0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Veřejný sektor a veřejné finance

Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit

- 25 % z DMOC
Veřejný sektor a veřejné finance
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
355  266  -25 %
Poslední kusyi

Poslední aktualizace skladu 14. 06. 2024 1:29
i: 17411 n: 24732282r: 6062
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
302  227  -25 %
Ihned ke stažení
i: 17412 n: 24783536r: 6062
Poškozená kniha i
Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit na našem e-shopu.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
355  213 
Skladem
i: 38184 n: 24732282_Dr: 6062
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Kniha se zabývá klíčovými problémy financování ve veřejném sektoru. Je určena studentům VŠ i lidem z praxe. Uznávaní autoři z VŠE v Praze zkoumají především roli rozpočtové a fiskální politiky a jejich vliv na veřejné financování, analyzují příjmovou a výdajovou politiku centrální vlády i samosprávných úrovní či roli zákonodárných, exekutivních a kontrolních institucí a institutů z hlediska financování. S příklady, schématy a grafy.

Sleva 25 % končí za:

Z obsahu knihy Veřejný sektor a veřejné finance

O autorech 9
Úvod 11
1. Finanční teorie, politika a instituce veřejného sektoru 13
1.1 Ekonomická teorie, finanční teorie a finanční teorie veřejného sektoru 13
1.1.1 Normativní a nenormativní ekonomická a finanční teorie 14
1.1.2 Deduktivně axiomatický a induktivní způsob vytváření finanční teorie 15
1.2 Veřejný sektor a problém financování veřejných aktivit 16
1.3 Veřejné instituce, veřejná politika a veřejné finance 18
1.4 Shrnutí kapitoly 19
2. Rozhodování o veřejných financích ve veřejné volbě 21
2.1 Rozhodování jedince ve veřejné volbě 21
2.2 Konsenzuální rozhodování 22
2.3 Většinové hlasování 23
2.4 Použití většinových pravidel 25
2.4.1 Většinová hlasovací pravidla a problém hlasovací kolize 25
2.4.2 Problém ovlivňování pořadí při použití většinových pravidel 26
2.4.3 Problém hlasovacího paradoxu 28
2.5 Downsovská analýza z pohledu veřejných financí 30
2.6 Vliv byrokracie na růst veřejného rozpočtu 33
2.7 Shrnutí kapitoly 35
3. Ekonomické hodnocení veřejných politik a veřejných programů 37
3.1 Veřejná politika, veřejné výdajové programy, ekonomické hodnocení výdajových
programů 37
3.2 Kritérium hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 38
3.3 Kontrola veřejných výdajů 40
3.4 Shrnutí kapitoly 41
4. Hodnocení dopadů vládních regulací 43
4.1 Podstata hodnocení dopadů regulací (RIA) 43
4.2 Mezinárodní doporučení a zkušenosti z realizace RIA 44
4.3 Proces hodnocení dopadů regulací v ČR 46
4.3.1 Procesně funkční analýza RIA a její uplatňování v ČR 46
4.3.2 Kdy je a kdy není povinností provádět RIA 49
4.3.3 Kritická místa hodnocení dopadů regulací v ČR 51
4.4 Shrnutí kapitoly 52
5. Management veřejných výdajů 55
5.1 Koncepční východiska k řízení veřejných výdajů 55
5.2 Optimalizovaná alokace veřejných výdajů a metody hodnocení
veřejných výdajů 58
5.3 Otázka času - problém diskontování ve veřejném sektoru 68
5.4 Shrnutí kapitoly 70
6. Fiskální a rozpočtová politika 75
6.1 Fiskální politika 75
6.1.1 Podstata fiskální politiky 75
6.1.2 Východiska a nástroje fiskální politiky 76
6.2 Rozpočtová politika 82
6.2.1 Vztah veřejné politiky a rozpočtové politiky 82
6.2.2 Institucionální, systémový, finanční a procesní pohled na veřejný rozpočet. Rozpočet jako finanční obraz veřejných politik 84
6.2.3 Východiska reformy v oblasti způsobu rozpočtování v ČR 89
6.2.4 Cílově orientované rozpočtování (aplikace na podmínky ČR) 92
6.3 Instituce EU, politiky EU, rozpočtová politika a rozpočet EU 95
6.3.1 Instituce EU a politiky EU 95
6.3.2 Rozpočet EU a rozpočtová procedura 97
6.3.3 Výdaje a příjmy rozpočtu EU a jejich kontrola 101
6.4 Shrnutí kapitoly 104
7. Financování sektorových politik 107
7.1 Financování školství 107
7.1.1 Vzdělání jako statek 109
7.1.2 Vzdělání a lidský kapitál 112
7.1.3 Školský systém 116
7.1.4 Financování regionálního školství 118
7.1.5 Financování terciárního vzdělání 120
7.1.6 Shrnutí subkapitoly 124
7.2 Financování zdravotnictví 124
7.2.1 Vymezení základních pojmů 124
7.2.2 Regulační funkce státu na trhu zdravotnických služeb 126
7.2.3 Financování zdravotnictví v ČR 131
7.2.4 Shrnutí subkapitoly 135
8. Rozpočtový deficit. Finanční řízení veřejného dluhu 137
8.1 Rozpočtový deficit 137
8.1.1 Klasifikace deficitu 137
8.1.2 Důsledky rozpočtového deficitu 141
8.1.3 Řešení rozpočtového deficitu 142
8.2 Finanční řízení veřejného dluhu 144
8.2.1 Veřejný dluh a rozpočtový deficit. Klasifikace veřejného dluhu 144
8.2.2 Faktory ovlivňující veřejný dluh 146
8.2.3 Management veřejného dluhu 148
8.2.4 Veřejný dluh v ČR 149
8.3 Shrnutí kapitoly 153
9. Sociální zabezpečení. Dávkový systém ČR 157
9.1 Sociální zabezpečení a jeho cíle 157
9.1.1 Prvky sociálního zabezpečení 158
9.1.2 Problémy současných systémů a možnosti reforem 160
9.2 Dávkový systém České republiky 161
9.3 Státní sociální podpora 165
9.3.1 Příjmově testované dávky státní sociální podpory 166
9.3.2 Příjmově netestované dávky 166
9.4 Pomoc v hmotné nouzi 167
9.5 Sociální služby 167
9.6 Shrnutí kapitoly 169
10. Daně. Daňový systém ČR 171
10.1 Daňová politika a teorie 171
10.1.1 Daňové politiky 172
10.1.2 Reflexe daňové problematiky v daňové teorii 176
10.2 Daňový systém ČR 179
10.3 Daň z příjmů fyzických osob 180
10.3.1 Předmět daně, vynětí z předmětu a osvobození, resp. nezahrnutí
příjmu do základu daně 180
10.3.2 Specifika dílčích daňových základů 181
10.3.3 Celkový základ daně a další úpravy 186
10.4 Daň z příjmů právnických osob 187
10.5 Pojistné sociálního pojištění 190
10.6 Daň z přidané hodnoty 192
10.7 Daň silniční 194
10.8 Daň z nemovitostí 195
10.9 Shrnutí kapitoly 195
11. Projektový management 197
11.1 Podstata projektového managementu. Projektový management veřejných projektů 197
11.2 Metody a nástroje projektového managementu 202
11.3 Koordinace projektových prací a problém alokace zdrojů 206
11.4 Shrnutí kapitoly 208
12. Podpora podnikatelského sektoru 209
12.1 Podpora firem - základní rámec 209
12.2 Podpora v ČR 212
12.3 Fondy Evropské unie a jejich využití pro podnikání v ČR 235
12.3.1 Fondy Evropské unie a výzvy k podání projektů 235
12.3.2 Operační program Podnikání a inovace 237
12.4 Shrnutí kapitoly 241
13. Veřejné zakázky a PPP projekty 243
13.1 Vymezení pojmu "veřejná zakázkaa" 243
13.2 Veřejná zakázka jako forma externí produkce 245
13.3 Veřejné zakázky v České republice 247
13.4 PPP projekty 251
13.5 Shrnutí kapitoly 255
Závěr (resumé) 257
Seznam zkratek 258
Rejstřík 259

Tištěná kniha

Datum vydání: 17.02.2010
Katalogové číslo: 3545
ISBN: 978-80-247-3228-2
Formát / stran: 167×240, 264 stran
Edice: Expert
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.84MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
- 25 % z DMOC i
DMOC = Doporučená maloobchodní cena
Veřejný sektor a veřejné finance
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 17.02.2010
Katalogové číslo: 3545
ISBN: 978-80-247-3228-2
Formát / stran: 167×240, 264 stran
Edice: Expert
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.84 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Veřejný sektor a veřejné finance

Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
355  266  -25 %
Poslední kusyi

Poslední aktualizace skladu 14. 06. 2024 1:29
i: 17411 n: 24732282r: 6062
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
302  227  -25 %
Ihned ke stažení
i: 17412 n: 24783536r: 6062
Poškozená kniha i
Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit na našem e-shopu.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
355  213 
Skladem
i: 38184 n: 24732282_Dr: 6062
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Kniha se zabývá klíčovými problémy financování ve veřejném sektoru. Je určena studentům VŠ i lidem z praxe. Uznávaní autoři z VŠE v Praze zkoumají především roli rozpočtové a fiskální politiky a jejich vliv na veřejné financování, analyzují příjmovou a výdajovou politiku centrální vlády i samosprávných úrovní či roli zákonodárných, exekutivních a kontrolních institucí a institutů z hlediska financování. S příklady, schématy a grafy.

Sleva 25 % končí za:

Z obsahu knihy Veřejný sektor a veřejné finance

O autorech 9
Úvod 11
1. Finanční teorie, politika a instituce veřejného sektoru 13
1.1 Ekonomická teorie, finanční teorie a finanční teorie veřejného sektoru 13
1.1.1 Normativní a nenormativní ekonomická a finanční teorie 14
1.1.2 Deduktivně axiomatický a induktivní způsob vytváření finanční teorie 15
1.2 Veřejný sektor a problém financování veřejných aktivit 16
1.3 Veřejné instituce, veřejná politika a veřejné finance 18
1.4 Shrnutí kapitoly 19
2. Rozhodování o veřejných financích ve veřejné volbě 21
2.1 Rozhodování jedince ve veřejné volbě 21
2.2 Konsenzuální rozhodování 22
2.3 Většinové hlasování 23
2.4 Použití většinových pravidel 25
2.4.1 Většinová hlasovací pravidla a problém hlasovací kolize 25
2.4.2 Problém ovlivňování pořadí při použití většinových pravidel 26
2.4.3 Problém hlasovacího paradoxu 28
2.5 Downsovská analýza z pohledu veřejných financí 30
2.6 Vliv byrokracie na růst veřejného rozpočtu 33
2.7 Shrnutí kapitoly 35
3. Ekonomické hodnocení veřejných politik a veřejných programů 37
3.1 Veřejná politika, veřejné výdajové programy, ekonomické hodnocení výdajových
programů 37
3.2 Kritérium hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 38
3.3 Kontrola veřejných výdajů 40
3.4 Shrnutí kapitoly 41
4. Hodnocení dopadů vládních regulací 43
4.1 Podstata hodnocení dopadů regulací (RIA) 43
4.2 Mezinárodní doporučení a zkušenosti z realizace RIA 44
4.3 Proces hodnocení dopadů regulací v ČR 46
4.3.1 Procesně funkční analýza RIA a její uplatňování v ČR 46
4.3.2 Kdy je a kdy není povinností provádět RIA 49
4.3.3 Kritická místa hodnocení dopadů regulací v ČR 51
4.4 Shrnutí kapitoly 52
5. Management veřejných výdajů 55
5.1 Koncepční východiska k řízení veřejných výdajů 55
5.2 Optimalizovaná alokace veřejných výdajů a metody hodnocení
veřejných výdajů 58
5.3 Otázka času - problém diskontování ve veřejném sektoru 68
5.4 Shrnutí kapitoly 70
6. Fiskální a rozpočtová politika 75
6.1 Fiskální politika 75
6.1.1 Podstata fiskální politiky 75
6.1.2 Východiska a nástroje fiskální politiky 76
6.2 Rozpočtová politika 82
6.2.1 Vztah veřejné politiky a rozpočtové politiky 82
6.2.2 Institucionální, systémový, finanční a procesní pohled na veřejný rozpočet. Rozpočet jako finanční obraz veřejných politik 84
6.2.3 Východiska reformy v oblasti způsobu rozpočtování v ČR 89
6.2.4 Cílově orientované rozpočtování (aplikace na podmínky ČR) 92
6.3 Instituce EU, politiky EU, rozpočtová politika a rozpočet EU 95
6.3.1 Instituce EU a politiky EU 95
6.3.2 Rozpočet EU a rozpočtová procedura 97
6.3.3 Výdaje a příjmy rozpočtu EU a jejich kontrola 101
6.4 Shrnutí kapitoly 104
7. Financování sektorových politik 107
7.1 Financování školství 107
7.1.1 Vzdělání jako statek 109
7.1.2 Vzdělání a lidský kapitál 112
7.1.3 Školský systém 116
7.1.4 Financování regionálního školství 118
7.1.5 Financování terciárního vzdělání 120
7.1.6 Shrnutí subkapitoly 124
7.2 Financování zdravotnictví 124
7.2.1 Vymezení základních pojmů 124
7.2.2 Regulační funkce státu na trhu zdravotnických služeb 126
7.2.3 Financování zdravotnictví v ČR 131
7.2.4 Shrnutí subkapitoly 135
8. Rozpočtový deficit. Finanční řízení veřejného dluhu 137
8.1 Rozpočtový deficit 137
8.1.1 Klasifikace deficitu 137
8.1.2 Důsledky rozpočtového deficitu 141
8.1.3 Řešení rozpočtového deficitu 142
8.2 Finanční řízení veřejného dluhu 144
8.2.1 Veřejný dluh a rozpočtový deficit. Klasifikace veřejného dluhu 144
8.2.2 Faktory ovlivňující veřejný dluh 146
8.2.3 Management veřejného dluhu 148
8.2.4 Veřejný dluh v ČR 149
8.3 Shrnutí kapitoly 153
9. Sociální zabezpečení. Dávkový systém ČR 157
9.1 Sociální zabezpečení a jeho cíle 157
9.1.1 Prvky sociálního zabezpečení 158
9.1.2 Problémy současných systémů a možnosti reforem 160
9.2 Dávkový systém České republiky 161
9.3 Státní sociální podpora 165
9.3.1 Příjmově testované dávky státní sociální podpory 166
9.3.2 Příjmově netestované dávky 166
9.4 Pomoc v hmotné nouzi 167
9.5 Sociální služby 167
9.6 Shrnutí kapitoly 169
10. Daně. Daňový systém ČR 171
10.1 Daňová politika a teorie 171
10.1.1 Daňové politiky 172
10.1.2 Reflexe daňové problematiky v daňové teorii 176
10.2 Daňový systém ČR 179
10.3 Daň z příjmů fyzických osob 180
10.3.1 Předmět daně, vynětí z předmětu a osvobození, resp. nezahrnutí
příjmu do základu daně 180
10.3.2 Specifika dílčích daňových základů 181
10.3.3 Celkový základ daně a další úpravy 186
10.4 Daň z příjmů právnických osob 187
10.5 Pojistné sociálního pojištění 190
10.6 Daň z přidané hodnoty 192
10.7 Daň silniční 194
10.8 Daň z nemovitostí 195
10.9 Shrnutí kapitoly 195
11. Projektový management 197
11.1 Podstata projektového managementu. Projektový management veřejných projektů 197
11.2 Metody a nástroje projektového managementu 202
11.3 Koordinace projektových prací a problém alokace zdrojů 206
11.4 Shrnutí kapitoly 208
12. Podpora podnikatelského sektoru 209
12.1 Podpora firem - základní rámec 209
12.2 Podpora v ČR 212
12.3 Fondy Evropské unie a jejich využití pro podnikání v ČR 235
12.3.1 Fondy Evropské unie a výzvy k podání projektů 235
12.3.2 Operační program Podnikání a inovace 237
12.4 Shrnutí kapitoly 241
13. Veřejné zakázky a PPP projekty 243
13.1 Vymezení pojmu "veřejná zakázkaa" 243
13.2 Veřejná zakázka jako forma externí produkce 245
13.3 Veřejné zakázky v České republice 247
13.4 PPP projekty 251
13.5 Shrnutí kapitoly 255
Závěr (resumé) 257
Seznam zkratek 258
Rejstřík 259

O Autorovi

Ochrana František
Je vysokoškolským učitelem a vědecko-výzkumným pracovníkem. Je autorem více samostatných monografií se zaměřením na veřejnou správu, veřejné finance a metodologii vědy. V rámci svého odborného působení se zaměřuje na problematiku optimalizované alokace zdrojů a efektivnosti ve veřejném sektoru. Trvale spolupracuje jako expert s četnými orgány ústřední státní správy (jako např. Ministerstvem obrany, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem pro místní rozvoj). Je členem mezinárodní organizace International Institute of Public Finance.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 667  -25 %
Tištěná 352  -25 %
E-kniha 299  -25 %
Tištěná 179  -25 %
E-kniha 152  -25 %
Tištěná 239  -25 %
E-kniha 203  -25 %
Tištěná 374  -25 %
E-kniha 318  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.