0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Daňová evidence podnikatelů 2014

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 8098
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
144
Ihned ke stažení
i: 21525 n: 24789729r: 8098
Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence z úrovně účetní a daňové legislativy 2014. Aktuální vydání v přehledech reaguje především na změny související s rekodifikací soukromého práva. Podle nového občanského zákoníku, platného od 1. 1. 2014, uvádí nové pojmy, zároveň obsahuje překladový slovník starých a nových pojmů. Je vhodná pro zaběhlé podnikatele a živnostníky, ale také pro začínající podnikatele, kteří mají značné výdaje v souvislosti s rozjezdem firmy. Po ruce tak budete mít ke každodennímu využití přehledné minimum daňové optimalizace vhodné pro každého podnikatele. Publikace je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Poslední kapitolou je komplexní příklad a vyplněné vzorové nové daňové přiznání fyzických osob za rok 2013. Knihu oceňují především podnikatelé, účetní a studenti.

Z obsahu knihy Daňová evidence podnikatelů 2014

Předmluva 7
Předmluva k aktuálnímu vydání 8
1 Předmět a cíl daňové evidence 9
1.1 Právní úprava daňové evidence 9
1.2 Předmět daňové evidence 10
1.3 Cíl daňové evidence 11
1.4 Daň z příjmů a solidární daň od roku 2013 12
1.5 Zahrnutí daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2014 13
2 Forma a obsah daňové evidence 14
2.1 Obsah daňové evidence 14
2.2 Forma daňové evidence 14
2.3 Způsoby oceňování majetku a dluhů 15
2.4 Skutečný stav majetku a dluhů 16
2.5 Daňový doklad 17
2.6 Zákon o daních z příjmů § 7b Daňová evidence 18
3 Evidence příjmů a výdajů 19
3.1 Evidence příjmů 19
3.2 Evidence výdajů 20
3.3 Výdaje paušálem 21
3.4 Deník příjmů a výdajů 22
4 Daňová evidence pohledávek 27
4.1 Oceňování pohledávek 27
4.2 Obsah a forma evidence pohledávek 27
5 Daňová evidence dluhů 30
5.1 Oceňování dluhů 30
5.2 Obsah a forma evidence dluhů 30
5.3 Zápočet pohledávek a dluhů 31
5.4 Zánik dluhu dohodou mezi věřitelem a dlužníkem 32
5.5 Platební kalendář 32
6 Evidence daně z přidané hodnoty 34
6.1 Předmět daně z přidané hodnoty 34
6.2 Registrační povinnost plátce DPH 34
6.3 Ostatní k DPH 35
6.4 Vedení evidence DPH 36
7 Evidence dlouhodobého majetku 38
7.1 Oceňování dlouhodobého majetku 39
7.1.1 Ocenění pořizovací cenou 39
7.1.2 Ocenění vlastními náklady 40
7.1.3 Ocenění cenou stanovenou pro bezúplatné plnění 41
7.1.4 Ocenění majetku reprodukční cenou 41
7.2 Evidence dlouhodobého majetku 41
7.3 Odpisy dlouhodobého majetku 43
7.3.1 Rovnoměrné odpisování 44
7.3.2 Zrychlené odpisování 46
7.4 Vyřazování dlouhodobého majetku 51
7.4.1 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku prodeje 51
7.4.2 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku darování 52
7.4.3 Vyřazování v důsledku škody nebo manka 52
7.4.4 Vyřazování v důsledku likvidace 53
7.4.5 Vyřazování v důsledku přeřazení majetku do osobního užívání 53
7.5 Evidence neodpisovaného dlouhodobého majetku 54
8 Evidence najatého majetku 55
8.1 Operativní leasing 55
8.2 Finanční leasing 55
8.3 Pojem akontace a problémy s ní spojené 56
8.4 Odkoupení najaté věci po skončení nájmu 57
8.5 Způsob evidence najatého majetku 58
8.6 Nahrazení finančního leasingu úvěrováním 58
9 Zásoby a jejich evidence 60
9.1 Vymezení zásob 60
9.2 Oceňování zásob 60
9.3 Evidence zásob 61
10 Krátkodobý finanční majetek 64
10.1 Korunová pokladna 64
10.2 Valutová pokladna 64
10.3 Ceniny 65
10.4 Korunové bankovní účty 65
10.5 Devizové bankovní účty 65
10.6 Krátkodobé cenné papíry 65
11 Mzdová evidence 67
12 Rezervy a jejich evidence 71
12.1 Rezervy na opravy hmotného majetku 71
12.2 Rezervy na pěstební činnost 73
12.3 Ostatní rezervy 73
13 Evidence jízd a ostatních skutečností 74
13.1 Evidence jízd 74
13.2 Silniční daň 77
13.3 Náhrady při použití motorového vozidla 77
13.4 Evidence ostatních skutečností 80
14 Vedení deníku příjmů a výdajů 81
14.1 Transakce před zahájením podnikání 81
14.2 Transakce v průběhu zdaňovacího období 83
14.3 Úpravy prováděné před uzavřením deníku příjmů a výdajů 90
15 Minimum daňové optimalizace 93
16 Přechod z daňové evidence na účetnictví 94
17 Komplexní příklad 95
18 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 122
18.1 Příklad vyplnění daňového přiznání za rok 2013 – zadání 122
18.2 Postup sestavení daňového přiznání podnikatele za rok 2013 123
Seznam literatury

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.3MB | 5.7MB | 4.3MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Daňová evidence podnikatelů 2014

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.3MB | 5.7MB | 4.3MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Daňová evidence podnikatelů 2014

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence z úrovně účetní a daňové legislativy 2014. Aktuální vydání v přehledech reaguje především na změny související s rekodifikací soukromého práva. Podle nového občanského zákoníku, platného od 1. 1. 2014, uvádí nové pojmy, zároveň obsahuje překladový slovník starých a nových pojmů. Je vhodná pro zaběhlé podnikatele a živnostníky, ale také pro začínající podnikatele, kteří mají značné výdaje v souvislosti s rozjezdem firmy. Po ruce tak budete mít ke každodennímu využití přehledné minimum daňové optimalizace vhodné pro každého podnikatele. Publikace je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Poslední kapitolou je komplexní příklad a vyplněné vzorové nové daňové přiznání fyzických osob za rok 2013. Knihu oceňují především podnikatelé, účetní a studenti.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 8098
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
144
Ihned ke stažení
i: 21525 n: 24789729r: 8098

Z obsahu knihy Daňová evidence podnikatelů 2014

Předmluva 7
Předmluva k aktuálnímu vydání 8
1 Předmět a cíl daňové evidence 9
1.1 Právní úprava daňové evidence 9
1.2 Předmět daňové evidence 10
1.3 Cíl daňové evidence 11
1.4 Daň z příjmů a solidární daň od roku 2013 12
1.5 Zahrnutí daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2014 13
2 Forma a obsah daňové evidence 14
2.1 Obsah daňové evidence 14
2.2 Forma daňové evidence 14
2.3 Způsoby oceňování majetku a dluhů 15
2.4 Skutečný stav majetku a dluhů 16
2.5 Daňový doklad 17
2.6 Zákon o daních z příjmů § 7b Daňová evidence 18
3 Evidence příjmů a výdajů 19
3.1 Evidence příjmů 19
3.2 Evidence výdajů 20
3.3 Výdaje paušálem 21
3.4 Deník příjmů a výdajů 22
4 Daňová evidence pohledávek 27
4.1 Oceňování pohledávek 27
4.2 Obsah a forma evidence pohledávek 27
5 Daňová evidence dluhů 30
5.1 Oceňování dluhů 30
5.2 Obsah a forma evidence dluhů 30
5.3 Zápočet pohledávek a dluhů 31
5.4 Zánik dluhu dohodou mezi věřitelem a dlužníkem 32
5.5 Platební kalendář 32
6 Evidence daně z přidané hodnoty 34
6.1 Předmět daně z přidané hodnoty 34
6.2 Registrační povinnost plátce DPH 34
6.3 Ostatní k DPH 35
6.4 Vedení evidence DPH 36
7 Evidence dlouhodobého majetku 38
7.1 Oceňování dlouhodobého majetku 39
7.1.1 Ocenění pořizovací cenou 39
7.1.2 Ocenění vlastními náklady 40
7.1.3 Ocenění cenou stanovenou pro bezúplatné plnění 41
7.1.4 Ocenění majetku reprodukční cenou 41
7.2 Evidence dlouhodobého majetku 41
7.3 Odpisy dlouhodobého majetku 43
7.3.1 Rovnoměrné odpisování 44
7.3.2 Zrychlené odpisování 46
7.4 Vyřazování dlouhodobého majetku 51
7.4.1 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku prodeje 51
7.4.2 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku darování 52
7.4.3 Vyřazování v důsledku škody nebo manka 52
7.4.4 Vyřazování v důsledku likvidace 53
7.4.5 Vyřazování v důsledku přeřazení majetku do osobního užívání 53
7.5 Evidence neodpisovaného dlouhodobého majetku 54
8 Evidence najatého majetku 55
8.1 Operativní leasing 55
8.2 Finanční leasing 55
8.3 Pojem akontace a problémy s ní spojené 56
8.4 Odkoupení najaté věci po skončení nájmu 57
8.5 Způsob evidence najatého majetku 58
8.6 Nahrazení finančního leasingu úvěrováním 58
9 Zásoby a jejich evidence 60
9.1 Vymezení zásob 60
9.2 Oceňování zásob 60
9.3 Evidence zásob 61
10 Krátkodobý finanční majetek 64
10.1 Korunová pokladna 64
10.2 Valutová pokladna 64
10.3 Ceniny 65
10.4 Korunové bankovní účty 65
10.5 Devizové bankovní účty 65
10.6 Krátkodobé cenné papíry 65
11 Mzdová evidence 67
12 Rezervy a jejich evidence 71
12.1 Rezervy na opravy hmotného majetku 71
12.2 Rezervy na pěstební činnost 73
12.3 Ostatní rezervy 73
13 Evidence jízd a ostatních skutečností 74
13.1 Evidence jízd 74
13.2 Silniční daň 77
13.3 Náhrady při použití motorového vozidla 77
13.4 Evidence ostatních skutečností 80
14 Vedení deníku příjmů a výdajů 81
14.1 Transakce před zahájením podnikání 81
14.2 Transakce v průběhu zdaňovacího období 83
14.3 Úpravy prováděné před uzavřením deníku příjmů a výdajů 90
15 Minimum daňové optimalizace 93
16 Přechod z daňové evidence na účetnictví 94
17 Komplexní příklad 95
18 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 122
18.1 Příklad vyplnění daňového přiznání za rok 2013 – zadání 122
18.2 Postup sestavení daňového přiznání podnikatele za rok 2013 123
Seznam literatury

Zařazena v kategoriích

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 549
E-kniha 467
Tištěná 229

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace