0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Strategický marketing

Strategie a trendy

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 5437
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Publikace uznávané autorky se jako jediná na českém trhu komplexně věnuje problematice strategického marketingu, tvorbě marketingových strategií a trendům v této oblasti. Je určena jak marketingovým praktikům, manažerům a podnikatelům, tak studentům vysokých škol a MBA studií. 

Kniha přehledně zasvěcuje do problematiky strategického marketingu, vysvětluje jeho obsah a důležitost v rámci každého podnikání. Od podstaty strategického marketingu se dostáváme k jednotlivým etapám strategického řídící procesu, kterými jsou situační analýza včetně predikce budoucího vývoje, plánování, realizace a kontrola, a to jak na úrovni celé firmy, tak na úseku marketingového řízení.

Velká část knihy je věnována konkrétním strategiím v rámci produktové, distribuční, cenové a komunikační politiky firmy. Srozumitelný výklad je doplněn příklady z praxe reálných firem.

Sleva 25 % na vše končí za:

Z obsahu knihy Strategický marketing

O autorce 9
Předmluva 11
1.Strategické řízení firem a organizací - limitující faktor marketingového procesu 13
1.1 Podstata podnikání 14
1.2 Vývoj podnikatelských koncepcí 14
1.3 Podstata a důležitost strategického řízení firem a organizací 18
1.3.1 Vize 20
1.3.2 Poslání - mise 21
1.3.3 Globální firemní cíle 25
1.3.4 Analýza prostředí a podnikatelského portfolia 27
1.3.5 Typologie firemních strategií 27
1.4 Proces strategického řízení v kostce 32
1.4.1 Strategické plánování 33
1.4.2 Realizace 34
1.4.3 Kontrola 35
1.5 Vzájemné vazby mezi strategickým řízením a strategickým marketingem 35
Literatura 36
2. Marketingová koncepce 39
2.1 Marketing 40
2.1.1 Marketingový směnný proces 41
2.2 Trhy a konkurenční prostor 46
2.2.1 Analýza poptávky a nabídky 46
2.2.2 Typy trhů 49
2.2.3 Velikost, analýza a struktura trhů 52
2.2.4 Změny podoby trhů a tendence v jejich vývoji 53
2.2.5 Tržně orientované strategie 54
Literatura 55
3. Rozvoj a plánování strategického marketingu 57
3.1 Strategický marketing 58
3.1.1 Strategický marketing jako součást marketingového procesu tvorby 
a předávání hodnot 61
3.2 Strategické marketingové řízení 61
3.3 Marketingové strategické plánování 62
3.3.1 Stručný přehled typů a stylů plánování 64
3.4 Jednotlivé fáze marketingového strategického plánování 66
3.4.1 Fáze analýzy a prognózy 66
3.4.2 Cíle a strategie podnikatelských oborů 66
3.4.3 Určení strategie subjektů trhu 67
3.4.4 Zhodnocení a volba strategií 67
3.4.5 Strategické rozpočtování     67
3.4.6 Implementace marketingových strategií 67
3.4.7 Kontrola marketingové strategie 68
3.5 Strategický marketingový plán 68
3.6 Přístupy, metody a operace v marketingovém strategickém projektování 72
Literatura 75
4. Marketingová situační analýza a predikce vývoje 77
4.1 Situační analýza 78
4.2 Analýza prostředí firmy 80
4.2.1 Vnější prostředí 82
4.2.2 Vnitřní prostředí 88
4.3 Predikce vývoje prostředí 90
4.4 Proces strategické analýzy a predikce vývoje 91
4.5 Marketingový informační systém 93
4.6 PIMS program 97
Literatura 99
5. Specifické metody marketingové situační analýzy 101
5.1 Marketingová situační analýza a metody interpretace dat 102
5.2 SWOT analýza 103
5.3 Metody portfolio analýzy a jejich modifikace 104
5.3.1 Portfolio matice BCG (Boston Consulting Group) - The Growth Share Matrix 105
5.3.2 Portfolio matice GE (General Electric Business Screen) firmy McKinsey  111
5.3.3 Portfoliové matice životního cyklu odvětví (prostředí) 113
5.4 Analýza zkušenostního efektu, tzv. zkušenostní křivka 114
5.5 Analýza strategických skupin 116
5.6 Analýza konkurenční výhody 117
5.7 Analýza struktury sortimentu nabídky - model Petra Druckera 117
5.8 Analýza tržních mezer - GAP analýza 119
5.9 Souřadnicové sítě 120
5.10 Metoda ABC (P-Q analýza či Paretto analýza) 121
5.11 Benchmarking 123
Literatura 124
6.Strategické marketingové cíle a marketingové strategie 125
6.1 Stanovení marketingových cílů 126
6.2 Příprava marketingové strategie 130
6.2.1 Cílové trhy a cílový marketing 130
6.3 Formulování marketingových strategií 137
6.4 Vyhodnocování strategií 141
6.5 Formulování programu 142
Literatura 142
7. Marketingový mix 145
7.1 Volba strategie marketingového mixu 149
7.2 Audit marketingového mixu 150
Literatura 151
8. Produktová politika a strategie 153
8.1 Produkt - různá vnímání produktu 154
8.1.1 Klasifikace produktů 156
8.2 Marketingová struktura produktu 158
8.2.1 Technická a marketingová způsobilost produktů 160
8.3 Produktové strategie 161
8.3.1 Strategie znaků produktu 162
8.3.2 Životní cyklus produktu a strategie s ním související 174
8.4 Produktová politika 176
8.5 Produktová inovace     177
8.5.1 Inovace podle životního cyklu produktu/výrobku 178
8.6 Proces tvorby nového produktu 180
8.6.1 Strategický plán nového produktu 182
8.7 Produktový audit - formou odpovědí na otázky 183
Literatura 184
9. Distribuční politika a strategie 187
9.1 Distribuce a distribuční politika 188
9.1.1 Tvorba a doručení hodnoty 188
9.1.2 Distribuční politika 190
9.2 Distribuční cesty a jejich uspořádání 192
9.2.1 Funkce distribučních cest 194
9.2.2 Typy distribučních cest 195
9.3 Tvorba distribučního systému a stanovení distribuční strategie 202
9.3.1 Stanovení cílů distribuce 202
9.3.2 Vyhodnocení vlivů vnitřního a vnějšího prostředí 203
9.3.3 Výběr distribuční strategie 203
9.3.4 Strategie motivace v distribučních cestách 209
9.3.5 Volba distribuční strategie podle stadia životního cyklu produktu 210
9.3.6 Vytvoření distribuční taktiky 211
9.3.7 Řízení distribuční cesty     211
9.4 Audit distribuce formou odpovědí na otázky     211
Literatura 213
10. Cenová politika a strategie 215
10.1 Strategická úloha ceny 216
10.1.1 Význam ceny pro různé subjekty trhu a její role 216
10.2 Cenová politika 218
10.3 Faktory ovlivňující stanovení ceny produktů 220
10.3.1 Externí faktory 220
10.3.2 Interní faktory 223
10.4 Metody stanovení cen 225
10.4.1 Nákladově orientovaná tvorba ceny 225
10.4.2 Cena orientovaná na poptávku 226
10.4.3 Cena stanovená v závislosti na konkurenci 226
10.4.4 Cena podle vnímání hodnoty zákazníkem 226
10.4.5 Tvorba cen v závislosti na chování spotřebitele aneb psychologická podstata tvorby cen 227
10.4.6 Tvorba cen podle hodnoty 227
10.4.7 Diferencovaná tvorba cen 228
10.4.8 Tvorba cen sdílením přínosů a rizika 228
10.4.9 Tvorba cen aukcí 228
10.4.10 Tvorba cen obálkovou metodou 228
10.4.11 Stanovení ceny v praxi     228
10.5 Postup při tvorbě cenové strategie 229
10.6 Cenové strategie 230
10.6.1 Cenové strategie odvozené ze všeobecně platných cílů firem 230
10.6.2 Cenové strategie v souvislosti se životním cyklem produktu 231
10.6.3 Cenové strategie pro produktové řady 231
10.6.4 Přehled některých dalších strategií stanovení cen 232
10.6.5 Vypracování cenové strategie 234
10.6.7 Formy propagační tvorby cen 234
10.6.8 Diskriminační ceny 235
10.6.9 Cenové redukce 236
10.7 Audit cenové politiky formou odpovědí na otázky 237
Literatura 238
11. Komunikační politika a strategie 239
11.1 Komunikace 240
11.2 Marketingová komunikace 240
11.3 Marketingový komunikační mix a strategie 242
11.3.1 Reklama     250
11.3.2 Podpora prodeje     256
11.3.3 Vztahy s veřejností 258
11.3.4 Osobní prodej     260
11.3.5 Přímý marketing     261
11.3.6 Ústně šířená pověst 262
11.4 Optimalizace marketingového komunikačního mixu 262
11.5 Audit marketingové komunikace formou odpovědí na otázky 264
Literatura 266
Závěr 269

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Strategický marketing byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 1 718  -25 %
E-kniha 1 460  -25 %
Tištěná 262  -25 %
E-kniha 223  -25 %
Tištěná 262  -25 %
E-kniha 223  -25 %
Tištěná 224  -25 %
E-kniha 191  -25 %

Strategický marketing

Strategie a trendy

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 5437
Publikace uznávané autorky se jako jediná na českém trhu komplexně věnuje problematice strategického marketingu, tvorbě marketingových strategií a trendům v této oblasti. Je určena jak marketingovým praktikům, manažerům a podnikatelům, tak studentům vysokých škol a MBA studií. 

Kniha přehledně zasvěcuje do problematiky strategického marketingu, vysvětluje jeho obsah a důležitost v rámci každého podnikání. Od podstaty strategického marketingu se dostáváme k jednotlivým etapám strategického řídící procesu, kterými jsou situační analýza včetně predikce budoucího vývoje, plánování, realizace a kontrola, a to jak na úrovni celé firmy, tak na úseku marketingového řízení.

Velká část knihy je věnována konkrétním strategiím v rámci produktové, distribuční, cenové a komunikační politiky firmy. Srozumitelný výklad je doplněn příklady z praxe reálných firem.

Sleva 25 % na vše končí za:

Z obsahu knihy Strategický marketing

O autorce 9
Předmluva 11
1.Strategické řízení firem a organizací - limitující faktor marketingového procesu 13
1.1 Podstata podnikání 14
1.2 Vývoj podnikatelských koncepcí 14
1.3 Podstata a důležitost strategického řízení firem a organizací 18
1.3.1 Vize 20
1.3.2 Poslání - mise 21
1.3.3 Globální firemní cíle 25
1.3.4 Analýza prostředí a podnikatelského portfolia 27
1.3.5 Typologie firemních strategií 27
1.4 Proces strategického řízení v kostce 32
1.4.1 Strategické plánování 33
1.4.2 Realizace 34
1.4.3 Kontrola 35
1.5 Vzájemné vazby mezi strategickým řízením a strategickým marketingem 35
Literatura 36
2. Marketingová koncepce 39
2.1 Marketing 40
2.1.1 Marketingový směnný proces 41
2.2 Trhy a konkurenční prostor 46
2.2.1 Analýza poptávky a nabídky 46
2.2.2 Typy trhů 49
2.2.3 Velikost, analýza a struktura trhů 52
2.2.4 Změny podoby trhů a tendence v jejich vývoji 53
2.2.5 Tržně orientované strategie 54
Literatura 55
3. Rozvoj a plánování strategického marketingu 57
3.1 Strategický marketing 58
3.1.1 Strategický marketing jako součást marketingového procesu tvorby 
a předávání hodnot 61
3.2 Strategické marketingové řízení 61
3.3 Marketingové strategické plánování 62
3.3.1 Stručný přehled typů a stylů plánování 64
3.4 Jednotlivé fáze marketingového strategického plánování 66
3.4.1 Fáze analýzy a prognózy 66
3.4.2 Cíle a strategie podnikatelských oborů 66
3.4.3 Určení strategie subjektů trhu 67
3.4.4 Zhodnocení a volba strategií 67
3.4.5 Strategické rozpočtování     67
3.4.6 Implementace marketingových strategií 67
3.4.7 Kontrola marketingové strategie 68
3.5 Strategický marketingový plán 68
3.6 Přístupy, metody a operace v marketingovém strategickém projektování 72
Literatura 75
4. Marketingová situační analýza a predikce vývoje 77
4.1 Situační analýza 78
4.2 Analýza prostředí firmy 80
4.2.1 Vnější prostředí 82
4.2.2 Vnitřní prostředí 88
4.3 Predikce vývoje prostředí 90
4.4 Proces strategické analýzy a predikce vývoje 91
4.5 Marketingový informační systém 93
4.6 PIMS program 97
Literatura 99
5. Specifické metody marketingové situační analýzy 101
5.1 Marketingová situační analýza a metody interpretace dat 102
5.2 SWOT analýza 103
5.3 Metody portfolio analýzy a jejich modifikace 104
5.3.1 Portfolio matice BCG (Boston Consulting Group) - The Growth Share Matrix 105
5.3.2 Portfolio matice GE (General Electric Business Screen) firmy McKinsey  111
5.3.3 Portfoliové matice životního cyklu odvětví (prostředí) 113
5.4 Analýza zkušenostního efektu, tzv. zkušenostní křivka 114
5.5 Analýza strategických skupin 116
5.6 Analýza konkurenční výhody 117
5.7 Analýza struktury sortimentu nabídky - model Petra Druckera 117
5.8 Analýza tržních mezer - GAP analýza 119
5.9 Souřadnicové sítě 120
5.10 Metoda ABC (P-Q analýza či Paretto analýza) 121
5.11 Benchmarking 123
Literatura 124
6.Strategické marketingové cíle a marketingové strategie 125
6.1 Stanovení marketingových cílů 126
6.2 Příprava marketingové strategie 130
6.2.1 Cílové trhy a cílový marketing 130
6.3 Formulování marketingových strategií 137
6.4 Vyhodnocování strategií 141
6.5 Formulování programu 142
Literatura 142
7. Marketingový mix 145
7.1 Volba strategie marketingového mixu 149
7.2 Audit marketingového mixu 150
Literatura 151
8. Produktová politika a strategie 153
8.1 Produkt - různá vnímání produktu 154
8.1.1 Klasifikace produktů 156
8.2 Marketingová struktura produktu 158
8.2.1 Technická a marketingová způsobilost produktů 160
8.3 Produktové strategie 161
8.3.1 Strategie znaků produktu 162
8.3.2 Životní cyklus produktu a strategie s ním související 174
8.4 Produktová politika 176
8.5 Produktová inovace     177
8.5.1 Inovace podle životního cyklu produktu/výrobku 178
8.6 Proces tvorby nového produktu 180
8.6.1 Strategický plán nového produktu 182
8.7 Produktový audit - formou odpovědí na otázky 183
Literatura 184
9. Distribuční politika a strategie 187
9.1 Distribuce a distribuční politika 188
9.1.1 Tvorba a doručení hodnoty 188
9.1.2 Distribuční politika 190
9.2 Distribuční cesty a jejich uspořádání 192
9.2.1 Funkce distribučních cest 194
9.2.2 Typy distribučních cest 195
9.3 Tvorba distribučního systému a stanovení distribuční strategie 202
9.3.1 Stanovení cílů distribuce 202
9.3.2 Vyhodnocení vlivů vnitřního a vnějšího prostředí 203
9.3.3 Výběr distribuční strategie 203
9.3.4 Strategie motivace v distribučních cestách 209
9.3.5 Volba distribuční strategie podle stadia životního cyklu produktu 210
9.3.6 Vytvoření distribuční taktiky 211
9.3.7 Řízení distribuční cesty     211
9.4 Audit distribuce formou odpovědí na otázky     211
Literatura 213
10. Cenová politika a strategie 215
10.1 Strategická úloha ceny 216
10.1.1 Význam ceny pro různé subjekty trhu a její role 216
10.2 Cenová politika 218
10.3 Faktory ovlivňující stanovení ceny produktů 220
10.3.1 Externí faktory 220
10.3.2 Interní faktory 223
10.4 Metody stanovení cen 225
10.4.1 Nákladově orientovaná tvorba ceny 225
10.4.2 Cena orientovaná na poptávku 226
10.4.3 Cena stanovená v závislosti na konkurenci 226
10.4.4 Cena podle vnímání hodnoty zákazníkem 226
10.4.5 Tvorba cen v závislosti na chování spotřebitele aneb psychologická podstata tvorby cen 227
10.4.6 Tvorba cen podle hodnoty 227
10.4.7 Diferencovaná tvorba cen 228
10.4.8 Tvorba cen sdílením přínosů a rizika 228
10.4.9 Tvorba cen aukcí 228
10.4.10 Tvorba cen obálkovou metodou 228
10.4.11 Stanovení ceny v praxi     228
10.5 Postup při tvorbě cenové strategie 229
10.6 Cenové strategie 230
10.6.1 Cenové strategie odvozené ze všeobecně platných cílů firem 230
10.6.2 Cenové strategie v souvislosti se životním cyklem produktu 231
10.6.3 Cenové strategie pro produktové řady 231
10.6.4 Přehled některých dalších strategií stanovení cen 232
10.6.5 Vypracování cenové strategie 234
10.6.7 Formy propagační tvorby cen 234
10.6.8 Diskriminační ceny 235
10.6.9 Cenové redukce 236
10.7 Audit cenové politiky formou odpovědí na otázky 237
Literatura 238
11. Komunikační politika a strategie 239
11.1 Komunikace 240
11.2 Marketingová komunikace 240
11.3 Marketingový komunikační mix a strategie 242
11.3.1 Reklama     250
11.3.2 Podpora prodeje     256
11.3.3 Vztahy s veřejností 258
11.3.4 Osobní prodej     260
11.3.5 Přímý marketing     261
11.3.6 Ústně šířená pověst 262
11.4 Optimalizace marketingového komunikačního mixu 262
11.5 Audit marketingové komunikace formou odpovědí na otázky 264
Literatura 266
Závěr 269

O Autorovi

Jakubíková Dagmar
Specializuje se na problematiku strategického marketingu a marketingových aplikací. Po ukončení vysokoškolského studia pracovala do roku 1990 v podnikové praxi. Poté působila na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde několik let zastávala funkci vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb. V roce 2000 se vrátila do praxe na pozici náměstka ředitele akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně a přednášela na Vysoké škole ekonomické v Praze. Tři roky byla prorektorkou pro vědu a zahraniční vztahy na Vysoké škole hotelové v Praze. Je autorkou učebních textů a odborných článků z oblasti marketingu a marketingových aplikací, franchisingu, cestovního ruchu, podnikové kultury a etiky. Absolvovala zahraniční stáže a přednášela na univerzitách v Evropě, v Asii a v USA. Získala odbornou praxi v řízení změn v Kanadě.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 749  -25 %
Tištěná 194  -25 %
E-kniha 165  -25 %
Tištěná 794  -25 %
Tištěná 749  -25 %
E-kniha 172  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.