0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Zdanění příjmů v roce 2011

komplexní průvodce

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6685
Publikace je určena podnikatelům, účetním, daňovým poradcům, pracovníkům finančních orgánů, studentům a dalším zájemcům o problematiku, kteří v rámci své profese nebo studia potřebují zvládnout daně z příjmů komplexně.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 69 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Zdanění příjmů v roce 2011

Obsah
Předmluva  
Seznam použitých zkratek 

1.    Úvod 

2.    Základní společné principy aplikace daně z příjmů   
2.1    Poplatníci a plátci daně z příjmů a povinnost podat daňové tvrzení (přiznání)   
2.2    Zdaňovací období a období, za která vzniká povinnost podat DaP 
2.3    Lhůty pro podání daňového tvrzení (přiznání)   
2.4    Sazby daně z příjmů   
2.5    Placení daně z příjmů a zálohy na daň  
2.6    Vyměření daně a lhůty pro vyměření    

3.    Specifika zdaňování příjmů fyzických osob  
3.1    Princip zdanění příjmů fyzických osob   
3.2    Zdanitelnost příjmů u fyzických osob   
3.3    Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkční požitky  
3.4    Zdaňování příjmů z nezávislých činností 
3.5    Nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňová 
       zvýhodnění uplatnitelné výhradně u fyzických osob   
3.6    Příklady k dílčímu základu daně ze závislé činnosti a z funkčních 
       požitků dle § 6 ZDP   

4.    Specifika zdaňování příjmů právnických osob    

5.     Metodika stanovení základu daně a celkové daňové povinnosti 
       u FO a PO – společná pravidla  
5.1    Principy stanovení obecného základu daně FO a PO   
5.2    Daňová účinnost výdajů (nákladů)    
5.3    Další úpravy rozdílu mezi zdanitelnými příjmy a daňovými 
       výdaji (náklady)   
5.4    Položky odčitatelné od základu daně a položky snižující základ 
       daně uplatnitelné FO i PO 
5.5    Slevy na dani 
5.6    Konstrukce tiskopisu přiznání k DPFO   
5.7    Konstrukce tiskopisu přiznání k DPPO  

6.    Dlouhodobý majetek   
6.1    Obecná část 
6.2    Pořízení dlouhodobého majetku 
6.3    Technické zhodnocení, opravy a udržování dlouhodobého majetku 
6.4    Zahrnování dlouhodobého majetku do výdajů (nákladů) v průběhu 
       používání – odpisování dlouhodobého majetku 
6.5    Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku    

7.    Leasing   
7.1    Obecná část 
7.2    Daňový režim uznatelnosti nájemného   
7.3    Odpisování při leasingu  
       Technické zhodnocení, opravy a udržování dlouhodobého majetku 
       v podmínkách leasingu 
7.5    Uplatnitelnost dalších výdajů (nákladů) a položek snižujících základ daně 
       při leasingu  

8.    Operace s podnikem jako celkem 
8.1    Prodej, vklad a nájem podniku 
8.2    Přeměny obchodních společností a družstev  
8.3    Likvidace obchodních společností a družstev  
8.4    Úpadek u dlužníka a způsoby jeho řešení   
9.    Zásoby  
9.1    Obecná část 
9.2    Pořízení a ocenění zásob   
9.3    Vyřazení zásob  

10.   Finanční majetek   
10.1   Obecná část 
10.2   Příjmy (výnosy) z držby finančního majetku  
10.3   Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů   
10.4   Darování cenných papírů a peněžních prostředků 
10.5   Vklad cenných papírů a peněžních prostředků do obchodní společnosti  

11.   Zúčtovací vztahy (pohledávky a závazky) 
11.1   Obecná část 
11.2   Odpisování pohledávek u poplatníků, kteří vedou účetnictví  
11.3   Tvorba opravných položek k pohledávkám u poplatníků, kteří 
       vedou účetnictví   
11.4   Postoupení pohledávek  
11.5   Vklady pohledávek  
11.6   Daňové dopady dalších operací s pohledávkami  
11.7   Daňový režim související se závazky poplatníka   

12.   Osobní náklady   
12.1   Mzdové náklady   
12.2   Pojistné na sociální a zdravotní pojištění    
12.3   Zaměstnanecké bene?ty a ostatní osobní náklady 

13.   Rekapitulace zásadních změn v oblasti daně z příjmů účinných 
      od roku 2011  
13.1   Zrušení osvobození příjmů z provozu „ekologických zdrojů a 
       zařízení“ a další změny u provozovatelů „solárních zařízení“   
13.2   Změny v důsledku uplatnění metody komponentního odpisování 
       majetku   
13.3   Změny u finančního leasingu a změna v časovém dopadu 
       následného nesplnění podmínek daňové účinnosti nákladu   
13.4   Zpřesnění podmínek uplatnění paušálních výdajů na dopravu 
13.5   Změny v oblasti pohledávek, závazků a rezerv  
13.6   Změny u fyzických osob přinášející dodatečné příjmy státního 
       rozpočtu   
13.7   Plátce daně, srážková daň a daň ze závislé činnosti 
13.8   Ostatní změny ZDP   

14    Příklady na vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů   
14.1   Příklad na vyplnění přiznání k DPFO za zdaňovací období roku 2010 
14.2   Příklad na vyplnění přiznání k DPPO za zdaňovací období roku 2010   

15.   Přehled základních použitých právních předpisů   
Seznam přehledů
Stručný rejstřík 

Titul Zdanění příjmů v roce 2011 byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 159 
E-kniha 135 
Tištěná 199 
E-kniha 169 
Tištěná 269 
E-kniha 229 
Tištěná 199 
E-kniha 169 
Tištěná 259 
E-kniha 220 
Tištěná 89  -47 %
E-kniha 144 

Zdanění příjmů v roce 2011

komplexní průvodce

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6685
Publikace je určena podnikatelům, účetním, daňovým poradcům, pracovníkům finančních orgánů, studentům a dalším zájemcům o problematiku, kteří v rámci své profese nebo studia potřebují zvládnout daně z příjmů komplexně.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 69 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Zdanění příjmů v roce 2011

Obsah
Předmluva  
Seznam použitých zkratek 

1.    Úvod 

2.    Základní společné principy aplikace daně z příjmů   
2.1    Poplatníci a plátci daně z příjmů a povinnost podat daňové tvrzení (přiznání)   
2.2    Zdaňovací období a období, za která vzniká povinnost podat DaP 
2.3    Lhůty pro podání daňového tvrzení (přiznání)   
2.4    Sazby daně z příjmů   
2.5    Placení daně z příjmů a zálohy na daň  
2.6    Vyměření daně a lhůty pro vyměření    

3.    Specifika zdaňování příjmů fyzických osob  
3.1    Princip zdanění příjmů fyzických osob   
3.2    Zdanitelnost příjmů u fyzických osob   
3.3    Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkční požitky  
3.4    Zdaňování příjmů z nezávislých činností 
3.5    Nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňová 
       zvýhodnění uplatnitelné výhradně u fyzických osob   
3.6    Příklady k dílčímu základu daně ze závislé činnosti a z funkčních 
       požitků dle § 6 ZDP   

4.    Specifika zdaňování příjmů právnických osob    

5.     Metodika stanovení základu daně a celkové daňové povinnosti 
       u FO a PO – společná pravidla  
5.1    Principy stanovení obecného základu daně FO a PO   
5.2    Daňová účinnost výdajů (nákladů)    
5.3    Další úpravy rozdílu mezi zdanitelnými příjmy a daňovými 
       výdaji (náklady)   
5.4    Položky odčitatelné od základu daně a položky snižující základ 
       daně uplatnitelné FO i PO 
5.5    Slevy na dani 
5.6    Konstrukce tiskopisu přiznání k DPFO   
5.7    Konstrukce tiskopisu přiznání k DPPO  

6.    Dlouhodobý majetek   
6.1    Obecná část 
6.2    Pořízení dlouhodobého majetku 
6.3    Technické zhodnocení, opravy a udržování dlouhodobého majetku 
6.4    Zahrnování dlouhodobého majetku do výdajů (nákladů) v průběhu 
       používání – odpisování dlouhodobého majetku 
6.5    Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku    

7.    Leasing   
7.1    Obecná část 
7.2    Daňový režim uznatelnosti nájemného   
7.3    Odpisování při leasingu  
       Technické zhodnocení, opravy a udržování dlouhodobého majetku 
       v podmínkách leasingu 
7.5    Uplatnitelnost dalších výdajů (nákladů) a položek snižujících základ daně 
       při leasingu  

8.    Operace s podnikem jako celkem 
8.1    Prodej, vklad a nájem podniku 
8.2    Přeměny obchodních společností a družstev  
8.3    Likvidace obchodních společností a družstev  
8.4    Úpadek u dlužníka a způsoby jeho řešení   
9.    Zásoby  
9.1    Obecná část 
9.2    Pořízení a ocenění zásob   
9.3    Vyřazení zásob  

10.   Finanční majetek   
10.1   Obecná část 
10.2   Příjmy (výnosy) z držby finančního majetku  
10.3   Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů   
10.4   Darování cenných papírů a peněžních prostředků 
10.5   Vklad cenných papírů a peněžních prostředků do obchodní společnosti  

11.   Zúčtovací vztahy (pohledávky a závazky) 
11.1   Obecná část 
11.2   Odpisování pohledávek u poplatníků, kteří vedou účetnictví  
11.3   Tvorba opravných položek k pohledávkám u poplatníků, kteří 
       vedou účetnictví   
11.4   Postoupení pohledávek  
11.5   Vklady pohledávek  
11.6   Daňové dopady dalších operací s pohledávkami  
11.7   Daňový režim související se závazky poplatníka   

12.   Osobní náklady   
12.1   Mzdové náklady   
12.2   Pojistné na sociální a zdravotní pojištění    
12.3   Zaměstnanecké bene?ty a ostatní osobní náklady 

13.   Rekapitulace zásadních změn v oblasti daně z příjmů účinných 
      od roku 2011  
13.1   Zrušení osvobození příjmů z provozu „ekologických zdrojů a 
       zařízení“ a další změny u provozovatelů „solárních zařízení“   
13.2   Změny v důsledku uplatnění metody komponentního odpisování 
       majetku   
13.3   Změny u finančního leasingu a změna v časovém dopadu 
       následného nesplnění podmínek daňové účinnosti nákladu   
13.4   Zpřesnění podmínek uplatnění paušálních výdajů na dopravu 
13.5   Změny v oblasti pohledávek, závazků a rezerv  
13.6   Změny u fyzických osob přinášející dodatečné příjmy státního 
       rozpočtu   
13.7   Plátce daně, srážková daň a daň ze závislé činnosti 
13.8   Ostatní změny ZDP   

14    Příklady na vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů   
14.1   Příklad na vyplnění přiznání k DPFO za zdaňovací období roku 2010 
14.2   Příklad na vyplnění přiznání k DPPO za zdaňovací období roku 2010   

15.   Přehled základních použitých právních předpisů   
Seznam přehledů
Stručný rejstřík 

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 159 
E-kniha 135 
Tištěná 549 
E-kniha 467 
Tištěná 375 
E-kniha 319 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 


 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.