0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

snadno a rychle

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 10053
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
237  213 
Ihned ke stažení
i: 27192 n: 27108084r: 10053
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 190 názornými přehledy činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Podává také 15 užitečných příloh pro účetní praxi.

Uveden je praktický návod na účetní inventuru, který ocení především začínající účetní. Základní závěrkové operace, ale i některé specifické oblasti účetnictví "zobrazuje" ojedinělým a nezvykle přehledným způsobem. V některých přehledech jsou citace i odkazy na související zákony.

Najdete zde přehled kategorií účetních jednotek i jejich povinností. Jsou zde i přehledy pentálního, mentálního a kreativního účetnictví. Autor vychází z dlouholeté praxe daňového poradce, především z provádění kontrol účetních závěrek i z dotazů na školeních.

Publikace díky své formě poskytuje co nejkomplexnější a nejméně časově náročný přehled účetní problematiky. Proto je tato praktická příručka vhodná nejen pro zkušené účetní, ale i pro začátečníky a studenty.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Seznam přehledů
Úvod
Přehledy  
Průkazná účetní inventura
Příloha č. 1 – Hlavní kniha 
Příloha č. 2 – Doložení zůstatků účtů – ukázky
Příloha č. 3 – Obsah pořadače Uzávěrka
Příloha č. 4 – Prohlášení k uzávěrce
Příloha č. 5 – Protokol o likvidaci zásob
Příloha č. 6 – Finanční majetek – účtování a oceňování v roce 2017 
Příloha č. 7 – Účtový rozvrh pro podnikatele 
Příloha č. 8 – Výplata podílů na zisku 
Příloha č. 9 – Příklady pentálního účetnictví 
Příloha č. 10 – Co je součástí ocenění DNM A DHM a technického zhodnocení
Příloha č. 11 – Trestní zákoník a počítačové systémy 
Příloha č. 12 – Výpočet odložené daně  
Příloha č. 13 – Seznam interpretací NÚR 
Příloha č. 14 – Povinnosti dle KATEGORIE účetní jednotky 
Příloha č. 15 – Desatero dobré účetní 
 
Seznam přehledů
1. Základní zákonné normy 
2. Kategorie účetních jednotek (§ 1b) 
3. Změna kategorie účetní jednotky (§ 1e/2) 
4. Jednoduché účetnictví 
5. VÚJ (§ 1/3 ZoÚ) 
6. Subjekty veřejného zájmu (§ 1a ZoÚ) 
7. Posouzení účetního případu 
8. Skutečnost má přednost 
9. Uzávěrka 
10. Účtování na konci roku 
11. Účetní knihy 
12. Otevírání a zavírání účetních knih (§ 17) 
13. Hospodářský rok 
14. Účtový rozvrh 
15. Účetní vnitrosměrnice 
16. Účetní transakce
17. Podrozvahové účty 
18. Vnitropodnikové účetnictví 
19. Opravy v účetnictví 
20. Účetní opravy uzavřených minulých období
21. Krátkodobost – dlouhodobost (§ 19/8) 
22. Výsledek hospodaření
23. Účetní doklady
24. Účetní záznam
25. Den uskutečnění účetního případu
26. Podpis aneb Podpisový záznam 
27. Řádně vedené účetnictví 
28. Stránka pro šéfy, kteří nerozumí účetnictví
29. Aktuální účetnictví 
30. Neefektivní účetnictví 
31. Doklady nákladů a výnosů 
32. Několik praktických rad k dokladům 
33. Co se zapomíná zaúčtovat 
34. Některé účty, na které se zapomíná
35. Musím zaúčtovat každý doklad?
36. Tisk sestav 
37. Doklady v cizím jazyce 
38. Přepočet na českou měnu 
39. Majetek, závazky, opravné a dohadné položky v cizí měně 
40. Převod účetní závěrky z jiné měny na Kč
41. Tuzemské plnění v cizí měně
42. Kurzy (§ 24) 
43. Účtování kurzových rozdílů
44. Závěrka
45. Vlastnosti závěrky
46. Druhy účetních závěrek § 6/4 
47. Konsolidace 
48. Události po rozvahovém dni (§ 19/5, 6) 
49. Schválení účetní závěrky 
50. Co se ukládá do sbírky listin 
51. Zveřejnění závěrky 
52. Závěrka v elektronické formě (vyhláška č. 562/2006 Sb.) 
53. Poslední účetní zápisy 
54. Závěrkové účtování 
55. Návrh na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty 
56. Výplaty podílů a záloh na zisku 
57. Archivace 
58. Výkazy – výjimka minulé období
59. Minulé období ve výkazech při změně metody
60. Změny účetních metod 
61. Oprava chyb, změna odhadu, změna metod 
62. Přehled o peněžních tocích 
63. Příloha 
64. Výroční zpráva (§ 21) 
65. Nefinanční informace 
66. Právo na informace 
67. Účetní zásady
68. Zásada opatrnosti 
69. Opravné položky (ČÚS č. 005) 
70. Daňové opravné položky pohledávek
71. Výše daňových opravných položek pohledávek 
72. Vyřazení pohledávky do 30 000 Kč
73. Daňově výhodné vyřazení pohledávky
74. Učetní rezervy (§ 26/3) 
75. Rezervy na opravy 
76. Účetní metody
77. Přehled účetních metod (vyhl. č. 500/2002 Sb.) 
78. Významnost informace
79. Časové rozlišení – hlediska
80. Jak časové rozlišení? 
81. Časové rozlišení pachtovného 
82. Vzájemné zúčtování 
83. Odložená daň (§ 59 vyhl. č. 500/2002 Sb.) 
84. Oceňování v průběhu roku 
85. Ocenění za 1 Kč (§ 25/1/k ZoÚ) 
86. Ocenění reálnou hodnotou (§ 27/3) 
87. Ocenění ekvivalencí (§ 27/6) 
88. Cena obvyklá (např. § 23/7 ZDP) 
89. Zařazení majetku 
90. Předčasné užívání, zkušební provoz 
91. Odpisování 
92. Zbytková hodnota majetku 
93. Měsíc zahájení odpisování 
94. Oprava odpisování z minulých let 
95. Co se neodpisuje (účetně, daňově) 
96. Co není nehmotným majetkem 
97. Zvířata 
98. Zásoby – způsob A, B 
99. Zásoby – způsob C a evidence, kontrola korunou 
100. Ocenění zásob 
101. Zásoby vytvořené vlastní činností 
102. Kalkulace 
103. Nekalkulovatelné náklady 
104. Kompletní pohled na firmu 
105. Snížení hodnoty zásob 
106. Likvidace nepotřebných zásob daňově (§ 24/2/zg) od 1. 1. 2008 
107. Vedlejší pořizovací náklady zásob 
108. Nedokončená výroba (NV) 
109. Komisní prodej zboží 
110. Jak majetek do nákladů
111. Drobný majetek 
112. Zmařené investice
113. Úroky 
114. Oprava – versus TZ 
115. Technické zhodnocení v účetnictví 
116. Škoda 
117. Pojistná událost (na konci roku) 
118. Škoda – plnění od pojišťovny – účtování
119. Inventury 
120. Inventarizační rozdíly (ČÚS č. 007) 
121. Účtování o inventarizačních rozdílech (ČÚS č. 007) 
122. Inventurní soupisy § 30/7 
123. Kompenzace při inventarizaci zásob 
124. Fyzická inventarizace – etapy 
125. Přirozené úbytky zásob (manko do normy)
126. Čím vznikají přirozené úbytky 
127. Uznávací (konfirmační) dopisy 
128. Přirážka – Marže – Rabat 
129. Uzávěrka DPH 
130. Faktury s DPH po 25. lednu 
131. Odsouhlasení mezd 
132. Účetní inventura (= čistka účtů) 
133. Základní účetní inventarizační zásada 
134. Postup účetní inventury 
135. Kontrola hlavní knihy 
136. Haléřové rozdíly 
137. Opravy „haléřových“ zůstatků (Pomůcka, jak provádět opravy haléřových zůstatků) 
138. Nedohledané rozdíly (= kostlivci) 
139. Promlčecí lhůta 
140. Závazky (dluhy) 
141. Vyřazení pohledávek z účetnictví 
142. Pokladna 
143. Omezení plateb v hotovosti (zákon č. 254/2004 Sb.) 
144. EET a účetnictví 
145. Dobropisy 
146. Penalizační faktury z obchodování 
147. Zápočty 
148. Směna 
149. Směna – účtování 
150. Zálohy 
151. Přefakturace nákladů 
152. Účtování stravenek 
153. Dotace 
154. Preferenční limity (kvóty) 
155. Právo stavby 
155. Svěřenecký fond
156. Deriváty (ČÚS č. 110) 
157. Druhy a trhy derivátů (= finanční hazard) 
158. Audit 
159. Auditor 
160. Zpráva o auditu 
161. Další povinnosti auditora 
162. Auditor versus Podnikatel 
163. Nezávislost auditorů (ZoA § 14) 
164. Interní audit 
165. Sankce za účetnictví (§ 37) 
166. Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. 
167. Odpovědnost zaměstnance za škodu 
168. Zákaz konkurence 
169. Chyba nebo podvod 
170. Typy úmyslné nesprávnosti 
171. Legalizace výnosů z trestné činnosti 
172. EDP – elektronická kontrola dat 
173. Povinnost sám vyhlásit úpadek (insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.) 
174. Přeměny (fúze) 
175. IFRS 
176. Environmentální účetnictví 
177. Kreativní účetnictví 
178. Forenzní audit 
179. Mentální účetnictví 
180. Pentální účetnictví 
181. Luca Pacioli 

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.91MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.91 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

snadno a rychle

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 10053
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
237  213 
Ihned ke stažení
i: 27192 n: 27108084r: 10053
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 190 názornými přehledy činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Podává také 15 užitečných příloh pro účetní praxi.

Uveden je praktický návod na účetní inventuru, který ocení především začínající účetní. Základní závěrkové operace, ale i některé specifické oblasti účetnictví "zobrazuje" ojedinělým a nezvykle přehledným způsobem. V některých přehledech jsou citace i odkazy na související zákony.

Najdete zde přehled kategorií účetních jednotek i jejich povinností. Jsou zde i přehledy pentálního, mentálního a kreativního účetnictví. Autor vychází z dlouholeté praxe daňového poradce, především z provádění kontrol účetních závěrek i z dotazů na školeních.

Publikace díky své formě poskytuje co nejkomplexnější a nejméně časově náročný přehled účetní problematiky. Proto je tato praktická příručka vhodná nejen pro zkušené účetní, ale i pro začátečníky a studenty.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Seznam přehledů
Úvod
Přehledy  
Průkazná účetní inventura
Příloha č. 1 – Hlavní kniha 
Příloha č. 2 – Doložení zůstatků účtů – ukázky
Příloha č. 3 – Obsah pořadače Uzávěrka
Příloha č. 4 – Prohlášení k uzávěrce
Příloha č. 5 – Protokol o likvidaci zásob
Příloha č. 6 – Finanční majetek – účtování a oceňování v roce 2017 
Příloha č. 7 – Účtový rozvrh pro podnikatele 
Příloha č. 8 – Výplata podílů na zisku 
Příloha č. 9 – Příklady pentálního účetnictví 
Příloha č. 10 – Co je součástí ocenění DNM A DHM a technického zhodnocení
Příloha č. 11 – Trestní zákoník a počítačové systémy 
Příloha č. 12 – Výpočet odložené daně  
Příloha č. 13 – Seznam interpretací NÚR 
Příloha č. 14 – Povinnosti dle KATEGORIE účetní jednotky 
Příloha č. 15 – Desatero dobré účetní 
 
Seznam přehledů
1. Základní zákonné normy 
2. Kategorie účetních jednotek (§ 1b) 
3. Změna kategorie účetní jednotky (§ 1e/2) 
4. Jednoduché účetnictví 
5. VÚJ (§ 1/3 ZoÚ) 
6. Subjekty veřejného zájmu (§ 1a ZoÚ) 
7. Posouzení účetního případu 
8. Skutečnost má přednost 
9. Uzávěrka 
10. Účtování na konci roku 
11. Účetní knihy 
12. Otevírání a zavírání účetních knih (§ 17) 
13. Hospodářský rok 
14. Účtový rozvrh 
15. Účetní vnitrosměrnice 
16. Účetní transakce
17. Podrozvahové účty 
18. Vnitropodnikové účetnictví 
19. Opravy v účetnictví 
20. Účetní opravy uzavřených minulých období
21. Krátkodobost – dlouhodobost (§ 19/8) 
22. Výsledek hospodaření
23. Účetní doklady
24. Účetní záznam
25. Den uskutečnění účetního případu
26. Podpis aneb Podpisový záznam 
27. Řádně vedené účetnictví 
28. Stránka pro šéfy, kteří nerozumí účetnictví
29. Aktuální účetnictví 
30. Neefektivní účetnictví 
31. Doklady nákladů a výnosů 
32. Několik praktických rad k dokladům 
33. Co se zapomíná zaúčtovat 
34. Některé účty, na které se zapomíná
35. Musím zaúčtovat každý doklad?
36. Tisk sestav 
37. Doklady v cizím jazyce 
38. Přepočet na českou měnu 
39. Majetek, závazky, opravné a dohadné položky v cizí měně 
40. Převod účetní závěrky z jiné měny na Kč
41. Tuzemské plnění v cizí měně
42. Kurzy (§ 24) 
43. Účtování kurzových rozdílů
44. Závěrka
45. Vlastnosti závěrky
46. Druhy účetních závěrek § 6/4 
47. Konsolidace 
48. Události po rozvahovém dni (§ 19/5, 6) 
49. Schválení účetní závěrky 
50. Co se ukládá do sbírky listin 
51. Zveřejnění závěrky 
52. Závěrka v elektronické formě (vyhláška č. 562/2006 Sb.) 
53. Poslední účetní zápisy 
54. Závěrkové účtování 
55. Návrh na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty 
56. Výplaty podílů a záloh na zisku 
57. Archivace 
58. Výkazy – výjimka minulé období
59. Minulé období ve výkazech při změně metody
60. Změny účetních metod 
61. Oprava chyb, změna odhadu, změna metod 
62. Přehled o peněžních tocích 
63. Příloha 
64. Výroční zpráva (§ 21) 
65. Nefinanční informace 
66. Právo na informace 
67. Účetní zásady
68. Zásada opatrnosti 
69. Opravné položky (ČÚS č. 005) 
70. Daňové opravné položky pohledávek
71. Výše daňových opravných položek pohledávek 
72. Vyřazení pohledávky do 30 000 Kč
73. Daňově výhodné vyřazení pohledávky
74. Učetní rezervy (§ 26/3) 
75. Rezervy na opravy 
76. Účetní metody
77. Přehled účetních metod (vyhl. č. 500/2002 Sb.) 
78. Významnost informace
79. Časové rozlišení – hlediska
80. Jak časové rozlišení? 
81. Časové rozlišení pachtovného 
82. Vzájemné zúčtování 
83. Odložená daň (§ 59 vyhl. č. 500/2002 Sb.) 
84. Oceňování v průběhu roku 
85. Ocenění za 1 Kč (§ 25/1/k ZoÚ) 
86. Ocenění reálnou hodnotou (§ 27/3) 
87. Ocenění ekvivalencí (§ 27/6) 
88. Cena obvyklá (např. § 23/7 ZDP) 
89. Zařazení majetku 
90. Předčasné užívání, zkušební provoz 
91. Odpisování 
92. Zbytková hodnota majetku 
93. Měsíc zahájení odpisování 
94. Oprava odpisování z minulých let 
95. Co se neodpisuje (účetně, daňově) 
96. Co není nehmotným majetkem 
97. Zvířata 
98. Zásoby – způsob A, B 
99. Zásoby – způsob C a evidence, kontrola korunou 
100. Ocenění zásob 
101. Zásoby vytvořené vlastní činností 
102. Kalkulace 
103. Nekalkulovatelné náklady 
104. Kompletní pohled na firmu 
105. Snížení hodnoty zásob 
106. Likvidace nepotřebných zásob daňově (§ 24/2/zg) od 1. 1. 2008 
107. Vedlejší pořizovací náklady zásob 
108. Nedokončená výroba (NV) 
109. Komisní prodej zboží 
110. Jak majetek do nákladů
111. Drobný majetek 
112. Zmařené investice
113. Úroky 
114. Oprava – versus TZ 
115. Technické zhodnocení v účetnictví 
116. Škoda 
117. Pojistná událost (na konci roku) 
118. Škoda – plnění od pojišťovny – účtování
119. Inventury 
120. Inventarizační rozdíly (ČÚS č. 007) 
121. Účtování o inventarizačních rozdílech (ČÚS č. 007) 
122. Inventurní soupisy § 30/7 
123. Kompenzace při inventarizaci zásob 
124. Fyzická inventarizace – etapy 
125. Přirozené úbytky zásob (manko do normy)
126. Čím vznikají přirozené úbytky 
127. Uznávací (konfirmační) dopisy 
128. Přirážka – Marže – Rabat 
129. Uzávěrka DPH 
130. Faktury s DPH po 25. lednu 
131. Odsouhlasení mezd 
132. Účetní inventura (= čistka účtů) 
133. Základní účetní inventarizační zásada 
134. Postup účetní inventury 
135. Kontrola hlavní knihy 
136. Haléřové rozdíly 
137. Opravy „haléřových“ zůstatků (Pomůcka, jak provádět opravy haléřových zůstatků) 
138. Nedohledané rozdíly (= kostlivci) 
139. Promlčecí lhůta 
140. Závazky (dluhy) 
141. Vyřazení pohledávek z účetnictví 
142. Pokladna 
143. Omezení plateb v hotovosti (zákon č. 254/2004 Sb.) 
144. EET a účetnictví 
145. Dobropisy 
146. Penalizační faktury z obchodování 
147. Zápočty 
148. Směna 
149. Směna – účtování 
150. Zálohy 
151. Přefakturace nákladů 
152. Účtování stravenek 
153. Dotace 
154. Preferenční limity (kvóty) 
155. Právo stavby 
155. Svěřenecký fond
156. Deriváty (ČÚS č. 110) 
157. Druhy a trhy derivátů (= finanční hazard) 
158. Audit 
159. Auditor 
160. Zpráva o auditu 
161. Další povinnosti auditora 
162. Auditor versus Podnikatel 
163. Nezávislost auditorů (ZoA § 14) 
164. Interní audit 
165. Sankce za účetnictví (§ 37) 
166. Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. 
167. Odpovědnost zaměstnance za škodu 
168. Zákaz konkurence 
169. Chyba nebo podvod 
170. Typy úmyslné nesprávnosti 
171. Legalizace výnosů z trestné činnosti 
172. EDP – elektronická kontrola dat 
173. Povinnost sám vyhlásit úpadek (insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.) 
174. Přeměny (fúze) 
175. IFRS 
176. Environmentální účetnictví 
177. Kreativní účetnictví 
178. Forenzní audit 
179. Mentální účetnictví 
180. Pentální účetnictví 
181. Luca Pacioli 

O Autorovi

Dušek Jiří

Ing. Jiří Dušek působí jako konzultant společnosti zaměřené na informační systémy podniků, dříve zastával funkci jednatele stejné společnosti. V oblasti účetnictví působí bezmála 30 let, bohaté zkušenosti na poli daní uplatňuje ve své praxi již od roku 1994, kdy se stal daňovým poradcem. Podílel se na zavádění informačních systémů ASŘ (1980) a ASŘ ZPOK (1990). Od roku 1999 se podílel na vývoji informačního systému WinFAS včetně implementace IFRS. Během svojí bohaté lektorské činnosti se věnoval především účetní závěrce a novelám daňových zákonů.  Své zkušenosti z dlouholeté praxe přenesl do mnoha odborných publikací týkajících se účetnictví a daní. Stal se také průkopníkem pentálního účetnictví.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 246 
E-kniha 221 
Tištěná 331 
E-kniha 298 
Tištěná 331 
E-kniha 298 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.