0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Zákon o státním podniku v praxi

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
289  129  -55 %
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů.

Poslední aktualizace skladu 25.2.2020 19:55
i: 25780 n: 27103522r: 9511
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
246 
Ihned ke stažení
i: 25983 n: 27196678r: 9511
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Kniha obsahuje podrobný výklad všech ustanovení zákona o státním podniku, zejména pak s důrazem na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017. Smyslem nové právní úpravy státního podniku, jeho postavení a činnosti, je kromě jiného omezit korupční rizika. Jedním ze záměrů nové právní úpravy je také vytvoření legislativní opory pro kontrolu a vymahatelnost povinností vyplývajících ze zákona o státním podniku. Autorem je právník a spolutvůrce zákona.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Zákon o státním podniku v praxi

Úvodní slovo autora
Předmluva významného ekonoma
Předmluva vrcholového manažera státního podniku
Předmluva vysokého úředníka Ministerstva průmyslu a obchodu

ČÁST I.
Vývoj státních podniků po roce 1990 a význam novelizace zákona o státním podniku z roku 2016 pro upevnění a zkvalitnění postavení těchto právnických osob v organizační struktuře státu

1. Hospodářská reforma po roce 1989 a její dopad na státní podniky
2. Státní podniky a jejich význam
3. Důvody a význam novelizace zákona o státním podniku z roku 2016 obsažené v zákoně č. 253/2016 Sb.

ČÁST II.
Právní úprava státního podniku a její aplikace v praxi

4. Vymezení působnosti zákona o státním podniku
5. Státní podnik jako samostatný subjekt a jeho vztah k majetku státu
5.1 Definice státního podniku
5.2 Majetek podniku
5.3 Kmenové jmění podniku
5.4 Majetek a jmění podniku
5.5 Určený majetek podniku
5.6 Nemovité věci v majetku podniku
5.7 Právo stavby
5.8 Nájem a pacht nemovitého majetku
5.9 Majetková účast státního podniku v jiné právnické osobě
5.10 Nehmotný majetek podniku
6. Založení a vznik státního podniku
6.1 Založení státního podniku
6.2 Zakládací listina
6.3 Vznik státního podniku
7. Zrušení státního podniku a přeměna státního podniku
7.1 Zrušení státního podniku
7.2 Zrušení státního podniku podle právních předpisů o privatizaci majetku státu
7.3 Přeměna státního podniku
7.4 Změna právní formy státního podniku
8. Likvidace státního podniku a zánik státního podniku
8.1 Význam likvidace a její obecné principy
8.2 Přechodná ustanovení občanského zákoníku ve vztahu k probíhajícím likvidacím státních podniků
8.3 Postavení a činnost likvidátora státního podniku
8.4 Zánik státního podniku
9. Orgány státního podniku
9.1 Orgány státního podniku obecně
9.2 Ředitel státního podniku
9.3 Odpovědnost a povinnosti ředitele
9.4 Dozorčí rada státního podniku
9.5 Souhlas dozorčí rady s jednáním ředitele
9.6 Zákaz konkurence
9.7 Výbor pro audit
10. Zakladatel státního podniku
10.1 Postavení zakladatele a jeho činnost
10.2 Vztah zakladatele k orgánům státního podniku
11. Právní subjektivita státního podniku, jeho práva a povinnosti
11.1 Právní subjektivita státního podniku
11.2 Právo hospodařit s majetkem státu
11.3 Pořizování a nabývání majetku státním podnikem
11.4 Další práva a povinnosti státního podniku
12. Nakládání s majetkem podniku
12.1 Majetek podniku, který státní podnik trvale nebo dočasně nepotřebuje k provozování podnikatelské činnosti a dispozice s tímto majetkem
12.2 Převody majetku podniku do příslušnosti hospodařit organizačních složek státu nebo jiných státních organizací a do práva hospodařit jiných státních podniků
12.3 Převody majetku podniku do vlastnictví právnických nebo fyzických osob
12.4 Převody majetku podniku do vlastnictví územních samosprávných celků
12.5 Smlouvy o převodech majetku podniku
12.6 Registr smluv
12.7 Další způsoby nakládání s majetkem podniku

ČÁST III.
Některá vybraná témata úzce související s platnou právní úpravou postavení a činnosti státních podniků

13. Státní podniky vzniklé podle zákona č. 111/1990 Sb.
13.1 Charakteristika zákona č. 111/1990 Sb.
13.2 Činnost státních podniků v období ekonomické transformace po roce 1990
13.3 Konec platnosti zákona č. 111/1990 Sb. a současná právní regulace státních podniků podle tohoto zákona vzniklých
14. Správa železniční dopravní cesty jako jiná státní organizace podnikatelského charakteru
14.1 Vývoj organizační struktury v železniční dopravě po roce 1990
14.2 Správa železniční dopravní cesty, s. o.
15. Budějovický Budvar, národní podnik, jako zvláštní typ státní organizace

Přílohy
Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění účinném od 1. 1. 2017
Použité právní předpisy
Seznam funkčních státních podniků ke dni 1. 1. 2017 v členění 
podle resortů

Tištěná kniha

Datum vydání: 17. 02. 2017
Katalogové číslo: 4865
ISBN: 978-80-271-0352-2
Formát / stran: 167×240, 184 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.93MB | 1.1MB | 0.48MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Zákon o státním podniku v praxi

Tištěná kniha

Datum vydání: 17. 02. 2017
Katalogové číslo: 4865
ISBN: 978-80-271-0352-2
Formát / stran: 167×240, 184 stran
Jazyk: Čeština

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.93 MB | 1.1 MB | 0.48 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština

Zákon o státním podniku v praxi

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
289  129  -55 %
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů.

Poslední aktualizace skladu 25.2.2020 19:55
i: 25780 n: 27103522r: 9511
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
246 
Ihned ke stažení
i: 25983 n: 27196678r: 9511
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Kniha obsahuje podrobný výklad všech ustanovení zákona o státním podniku, zejména pak s důrazem na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017. Smyslem nové právní úpravy státního podniku, jeho postavení a činnosti, je kromě jiného omezit korupční rizika. Jedním ze záměrů nové právní úpravy je také vytvoření legislativní opory pro kontrolu a vymahatelnost povinností vyplývajících ze zákona o státním podniku. Autorem je právník a spolutvůrce zákona.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Zákon o státním podniku v praxi

Úvodní slovo autora
Předmluva významného ekonoma
Předmluva vrcholového manažera státního podniku
Předmluva vysokého úředníka Ministerstva průmyslu a obchodu

ČÁST I.
Vývoj státních podniků po roce 1990 a význam novelizace zákona o státním podniku z roku 2016 pro upevnění a zkvalitnění postavení těchto právnických osob v organizační struktuře státu

1. Hospodářská reforma po roce 1989 a její dopad na státní podniky
2. Státní podniky a jejich význam
3. Důvody a význam novelizace zákona o státním podniku z roku 2016 obsažené v zákoně č. 253/2016 Sb.

ČÁST II.
Právní úprava státního podniku a její aplikace v praxi

4. Vymezení působnosti zákona o státním podniku
5. Státní podnik jako samostatný subjekt a jeho vztah k majetku státu
5.1 Definice státního podniku
5.2 Majetek podniku
5.3 Kmenové jmění podniku
5.4 Majetek a jmění podniku
5.5 Určený majetek podniku
5.6 Nemovité věci v majetku podniku
5.7 Právo stavby
5.8 Nájem a pacht nemovitého majetku
5.9 Majetková účast státního podniku v jiné právnické osobě
5.10 Nehmotný majetek podniku
6. Založení a vznik státního podniku
6.1 Založení státního podniku
6.2 Zakládací listina
6.3 Vznik státního podniku
7. Zrušení státního podniku a přeměna státního podniku
7.1 Zrušení státního podniku
7.2 Zrušení státního podniku podle právních předpisů o privatizaci majetku státu
7.3 Přeměna státního podniku
7.4 Změna právní formy státního podniku
8. Likvidace státního podniku a zánik státního podniku
8.1 Význam likvidace a její obecné principy
8.2 Přechodná ustanovení občanského zákoníku ve vztahu k probíhajícím likvidacím státních podniků
8.3 Postavení a činnost likvidátora státního podniku
8.4 Zánik státního podniku
9. Orgány státního podniku
9.1 Orgány státního podniku obecně
9.2 Ředitel státního podniku
9.3 Odpovědnost a povinnosti ředitele
9.4 Dozorčí rada státního podniku
9.5 Souhlas dozorčí rady s jednáním ředitele
9.6 Zákaz konkurence
9.7 Výbor pro audit
10. Zakladatel státního podniku
10.1 Postavení zakladatele a jeho činnost
10.2 Vztah zakladatele k orgánům státního podniku
11. Právní subjektivita státního podniku, jeho práva a povinnosti
11.1 Právní subjektivita státního podniku
11.2 Právo hospodařit s majetkem státu
11.3 Pořizování a nabývání majetku státním podnikem
11.4 Další práva a povinnosti státního podniku
12. Nakládání s majetkem podniku
12.1 Majetek podniku, který státní podnik trvale nebo dočasně nepotřebuje k provozování podnikatelské činnosti a dispozice s tímto majetkem
12.2 Převody majetku podniku do příslušnosti hospodařit organizačních složek státu nebo jiných státních organizací a do práva hospodařit jiných státních podniků
12.3 Převody majetku podniku do vlastnictví právnických nebo fyzických osob
12.4 Převody majetku podniku do vlastnictví územních samosprávných celků
12.5 Smlouvy o převodech majetku podniku
12.6 Registr smluv
12.7 Další způsoby nakládání s majetkem podniku

ČÁST III.
Některá vybraná témata úzce související s platnou právní úpravou postavení a činnosti státních podniků

13. Státní podniky vzniklé podle zákona č. 111/1990 Sb.
13.1 Charakteristika zákona č. 111/1990 Sb.
13.2 Činnost státních podniků v období ekonomické transformace po roce 1990
13.3 Konec platnosti zákona č. 111/1990 Sb. a současná právní regulace státních podniků podle tohoto zákona vzniklých
14. Správa železniční dopravní cesty jako jiná státní organizace podnikatelského charakteru
14.1 Vývoj organizační struktury v železniční dopravě po roce 1990
14.2 Správa železniční dopravní cesty, s. o.
15. Budějovický Budvar, národní podnik, jako zvláštní typ státní organizace

Přílohy
Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění účinném od 1. 1. 2017
Použité právní předpisy
Seznam funkčních státních podniků ke dni 1. 1. 2017 v členění 
podle resortů

O Autorovi

Muroň Jaroslav
Jaroslav Muroň se problematikou právních aspektů dobré správy majetku státu a činností státních organizací a orgánů v této oblasti zabývá již více než čtyřicet let. Aktuálně své znalosti a zkušenosti využil při tvorbě poslední rozsáhlé novely zákona o státním podniku z roku 2016.
Ve své právní praxi autor působil v podnikové sféře, v úřadech  územní  samosprávy, v bankovním  sektoru na Ministerstvu financí a na  Ministerstvu pro  privatizaci. Zejména na ministerstvech si osvojil pravidla legislativního  procesu  a podílel se na  přípravě  předpisů z oblasti  hospodaření s majetkem státu, privatizace  majetku státu, a také na přípravě prvních restitučních zákonů. V letech  1995 a 1996 působil v rámci  skupiny zahraničních poradců v Kyjevě jako poradce na  ukrajinských ekonomických ministerstvech. V roce  1998  založil v Praze advokátní kancelář, která se svojí činností orientuje na problematiku občanského, korporátního, správního a finančního práva.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 259 
E-kniha 220 
Tištěná 229 
E-kniha 195 
E-kniha 382 
Tištěná 89  -47 %
E-kniha 144 
Tištěná 269 
E-kniha 229 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.