0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Stylistika pro žurnalisty

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
319  287 
Ihned ke stažení
i: 16874 n: 24773759r: 5755
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 5755
Poškozená kniha i
Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit na našem e-shopu.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
375  225 
Skladem
i: 38145 n: 24729794_Dr: 5755
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Publikace Stylistika pro žurnalisty představuje základní studijní materiál vedoucí ke zvládnutí jazykové kultury, stylizace a kompozice žurnalistického textu. Čtenáři poznají podstatu a fungování stylové vrstvy výrazových prostředků v rozmezí přijímaných stylových norem. Knihu ocení také všichni novináři, publicisté a ostatní mediální pracovníci, jimž poskytne komplexní přehled o jejich profesní komunikační sféře, včetně připomenutí nejčastějších formulačních nedostatků.Text je určen zejména vysokoškolským studentům oborů žurnalistického zaměření a příbuzných oborů společenských věd, kteří v ní naleznou poučení o podstatě žurnalistického stylu.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Stylistika pro žurnalisty

Obecné poznatky ze stylistiky češtiny
1. Stylistika jako lingvistická disciplína, její předmět a cíl zkoumání
1.1 Jazyková komunikace z aspektu stylistického
1.2 Vymezení a definice stylistiky
1.3 Stylistika mezi jinými vědními obory a učeními
1.4 Vzájemné vztahy stylistiky a jazykové kultury

2. Stylistická terminologie a její vymezení
2.1 Základní stylistické pojmy
2.2 Styly objektivní a subjektivní, individuální

3. Jazykový kód jako komunikační prostředek
3.1 Český národní jazyk a jeho stratifikace
Verbální komunikace z aspektu teritoriálního a sociálního
3.1.1 Útvary a poloútvary národního jazyka
3.1.2 Vzájemná prestiž strukturních útvarů při jazykové komunikaci
3.1.3 Funkční užití jazykových prostředků češtiny
3.2 Stylové proměny jazykové komunikace a komunikační situace

4. Vliv stylotvorných faktorů na styl textu
4.1 Stylotvorné faktory objektivní
4.1.1 Základní funkce textu a funkce dílčí
4.1.2 Prostředí, situace a ráz komunikace
4.1.3 Adresáti komunikace
4.1.4 Mluvená a psaná forma komunikace
4.1.5 Možnost připravenosti komunikace a vymezený čas
4.1.6 Volba kódu jazykové komunikace
4.1.7 Téma komunikace a jeho prezentace
4.2 Stylotvorné faktory subjektivní
4.3 Komplexní působení stylotvorných faktorů

5. Jazyková stylizace textu
5.1 Stylistická příznakovost a nepříznakovost jako stylistické vlastnosti výrazu
5.2 Prostředky lexikální a jejich stylistická charakteristika
5.3 Stylistické využití synonym, homonym a antonym
5.4 Prostředky gramatické a jejich stylistická charakteristika
5.4.1 Variantní prostředky fonologické, morfologické a slovotvorné
5.4.2 Prostředky syntaktické ze stylistického aspektu
5.5 Příznakovost v návaznosti na gramatické kategorie, na změnu rekce a jiné stylistické jevy

6. Kompozice textu
6.1 Podstata kompoziční výstavby a členění textu
6.2 Slohové postupy
6.3 Souvislosti slohových postupů, žánrů/útvarů a stylů
6.4 Vymezení základních slohových žánrů/útvarů
6.4.1 Slohový postup informační
6.4.2 Slohový postup vyprávěcí
6.4.3 Slohový postup výkladový
6.4.4 Slohový postup popisný
6.4.5 Prolínání několika slohových postupů

7. Stylové rozpětí současné češtiny
7.1 Vývoj teorie o stylové diferenciaci jazyka a přínos české lingvistiky k teorii funkčních stylů
7.2 Současný stav stylové diferenciace a styly primární a sekundární
7.3 Funkční styly a jejich klasifikace


Postavení stylu žurnalistiky mezi ostatními funkčními styly - stručné nastínění stylů
1. Průniky mezi styly a stylové přesahy, míšení žánrů

2. Funkční styly primární a jejich nastínění
2.1 Styl prostěsdělovací neboli běžně dorozumívací, hovorový
2.1.1 Charakteristika stylové sféry prostěsdělovací komunikace
2.1.2 Stylová vrstva jazykových prostředků prostěsdělovací komunikace
2.1.3 Stylové normy prostěsdělovací komunikace
2.1.4 Kompozice prostěsdělovacího textu
2.2 Styl odborný
2.2.1 Charakteristika stylové sféry odborné
2.2.2 Stylová vrstva odborná
2.2.3 Stylové normy odborné komunikace
2.2.4 Kompozice odborného textu
2.3 Styl administrativní
2.3.1 Charakteristika stylové sféry administrativní komunikace
2.3.2 Stylová vrstva administrativní
2.3.3 Stylové normy administrativní komunikace
2.3.4 Kompozice administrativní komunikace
2.4 Styl žurnalistický
2.5 Styl řečnický/rétorický
2.5.1 Charakteristika stylové sféry řečnické komunikace
2.5.2 Stylová vrstva řečnických prostředků
2.5.3 Stylové normy řečnických komunikátů
2.5.4 Žánrová diferenciace a kompozice řečnického projevu
2.6 Styl umělecký
2.6.1 Charakteristika stylové sféry umělecké literatury
2.6.2 Stylová vrstva uměleckého vyjadřování
2.6.3 Stylové normy umělecké literatury
2.6.4 Žánrová diferenciace uměleckých textů a kompozice

3. Styly specifických komunikačních sfér jako styly sekundární a jejich nastínění
3.1 Styl esejistický
3.1.1 Stylová sféra esejisticky
3.1.2 Stylová vrstva esejistických výrazových prostředků
3.1.3 Stylové normy esejistiky
3.1.4 Kompozice esejistických textů
3.2 Styl církevní komunikace
3.2.1 Stylová sféra církevní komunikace
3.2.2 Stylová vrstva a stylové normy
3.2.3 Žánrová diferenciace církevních textů
3.3 Styl reklamy
3.3.1 Stylová sféra reklamní komunikace
3.3.2 Stylová vrstva jazykových prostředků reklamy
3.3.3 Stylový typ reklamního textu a normy


Stylistika žurnalistických textů
1. Funkční vymezení stylové sféry žurnalistické a zpřesnění terminologické

2. Nástin vývoje stylového pojetí žurnalistické komunikace

3. Stylová mnohotvárnost a rozpětí žurnalistiky
3.1 Objektivní funkční styl žurnalistický a jeho diferenciace
3.2 Zpravodajský styl
3.3 Publicistický styl analytický
3.4 Publicistický styl beletristický
3.5 Diferenciace napříč styly - žurnalistika mluvená a psaná

4. Stylová vrstva výrazových prostředků žurnalistických textů, její vlastnosti a tendence
4.1 Automatizace a aktualizace výrazových prostředků, zvláště jazykových, modelovost komunikace
4.2 Hovorovost a knižnost žurnalistické komunikace
4.3 Spisovnost versus nespisovnost v žurnalistické komunikaci
4.4 Přesnost versus přibližnost v komunikaci

5. Typické jazykové prostředky žurnalistické komunikace
5.1 Obrazná vyjádření
5.2 Módní výrazy a výrazy spjaté s dobou komunikace, publicismy
5.3 Frazémy a parémie a jejich modifikace
5.4 Specifické jazykové prostředky syntaktické
5.4.1 Parenteze specificky žurnalistické
5.4.2 Shodný atribut implicitní
5.4.3 Vytčení výpovědi
5.4.4 Nepravé věty vedlejší
5.4.5 Hromadění větných členů - řetězce závislostí
5.4.6 Konstrukce s nepůvodními předložkami
5.5 Formulace s uplatněním intertextovosti
5.6 Kontaktové prostředky
5.7 Expresivita vyjádření
5.8 Metajazyk
5.9 Slova přejatá

6. Kompozice žurnalistických textů a jejich žánry/útvary
6.1 Kompozice textů zpravodajských
6.2 Kompozice textů publicistických, analytických
6.3 Kompozice publicistických textů beletristických
6.4 Žánry mluvené žurnalistiky

7. Titulky v žurnalistice a jiné rámcové složky textu

8. Stylové normy žurnalistické komunikace

9. Závěr
Náčrt vývojových tendencí stylu žurnalistické komunikace

Doporučená literatura
(včetně odkazů z textu)

Užité zkratky

Rejstřík

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.85MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Stylistika pro žurnalisty
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 08.04.2011
Katalogové číslo: 2911
ISBN: 978-80-247-2979-4
Formát / stran: 167×240, 296 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.85 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Stylistika pro žurnalisty

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
319  287 
Ihned ke stažení
i: 16874 n: 24773759r: 5755
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 5755
Poškozená kniha i
Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit na našem e-shopu.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
375  225 
Skladem
i: 38145 n: 24729794_Dr: 5755
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace Stylistika pro žurnalisty představuje základní studijní materiál vedoucí ke zvládnutí jazykové kultury, stylizace a kompozice žurnalistického textu. Čtenáři poznají podstatu a fungování stylové vrstvy výrazových prostředků v rozmezí přijímaných stylových norem. Knihu ocení také všichni novináři, publicisté a ostatní mediální pracovníci, jimž poskytne komplexní přehled o jejich profesní komunikační sféře, včetně připomenutí nejčastějších formulačních nedostatků.Text je určen zejména vysokoškolským studentům oborů žurnalistického zaměření a příbuzných oborů společenských věd, kteří v ní naleznou poučení o podstatě žurnalistického stylu.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Stylistika pro žurnalisty

Obecné poznatky ze stylistiky češtiny
1. Stylistika jako lingvistická disciplína, její předmět a cíl zkoumání
1.1 Jazyková komunikace z aspektu stylistického
1.2 Vymezení a definice stylistiky
1.3 Stylistika mezi jinými vědními obory a učeními
1.4 Vzájemné vztahy stylistiky a jazykové kultury

2. Stylistická terminologie a její vymezení
2.1 Základní stylistické pojmy
2.2 Styly objektivní a subjektivní, individuální

3. Jazykový kód jako komunikační prostředek
3.1 Český národní jazyk a jeho stratifikace
Verbální komunikace z aspektu teritoriálního a sociálního
3.1.1 Útvary a poloútvary národního jazyka
3.1.2 Vzájemná prestiž strukturních útvarů při jazykové komunikaci
3.1.3 Funkční užití jazykových prostředků češtiny
3.2 Stylové proměny jazykové komunikace a komunikační situace

4. Vliv stylotvorných faktorů na styl textu
4.1 Stylotvorné faktory objektivní
4.1.1 Základní funkce textu a funkce dílčí
4.1.2 Prostředí, situace a ráz komunikace
4.1.3 Adresáti komunikace
4.1.4 Mluvená a psaná forma komunikace
4.1.5 Možnost připravenosti komunikace a vymezený čas
4.1.6 Volba kódu jazykové komunikace
4.1.7 Téma komunikace a jeho prezentace
4.2 Stylotvorné faktory subjektivní
4.3 Komplexní působení stylotvorných faktorů

5. Jazyková stylizace textu
5.1 Stylistická příznakovost a nepříznakovost jako stylistické vlastnosti výrazu
5.2 Prostředky lexikální a jejich stylistická charakteristika
5.3 Stylistické využití synonym, homonym a antonym
5.4 Prostředky gramatické a jejich stylistická charakteristika
5.4.1 Variantní prostředky fonologické, morfologické a slovotvorné
5.4.2 Prostředky syntaktické ze stylistického aspektu
5.5 Příznakovost v návaznosti na gramatické kategorie, na změnu rekce a jiné stylistické jevy

6. Kompozice textu
6.1 Podstata kompoziční výstavby a členění textu
6.2 Slohové postupy
6.3 Souvislosti slohových postupů, žánrů/útvarů a stylů
6.4 Vymezení základních slohových žánrů/útvarů
6.4.1 Slohový postup informační
6.4.2 Slohový postup vyprávěcí
6.4.3 Slohový postup výkladový
6.4.4 Slohový postup popisný
6.4.5 Prolínání několika slohových postupů

7. Stylové rozpětí současné češtiny
7.1 Vývoj teorie o stylové diferenciaci jazyka a přínos české lingvistiky k teorii funkčních stylů
7.2 Současný stav stylové diferenciace a styly primární a sekundární
7.3 Funkční styly a jejich klasifikace


Postavení stylu žurnalistiky mezi ostatními funkčními styly - stručné nastínění stylů
1. Průniky mezi styly a stylové přesahy, míšení žánrů

2. Funkční styly primární a jejich nastínění
2.1 Styl prostěsdělovací neboli běžně dorozumívací, hovorový
2.1.1 Charakteristika stylové sféry prostěsdělovací komunikace
2.1.2 Stylová vrstva jazykových prostředků prostěsdělovací komunikace
2.1.3 Stylové normy prostěsdělovací komunikace
2.1.4 Kompozice prostěsdělovacího textu
2.2 Styl odborný
2.2.1 Charakteristika stylové sféry odborné
2.2.2 Stylová vrstva odborná
2.2.3 Stylové normy odborné komunikace
2.2.4 Kompozice odborného textu
2.3 Styl administrativní
2.3.1 Charakteristika stylové sféry administrativní komunikace
2.3.2 Stylová vrstva administrativní
2.3.3 Stylové normy administrativní komunikace
2.3.4 Kompozice administrativní komunikace
2.4 Styl žurnalistický
2.5 Styl řečnický/rétorický
2.5.1 Charakteristika stylové sféry řečnické komunikace
2.5.2 Stylová vrstva řečnických prostředků
2.5.3 Stylové normy řečnických komunikátů
2.5.4 Žánrová diferenciace a kompozice řečnického projevu
2.6 Styl umělecký
2.6.1 Charakteristika stylové sféry umělecké literatury
2.6.2 Stylová vrstva uměleckého vyjadřování
2.6.3 Stylové normy umělecké literatury
2.6.4 Žánrová diferenciace uměleckých textů a kompozice

3. Styly specifických komunikačních sfér jako styly sekundární a jejich nastínění
3.1 Styl esejistický
3.1.1 Stylová sféra esejisticky
3.1.2 Stylová vrstva esejistických výrazových prostředků
3.1.3 Stylové normy esejistiky
3.1.4 Kompozice esejistických textů
3.2 Styl církevní komunikace
3.2.1 Stylová sféra církevní komunikace
3.2.2 Stylová vrstva a stylové normy
3.2.3 Žánrová diferenciace církevních textů
3.3 Styl reklamy
3.3.1 Stylová sféra reklamní komunikace
3.3.2 Stylová vrstva jazykových prostředků reklamy
3.3.3 Stylový typ reklamního textu a normy


Stylistika žurnalistických textů
1. Funkční vymezení stylové sféry žurnalistické a zpřesnění terminologické

2. Nástin vývoje stylového pojetí žurnalistické komunikace

3. Stylová mnohotvárnost a rozpětí žurnalistiky
3.1 Objektivní funkční styl žurnalistický a jeho diferenciace
3.2 Zpravodajský styl
3.3 Publicistický styl analytický
3.4 Publicistický styl beletristický
3.5 Diferenciace napříč styly - žurnalistika mluvená a psaná

4. Stylová vrstva výrazových prostředků žurnalistických textů, její vlastnosti a tendence
4.1 Automatizace a aktualizace výrazových prostředků, zvláště jazykových, modelovost komunikace
4.2 Hovorovost a knižnost žurnalistické komunikace
4.3 Spisovnost versus nespisovnost v žurnalistické komunikaci
4.4 Přesnost versus přibližnost v komunikaci

5. Typické jazykové prostředky žurnalistické komunikace
5.1 Obrazná vyjádření
5.2 Módní výrazy a výrazy spjaté s dobou komunikace, publicismy
5.3 Frazémy a parémie a jejich modifikace
5.4 Specifické jazykové prostředky syntaktické
5.4.1 Parenteze specificky žurnalistické
5.4.2 Shodný atribut implicitní
5.4.3 Vytčení výpovědi
5.4.4 Nepravé věty vedlejší
5.4.5 Hromadění větných členů - řetězce závislostí
5.4.6 Konstrukce s nepůvodními předložkami
5.5 Formulace s uplatněním intertextovosti
5.6 Kontaktové prostředky
5.7 Expresivita vyjádření
5.8 Metajazyk
5.9 Slova přejatá

6. Kompozice žurnalistických textů a jejich žánry/útvary
6.1 Kompozice textů zpravodajských
6.2 Kompozice textů publicistických, analytických
6.3 Kompozice publicistických textů beletristických
6.4 Žánry mluvené žurnalistiky

7. Titulky v žurnalistice a jiné rámcové složky textu

8. Stylové normy žurnalistické komunikace

9. Závěr
Náčrt vývojových tendencí stylu žurnalistické komunikace

Doporučená literatura
(včetně odkazů z textu)

Užité zkratky

Rejstřík

O Autorovi

Minářová Eva
Vysokoškolská učitelka, bohemistka, vedoucí Katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přednáší současný český jazyk se zaměřením na stylistiku a didaktiku slohového vyučování. Odbornou práci soustřeďuje na výzkum jazyka a stylu žurnalistiky, zvl. sleduje vyvíjející se styl zpravodajský a publicistický, a v posledních letech také styl církevní komunikace. Vystupuje na vědeckých konferencích a publikuje.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 331 
E-kniha 298 
E-kniha 290 
E-kniha 228 
Tištěná 149  -48 %
E-kniha 221 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.