0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Zcela legální daňové triky 2023

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 13513

Ukázky z E-knihy

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení.

Publikace přitom nesleduje postupy, jak zkreslit v rozporu se zákonem dané skutečnosti, ale pouze jak je pro sebe výhodně vyložit. Je to postup ekonomický a logický. Je zpracována  jako daňový rádce pro podnikatele, svobodná povolání či pronajímatele. Je určena také zaměstnancům, seniorům, studentům a dále všem, kteří se zajímají o správné, ale optimální zdanění svých příjmů. Nové vydání titulu je upraveno na podmínky roku 2023 a jsou v něm další informace, stanoviska či nové přístupy.

Sleva 25 % na vše končí za:

Z obsahu knihy Zcela legální daňové triky 2023

1. Úvod 
2. Výpočet daňové povinnosti fyzické osoby
     
2. 1. Stanovení daňové povinnosti, odvodové zatížení fyzických osob
     2. 2. Slevy na dani
     2. 3. Daňové zvýhodnění na děti
     2. 4. Položky snižující základ daně – nezdanitelné částky a odčitatelné položky
3. Zdanitelné příjmy fyzické osoby
     3. 1. Druhy příjmů, stanovení základu daně
     3. 2. Zaměstnanecké příjmy
          3. 2. 1. Zdanění zaměstnaneckých příjmů
          3. 2. 2. Osvobozené zaměstnanecké příjmy
          3. 2. 3. Roční zúčtování záloh na daň prováděné zaměstnavatelem
          3. 2. 4. Povinnost zaměstnance podat daňové přiznání k dani z příjmů
     3. 3. Samostatná činnost – podnikatelé, svobodná povolání 
          3. 3. 1. Příjmy ze samostatné činnosti
          3. 3. 2. Prokázané výdaje, paušální výdaje nebo paušální daň?
          3. 3. 3. Paušální daň může být docela i nevýhodná
          3. 3. 4. Majetek podnikatelů
          3. 3. 5. Spolupráce osob a její využití pro optimalizaci daňového zatížení
          3. 3. 6. Manželé podnikatelé si fakturují 
     3. 4. Nájem majetku
          3. 4. 1. Příjmy z nájmu majetku
          3. 4. 2. Nájemné hrazené formou stavebních úprav je také příjmem
     3. 5. Příjmy z kapitálového majetku
     3. 6. Ostatní příjmy fyzické osoby
     3. 7. Zásady při převodu majetku nejen v rámci rodiny – darování, dědění majetku a jeho případný následný prodej
     3.8. Koupě, darování či dědění nemovitosti mezi osobami blízkými nebo „cizími“?
     3.9. Jak vhodně uplatnit daňovou ztrátu v daňovém přiznání?
     3.10. Ukončení či přerušení samostatné činnosti a nájmu majetku, změna způsobu uplatňování výdajů – jak na to?
4. Příjmy fyzické osoby osvobozené od zdanění
     4. 1. Jaké příjmy jsou u fyzické osoby osvobozené od daně z příjmů
     4. 2. Osvobození příjmů z prodeje movitého majetku, který není v podnikání
5. Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a podnikatelů
6. Senioři
     6. 1. Zdaňování příjmů seniorů
     6. 2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro seniory
7. Studenti
     7. 1. Zdaňování příjmů studentů
     7. 2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro studenty
8. Uplatňování daňových nákladů v rámci podnikání
     8. 1. Základní pravidla
          8. 1. 1. Uplatňování nákladů na vzdělávání
          8. 1. 2. Pracovní oblečení
          8. 1. 3. Náklady na pracovní prostředky
          8. 1. 4. Škody v nákladech
          8. 1. 5. Reklama, reklamní předměty, dárky, vzorky, reprezentace
          8. 1. 6. Rezervy na opravy nemovitosti
     8. 2. Náklady na pracovnu při podnikání
     8. 3. Nedaňové náklady lze přeměnit v náklady daňové
     8. 4. Nedaňový náklad a s ním související výnos
     8. 5. Zásoby v podnikání z pohledu daně z příjmů
     8. 6. Majetek v podnikání
          8. 6. 1. Majetek a jeho zařazení do odpisových skupin
          8. 6. 2. Odpisování
          8. 6. 3. Technické zhodnocení majetku, opravy
     8. 7. Cestovní výdaje
          8. 7. 1. Pracovní cesty podnikatelů a zaměstnanců
          8. 7. 2. Automobil v podnikání
          8. 7. 3. Jízdy mezi bydlištěm a pracovištěm
     8. 8. Porušení podmínek pro uznání daňového nákladu
9. Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob
     9.1. Kdy je povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů
     9.2. Kdy se daňové přiznání podávat nemusí
     9.3. Řádné, opravné nebo dodatečné?
     9.4. Daně se platí v průběhu celého roku – placení záloh na daň
Poznámky

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Zcela legální daňové triky 2023 byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Zcela legální daňové triky 2023

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 13513
Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení.

Publikace přitom nesleduje postupy, jak zkreslit v rozporu se zákonem dané skutečnosti, ale pouze jak je pro sebe výhodně vyložit. Je to postup ekonomický a logický. Je zpracována  jako daňový rádce pro podnikatele, svobodná povolání či pronajímatele. Je určena také zaměstnancům, seniorům, studentům a dále všem, kteří se zajímají o správné, ale optimální zdanění svých příjmů. Nové vydání titulu je upraveno na podmínky roku 2023 a jsou v něm další informace, stanoviska či nové přístupy.

Sleva 25 % na vše končí za:

Z obsahu knihy Zcela legální daňové triky 2023

1. Úvod 
2. Výpočet daňové povinnosti fyzické osoby
     
2. 1. Stanovení daňové povinnosti, odvodové zatížení fyzických osob
     2. 2. Slevy na dani
     2. 3. Daňové zvýhodnění na děti
     2. 4. Položky snižující základ daně – nezdanitelné částky a odčitatelné položky
3. Zdanitelné příjmy fyzické osoby
     3. 1. Druhy příjmů, stanovení základu daně
     3. 2. Zaměstnanecké příjmy
          3. 2. 1. Zdanění zaměstnaneckých příjmů
          3. 2. 2. Osvobozené zaměstnanecké příjmy
          3. 2. 3. Roční zúčtování záloh na daň prováděné zaměstnavatelem
          3. 2. 4. Povinnost zaměstnance podat daňové přiznání k dani z příjmů
     3. 3. Samostatná činnost – podnikatelé, svobodná povolání 
          3. 3. 1. Příjmy ze samostatné činnosti
          3. 3. 2. Prokázané výdaje, paušální výdaje nebo paušální daň?
          3. 3. 3. Paušální daň může být docela i nevýhodná
          3. 3. 4. Majetek podnikatelů
          3. 3. 5. Spolupráce osob a její využití pro optimalizaci daňového zatížení
          3. 3. 6. Manželé podnikatelé si fakturují 
     3. 4. Nájem majetku
          3. 4. 1. Příjmy z nájmu majetku
          3. 4. 2. Nájemné hrazené formou stavebních úprav je také příjmem
     3. 5. Příjmy z kapitálového majetku
     3. 6. Ostatní příjmy fyzické osoby
     3. 7. Zásady při převodu majetku nejen v rámci rodiny – darování, dědění majetku a jeho případný následný prodej
     3.8. Koupě, darování či dědění nemovitosti mezi osobami blízkými nebo „cizími“?
     3.9. Jak vhodně uplatnit daňovou ztrátu v daňovém přiznání?
     3.10. Ukončení či přerušení samostatné činnosti a nájmu majetku, změna způsobu uplatňování výdajů – jak na to?
4. Příjmy fyzické osoby osvobozené od zdanění
     4. 1. Jaké příjmy jsou u fyzické osoby osvobozené od daně z příjmů
     4. 2. Osvobození příjmů z prodeje movitého majetku, který není v podnikání
5. Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a podnikatelů
6. Senioři
     6. 1. Zdaňování příjmů seniorů
     6. 2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro seniory
7. Studenti
     7. 1. Zdaňování příjmů studentů
     7. 2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro studenty
8. Uplatňování daňových nákladů v rámci podnikání
     8. 1. Základní pravidla
          8. 1. 1. Uplatňování nákladů na vzdělávání
          8. 1. 2. Pracovní oblečení
          8. 1. 3. Náklady na pracovní prostředky
          8. 1. 4. Škody v nákladech
          8. 1. 5. Reklama, reklamní předměty, dárky, vzorky, reprezentace
          8. 1. 6. Rezervy na opravy nemovitosti
     8. 2. Náklady na pracovnu při podnikání
     8. 3. Nedaňové náklady lze přeměnit v náklady daňové
     8. 4. Nedaňový náklad a s ním související výnos
     8. 5. Zásoby v podnikání z pohledu daně z příjmů
     8. 6. Majetek v podnikání
          8. 6. 1. Majetek a jeho zařazení do odpisových skupin
          8. 6. 2. Odpisování
          8. 6. 3. Technické zhodnocení majetku, opravy
     8. 7. Cestovní výdaje
          8. 7. 1. Pracovní cesty podnikatelů a zaměstnanců
          8. 7. 2. Automobil v podnikání
          8. 7. 3. Jízdy mezi bydlištěm a pracovištěm
     8. 8. Porušení podmínek pro uznání daňového nákladu
9. Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob
     9.1. Kdy je povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů
     9.2. Kdy se daňové přiznání podávat nemusí
     9.3. Řádné, opravné nebo dodatečné?
     9.4. Daně se platí v průběhu celého roku – placení záloh na daň
Poznámky

O Autorovi

Hnátek Miloslav
Daňový poradce Ve své profesní praxi se zaměřuje zejména na problematiku daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a mezinárodního zdanění. Jeho činnost pokrývá široké spektrum podnikatelských subjektů – podnikatelů, fy zických osob včetně svobodných povolání, pronajímatelů, obchodních korporací. V portfoliu jeho klientů jsou společnosti podnikající v oblasti služeb, i společnosti zabývající se obchodem a výrobou. Sp olupracuje s profesními asociacemi. Je členem Komory daňových poradců ČR od roku 1996, evidenční číslo 1960.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 202  -25 %
E-kniha 172  -25 %
E-kniha 165  -25 %
Tištěná 149  -48 %
E-kniha 185  -25 %
Tištěná 142  -25 %
E-kniha 121  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.