0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Člověk, jeho smysly a svět

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 5742
E-kniha
PDF
365
Ihned ke stažení
i: 16849 n: 24773063r: 5742
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Publikace se věnuje široké oblasti smyslového vnímání člověka. Klade si za cíl zpřístupnit lékařské a psychologické poznatky o lidských smyslech, a to jak známých (zrak či sluch), tak na první pohled skrytých (např. čidla rovnováhy či senzory hlubokého čití). Autoři se zabývají otázkami stavby a funkce, ale také vývoje, poruch a chorob, způsobů vyšetření a léčby lidských smyslů – od úrovně buněk až po úroveň orgánů. Okrajově se věnují také historii poznání a léčby smyslových orgánů či vnímání bolesti a slasti. Pro oživení jsou zařazeny drobné „srovnávací exkurze“ do oblasti smyslů zvířecích. Autoři vycházejí z ověřených poznatků a pro zpřístupnění témat volí kompromis mezi učebnicovou, populární a vědeckou formou. Kapitoly jsou doplněny názornými ilustracemi a ukázkami konkrétních vyšetřovacích metod. Z knihy mohou čerpat jak studenti řady oborů, tak absolventi či veřejnost se zájmem o danou tematiku.

Z obsahu knihy Člověk, jeho smysly a svět

1. KRÁTKÉ SLOVO NA ÚVOD
2. JAK A Z ČEHO JSOU SMYSLY POSTAVENY A JAK FUNGUJÍ
2.1 Buněčné receptory
2.1.1 Rozlišení vlastního a cizího
2.2 Rozdělení smyslů
2.3 Osud smyslových informací
3. JAK JSME TO VIDĚLI KDYSI A JAK TO VIDÍME DNES
3.1 Zrak
3.2 Sluch
3.3 Čich
3.4 Chuť
3.5 Hmat, bolest a vnímání teploty
4. DÍVÁME SE
4.1 Čím a jak vidíme?
4.1.1 Stavba sítnice
4.1.2 Z oka do mozku
4.1.3 Přídatné orgány oční
4.2 Jak oko vzniká, roste a vyvíjí se před narozením
4.3 Vyšetřovací metody v rukou lékařů a psychologů
4.3.1 Vyšetření očních lékařů
4.3.2 Vyšetření zraku v psychologii
4.4 Když zrakové ústrojí neslouží, jak má
4.4.1 Refrakční vady a vetchozrakost
4.4.2 Onemocnění víček
4.4.3 Onemocnění slzného ústrojí
4.4.4 Onemocnění spojivky
4.4.5.Onemocnění rohovky
4.4.6 Onemocnění živnatky
4.4.7 Onemocnění čočky
4.4.8 Onemocnění sklivce
4.4.9 Onemocnění sítnice
4.4.10 Onemocnění zrakového nervu – zelený zákal (glaukom)
4.4.11 Úrazy oka
4.5 Můžeme zrak ovlivnit… (?)
4.5.1 Léčba refrakčních vad a vetchozrakosti
4.5.2 Léčba onemocnění víček
4.5.3 Léčba onemocnění slzného ústrojí
4.5.4 Léčba onemocnění spojivky a rohovky
4.5.5 Léčba onemocnění živnatky
4.5.6 Léčba šedého zákalu
4.5.7 Léčba vybraných onemocnění sítnice
4.5.8 Léčba zeleného zákalu (glaukomu)
4.5.9 Léčba úrazů oka
5. POSLOUCHÁME
5.1 Čím a jak slyšíme?
5.1.1 Zevní ucho
5.1.2 Střední ucho
5.1.3 Vnitřní ucho
5.1.4 Z ušního boltce do mozku
5.2 Jak ucho vzniká, roste a vyvíjí se před narozením
5.3 Vyšetřovací metody v rukou lékařů a psychologů
5.3.1 Vyšetření ušních – nosních – krčních lékařů
5.3.2 Vyšetření sluchu v psychologii
5.4 Když sluch neslouží, jak má
5.4.1 Vývojové poruchy ušního boltce
5.4.2 Vrozená atrézie zevního zvukovodu
5.4.3 Cerumen obturans
5.4.4 Záněty zevního zvukovodu
5.4.5 Exostózy
5.4.6 Cizí tělesa ve vnějším zvukovodu
5.4.7 Nádory vnějšího zvukovodu a středouší
5.4.8 Akutní serotubární katar
5.4.9 Akutní zánět středního ucha
5.4.10 Chronický hnisavý zánět středního ucha
5.4.11 Záněty vnitřního ucha
5.4.12.Degenerativní nemoci vnitřního ucha
5.4.13 Poranění bubínku a středoušních kůstek
5.4.14 Akutrauma
5.4.15 Náhlá ztráta sluchu nejasné etiologie
5.4.16 Morbus Menieri (Menierova nemoc)
5.4.17 Otoskleróza
5.4.18 Tinnitus (ušní šelesty)
5.5 Můžeme sluch ovlivnit… (?)
5.5.1 Sluchadla
5.5.2 Kochleární implantáty
6. A CO ROVNOVÁHA… (?)
6.1 Čím a jak vnímáme polohu a pohyb hlavy
6.1.1 Orgány polohy
6.1.2 Orgány pohybu
6.1.3 Z blanitého labyrintu do mozku
6.2 Jak rovnovážné ústrojí vzniká, roste a vyvíjí se před narozením
6.3 Vyšetřovací metody v rukou lékařů
6.4 Poruchy rovnováhy
6.4.1 Nevestibulární závrať
6.4.2 Vestibulární závrať
6.5 Můžeme poruchy rovnováhy ovlivnit… (?)
7. ČICHÁME
7.1 Čím a jak čicháme
7.1.1 Z nosu do mozku
7.2 Jak čichové ústrojí vzniká, roste a vyvíjí se před narozením
7.3 Vyšetření čichu
7.4 Poruchy a ovlivnění čichu
8. OCHUTNÁVÁME
8.1 Čím a jak ochutnáváme?
8.1.1 Z jazyka a ústní dutiny do mozku
8.2 Jak chuťové ústrojí vzniká, roste a vyvíjí se před narozením
8.3 Vyšetření, poruchy a ovlivnění chuťového čidla
9. DOTÝKÁME SE A DOTÝKAJÍ SE NÁS
9.1 Co a jak vnímáme kůží… (?)
9.1.1 Z kůže do mozku
9.2 Jak kůže vzniká, roste a vyvíjí se před narozením
9.3 Vyšetřovací metody v rukou lékařů
9.4 Když kožní čití neslouží, jak má
9.4.1 Periferní poruchy citlivosti
9.4.2 Centrální poruchy citlivosti
9.5 Můžeme kožní citlivost ovlivnit… (?)
10. PŘÍKLADY ZOBRAZOVÁNÍ VYBRANÝCH SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ A PORUCH SMYSLŮ
11. ČÍM, JAK A CO VNÍMÁME UVNITŘ
11.1.1 Propriocepce
11.1.2 Viscerocepce
12. VNÍMÁME BOLEST A SLAST
12.1 Co je to bolest a jak vzniká
12.2 Cesty bolestivých zpráv
12.3 Bolí jen tělo (některé psychosomatické souvislosti bolesti)?
12.4 Co lze s bolestí dělat?
12.4.1 Farmakologická léčba bolesti
12.4.2 A co placebo… (?)
12.4.3 Nefarmakologické možnosti ovlivnění bolesti
12.4.3.1 Bolest a léčebná rehabilitace
12.5 Vnímáme slast
12.5.1 Mozek a slast
13 VNÍMÁME V ČASE
13.1 Před narozením a krátce po něm
13.2 První roky
13.3 Rosteme dál
1.3.4 Jsme dospělí a stárneme
14. VJEMY ZKRESLENÉ A ŠALEBNÉ
14.1 Šalebné vjemy a hypnóza
14.2 Látky vyvolávající šalebné vjemy
14.3 „Jednoznačné nejednoznačno“ nebo „nejednoznačné jednoznačno“?
15. KRÁTKÉ SLOVO NA ZÁVĚR
16. LITERATURA
17. SEZNAM ZKRATEK
18. REJSTŘÍK

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 3.4MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Člověk, jeho smysly a svět
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 3.4MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Člověk, jeho smysly a svět

Publikace se věnuje široké oblasti smyslového vnímání člověka. Klade si za cíl zpřístupnit lékařské a psychologické poznatky o lidských smyslech, a to jak známých (zrak či sluch), tak na první pohled skrytých (např. čidla rovnováhy či senzory hlubokého čití). Autoři se zabývají otázkami stavby a funkce, ale také vývoje, poruch a chorob, způsobů vyšetření a léčby lidských smyslů – od úrovně buněk až po úroveň orgánů. Okrajově se věnují také historii poznání a léčby smyslových orgánů či vnímání bolesti a slasti. Pro oživení jsou zařazeny drobné „srovnávací exkurze“ do oblasti smyslů zvířecích. Autoři vycházejí z ověřených poznatků a pro zpřístupnění témat volí kompromis mezi učebnicovou, populární a vědeckou formou. Kapitoly jsou doplněny názornými ilustracemi a ukázkami konkrétních vyšetřovacích metod. Z knihy mohou čerpat jak studenti řady oborů, tak absolventi či veřejnost se zájmem o danou tematiku.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 5742
E-kniha
PDF
365
Ihned ke stažení
i: 16849 n: 24773063r: 5742

Z obsahu knihy Člověk, jeho smysly a svět

1. KRÁTKÉ SLOVO NA ÚVOD
2. JAK A Z ČEHO JSOU SMYSLY POSTAVENY A JAK FUNGUJÍ
2.1 Buněčné receptory
2.1.1 Rozlišení vlastního a cizího
2.2 Rozdělení smyslů
2.3 Osud smyslových informací
3. JAK JSME TO VIDĚLI KDYSI A JAK TO VIDÍME DNES
3.1 Zrak
3.2 Sluch
3.3 Čich
3.4 Chuť
3.5 Hmat, bolest a vnímání teploty
4. DÍVÁME SE
4.1 Čím a jak vidíme?
4.1.1 Stavba sítnice
4.1.2 Z oka do mozku
4.1.3 Přídatné orgány oční
4.2 Jak oko vzniká, roste a vyvíjí se před narozením
4.3 Vyšetřovací metody v rukou lékařů a psychologů
4.3.1 Vyšetření očních lékařů
4.3.2 Vyšetření zraku v psychologii
4.4 Když zrakové ústrojí neslouží, jak má
4.4.1 Refrakční vady a vetchozrakost
4.4.2 Onemocnění víček
4.4.3 Onemocnění slzného ústrojí
4.4.4 Onemocnění spojivky
4.4.5.Onemocnění rohovky
4.4.6 Onemocnění živnatky
4.4.7 Onemocnění čočky
4.4.8 Onemocnění sklivce
4.4.9 Onemocnění sítnice
4.4.10 Onemocnění zrakového nervu – zelený zákal (glaukom)
4.4.11 Úrazy oka
4.5 Můžeme zrak ovlivnit… (?)
4.5.1 Léčba refrakčních vad a vetchozrakosti
4.5.2 Léčba onemocnění víček
4.5.3 Léčba onemocnění slzného ústrojí
4.5.4 Léčba onemocnění spojivky a rohovky
4.5.5 Léčba onemocnění živnatky
4.5.6 Léčba šedého zákalu
4.5.7 Léčba vybraných onemocnění sítnice
4.5.8 Léčba zeleného zákalu (glaukomu)
4.5.9 Léčba úrazů oka
5. POSLOUCHÁME
5.1 Čím a jak slyšíme?
5.1.1 Zevní ucho
5.1.2 Střední ucho
5.1.3 Vnitřní ucho
5.1.4 Z ušního boltce do mozku
5.2 Jak ucho vzniká, roste a vyvíjí se před narozením
5.3 Vyšetřovací metody v rukou lékařů a psychologů
5.3.1 Vyšetření ušních – nosních – krčních lékařů
5.3.2 Vyšetření sluchu v psychologii
5.4 Když sluch neslouží, jak má
5.4.1 Vývojové poruchy ušního boltce
5.4.2 Vrozená atrézie zevního zvukovodu
5.4.3 Cerumen obturans
5.4.4 Záněty zevního zvukovodu
5.4.5 Exostózy
5.4.6 Cizí tělesa ve vnějším zvukovodu
5.4.7 Nádory vnějšího zvukovodu a středouší
5.4.8 Akutní serotubární katar
5.4.9 Akutní zánět středního ucha
5.4.10 Chronický hnisavý zánět středního ucha
5.4.11 Záněty vnitřního ucha
5.4.12.Degenerativní nemoci vnitřního ucha
5.4.13 Poranění bubínku a středoušních kůstek
5.4.14 Akutrauma
5.4.15 Náhlá ztráta sluchu nejasné etiologie
5.4.16 Morbus Menieri (Menierova nemoc)
5.4.17 Otoskleróza
5.4.18 Tinnitus (ušní šelesty)
5.5 Můžeme sluch ovlivnit… (?)
5.5.1 Sluchadla
5.5.2 Kochleární implantáty
6. A CO ROVNOVÁHA… (?)
6.1 Čím a jak vnímáme polohu a pohyb hlavy
6.1.1 Orgány polohy
6.1.2 Orgány pohybu
6.1.3 Z blanitého labyrintu do mozku
6.2 Jak rovnovážné ústrojí vzniká, roste a vyvíjí se před narozením
6.3 Vyšetřovací metody v rukou lékařů
6.4 Poruchy rovnováhy
6.4.1 Nevestibulární závrať
6.4.2 Vestibulární závrať
6.5 Můžeme poruchy rovnováhy ovlivnit… (?)
7. ČICHÁME
7.1 Čím a jak čicháme
7.1.1 Z nosu do mozku
7.2 Jak čichové ústrojí vzniká, roste a vyvíjí se před narozením
7.3 Vyšetření čichu
7.4 Poruchy a ovlivnění čichu
8. OCHUTNÁVÁME
8.1 Čím a jak ochutnáváme?
8.1.1 Z jazyka a ústní dutiny do mozku
8.2 Jak chuťové ústrojí vzniká, roste a vyvíjí se před narozením
8.3 Vyšetření, poruchy a ovlivnění chuťového čidla
9. DOTÝKÁME SE A DOTÝKAJÍ SE NÁS
9.1 Co a jak vnímáme kůží… (?)
9.1.1 Z kůže do mozku
9.2 Jak kůže vzniká, roste a vyvíjí se před narozením
9.3 Vyšetřovací metody v rukou lékařů
9.4 Když kožní čití neslouží, jak má
9.4.1 Periferní poruchy citlivosti
9.4.2 Centrální poruchy citlivosti
9.5 Můžeme kožní citlivost ovlivnit… (?)
10. PŘÍKLADY ZOBRAZOVÁNÍ VYBRANÝCH SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ A PORUCH SMYSLŮ
11. ČÍM, JAK A CO VNÍMÁME UVNITŘ
11.1.1 Propriocepce
11.1.2 Viscerocepce
12. VNÍMÁME BOLEST A SLAST
12.1 Co je to bolest a jak vzniká
12.2 Cesty bolestivých zpráv
12.3 Bolí jen tělo (některé psychosomatické souvislosti bolesti)?
12.4 Co lze s bolestí dělat?
12.4.1 Farmakologická léčba bolesti
12.4.2 A co placebo… (?)
12.4.3 Nefarmakologické možnosti ovlivnění bolesti
12.4.3.1 Bolest a léčebná rehabilitace
12.5 Vnímáme slast
12.5.1 Mozek a slast
13 VNÍMÁME V ČASE
13.1 Před narozením a krátce po něm
13.2 První roky
13.3 Rosteme dál
1.3.4 Jsme dospělí a stárneme
14. VJEMY ZKRESLENÉ A ŠALEBNÉ
14.1 Šalebné vjemy a hypnóza
14.2 Látky vyvolávající šalebné vjemy
14.3 „Jednoznačné nejednoznačno“ nebo „nejednoznačné jednoznačno“?
15. KRÁTKÉ SLOVO NA ZÁVĚR
16. LITERATURA
17. SEZNAM ZKRATEK
18. REJSTŘÍK

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 355
E-kniha 302
Tištěná 127 -20 %
E-kniha 127 -20 %
Tištěná 269
Tištěná 99

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace