0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Základy mezilidské komunikace

6. vydání

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 4578
Nové vydání nejprodávanější publikace o mezilidské komunikaci se prakticky a čtivě zabývá komunikací mezi lidmi, komunikací v malých skupinách a veřejným projevem, a to s důrazem na rozvoj komunikačních dovedností, kritické myšlení, naslouchání, moc, etiku a kulturní aspekty. Manažeři, lektoři, psychologové, personalisté, studenti a ostatní zájemci o oblast mezilidské komunikace v knize získávají skutečně zajímavý, ale zároveň odborně erudoaný text zaměřený na využití dovedností mezilidské komunikace v reálném životě a na pracovišti. Od problematiky vnímání, naslouchání, verbálního a neverbálního sdělení přes efektivní konverzaci a zvládání konfliktů, mezilidské vztahy, informativní rozhovor, přijímací pohovor a komunikaci v malých skupinách až po přípravu a přednes veřejného projevu, informativního a přesvědčovacího projevu. Přehledný text doplňuje řada praktických příkladů, cvičení, testů a obrázků a výkladový slovníček pojmů. Překlad odborně recenzovala PhDr. Ilo
na Gillernová, vedoucí katedry psychologie Univerzity Karlovy v Praze.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 69 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Základy mezilidské komunikace

Vítejte v Základech mezilidské komunikace 13
ČÁST I ZÁKLADY MEZILIDSKÉ KOMUNIKACE
Kapitola 1 Úvod do interpersonální komunikace 27
1.1 Interpersonální komunikace 28
1.1.1 Komunikační dovednosti 28
1.1.2 Formy mezilidské komunikace 29
1.1.3 Populární názory na mezilidskou komunikaci 30
1.2 Modely a pojmy komunikace 32
1.2.1 Kontext komunikace 34
1.2.2 Zdroje - příjemci 34
1.2.3 Sdělení 35
1.2.4 Komunikační kanál 37
1.2.5 Šum 41
1.2.6 Efekty komunikace 42
1.2.7 Komunikační způsobilost 42
1.3 Zásady komunikace 44
1.3.1 Komunikace je proces přizpůsobování 44
1.3.2 Komunikace je nejednoznačná 46
1.3.3 Komunikace má obsahové a vztahové rozměry 47
1.3.4 Komunikace má mocenský rozměr 48
1.3.5 Komunikace je dělená 50
1.3.6 Komunikace má svůj cíl 51
1.3.7 Komunikace je nevyhnutelná, nevratná a neopakovatelná 51
1.4 Kultura a mezilidská komunikace 53
1.4.1 Význam kultury 54
1.4.2 Kulturní dimenze 55
1.4.3 Kulturní perspektivy 56
1.4.4 Etnická identita a etnocentrismus 58
Souhrn pojmů a dovedností 61
Test hlavních pojmů 63
Pět otázek do diskuse 63
Kapitola 2 Vlastní já a vnímání 65
2.1 Vlastní já v mezilidské komunikaci 66
2.1.1 Sebepojetí 66
2.1.2 Sebeuvědomění 68
2.1.3 Sebeúcta 70
2.2 Sebeodhalení 73
2.2.1 Faktory ovlivňující sebeodhalení 73
2.2.2 Výhody a nevýhody sebeodhalení 77
2.2.3 Rady pro sebeodhalení 78
2.3 Vnímání 82
2.3.1 Fáze vnímání 82
2.3.2 Proces vnímání 87
2.3.3 Zvyšování přesnosti vnímání 94
Souhrn pojmů a dovedností 97
Test hlavních pojmů 99
Pět otázek do diskuse 99
Kapitola 3 Naslouchání v interpersonální komunikaci 101
3.1 Význam naslouchání: Obsahové a vztahové funkce 102
3.2 Fáze naslouchání 103
3.2.1 Příjem signálů 103
3.2.2 Porozumění 105
3.2.3 Zapamatování 107
3.2.4 Hodnocení 107
3.2.5 Reakce 109
3.3 Efektivní naslouchání 110
3.3.1 Empatické a objektivní naslouchání 111
3.3.2 Nezaujaté a kritické naslouchání 112
3.3.3 Vnější a hloubkové naslouchání 113
3.3.4 Aktivní a neaktivní naslouchání 115
3.4 Rozdíly v naslouchání: Kultura a pohlaví 117
3.4.1 Naslouchání a kultura 117
3.4.2 Naslouchání a pohlaví 118
Souhrn pojmů a dovedností 120
Test hlavních pojmů 121
Pět otázek do diskuse 122
Kapitola 4 Verbální sdělení 123
4.1 Zásady verbálních sdělení 124
4.1.1 Sdělení jsou denotační i konotační 124
4.1.2 Sdělení mohou vyjadřovat různou míru abstrakce 125
4.1.3 Sdělení mohou vyjadřovat různou míru přímočarosti 125
4.1.4 Významy sdělení jsou v lidech 127
4.1.5 Sdělení jsou ovlivněna kulturou a pohlavím 127
4.2 Přijetí a odmítnutí přijetí 130
4.2.1 Rasismus 133
4.2.2 Heterosexismus 134
4.2.3 Věková diskriminace 136
4.2.4 Sexismus 137
4.2.5 Sexuální obtěžování 138
4.2.6 Kulturní identifikátory 139
4.3 Efektivní použití verbálních sdělení 141
4.3.1 Řeč symbolizuje skutečnost (částečně) 142
4.3.2 Sdělení vyjadřuje fakta i usuzování 143
4.3.3 Sdělení může zamlžit rozdíly 144
Souhrn pojmů a dovedností 147
Test hlavních pojmů 148
Pět otázek do diskuse 149
Kapitola 5 Neverbální sdělení 151
5.1 Funkce neverbální komunikace 152
5.1.1 Spojování neverbálních a verbálních sdělení 152
5.1.2 Zkoumání funkcí neverbální komunikace 153
5.2 Kanály neverbální komunikace 154
5.2.1 Signály těla 155
5.2.2 Mimické a zrakové signály 157
5.2.3 Prostorová a teritoriální komunikace 161
5.2.4 Komunikace prostřednictvím předmětů 164
5.2.5 Dotyková komunikace 167
5.2.6 Mimojazykové projevy a mlčení 168
5.2.7 Časová komunikace 172
5.3 Kultura, pohlaví a neverbální komunikace 176
5.3.1 Gestikulace 176
5.3.2 Mimika a zraková komunikace 177
5.3.3 Barvy 178
5.3.4 Dotyky 179
5.3.5 Mimojazykové projevy a mlčení 179
5.3.6 Čas 180
Souhrn pojmů a dovedností 182
Test hlavních pojmů 184
Pět otázek do diskuse 184
ČÁST II SOUVISLOSTI MEZILIDSKÉ KOMUNIKACE
Kapitola 6 Interpersonální komunikace: Konverzace a vztahy 187
6.1 Konverzace 190
6.1.1 Úvod 190
6.1.2 Předběžná informace 191
6.1.3 Vlastní záležitost 191
6.1.4 Zpětná vazba 192
6.1.5 Závěr 192
6.2 Zásady konverzace 193
6.2.1 Zásada reciprocity 193
6.2.2 Zásada dialogu 196
6.2.3 Zásada bezprostřednosti 197
6.3 Fáze interpersonálních vztahů 198
6.3.1 Kontakt 198
6.3.2 Zapojení 199
6.3.3 Důvěrnost 200
6.3.4 Zhoršení 200
6.3.5 Náprava 201
6.3.6 Ukončení 202
6.4 Typy interpersonálních vztahů 204
6.4.1 Přátelství 204
6.4.2 Láska 205
6.4.3 Primární vztahy a rodina 207
6.5 Teorie interpersonální komunikace a vztahů 209
6.5.1 Přitažlivost 209
6.5.2 Pravidla vztahů 210
6.5.3 Společenský průnik 211
6.5.4 Sociální směna a rovnost 212
6.6 Kultura, technologie, práce a vztahy 213
6.6.1 Kultura a pohlaví 213
6.6.2 Technologie 216
6.6.3 Práce 217
Souhrn pojmů a dovedností 219
Test hlavních pojmů 220
Pět otázek do diskuse 221
Kapitola 7 Zvládání interpersonálního konfliktu 223
7.1 Co je interpersonální konflikt 224
7.1.1 Definice interpersonálního konfliktu 224
7.1.2 Obsahový a vztahový konflikt 225
7.2 Principy konfliktu 226
7.2.1 Konflikt může být negativní nebo pozitivní 227
7.2.2 Konflikt je ovlivňován kulturou a pohlavím 228
7.2.3 Styl konfliktu má své následky 230
7.3 Strategie řízení konfliktu 233
7.3.1 Vyhýbání se konfliktu a aktivní boj 235
7.3.2 Násilí a rozhovor 235
7.3.3 Obranný postoj a loajalita 236
7.3.4 Oslabování a posilování sebeobrazu druhého 238
7.3.5 Obviňování a empatie 239
7.3.6 Tlumiče a usnadnění otevřeného vyjadřování 240
7.3.7 Hromadění stížností a soustředění se na přítomnost 241
7.3.8 Verbální agresivita a polemičnost 241
Souhrn pojmů a dovedností 248
Test hlavních pojmů 249
Pět otázek do diskuse 249
Kapitola 8 Komunikace v malých skupinách 251
8.1 Malá skupina 252
8.1.1 Typy malých skupin 252
8.1.2 Fáze malých skupin 254
8.1.3 Formy malých skupin 255
8.1.4 Malé skupiny v elektronické komunikaci 257
8.1.5 Kultura malých skupin 258
8.1.6 Obavy z diskuse v malých skupinách 262
8.2 Brainstormingové skupiny 263
8.3 Skupiny pro výměnu informací 265
8.3.1 Vzdělávací nebo učební skupiny 265
8.3.2 Tematické skupiny 265
8.4 Skupiny pro řešení problémů 266
8.4.1 Postup řešení problému 266
8.4.2 Řešení problémů v práci 271
Souhrn pojmů a dovedností 273
Test hlavních pojmů 275
Pět otázek do diskuse 275
Kapitola 9 Členové a vůdci při komunikaci v malých skupinách 277
9.1 Členové v komunikaci malé skupiny 278
9.1.1 Role členů 278
9.1.2 Zapojení členů 280
9.2 Vůdci v komunikaci malých skupin 284
9.2.1 Přístupy k vůdcovství 284
9.2.2 Hlavní vůdcovské styly 288
9.2.3 Vůdcovské funkce 289
9.2.4 Mentorování 292
9.3 Členství, vůdcovství a kultura 293
9.3.1 Individuální a kolektivní orientace 294
9.3.2 Velký a malý podíl na moci 296
Souhrn pojmů a dovedností 298
Test hlavních pojmů 299
Pět otázek do diskuse 299
Kapitola 10 Příprava veřejného projevu (kroky 1-6) 301
10.1 Podstata veřejného projevu 302
10.1.1 Přínosy a znalosti související s veřejnými projevy 302
10.1.2 Zvládnutí obav z komunikace 303
10.1.3 Kultura a veřejné projevy 305
10.2 První krok: Zvolte námět a cíl 308
10.2.1 Námět 308
10.2.2 Cíl 311
10.3 Druhý krok: Analyzujte posluchače 312
10.3.1 Analyzujte sociologické aspekty publika 312
10.3.2 Analyzujte psychologii posluchačů 314
10.3.3 Analýza a adaptace v průběhu projevu 316
10.4 Třetí krok: Prozkoumejte námět 317
10.4.1 Obecné zásady výzkumu 317
10.4.2 Knihovny 318
10.4.3 Nové zdroje 318
10.4.4 Životopisné materiály 318
10.4.5 Vědecké články 318
10.4.6 Knihy 319
10.4.7 Využití a vyhodnocení internetových zdrojů 319
10.4.8 Začlenění výzkumu do projevu 321
10.5 Čtvrtý krok: Formulujte téma a určete hlavní body 323
10.5.1 Zvolte téma 323
10.5.2 Stanovte hlavní body 324
10.6 Pátý krok: Podpořte hlavní body 327
10.7 Šestý krok: Uspořádejte informace k projevu 328
10.7.1 Časový model 328
10.7.2 Prostorový model 329
10.7.3 Tematický model 329
10.7.4 Model problém a řešení 329
10.7.5 Model příčina a následek 330
10.7.6 Motivovaná sekvence 330
10.7.7 Další modely 333
Souhrn pojmů a dovedností 337
Test hlavních pojmů 338
Čtyři otázky do diskuse 339
Kapitola 11 Příprava a přednes veřejného projevu (kroky 7-10) 341
11.1 Sedmý krok: Stylizujte projev 342
11.1.1 Srozumitelnost 342
11.1.2 Živost 343
11.1.3 Přiměřenost 344
11.1.4 Osobní styl 345
11.1.5 Moc 346
11.1.6 Větná stavba 346
11.2 Osmý krok: Sestavte závěr a úvod 347
11.2.1 Závěr 347
11.2.2 Úvod 349
11.2.3 Vyvarujte se některých častých chyb 351
11.2.4 Přechody a dílčí souhrny 352
11.2.5 Přípravná osnova 353
11.2.6 Vzorová osnova 356
11.2.7 Osnova přednesu 358
11.3 Devátý krok: Nacvičte si projev 359
11.3.1 Metody přednesu 359
11.3.2 Nácvik projevu 361
11.4 Desátý krok: Předneste projev 362
11.4.1 Hlas 362
11.4.2 Neverbální signály 364
11.4.3 Použití poznámek 365
11.5 Kritické hodnocení projevů 366
11.5.1 Hodnocení projevu 366
11.5.2 Jak vyjadřovat hodnocení 369
Souhrn pojmů a dovedností 375
Test hlavních pojmů 377
Čtyři otázky do diskuse 377
Kapitola 12 Informativní projev 379
12.1 Pravidla informativního projevu 380
12.1.1 Omezte množství informací 380
12.1.2 Regulujte úroveň složitosti 381
12.1.3 Zdůrazňujte relevanci a užitečnost 382
12.1.4 Uvádějte do vztahu staré a nové informace 382
12.1.5 Projev musí být snadno zapamatovatelný 382
12.2 Podpůrné materiály 383
12.2.1 Příklady, ilustrace a příběhy 384
12.2.2 Důkazy 386
12.2.3 Statistika 387
12.2.4 Definice 388
12.3 Prezentační pomůcky 390
12.3.1 Typy prezentačních pomůcek 392
12.3.2 Média prezentačních pomůcek 395
12.3.3 Příprava prezentačních pomůcek 398
12.3.4 Použití prezentačních pomůcek 399
12.3.5 Počítačově podporované prezentace 400
12.4 Popisné projevy 406
12.4.1 Téma a hlavní body 406
12.4.2 Podpora 407
12.4.3 Uspořádání 407
12.5 Definiční projevy 408
12.5.1 Téma a hlavní body 409
12.5.2 Podpora 409
12.5.3 Uspořádání 409
12.6 Demonstrační projevy 410
12.6.1 Téma a hlavní body 411
12.6.2 Podpora 411
12.6.3 Uspořádání 411
Souhrn pojmů a dovedností 417
Test hlavních pojmů 418
Čtyři otázky do diskuse 418
Kapitola 13 Přesvědčovací projev 419
13.1 Cíle přesvědčování 420
13.2 Pravidla přesvědčovacího projevu 421
13.2.1 Očekávejte selektivní expozici 421
13.2.2 Žádejte rozumné množství změn 422
13.2.3 Ztotožněte se s posluchači 423
13.3 Podpůrné materiály 424
13.3.1 Logické výzvy 424
13.3.2 Motivační výzvy 427
13.3.3 Důvěryhodné výzvy 431
13.3.4 Podpůrné materiály v kulturní perspektivě 436
13.4 Přesvědčovací projevy o faktických otázkách 438
13.4.1 Téma a hlavní body 438
13.4.2 Podpora 439
13.4.3 Uspořádání 440
13.5 Přesvědčovací projevy o hodnotových otázkách 440
13.5.1 Téma a hlavní body 441
13.5.2 Podpora 442
13.5.3 Uspořádání 443
13.6 Přesvědčovací projevy o způsobech jednání 443
13.6.1 Téma a hlavní body 443
13.6.2 Podpora 444
13.6.3 Uspořádání 444
Souhrn pojmů a dovedností 450
Test hlavních pojmů 451
Pět otázek do diskuse 451
Slovníček dovedností mezilidské komunikace 453
Slovníček pojmů mezilidské komunikace 463
Literatura 483

Titul Základy mezilidské komunikace byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Základy mezilidské komunikace

6. vydání

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 4578
Nové vydání nejprodávanější publikace o mezilidské komunikaci se prakticky a čtivě zabývá komunikací mezi lidmi, komunikací v malých skupinách a veřejným projevem, a to s důrazem na rozvoj komunikačních dovedností, kritické myšlení, naslouchání, moc, etiku a kulturní aspekty. Manažeři, lektoři, psychologové, personalisté, studenti a ostatní zájemci o oblast mezilidské komunikace v knize získávají skutečně zajímavý, ale zároveň odborně erudoaný text zaměřený na využití dovedností mezilidské komunikace v reálném životě a na pracovišti. Od problematiky vnímání, naslouchání, verbálního a neverbálního sdělení přes efektivní konverzaci a zvládání konfliktů, mezilidské vztahy, informativní rozhovor, přijímací pohovor a komunikaci v malých skupinách až po přípravu a přednes veřejného projevu, informativního a přesvědčovacího projevu. Přehledný text doplňuje řada praktických příkladů, cvičení, testů a obrázků a výkladový slovníček pojmů. Překlad odborně recenzovala PhDr. Ilo
na Gillernová, vedoucí katedry psychologie Univerzity Karlovy v Praze.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 69 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Základy mezilidské komunikace

Vítejte v Základech mezilidské komunikace 13
ČÁST I ZÁKLADY MEZILIDSKÉ KOMUNIKACE
Kapitola 1 Úvod do interpersonální komunikace 27
1.1 Interpersonální komunikace 28
1.1.1 Komunikační dovednosti 28
1.1.2 Formy mezilidské komunikace 29
1.1.3 Populární názory na mezilidskou komunikaci 30
1.2 Modely a pojmy komunikace 32
1.2.1 Kontext komunikace 34
1.2.2 Zdroje - příjemci 34
1.2.3 Sdělení 35
1.2.4 Komunikační kanál 37
1.2.5 Šum 41
1.2.6 Efekty komunikace 42
1.2.7 Komunikační způsobilost 42
1.3 Zásady komunikace 44
1.3.1 Komunikace je proces přizpůsobování 44
1.3.2 Komunikace je nejednoznačná 46
1.3.3 Komunikace má obsahové a vztahové rozměry 47
1.3.4 Komunikace má mocenský rozměr 48
1.3.5 Komunikace je dělená 50
1.3.6 Komunikace má svůj cíl 51
1.3.7 Komunikace je nevyhnutelná, nevratná a neopakovatelná 51
1.4 Kultura a mezilidská komunikace 53
1.4.1 Význam kultury 54
1.4.2 Kulturní dimenze 55
1.4.3 Kulturní perspektivy 56
1.4.4 Etnická identita a etnocentrismus 58
Souhrn pojmů a dovedností 61
Test hlavních pojmů 63
Pět otázek do diskuse 63
Kapitola 2 Vlastní já a vnímání 65
2.1 Vlastní já v mezilidské komunikaci 66
2.1.1 Sebepojetí 66
2.1.2 Sebeuvědomění 68
2.1.3 Sebeúcta 70
2.2 Sebeodhalení 73
2.2.1 Faktory ovlivňující sebeodhalení 73
2.2.2 Výhody a nevýhody sebeodhalení 77
2.2.3 Rady pro sebeodhalení 78
2.3 Vnímání 82
2.3.1 Fáze vnímání 82
2.3.2 Proces vnímání 87
2.3.3 Zvyšování přesnosti vnímání 94
Souhrn pojmů a dovedností 97
Test hlavních pojmů 99
Pět otázek do diskuse 99
Kapitola 3 Naslouchání v interpersonální komunikaci 101
3.1 Význam naslouchání: Obsahové a vztahové funkce 102
3.2 Fáze naslouchání 103
3.2.1 Příjem signálů 103
3.2.2 Porozumění 105
3.2.3 Zapamatování 107
3.2.4 Hodnocení 107
3.2.5 Reakce 109
3.3 Efektivní naslouchání 110
3.3.1 Empatické a objektivní naslouchání 111
3.3.2 Nezaujaté a kritické naslouchání 112
3.3.3 Vnější a hloubkové naslouchání 113
3.3.4 Aktivní a neaktivní naslouchání 115
3.4 Rozdíly v naslouchání: Kultura a pohlaví 117
3.4.1 Naslouchání a kultura 117
3.4.2 Naslouchání a pohlaví 118
Souhrn pojmů a dovedností 120
Test hlavních pojmů 121
Pět otázek do diskuse 122
Kapitola 4 Verbální sdělení 123
4.1 Zásady verbálních sdělení 124
4.1.1 Sdělení jsou denotační i konotační 124
4.1.2 Sdělení mohou vyjadřovat různou míru abstrakce 125
4.1.3 Sdělení mohou vyjadřovat různou míru přímočarosti 125
4.1.4 Významy sdělení jsou v lidech 127
4.1.5 Sdělení jsou ovlivněna kulturou a pohlavím 127
4.2 Přijetí a odmítnutí přijetí 130
4.2.1 Rasismus 133
4.2.2 Heterosexismus 134
4.2.3 Věková diskriminace 136
4.2.4 Sexismus 137
4.2.5 Sexuální obtěžování 138
4.2.6 Kulturní identifikátory 139
4.3 Efektivní použití verbálních sdělení 141
4.3.1 Řeč symbolizuje skutečnost (částečně) 142
4.3.2 Sdělení vyjadřuje fakta i usuzování 143
4.3.3 Sdělení může zamlžit rozdíly 144
Souhrn pojmů a dovedností 147
Test hlavních pojmů 148
Pět otázek do diskuse 149
Kapitola 5 Neverbální sdělení 151
5.1 Funkce neverbální komunikace 152
5.1.1 Spojování neverbálních a verbálních sdělení 152
5.1.2 Zkoumání funkcí neverbální komunikace 153
5.2 Kanály neverbální komunikace 154
5.2.1 Signály těla 155
5.2.2 Mimické a zrakové signály 157
5.2.3 Prostorová a teritoriální komunikace 161
5.2.4 Komunikace prostřednictvím předmětů 164
5.2.5 Dotyková komunikace 167
5.2.6 Mimojazykové projevy a mlčení 168
5.2.7 Časová komunikace 172
5.3 Kultura, pohlaví a neverbální komunikace 176
5.3.1 Gestikulace 176
5.3.2 Mimika a zraková komunikace 177
5.3.3 Barvy 178
5.3.4 Dotyky 179
5.3.5 Mimojazykové projevy a mlčení 179
5.3.6 Čas 180
Souhrn pojmů a dovedností 182
Test hlavních pojmů 184
Pět otázek do diskuse 184
ČÁST II SOUVISLOSTI MEZILIDSKÉ KOMUNIKACE
Kapitola 6 Interpersonální komunikace: Konverzace a vztahy 187
6.1 Konverzace 190
6.1.1 Úvod 190
6.1.2 Předběžná informace 191
6.1.3 Vlastní záležitost 191
6.1.4 Zpětná vazba 192
6.1.5 Závěr 192
6.2 Zásady konverzace 193
6.2.1 Zásada reciprocity 193
6.2.2 Zásada dialogu 196
6.2.3 Zásada bezprostřednosti 197
6.3 Fáze interpersonálních vztahů 198
6.3.1 Kontakt 198
6.3.2 Zapojení 199
6.3.3 Důvěrnost 200
6.3.4 Zhoršení 200
6.3.5 Náprava 201
6.3.6 Ukončení 202
6.4 Typy interpersonálních vztahů 204
6.4.1 Přátelství 204
6.4.2 Láska 205
6.4.3 Primární vztahy a rodina 207
6.5 Teorie interpersonální komunikace a vztahů 209
6.5.1 Přitažlivost 209
6.5.2 Pravidla vztahů 210
6.5.3 Společenský průnik 211
6.5.4 Sociální směna a rovnost 212
6.6 Kultura, technologie, práce a vztahy 213
6.6.1 Kultura a pohlaví 213
6.6.2 Technologie 216
6.6.3 Práce 217
Souhrn pojmů a dovedností 219
Test hlavních pojmů 220
Pět otázek do diskuse 221
Kapitola 7 Zvládání interpersonálního konfliktu 223
7.1 Co je interpersonální konflikt 224
7.1.1 Definice interpersonálního konfliktu 224
7.1.2 Obsahový a vztahový konflikt 225
7.2 Principy konfliktu 226
7.2.1 Konflikt může být negativní nebo pozitivní 227
7.2.2 Konflikt je ovlivňován kulturou a pohlavím 228
7.2.3 Styl konfliktu má své následky 230
7.3 Strategie řízení konfliktu 233
7.3.1 Vyhýbání se konfliktu a aktivní boj 235
7.3.2 Násilí a rozhovor 235
7.3.3 Obranný postoj a loajalita 236
7.3.4 Oslabování a posilování sebeobrazu druhého 238
7.3.5 Obviňování a empatie 239
7.3.6 Tlumiče a usnadnění otevřeného vyjadřování 240
7.3.7 Hromadění stížností a soustředění se na přítomnost 241
7.3.8 Verbální agresivita a polemičnost 241
Souhrn pojmů a dovedností 248
Test hlavních pojmů 249
Pět otázek do diskuse 249
Kapitola 8 Komunikace v malých skupinách 251
8.1 Malá skupina 252
8.1.1 Typy malých skupin 252
8.1.2 Fáze malých skupin 254
8.1.3 Formy malých skupin 255
8.1.4 Malé skupiny v elektronické komunikaci 257
8.1.5 Kultura malých skupin 258
8.1.6 Obavy z diskuse v malých skupinách 262
8.2 Brainstormingové skupiny 263
8.3 Skupiny pro výměnu informací 265
8.3.1 Vzdělávací nebo učební skupiny 265
8.3.2 Tematické skupiny 265
8.4 Skupiny pro řešení problémů 266
8.4.1 Postup řešení problému 266
8.4.2 Řešení problémů v práci 271
Souhrn pojmů a dovedností 273
Test hlavních pojmů 275
Pět otázek do diskuse 275
Kapitola 9 Členové a vůdci při komunikaci v malých skupinách 277
9.1 Členové v komunikaci malé skupiny 278
9.1.1 Role členů 278
9.1.2 Zapojení členů 280
9.2 Vůdci v komunikaci malých skupin 284
9.2.1 Přístupy k vůdcovství 284
9.2.2 Hlavní vůdcovské styly 288
9.2.3 Vůdcovské funkce 289
9.2.4 Mentorování 292
9.3 Členství, vůdcovství a kultura 293
9.3.1 Individuální a kolektivní orientace 294
9.3.2 Velký a malý podíl na moci 296
Souhrn pojmů a dovedností 298
Test hlavních pojmů 299
Pět otázek do diskuse 299
Kapitola 10 Příprava veřejného projevu (kroky 1-6) 301
10.1 Podstata veřejného projevu 302
10.1.1 Přínosy a znalosti související s veřejnými projevy 302
10.1.2 Zvládnutí obav z komunikace 303
10.1.3 Kultura a veřejné projevy 305
10.2 První krok: Zvolte námět a cíl 308
10.2.1 Námět 308
10.2.2 Cíl 311
10.3 Druhý krok: Analyzujte posluchače 312
10.3.1 Analyzujte sociologické aspekty publika 312
10.3.2 Analyzujte psychologii posluchačů 314
10.3.3 Analýza a adaptace v průběhu projevu 316
10.4 Třetí krok: Prozkoumejte námět 317
10.4.1 Obecné zásady výzkumu 317
10.4.2 Knihovny 318
10.4.3 Nové zdroje 318
10.4.4 Životopisné materiály 318
10.4.5 Vědecké články 318
10.4.6 Knihy 319
10.4.7 Využití a vyhodnocení internetových zdrojů 319
10.4.8 Začlenění výzkumu do projevu 321
10.5 Čtvrtý krok: Formulujte téma a určete hlavní body 323
10.5.1 Zvolte téma 323
10.5.2 Stanovte hlavní body 324
10.6 Pátý krok: Podpořte hlavní body 327
10.7 Šestý krok: Uspořádejte informace k projevu 328
10.7.1 Časový model 328
10.7.2 Prostorový model 329
10.7.3 Tematický model 329
10.7.4 Model problém a řešení 329
10.7.5 Model příčina a následek 330
10.7.6 Motivovaná sekvence 330
10.7.7 Další modely 333
Souhrn pojmů a dovedností 337
Test hlavních pojmů 338
Čtyři otázky do diskuse 339
Kapitola 11 Příprava a přednes veřejného projevu (kroky 7-10) 341
11.1 Sedmý krok: Stylizujte projev 342
11.1.1 Srozumitelnost 342
11.1.2 Živost 343
11.1.3 Přiměřenost 344
11.1.4 Osobní styl 345
11.1.5 Moc 346
11.1.6 Větná stavba 346
11.2 Osmý krok: Sestavte závěr a úvod 347
11.2.1 Závěr 347
11.2.2 Úvod 349
11.2.3 Vyvarujte se některých častých chyb 351
11.2.4 Přechody a dílčí souhrny 352
11.2.5 Přípravná osnova 353
11.2.6 Vzorová osnova 356
11.2.7 Osnova přednesu 358
11.3 Devátý krok: Nacvičte si projev 359
11.3.1 Metody přednesu 359
11.3.2 Nácvik projevu 361
11.4 Desátý krok: Předneste projev 362
11.4.1 Hlas 362
11.4.2 Neverbální signály 364
11.4.3 Použití poznámek 365
11.5 Kritické hodnocení projevů 366
11.5.1 Hodnocení projevu 366
11.5.2 Jak vyjadřovat hodnocení 369
Souhrn pojmů a dovedností 375
Test hlavních pojmů 377
Čtyři otázky do diskuse 377
Kapitola 12 Informativní projev 379
12.1 Pravidla informativního projevu 380
12.1.1 Omezte množství informací 380
12.1.2 Regulujte úroveň složitosti 381
12.1.3 Zdůrazňujte relevanci a užitečnost 382
12.1.4 Uvádějte do vztahu staré a nové informace 382
12.1.5 Projev musí být snadno zapamatovatelný 382
12.2 Podpůrné materiály 383
12.2.1 Příklady, ilustrace a příběhy 384
12.2.2 Důkazy 386
12.2.3 Statistika 387
12.2.4 Definice 388
12.3 Prezentační pomůcky 390
12.3.1 Typy prezentačních pomůcek 392
12.3.2 Média prezentačních pomůcek 395
12.3.3 Příprava prezentačních pomůcek 398
12.3.4 Použití prezentačních pomůcek 399
12.3.5 Počítačově podporované prezentace 400
12.4 Popisné projevy 406
12.4.1 Téma a hlavní body 406
12.4.2 Podpora 407
12.4.3 Uspořádání 407
12.5 Definiční projevy 408
12.5.1 Téma a hlavní body 409
12.5.2 Podpora 409
12.5.3 Uspořádání 409
12.6 Demonstrační projevy 410
12.6.1 Téma a hlavní body 411
12.6.2 Podpora 411
12.6.3 Uspořádání 411
Souhrn pojmů a dovedností 417
Test hlavních pojmů 418
Čtyři otázky do diskuse 418
Kapitola 13 Přesvědčovací projev 419
13.1 Cíle přesvědčování 420
13.2 Pravidla přesvědčovacího projevu 421
13.2.1 Očekávejte selektivní expozici 421
13.2.2 Žádejte rozumné množství změn 422
13.2.3 Ztotožněte se s posluchači 423
13.3 Podpůrné materiály 424
13.3.1 Logické výzvy 424
13.3.2 Motivační výzvy 427
13.3.3 Důvěryhodné výzvy 431
13.3.4 Podpůrné materiály v kulturní perspektivě 436
13.4 Přesvědčovací projevy o faktických otázkách 438
13.4.1 Téma a hlavní body 438
13.4.2 Podpora 439
13.4.3 Uspořádání 440
13.5 Přesvědčovací projevy o hodnotových otázkách 440
13.5.1 Téma a hlavní body 441
13.5.2 Podpora 442
13.5.3 Uspořádání 443
13.6 Přesvědčovací projevy o způsobech jednání 443
13.6.1 Téma a hlavní body 443
13.6.2 Podpora 444
13.6.3 Uspořádání 444
Souhrn pojmů a dovedností 450
Test hlavních pojmů 451
Pět otázek do diskuse 451
Slovníček dovedností mezilidské komunikace 453
Slovníček pojmů mezilidské komunikace 463
Literatura 483

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 169 
E-kniha 101  -30 %
Tištěná 219 
E-kniha 130  -30 %
Tištěná 365 
Tištěná 399 
Tištěná 169 
Tištěná 169 
E-kniha 101  -30 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 


 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.