0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Úvod do psychologie

Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 5756
E-kniha
ePUB, PDF (Adobe DRM)
217 -20 %
Ihned ke stažení
i: 16877 n: 24772011r: 5756
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF ePub
Učebnice, jejímž autorem je renomovaný odborník a vysokoškolský pedagog, klade důraz na charakteristiku základních psychických jevů, procesů a činností, díky nimž se člověk ve světě, ve společnosti i v sobě samém orientuje, zvládá nároky na něho kladené a usiluje dát svému životu směr a smysl.
Klíčové kapitoly jsou věnovány tématům osobnosti, její vnitřní skladby, jejího začlenění do mezilidských vztahů i života společnosti, fázím jejího vývoje. Jsou analyzovány problémy narušeného vývoje a formulovány principy, jejichž respektování napomáhá formování osobnosti zdravé a bohatě se rozvíjející. Načrtnuty jsou také počátky vědecké psychologie a základní směřování moderní psychologie. Publikace je určena nejen studentům oboru psychologie na středních a vysokých školách, ale i všem zájemcům o duševní svět člověka z řad široké veřejnosti.

Z obsahu knihy Úvod do psychologie

Úvod: Cíl a pojetí této učebnice
ČÁST PRVNÍ
Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu
1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie
1.1 Zastavení prvé - důraz na duši
1.2 Zastavení druhé - důraz na mysl, vědomí
1.3 Zastavení třetí - důraz na reagování
1.4 Zastavení čtvrté - zkoumání vztahu mezi psychickými jevy a mozkem
1.5 Zastavení páté - člověk jako příslušník národa či pohlcený davem

2. Zrod vědecké psychologie: Čtyři vybrané události jejího počátku
2.1 Založení první laboratoře
2.2 Vydání velkého syntetického díla
2.3 Klinická bádání, psychoterapeutická pomoc
2.4 První testování

ČÁST DRUHÁ
Současná psychologie: Oblasti jejího vymezování
1. Psychologie: Věda o psychice, o vědomém a nevědomém prožívání
1.1 Čtyři výchozí poznatky
1.2 Vědomí
1.3 Vědomí v akci - pozornost
1.4 Vědomí a nevědomí
1.5 K výzkumům souvisejícím s nevědomím

2. Psychologie: Věda o chování

3. Psychologie: Prožívání, chování a neurohumorální systém
3.1 K výzkumům psychických korelátů mozkových hemisfér
3.2 Nervová soustava, endokrinní systém a psychika
3.3 Mozek ve vývoji, plasticita mozku a psychika

4. Psychologie: Prožívání, chování a sociokulturní systém
4.1 K vymezení pojmu kultura
4.2 Přínosy terénních kulturně antropologických výzkumů
4.3 Dimenze charakterizující kulturu - jejich psychické koreláty

ČÁST TŘETÍ
Pohled na základní duševní jevy: Úvod do obecné psychologie
1. Vnímání
1.1 od počitku k vjemu
1.2 Smyslové modality
1.3 Organizace vjemového pole

2. Operování s primárními obsahy mysli: Představy a fantazie
2.1 K paměťové představivosti
2.2 K podobám a významu fantazijní představivosti

3. Myšlení
3.1 Druhy myšlení
3.2 Myšlení a jazyk
3.3 Pojmy/pojmotvorba
3.4 K vývoji myšlení

4. Emoce, city
4.1 Základní znaky emocí
4.2 Ke druhům emocí
4.3 Aktuální téma: emoční inteligence

5. Motivace
5.1 Motiv a jeho skladba: potřeby a incentivy
5.2 K analýze potřeb
5.3 Dvě významná témata výzkumu motivace

6. Učení: Základní činnost adaptace a rozvoje osobnosti
6.1 Paměť - základní předpoklad učení
6.2 K psychofyziologickým základům paměti a učení
6.3 Tři základní mechanizmy učení
6.4 Učení disfunkční
6.5 Specifika lidského učení
6.6 Usilování o způsoby efektivního učení

ČÁST ČTVRTÁ
Osobnost
1. Pohled na vlastnosti osobnosti: triáda základních vlastností
1.1 Schopnosti
1.2 Temperament
1.3 Charakter

2. Pohled na vlastnosti osobnosti: Velká pětka / "Big fivee"

3. Pohled na vlastnosti osobnosti: Odolnost
3.1 Zátěž a stres
3.2 Vulnerabilní versus resilientní vlastnosti

4. Já a sebepojetí
4.1 Sebepojetí a jeho aktualizace
4.2 Obsahové vlastnosti sebepojetí
4.3 Závěrem

ČÁST PÁTÁ
Člověk mezi lidmi: Uvedení do sociální psychologie
1. Základní druhy mezilidských vztahů
1.1 Přímé mezilidské vztahy
1.2 Vztahy zprostředkované
1.3 Vztahy zvnitřněné/interiorizované
1.4 Vztahy distancované
1.5 vztahy aktivizující, facilitující, protektivní
1.6 Vztahy oslabující, poškozující, omezující

2. K činitelům ovlivňujícím mezilidské vztahy
2.1 Vytváření dojmu
2.2 Interaktivní posilování výchozího dojmu
2.3 Atribuční tendence

3. Sociální začlenění - Problematika sociálních skupin
3.1 Hlavní znaky sociální skupiny
3.2 Pohled na druhy skupin
3.3 Jedinec ve skupině - transformace individua v člena skupiny
3.4 K uplatňování vlivu skupiny

4. Sociální interakce a komunikace
4.1 Základní druhy komunikace
4.2 Komunikace podpůrná

5. Antisociální a prosociální chování: Příklady agresivity versus altruizmu
5.1 Agresivita ve vztazích mezi lidmi
5.2 Prosociální chování, altruizmus

ČÁST ŠESTÁ
Člověk ve vývoji: Uvedení do základů vývojové psychologie
1. Vývoj - souvislost s věkem

2. Pět základních úrovní vývoje
2.1 Vývoj jako zrání
2.2 Vývoj jako učení
2.3 Vývoj jako socializace
2.4 Vývoj jako edukace
2.5 Vývoj jako sebeutváření jedince

3. Polarity charakterizující vývoj
3.1 Kontinuita versus diskontinuita ve vývoji
3.2 Vzestupné versus sestupné/involuční směřování vývoje
3.3 Vývojová normalita versus odchylky od ní

4. Vývojové epochy a období
4.1 Prenatální věk
4.2 Vývojová epocha dětství
4.3 Epocha dospívání
4.4 Dospělost
4.5 Stáří

5. Závěrem

Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný

E-kniha

Formát: ePUB | PDF
Velikost: - | -
Druh ochrany: Adobe DRM
Úvod do psychologie
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF ePub

E-kniha

Formát: ePUB | PDF
Velikost: - | -
Druh ochrany: Adobe DRM

Úvod do psychologie

Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ
Učebnice, jejímž autorem je renomovaný odborník a vysokoškolský pedagog, klade důraz na charakteristiku základních psychických jevů, procesů a činností, díky nimž se člověk ve světě, ve společnosti i v sobě samém orientuje, zvládá nároky na něho kladené a usiluje dát svému životu směr a smysl.
Klíčové kapitoly jsou věnovány tématům osobnosti, její vnitřní skladby, jejího začlenění do mezilidských vztahů i života společnosti, fázím jejího vývoje. Jsou analyzovány problémy narušeného vývoje a formulovány principy, jejichž respektování napomáhá formování osobnosti zdravé a bohatě se rozvíjející. Načrtnuty jsou také počátky vědecké psychologie a základní směřování moderní psychologie. Publikace je určena nejen studentům oboru psychologie na středních a vysokých školách, ale i všem zájemcům o duševní svět člověka z řad široké veřejnosti.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 5756
E-kniha
ePUB, PDF (Adobe DRM)
217 -20 %
Ihned ke stažení
i: 16877 n: 24772011r: 5756

Z obsahu knihy Úvod do psychologie

Úvod: Cíl a pojetí této učebnice
ČÁST PRVNÍ
Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu
1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie
1.1 Zastavení prvé - důraz na duši
1.2 Zastavení druhé - důraz na mysl, vědomí
1.3 Zastavení třetí - důraz na reagování
1.4 Zastavení čtvrté - zkoumání vztahu mezi psychickými jevy a mozkem
1.5 Zastavení páté - člověk jako příslušník národa či pohlcený davem

2. Zrod vědecké psychologie: Čtyři vybrané události jejího počátku
2.1 Založení první laboratoře
2.2 Vydání velkého syntetického díla
2.3 Klinická bádání, psychoterapeutická pomoc
2.4 První testování

ČÁST DRUHÁ
Současná psychologie: Oblasti jejího vymezování
1. Psychologie: Věda o psychice, o vědomém a nevědomém prožívání
1.1 Čtyři výchozí poznatky
1.2 Vědomí
1.3 Vědomí v akci - pozornost
1.4 Vědomí a nevědomí
1.5 K výzkumům souvisejícím s nevědomím

2. Psychologie: Věda o chování

3. Psychologie: Prožívání, chování a neurohumorální systém
3.1 K výzkumům psychických korelátů mozkových hemisfér
3.2 Nervová soustava, endokrinní systém a psychika
3.3 Mozek ve vývoji, plasticita mozku a psychika

4. Psychologie: Prožívání, chování a sociokulturní systém
4.1 K vymezení pojmu kultura
4.2 Přínosy terénních kulturně antropologických výzkumů
4.3 Dimenze charakterizující kulturu - jejich psychické koreláty

ČÁST TŘETÍ
Pohled na základní duševní jevy: Úvod do obecné psychologie
1. Vnímání
1.1 od počitku k vjemu
1.2 Smyslové modality
1.3 Organizace vjemového pole

2. Operování s primárními obsahy mysli: Představy a fantazie
2.1 K paměťové představivosti
2.2 K podobám a významu fantazijní představivosti

3. Myšlení
3.1 Druhy myšlení
3.2 Myšlení a jazyk
3.3 Pojmy/pojmotvorba
3.4 K vývoji myšlení

4. Emoce, city
4.1 Základní znaky emocí
4.2 Ke druhům emocí
4.3 Aktuální téma: emoční inteligence

5. Motivace
5.1 Motiv a jeho skladba: potřeby a incentivy
5.2 K analýze potřeb
5.3 Dvě významná témata výzkumu motivace

6. Učení: Základní činnost adaptace a rozvoje osobnosti
6.1 Paměť - základní předpoklad učení
6.2 K psychofyziologickým základům paměti a učení
6.3 Tři základní mechanizmy učení
6.4 Učení disfunkční
6.5 Specifika lidského učení
6.6 Usilování o způsoby efektivního učení

ČÁST ČTVRTÁ
Osobnost
1. Pohled na vlastnosti osobnosti: triáda základních vlastností
1.1 Schopnosti
1.2 Temperament
1.3 Charakter

2. Pohled na vlastnosti osobnosti: Velká pětka / "Big fivee"

3. Pohled na vlastnosti osobnosti: Odolnost
3.1 Zátěž a stres
3.2 Vulnerabilní versus resilientní vlastnosti

4. Já a sebepojetí
4.1 Sebepojetí a jeho aktualizace
4.2 Obsahové vlastnosti sebepojetí
4.3 Závěrem

ČÁST PÁTÁ
Člověk mezi lidmi: Uvedení do sociální psychologie
1. Základní druhy mezilidských vztahů
1.1 Přímé mezilidské vztahy
1.2 Vztahy zprostředkované
1.3 Vztahy zvnitřněné/interiorizované
1.4 Vztahy distancované
1.5 vztahy aktivizující, facilitující, protektivní
1.6 Vztahy oslabující, poškozující, omezující

2. K činitelům ovlivňujícím mezilidské vztahy
2.1 Vytváření dojmu
2.2 Interaktivní posilování výchozího dojmu
2.3 Atribuční tendence

3. Sociální začlenění - Problematika sociálních skupin
3.1 Hlavní znaky sociální skupiny
3.2 Pohled na druhy skupin
3.3 Jedinec ve skupině - transformace individua v člena skupiny
3.4 K uplatňování vlivu skupiny

4. Sociální interakce a komunikace
4.1 Základní druhy komunikace
4.2 Komunikace podpůrná

5. Antisociální a prosociální chování: Příklady agresivity versus altruizmu
5.1 Agresivita ve vztazích mezi lidmi
5.2 Prosociální chování, altruizmus

ČÁST ŠESTÁ
Člověk ve vývoji: Uvedení do základů vývojové psychologie
1. Vývoj - souvislost s věkem

2. Pět základních úrovní vývoje
2.1 Vývoj jako zrání
2.2 Vývoj jako učení
2.3 Vývoj jako socializace
2.4 Vývoj jako edukace
2.5 Vývoj jako sebeutváření jedince

3. Polarity charakterizující vývoj
3.1 Kontinuita versus diskontinuita ve vývoji
3.2 Vzestupné versus sestupné/involuční směřování vývoje
3.3 Vývojová normalita versus odchylky od ní

4. Vývojové epochy a období
4.1 Prenatální věk
4.2 Vývojová epocha dětství
4.3 Epocha dospívání
4.4 Dospělost
4.5 Stáří

5. Závěrem

Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný

O Autorovi

Helus Zdeněk

Je odborníkem v oblasti psychologie a pedagogiky. Zabývá se zejména problematikou dítěte, dětství, vlivy současného světa na vývoj dítěte (razí koncepci tzv. osobnostního přístupu k dětem a mládeži s důsledky pro školní vyučování a postavení dítěte v rodině) a problematikou vzdělávací, respektive školní úspěšnosti dětí a dospívajících. Zdůrazňuje význam potencialit (možností dosahovat při určitých opatřeních lepších výsledků než bylo dosahováno dosud), motivace, citového prožívání, vývoje schopnosti učit se jak se učit a poznávat jak poznávat a odstraňování vnitřních bloků a bariér (úzkostí, sníženého sebevědomí apod.). Zabývá se i přípravou učitelů, s důrazem na jejich kompetence zvládat nové úkoly a nároky, které přináší společnost vědění, ale také narůstající problémy související s krizovými jevy ve společnosti. Působí na Univerzitě Karlově v Praze. Je mluvčím asociace děkanů pedagogických fakult.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 599
E-kniha 407 -20 %
Tištěná 699
E-kniha 475 -20 %
Tištěná 429
E-kniha 292 -20 %
Tištěná 319
E-kniha 217 -20 %
Tištěná 355
E-kniha 242 -20 %
Tištěná 429
E-kniha 292 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace