0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Vývoj jazykových schopností

v předškolním věku
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
299
Poslední kusyi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 20.1.2018 13:18
i: 19753 n: 24742403r: 7174
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
203 -20 %
Ihned ke stažení
i: 19754 n: 24796321r: 7174
Jednotlivé kapitoly jsou věnovány:
• současným poznatkům vývojové a kognitivní psychologie o vývoji čtení
• problematice poruch jazykového vývoje (např. dyslexii či dysfázii)
• diagnostice jazykových schopností
• popisu nejznámějších zahraničních testových souborů pro hodnocení jazykových schopností
Kniha je určena psychologům, logopedům, speciálním pedagogům, učitelům mateřských a základních škol i rodičům, kteří hledají hlubší poučení o vývoji jazykových schopností u svého dítěte.

Z obsahu knihy Vývoj jazykových schopností

ÚVOD
Stručný souhrn na úvod aneb osvojování jazyka v několika větách
1 PŘEDJAZYKOVÉ OBDOBÍ (F. Smolík)
1.1 Prenatální a novorozenecká citlivost
1.2 Kategorická percepce řeči
1.3 Vývoj citlivosti vůči řečovým zvukům a hláskové struktuře
1.4 Vývoj vokalizací
2 PRVNÍ SLOVA A OSVOJOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY (F. Smolík)
2.1 Významy prvních slov
2.2 První slova v porozumění a produkci
2.3 Zrychlování tempa aneb slovníkový spurt
2.4 Rychlost osvojování a rychlé mapování
2.5 Vývoj pojmů a první slova
2.6 Osvojování slovníku, gramatika a teorie mysli
2.7 Raná slovní zásoba a vývoj čtení
3 SLOVA A VĚTY (F. Smolík)
3.1 Telegrafická řeč
3.1.1 Vypouštění podmětů
3.1.2 Vynechávání dalších argumentů
3.2 MLU a další měřítka gramatické komplexnosti
3.3 Kreativita raných vyjádření
3.4 Osvojování gramatických morfémů
3.5 Rané porozumění a jeho prekurzory
3.6 Nadměrné generalizace
3.7 Osvojování složitějších struktur: negace
3.8 Osvojování složitějších struktur: doplňovací otázky
3.9 Osvojování dalších jevů
3.10 Vztah mezi prvními kroky v osvojování jazyka a učením se číst
4 STRUKTURA LEXIKA A GRAMATIKY (F. Smolík)
4.1 Vztah slovní zásoby a ostatních jazykových domén
4.1.1 Modulární přístup
4.1.2 Lexikon a pravidla jako dvě možné reprezentace slovních tvarů
4.1.3 Kritika modulárního přístupu ke slovníku
4.1.4 Lexikalismus a kritika modularity
4.1.5 Je tedy slovník samostatnou dimenzí jazyka?
4.2 Komplexnější jazykové schopnosti
4.2.1 Morfologie, syntax, morfosyntax
4.2.2 Anaforické vztahy a interpretace zájmen
4.2.3 Pracovní paměť a jazykové schopnosti
4.2.4 Verbální usuzování
4.2.5 Pragmatika
4.3 Expresivní a receptivní jazykové znalosti
4.4 Struktura jazykových znalostí a studium čtení
5 VÝVOJ FONOLOGICKÝCH SCHOPNOSTÍ (G. Seidlová Málková)
5.1 Teorie vývoje fonologického povědomí
5.2 Hierarchické pojetí vývoje fonologického povědomí
5.2.1 Slabičné povědomí
5.2.2 Povědomí na úrovni prétur a slabičného základu
5.2.3 Fonematické povědomí
6 STRUKTURA FONOLOGICKÝCH SCHOPNOSTÍ (G. Seidlová Málková)
6.1 Struktura fonologického povědomí z hlediska lingvistických jednotek
6.2 Struktura fonologického povědomí z hlediska kognitivních operací
6.3 Struktura fonologického povědomí se zahrnutím fonologických procesů
7 GRAMOTNOST (G. Seidlová Málková)
8 PORUCHY JAZYKOVÉHO VÝVOJE (F. Smolík, G. Seidlová Málková)
8.1 Dysfázie
8.1.1 Definice a základní charakteristika dysfázie
8.1.2 Epidemiologie vývojové dysfázie
8.1.3 Narušení specifických oblastí jazyka
8.1.4 Diagnostické markery a etiologie
8.1.5 Genetika ve výzkumu vývojové dysfázie
8.1.6 Dysfázie a dyslexie ........................................................................ 157
8.1.7 Vývojová dysfázie a vývojové procesy
8.2 Dyslexie
8.2.1 Vymezení dyslexie
8.2.2 Projevy dyslexie
8.2.3 Kognitivní obraz dyslexie
8.2.4 Vliv ortografické hloubky jazyka na projevy dyslexie
9 DIAGNOSTIKA VÝVOJE FONOLOGICKÝCH SCHOPNOSTÍ (G. Seidlová Málková)
9.1 Obecně k problému hodnocení jazykových schopností předškolního dítěte
9.2 Typy úloh při diagnostice jazykových schopností
9.3 Klasifikace testů fonologického povědomí
9.4 Testové baterie pro hodnocení fonologického povědomí v předškolním věku
10 DIAGNOSTIKA VÝVOJE SLOVNÍ ZÁSOBY A GRAMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ (F. Smolík)
10.1 Diagnostika slovní zásoby
10.1.1 Slovní zásoba v porozumění
10.1.2 Slovní zásoba v produkci
10.2 Diagnostika gramatických a dalších schopností
10.2.1 Velké testové baterie
10.2.2 Specializované metody
10.2.3 Analýza vzorků spontánního jazyka
LITERATURA

Tištěná kniha

Datum vydání: 08. 01. 2015
Katalogové číslo: 25044
ISBN: 978-80-247-4240-3
Formát / stran: 144×207, 248 stran
Edice: Psyché

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.88MB | 2.84MB | 1.47MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Vývoj jazykových schopností

Tištěná kniha

Datum vydání: 08. 01. 2015
Katalogové číslo: 25044
ISBN: 978-80-247-4240-3
Formát / stran: 144×207, 248 stran
Edice: Psyché

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.88MB | 2.84MB | 1.47MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Vývoj jazykových schopností

v předškolním věku
Jednotlivé kapitoly jsou věnovány:
• současným poznatkům vývojové a kognitivní psychologie o vývoji čtení
• problematice poruch jazykového vývoje (např. dyslexii či dysfázii)
• diagnostice jazykových schopností
• popisu nejznámějších zahraničních testových souborů pro hodnocení jazykových schopností
Kniha je určena psychologům, logopedům, speciálním pedagogům, učitelům mateřských a základních škol i rodičům, kteří hledají hlubší poučení o vývoji jazykových schopností u svého dítěte.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
299
Poslední kusyi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 20.1.2018 13:18
i: 19753 n: 24742403r: 7174
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
203 -20 %
Ihned ke stažení
i: 19754 n: 24796321r: 7174

Z obsahu knihy Vývoj jazykových schopností

ÚVOD
Stručný souhrn na úvod aneb osvojování jazyka v několika větách
1 PŘEDJAZYKOVÉ OBDOBÍ (F. Smolík)
1.1 Prenatální a novorozenecká citlivost
1.2 Kategorická percepce řeči
1.3 Vývoj citlivosti vůči řečovým zvukům a hláskové struktuře
1.4 Vývoj vokalizací
2 PRVNÍ SLOVA A OSVOJOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY (F. Smolík)
2.1 Významy prvních slov
2.2 První slova v porozumění a produkci
2.3 Zrychlování tempa aneb slovníkový spurt
2.4 Rychlost osvojování a rychlé mapování
2.5 Vývoj pojmů a první slova
2.6 Osvojování slovníku, gramatika a teorie mysli
2.7 Raná slovní zásoba a vývoj čtení
3 SLOVA A VĚTY (F. Smolík)
3.1 Telegrafická řeč
3.1.1 Vypouštění podmětů
3.1.2 Vynechávání dalších argumentů
3.2 MLU a další měřítka gramatické komplexnosti
3.3 Kreativita raných vyjádření
3.4 Osvojování gramatických morfémů
3.5 Rané porozumění a jeho prekurzory
3.6 Nadměrné generalizace
3.7 Osvojování složitějších struktur: negace
3.8 Osvojování složitějších struktur: doplňovací otázky
3.9 Osvojování dalších jevů
3.10 Vztah mezi prvními kroky v osvojování jazyka a učením se číst
4 STRUKTURA LEXIKA A GRAMATIKY (F. Smolík)
4.1 Vztah slovní zásoby a ostatních jazykových domén
4.1.1 Modulární přístup
4.1.2 Lexikon a pravidla jako dvě možné reprezentace slovních tvarů
4.1.3 Kritika modulárního přístupu ke slovníku
4.1.4 Lexikalismus a kritika modularity
4.1.5 Je tedy slovník samostatnou dimenzí jazyka?
4.2 Komplexnější jazykové schopnosti
4.2.1 Morfologie, syntax, morfosyntax
4.2.2 Anaforické vztahy a interpretace zájmen
4.2.3 Pracovní paměť a jazykové schopnosti
4.2.4 Verbální usuzování
4.2.5 Pragmatika
4.3 Expresivní a receptivní jazykové znalosti
4.4 Struktura jazykových znalostí a studium čtení
5 VÝVOJ FONOLOGICKÝCH SCHOPNOSTÍ (G. Seidlová Málková)
5.1 Teorie vývoje fonologického povědomí
5.2 Hierarchické pojetí vývoje fonologického povědomí
5.2.1 Slabičné povědomí
5.2.2 Povědomí na úrovni prétur a slabičného základu
5.2.3 Fonematické povědomí
6 STRUKTURA FONOLOGICKÝCH SCHOPNOSTÍ (G. Seidlová Málková)
6.1 Struktura fonologického povědomí z hlediska lingvistických jednotek
6.2 Struktura fonologického povědomí z hlediska kognitivních operací
6.3 Struktura fonologického povědomí se zahrnutím fonologických procesů
7 GRAMOTNOST (G. Seidlová Málková)
8 PORUCHY JAZYKOVÉHO VÝVOJE (F. Smolík, G. Seidlová Málková)
8.1 Dysfázie
8.1.1 Definice a základní charakteristika dysfázie
8.1.2 Epidemiologie vývojové dysfázie
8.1.3 Narušení specifických oblastí jazyka
8.1.4 Diagnostické markery a etiologie
8.1.5 Genetika ve výzkumu vývojové dysfázie
8.1.6 Dysfázie a dyslexie ........................................................................ 157
8.1.7 Vývojová dysfázie a vývojové procesy
8.2 Dyslexie
8.2.1 Vymezení dyslexie
8.2.2 Projevy dyslexie
8.2.3 Kognitivní obraz dyslexie
8.2.4 Vliv ortografické hloubky jazyka na projevy dyslexie
9 DIAGNOSTIKA VÝVOJE FONOLOGICKÝCH SCHOPNOSTÍ (G. Seidlová Málková)
9.1 Obecně k problému hodnocení jazykových schopností předškolního dítěte
9.2 Typy úloh při diagnostice jazykových schopností
9.3 Klasifikace testů fonologického povědomí
9.4 Testové baterie pro hodnocení fonologického povědomí v předškolním věku
10 DIAGNOSTIKA VÝVOJE SLOVNÍ ZÁSOBY A GRAMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ (F. Smolík)
10.1 Diagnostika slovní zásoby
10.1.1 Slovní zásoba v porozumění
10.1.2 Slovní zásoba v produkci
10.2 Diagnostika gramatických a dalších schopností
10.2.1 Velké testové baterie
10.2.2 Specializované metody
10.2.3 Analýza vzorků spontánního jazyka
LITERATURA

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 469
E-kniha 319 -20 %
Tištěná 429
E-kniha 292 -20 %
Tištěná 359
E-kniha 244 -20 %
Tištěná 299
E-kniha 203 -20 %
Tištěná 499
E-kniha 339 -20 %
Tištěná 329
E-kniha 224 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace