0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Tvorba informačních systémů

Principy, metodiky, architektury

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
398  338 
Poslední kusyi

Poslední aktualizace skladu 23. 06. 2024 5:26
i: 18983 n: 24741536r: 6819
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
338  304 
Ihned ke stažení
i: 18984 n: 24779034r: 6819
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace uznávaných autorů se komplexně zabývá analýzou a tvorbou podnikových informačních systémů. Je určena jak studentům vysokých škol, tak odborné veřejnosti z podniků a jiných organizací, ve kterých řeší informační systémy, případně ze softwarových firem, konkrétně zejména profesím manažer rozvoje a provozu IS/ICT, vývojář / IS architekt, byznys analytik/architekt. V první části se monografie zabývá rolí informačních systémů a technologií (IS/ICT) v dnešním světě, analyzuje vztah byznysu a informačních technologií, popisuje možné a nutné potíže plynoucí ze složitosti IS/ICT a argumentuje na příkladech některé přístupy k řízení rozvoje IS, a to zejména vícedimenzionální řízení, byznys analýzu, architektonické přístupy, metodické přístupy k budování IS a přístupy založené na službách, včetně možných způsobů zajištění IS podle rozdělení kompetencí mezi subjekty. Druhá část publikace se zaměřuje na podrobný popis disciplín budování IS a zejména tvorby softwarových
aplikací založené jednak na metodice MMDIS a vícedimenzionálním přístupu a jednak na metodice OpenUp, rozvíjené internetovou komunitou na bázi Eclipse Public License a vycházející z metodik Rational Unified Process a IBM Basic Unified Process. Ve třetí části knihy jsou popsány relevantní metody a techniky modelování informačních systémů (procesní modelování, funkční modelování, datové modelování, modelování objektů, modelování užití a další).

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Tvorba informačních systémů

O autorech 10
Úvod 12
1. Systém, byznys systém a informační systém 13
1.1 Byznys jako systém 14
1.2 Informační systém a informační a komunikační technologie 15
1.3 Software, programový systém 16
1.4 Podniková informatika 16
1.5 Dynamika a složitost byznys systémů 16
2. Význam IS/ICT pro byznys 18
2.1 Případové studie 18
2.1.1 Tvorba a distribuce textů 18
2.1.2 Obchod s potravinami a drobným zbožím 19
2.1.3 Výroba a obchod s automobily 21
2.1.4 Bankovní služby 22
2.2 Hypotetická případová studie 23
2.3 Závěry z případových studií 25
3. Analýza byznysu 26
3.1 Analýza byznys procesů 29
3.1.1 Dopady procesního řízení do řízení lidských zdrojů a organizace 34
3.2 Modelování organizační struktury 36
3.3 Konceptuální modelování byznysu 36
3.4 Udržování byznys modelů 37
3.5 Byznys analytik 38
3.6 Řízení podniku založené na procesním řízení 38
3.7 Vliv granularity popisu procesu na charakteristiky procesu - metoda KBPR 44
3.7.1 Možnosti modelování při reengineeringu procesů 44
3.7.2 Různé úrovně detailu při popisu procesu 45
3.8 Řízení vztahu byznysu a podnikové informatiky - model SPSPR 50
4. Evoluce vztahu byznysu a ICT 57
4.1 Stadia evoluce podnikového IS 57
4.1.1 Izolované aplikace 57
4.1.2 Propojené aplikace na podporu vybraných podnikových útvarů 58
4.1.3 Komplexní ICT podpora podnikových činností 58
4.1.4 Podpora dodavatelských řetězců a podpora komunikace s partnery 59
4.2 Vývoj modelů dodávky ICT služeb 60
4.2.1 Začátek počítačové éry 61
4.2.2 Externí dávkové zpracování 61
4.2.3 Vlastní vývoj a provoz informačního systému 61
4.2.4 Model "software jako licencee" nebo též "tradiční modell" 62
4.2.5 Outsourcing provozu IS 65
4.2.6 Centra sdílených služeb a služby "cloud computinguu" 65
4.2.7 Modely dodávky ICT služeb - shrnutí 73
4.3 Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky 73
4.3.1 Význam ICT pro daný sektor ekonomiky 74
4.3.2 Význam ICT pro realizaci cílů podniku 75
4.3.3 Zaměření ICT služeb 76
4.3.4 Soukromý versus veřejný sektor 76
4.3.5 Velikost podniku 77
4.3.6 Rozdělení kompetencí a pravomocí při řízení IS 77
4.3.7 Úroveň a rozsah outsourcingu 78
4.3.8 Kultura firmy 79
4.3.9 Úroveň znalostí zaměstnanců 79
5. Varianty vývoje a provozu IS 80
5.1 Alternativy vývoje a provozu aplikací 80
5.1.1 Vývoj versus provoz 80
5.1.2 IASW versus TASW/OSS 81
5.1.3 Vývojové fáze softwarového produktu a jejich vliv na výběr TASW pro podnikový IS 85
5.1.4 Verze a modifikace softwarového produktu 86
5.1.5 Integrovaný softwarový balík versus integrované komponenty 87
5.1.6 Vlastními zdroji versus cizími zdroji 88
5.1.7 Varianty řešení vývoje a provozu IS podniku 89
5.2 Varianty outsourcingu a jejich vliv na řešení IS podniku 91
5.2.1 Obecné kritické faktory úspěchu outsourcingu 91
5.2.2 Outsourcing podnikového procesu 93
5.2.3 Outsourcing kompletního IS/ICT 95
5.2.4 Částečný IS/ICT outsourcing 97
6. Metodické přístupy k tvorbě IS/ICT 100
6.1 Kategorizace metodických přístupů k tvorbě IS/ICT 102
6.2 Referenční modely procesů a posuzování procesů 102
6.2.1 Model CMMI 102
6.2.2 Mezinárodní normy ISO/IEC pro softwarové procesy 105
6.3 Modely životního cyklu 107
6.3.1 Vodopádový model 107
6.3.2 Modely pro iterativní vývoj 108
6.4 Metodiky budování IS/ICT 110
6.4.1 Kategorizace metodik budování IS/ICT 111
6.4.2 Rational Unified Process 112
6.4.3 Metodika Microsoft Solutions Framework 115
6.4.4 Agilní metodiky 116
7. Principy a modely metodiky MMDIS 120
7.1 Požadované vlastnosti informačního systému 120
7.2 Základní charakteristika metodiky MMDIS 124
7.3 Principy řízení vývoje a provozu IS/ICT podle MMDIS 126
7.3.1 Princip multidimenzionality 126
7.3.2 Princip integrace 129
7.3.3 Princip vrstevnosti 130
7.3.4 Princip flexibility 132
7.3.5 Princip otevřenosti 133
7.3.6 Princip standardizace 134
7.3.7 Princip kooperace 134
7.3.8 Princip procesního přístupu k řízení podniku a podnikové informatiky 135
7.3.9 Princip učení a růstu 135
7.3.10 Princip lokalizace zdrojů a rozhodnutí 136
7.3.11 Princip měřitelnosti 137
7.4 Modely řízení podnikové informatiky 137
7.4.1 Model řízení podniku založený na procesním řízení 138
7.4.2 Model SPSPR 138
8. Model tvorby a dalšího rozvoje IS/ICT podniku podle metodiky MMDIS 139
8.1 Druhy pohledů na IS - dimenze řešení IS/ICT 139
8.2 Uživatelské pohledy na IS/ICT 139
8.2.1 Pohled vlastníků podniku 140
8.2.2 Pohled vedení podniku 140
8.2.3 Pohled koncových uživatelů 141
8.2.4 Pohled uživatele na komunikaci s IS 142
8.2.5 Pohled obchodních partnerů 143
8.2.6 Pohled zákazníků 144
8.3 Řešitelské pohledy na IS/ICT - dimenze čas, úroveň abstrakce a úroveň integrace 144
8.3.1 Fáze vývoje informačního systému podniku 144
8.3.2 Globální podniková strategie 145
8.3.3 Informační strategie 158
8.3.4 Životní cyklus aplikace 165
8.4 Řešitelské pohledy na IS/ICT - obsahové a metodicko-organizační dimenze 172
8.4.1 Funkce/procesy (pro) 172
8.4.2 Data/informace (inf) 183
8.4.3 Organizační a legislativní aspekty (org) 189
8.4.4 Personální, sociální a etické aspekty (pra) 189
8.4.5 Aplikační software (asw) 190
8.4.6 Technologická infrastruktura (ti) 190
8.4.7 Uživatelské rozhraní (ur) 193
8.4.8 Bezpečnost a kvalita (bk) 194
8.4.9 Ekonomické aspekty (eko) 197
8.4.10 Váhy obsahových dimenzí v jednotlivých fázích vývoje IS/ICT 198
8.4.11 Vazby mezi obsahovými dimenzemi 198
8.4.12 Metody (met) 200
8.4.13 Dokumentace (dok) 200
8.4.14 Řízení prací dané fáze (mng) 201
8.5 Konceptuální model vývoje IS/ICT metodikou MMDIS 201
8.5.1 Případová studie: Obchodní případ "prodejj" 204
9. Přizpůsobení MMDIS podmínkám konkrétního projektu 206
9.1 Příčiny přizpůsobování metodiky podmínkám konkrétního typu projektu 206
9.1.1 Případová studie: Daňový informační systém v ČR 208
9.2 Prototypování při řešení IS/ICT 208
9.3 Inkrementální vývoj IS/ICT 211
9.4 Modifikace MMDIS při vývoji nové aplikace (IASW) 212
9.4.1 Fáze Úvodní studie 212
9.4.2 Fáze Globální analýza a návrh 214
9.4.3 Fáze Detailní analýza a návrh 215
9.4.4 Fáze Implementace 217
9.4.5 Fáze Zavedení do provozu 218
9.4.6 Fáze Provoz a údržba 219
9.5 Modifikace MMDIS při implementaci typové aplikace (TASW) 220
9.5.1 Fáze Úvodní studie 221
9.5.2 Fáze Globální analýza a návrh 224
9.5.3 Fáze Detailní analýza a návrh 226
9.5.4 Fáze Implementace 228
9.5.5 Fáze Zavedení do provozu 230
9.5.6 Fáze Provoz a údržba 232
10. Architektury v IS/ICT 235
10.1 Význam architektur IS/ICT 235
10.2 Podstata a účel architektur IS/ICT 236
10.3 Kritéria uplatňovaná při posuzování architektur 238
10.4 Přístupy k tvorbě architektur IS/ICT 239
10.4.1 Podniková architektura (Enterprise Architecture, EA) 239
10.4.2 Architektonické rámce 239
10.4.3 Zachmanův rámec 241
10.4.4 TOGAF 242
10.4.5 Modelem řízená architektura 244
10.4.6 Architektura orientovaná na služby 246
10.5 Architektury podle MMDIS 248
10.6 Byznys architektura 249
10.7 Globální architektura IS/ICT 250
10.7.1 ICT služby a jejich definice 253
10.7.2 Typy ICT služeb 254
10.7.3 Definice globální architektury IS/ICT 256
10.8 Dílčí architektury 265
10.8.1 Aplikační architektura 265
10.8.2 Softwarová architektura 271
10.8.3 Datová/informační architektura 279
10.8.4 Architektura technologické infrastruktury 279
11. Řízení projektů IS/ICT 283
11.1 Základní pojmy z oblasti projektového řízení 283
11.1.1 Projekt 283
11.1.2 Projekt IS/ICT 284
11.1.3 Vlastnosti projektu IS/ICT 284
11.1.4 Proces versus projekt 286
11.1.5 Produkt 287
11.2 Životní cyklus projektu (IS/ICT) 288
11.2.1 Životní cykly produktu a projektu 288
11.2.2 Vznik projektu IS/ICT 290
11.2.3 Realizace projektu IS/ICT 292
11.2.4 Ukončení projektu 296
11.3 Dokumenty v řízení projektů IS/ICT 296
11.4 Organizace v projektech 297
11.5 Metodiky řízení projektů IS/ICT 299
12. Modelovací techniky a notace 302
12.1 Základní principy metod a technik analýzy a návrhu IS/ICT 302
12.2 Objektově orientované metody a techniky (UML) 303
12.2.1 Diagram případů užití 304
12.2.2 Diagram tříd 309
12.2.3 Sekvenční diagram 314
12.2.4 Diagram aktivit 317
12.3 Procesní modelování 318
12.3.1 Notace procesního modelování ARIS 318
12.3.2 Notace BPMN 321
12.3.3 Erikssonovo a Penkerovo rozšíření UML 322
12.4 Modelování organizace 323
12.5 Datové modelování a ER modely 325
12.5.1 Základní konstrukty ER modelu 326
12.5.2 Alternativní notace pro tvorbu ER modelů 331
12.5.3 Postup tvorby ERD 333
12.6 Diagram datových toků (Data Flow Diagram) a model chování 334
12.6.1 Základní konstrukty DFD 336
12.6.2 Hierarchie DFD 338
12.6.3 Pravidla tvorby DFD 339
12.6.4 Konzistence DFD 340
Závěr 342
Summary 342
Seznam obrázků 343
Seznam tabulek 346
Seznam zkratek 347
Literatura 348
Věcný rejstřík 356

Tištěná kniha

Datum vydání: 15.03.2012
Katalogové číslo: 3573
ISBN: 978-80-247-4153-6
Formát / stran: 167×240, 360 stran
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.37MB | 3.37MB | 17.28MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Tvorba informačních systémů

Tištěná kniha

Datum vydání: 15.03.2012
Katalogové číslo: 3573
ISBN: 978-80-247-4153-6
Formát / stran: 167×240, 360 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.37 MB | 3.37 MB | 17.28 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Tvorba informačních systémů

Principy, metodiky, architektury

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
398  338 
Poslední kusyi

Poslední aktualizace skladu 23. 06. 2024 5:26
i: 18983 n: 24741536r: 6819
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
338  304 
Ihned ke stažení
i: 18984 n: 24779034r: 6819
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace uznávaných autorů se komplexně zabývá analýzou a tvorbou podnikových informačních systémů. Je určena jak studentům vysokých škol, tak odborné veřejnosti z podniků a jiných organizací, ve kterých řeší informační systémy, případně ze softwarových firem, konkrétně zejména profesím manažer rozvoje a provozu IS/ICT, vývojář / IS architekt, byznys analytik/architekt. V první části se monografie zabývá rolí informačních systémů a technologií (IS/ICT) v dnešním světě, analyzuje vztah byznysu a informačních technologií, popisuje možné a nutné potíže plynoucí ze složitosti IS/ICT a argumentuje na příkladech některé přístupy k řízení rozvoje IS, a to zejména vícedimenzionální řízení, byznys analýzu, architektonické přístupy, metodické přístupy k budování IS a přístupy založené na službách, včetně možných způsobů zajištění IS podle rozdělení kompetencí mezi subjekty. Druhá část publikace se zaměřuje na podrobný popis disciplín budování IS a zejména tvorby softwarových
aplikací založené jednak na metodice MMDIS a vícedimenzionálním přístupu a jednak na metodice OpenUp, rozvíjené internetovou komunitou na bázi Eclipse Public License a vycházející z metodik Rational Unified Process a IBM Basic Unified Process. Ve třetí části knihy jsou popsány relevantní metody a techniky modelování informačních systémů (procesní modelování, funkční modelování, datové modelování, modelování objektů, modelování užití a další).
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Tvorba informačních systémů

O autorech 10
Úvod 12
1. Systém, byznys systém a informační systém 13
1.1 Byznys jako systém 14
1.2 Informační systém a informační a komunikační technologie 15
1.3 Software, programový systém 16
1.4 Podniková informatika 16
1.5 Dynamika a složitost byznys systémů 16
2. Význam IS/ICT pro byznys 18
2.1 Případové studie 18
2.1.1 Tvorba a distribuce textů 18
2.1.2 Obchod s potravinami a drobným zbožím 19
2.1.3 Výroba a obchod s automobily 21
2.1.4 Bankovní služby 22
2.2 Hypotetická případová studie 23
2.3 Závěry z případových studií 25
3. Analýza byznysu 26
3.1 Analýza byznys procesů 29
3.1.1 Dopady procesního řízení do řízení lidských zdrojů a organizace 34
3.2 Modelování organizační struktury 36
3.3 Konceptuální modelování byznysu 36
3.4 Udržování byznys modelů 37
3.5 Byznys analytik 38
3.6 Řízení podniku založené na procesním řízení 38
3.7 Vliv granularity popisu procesu na charakteristiky procesu - metoda KBPR 44
3.7.1 Možnosti modelování při reengineeringu procesů 44
3.7.2 Různé úrovně detailu při popisu procesu 45
3.8 Řízení vztahu byznysu a podnikové informatiky - model SPSPR 50
4. Evoluce vztahu byznysu a ICT 57
4.1 Stadia evoluce podnikového IS 57
4.1.1 Izolované aplikace 57
4.1.2 Propojené aplikace na podporu vybraných podnikových útvarů 58
4.1.3 Komplexní ICT podpora podnikových činností 58
4.1.4 Podpora dodavatelských řetězců a podpora komunikace s partnery 59
4.2 Vývoj modelů dodávky ICT služeb 60
4.2.1 Začátek počítačové éry 61
4.2.2 Externí dávkové zpracování 61
4.2.3 Vlastní vývoj a provoz informačního systému 61
4.2.4 Model "software jako licencee" nebo též "tradiční modell" 62
4.2.5 Outsourcing provozu IS 65
4.2.6 Centra sdílených služeb a služby "cloud computinguu" 65
4.2.7 Modely dodávky ICT služeb - shrnutí 73
4.3 Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky 73
4.3.1 Význam ICT pro daný sektor ekonomiky 74
4.3.2 Význam ICT pro realizaci cílů podniku 75
4.3.3 Zaměření ICT služeb 76
4.3.4 Soukromý versus veřejný sektor 76
4.3.5 Velikost podniku 77
4.3.6 Rozdělení kompetencí a pravomocí při řízení IS 77
4.3.7 Úroveň a rozsah outsourcingu 78
4.3.8 Kultura firmy 79
4.3.9 Úroveň znalostí zaměstnanců 79
5. Varianty vývoje a provozu IS 80
5.1 Alternativy vývoje a provozu aplikací 80
5.1.1 Vývoj versus provoz 80
5.1.2 IASW versus TASW/OSS 81
5.1.3 Vývojové fáze softwarového produktu a jejich vliv na výběr TASW pro podnikový IS 85
5.1.4 Verze a modifikace softwarového produktu 86
5.1.5 Integrovaný softwarový balík versus integrované komponenty 87
5.1.6 Vlastními zdroji versus cizími zdroji 88
5.1.7 Varianty řešení vývoje a provozu IS podniku 89
5.2 Varianty outsourcingu a jejich vliv na řešení IS podniku 91
5.2.1 Obecné kritické faktory úspěchu outsourcingu 91
5.2.2 Outsourcing podnikového procesu 93
5.2.3 Outsourcing kompletního IS/ICT 95
5.2.4 Částečný IS/ICT outsourcing 97
6. Metodické přístupy k tvorbě IS/ICT 100
6.1 Kategorizace metodických přístupů k tvorbě IS/ICT 102
6.2 Referenční modely procesů a posuzování procesů 102
6.2.1 Model CMMI 102
6.2.2 Mezinárodní normy ISO/IEC pro softwarové procesy 105
6.3 Modely životního cyklu 107
6.3.1 Vodopádový model 107
6.3.2 Modely pro iterativní vývoj 108
6.4 Metodiky budování IS/ICT 110
6.4.1 Kategorizace metodik budování IS/ICT 111
6.4.2 Rational Unified Process 112
6.4.3 Metodika Microsoft Solutions Framework 115
6.4.4 Agilní metodiky 116
7. Principy a modely metodiky MMDIS 120
7.1 Požadované vlastnosti informačního systému 120
7.2 Základní charakteristika metodiky MMDIS 124
7.3 Principy řízení vývoje a provozu IS/ICT podle MMDIS 126
7.3.1 Princip multidimenzionality 126
7.3.2 Princip integrace 129
7.3.3 Princip vrstevnosti 130
7.3.4 Princip flexibility 132
7.3.5 Princip otevřenosti 133
7.3.6 Princip standardizace 134
7.3.7 Princip kooperace 134
7.3.8 Princip procesního přístupu k řízení podniku a podnikové informatiky 135
7.3.9 Princip učení a růstu 135
7.3.10 Princip lokalizace zdrojů a rozhodnutí 136
7.3.11 Princip měřitelnosti 137
7.4 Modely řízení podnikové informatiky 137
7.4.1 Model řízení podniku založený na procesním řízení 138
7.4.2 Model SPSPR 138
8. Model tvorby a dalšího rozvoje IS/ICT podniku podle metodiky MMDIS 139
8.1 Druhy pohledů na IS - dimenze řešení IS/ICT 139
8.2 Uživatelské pohledy na IS/ICT 139
8.2.1 Pohled vlastníků podniku 140
8.2.2 Pohled vedení podniku 140
8.2.3 Pohled koncových uživatelů 141
8.2.4 Pohled uživatele na komunikaci s IS 142
8.2.5 Pohled obchodních partnerů 143
8.2.6 Pohled zákazníků 144
8.3 Řešitelské pohledy na IS/ICT - dimenze čas, úroveň abstrakce a úroveň integrace 144
8.3.1 Fáze vývoje informačního systému podniku 144
8.3.2 Globální podniková strategie 145
8.3.3 Informační strategie 158
8.3.4 Životní cyklus aplikace 165
8.4 Řešitelské pohledy na IS/ICT - obsahové a metodicko-organizační dimenze 172
8.4.1 Funkce/procesy (pro) 172
8.4.2 Data/informace (inf) 183
8.4.3 Organizační a legislativní aspekty (org) 189
8.4.4 Personální, sociální a etické aspekty (pra) 189
8.4.5 Aplikační software (asw) 190
8.4.6 Technologická infrastruktura (ti) 190
8.4.7 Uživatelské rozhraní (ur) 193
8.4.8 Bezpečnost a kvalita (bk) 194
8.4.9 Ekonomické aspekty (eko) 197
8.4.10 Váhy obsahových dimenzí v jednotlivých fázích vývoje IS/ICT 198
8.4.11 Vazby mezi obsahovými dimenzemi 198
8.4.12 Metody (met) 200
8.4.13 Dokumentace (dok) 200
8.4.14 Řízení prací dané fáze (mng) 201
8.5 Konceptuální model vývoje IS/ICT metodikou MMDIS 201
8.5.1 Případová studie: Obchodní případ "prodejj" 204
9. Přizpůsobení MMDIS podmínkám konkrétního projektu 206
9.1 Příčiny přizpůsobování metodiky podmínkám konkrétního typu projektu 206
9.1.1 Případová studie: Daňový informační systém v ČR 208
9.2 Prototypování při řešení IS/ICT 208
9.3 Inkrementální vývoj IS/ICT 211
9.4 Modifikace MMDIS při vývoji nové aplikace (IASW) 212
9.4.1 Fáze Úvodní studie 212
9.4.2 Fáze Globální analýza a návrh 214
9.4.3 Fáze Detailní analýza a návrh 215
9.4.4 Fáze Implementace 217
9.4.5 Fáze Zavedení do provozu 218
9.4.6 Fáze Provoz a údržba 219
9.5 Modifikace MMDIS při implementaci typové aplikace (TASW) 220
9.5.1 Fáze Úvodní studie 221
9.5.2 Fáze Globální analýza a návrh 224
9.5.3 Fáze Detailní analýza a návrh 226
9.5.4 Fáze Implementace 228
9.5.5 Fáze Zavedení do provozu 230
9.5.6 Fáze Provoz a údržba 232
10. Architektury v IS/ICT 235
10.1 Význam architektur IS/ICT 235
10.2 Podstata a účel architektur IS/ICT 236
10.3 Kritéria uplatňovaná při posuzování architektur 238
10.4 Přístupy k tvorbě architektur IS/ICT 239
10.4.1 Podniková architektura (Enterprise Architecture, EA) 239
10.4.2 Architektonické rámce 239
10.4.3 Zachmanův rámec 241
10.4.4 TOGAF 242
10.4.5 Modelem řízená architektura 244
10.4.6 Architektura orientovaná na služby 246
10.5 Architektury podle MMDIS 248
10.6 Byznys architektura 249
10.7 Globální architektura IS/ICT 250
10.7.1 ICT služby a jejich definice 253
10.7.2 Typy ICT služeb 254
10.7.3 Definice globální architektury IS/ICT 256
10.8 Dílčí architektury 265
10.8.1 Aplikační architektura 265
10.8.2 Softwarová architektura 271
10.8.3 Datová/informační architektura 279
10.8.4 Architektura technologické infrastruktury 279
11. Řízení projektů IS/ICT 283
11.1 Základní pojmy z oblasti projektového řízení 283
11.1.1 Projekt 283
11.1.2 Projekt IS/ICT 284
11.1.3 Vlastnosti projektu IS/ICT 284
11.1.4 Proces versus projekt 286
11.1.5 Produkt 287
11.2 Životní cyklus projektu (IS/ICT) 288
11.2.1 Životní cykly produktu a projektu 288
11.2.2 Vznik projektu IS/ICT 290
11.2.3 Realizace projektu IS/ICT 292
11.2.4 Ukončení projektu 296
11.3 Dokumenty v řízení projektů IS/ICT 296
11.4 Organizace v projektech 297
11.5 Metodiky řízení projektů IS/ICT 299
12. Modelovací techniky a notace 302
12.1 Základní principy metod a technik analýzy a návrhu IS/ICT 302
12.2 Objektově orientované metody a techniky (UML) 303
12.2.1 Diagram případů užití 304
12.2.2 Diagram tříd 309
12.2.3 Sekvenční diagram 314
12.2.4 Diagram aktivit 317
12.3 Procesní modelování 318
12.3.1 Notace procesního modelování ARIS 318
12.3.2 Notace BPMN 321
12.3.3 Erikssonovo a Penkerovo rozšíření UML 322
12.4 Modelování organizace 323
12.5 Datové modelování a ER modely 325
12.5.1 Základní konstrukty ER modelu 326
12.5.2 Alternativní notace pro tvorbu ER modelů 331
12.5.3 Postup tvorby ERD 333
12.6 Diagram datových toků (Data Flow Diagram) a model chování 334
12.6.1 Základní konstrukty DFD 336
12.6.2 Hierarchie DFD 338
12.6.3 Pravidla tvorby DFD 339
12.6.4 Konzistence DFD 340
Závěr 342
Summary 342
Seznam obrázků 343
Seznam tabulek 346
Seznam zkratek 347
Literatura 348
Věcný rejstřík 356

O Autorovi

Bruckner Tomáš
Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Informační technologie. Pracuje jako odborný asistent na katedře informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky VŠE, kde se zaměřuje zejména na řízení podnikové informatiky velkých podniků, procesní řízení, řízení prostřednictvím služeb, řízení kontinuity, smlouvy v oblasti outsourcingu informačních systémů a modelování byznysu. V těchto oblastech se také jako konzultant účastnil řady projektů. Je autorem a spoluautorem několika knih, řady odborných článků v časopisech a příspěvků na konferencích.
Buchalcevová Alena
Odborně se zaměřuje na oblast vývoje programových systémů a metodik. Kromě pedagogického působení se podílela na řešení řady projektů v praxi, například: návrh a implementace typového aplikačního programového vybavení Pracovníci a mzdy a implementace meta-informačního systému. Účastnila se také několika projektů zaměřených na vytvoření informační strategie a definování a zavedení metodik pro vývoj informačního systému.
Voříšek Jiří
Je vedoucím katedry informačních technologií na Vysoké škole ekonomické v Praze, prezidentem České společnosti pro systémovou integraci a ředitelem poradenské firmy ITG, s.r.o. Specializuje se na strategické řízení informačních systémů, systémovou integraci, outsourcing a metodiky vývoje a implementace podnikových informačních systémů. Je autorem nebo spoluautorem sedmnácti knih a mnoha desítek skript, článků a příspěvků na konferencích.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 416 
E-kniha 374 
Tištěná 229 
E-kniha 206 
E-kniha 272 
E-kniha 163 
Tištěná 246 
E-kniha 221 
Tištěná 199 
E-kniha 152 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.