0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Třídní klima a školní klima

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 5513
E-kniha
PDF
271 -20 %
Ihned ke stažení
i: 16474 n: 24773704r: 5513
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Publikace shrnuje odborné poznatky o klimatu třídy a školy v praktickém kontextu tak, aby byla zřejmá souvislost jednotlivých faktorů klimatu, a doplňuje je řadou příkladů z praxe. Popisuje nejen kategorie klimatu, ale také možnosti jejich zlepšování a aktivního působení na ně, a uvádí různé projekty jako příklady zkvalitňování školního klimatu i možnosti posilování klimatu ve třídě. Kniha předkládá nástroje na měření klimatu spolu s metodami hodnocení a analyzování, aby tyto činnosti byly přístupné nejen odborníkům, ale také učitelům i studentům. Součástí textu jsou výsledky starších i nejnovějších šetření (včetně dosud nepublikovaných výzkumů autora), podané v přehledné podobě, aby měl čtenář možnost srovnání s hodnotami klimatu, které případně naměří on sám.

Z obsahu knihy Třídní klima a školní klima

O AUTOROVI
1. ÚVOD
2. TŘÍDNÍ KLIMA
2.1 Spolutvůrce třídního klimatu – učitel
2.1.1 Classroom Life – Život ve třídě
2.1.2 „Jsem dobrým spolutvůrcem klimatu?“
2.2 Spolutvůrce třídního klimatu – žák
2.3 Spolutvůrci třídního klimatu – rodiče
2.4 Vyučovací metody a edukační aktivity
2.4.1 Suportivní výukové metody
2.4.2 Hra jako součást vzdělávání
2.4.3 Moderní didaktická technika
2.4.4 Zpětná vazba
2.5 Komunikace ve třídě
2.5.1 Odborná komunikace
2.5.2 Sociální komunikace
2.5.3 Jak komunikaci měřit? (CCQ)
2.6 Hodnocení
2.6.1 Být spravedlivý?
2.6.2 Chyby známkování aneb Jak a co hodnotit?
2.6.3 Četnost a váha známek
2.6.4 Klasifikační řády nebo kritéria pro každý předmět?
2.6.5 Závěry
2.7 Kázeňské vedení třídy
2.8 Vztahy mezi žáky ve třídě
2.9 Participace žáků
2.9.1 Participace žáků na řízení školy
2.9.2 Participace žáků na samosprávě třídy
2.9.3 Participace žáků na pravidlech
2.9.4 Participace žáků na výukových činnostech
2.10 Prostředí třídy
3. JAK MĚŘIT VE TŘÍDĚ?
3.1 Pedagogický romantismus
3.2 Kvantitativní nebo kvalitativní metodou?
3.3 Pozorování a rozhovor
3.4 Měření klimatu dotazníkem
3.4.1 Dotazník „Naše třída“
3.4.2 Dotazník B3 a B4
3.4.3 Dotazník MCI
3.4.4 Dotazník CES
3.4.5 Měření klimatu jako způsob akčního výzkumu
3.4.6 Dotazník KLIT
3.4.7 Dotazník SCCQ
3.4.8 Dotazník LEI
4. KLIMA ŠKOLY
4.1 Klima školy versus kultura školy
4.2 Učitelé
4.2.1 Měření pedagogického sboru (OCDQ–RS)
4.2.2 Nástroj „Klima školy“
4.2.3 Inventář hodnocení spokojenosti učitelů (HSU)
4.3 Ředitel
4.4 Žáci
4.5 Rodiče
4.5.1 Válka o děti
4.5.2 Komunikace s rodiči
4.5.3 Zapojení rodičů do života školy
4.5.4 Měření spokojenosti rodičů
4.6 Víceletá gymnázia nebo základní školy?
4.7 Defenzivní a podvodné klima gymnázií
4.8 Klima na vysokých školách
4.9 Koncepty školy
4.9.1 Zdravá škola
4.9.2 Efektivní škola
4.9.3 Dobrá škola
4.9.4 Spokojená škola
5. JAK MĚŘIT VE ŠKOLE?
5.1 SWOT analýza
5.2 Měření klimatu školy
5.2.1 Dotazník CFK Ltd. – profil klimatu školy
5.2.2 Foxova „skládačka“ – tvorba vlastního klimatického nástroje
5.2.3 Jak měří „suchaři“ a jak měří „machři“
5.2.4 Dotazník školního prostředí
5.3 Některá klimatická zjištění
5.3.1 J. Lašek a J. Mareš a jejich měření klimatu
5.3.2 Pražská skupina školních etnografů
5.3.3 H. Grecmanová a její šetření
5.3.4 R. Čapek a jeho šetření sedmých ročníků ZŠ a víceletých gymnázií
5.4 Klimatické mantinely
5.5 Inspirace pro výzkumníka klimatu školy
6. PLÁN EVALUACE ŠKOLY
Appendix
7. ZÁVĚR
LITERATURA
PŘÍLOHY
Dotazník Život ve třídě
Dotazník Naše třída – aktuální forma
Dotazník Naše třída – preferovaná forma
Dotazník CCQ
Dotazník CES – aktuální forma
Dotazník CES – preferovaná forma
Dotazník KLIT
Dotazník SCCQ – klima ve třídě
Dotazník – Nástroj LEI
Odpovědní arch LEI
Dotazníku OCDQ–RS – úplné znění včetně instrukce
Test školního klimatu
Inventář hodnocení spokojenosti učitelů (HSU)
Dotazník pro hodnocení školního klimatu
Dotazník pro hodnocení třídního klimatu
Dotazník školního prostředí
SHRNUTÍ
RESUMÉ
SUMMARY
REJSTŘÍK

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.7MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Třídní klima a školní klima
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.7MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Třídní klima a školní klima

Publikace shrnuje odborné poznatky o klimatu třídy a školy v praktickém kontextu tak, aby byla zřejmá souvislost jednotlivých faktorů klimatu, a doplňuje je řadou příkladů z praxe. Popisuje nejen kategorie klimatu, ale také možnosti jejich zlepšování a aktivního působení na ně, a uvádí různé projekty jako příklady zkvalitňování školního klimatu i možnosti posilování klimatu ve třídě. Kniha předkládá nástroje na měření klimatu spolu s metodami hodnocení a analyzování, aby tyto činnosti byly přístupné nejen odborníkům, ale také učitelům i studentům. Součástí textu jsou výsledky starších i nejnovějších šetření (včetně dosud nepublikovaných výzkumů autora), podané v přehledné podobě, aby měl čtenář možnost srovnání s hodnotami klimatu, které případně naměří on sám.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 5513
E-kniha
PDF
271 -20 %
Ihned ke stažení
i: 16474 n: 24773704r: 5513

Z obsahu knihy Třídní klima a školní klima

O AUTOROVI
1. ÚVOD
2. TŘÍDNÍ KLIMA
2.1 Spolutvůrce třídního klimatu – učitel
2.1.1 Classroom Life – Život ve třídě
2.1.2 „Jsem dobrým spolutvůrcem klimatu?“
2.2 Spolutvůrce třídního klimatu – žák
2.3 Spolutvůrci třídního klimatu – rodiče
2.4 Vyučovací metody a edukační aktivity
2.4.1 Suportivní výukové metody
2.4.2 Hra jako součást vzdělávání
2.4.3 Moderní didaktická technika
2.4.4 Zpětná vazba
2.5 Komunikace ve třídě
2.5.1 Odborná komunikace
2.5.2 Sociální komunikace
2.5.3 Jak komunikaci měřit? (CCQ)
2.6 Hodnocení
2.6.1 Být spravedlivý?
2.6.2 Chyby známkování aneb Jak a co hodnotit?
2.6.3 Četnost a váha známek
2.6.4 Klasifikační řády nebo kritéria pro každý předmět?
2.6.5 Závěry
2.7 Kázeňské vedení třídy
2.8 Vztahy mezi žáky ve třídě
2.9 Participace žáků
2.9.1 Participace žáků na řízení školy
2.9.2 Participace žáků na samosprávě třídy
2.9.3 Participace žáků na pravidlech
2.9.4 Participace žáků na výukových činnostech
2.10 Prostředí třídy
3. JAK MĚŘIT VE TŘÍDĚ?
3.1 Pedagogický romantismus
3.2 Kvantitativní nebo kvalitativní metodou?
3.3 Pozorování a rozhovor
3.4 Měření klimatu dotazníkem
3.4.1 Dotazník „Naše třída“
3.4.2 Dotazník B3 a B4
3.4.3 Dotazník MCI
3.4.4 Dotazník CES
3.4.5 Měření klimatu jako způsob akčního výzkumu
3.4.6 Dotazník KLIT
3.4.7 Dotazník SCCQ
3.4.8 Dotazník LEI
4. KLIMA ŠKOLY
4.1 Klima školy versus kultura školy
4.2 Učitelé
4.2.1 Měření pedagogického sboru (OCDQ–RS)
4.2.2 Nástroj „Klima školy“
4.2.3 Inventář hodnocení spokojenosti učitelů (HSU)
4.3 Ředitel
4.4 Žáci
4.5 Rodiče
4.5.1 Válka o děti
4.5.2 Komunikace s rodiči
4.5.3 Zapojení rodičů do života školy
4.5.4 Měření spokojenosti rodičů
4.6 Víceletá gymnázia nebo základní školy?
4.7 Defenzivní a podvodné klima gymnázií
4.8 Klima na vysokých školách
4.9 Koncepty školy
4.9.1 Zdravá škola
4.9.2 Efektivní škola
4.9.3 Dobrá škola
4.9.4 Spokojená škola
5. JAK MĚŘIT VE ŠKOLE?
5.1 SWOT analýza
5.2 Měření klimatu školy
5.2.1 Dotazník CFK Ltd. – profil klimatu školy
5.2.2 Foxova „skládačka“ – tvorba vlastního klimatického nástroje
5.2.3 Jak měří „suchaři“ a jak měří „machři“
5.2.4 Dotazník školního prostředí
5.3 Některá klimatická zjištění
5.3.1 J. Lašek a J. Mareš a jejich měření klimatu
5.3.2 Pražská skupina školních etnografů
5.3.3 H. Grecmanová a její šetření
5.3.4 R. Čapek a jeho šetření sedmých ročníků ZŠ a víceletých gymnázií
5.4 Klimatické mantinely
5.5 Inspirace pro výzkumníka klimatu školy
6. PLÁN EVALUACE ŠKOLY
Appendix
7. ZÁVĚR
LITERATURA
PŘÍLOHY
Dotazník Život ve třídě
Dotazník Naše třída – aktuální forma
Dotazník Naše třída – preferovaná forma
Dotazník CCQ
Dotazník CES – aktuální forma
Dotazník CES – preferovaná forma
Dotazník KLIT
Dotazník SCCQ – klima ve třídě
Dotazník – Nástroj LEI
Odpovědní arch LEI
Dotazníku OCDQ–RS – úplné znění včetně instrukce
Test školního klimatu
Inventář hodnocení spokojenosti učitelů (HSU)
Dotazník pro hodnocení školního klimatu
Dotazník pro hodnocení třídního klimatu
Dotazník školního prostředí
SHRNUTÍ
RESUMÉ
SUMMARY
REJSTŘÍK

O Autorovi

Čapek Robert

Autor v oblasti pedagogiky a pedagogické psychologie. Dlouhodobě se věnuje otázkám vzdělávání, zejména třídnímu a školnímu klimatu, ale i didaktice, kázni ve třídě, otázkám spolupráce s rodiči a dalším tématům. Kromě učitelské činnosti pracuje i jako lektor dalšího vzdělávání učitelů.

Zařazena v kategoriích

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 299
E-kniha 203 -20 %
Tištěná 289
E-kniha 197 -20 %
Tištěná 355
E-kniha 242 -20 %
Tištěná 269
Tištěná 99

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace