0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Dějiny psychologie

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3278
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
302  272 
Ihned ke stažení
i: 14889 n: 24769660r: 3278
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
V případě, že si přejete zakoupit nové aktuální vydání, následujte prosím odkaz zde

Získáte ucelený přehled o vývoji psychologie jako oboru. Kniha mapuje jeho vznik a vnitřní diferenciaci a hlavní směry psychologie, které se zrodily ve 20. století (behaviorismus, gestaltismus, psychodynamická, fenomenologická, transpersonální, kognitivní psychologie, systémové teorie aj.).
Stranou nezůstaly ani postmoderní proudy v současné psychologii (feministická, diskurzivní či kritická psychologie). Každá z kapitol obsahuje stručnou charakteristiku či základní myšlenkové paradigma příslušného vývojového období, životní příběhy a hlavní myšlenky jeho významných představitelů i ukázky děl. Jednotlivá témata jsou uspořádána velmi přehledně a čtivě. Učebnice je určena všem studentům psychologie a ostatních humanitních oborů a také zájemcům o psychologii z řad širší veřejnosti.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Dějiny psychologie

O AUTORCE 10

PŘEDMLUVA 11
DÍL A
VÝVOJ PSYCHOLOGIE V RÁMCI NOVODOBÉ EVROPSKÉ FILOZOFIE
1.
RACIONALISMUS 17
1.1
René Descartes (1596–1650) 17
1.2
Baruch (Benedikt) Spinoza (1632–1677) 21
1.3
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) 23
1.4
Christian Wolff (1679–1754) 26
2.
EMPIRISMUS A ASOCIANISMUS 27
2.1
Empirismus 27
2.1.1
Francis Bacon (1561–1626) 27
2.1.2
Thomas Hobbes (1588–1679) 29
2.1.3
John Locke (1632–1704) 31
2.1.4
George Berkeley (1685–1753) 34
2.2
Asocianismus 36
2.2.1
David Hume (1711–1776) 36
2.2.2
David Hartley (1705–1757) 38
2.2.3
John Stuart Mill (1806–1873) 40
3.
OSVÍCENSTVÍ 43
3.1
Voltaire (1694–1778) 44
3.2
Julien Offray de La Mettrie (1709–1751) 45
3.3
Etienne Bonnot de Condillac (1715–1780) 47
3.4
Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) 49
4.
NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE 53
4.1
Immanuel Kant (1724–1804) 53
4.1.1
Kantova teorie poznání 54
4.1.2
Kantova etika 56
4.2
Johann Friedrich Herbart (1776–1841) 56
4.2.1
Některé ohlasy Herbartova učení 58
4.3
Arthur Schopenhauer (1788–1860) 59
4.4
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900) 62
4.4.1
Některé ohlasy Nietzscheho učení 65
DÍL B
VZNIK A VNITŘNÍ DIFERENCIACE OBORU PSYCHOLOGIE
5.
PŘEDPOKLADY VZNIKU PSYCHOLOGIE JAKO SAMOSTATNÉ VĚDY 69
5.1
Filozofické předpoklady 69
5.1.1
Auguste Comte (1798–1857) 69
5.1.2
Herbert Spencer (1820–1903) 71
5.2
Vývojové teorie 72
5.2.1
Charles Darwin (1809–1882) 73
5.3
Rozvoj fyziologie 77
5.3.1
Johannes Müller (1801–1858) 78
5.3.2
Hermann von Helmholtz (1821–1894) 79
5.3.3
Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) 81
5.3.4
Ewald Hering (1834–1918) 82
5.4
Rozvoj neurologie 82
5.4.1
Frenologie 83
5.4.2
Lokalizace řečových center 84
5.5
Psychofyzika 84
5.5.1
Ernst Heinrich Weber (1795–1878) 84
5.5.2
Gustav Theodor Fechner (1801–1887) 85
5.5.3
Stanley Smith Stevens (1906–1973) 87
6.
ZAKLADATELÉ SAMOSTATNÉ PSYCHOLOGIE 89
6.1
Wilhelm Maximilian Wundt (1832–1920) 89
6.2
Francis Galton (1822–1911) 92
6.3
Hermann Ebbinghaus (1850–1909) 94
6.4
William James (1842–1910) 96
7.
HISTORICKÉ PSYCHOLOGICKÉ ŠKOLY 101
7.1
Empirické a experimentální psychologické školy 101
7.1.1
Strukturalismus 101
7.1.2
Funkcionalismus 102
7.1.2.1 Vznik aplikované psychologie 105
7.1.3
Francouzská psychologie 108
7.1.4
Würzburská škola 113
7.2
Psychologické školy ovlivněné filozofií 115
7.2.1
Duchovědná psychologie 116
7.2.2
Psychologie aktu 118
7.2.3
Vznik fenomenologie 120
7.2.3.1 Carl Stumpf (1848–1936) 120
7.2.3.2 Edmund Husserl (1859–1938) 121
7.2.4
Filozofie života 123
7.2.5
William McDougall (1871–1938) 125

Díl C
HLAVNÍ SMĚRY PSYCHOLOGIE 20. STOLETÍ

ÚVOD K DÍLU C 130
8.
GESTALTISMUS – TVAROVÁ PSYCHOLOGIE 131
8.1
Vznik gestaltismu 131
8.2
Lipská celostní škola 132
8.3
Berlínská škola 133
8.3.1
Max Wertheimer (1880–1943) 133
8.3.2
Wolfgang Köhler (1887–1967) 137
8.3.3
Kurt Koffka (1886–1941) 138
8.3.4
Karl Duncker (1903–1940) 140
8.3.5
Kurt Lewin (1890–1947) 141
8.4
Neogestaltismus 144
8.4.1
Kurt Goldstein (1878–1965) 144
8.4.2
Leon Festinger (1919–1989) 147
8.5
Závěr 147
9.
BEHAVIORISMUS 149
9.1
Předchůdci behaviorismu 149
9.1.1
Ruská reflexní škola 149
9.1.2
Edward Lee Thorndike (1874–1949) 153
9.2
Raný behaviorismus J. B. Watsona 155
9.3
Neobehaviorismus 159
9.3.1
Edward Chace Tolman (1886–1959) 160
9.3.2
Clark Leonard Hull (1884–1952) 162
9.3.3
Burrhus Frederic Skinner (1904–1990) 165
9.4
Hodnocení behaviorismu 167
10.
PSYCHODYNAMICKÁ PSYCHOLOGIE 169
10.1
Psychoanalýza 169
10.1.1
Sigmund Freud (1856–1939) 169
10.1.2
Ego-psychologie 175
10.1.3
Britská škola objektních vztahů 177
10.1.4
Americká škola objektních vztahů 182
10.1.5
Psychologie self Heinze Kohuta (1913–1981) 186
10.2
Slavní odpadlíci 189
10.2.1
Alfred Adler ( 1870–1937) 190
10.2.2
Carl Gustav Jung (1875–1961) 191
10.2.3
Otto Rank (1884–1939) 195
10.2.4
Wilhelm Reich (1897–1957) 197
10.3
Kulturní psychoanalýza 200
10.3.1
Karen Horneyová (1885–1952) 200
10.3.2
Erich Pinchas Fromm (1900–1980) 201
10.3.3
Harry Stack Sullivan (1892–1949) 203

11.
EXISTENCIÁLNÍ A HUMANISTICKÁ PSYCHOLOGIE 207
11.1
Evropská existenciální psychologie a její filozofická východiska 208
11.1.1
Sřren Aabye Kierkegaard (1813–1855) 208
11.1.2
Martin Heidegger (1889–1976) 209
11.1.3
Daseinsanalýza 211
11.1.4
Logoterapie Viktora E. Frankla (1905–1997) 214
11.1.5
Ronald David Laing (1927–1989) 216
11.2
Humanistická psychologie 218
11.2.1
Abraham Harold Maslow (1908–1970) 219
11.2.2
Rollo R. May (1909–1994) 220
11.2.3
Carl Ransom Rogers (1902–1987) 223
12.
KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE 227
12.1
Kuhnovo pojetí vědeckých revolucí 227
12.2
Zakladatelé kognitivní psychologie 228
12.2.1
George Armitage Miller (1920) 228
12.2.2
Jerome Seymour Bruner (1915) 230
12.2.3
Ulric Neisser (1928) 232
12.3
Umělá inteligence 233
12.3.1
Alan Mathison Turing (1912–1954) 233
12.3.2
Herbert A. Simon a Allen Newell 234
12.4
Výzkum imaginace 236
12.5
Teorie modulů Jerryho A. Fodora 238
12.6
Konekcionismus 240
12.7
Závěr 241
13.
TRANSPERSONÁLNÍ PSYCHOLOGIE 243
13.1
Vznik transpersonální psychologie 243
13.2
Předchůdci transpersonální psychologie 244
13.3
Psychedelické hnutí 246
13.3.1
Druhy psychedelické zkušenosti 247
13.4
Předmět studia transpersonální psychologie 249
13.5
Některé přírodovědné teorie rozšířeného vědomí 250
13.6
Významní transpersonální psychologové 252
13.7
Závěr 255
DÍL D
ÚVOD DO POSTMODERNÍ PSYCHOLOGIE
14.
POČÁTKY POSTMODERNÍ PSYCHOLOGIE 259
14.1
Předchůdci postmoderní psychologie 261
14.2
Někteří tvůrci postmoderního stanoviska 262
14.2.1
Gregory Bateson (1904–1980) 263
14.2.2
Humberto Maturana a Francisco Varela 266
14.2.3
Michel Foucault (1926–1984) 270
14.2.4
Jacques Derrida (1930–2004) 273
14.2.5
Kenneth J. Gergen (1934) 275
15.
NĚKTERÉ SMĚRY POSTMODERNÍ PSYCHOLOGIE 279
15.1
Sociální konstrukcionismus 279
15.1.1
Psychoterapie jako sociální konstrukce 281
15.1.2
Hodnocení psychologického sociálního konstrukcionismu 283
15.2
Diskurzivní analýza 284
15.2.1
Foucaultovská diskurzivní analýza 284
15.2.2
Diskurzivní psychologie Pottera a Edwardse 286
15.3
Kritika hlavního proudu psychologie 288
15.3.1
Kritika klinické psychologie 290
15.3.2
Kritika vývojové psychologie 292
15.3.3
Feministická psychologie 292
15.4
Narativní psychologie 296
15.4.1
Vznik narativní psychologie 296
15.4.2
Soudobá narativní psychologie 298

LITERATURA 301

REJSTŘÍK JMENNÝ 319

REJSTŘÍK VĚCNÝ 323

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 7.47MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Dějiny psychologie
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 7.47 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Dějiny psychologie

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3278
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
302  272 
Ihned ke stažení
i: 14889 n: 24769660r: 3278
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
V případě, že si přejete zakoupit nové aktuální vydání, následujte prosím odkaz zde

Získáte ucelený přehled o vývoji psychologie jako oboru. Kniha mapuje jeho vznik a vnitřní diferenciaci a hlavní směry psychologie, které se zrodily ve 20. století (behaviorismus, gestaltismus, psychodynamická, fenomenologická, transpersonální, kognitivní psychologie, systémové teorie aj.).
Stranou nezůstaly ani postmoderní proudy v současné psychologii (feministická, diskurzivní či kritická psychologie). Každá z kapitol obsahuje stručnou charakteristiku či základní myšlenkové paradigma příslušného vývojového období, životní příběhy a hlavní myšlenky jeho významných představitelů i ukázky děl. Jednotlivá témata jsou uspořádána velmi přehledně a čtivě. Učebnice je určena všem studentům psychologie a ostatních humanitních oborů a také zájemcům o psychologii z řad širší veřejnosti.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Dějiny psychologie

O AUTORCE 10

PŘEDMLUVA 11
DÍL A
VÝVOJ PSYCHOLOGIE V RÁMCI NOVODOBÉ EVROPSKÉ FILOZOFIE
1.
RACIONALISMUS 17
1.1
René Descartes (1596–1650) 17
1.2
Baruch (Benedikt) Spinoza (1632–1677) 21
1.3
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) 23
1.4
Christian Wolff (1679–1754) 26
2.
EMPIRISMUS A ASOCIANISMUS 27
2.1
Empirismus 27
2.1.1
Francis Bacon (1561–1626) 27
2.1.2
Thomas Hobbes (1588–1679) 29
2.1.3
John Locke (1632–1704) 31
2.1.4
George Berkeley (1685–1753) 34
2.2
Asocianismus 36
2.2.1
David Hume (1711–1776) 36
2.2.2
David Hartley (1705–1757) 38
2.2.3
John Stuart Mill (1806–1873) 40
3.
OSVÍCENSTVÍ 43
3.1
Voltaire (1694–1778) 44
3.2
Julien Offray de La Mettrie (1709–1751) 45
3.3
Etienne Bonnot de Condillac (1715–1780) 47
3.4
Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) 49
4.
NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE 53
4.1
Immanuel Kant (1724–1804) 53
4.1.1
Kantova teorie poznání 54
4.1.2
Kantova etika 56
4.2
Johann Friedrich Herbart (1776–1841) 56
4.2.1
Některé ohlasy Herbartova učení 58
4.3
Arthur Schopenhauer (1788–1860) 59
4.4
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900) 62
4.4.1
Některé ohlasy Nietzscheho učení 65
DÍL B
VZNIK A VNITŘNÍ DIFERENCIACE OBORU PSYCHOLOGIE
5.
PŘEDPOKLADY VZNIKU PSYCHOLOGIE JAKO SAMOSTATNÉ VĚDY 69
5.1
Filozofické předpoklady 69
5.1.1
Auguste Comte (1798–1857) 69
5.1.2
Herbert Spencer (1820–1903) 71
5.2
Vývojové teorie 72
5.2.1
Charles Darwin (1809–1882) 73
5.3
Rozvoj fyziologie 77
5.3.1
Johannes Müller (1801–1858) 78
5.3.2
Hermann von Helmholtz (1821–1894) 79
5.3.3
Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) 81
5.3.4
Ewald Hering (1834–1918) 82
5.4
Rozvoj neurologie 82
5.4.1
Frenologie 83
5.4.2
Lokalizace řečových center 84
5.5
Psychofyzika 84
5.5.1
Ernst Heinrich Weber (1795–1878) 84
5.5.2
Gustav Theodor Fechner (1801–1887) 85
5.5.3
Stanley Smith Stevens (1906–1973) 87
6.
ZAKLADATELÉ SAMOSTATNÉ PSYCHOLOGIE 89
6.1
Wilhelm Maximilian Wundt (1832–1920) 89
6.2
Francis Galton (1822–1911) 92
6.3
Hermann Ebbinghaus (1850–1909) 94
6.4
William James (1842–1910) 96
7.
HISTORICKÉ PSYCHOLOGICKÉ ŠKOLY 101
7.1
Empirické a experimentální psychologické školy 101
7.1.1
Strukturalismus 101
7.1.2
Funkcionalismus 102
7.1.2.1 Vznik aplikované psychologie 105
7.1.3
Francouzská psychologie 108
7.1.4
Würzburská škola 113
7.2
Psychologické školy ovlivněné filozofií 115
7.2.1
Duchovědná psychologie 116
7.2.2
Psychologie aktu 118
7.2.3
Vznik fenomenologie 120
7.2.3.1 Carl Stumpf (1848–1936) 120
7.2.3.2 Edmund Husserl (1859–1938) 121
7.2.4
Filozofie života 123
7.2.5
William McDougall (1871–1938) 125

Díl C
HLAVNÍ SMĚRY PSYCHOLOGIE 20. STOLETÍ

ÚVOD K DÍLU C 130
8.
GESTALTISMUS – TVAROVÁ PSYCHOLOGIE 131
8.1
Vznik gestaltismu 131
8.2
Lipská celostní škola 132
8.3
Berlínská škola 133
8.3.1
Max Wertheimer (1880–1943) 133
8.3.2
Wolfgang Köhler (1887–1967) 137
8.3.3
Kurt Koffka (1886–1941) 138
8.3.4
Karl Duncker (1903–1940) 140
8.3.5
Kurt Lewin (1890–1947) 141
8.4
Neogestaltismus 144
8.4.1
Kurt Goldstein (1878–1965) 144
8.4.2
Leon Festinger (1919–1989) 147
8.5
Závěr 147
9.
BEHAVIORISMUS 149
9.1
Předchůdci behaviorismu 149
9.1.1
Ruská reflexní škola 149
9.1.2
Edward Lee Thorndike (1874–1949) 153
9.2
Raný behaviorismus J. B. Watsona 155
9.3
Neobehaviorismus 159
9.3.1
Edward Chace Tolman (1886–1959) 160
9.3.2
Clark Leonard Hull (1884–1952) 162
9.3.3
Burrhus Frederic Skinner (1904–1990) 165
9.4
Hodnocení behaviorismu 167
10.
PSYCHODYNAMICKÁ PSYCHOLOGIE 169
10.1
Psychoanalýza 169
10.1.1
Sigmund Freud (1856–1939) 169
10.1.2
Ego-psychologie 175
10.1.3
Britská škola objektních vztahů 177
10.1.4
Americká škola objektních vztahů 182
10.1.5
Psychologie self Heinze Kohuta (1913–1981) 186
10.2
Slavní odpadlíci 189
10.2.1
Alfred Adler ( 1870–1937) 190
10.2.2
Carl Gustav Jung (1875–1961) 191
10.2.3
Otto Rank (1884–1939) 195
10.2.4
Wilhelm Reich (1897–1957) 197
10.3
Kulturní psychoanalýza 200
10.3.1
Karen Horneyová (1885–1952) 200
10.3.2
Erich Pinchas Fromm (1900–1980) 201
10.3.3
Harry Stack Sullivan (1892–1949) 203

11.
EXISTENCIÁLNÍ A HUMANISTICKÁ PSYCHOLOGIE 207
11.1
Evropská existenciální psychologie a její filozofická východiska 208
11.1.1
Sřren Aabye Kierkegaard (1813–1855) 208
11.1.2
Martin Heidegger (1889–1976) 209
11.1.3
Daseinsanalýza 211
11.1.4
Logoterapie Viktora E. Frankla (1905–1997) 214
11.1.5
Ronald David Laing (1927–1989) 216
11.2
Humanistická psychologie 218
11.2.1
Abraham Harold Maslow (1908–1970) 219
11.2.2
Rollo R. May (1909–1994) 220
11.2.3
Carl Ransom Rogers (1902–1987) 223
12.
KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE 227
12.1
Kuhnovo pojetí vědeckých revolucí 227
12.2
Zakladatelé kognitivní psychologie 228
12.2.1
George Armitage Miller (1920) 228
12.2.2
Jerome Seymour Bruner (1915) 230
12.2.3
Ulric Neisser (1928) 232
12.3
Umělá inteligence 233
12.3.1
Alan Mathison Turing (1912–1954) 233
12.3.2
Herbert A. Simon a Allen Newell 234
12.4
Výzkum imaginace 236
12.5
Teorie modulů Jerryho A. Fodora 238
12.6
Konekcionismus 240
12.7
Závěr 241
13.
TRANSPERSONÁLNÍ PSYCHOLOGIE 243
13.1
Vznik transpersonální psychologie 243
13.2
Předchůdci transpersonální psychologie 244
13.3
Psychedelické hnutí 246
13.3.1
Druhy psychedelické zkušenosti 247
13.4
Předmět studia transpersonální psychologie 249
13.5
Některé přírodovědné teorie rozšířeného vědomí 250
13.6
Významní transpersonální psychologové 252
13.7
Závěr 255
DÍL D
ÚVOD DO POSTMODERNÍ PSYCHOLOGIE
14.
POČÁTKY POSTMODERNÍ PSYCHOLOGIE 259
14.1
Předchůdci postmoderní psychologie 261
14.2
Někteří tvůrci postmoderního stanoviska 262
14.2.1
Gregory Bateson (1904–1980) 263
14.2.2
Humberto Maturana a Francisco Varela 266
14.2.3
Michel Foucault (1926–1984) 270
14.2.4
Jacques Derrida (1930–2004) 273
14.2.5
Kenneth J. Gergen (1934) 275
15.
NĚKTERÉ SMĚRY POSTMODERNÍ PSYCHOLOGIE 279
15.1
Sociální konstrukcionismus 279
15.1.1
Psychoterapie jako sociální konstrukce 281
15.1.2
Hodnocení psychologického sociálního konstrukcionismu 283
15.2
Diskurzivní analýza 284
15.2.1
Foucaultovská diskurzivní analýza 284
15.2.2
Diskurzivní psychologie Pottera a Edwardse 286
15.3
Kritika hlavního proudu psychologie 288
15.3.1
Kritika klinické psychologie 290
15.3.2
Kritika vývojové psychologie 292
15.3.3
Feministická psychologie 292
15.4
Narativní psychologie 296
15.4.1
Vznik narativní psychologie 296
15.4.2
Soudobá narativní psychologie 298

LITERATURA 301

REJSTŘÍK JMENNÝ 319

REJSTŘÍK VĚCNÝ 323

O Autorovi

Plháková Alena
Odbornice v oblasti obecné psychologie a dějin psychologie. Vystudovala obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Dlouhodobě se zabývá problematikou inteligence a tvořivosti, historií psychoanalytického hnutí a postmoderní psychologii.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 475 
E-kniha 428 
Tištěná 365 
E-kniha 329 
Tištěná 356 
E-kniha 320 
Tištěná 484 
E-kniha 436 
Tištěná 305 
E-kniha 275 
Tištěná 152 
E-kniha 137 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.