0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Zdaňování příjmů fyzických osob 2009

praktický průvodce

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 5819
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

V publikaci najdete podrobný přehled problematiky zdaňování příjmů fyzických osob v roce 2009. Praktický výklad řešení zdanění jak příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně metodiky výpočtu záloh na daň a ročního zúčtování záloh na daň, tak i příjmů podnikatelů, s možností minimalizovat daňovou povinnost poplatníků. Na příkladech je vysvětlena i problematika daňového odpisování,zamezení mezinárodního dvojího zdanění a návodu, jak zdaňovat příjmy rezidentů ČR se zdrojem v zahraničí nebo jak zdanit příjmy se zdrojem v ČR u nerezidentů. Zahrnuta je i problematika tvorby rezerv a opravných položek včetně odpisu pohledávek ve prospěch zákonného snížení základu daně.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Zdaňování příjmů fyzických osob 2009

Předmluva
Seznam použitých zkratek
1. Úvod
2. Vymezení daňových poplatníků, předmětu daně a zdaňovacího období
2.1 Poplatník daně z příjmů fyzických osob
2.2 Předmět daně z příjmů fyzických osob
2.3 Zdaňovací období
3. Příjmy osvobozené od daně
3.1 Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob
3.2 Den nabytí
4. Základ daně
4.1 Zásady tvorby a úpravy základu daně a vzniku daňové ztráty u fyzických osob (dle § 5 ZDP)
4.2 Metodika stanovení základu daně fyzické osoby
4.3 Explikace nezdanitelných částí základu daně
4.4 Položky odčitatelné od základu daně (podle § 34 ZDP)
4.5 Slevy na dani
4.6 Úpravy základu daně stanovené v § 23 ZDP
5. Daňové přiznání a placení daně
5.1 Kdo je povinen podat daňové přiznání?
5.2 Termíny pro přiznání k dani z příjmů
5.3 Placení daně
6. Zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
6.1 Vymezení pojmů „příjmy ze závislé činnosti“ a „funkční požitky“
6.2 Variantní postupy při zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků
6.3 Pojistné režimy v metodice výpočtu daňové povinnosti
6.4 Nezdanitelné příjmy přijaté zaměstnancem od zaměstnavatele
6.5 Zaokrouhlování zdanitelné mzdy, zálohy na daň a daně z příjmů
6.6 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění
6.7 Metodika výpočtu příjmů ze závislé činnosti (mzdy) včetně náhrad mzdy a výše nemocenských dávek ve vazbě na stanovení zálohy na daň
7. Zdaňování příjmů fyzických osob z nezávislé činnosti
7.1 Zdaňování příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
7.2 Zdaňování příjmů z kapitálového majetku
7.3 Zdaňování příjmů z pronájmu a ostatních příjmů
7.4 Případová studie zdaňování příjmů OSVČ
8. Daňové vztahy k zahraničí (vybrané problémy)
8.1 Zdaňování příjmů rezidenta ČR ze zdrojů v zahraničí
8.2 Zdaňování příjmů nerezidentů ze zdrojů v ČR
8.3 Zdaňování mezinárodního pronájmu pracovní síly
8.4 Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění
8.5 Metody vyloučení dvojího zdanění
8.6 Daňové ráje a offshore společnosti
9. Daňové odpisování majetku
9.1 Objekt a subjekt odpisování
9.2 Zásady odpisování
9.3 Vstupní cena, zvýšená vstupní cena a zůstatková cena majetku
9.4 Doba odpisování a klasifikace majetku
9.5 Způsoby a metody odpisování
9.6 Odpisy nehmotného majetku
9.7 Závazné posouzení skutečnosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením
9.8 Případové studie stanovení daňových odpisů u majetku
10. Daňové režimy odpisu pohledávek
10.1 Postupný odpis opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994
10.2 Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení
10.3 Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh
10.4 Jednorázový odpis pohledávek (legislativní)
10.5 Případová studie řešení odpisu pohledávek a tvorby opravných položek
11. Rezervy jako daňové výdaje (náklady)
11.1 Zásady tvorby a stanovení výše rezerv
11.2 Rezervy na opravy hmotného majetku

Titul Zdaňování příjmů fyzických osob 2009 byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 199 
E-kniha 169 
Tištěná 269 
E-kniha 229 
Tištěná 199 
E-kniha 169 
Tištěná 259 
E-kniha 220 
Tištěná 89  -47 %
E-kniha 144 

Zdaňování příjmů fyzických osob 2009

praktický průvodce

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 5819
V publikaci najdete podrobný přehled problematiky zdaňování příjmů fyzických osob v roce 2009. Praktický výklad řešení zdanění jak příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně metodiky výpočtu záloh na daň a ročního zúčtování záloh na daň, tak i příjmů podnikatelů, s možností minimalizovat daňovou povinnost poplatníků. Na příkladech je vysvětlena i problematika daňového odpisování,zamezení mezinárodního dvojího zdanění a návodu, jak zdaňovat příjmy rezidentů ČR se zdrojem v zahraničí nebo jak zdanit příjmy se zdrojem v ČR u nerezidentů. Zahrnuta je i problematika tvorby rezerv a opravných položek včetně odpisu pohledávek ve prospěch zákonného snížení základu daně.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Zdaňování příjmů fyzických osob 2009

Předmluva
Seznam použitých zkratek
1. Úvod
2. Vymezení daňových poplatníků, předmětu daně a zdaňovacího období
2.1 Poplatník daně z příjmů fyzických osob
2.2 Předmět daně z příjmů fyzických osob
2.3 Zdaňovací období
3. Příjmy osvobozené od daně
3.1 Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob
3.2 Den nabytí
4. Základ daně
4.1 Zásady tvorby a úpravy základu daně a vzniku daňové ztráty u fyzických osob (dle § 5 ZDP)
4.2 Metodika stanovení základu daně fyzické osoby
4.3 Explikace nezdanitelných částí základu daně
4.4 Položky odčitatelné od základu daně (podle § 34 ZDP)
4.5 Slevy na dani
4.6 Úpravy základu daně stanovené v § 23 ZDP
5. Daňové přiznání a placení daně
5.1 Kdo je povinen podat daňové přiznání?
5.2 Termíny pro přiznání k dani z příjmů
5.3 Placení daně
6. Zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
6.1 Vymezení pojmů „příjmy ze závislé činnosti“ a „funkční požitky“
6.2 Variantní postupy při zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků
6.3 Pojistné režimy v metodice výpočtu daňové povinnosti
6.4 Nezdanitelné příjmy přijaté zaměstnancem od zaměstnavatele
6.5 Zaokrouhlování zdanitelné mzdy, zálohy na daň a daně z příjmů
6.6 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění
6.7 Metodika výpočtu příjmů ze závislé činnosti (mzdy) včetně náhrad mzdy a výše nemocenských dávek ve vazbě na stanovení zálohy na daň
7. Zdaňování příjmů fyzických osob z nezávislé činnosti
7.1 Zdaňování příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
7.2 Zdaňování příjmů z kapitálového majetku
7.3 Zdaňování příjmů z pronájmu a ostatních příjmů
7.4 Případová studie zdaňování příjmů OSVČ
8. Daňové vztahy k zahraničí (vybrané problémy)
8.1 Zdaňování příjmů rezidenta ČR ze zdrojů v zahraničí
8.2 Zdaňování příjmů nerezidentů ze zdrojů v ČR
8.3 Zdaňování mezinárodního pronájmu pracovní síly
8.4 Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění
8.5 Metody vyloučení dvojího zdanění
8.6 Daňové ráje a offshore společnosti
9. Daňové odpisování majetku
9.1 Objekt a subjekt odpisování
9.2 Zásady odpisování
9.3 Vstupní cena, zvýšená vstupní cena a zůstatková cena majetku
9.4 Doba odpisování a klasifikace majetku
9.5 Způsoby a metody odpisování
9.6 Odpisy nehmotného majetku
9.7 Závazné posouzení skutečnosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením
9.8 Případové studie stanovení daňových odpisů u majetku
10. Daňové režimy odpisu pohledávek
10.1 Postupný odpis opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994
10.2 Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení
10.3 Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh
10.4 Jednorázový odpis pohledávek (legislativní)
10.5 Případová studie řešení odpisu pohledávek a tvorby opravných položek
11. Rezervy jako daňové výdaje (náklady)
11.1 Zásady tvorby a stanovení výše rezerv
11.2 Rezervy na opravy hmotného majetku

O Autorovi

Vybíhal Václav
Je ekonomem, daňovým poradcem a především odborníkem na daňovou a mzdovou problematiku. Vystudoval vysokou školu ekonomického směru, dosáhl atestace v oboru Finance a bankovnictví na ESC de Paris (Francie), kde zároveň působil jako hostující profesor. Absolvoval řadu stáží a studijních pobytů v zahraničí, výsledky svého vědeckého bádání prezentoval na mezinárodních konferencích ve Francii, v USA, v Číně a v Thajsku.V roce 1998 byl jmenován prezidentem ČR Václavem Havlem profesorem v oboru Finance. Téměř 11 let byl vedoucím Ústavu účetnictví a daní na univerzitě v Brně a předsedou Oborové rady doktorského studia. Své dlouholeté zkušenosti a pedagogicko-didaktické dovednosti uplatňoval nejen ve výuce na vysokých školách, ale i v kurzech a přednáškách pro odbornou veřejnost. Publikoval řadu prací v ČR i v zahraničí. Je autorem 27 monografií. Řadu let pracoval v pracovní skupině Ekonomie Akreditační komise ČR. Dlouhodobě se angažoval jako zkušební komisař v rámci Komory daňových poradců ČR a v rámci mezinárodní certifikace účetních organizované Institutem Svazu účetních Praha. Působí jako profesor na Fakultě ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. v Praze, 1. soukromé ekonomické univerzitě v ČR a na Fakultě sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.