0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Tvorba a řízení portfolia projektů

Jak optimalizovat, řídit a implementovat investiční a výzkumný program
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
159 -20 %
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 24.2.2018 5:07
i: 21905 n: 24752754r: 8346
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
271 -20 %
Ihned ke stažení
i: 21906 n: 24799391r: 8346
Publikace se jako jediná na našem trhu komplexně věnuje optimalizaci, řízení a implementaci portfolia investičních a výzkumných projektů, které jsou základním nástrojem realizace firemní strategie a dosahování stanovených strategických cílů. V praxi přitom tyto procesy provázejí značné nedostatky. Zkušení autoři se zabývají základními fázemi tvorby a řízení portfolia projektů, kterými jsou příprava výchozího souboru projektů pro tvorbu portfolia, vlastní tvorba portfolia projektů a jeho optimalizace, realizace zvoleného portfolia včetně jeho korekcí a postimplementační analýzy (Lessons Learned). Závěrečná kapitola se věnuje zavádění systému řízení portfolia projektů ve firmě z hlediska jeho procesní a organizační stránky.
Zvýšená pozornost je v knize věnována i uplatnění pokročilých nástrojů (počítačově podporované optimalizační a simulační modely), přispívajících k dosažení cílů firmy takovou tvorbou a řízením portfolia projektů, které optimálně alokují a využívají omezené firemní zdroje.
Publikace obsahuje také shrnutí poznatků nejlepší zahraniční praxe a příklady tvorby a řízení portfolií projektů z oblasti průmyslu a výzkumu.

Z obsahu knihy Tvorba a řízení portfolia projektů

O autorech 9
Předmluva 11
1. Úvod do problematiky řízení portfolia projektů 13
1.1 Podstata a náplň řízení portfolia projektů 14
1.1.1 Základní rysy řízení portfolia projektů 14
1.1.2 Cíle řízení portfolia projektů 15
1.1.3 Procesní modely řízení portfolia projektů 16
1.2 Portfolia, programy a projekty 24
1.3 Kategorizace projektů 25
1.4 Nedostatky řízení portfolia projektů v hospodářské praxi 28
1.5 Přínosy řízení portfolia projektů 30
Shrnutí 31
Seznam použité literatury 33
2. Tvorba strategie a strategické plánování 35
2.1 Tvorba strategie a plánovací proces 36
2.2 Zpracování mise 38
2.3 Zpracování vize 39
2.4 Stanovení strategických cílů 41
2.5 Tvorba strategie 44
2.5.1 Analýza prostředí a scénáře vývoje 45
2.5.2 Tvorba variant strategie, jejich hodnocení a výběr nejvhodnější varianty 46
2.5.3 Korekce varianty strategie 49
2.5.4 Strategie a alokace zdrojů 50
2.5.5 Vazba strategie a řízení portfolia projektů 50
2.6 Tvorba strategického plánu 51
2.6.1 Fáze tvorby strategického plánu 51
2.6.2 Členění plánů 52
2.6.3 Klíčové složky strategického plánu 53
2.7 Zásady řízení portfolia projektů ve vazbě na strategické plánování 56
2.7.1 Prověření podkladů tvorby strategie 56
2.7.2 Principy měření výkonnosti strategie 57
2.7.3 Realizace korekčních opatření 61
Shrnutí 64
Seznam použité literatury 65
Dodatek: Obsah a shrnutí strategického plánu skupiny UNIPETROL 66
3. Příprava výchozího souboru projektů pro tvorbu portfolia 71
3.1 Generování námětů na projekty a jejich zpracování 72
3.2 Předběžné prověřování projektových záměrů (prescreening) 75
3.2.1 Matice vazeb záměry–cíle 75
3.2.2 Využití matice vazeb záměry–cíle v rámci prescreeningu 76
3.2.3 Další hlediska pro posuzování přijatelnosti záměrů 78
3.2.4 Doporučení pro prescreening a jeho subjekty 81
3.3 Screening potenciálních projektů 82
3.3.1 Cíle a náplň screeningu 82
3.3.2 Zpracování podnikatelského případu 83
3.3.3 Riziko projektů a jeho měření 85
3.3.4 Rozčlenění souboru potenciálních projektů do kategorií 100
3.3.5 Eliminační kritéria a skórovací modely 102
3.3.6 Doporučení pro screening 111
Shrnutí 112
Seznam použité literatury 114
Dodatek I: Finanční kritéria hodnocení projektů 115
Dodatek II: Možnosti zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti informační
náplně podnikatelských případů 120
Dodatek III: Stanovení pravděpodobnosti technické (výzkumně-vývojové)
a komerční úspěšnosti nových produktů 123
Dodatek IV: Analýza rizika projektů simulací Monte Carlo 126
Dodatek V: Obecný skórovací model pro screening projektů zaměřených
na nové produkty 132
4. Tvorba portfolia projektů 135
4.1 Charakter tvorby portfolia projektů a její cíle 136
4.1.1 Specifické rysy tvorby portfolia projektů 136
4.1.2 Cíle tvorby portfolia projektů 137
4.2 Vícekriteriální hodnocení projektů 139
4.2.1 Stanovení souboru kritérií 139
4.2.2 Stanovení vah kritérií 142
4.2.3 Vícekriteriální hodnocení projektů 143
4.3 Alokace zdrojů mezi kategorie projektů 152
4.3.1 Specifikace zdrojových omezení 152
4.3.2 Stanovení kategorií projektů 153
4.3.3 Alokace omezených zdrojů 155
4.4 Optimalizace portfolia projektů 164
4.4.1 Typy optimalizačních úloh 164
4.4.2 Optimalizace portfolia při jediném omezeném zdroji 165
4.4.3 Optimalizace portfolia při více omezeních 167
4.4.4 Optimalizace portfolia projektů za rizika 171
4.5 Tvorba finálního portfolia projektů 180
4.5.1 Vyváženost portfolia 181
4.5.2 Riziko portfolia 188
4.5.3 Zdrojová omezení 195
4.5.4 Tvorba finálního portfolia projektů 197
Shrnutí 201
Seznam použité literatury 205
Dodatek I: Stanovení vah kritérií Saatyho metodou 206
Dodatek II: Tvorba výzkumného programu nových léčiv ve společnosti
GlaxoSmithKline 208
Dodatek III: Další úlohy optimalizace portfolia projektů 211
5. Řízení realizace portfolia a postimplementační analýzy 219
5.1 Náplň řízení realizace portfolia projektů 220
5.2 Monitorování výkonnosti projektů a výkonnosti portfolia 221
5.2.1 Monitorování výkonnosti projektů 221
5.2.2 Monitorování výkonnosti portfolia projektů 224
5.3 Periodické prověřování portfolia, jeho korekce a proces stupňů a bran 225
5.3.1 Periodické prověřování a korekce portfolia 226
5.3.2 Prověřování projektů v procesu stupňů a bran 230
5.4 Počítačová podpora řízení portfolia projektů 234
5.4.1 Databáze projektů 234
5.4.2 Manažerské tabule 235
5.5 Postaudity 237
Shrnutí 241
Seznam použité literatury 243
Dodatek I: Indexy nákladové, plánové a kvalitativní výkonnosti 244
Dodatek II: Příklad návrhu vybraných aspektů poprojektového přezkoumání
společnosti Česká rafinérská, a. s. 247
6. Implementace systému řízení portfolia projektů 251
6.1 Cíle zavádění řízení portfolia projektů ve firmě 252
6.2 Chyby a nedostatky řízení portfolia projektů v praxi 252
6.3 Postup zavádění řízení portfolia projektů ve firmě 255
6.3.1 Analýza a hodnocení současného stavu tvorby investičního
a výzkumného programu 255
6.3.2 Fáze vlastní implementace systému tvorby a řízení portfolia
projektů 257
6.3.3 Proces řízení portfolia projektů, role orgánů pro řízení portfolia
projektů a náplň jejich činnosti 259
6.4 Předpoklady úspěšné implementace systému řízení portfolia projektů 267
Shrnutí 268
Seznam použité literatury 269
Dodatek I: Příklad úspěšné aplikace systému tvorby a řízení portfolia
investičních projektů 270
Dodatek II: Průzkum kvality řízení a realizace portfolia ve 205 podnicích USA 273
Dodatek III: Dotazník připravenosti firmy k zavedení systému tvorby a řízení
portfolia projektů 274
Rejstřík 281

Tištěná kniha

Datum vydání: 24. 09. 2015
Katalogové číslo: 3484
ISBN: 978-80-247-5275-4
Formát / stran: 167×240, 288 stran
Edice: Expert

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 6.26MB | 5.83MB | 5.53MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Tvorba a řízení portfolia projektů

Tištěná kniha

Datum vydání: 24. 09. 2015
Katalogové číslo: 3484
ISBN: 978-80-247-5275-4
Formát / stran: 167×240, 288 stran
Edice: Expert

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 6.26MB | 5.83MB | 5.53MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Tvorba a řízení portfolia projektů

Jak optimalizovat, řídit a implementovat investiční a výzkumný program
Publikace se jako jediná na našem trhu komplexně věnuje optimalizaci, řízení a implementaci portfolia investičních a výzkumných projektů, které jsou základním nástrojem realizace firemní strategie a dosahování stanovených strategických cílů. V praxi přitom tyto procesy provázejí značné nedostatky. Zkušení autoři se zabývají základními fázemi tvorby a řízení portfolia projektů, kterými jsou příprava výchozího souboru projektů pro tvorbu portfolia, vlastní tvorba portfolia projektů a jeho optimalizace, realizace zvoleného portfolia včetně jeho korekcí a postimplementační analýzy (Lessons Learned). Závěrečná kapitola se věnuje zavádění systému řízení portfolia projektů ve firmě z hlediska jeho procesní a organizační stránky.
Zvýšená pozornost je v knize věnována i uplatnění pokročilých nástrojů (počítačově podporované optimalizační a simulační modely), přispívajících k dosažení cílů firmy takovou tvorbou a řízením portfolia projektů, které optimálně alokují a využívají omezené firemní zdroje.
Publikace obsahuje také shrnutí poznatků nejlepší zahraniční praxe a příklady tvorby a řízení portfolií projektů z oblasti průmyslu a výzkumu.
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
159 -20 %
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 24.2.2018 5:07
i: 21905 n: 24752754r: 8346
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
271 -20 %
Ihned ke stažení
i: 21906 n: 24799391r: 8346

Z obsahu knihy Tvorba a řízení portfolia projektů

O autorech 9
Předmluva 11
1. Úvod do problematiky řízení portfolia projektů 13
1.1 Podstata a náplň řízení portfolia projektů 14
1.1.1 Základní rysy řízení portfolia projektů 14
1.1.2 Cíle řízení portfolia projektů 15
1.1.3 Procesní modely řízení portfolia projektů 16
1.2 Portfolia, programy a projekty 24
1.3 Kategorizace projektů 25
1.4 Nedostatky řízení portfolia projektů v hospodářské praxi 28
1.5 Přínosy řízení portfolia projektů 30
Shrnutí 31
Seznam použité literatury 33
2. Tvorba strategie a strategické plánování 35
2.1 Tvorba strategie a plánovací proces 36
2.2 Zpracování mise 38
2.3 Zpracování vize 39
2.4 Stanovení strategických cílů 41
2.5 Tvorba strategie 44
2.5.1 Analýza prostředí a scénáře vývoje 45
2.5.2 Tvorba variant strategie, jejich hodnocení a výběr nejvhodnější varianty 46
2.5.3 Korekce varianty strategie 49
2.5.4 Strategie a alokace zdrojů 50
2.5.5 Vazba strategie a řízení portfolia projektů 50
2.6 Tvorba strategického plánu 51
2.6.1 Fáze tvorby strategického plánu 51
2.6.2 Členění plánů 52
2.6.3 Klíčové složky strategického plánu 53
2.7 Zásady řízení portfolia projektů ve vazbě na strategické plánování 56
2.7.1 Prověření podkladů tvorby strategie 56
2.7.2 Principy měření výkonnosti strategie 57
2.7.3 Realizace korekčních opatření 61
Shrnutí 64
Seznam použité literatury 65
Dodatek: Obsah a shrnutí strategického plánu skupiny UNIPETROL 66
3. Příprava výchozího souboru projektů pro tvorbu portfolia 71
3.1 Generování námětů na projekty a jejich zpracování 72
3.2 Předběžné prověřování projektových záměrů (prescreening) 75
3.2.1 Matice vazeb záměry–cíle 75
3.2.2 Využití matice vazeb záměry–cíle v rámci prescreeningu 76
3.2.3 Další hlediska pro posuzování přijatelnosti záměrů 78
3.2.4 Doporučení pro prescreening a jeho subjekty 81
3.3 Screening potenciálních projektů 82
3.3.1 Cíle a náplň screeningu 82
3.3.2 Zpracování podnikatelského případu 83
3.3.3 Riziko projektů a jeho měření 85
3.3.4 Rozčlenění souboru potenciálních projektů do kategorií 100
3.3.5 Eliminační kritéria a skórovací modely 102
3.3.6 Doporučení pro screening 111
Shrnutí 112
Seznam použité literatury 114
Dodatek I: Finanční kritéria hodnocení projektů 115
Dodatek II: Možnosti zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti informační
náplně podnikatelských případů 120
Dodatek III: Stanovení pravděpodobnosti technické (výzkumně-vývojové)
a komerční úspěšnosti nových produktů 123
Dodatek IV: Analýza rizika projektů simulací Monte Carlo 126
Dodatek V: Obecný skórovací model pro screening projektů zaměřených
na nové produkty 132
4. Tvorba portfolia projektů 135
4.1 Charakter tvorby portfolia projektů a její cíle 136
4.1.1 Specifické rysy tvorby portfolia projektů 136
4.1.2 Cíle tvorby portfolia projektů 137
4.2 Vícekriteriální hodnocení projektů 139
4.2.1 Stanovení souboru kritérií 139
4.2.2 Stanovení vah kritérií 142
4.2.3 Vícekriteriální hodnocení projektů 143
4.3 Alokace zdrojů mezi kategorie projektů 152
4.3.1 Specifikace zdrojových omezení 152
4.3.2 Stanovení kategorií projektů 153
4.3.3 Alokace omezených zdrojů 155
4.4 Optimalizace portfolia projektů 164
4.4.1 Typy optimalizačních úloh 164
4.4.2 Optimalizace portfolia při jediném omezeném zdroji 165
4.4.3 Optimalizace portfolia při více omezeních 167
4.4.4 Optimalizace portfolia projektů za rizika 171
4.5 Tvorba finálního portfolia projektů 180
4.5.1 Vyváženost portfolia 181
4.5.2 Riziko portfolia 188
4.5.3 Zdrojová omezení 195
4.5.4 Tvorba finálního portfolia projektů 197
Shrnutí 201
Seznam použité literatury 205
Dodatek I: Stanovení vah kritérií Saatyho metodou 206
Dodatek II: Tvorba výzkumného programu nových léčiv ve společnosti
GlaxoSmithKline 208
Dodatek III: Další úlohy optimalizace portfolia projektů 211
5. Řízení realizace portfolia a postimplementační analýzy 219
5.1 Náplň řízení realizace portfolia projektů 220
5.2 Monitorování výkonnosti projektů a výkonnosti portfolia 221
5.2.1 Monitorování výkonnosti projektů 221
5.2.2 Monitorování výkonnosti portfolia projektů 224
5.3 Periodické prověřování portfolia, jeho korekce a proces stupňů a bran 225
5.3.1 Periodické prověřování a korekce portfolia 226
5.3.2 Prověřování projektů v procesu stupňů a bran 230
5.4 Počítačová podpora řízení portfolia projektů 234
5.4.1 Databáze projektů 234
5.4.2 Manažerské tabule 235
5.5 Postaudity 237
Shrnutí 241
Seznam použité literatury 243
Dodatek I: Indexy nákladové, plánové a kvalitativní výkonnosti 244
Dodatek II: Příklad návrhu vybraných aspektů poprojektového přezkoumání
společnosti Česká rafinérská, a. s. 247
6. Implementace systému řízení portfolia projektů 251
6.1 Cíle zavádění řízení portfolia projektů ve firmě 252
6.2 Chyby a nedostatky řízení portfolia projektů v praxi 252
6.3 Postup zavádění řízení portfolia projektů ve firmě 255
6.3.1 Analýza a hodnocení současného stavu tvorby investičního
a výzkumného programu 255
6.3.2 Fáze vlastní implementace systému tvorby a řízení portfolia
projektů 257
6.3.3 Proces řízení portfolia projektů, role orgánů pro řízení portfolia
projektů a náplň jejich činnosti 259
6.4 Předpoklady úspěšné implementace systému řízení portfolia projektů 267
Shrnutí 268
Seznam použité literatury 269
Dodatek I: Příklad úspěšné aplikace systému tvorby a řízení portfolia
investičních projektů 270
Dodatek II: Průzkum kvality řízení a realizace portfolia ve 205 podnicích USA 273
Dodatek III: Dotazník připravenosti firmy k zavedení systému tvorby a řízení
portfolia projektů 274
Rejstřík 281

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 399 -20 %
E-kniha 339 -20 %
Tištěná 215 -20 %
E-kniha 183 -20 %
Tištěná 591 -20 %
E-kniha 502 -20 %
Tištěná 231 -20 %
E-kniha 197 -20 %
Tištěná 396 -20 %
E-kniha 337 -20 %
Tištěná 199 -20 %
E-kniha 170 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace