny dveře se zavírají a jiné se otevírají
Mění se identita
Mění se společenství lidí, s nimiž přicházíme do osobního styku
Mění se zaměření našich zájmů
Mění se náš postoj k tomu, co bylo, co je a co bude
Mění se i to, co od života chci
Vstup do třetí fáze života
3. Jak pozitivní psychologie studuje problémy stárnutí
Prevence depresivních postojů u lidí ve třetí fázi života
Co je deprese?
Co se rozumí postojem?
Jak psychologové studují naše postoje?
Není optimismus jako optimismus
Čím se liší postoj optimistů od postoje pesimistů?
A. První hledisko: pohled z hlediska času
B. Druhé hledisko: pohled z hlediska rozsahu
C. Třetí hledisko: pohled z hlediska našeho osobního podílu na tom, co se stalo
Ve kterých situacích je namístě používat optimistického postoje
Ve kterých situacích je vhodné používat pesimistického postoje
4. Co nám o stárnutí říkají výsledky soudobých psychologických studií
Longitudinální studie stárnutí
Upřesnění pojmu „stárnoucí člověk“
Respektování různorodosti u stárnoucích lidí
Nadějná zpráva o tom, že i ve starším věku existují u lidí určité rezervní kapacity
Méně radostná zpráva o tom, že se na hranici kognitivních možností projevuje snížení kognitivní kapacity starších lidí
Dobrá zpráva o schopnostech starších lidí vyrovnávat omezenou limitu kognitivní kapacity životními pragmatickými zkušenostmi
Sebepojetí člověka zůstává i do vysokého stáří kompaktní
Soudobé názory na mozek a jeho fungování
Výzkum psycho-bio-neurologie mozku
Plasticita mozku
Význam slova „plasticita“
Jak si představit soudobé pojetí fungování mozku
V čem spočívá změna v pojetí činnosti mozku
Co je to dospělá neurogeneze a neuronální rezerva
K čemu vede soubor výše uvedených poznatků v psycho-bio-neurologii mozku v každodenním životě stárnoucího člověka
Příklad psychologického výzkumu tvořivého zvládání zátěžových situací
Příklad výzkumu pojetí zdraví u starší generace
5. Pojetí psychologie stárnutí na základě výsledků soudobého výzkumu
Adaptace – schopnost přizpůsobit si a přizpůsobit se
Co nám pomáhá zvládat těžkosti? Selekce – optimalizace – kompenzace
Optimalizace
Kompenzace
Jak dnes vypadá model zvládání problémů
6. Předávání kulturního dědictví další generaci
Dědictví
Kulturní dědictví
Účast na kulturním dění v našem nejbližším okolí
Dobrovolnictví
Důchodci – dobrovolníci
7. Osobnostní zrání lidí ve třetí fázi života
Zralá osobnost
Charakteristiky zralého člověka a jeho zdravého a silného „já“ (ego)
Jak se mění v průběhu života to, co je pro člověka důležité?
Pohled vývojové psychologie na běh našeho života
Pojetí stárnutí a zrání člověka jako celoživotního děje
Co pomáhá a co brzdí cestu k integritě osobnosti?
Integrita osobnosti
Svoboda volby
Síla našeho „já“
Co vyplývá z toho, co bylo v této kapitole uvedeno?
8. Možnosti, které čekají: Silné stránky charakteru
Mít pro co žít i ve stáří
Co je cílem třetí fáze života?
Silné stránky charakteru
Stárnutí a moudrost
Co je moudrost?
Moudrost a zrání osobnosti
Proč zde hovoříme o moudrosti, když hlavním tématem je stárnutí?
Dva přístupy soudobého psychologického studia moudrosti
Hlubší vhled do otázek zrodu moudrosti
Stárnutí a vděčnost
Vliv vděčnosti na nás život
Cvičení se ve vděčnosti
Realistické sebepojetí
Proč zde hovoříme o realistickém sebehodnocení?
Co nám narušuje kvalitu našeho sebehodnocení?
Lidé, kteří mají realistické sebehodnocení
Stíny naší osobnosti
Dá se charakteristika nenormálního sebehodnocení změnit?
Stárnutí a pocity spokojenosti
Teploměr našich nálad, citů a emocí
Hledači pokladu zvaného štěstí
Hledání smysluplnosti života – hodnotová, duchovní, spirituální stránka
charakteru
Co se rozumí spiritualitou?
Spiritualita a religiozita stárnoucích lidí
Spiritualita v našem životě
Spiritualita inspiruje
Základní rozměry spirituality
Tržiště nabízených cílových hodnot
Spiritualita a religiozita
Vztahy mezi lidmi
Spiritualita a zdraví
Spiritualita a psychika
Spiritualita a zvládání těžkých životních situací
Hlubší porozumění spiritualitě
Úkol pro třetí fázi života
Jak vypadá z duchovního pohledu cíl, k němuž má směřovat život?
9. K hlubšímu zamyšlení: Čas života jako vzácný dar
Co se rozumí slovem čas?
Širší pohled na čas
Kvalita života
Ars vivendi – umění žít ve třetím věku
Obsah a forma třetí fáze života
10. Podněty pro úpravu života v jeho třetí fázi
Dělej vše pro to, aby ti bylo dobře – ale kdy je člověku dobře?
Příprava na stáří
Podněty pro úpravu stylu života ve třetím věku
Tělesně
Duševně
Sociálně
Osobně
Organizačně
Udržuj pořádek
Oč tedy v životě i při stárnutí jde?
Literatura

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.71MB | 2.71MB | 0.65MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.71 MB | 2.71 MB | 0.65 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie

Možnosti, které čekají

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6456
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
186  167 
Ihned ke stažení
i: 18198 n: 24770475r: 6456
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace je zaměřena především na kladné a nadějné rysy stárnutí z hlediska pozitivní psychologie, stranou však samozřejmě nezůstávají ani negativní jevy. Důraz je kladen na vnitřní postoje lidí a na to, jak přistupují k sobě, k druhým lidem i k životním změnám v průběhu stárnutí – ke zdravotnímu stavu, k otázce smysluplnosti života apod. Zvláštní pozornost je věnována sebepoznávání a sebeovládání, životní bilanci, vztahům mezi lidmi, trénování odolnosti a zvládání změn, řešení problémů, konfliktů a dalších těžkostí – nemocí, bolestí, setkání se smrtí blízkých lidí. Autor uvádí podněty a doporučení pro každodenní život ve stáří, týkající se např. úpravy životního stylu. Kniha je určena především odborníkům z řad pomáhajících profesí a studentům oborů psychologie, sociální práce, lékařských fakult i středních zdravotnických škol. Inspirativní však je i pro širokou veřejnost, protože otázka stárnutí se týká každého z nás – ať už osobně, nebo prostřednictvím lidí v našem okolí.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie

Předmluva
Komu je tato kniha určena?
Proč je zde položen důraz na pojetí pozitivní psychologie
1. Stárnout – ano, ale moudře a dobře
A oč tedy zde jde?
Co se o stárnutí v poslední době zjistilo?
Jaké je základní pojetí stárnutí v této knize?
Kudy vede cesta k tomuto cíli?
Co se rozumí stárnutím?
Vymezení stárnutí
Biologie stárnutí
Psychologie stárnutí
2. Radikální změna života – odchod do důchodu
Co se změní v životě, když odcházíme do důchodu?
Jedny dveře se zavírají a jiné se otevírají
Mění se identita
Mění se společenství lidí, s nimiž přicházíme do osobního styku
Mění se zaměření našich zájmů
Mění se náš postoj k tomu, co bylo, co je a co bude
Mění se i to, co od života chci
Vstup do třetí fáze života
3. Jak pozitivní psychologie studuje problémy stárnutí
Prevence depresivních postojů u lidí ve třetí fázi života
Co je deprese?
Co se rozumí postojem?
Jak psychologové studují naše postoje?
Není optimismus jako optimismus
Čím se liší postoj optimistů od postoje pesimistů?
A. První hledisko: pohled z hlediska času
B. Druhé hledisko: pohled z hlediska rozsahu
C. Třetí hledisko: pohled z hlediska našeho osobního podílu na tom, co se stalo
Ve kterých situacích je namístě používat optimistického postoje
Ve kterých situacích je vhodné používat pesimistického postoje
4. Co nám o stárnutí říkají výsledky soudobých psychologických studií
Longitudinální studie stárnutí
Upřesnění pojmu „stárnoucí člověk“
Respektování různorodosti u stárnoucích lidí
Nadějná zpráva o tom, že i ve starším věku existují u lidí určité rezervní kapacity
Méně radostná zpráva o tom, že se na hranici kognitivních možností projevuje snížení kognitivní kapacity starších lidí
Dobrá zpráva o schopnostech starších lidí vyrovnávat omezenou limitu kognitivní kapacity životními pragmatickými zkušenostmi
Sebepojetí člověka zůstává i do vysokého stáří kompaktní
Soudobé názory na mozek a jeho fungování
Výzkum psycho-bio-neurologie mozku
Plasticita mozku
Význam slova „plasticita“
Jak si představit soudobé pojetí fungování mozku
V čem spočívá změna v pojetí činnosti mozku
Co je to dospělá neurogeneze a neuronální rezerva
K čemu vede soubor výše uvedených poznatků v psycho-bio-neurologii mozku v každodenním životě stárnoucího člověka
Příklad psychologického výzkumu tvořivého zvládání zátěžových situací
Příklad výzkumu pojetí zdraví u starší generace
5. Pojetí psychologie stárnutí na základě výsledků soudobého výzkumu
Adaptace – schopnost přizpůsobit si a přizpůsobit se
Co nám pomáhá zvládat těžkosti? Selekce – optimalizace – kompenzace
Optimalizace
Kompenzace
Jak dnes vypadá model zvládání problémů
6. Předávání kulturního dědictví další generaci
Dědictví
Kulturní dědictví
Účast na kulturním dění v našem nejbližším okolí
Dobrovolnictví
Důchodci – dobrovolníci
7. Osobnostní zrání lidí ve třetí fázi života
Zralá osobnost
Charakteristiky zralého člověka a jeho zdravého a silného „já“ (ego)
Jak se mění v průběhu života to, co je pro člověka důležité?
Pohled vývojové psychologie na běh našeho života
Pojetí stárnutí a zrání člověka jako celoživotního děje
Co pomáhá a co brzdí cestu k integritě osobnosti?
Integrita osobnosti
Svoboda volby
Síla našeho „já“
Co vyplývá z toho, co bylo v této kapitole uvedeno?
8. Možnosti, které čekají: Silné stránky charakteru
Mít pro co žít i ve stáří
Co je cílem třetí fáze života?
Silné stránky charakteru
Stárnutí a moudrost
Co je moudrost?
Moudrost a zrání osobnosti
Proč zde hovoříme o moudrosti, když hlavním tématem je stárnutí?
Dva přístupy soudobého psychologického studia moudrosti
Hlubší vhled do otázek zrodu moudrosti
Stárnutí a vděčnost
Vliv vděčnosti na nás život
Cvičení se ve vděčnosti
Realistické sebepojetí
Proč zde hovoříme o realistickém sebehodnocení?
Co nám narušuje kvalitu našeho sebehodnocení?
Lidé, kteří mají realistické sebehodnocení
Stíny naší osobnosti
Dá se charakteristika nenormálního sebehodnocení změnit?
Stárnutí a pocity spokojenosti
Teploměr našich nálad, citů a emocí
Hledači pokladu zvaného štěstí
Hledání smysluplnosti života – hodnotová, duchovní, spirituální stránka
charakteru
Co se rozumí spiritualitou?
Spiritualita a religiozita stárnoucích lidí
Spiritualita v našem životě
Spiritualita inspiruje
Základní rozměry spirituality
Tržiště nabízených cílových hodnot
Spiritualita a religiozita
Vztahy mezi lidmi
Spiritualita a zdraví
Spiritualita a psychika
Spiritualita a zvládání těžkých životních situací
Hlubší porozumění spiritualitě
Úkol pro třetí fázi života
Jak vypadá z duchovního pohledu cíl, k němuž má směřovat život?
9. K hlubšímu zamyšlení: Čas života jako vzácný dar
Co se rozumí slovem čas?
Širší pohled na čas
Kvalita života
Ars vivendi – umění žít ve třetím věku
Obsah a forma třetí fáze života
10. Podněty pro úpravu života v jeho třetí fázi
Dělej vše pro to, aby ti bylo dobře – ale kdy je člověku dobře?
Příprava na stáří
Podněty pro úpravu stylu života ve třetím věku
Tělesně
Duševně
Sociálně
Osobně
Organizačně
Udržuj pořádek
Oč tedy v životě i při stárnutí jde?
Literatura

O Autorovi

Křivohlavý Jaro
Na FF UK vystudoval obor psychologie - filozofie, v roce 1950 mu byl udělen doktorát filozofie.V roce 1966 se stal kandidátem věd a později mu byla udělena docentura. Nakonec po habilitaci na Masarykově univerzitě v Brně (v roce 1996) mu prezident republiky udělil hodnost univerzitního profesora psychologie. Prvních 15 let pracoval ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze. Dalších 25 let byl zaměstnán v Institutu pro další vzdělávání lékařů v Praze. V průběhu těchto let učil a publikoval nejen u nás, ale i v zahraničí.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 679 
E-kniha 611 
Tištěná 365 
E-kniha 329 
Tištěná 373 
E-kniha 336 
Tištěná 424 
E-kniha 382 
Tištěná 467 
Tištěná 254 
E-kniha 229 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.