0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
467  420 
Ihned ke stažení
i: 18283 n: 24775746r: 6494
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 6494
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Publikace je uceleným přehledem poznatků v oblasti účetnictví a finančního řízení vybraných účetních jednotek. Obsahuje nové poznatky vycházející z realizace reformy účetnictví. Je určena zejména účetním a ekonomům ve veřejném sektoru, ale je vhodná i jako učebnice pro vysoké školy. Publikace navazuje na již vydanou knihu M. Máčeho Účetnictví ÚSC 2010 a vydané české účetní standardy pro veřejnou správu. Seznámí začátečníky i pokročilé účetní s problematikou účetnictví a finančního řízení obcí, měst a krajů, příspěvkových organizací a organizačních složek státu. První část se věnuje finančnímu účetnictví, které je vyloženo na praktických příkladech účtování příspěvkových organizací a územně správních celků. Prostřední část knihy se zabývá výkaznictvím a problematikou sestavení konsolidačních výkazů, manažerským účetnictví organizací ve veřejném sektoru, finančním řízením likvidity a účetnictvím zaměřeným na řízení. Poslední část knihy se zabývá účetnictvím pro statistické účely.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu

Předmluva
ÚČETNICTVÍ PRO EVIDENCI
1. Účetnictví
1.1 Předmět účetnictví
1.2 Předpoklady a zásady účtování
1.3 Oceňování
1.4 Účetní veličiny
1.4.1 Aktiva
1.4.2 Závazky
1.4.3 Vlastní kapitál
1.4.4 Náklady
1.4.5 Výnosy
2. Účtování
2.1 Cíle účtování
2.2 Bilanční princip
2.3 Relační princip
2.3.1 Relace
2.3.2 Funkce
2.3.3 Relační algebra
2.3.4 Okruhy
3. Základy účetnictví
3.1 Účetní toky
3.2 Finanční účty
3.2.1 Pokladna
3.2.2 Účetní operace ve vztahu k bance
3.3 Zúčtovací vztahy
3.3.1 Pohledávky a závazky z obchodních závazkových vztahů
3.3.2 Pohledávky a závazky z pracovněprávních vztahů
3.3.3 Pohledávky a závazky vůči veřejným rozpočtům
3.3.4 Ostatní pohledávky a závazky
3.4 Náklady a výnosy
3.4.1 Náklady
3.4.2 Výnosy
3.5 Zásoby
3.5.1 Oceňování
3.5.2 Nakupované zásoby
3.5.3 Zásoby vlastní výroby
3.6 Dlouhodobý majetek
3.6.1 Oceňování
3.6.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
3.7 Účetní převody
3.7.1 Odpisy a oprávky
3.7.2 Rezervy
3.7.3 Opravné položky
3.7.4 Oceňovací rozdíly
3.7.5 Fondy
3.8 Akruální koncept a časové rozlišení
3.8.1 Náklady příštích období
3.8.2 Výnosy příštích období
3.8.3 Výdaje příštích období
3.8.4 Příjmy příštích období
4. Dodatek – Směrnice oběhu dokladů
PŘÍLOHA Č. 1
PŘÍLOHA Č. 2
PŘÍLOHA Č. 3
PŘÍLOHA Č. 4
ÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
5. Investiční činnost
5.1 Pořízení dlouhodobého majetku
5.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek
5.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek
5.2 Vyřazení dlouhodobého majetku
5.2.1 Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku
5.2.2 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
5.3 Stárnutí dlouhodobého majetku
5.3.1 Odpisy
5.3.2 Opravné položky
5.3.3 Rezervy
5.3.4 Kurzové rozdíly
6. Provozní činnost
6.1 Materiál
6.2 Zásoby vlastní výroby
6.3 Zvířata
6.4 Zboží
6.4.1 Příjem zboží
6.4.2 Výdej zboží
6.5 Služby
6.5.1 Výdaje
6.5.2 Příjmy
6.6 Stárnutí oběžného majetku
6.6.1 Opravné položky
6.6.2 Rezervy
6.6.3 Kurzové rozdíly
7. Financování
7.1 Úvěry
7.2 Transfery
7.3 Fondy
7.3.1 Fond odměn
7.3.2 Rezervní fond
7.3.3 Fond reprodukce majetku
7.3.4 Fond kulturních a sociálních potřeb
8. Podrozvahové účty
9. Dodatek – Účetní okruhy
9.1 Okruhy činností účetní jednotky
9.2 Okruh běžného účtu
9.2.1 Rozpočtová skladba
9.2.2 Okruhy běžného účtu
9.3 Okruh majetku
9.4 Programová simulace účetnictví
ÚČTOVÁNÍ OBCÍ, MĚST A KRAJŮ
10. Provozní činnost
10.1 Běžné příjmy
10.1.1 Účtování o daňových příjmech – třída 1 rozpočtové skladby
10.1.2 Účtování o nedaňových příjmech – třída 2 rozpočtové skladby
10.2 Běžné výdaje
11. Investiční činnost
11.1 Kapitálové výdaje
11.2 Kapitálové příjmy
12. Finanční činnost
12.1 Cenné papíry
12.2 Úvěry
12.2.1 Úvěry přijaté na základní běžný účet
12.2.2 Úvěry čerpané přímo z úvěrového účtu
12.2.3 Účtování kontokorentu
12.3 Návratné finanční výpomoci a půjčky
12.3.1 Přijaté návratné finanční výpomoci
12.3.2 Přijaté půjčky od občanů
12.3.3 Poskytnuté návratné finanční výpomoci obcím
12.3.4 Poskytnuté půjčky občanům
12.4 Leasing
12.5 Transfery
12.5.1 Přijaté transfery neprůtokové od právnických a fyzických osob
12.5.2 Přijaté transfery neprůtokové od obcí
12.5.3 Přijaté transfery neprůtokové od kraje
12.5.4 Přijaté transfery neprůtokové ze státního rozpočtu a státních fondů
12.5.5 Poskytnuté transfery neprůtokové právnickým a fyzickým osobám
12.5.6 Poskytnuté transfery neprůtokové vlastní příspěvkové organizaci
12.5.7 Poskytnuté transfery neprůtokové jiným obcím
12.5.8 Průtokové transfery kraje
12.5.9 Průtokové transfery státního rozpočtu a státních fondů
12.6 Fondy
12.6.1 Investiční činnost – Fond obnovy majetku
12.6.2 Provozní činnost – Fond obnovy majetku
12.6.3 Sociální činnost – Fond rozvoje bydlení
12.6.4 Sociální činnost – Sociální fond
12.6.5 Financování – Fond rozvoje bydlení
12.7 Rezervy a termínované vklady
12.8 Pokladna
12.8.1 Převod peněz mezi pokladnou a bankovním účtem
12.8.2 Příjmy do pokladny
12.8.3 Výdaje z pokladny
13. Časová závislost hodnoty majetku, pohledávek a závazků
13.1 Odpisy
13.1.1 Odpisování dlouhodobého majetku pořízeného z vlastních zdrojů
13.1.2 Odpisování dlouhodobého majetku pořízeného z dotace
13.1.3 Odpisování dlouhodobého majetku pořízeného darem
13.2 Opravné položky
13.2.1 Opravné položky k majetku
13.2.2 Opravné položky k pohledávkám
13.2.3 Odpis pohledávky
13.3 Přecenění majetku
13.3.1 Přecenění reálnou hodnotou dlouhodobého majetku
13.3.2 Přecenění reálnou hodnotou krátkodobého finančního majetku
13.4 Kurzové rozdíly
14. Daně
14.1 Daň z příjmu
14.2 Daň z přidané hodnoty
14.2.1 Sledování obratu u neplátce DPH
14.2.2 DPH na výstupu
14.2.3 DPH na vstupu – provozní činnost
14.2.4 DPH na vstupu – investiční činnost
14.2.5 Přenesená daňová povinnost – v provozní činnosti
14.2.6 Přenesená daňová povinnost – v investiční činnosti (metodika Gordic)
14.2.7 Úhrada daně
15. DODATEK – Inventarizace
15.1 Provedení inventarizace
15.2 Inventarizace vybraných druhů majetku a závazků
15.3 Inventarizační činnosti
ÚČETNÍ VÝKAZY REPORTING
16. Výkazy a sestavy
17. Rozvaha
18. Výkaz zisku a ztráty
19. Přehled o změnách vlastního kapitálu
20. Přehled o peněžních tocích
20.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
20.2 Přehled o peněžních tocích
21. DODATEK – sestavení přehledu o peněžních tocích dle metodiky firmy GORDIC
21.1 Principy konstrukce výkazu peněžních toků
21.2 Algoritmus nápočtu řádků
KONSOLIDACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
22. Konsolidace územně správných celků
22.1 Mateřská a dceřiná společnost
22.2 Konsolidovaná účetní závěrka
22.3 Metody konsolidace
23. Přecenění a goodwill
23.1 Akvizice obchodních organizací
23.2 Akvizice příspěvkových organizací
24. Postupná konsolidace a dekonsolidace
24.1 Ekvivalence
24.2 Plná konsolidace
24.3 Dekonsolidace
25. Vyloučení vzájemných vztahů
25.1 Poskytnutí služeb mezi společnostmi ve skupině
25.2 Úpravy při prodeji zásob dceřiné společnosti
25.2.1 Spotřebovaná dodávka
25.2.2 Nespotřebovaná dodávka
25.3 Úpravy při prodeji majetku dceřiné společnosti
25.3.1 Prodej majetku
25.3.2 Odpisy po prodeji majetku
25.4 Úpravy při prodeji majetku mimo skupinu
25.5 Vyloučení opravné položky k pohledávkám ve skupině
25.6 Vyloučení přerozdělení zisku ve skupině
25.7 Úpravy při prodeji zásob mateřské společnosti
25.7.1 Spotřebovaná dodávka
25.7.2 Nespotřebovaná dodávka
25.8 Úpravy při prodeji majetku mateřské společnosti
25.9 Úpravy společností v ekvivalenci
25.10 Příklady zahrnující vnitroskupinové operace
26. Konsolidované výkazy ÚSC
27. Programová realizace konsolidace
27.1 Sběr dat a přecenění
27.2 Přepočet měny
27.3 Konsolidace investic
27.4 Zaúčtování eliminace
27.5 Realizace procesu konsolidace
CONTROLLING MANAŽERSKÉ ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY
28. Manažerské účetnictví nebo Controlling
29. Příjmy a výdaje veřejné správy
30. Cílově orientované rozpočtování
31. Výkonově orientované účetnictví
32. Odpovědnostně orientované účetnictví
33. Cílově orientované účetnictví
34. Finanční řízení organizace veřejného sektoru
35. Rozpočtový výhled
36. Programová realizace controllingu
ŘÍZENÍ LIKVIDITY A HODNOTY
37. Řízení hotovosti
37.1 Miller-Orrův model
37.2 Řízení úrovně stavu hotovosti
38. Jednokrokové řízení likvidity
38.1 Princip řízení likvidity
38.2 Očekávané výdaje
38.3 Očekávané příjmy
38.4 Plánování likvidity
39. Vícekrokové řízení likvidity
39.1 Horizont řízení
39.2 Hodnocení likvidity
39.3 Řízení likvidity
40. Projektové financování
41. Úvěrové financování
42. Programová realizace řízení likvidity
43. DODATEK – Průběžné odhadování
43.1 Bayesovský přístup k identifikaci parametrů modelu
43.2 Algoritmus identifikace parametrů modelu – LDFIL
43.3 Praktické použití procedury LDFIL
44. Rozpočtová pravidla územních rozpočtů
45. Rozpočtová skladba
46. Rozpočtový výhled
46.1 Rámcový rozpočtový výhled
46.2 Rozpočtový výhled podle oblastí činností
47. Finanční analýza
47.1 Klasická finanční analýza
47.2 Ukazatelé podle zákona č. 420/2004 Sb.
47.2.1 Podíl pohledávek na rozpočtu
47.2.2 Podíl závazků na rozpočtu
47.2.3 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
48. Procesní analýza a řízení
49. Zachování majetku a kapitálu
49.1 Nominální zachování kapitálu
49.2 Reálné zachování majetku
49.3 Udržení substance
ÚČETNICTVÍ PRO ŘÍZENÍ
50. Vazby mezi účty
50.1 Účtování
50.2 Parametrizace vazeb mezi účty
50.3 Rozvaha a vazby mezi účty
51. Proforma rozvahy
52. Predikce účtů rozvahy
53. Řízení účtů rozvahy
54. Účetnictví v lineárním prostoru
54.1 Účetní lineární prostor
54.2 Lineární zobrazení v účetnictví
54.3 Účetní matice
54.4 Rozvaha bilineární formou
55. Finanční řízení účetní jednotky
55.1 Lineární diskrétní systém
55.2 Účetní jednotka dynamickým systémem
55.3 Řízení účetních stavů
ÚČETNICTVÍ PRO STATISTIKU
56. Vybrané účty pro statistiku
56.1 PAP – pomocný analytický přehled
56.2 GAAP – všeobecně uznávané účetní zásady
56.2.1 Principy účtování Pomocného analytického přehledu
56.2.2 Účtování zboží, výrobků a služeb
56.2.3 Účtování nákladů a tržeb
56.2.4 Účtování rezerv a záloh
56.2.5 US GAAP a PAP
56.3 Účetní doklady pro statistiku
56.3.1 Rozšíření účetní věty
56.3.2 Rozšířené zaúčtování dokladu přes pomocný účet
56.3.3 Rozšíření účetního deníku o nový druh dokladu
57. Účtování provozní činnosti pro statistiku
57.1 Běžné příjmy
57.1.1 Účtování o daňových příjmech – třída 1 rozpočtové skladby
57.1.2 Účtování o nedaňových příjmech – třída 2 rozpočtové skladby
57.2 Běžné výdaje
58. Účtování investiční činnosti pro statistiku
58.1 Kapitálové výdaje
58.2 Kapitálové příjmy
58.3 Vyřazení majetku z účetní evidence
59. Účtování finanční činnosti pro statistiku
59.1 Cenné papíry
59.2 Úvěry
59.2.1 Úvěry přijaté na základní běžný účet
59.2.2 Úvěry čerpané přímo z úvěrového účtu
59.2.3 Účtování kontokorentu
59.3 Návratné finanční výpomoci a půjčky
59.3.1 Přijatá návratné finanční výpomoci
59.3.2 Přijaté půjčky od občanů
59.3.3 Poskytnuté návratné finanční výpomoci obcím
59.3.4 Poskytnuté půjčky občanům
59.4 Leasing
59.5 Transfery
59.5.1 Přijaté transfery neprůtokové od právnických a fyzických osob
59.5.2 Přijaté transfery neprůtokové od obcí
59.5.3 Přijaté transfery neprůtokové od kraje
59.5.4 Přijaté transfery neprůtokové ze státního rozpočtu a státních fondů
59.5.5 Poskytnuté transfery neprůtokové právnickým a fyzickým osobám
59.5.6 Poskytnuté transfery neprůtokové vlastní příspěvkové organizaci
59.5.7 Poskytnuté transfery neprůtokové jiným obcím
59.5.8 Průtokové transfery kraje
59.5.9 Průtokové transfery státního rozpočtu a státních fondů
59.6 Fondy
59.6.1 Investiční činnost – Fond obnovy majetku
59.6.2 Provozní činnost – Fond obnovy majetku
59.6.3 Sociální činnost – Fond rozvoje bydlení
59.6.4 Sociální činnost – Sociální fond
59.6.5 Financování – Fond rozvoje bydlení
59.7 Rezervy a termínované vklady
59.8 Pokladna
59.8.1 Převod peněz mezi pokladnou a bankovním účtem
59.8.2 Příjmy do pokladny
59.8.3 Výdaje z pokladny
60. Časová závislost hodnoty majetku, pohledávek a závazků
60.1 Odpisy
60.1.1 Odpisování dlouhodobého majetku pořízeného z vlastních zdrojů
60.1.2 Odpisování dlouhodobého majetku pořízeného z dotace
60.1.3 Odpisování dlouhodobého majetku pořízeného darem
60.2 Opravné položky
60.2.1 Opravné položky k majetku
60.2.2 Opravné položky k pohledávkám
60.2.3 Odpis pohledávky
60.3 Přecenění majetku
60.3.1 Přecenění reálnou hodnotou dlouhodobého majetku
60.3.2 Přecenění reálnou hodnotou krátkodobého finančního majetku
60.4 Kurzové rozdíly
61. Daně
61.1 Daň z příjmu
61.2 Daň z přidané hodnoty
61.2.1 Sledování obratu u neplátce DPH
61.2.2 DPH na výstupu
61.2.3 DPH na vstupu – provozní činnost
61.2.4 DPH na vstupu – investiční činnost
61.2.5 Přenesená daňová povinnost – v provozní činnosti
61.2.6 Přenesená daňová povinnost – v investiční činnosti (metodika Gordic)
61.2.7 Úhrada daně
Literatura

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 8.27MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 8.27 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
467  420 
Ihned ke stažení
i: 18283 n: 24775746r: 6494
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 6494
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace je uceleným přehledem poznatků v oblasti účetnictví a finančního řízení vybraných účetních jednotek. Obsahuje nové poznatky vycházející z realizace reformy účetnictví. Je určena zejména účetním a ekonomům ve veřejném sektoru, ale je vhodná i jako učebnice pro vysoké školy. Publikace navazuje na již vydanou knihu M. Máčeho Účetnictví ÚSC 2010 a vydané české účetní standardy pro veřejnou správu. Seznámí začátečníky i pokročilé účetní s problematikou účetnictví a finančního řízení obcí, měst a krajů, příspěvkových organizací a organizačních složek státu. První část se věnuje finančnímu účetnictví, které je vyloženo na praktických příkladech účtování příspěvkových organizací a územně správních celků. Prostřední část knihy se zabývá výkaznictvím a problematikou sestavení konsolidačních výkazů, manažerským účetnictví organizací ve veřejném sektoru, finančním řízením likvidity a účetnictvím zaměřeným na řízení. Poslední část knihy se zabývá účetnictvím pro statistické účely.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu

Předmluva
ÚČETNICTVÍ PRO EVIDENCI
1. Účetnictví
1.1 Předmět účetnictví
1.2 Předpoklady a zásady účtování
1.3 Oceňování
1.4 Účetní veličiny
1.4.1 Aktiva
1.4.2 Závazky
1.4.3 Vlastní kapitál
1.4.4 Náklady
1.4.5 Výnosy
2. Účtování
2.1 Cíle účtování
2.2 Bilanční princip
2.3 Relační princip
2.3.1 Relace
2.3.2 Funkce
2.3.3 Relační algebra
2.3.4 Okruhy
3. Základy účetnictví
3.1 Účetní toky
3.2 Finanční účty
3.2.1 Pokladna
3.2.2 Účetní operace ve vztahu k bance
3.3 Zúčtovací vztahy
3.3.1 Pohledávky a závazky z obchodních závazkových vztahů
3.3.2 Pohledávky a závazky z pracovněprávních vztahů
3.3.3 Pohledávky a závazky vůči veřejným rozpočtům
3.3.4 Ostatní pohledávky a závazky
3.4 Náklady a výnosy
3.4.1 Náklady
3.4.2 Výnosy
3.5 Zásoby
3.5.1 Oceňování
3.5.2 Nakupované zásoby
3.5.3 Zásoby vlastní výroby
3.6 Dlouhodobý majetek
3.6.1 Oceňování
3.6.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
3.7 Účetní převody
3.7.1 Odpisy a oprávky
3.7.2 Rezervy
3.7.3 Opravné položky
3.7.4 Oceňovací rozdíly
3.7.5 Fondy
3.8 Akruální koncept a časové rozlišení
3.8.1 Náklady příštích období
3.8.2 Výnosy příštích období
3.8.3 Výdaje příštích období
3.8.4 Příjmy příštích období
4. Dodatek – Směrnice oběhu dokladů
PŘÍLOHA Č. 1
PŘÍLOHA Č. 2
PŘÍLOHA Č. 3
PŘÍLOHA Č. 4
ÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
5. Investiční činnost
5.1 Pořízení dlouhodobého majetku
5.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek
5.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek
5.2 Vyřazení dlouhodobého majetku
5.2.1 Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku
5.2.2 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
5.3 Stárnutí dlouhodobého majetku
5.3.1 Odpisy
5.3.2 Opravné položky
5.3.3 Rezervy
5.3.4 Kurzové rozdíly
6. Provozní činnost
6.1 Materiál
6.2 Zásoby vlastní výroby
6.3 Zvířata
6.4 Zboží
6.4.1 Příjem zboží
6.4.2 Výdej zboží
6.5 Služby
6.5.1 Výdaje
6.5.2 Příjmy
6.6 Stárnutí oběžného majetku
6.6.1 Opravné položky
6.6.2 Rezervy
6.6.3 Kurzové rozdíly
7. Financování
7.1 Úvěry
7.2 Transfery
7.3 Fondy
7.3.1 Fond odměn
7.3.2 Rezervní fond
7.3.3 Fond reprodukce majetku
7.3.4 Fond kulturních a sociálních potřeb
8. Podrozvahové účty
9. Dodatek – Účetní okruhy
9.1 Okruhy činností účetní jednotky
9.2 Okruh běžného účtu
9.2.1 Rozpočtová skladba
9.2.2 Okruhy běžného účtu
9.3 Okruh majetku
9.4 Programová simulace účetnictví
ÚČTOVÁNÍ OBCÍ, MĚST A KRAJŮ
10. Provozní činnost
10.1 Běžné příjmy
10.1.1 Účtování o daňových příjmech – třída 1 rozpočtové skladby
10.1.2 Účtování o nedaňových příjmech – třída 2 rozpočtové skladby
10.2 Běžné výdaje
11. Investiční činnost
11.1 Kapitálové výdaje
11.2 Kapitálové příjmy
12. Finanční činnost
12.1 Cenné papíry
12.2 Úvěry
12.2.1 Úvěry přijaté na základní běžný účet
12.2.2 Úvěry čerpané přímo z úvěrového účtu
12.2.3 Účtování kontokorentu
12.3 Návratné finanční výpomoci a půjčky
12.3.1 Přijaté návratné finanční výpomoci
12.3.2 Přijaté půjčky od občanů
12.3.3 Poskytnuté návratné finanční výpomoci obcím
12.3.4 Poskytnuté půjčky občanům
12.4 Leasing
12.5 Transfery
12.5.1 Přijaté transfery neprůtokové od právnických a fyzických osob
12.5.2 Přijaté transfery neprůtokové od obcí
12.5.3 Přijaté transfery neprůtokové od kraje
12.5.4 Přijaté transfery neprůtokové ze státního rozpočtu a státních fondů
12.5.5 Poskytnuté transfery neprůtokové právnickým a fyzickým osobám
12.5.6 Poskytnuté transfery neprůtokové vlastní příspěvkové organizaci
12.5.7 Poskytnuté transfery neprůtokové jiným obcím
12.5.8 Průtokové transfery kraje
12.5.9 Průtokové transfery státního rozpočtu a státních fondů
12.6 Fondy
12.6.1 Investiční činnost – Fond obnovy majetku
12.6.2 Provozní činnost – Fond obnovy majetku
12.6.3 Sociální činnost – Fond rozvoje bydlení
12.6.4 Sociální činnost – Sociální fond
12.6.5 Financování – Fond rozvoje bydlení
12.7 Rezervy a termínované vklady
12.8 Pokladna
12.8.1 Převod peněz mezi pokladnou a bankovním účtem
12.8.2 Příjmy do pokladny
12.8.3 Výdaje z pokladny
13. Časová závislost hodnoty majetku, pohledávek a závazků
13.1 Odpisy
13.1.1 Odpisování dlouhodobého majetku pořízeného z vlastních zdrojů
13.1.2 Odpisování dlouhodobého majetku pořízeného z dotace
13.1.3 Odpisování dlouhodobého majetku pořízeného darem
13.2 Opravné položky
13.2.1 Opravné položky k majetku
13.2.2 Opravné položky k pohledávkám
13.2.3 Odpis pohledávky
13.3 Přecenění majetku
13.3.1 Přecenění reálnou hodnotou dlouhodobého majetku
13.3.2 Přecenění reálnou hodnotou krátkodobého finančního majetku
13.4 Kurzové rozdíly
14. Daně
14.1 Daň z příjmu
14.2 Daň z přidané hodnoty
14.2.1 Sledování obratu u neplátce DPH
14.2.2 DPH na výstupu
14.2.3 DPH na vstupu – provozní činnost
14.2.4 DPH na vstupu – investiční činnost
14.2.5 Přenesená daňová povinnost – v provozní činnosti
14.2.6 Přenesená daňová povinnost – v investiční činnosti (metodika Gordic)
14.2.7 Úhrada daně
15. DODATEK – Inventarizace
15.1 Provedení inventarizace
15.2 Inventarizace vybraných druhů majetku a závazků
15.3 Inventarizační činnosti
ÚČETNÍ VÝKAZY REPORTING
16. Výkazy a sestavy
17. Rozvaha
18. Výkaz zisku a ztráty
19. Přehled o změnách vlastního kapitálu
20. Přehled o peněžních tocích
20.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
20.2 Přehled o peněžních tocích
21. DODATEK – sestavení přehledu o peněžních tocích dle metodiky firmy GORDIC
21.1 Principy konstrukce výkazu peněžních toků
21.2 Algoritmus nápočtu řádků
KONSOLIDACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
22. Konsolidace územně správných celků
22.1 Mateřská a dceřiná společnost
22.2 Konsolidovaná účetní závěrka
22.3 Metody konsolidace
23. Přecenění a goodwill
23.1 Akvizice obchodních organizací
23.2 Akvizice příspěvkových organizací
24. Postupná konsolidace a dekonsolidace
24.1 Ekvivalence
24.2 Plná konsolidace
24.3 Dekonsolidace
25. Vyloučení vzájemných vztahů
25.1 Poskytnutí služeb mezi společnostmi ve skupině
25.2 Úpravy při prodeji zásob dceřiné společnosti
25.2.1 Spotřebovaná dodávka
25.2.2 Nespotřebovaná dodávka
25.3 Úpravy při prodeji majetku dceřiné společnosti
25.3.1 Prodej majetku
25.3.2 Odpisy po prodeji majetku
25.4 Úpravy při prodeji majetku mimo skupinu
25.5 Vyloučení opravné položky k pohledávkám ve skupině
25.6 Vyloučení přerozdělení zisku ve skupině
25.7 Úpravy při prodeji zásob mateřské společnosti
25.7.1 Spotřebovaná dodávka
25.7.2 Nespotřebovaná dodávka
25.8 Úpravy při prodeji majetku mateřské společnosti
25.9 Úpravy společností v ekvivalenci
25.10 Příklady zahrnující vnitroskupinové operace
26. Konsolidované výkazy ÚSC
27. Programová realizace konsolidace
27.1 Sběr dat a přecenění
27.2 Přepočet měny
27.3 Konsolidace investic
27.4 Zaúčtování eliminace
27.5 Realizace procesu konsolidace
CONTROLLING MANAŽERSKÉ ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY
28. Manažerské účetnictví nebo Controlling
29. Příjmy a výdaje veřejné správy
30. Cílově orientované rozpočtování
31. Výkonově orientované účetnictví
32. Odpovědnostně orientované účetnictví
33. Cílově orientované účetnictví
34. Finanční řízení organizace veřejného sektoru
35. Rozpočtový výhled
36. Programová realizace controllingu
ŘÍZENÍ LIKVIDITY A HODNOTY
37. Řízení hotovosti
37.1 Miller-Orrův model
37.2 Řízení úrovně stavu hotovosti
38. Jednokrokové řízení likvidity
38.1 Princip řízení likvidity
38.2 Očekávané výdaje
38.3 Očekávané příjmy
38.4 Plánování likvidity
39. Vícekrokové řízení likvidity
39.1 Horizont řízení
39.2 Hodnocení likvidity
39.3 Řízení likvidity
40. Projektové financování
41. Úvěrové financování
42. Programová realizace řízení likvidity
43. DODATEK – Průběžné odhadování
43.1 Bayesovský přístup k identifikaci parametrů modelu
43.2 Algoritmus identifikace parametrů modelu – LDFIL
43.3 Praktické použití procedury LDFIL
44. Rozpočtová pravidla územních rozpočtů
45. Rozpočtová skladba
46. Rozpočtový výhled
46.1 Rámcový rozpočtový výhled
46.2 Rozpočtový výhled podle oblastí činností
47. Finanční analýza
47.1 Klasická finanční analýza
47.2 Ukazatelé podle zákona č. 420/2004 Sb.
47.2.1 Podíl pohledávek na rozpočtu
47.2.2 Podíl závazků na rozpočtu
47.2.3 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
48. Procesní analýza a řízení
49. Zachování majetku a kapitálu
49.1 Nominální zachování kapitálu
49.2 Reálné zachování majetku
49.3 Udržení substance
ÚČETNICTVÍ PRO ŘÍZENÍ
50. Vazby mezi účty
50.1 Účtování
50.2 Parametrizace vazeb mezi účty
50.3 Rozvaha a vazby mezi účty
51. Proforma rozvahy
52. Predikce účtů rozvahy
53. Řízení účtů rozvahy
54. Účetnictví v lineárním prostoru
54.1 Účetní lineární prostor
54.2 Lineární zobrazení v účetnictví
54.3 Účetní matice
54.4 Rozvaha bilineární formou
55. Finanční řízení účetní jednotky
55.1 Lineární diskrétní systém
55.2 Účetní jednotka dynamickým systémem
55.3 Řízení účetních stavů
ÚČETNICTVÍ PRO STATISTIKU
56. Vybrané účty pro statistiku
56.1 PAP – pomocný analytický přehled
56.2 GAAP – všeobecně uznávané účetní zásady
56.2.1 Principy účtování Pomocného analytického přehledu
56.2.2 Účtování zboží, výrobků a služeb
56.2.3 Účtování nákladů a tržeb
56.2.4 Účtování rezerv a záloh
56.2.5 US GAAP a PAP
56.3 Účetní doklady pro statistiku
56.3.1 Rozšíření účetní věty
56.3.2 Rozšířené zaúčtování dokladu přes pomocný účet
56.3.3 Rozšíření účetního deníku o nový druh dokladu
57. Účtování provozní činnosti pro statistiku
57.1 Běžné příjmy
57.1.1 Účtování o daňových příjmech – třída 1 rozpočtové skladby
57.1.2 Účtování o nedaňových příjmech – třída 2 rozpočtové skladby
57.2 Běžné výdaje
58. Účtování investiční činnosti pro statistiku
58.1 Kapitálové výdaje
58.2 Kapitálové příjmy
58.3 Vyřazení majetku z účetní evidence
59. Účtování finanční činnosti pro statistiku
59.1 Cenné papíry
59.2 Úvěry
59.2.1 Úvěry přijaté na základní běžný účet
59.2.2 Úvěry čerpané přímo z úvěrového účtu
59.2.3 Účtování kontokorentu
59.3 Návratné finanční výpomoci a půjčky
59.3.1 Přijatá návratné finanční výpomoci
59.3.2 Přijaté půjčky od občanů
59.3.3 Poskytnuté návratné finanční výpomoci obcím
59.3.4 Poskytnuté půjčky občanům
59.4 Leasing
59.5 Transfery
59.5.1 Přijaté transfery neprůtokové od právnických a fyzických osob
59.5.2 Přijaté transfery neprůtokové od obcí
59.5.3 Přijaté transfery neprůtokové od kraje
59.5.4 Přijaté transfery neprůtokové ze státního rozpočtu a státních fondů
59.5.5 Poskytnuté transfery neprůtokové právnickým a fyzickým osobám
59.5.6 Poskytnuté transfery neprůtokové vlastní příspěvkové organizaci
59.5.7 Poskytnuté transfery neprůtokové jiným obcím
59.5.8 Průtokové transfery kraje
59.5.9 Průtokové transfery státního rozpočtu a státních fondů
59.6 Fondy
59.6.1 Investiční činnost – Fond obnovy majetku
59.6.2 Provozní činnost – Fond obnovy majetku
59.6.3 Sociální činnost – Fond rozvoje bydlení
59.6.4 Sociální činnost – Sociální fond
59.6.5 Financování – Fond rozvoje bydlení
59.7 Rezervy a termínované vklady
59.8 Pokladna
59.8.1 Převod peněz mezi pokladnou a bankovním účtem
59.8.2 Příjmy do pokladny
59.8.3 Výdaje z pokladny
60. Časová závislost hodnoty majetku, pohledávek a závazků
60.1 Odpisy
60.1.1 Odpisování dlouhodobého majetku pořízeného z vlastních zdrojů
60.1.2 Odpisování dlouhodobého majetku pořízeného z dotace
60.1.3 Odpisování dlouhodobého majetku pořízeného darem
60.2 Opravné položky
60.2.1 Opravné položky k majetku
60.2.2 Opravné položky k pohledávkám
60.2.3 Odpis pohledávky
60.3 Přecenění majetku
60.3.1 Přecenění reálnou hodnotou dlouhodobého majetku
60.3.2 Přecenění reálnou hodnotou krátkodobého finančního majetku
60.4 Kurzové rozdíly
61. Daně
61.1 Daň z příjmu
61.2 Daň z přidané hodnoty
61.2.1 Sledování obratu u neplátce DPH
61.2.2 DPH na výstupu
61.2.3 DPH na vstupu – provozní činnost
61.2.4 DPH na vstupu – investiční činnost
61.2.5 Přenesená daňová povinnost – v provozní činnosti
61.2.6 Přenesená daňová povinnost – v investiční činnosti (metodika Gordic)
61.2.7 Úhrada daně
Literatura

O Autorovi

Máče Miroslav
Je účetním poradcem programátorské firmy Gordic Jihlava. Garantuje a učí účetní předměty na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Doktorát z ekono mie získal v roce 1989 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Titul kandidát technických věd obhájil v roce 1985 v oboru technická kybernetika na Českém vysokém učení technickém v Praze. Do roku 1998, kd y se stal poslancem Parlamentu České republiky, byl programátorem a učitelem informatiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Po skončení mandátu v roce 2002 se zaměřuje na profesi účetního .

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 220 
E-kniha 198 
E-kniha 344 
Tištěná 254 
E-kniha 229 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.