0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Zdanění příjmů v roce 2011

komplexní průvodce

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6685
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Publikace je určena podnikatelům, účetním, daňovým poradcům, pracovníkům finančních orgánů, studentům a dalším zájemcům o problematiku, kteří v rámci své profese nebo studia potřebují zvládnout daně z příjmů komplexně.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 95 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Zdanění příjmů v roce 2011

Obsah
Předmluva  
Seznam použitých zkratek 

1.    Úvod 

2.    Základní společné principy aplikace daně z příjmů   
2.1    Poplatníci a plátci daně z příjmů a povinnost podat daňové tvrzení (přiznání)   
2.2    Zdaňovací období a období, za která vzniká povinnost podat DaP 
2.3    Lhůty pro podání daňového tvrzení (přiznání)   
2.4    Sazby daně z příjmů   
2.5    Placení daně z příjmů a zálohy na daň  
2.6    Vyměření daně a lhůty pro vyměření    

3.    Specifika zdaňování příjmů fyzických osob  
3.1    Princip zdanění příjmů fyzických osob   
3.2    Zdanitelnost příjmů u fyzických osob   
3.3    Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkční požitky  
3.4    Zdaňování příjmů z nezávislých činností 
3.5    Nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňová 
       zvýhodnění uplatnitelné výhradně u fyzických osob   
3.6    Příklady k dílčímu základu daně ze závislé činnosti a z funkčních 
       požitků dle § 6 ZDP   

4.    Specifika zdaňování příjmů právnických osob    

5.     Metodika stanovení základu daně a celkové daňové povinnosti 
       u FO a PO – společná pravidla  
5.1    Principy stanovení obecného základu daně FO a PO   
5.2    Daňová účinnost výdajů (nákladů)    
5.3    Další úpravy rozdílu mezi zdanitelnými příjmy a daňovými 
       výdaji (náklady)   
5.4    Položky odčitatelné od základu daně a položky snižující základ 
       daně uplatnitelné FO i PO 
5.5    Slevy na dani 
5.6    Konstrukce tiskopisu přiznání k DPFO   
5.7    Konstrukce tiskopisu přiznání k DPPO  

6.    Dlouhodobý majetek   
6.1    Obecná část 
6.2    Pořízení dlouhodobého majetku 
6.3    Technické zhodnocení, opravy a udržování dlouhodobého majetku 
6.4    Zahrnování dlouhodobého majetku do výdajů (nákladů) v průběhu 
       používání – odpisování dlouhodobého majetku 
6.5    Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku    

7.    Leasing   
7.1    Obecná část 
7.2    Daňový režim uznatelnosti nájemného   
7.3    Odpisování při leasingu  
       Technické zhodnocení, opravy a udržování dlouhodobého majetku 
       v podmínkách leasingu 
7.5    Uplatnitelnost dalších výdajů (nákladů) a položek snižujících základ daně 
       při leasingu  

8.    Operace s podnikem jako celkem 
8.1    Prodej, vklad a nájem podniku 
8.2    Přeměny obchodních společností a družstev  
8.3    Likvidace obchodních společností a družstev  
8.4    Úpadek u dlužníka a způsoby jeho řešení   
9.    Zásoby  
9.1    Obecná část 
9.2    Pořízení a ocenění zásob   
9.3    Vyřazení zásob  

10.   Finanční majetek   
10.1   Obecná část 
10.2   Příjmy (výnosy) z držby finančního majetku  
10.3   Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů   
10.4   Darování cenných papírů a peněžních prostředků 
10.5   Vklad cenných papírů a peněžních prostředků do obchodní společnosti  

11.   Zúčtovací vztahy (pohledávky a závazky) 
11.1   Obecná část 
11.2   Odpisování pohledávek u poplatníků, kteří vedou účetnictví  
11.3   Tvorba opravných položek k pohledávkám u poplatníků, kteří 
       vedou účetnictví   
11.4   Postoupení pohledávek  
11.5   Vklady pohledávek  
11.6   Daňové dopady dalších operací s pohledávkami  
11.7   Daňový režim související se závazky poplatníka   

12.   Osobní náklady   
12.1   Mzdové náklady   
12.2   Pojistné na sociální a zdravotní pojištění    
12.3   Zaměstnanecké bene?ty a ostatní osobní náklady 

13.   Rekapitulace zásadních změn v oblasti daně z příjmů účinných 
      od roku 2011  
13.1   Zrušení osvobození příjmů z provozu „ekologických zdrojů a 
       zařízení“ a další změny u provozovatelů „solárních zařízení“   
13.2   Změny v důsledku uplatnění metody komponentního odpisování 
       majetku   
13.3   Změny u finančního leasingu a změna v časovém dopadu 
       následného nesplnění podmínek daňové účinnosti nákladu   
13.4   Zpřesnění podmínek uplatnění paušálních výdajů na dopravu 
13.5   Změny v oblasti pohledávek, závazků a rezerv  
13.6   Změny u fyzických osob přinášející dodatečné příjmy státního 
       rozpočtu   
13.7   Plátce daně, srážková daň a daň ze závislé činnosti 
13.8   Ostatní změny ZDP   

14    Příklady na vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů   
14.1   Příklad na vyplnění přiznání k DPFO za zdaňovací období roku 2010 
14.2   Příklad na vyplnění přiznání k DPPO za zdaňovací období roku 2010   

15.   Přehled základních použitých právních předpisů   
Seznam přehledů
Stručný rejstřík 

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Zdanění příjmů v roce 2011 byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 149  -25 %
E-kniha 127  -25 %
Tištěná 202  -25 %
E-kniha 172  -25 %
Tištěná 149  -25 %
E-kniha 127  -25 %
Tištěná 194  -25 %
E-kniha 165  -25 %
Tištěná 89  -47 %
E-kniha 108  -25 %

Zdanění příjmů v roce 2011

komplexní průvodce

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6685
Publikace je určena podnikatelům, účetním, daňovým poradcům, pracovníkům finančních orgánů, studentům a dalším zájemcům o problematiku, kteří v rámci své profese nebo studia potřebují zvládnout daně z příjmů komplexně.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 95 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Zdanění příjmů v roce 2011

Obsah
Předmluva  
Seznam použitých zkratek 

1.    Úvod 

2.    Základní společné principy aplikace daně z příjmů   
2.1    Poplatníci a plátci daně z příjmů a povinnost podat daňové tvrzení (přiznání)   
2.2    Zdaňovací období a období, za která vzniká povinnost podat DaP 
2.3    Lhůty pro podání daňového tvrzení (přiznání)   
2.4    Sazby daně z příjmů   
2.5    Placení daně z příjmů a zálohy na daň  
2.6    Vyměření daně a lhůty pro vyměření    

3.    Specifika zdaňování příjmů fyzických osob  
3.1    Princip zdanění příjmů fyzických osob   
3.2    Zdanitelnost příjmů u fyzických osob   
3.3    Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkční požitky  
3.4    Zdaňování příjmů z nezávislých činností 
3.5    Nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňová 
       zvýhodnění uplatnitelné výhradně u fyzických osob   
3.6    Příklady k dílčímu základu daně ze závislé činnosti a z funkčních 
       požitků dle § 6 ZDP   

4.    Specifika zdaňování příjmů právnických osob    

5.     Metodika stanovení základu daně a celkové daňové povinnosti 
       u FO a PO – společná pravidla  
5.1    Principy stanovení obecného základu daně FO a PO   
5.2    Daňová účinnost výdajů (nákladů)    
5.3    Další úpravy rozdílu mezi zdanitelnými příjmy a daňovými 
       výdaji (náklady)   
5.4    Položky odčitatelné od základu daně a položky snižující základ 
       daně uplatnitelné FO i PO 
5.5    Slevy na dani 
5.6    Konstrukce tiskopisu přiznání k DPFO   
5.7    Konstrukce tiskopisu přiznání k DPPO  

6.    Dlouhodobý majetek   
6.1    Obecná část 
6.2    Pořízení dlouhodobého majetku 
6.3    Technické zhodnocení, opravy a udržování dlouhodobého majetku 
6.4    Zahrnování dlouhodobého majetku do výdajů (nákladů) v průběhu 
       používání – odpisování dlouhodobého majetku 
6.5    Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku    

7.    Leasing   
7.1    Obecná část 
7.2    Daňový režim uznatelnosti nájemného   
7.3    Odpisování při leasingu  
       Technické zhodnocení, opravy a udržování dlouhodobého majetku 
       v podmínkách leasingu 
7.5    Uplatnitelnost dalších výdajů (nákladů) a položek snižujících základ daně 
       při leasingu  

8.    Operace s podnikem jako celkem 
8.1    Prodej, vklad a nájem podniku 
8.2    Přeměny obchodních společností a družstev  
8.3    Likvidace obchodních společností a družstev  
8.4    Úpadek u dlužníka a způsoby jeho řešení   
9.    Zásoby  
9.1    Obecná část 
9.2    Pořízení a ocenění zásob   
9.3    Vyřazení zásob  

10.   Finanční majetek   
10.1   Obecná část 
10.2   Příjmy (výnosy) z držby finančního majetku  
10.3   Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů   
10.4   Darování cenných papírů a peněžních prostředků 
10.5   Vklad cenných papírů a peněžních prostředků do obchodní společnosti  

11.   Zúčtovací vztahy (pohledávky a závazky) 
11.1   Obecná část 
11.2   Odpisování pohledávek u poplatníků, kteří vedou účetnictví  
11.3   Tvorba opravných položek k pohledávkám u poplatníků, kteří 
       vedou účetnictví   
11.4   Postoupení pohledávek  
11.5   Vklady pohledávek  
11.6   Daňové dopady dalších operací s pohledávkami  
11.7   Daňový režim související se závazky poplatníka   

12.   Osobní náklady   
12.1   Mzdové náklady   
12.2   Pojistné na sociální a zdravotní pojištění    
12.3   Zaměstnanecké bene?ty a ostatní osobní náklady 

13.   Rekapitulace zásadních změn v oblasti daně z příjmů účinných 
      od roku 2011  
13.1   Zrušení osvobození příjmů z provozu „ekologických zdrojů a 
       zařízení“ a další změny u provozovatelů „solárních zařízení“   
13.2   Změny v důsledku uplatnění metody komponentního odpisování 
       majetku   
13.3   Změny u finančního leasingu a změna v časovém dopadu 
       následného nesplnění podmínek daňové účinnosti nákladu   
13.4   Zpřesnění podmínek uplatnění paušálních výdajů na dopravu 
13.5   Změny v oblasti pohledávek, závazků a rezerv  
13.6   Změny u fyzických osob přinášející dodatečné příjmy státního 
       rozpočtu   
13.7   Plátce daně, srážková daň a daň ze závislé činnosti 
13.8   Ostatní změny ZDP   

14    Příklady na vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů   
14.1   Příklad na vyplnění přiznání k DPFO za zdaňovací období roku 2010 
14.2   Příklad na vyplnění přiznání k DPPO za zdaňovací období roku 2010   

15.   Přehled základních použitých právních předpisů   
Seznam přehledů
Stručný rejstřík 

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Poškozená 275 -50 %
E-kniha 350  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.