0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Terapie tancem

Role tance v dějinách lidstva a v současné psychoterapii
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
269
Pouze na objednávkui
Zašleme ihned po naskladnění  
Poslední aktualizace skladu 21.1.2018 1:24
i: 18427 n: 24737119r: 6560
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
183 -20 %
Ihned ke stažení
i: 18428 n: 24780573r: 6560
Kdy a proč začal člověk tančit? Jakou roli měl tanec v historii lidstva a jakou má dnes? Má léčivé účinky? Čím je vymezena taneční terapie a její soudobé proudy? Jaké terapeutické faktory jsou společné pro taneční terapii a další somaticky orientované terapeutické směry?To jsou základní otázky, které si autorka klade a na něž také odpovídá. Monografie se v úvodu věnuje společenské roli tance a tanečních rituálů od pravěku až do novověku, dále představuje vybrané formy a techniky taneční terapie včetně jejich teoretického zázemí a hledá styčné body mezi tanečně-pohybovou terapií a jinými terapeutickými směry. Závěrečná část zasazuje tanečně-pohybovou terapii do systému psychoterapeutických směrů, které využívají k léčbě umění.Odborná, přitom však čtivá publikace osloví psychology, psychoterapeuty, psychiatry, pedagogy, speciální pedagogy, taneční profesionály, studenty těchto oborů i všechny milovníky tance.

Z obsahu knihy Terapie tancem

PŘEDMLUVA (Mojmír Svoboda)
SLOVO ÚVODEM
I. TANEC V PRŮBĚHU DĚJIN LIDSTVA
1. TANEC V PRAVĚKU
1.1 Období lovu, rybolovu a sběru (paleolit, starší doba kamenná, 40 000 – 10 000 př. n. l.)
1.2 Lov a sběr spojený s pastevectvím (mezolit, střední doba kamenná, 10 000 – 7 000 př. n. l.)
1.3 Zemědělství (neolit, mladší doba kamenná, od 8 000 př. n. l.)
1.3.1 Tance vztahující se k polním pracím
1.3.2 Tance spojené s počasím
1.3.3 Tance provázející významné události lidského života
2. TANEC VE STAROVĚKU
2.1 Egypt (3000–332 př. n. l.)
2.1.1 Tance náboženské
2.1.2 Pohřební tance
2.1.3 Tance ve zbrani
2.1.4 Tance pro zábavu
2.1.5 Gesta
2.2 Mezopotámie (3000–331 př. n. l.)
2.3 Palestina (1300 př. n. l. – 135 n. l.)
2.4 Kréta (2500–1200 př. n. l.)
2.5 Řecko (750 – 2./1. stol. př. n. l.)
2.5.1 Tance válečné
2.5.2 Náboženské tance
2.5.3 Soukromé tance, rituály a zábavy
2.5.4 Tanec jako součást divadla
2.6 Římská říše (753 př. n. l. – 476 n. l.)
2.6.1 Tanec ve starověké době královské
2.6.2 Tanec v době republiky (5.–1. stol. př. n. l.)
2.6.3 Tanec v době císařství (1.–4. stol. n. l.)
2.7 Byzantská říše (395–1453 n. l.)
2.8 Indie (2500 př. n. l. – 700 n. l.)
3. TANEC VE STŘEDOVĚKU
3.1 Selský tanec
3.2 Dvorský tanec
3.3 Tanec ve 14. století (doba morových epidemií)
3.3.1 Tanec sv. Víta
3.3.2 Tanec smrti
3.3.3 Tarantismus
3.4 Tanec v 15. a 16. století (vlašský tanec)
3.5 Tanec v 17. a 18. století
3.6 České lidové tance
4. TANEC V NOVOVĚKU
4.1 Klasický tanec
4.2 Moderní výrazový tanec
4.3 Postmoderní taneční formy
4.4 Socializační a osvobozující role tance
II. TANEČNÍ TERAPIE
5. VZNIK A VÝVOJ
6. VYMEZENÍ TANEČNĚ-POHYBOVÉ TERAPIE
6.1 Specifika taneční a pohybové terapie
7. VYBRANÉ FORMY A TECHNIKY TANEČNÍ TERAPIE A JEJICH TEORETICKÉ ZÁZEMÍ
7.1 Bazální tanec Marian Chaceové
7.2 Autentický pohyb Mary Starks Whitehouseové
7.3 Body-ego technika Trudi Schoopové
7.4 Symbolická taneční terapie Laury Sheleenové
7.5 Taneční terapie s využitím Labanovy analýzy pohybu
7.6 Taneční terapie jako primitivní exprese
7.6.1 Skupina
7.6.2 Rytmus
7.6.3 Vztah k zemi
7.6.4 Jednoduchost pohybu
7.6.5 Opakování
7.6.6 Taneční variace přesně zadávané terapeutem
7.6.7 Hlasový doprovod
7.6.8 Binarita
7.6.9 Trans
7.6.10 Hra s transgresí
7.6.11 Sublimace
7.6.12 Rituál
7.7 Psychobalet
8. INDIKACE A KONTRAINDIKACE TANEČNÍ TERAPIE
8.1 Rehabilitace
8.2 Děti a dospívající mládež
8.3 Stárnoucí populace
8.4 Nemocní Alzheimerovou chorobou
8.5 Jiné duševní choroby
8.6 Kontraindikace
9. ÚČINNOST TANEČNÍ TERAPIE
III. TANEČNÍ TERAPIE JAKO SOMATICKÁ TERAPIE
10. LIDSKÉ TĚLO V DĚJINÁCH EVROPSKÉHO MYŠLENÍ A V SOUČASNÉ PSYCHOLOGII
10.1 Vliv vývoje a minulých zkušeností na tvorbu body image
10.1.1 Kulturní socializace
10.1.2 Interpersonální zkušenosti
10.1.3 Fyzické vlastnosti
10.1.4 Osobnostní charakteristiky
10.2 Vliv nedávných událostí a procesů na tvorbu body image
10.2.1 Aktivující události a kognitivní procesy
10.2.2 Seberegulační strategie a procesy
11. VYBRANÉ SMĚRY SOMATICKÝCH PSYCHOTERAPIÍ
11.1 Reichova charakterově analytická vegetoterapie
11.2 Lowenova bioenergetická analýza
11.2.1 Schizoidní charakterová struktura
11.2.2 Orální charakterová struktura
11.2.3 Psychopatická charakterová struktura
11.2.4 Masochistická charakterová struktura
11.2.5 Rigidní charakterová struktura
11.3 Pesso Boyden terapie
11.4 Koncentrativní pohybová terapie
11.5 Psychogymnastika
11.6 Body-mind centering
12. ZÁKLADNÍ TERAPEUTICKÉ TECHNIKY SOMATICKÝCH PSYCHOTERAPIÍ
12.1 Rozvoj tělesného sebeuvědomění
12.2 Práce s energií
12.3 Uzemnění
12.4 Práce s dotekem
12.4.1 Dotek země
12.4.2 Dotek ohně
12.4.3 Dotek vody
12.4.4 Dotek vzduchu
12.5 Práce s dechem
12.6 Práce s hlasem
12.7 Práce s očním kontaktem
IV. TANEČNÍ TERAPIE JAKO ARTETERAPIE
ÚVODEM
13. ARTETERAPIE V KONTEXTU VYBRANÝCH PSYCHOTERAPEUTICKÝCH SMĚRŮ
13.1 Psychoanalytické a psychodynamické přístupy
13.1.1 Odhalení a vhled
13.1.2 Sublimace
13.1.3 Práce se symboly
13.2 Humanistické přístupy
13.3 Kognitivně-behaviorální přístupy
13.4 Systémové přístupy
13.5 Eklektické a integrativní přístupy
ZÁVĚR
SUMMARY
LITERATURA
REJSTŘÍKY

Tištěná kniha

Datum vydání: 12. 06. 2012
Katalogové číslo: 2198
ISBN: 978-80-247-3711-9
Formát / stran: 144×207, 184 stran
Edice: Psyché

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 6.6MB | 1.9MB | 2.4MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Terapie tancem

Tištěná kniha

Datum vydání: 12. 06. 2012
Katalogové číslo: 2198
ISBN: 978-80-247-3711-9
Formát / stran: 144×207, 184 stran
Edice: Psyché

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 6.6MB | 1.9MB | 2.4MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Terapie tancem

Role tance v dějinách lidstva a v současné psychoterapii
Kdy a proč začal člověk tančit? Jakou roli měl tanec v historii lidstva a jakou má dnes? Má léčivé účinky? Čím je vymezena taneční terapie a její soudobé proudy? Jaké terapeutické faktory jsou společné pro taneční terapii a další somaticky orientované terapeutické směry?To jsou základní otázky, které si autorka klade a na něž také odpovídá. Monografie se v úvodu věnuje společenské roli tance a tanečních rituálů od pravěku až do novověku, dále představuje vybrané formy a techniky taneční terapie včetně jejich teoretického zázemí a hledá styčné body mezi tanečně-pohybovou terapií a jinými terapeutickými směry. Závěrečná část zasazuje tanečně-pohybovou terapii do systému psychoterapeutických směrů, které využívají k léčbě umění.Odborná, přitom však čtivá publikace osloví psychology, psychoterapeuty, psychiatry, pedagogy, speciální pedagogy, taneční profesionály, studenty těchto oborů i všechny milovníky tance.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
269
Pouze na objednávkui
Zašleme ihned po naskladnění  
Poslední aktualizace skladu 21.1.2018 1:24
i: 18427 n: 24737119r: 6560
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
183 -20 %
Ihned ke stažení
i: 18428 n: 24780573r: 6560

Z obsahu knihy Terapie tancem

PŘEDMLUVA (Mojmír Svoboda)
SLOVO ÚVODEM
I. TANEC V PRŮBĚHU DĚJIN LIDSTVA
1. TANEC V PRAVĚKU
1.1 Období lovu, rybolovu a sběru (paleolit, starší doba kamenná, 40 000 – 10 000 př. n. l.)
1.2 Lov a sběr spojený s pastevectvím (mezolit, střední doba kamenná, 10 000 – 7 000 př. n. l.)
1.3 Zemědělství (neolit, mladší doba kamenná, od 8 000 př. n. l.)
1.3.1 Tance vztahující se k polním pracím
1.3.2 Tance spojené s počasím
1.3.3 Tance provázející významné události lidského života
2. TANEC VE STAROVĚKU
2.1 Egypt (3000–332 př. n. l.)
2.1.1 Tance náboženské
2.1.2 Pohřební tance
2.1.3 Tance ve zbrani
2.1.4 Tance pro zábavu
2.1.5 Gesta
2.2 Mezopotámie (3000–331 př. n. l.)
2.3 Palestina (1300 př. n. l. – 135 n. l.)
2.4 Kréta (2500–1200 př. n. l.)
2.5 Řecko (750 – 2./1. stol. př. n. l.)
2.5.1 Tance válečné
2.5.2 Náboženské tance
2.5.3 Soukromé tance, rituály a zábavy
2.5.4 Tanec jako součást divadla
2.6 Římská říše (753 př. n. l. – 476 n. l.)
2.6.1 Tanec ve starověké době královské
2.6.2 Tanec v době republiky (5.–1. stol. př. n. l.)
2.6.3 Tanec v době císařství (1.–4. stol. n. l.)
2.7 Byzantská říše (395–1453 n. l.)
2.8 Indie (2500 př. n. l. – 700 n. l.)
3. TANEC VE STŘEDOVĚKU
3.1 Selský tanec
3.2 Dvorský tanec
3.3 Tanec ve 14. století (doba morových epidemií)
3.3.1 Tanec sv. Víta
3.3.2 Tanec smrti
3.3.3 Tarantismus
3.4 Tanec v 15. a 16. století (vlašský tanec)
3.5 Tanec v 17. a 18. století
3.6 České lidové tance
4. TANEC V NOVOVĚKU
4.1 Klasický tanec
4.2 Moderní výrazový tanec
4.3 Postmoderní taneční formy
4.4 Socializační a osvobozující role tance
II. TANEČNÍ TERAPIE
5. VZNIK A VÝVOJ
6. VYMEZENÍ TANEČNĚ-POHYBOVÉ TERAPIE
6.1 Specifika taneční a pohybové terapie
7. VYBRANÉ FORMY A TECHNIKY TANEČNÍ TERAPIE A JEJICH TEORETICKÉ ZÁZEMÍ
7.1 Bazální tanec Marian Chaceové
7.2 Autentický pohyb Mary Starks Whitehouseové
7.3 Body-ego technika Trudi Schoopové
7.4 Symbolická taneční terapie Laury Sheleenové
7.5 Taneční terapie s využitím Labanovy analýzy pohybu
7.6 Taneční terapie jako primitivní exprese
7.6.1 Skupina
7.6.2 Rytmus
7.6.3 Vztah k zemi
7.6.4 Jednoduchost pohybu
7.6.5 Opakování
7.6.6 Taneční variace přesně zadávané terapeutem
7.6.7 Hlasový doprovod
7.6.8 Binarita
7.6.9 Trans
7.6.10 Hra s transgresí
7.6.11 Sublimace
7.6.12 Rituál
7.7 Psychobalet
8. INDIKACE A KONTRAINDIKACE TANEČNÍ TERAPIE
8.1 Rehabilitace
8.2 Děti a dospívající mládež
8.3 Stárnoucí populace
8.4 Nemocní Alzheimerovou chorobou
8.5 Jiné duševní choroby
8.6 Kontraindikace
9. ÚČINNOST TANEČNÍ TERAPIE
III. TANEČNÍ TERAPIE JAKO SOMATICKÁ TERAPIE
10. LIDSKÉ TĚLO V DĚJINÁCH EVROPSKÉHO MYŠLENÍ A V SOUČASNÉ PSYCHOLOGII
10.1 Vliv vývoje a minulých zkušeností na tvorbu body image
10.1.1 Kulturní socializace
10.1.2 Interpersonální zkušenosti
10.1.3 Fyzické vlastnosti
10.1.4 Osobnostní charakteristiky
10.2 Vliv nedávných událostí a procesů na tvorbu body image
10.2.1 Aktivující události a kognitivní procesy
10.2.2 Seberegulační strategie a procesy
11. VYBRANÉ SMĚRY SOMATICKÝCH PSYCHOTERAPIÍ
11.1 Reichova charakterově analytická vegetoterapie
11.2 Lowenova bioenergetická analýza
11.2.1 Schizoidní charakterová struktura
11.2.2 Orální charakterová struktura
11.2.3 Psychopatická charakterová struktura
11.2.4 Masochistická charakterová struktura
11.2.5 Rigidní charakterová struktura
11.3 Pesso Boyden terapie
11.4 Koncentrativní pohybová terapie
11.5 Psychogymnastika
11.6 Body-mind centering
12. ZÁKLADNÍ TERAPEUTICKÉ TECHNIKY SOMATICKÝCH PSYCHOTERAPIÍ
12.1 Rozvoj tělesného sebeuvědomění
12.2 Práce s energií
12.3 Uzemnění
12.4 Práce s dotekem
12.4.1 Dotek země
12.4.2 Dotek ohně
12.4.3 Dotek vody
12.4.4 Dotek vzduchu
12.5 Práce s dechem
12.6 Práce s hlasem
12.7 Práce s očním kontaktem
IV. TANEČNÍ TERAPIE JAKO ARTETERAPIE
ÚVODEM
13. ARTETERAPIE V KONTEXTU VYBRANÝCH PSYCHOTERAPEUTICKÝCH SMĚRŮ
13.1 Psychoanalytické a psychodynamické přístupy
13.1.1 Odhalení a vhled
13.1.2 Sublimace
13.1.3 Práce se symboly
13.2 Humanistické přístupy
13.3 Kognitivně-behaviorální přístupy
13.4 Systémové přístupy
13.5 Eklektické a integrativní přístupy
ZÁVĚR
SUMMARY
LITERATURA
REJSTŘÍKY

O Autorovi

Dosedlová Jaroslava

Autorka působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, aplikovanou sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata pozitivní psychologie (well-being), sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu dvou zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt). Vzdělání si doplňovala i po návratu do ČR a rozšiřovala ho i směrem k dalším somaticky orientovaným terapeutickým směrům.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 339
E-kniha 230 -20 %
Tištěná 999
E-kniha 679 -20 %
Tištěná 339
E-kniha 230 -20 %
Tištěná 299
E-kniha 203 -20 %
Tištěná 229
E-kniha 156 -20 %
Tištěná 219
E-kniha 149 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace