0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 8221
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
424  382 
Ihned ke stažení
i: 21723 n: 24799063r: 8221
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Pacienti trpící psychickými poruchami se denně potýkají nejen s příznaky své nemoci, ale také s diskriminací, která souvisí se stigmatizujícími postoji a s chováním společnosti. Monografie je věnována důležitému psychosociálnímu aspektu utrpení těchto osob.
Další zátěž představuje internalizované stigma, které se podílí na horším psychickém stavu psychicky nemocných a na nižší účinnosti terapie, kterou procházejí. Publikace ukazuje, jak probíhá proces stigmatizace i proces internalizace stigmatu pacientů, probírá dopady těchto procesů na identifikaci a diagnostiku psychických problémů, na sociální situaci pacientů a léčebné a rehabilitační přístupy. Snaží se také ukázat cesty, kterými lze stigmatizaci či sebestigmatizaci snižovat na celospolečenské úrovni, v prevenci, při vzdělávání odborníků i přímo v léčbě. Publikace je určena odborníkům spolupracujícím s lidmi s psychickými poruchami, studentům oborů pomáhajících profesí a zájemcům z řad široké veřejnosti o téma stigmatu psychických poruch.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch

1. Stigmatizace, společnost a psychické poruchy
1.1 Postavení lidí s psychickou poruchou ve společnosti v průběhu historie
1.2 Postoje společnosti a stigmatizace osob s psychickou poruchou
1.2.1 Značkovací reakce
1.2.2 Postoje společnosti k různým psychickým poruchám
1.2.3 Stigmatizace psychiatrie
1.2.4 Stigmatizace zdravotníkem
1.2.5 Stigmatizace a kultura
1.2.6 Stigmatizace a média
1.3 Odmítání přijmout diagnózu a stigmatizaci
1.3.1 Rodina a strach ze značkování
1.3.2 Stigmatizace jako problém reintegrace
1.4 Sebestigmatizace
1.4.1 Sebestigmatizace a vyhledání odborné pomoci
1.5 Vnímání stigmatizace a prožitky diskriminace
1.5.1 Sociální izolace
1.5.2 Prožívání stigmatizace celé rodiny
1.5.3 Diskriminace v rodině
1.5.4 Prožívání stigmatizace v léčbě
1.5.5 Bezdomovectví
2. Stigmatizace a sebestigmatizace u psychotických poruch
2.1 Úvod
2.2 Schizofrenie a další poruchy schizofrenního spektra
2.2.1 Schizofrenie
2.2.2 Schizotypní porucha
2.2.3 Trvalé duševní poruchy s bludy
2.2.4 Akutní a přechodné psychotické poruchy
2.2.5 Schizoafektivní poruchy
2.3 Stigmatizace u schizofrenních poruch
2.3.1 Model integrující vliv genetického rizika, stigmatizace a schizofrenie
2.3.2 Strukturální stigmatizace u schizofrenie
2.3.3 Osobní stigma u schizofrenie
2.3.4 Sebestigmatizace u schizofrenie
2.3.5 Dopad stigmatizace na fungování u poruch schizofrenního okruhu
2.3.6 Důsledky sebestigmatizace
2.3.7 Dopad stigmatizace na léčbu poruch schizofrenního okruhu
2.3.8 Stigmatizace profesionály u poruch schizofrenního okruhu
2.3.9 Vyjadřované emoce a postoj rodiny k členovi s poruchou ze schizofrenního okruhu
2.4 Boj proti stigmatizaci u schizofrenie
2.5 Zvládání stigmatizace a sebestigmatizace u poruch ze schizofrenního okruhu
2.6 Závěry
3. Stigmatizace a sebestigmatizace u afektivních poruch
3.1 Poruchy nálady
3.1.1 Manické příznaky
3.1.2 Depresivní příznaky
3.2 Bipolární afektivní porucha
3.2.1 Stigmatizace a sebestigmatizace u bipolární afektivní poruchy
3.2.2 Stigmatizace u bipolární poruchy
3.2.3 Sebestigmatizace u bipolární poruchy
3.2.4 Dopad stigmatizace na fungování bipolárních pacientů
3.2.5 Stigma a vyhledávání pomoci u bipolární poruchy
3.2.6 Dopad stigmatizace na léčbu bipolární poruchy
3.2.7 Stigmatizace profesionály u bipolární poruchy
3.2.8 Vyjadřované emoce a zvládání postojů rodiny k pacientovi
3.3 Depresivní porucha
3.3.1 Stigmatizace a sebestigmatizace u depresivní poruchy
3.3.2 Postoje k lidem trpícím depresivní poruchou
3.3.3 Sebestigmatizace a vyhledávání péče u depresivní poruchy
3.3.4 Dopad stigmatizace na léčbu deprese
3.4 Zvládání stigmatizace a sebestigmatizace u afektivních poruch
3.4.1 Individuální psychoedukace
3.4.2 Skupinová psychoedukace
3.4.3 Rodinná psychoedukace
3.4.4 Vícerodinné psychoedukační skupiny
3.4.5 Internetová psychoedukace
3.5 Rodina
3.6 Společnost
3.7 Závěry
4. Stigmatizace a sebestigmatizace u poruch neurotického spektra
4.1 Úzkostné poruchy
4.1.1 Panická porucha
4.1.2 Generalizovaná úzkostná porucha
4.1.3 Smíšená úzkostně depresivní porucha
4.1.4 Agorafobie
4.1.5 Sociální fobie
4.1.6 Specifické fobie
4.2 Poruchy spojené se stresem
4.2.1 Akutní stresová reakce
4.2.2 Poruchy přizpůsobení
4.2.3 Posttraumatická stresová porucha
4.3 Somatoformní poruchy
4.3.1 Somatizační porucha
4.3.2 Hypochondrická porucha
4.3.3 Dysmorfofobie
4.3.4 Somatoformní vegetativní dysfunkce
4.3.5 Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha
4.4 Obsedantně kompulzivní porucha
4.5 Jiné neurotické poruchy
4.5.1 Neurastenie
4.5.2 Depersonalizační syndrom
4.6 Disociativní poruchy
4.6.1 Disociativní amnézie
4.6.2 Disociativní fuga
4.6.3 Disociativní stupor
4.6.4 Trans a stavy posedlosti
4.6.5 Disociativní poruchy motoriky
4.6.6 Disociativní křeče
4.6.7 Disociativní anestézie a ztráta citlivosti
4.6.8 Ganserův syndrom
4.6.9 Mnohočetná osobnost
4.6.10 Psychogenní zmatenost a psychogenní mrákotný stav
4.7 Stigmatizace u poruch neurotického spektra
4.7.1 Sebestigmatizace u poruch neurotického spektra
4.7.2 Dopad stigmatizace na fungování u poruch neurotického spektra
4.7.3 Stigmatizace a vyhledání pomoci u poruch neurotického spektra
4.7.4 Dopad stigmatizace na léčbu poruch neurotického spektra
4.7.5 Stigmatizace profesionály u poruch neurotického spektra
4.7.6 Stigmatizace a postoje rodiny k pacientovi u poruch neurotického spektra
4.8 Zvládání stigmatizace a sebestigmatizace u poruch neurotického spektra
4.8.1 Psychoedukace
4.8.2 Psychoterapie
4.8.3 Rodina
4.8.4 Společnost
4.9 Závěry
5. Stigmatizace a sebestigmatizace u poruch příjmu potravy a obezity
5.1 Poruchy příjmu potravy
5.1.1 Mentální anorexie
5.1.2 Mentální bulimie
5.1.3 Obezita
5.2 Stigmatizace a poruchy příjmu potravy a obezity
5.2.1 Stigma poruch příjmu potravy a veřejnost
5.2.2 Sebestigmatizace a vnímané stigma u pacientů s poruchami příjmu potravy
5.2.3 Rodina a stigmatizace u poruch příjmu potravy
5.2.4 Stigma obezity
5.2.5 Poruchy příjmu potravy a suicidialita
5.3 Možnosti boje proti stigmatu u poruch příjmu potravy a obezity
5.4 Závěry
6. Stigmatizace a sebestigmatizace u závislosti na návykových látkách
6.1 Závislost na návykových látkách a stigma
6.2 Následky stigmatu souvisejícího s užíváním návykových látek
6.3 Stigmatizace poskytovateli péče
6.4 Stigmatizace a sebestigmatizace u osob závislých na alkoholu
6.4.1 Stigmatizace
6.4.2 Medicínský model a stigmatizace
6.4.3 Sebestigmatizace
6.4.4 Stigma a vyhledání pomoci
6.4.5 Stigmatizace a rodina
6.4.6 Stigma a léčba
6.4.7 Stigmatizace profesionály
6.5 Stigmatizace a sebestigmatizace u osob závislých na nealkoholových drogách
6.5.1 Opioidy
6.5.2 Psychostimulancia
6.5.3 Kanabinoidy
6.5.4 Halucinogeny
6.5.5 Prchavá rozpouštědla
6.5.6 Anxiolytika, hypnotika a další léky
6.6 Stigmatizace u duálních diagnóz
6.7 Zmírňování stigmatu u osob závislých na návykových látkách
6.8 Závěr
7. Stigmatizace a sebestigmatizace u demence
7.1 Demence
7.2 Stigmatizace u demencí
7.2.1 Stigma demence
7.2.2 Sebestigmatizace u demencí
7.2.3 Rodina a stigmatizace u demence
7.3 Možnosti boje proti stigmatu u demence
7.4 Závěry
8. Stigmatizace a sebestigmatizace u poruch osobnosti
8.1 Specifické poruchy osobnosti
8.1.1 Paranoidní porucha osobnosti
8.1.2 Schizoidní porucha osobnosti
8.1.3 Disociální porucha osobnosti
8.1.4 Emočně nestabilní porucha osobnosti
8.1.5 Narcistická porucha osobnosti
8.1.6 Histrionská porucha osobnosti
8.1.7 Pasivně agresivní porucha osobnosti
8.1.8 Anankastická porucha osobnosti
8.1.9 Vyhýbavá porucha osobnosti
8.1.10 Závislá porucha osobnosti
8.1.11 Přetrvávající změny osobnosti
8.2 Stigmatizace u poruch osobnosti
8.2.1 Sebestigmatizace u poruch osobnosti
8.2.2 Dopad stigmatizace na fungování u poruch osobnosti
8.2.3 Stigmatizace a vyhledání pomoci u poruch osobnosti
8.2.4 Stigmatizace profesionály u poruch osobnosti a dopad na léčbu
8.2.5 Stigmatizace a postoje rodiny k pacientovi s poruchou osobnosti
8.3 Zvládání stigmatizace a sebestigmatizace u poruch osobnosti
8.3.1 Psychoedukace
8.3.2 Psychoterapie
8.4 Závěry
9. Stigmatizace, sebestigmatizace a suicidialita
9.1 Sebevražednost v číslech
9.2 Frekvence výskytu sebevražd a jejich ohlášení
9.3 Stigmatizace sebevraždy z historického hlediska
9.4 Sebevražda, postoje společnosti, stigmatizace a sebestigmatizace
9.5 Širší názorový kontext pro postoje k sebevraždě
9.6 Sebevražda a psychické poruchy
9.7 Vyhledávání pomoci při sebevražedných rozladách a stigmatizace
8 Sebevražda, důsledky pro blízké a stigmatizace rodiny
9.8.1 Jak se chovat k člověku, jehož blízký si vzal život
9.8.2 Důležitost podpůrných skupin pro lidi truchlící po suicidiu blízkého
9.9 Závěr
10. Boj proti stigmatu ve společnosti
10.1 Utváření společenského obrazu psychiatrického pacienta
10.2 Destigmatizační přístupy
10.2.1 Informace odborníků o psychických poruchách pro veřejnost
10.2.2 Cesty k destigmatizaci
10.2.3 WPA Globální program proti stigmatizaci a diskriminaci u schizofrenie
10.2.4 Některé destigmatizační aktivity v České republice
11. Zvládání sebestigmatizace u psychických poruch
11.1 Narativní přístup
11.2 Psychoedukace
11.3 Zmírnění stigmatizace léčby
11.4 Kognitivně-behaviorální terapie
11.4.1 Zvládání stigmatizace druhými lidmi
11.4.2 Zvládání vnímání stigmatu
11.4.3 Zmírnění sebestigmatizace
11.5 Narativní kognitivně -behaviorální terapie u psychóz
11.6 Rodinné přístupy
11.7 Závěr
Závěr
Summary
Literatura
Rejstřík

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 6.42MB | 6.42MB | 2.12MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 6.42 MB | 6.42 MB | 2.12 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 8221
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
424  382 
Ihned ke stažení
i: 21723 n: 24799063r: 8221
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Pacienti trpící psychickými poruchami se denně potýkají nejen s příznaky své nemoci, ale také s diskriminací, která souvisí se stigmatizujícími postoji a s chováním společnosti. Monografie je věnována důležitému psychosociálnímu aspektu utrpení těchto osob.
Další zátěž představuje internalizované stigma, které se podílí na horším psychickém stavu psychicky nemocných a na nižší účinnosti terapie, kterou procházejí. Publikace ukazuje, jak probíhá proces stigmatizace i proces internalizace stigmatu pacientů, probírá dopady těchto procesů na identifikaci a diagnostiku psychických problémů, na sociální situaci pacientů a léčebné a rehabilitační přístupy. Snaží se také ukázat cesty, kterými lze stigmatizaci či sebestigmatizaci snižovat na celospolečenské úrovni, v prevenci, při vzdělávání odborníků i přímo v léčbě. Publikace je určena odborníkům spolupracujícím s lidmi s psychickými poruchami, studentům oborů pomáhajících profesí a zájemcům z řad široké veřejnosti o téma stigmatu psychických poruch.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch

1. Stigmatizace, společnost a psychické poruchy
1.1 Postavení lidí s psychickou poruchou ve společnosti v průběhu historie
1.2 Postoje společnosti a stigmatizace osob s psychickou poruchou
1.2.1 Značkovací reakce
1.2.2 Postoje společnosti k různým psychickým poruchám
1.2.3 Stigmatizace psychiatrie
1.2.4 Stigmatizace zdravotníkem
1.2.5 Stigmatizace a kultura
1.2.6 Stigmatizace a média
1.3 Odmítání přijmout diagnózu a stigmatizaci
1.3.1 Rodina a strach ze značkování
1.3.2 Stigmatizace jako problém reintegrace
1.4 Sebestigmatizace
1.4.1 Sebestigmatizace a vyhledání odborné pomoci
1.5 Vnímání stigmatizace a prožitky diskriminace
1.5.1 Sociální izolace
1.5.2 Prožívání stigmatizace celé rodiny
1.5.3 Diskriminace v rodině
1.5.4 Prožívání stigmatizace v léčbě
1.5.5 Bezdomovectví
2. Stigmatizace a sebestigmatizace u psychotických poruch
2.1 Úvod
2.2 Schizofrenie a další poruchy schizofrenního spektra
2.2.1 Schizofrenie
2.2.2 Schizotypní porucha
2.2.3 Trvalé duševní poruchy s bludy
2.2.4 Akutní a přechodné psychotické poruchy
2.2.5 Schizoafektivní poruchy
2.3 Stigmatizace u schizofrenních poruch
2.3.1 Model integrující vliv genetického rizika, stigmatizace a schizofrenie
2.3.2 Strukturální stigmatizace u schizofrenie
2.3.3 Osobní stigma u schizofrenie
2.3.4 Sebestigmatizace u schizofrenie
2.3.5 Dopad stigmatizace na fungování u poruch schizofrenního okruhu
2.3.6 Důsledky sebestigmatizace
2.3.7 Dopad stigmatizace na léčbu poruch schizofrenního okruhu
2.3.8 Stigmatizace profesionály u poruch schizofrenního okruhu
2.3.9 Vyjadřované emoce a postoj rodiny k členovi s poruchou ze schizofrenního okruhu
2.4 Boj proti stigmatizaci u schizofrenie
2.5 Zvládání stigmatizace a sebestigmatizace u poruch ze schizofrenního okruhu
2.6 Závěry
3. Stigmatizace a sebestigmatizace u afektivních poruch
3.1 Poruchy nálady
3.1.1 Manické příznaky
3.1.2 Depresivní příznaky
3.2 Bipolární afektivní porucha
3.2.1 Stigmatizace a sebestigmatizace u bipolární afektivní poruchy
3.2.2 Stigmatizace u bipolární poruchy
3.2.3 Sebestigmatizace u bipolární poruchy
3.2.4 Dopad stigmatizace na fungování bipolárních pacientů
3.2.5 Stigma a vyhledávání pomoci u bipolární poruchy
3.2.6 Dopad stigmatizace na léčbu bipolární poruchy
3.2.7 Stigmatizace profesionály u bipolární poruchy
3.2.8 Vyjadřované emoce a zvládání postojů rodiny k pacientovi
3.3 Depresivní porucha
3.3.1 Stigmatizace a sebestigmatizace u depresivní poruchy
3.3.2 Postoje k lidem trpícím depresivní poruchou
3.3.3 Sebestigmatizace a vyhledávání péče u depresivní poruchy
3.3.4 Dopad stigmatizace na léčbu deprese
3.4 Zvládání stigmatizace a sebestigmatizace u afektivních poruch
3.4.1 Individuální psychoedukace
3.4.2 Skupinová psychoedukace
3.4.3 Rodinná psychoedukace
3.4.4 Vícerodinné psychoedukační skupiny
3.4.5 Internetová psychoedukace
3.5 Rodina
3.6 Společnost
3.7 Závěry
4. Stigmatizace a sebestigmatizace u poruch neurotického spektra
4.1 Úzkostné poruchy
4.1.1 Panická porucha
4.1.2 Generalizovaná úzkostná porucha
4.1.3 Smíšená úzkostně depresivní porucha
4.1.4 Agorafobie
4.1.5 Sociální fobie
4.1.6 Specifické fobie
4.2 Poruchy spojené se stresem
4.2.1 Akutní stresová reakce
4.2.2 Poruchy přizpůsobení
4.2.3 Posttraumatická stresová porucha
4.3 Somatoformní poruchy
4.3.1 Somatizační porucha
4.3.2 Hypochondrická porucha
4.3.3 Dysmorfofobie
4.3.4 Somatoformní vegetativní dysfunkce
4.3.5 Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha
4.4 Obsedantně kompulzivní porucha
4.5 Jiné neurotické poruchy
4.5.1 Neurastenie
4.5.2 Depersonalizační syndrom
4.6 Disociativní poruchy
4.6.1 Disociativní amnézie
4.6.2 Disociativní fuga
4.6.3 Disociativní stupor
4.6.4 Trans a stavy posedlosti
4.6.5 Disociativní poruchy motoriky
4.6.6 Disociativní křeče
4.6.7 Disociativní anestézie a ztráta citlivosti
4.6.8 Ganserův syndrom
4.6.9 Mnohočetná osobnost
4.6.10 Psychogenní zmatenost a psychogenní mrákotný stav
4.7 Stigmatizace u poruch neurotického spektra
4.7.1 Sebestigmatizace u poruch neurotického spektra
4.7.2 Dopad stigmatizace na fungování u poruch neurotického spektra
4.7.3 Stigmatizace a vyhledání pomoci u poruch neurotického spektra
4.7.4 Dopad stigmatizace na léčbu poruch neurotického spektra
4.7.5 Stigmatizace profesionály u poruch neurotického spektra
4.7.6 Stigmatizace a postoje rodiny k pacientovi u poruch neurotického spektra
4.8 Zvládání stigmatizace a sebestigmatizace u poruch neurotického spektra
4.8.1 Psychoedukace
4.8.2 Psychoterapie
4.8.3 Rodina
4.8.4 Společnost
4.9 Závěry
5. Stigmatizace a sebestigmatizace u poruch příjmu potravy a obezity
5.1 Poruchy příjmu potravy
5.1.1 Mentální anorexie
5.1.2 Mentální bulimie
5.1.3 Obezita
5.2 Stigmatizace a poruchy příjmu potravy a obezity
5.2.1 Stigma poruch příjmu potravy a veřejnost
5.2.2 Sebestigmatizace a vnímané stigma u pacientů s poruchami příjmu potravy
5.2.3 Rodina a stigmatizace u poruch příjmu potravy
5.2.4 Stigma obezity
5.2.5 Poruchy příjmu potravy a suicidialita
5.3 Možnosti boje proti stigmatu u poruch příjmu potravy a obezity
5.4 Závěry
6. Stigmatizace a sebestigmatizace u závislosti na návykových látkách
6.1 Závislost na návykových látkách a stigma
6.2 Následky stigmatu souvisejícího s užíváním návykových látek
6.3 Stigmatizace poskytovateli péče
6.4 Stigmatizace a sebestigmatizace u osob závislých na alkoholu
6.4.1 Stigmatizace
6.4.2 Medicínský model a stigmatizace
6.4.3 Sebestigmatizace
6.4.4 Stigma a vyhledání pomoci
6.4.5 Stigmatizace a rodina
6.4.6 Stigma a léčba
6.4.7 Stigmatizace profesionály
6.5 Stigmatizace a sebestigmatizace u osob závislých na nealkoholových drogách
6.5.1 Opioidy
6.5.2 Psychostimulancia
6.5.3 Kanabinoidy
6.5.4 Halucinogeny
6.5.5 Prchavá rozpouštědla
6.5.6 Anxiolytika, hypnotika a další léky
6.6 Stigmatizace u duálních diagnóz
6.7 Zmírňování stigmatu u osob závislých na návykových látkách
6.8 Závěr
7. Stigmatizace a sebestigmatizace u demence
7.1 Demence
7.2 Stigmatizace u demencí
7.2.1 Stigma demence
7.2.2 Sebestigmatizace u demencí
7.2.3 Rodina a stigmatizace u demence
7.3 Možnosti boje proti stigmatu u demence
7.4 Závěry
8. Stigmatizace a sebestigmatizace u poruch osobnosti
8.1 Specifické poruchy osobnosti
8.1.1 Paranoidní porucha osobnosti
8.1.2 Schizoidní porucha osobnosti
8.1.3 Disociální porucha osobnosti
8.1.4 Emočně nestabilní porucha osobnosti
8.1.5 Narcistická porucha osobnosti
8.1.6 Histrionská porucha osobnosti
8.1.7 Pasivně agresivní porucha osobnosti
8.1.8 Anankastická porucha osobnosti
8.1.9 Vyhýbavá porucha osobnosti
8.1.10 Závislá porucha osobnosti
8.1.11 Přetrvávající změny osobnosti
8.2 Stigmatizace u poruch osobnosti
8.2.1 Sebestigmatizace u poruch osobnosti
8.2.2 Dopad stigmatizace na fungování u poruch osobnosti
8.2.3 Stigmatizace a vyhledání pomoci u poruch osobnosti
8.2.4 Stigmatizace profesionály u poruch osobnosti a dopad na léčbu
8.2.5 Stigmatizace a postoje rodiny k pacientovi s poruchou osobnosti
8.3 Zvládání stigmatizace a sebestigmatizace u poruch osobnosti
8.3.1 Psychoedukace
8.3.2 Psychoterapie
8.4 Závěry
9. Stigmatizace, sebestigmatizace a suicidialita
9.1 Sebevražednost v číslech
9.2 Frekvence výskytu sebevražd a jejich ohlášení
9.3 Stigmatizace sebevraždy z historického hlediska
9.4 Sebevražda, postoje společnosti, stigmatizace a sebestigmatizace
9.5 Širší názorový kontext pro postoje k sebevraždě
9.6 Sebevražda a psychické poruchy
9.7 Vyhledávání pomoci při sebevražedných rozladách a stigmatizace
8 Sebevražda, důsledky pro blízké a stigmatizace rodiny
9.8.1 Jak se chovat k člověku, jehož blízký si vzal život
9.8.2 Důležitost podpůrných skupin pro lidi truchlící po suicidiu blízkého
9.9 Závěr
10. Boj proti stigmatu ve společnosti
10.1 Utváření společenského obrazu psychiatrického pacienta
10.2 Destigmatizační přístupy
10.2.1 Informace odborníků o psychických poruchách pro veřejnost
10.2.2 Cesty k destigmatizaci
10.2.3 WPA Globální program proti stigmatizaci a diskriminaci u schizofrenie
10.2.4 Některé destigmatizační aktivity v České republice
11. Zvládání sebestigmatizace u psychických poruch
11.1 Narativní přístup
11.2 Psychoedukace
11.3 Zmírnění stigmatizace léčby
11.4 Kognitivně-behaviorální terapie
11.4.1 Zvládání stigmatizace druhými lidmi
11.4.2 Zvládání vnímání stigmatu
11.4.3 Zmírnění sebestigmatizace
11.5 Narativní kognitivně -behaviorální terapie u psychóz
11.6 Rodinné přístupy
11.7 Závěr
Závěr
Summary
Literatura
Rejstřík

O Autorovi

Praško Ján
Autor je psychiatrem, psychoterapeutem a od roku 1994 vysokoškolským učitelem na 3. lékařské fakultě UK. Je zaměřen hlavně na léčbu úzkostných poruch a depresí. Má rozsáhlou vědeckou publikační činnost. Je členem řady profesních organizacích.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 484 
E-kniha 436 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.