0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Zpracování osobních údajů - autoři

Ochrana osobních údajů a soukromí nositelů majetkových autorských práv

1. KDO JSME A NA KOHO SE MŮŽETE OBRACET VE VĚCECH OCHRANY VAŠEHO SOUKROMÍ

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za níže uvedenými účely, jsou zpracovávány naší společností Grada Publishing, a.s., se sídlem U PRŮHONU 22, 170 00 Praha, IČ 48 11 02 48, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B 7658 (dále jen „naše společnost“ nebo „správce").
 
S Vašimi osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání, případně k jejich zneužití. Vašeho soukromí si vážíme a respektujeme ho.
 
Některé z vámi poskytovaných údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom Vám nemohli poskytnout naše služby, uzavřít s Vámi smluvní vztah a plnit povinnosti z něj vyplývající.
 
Zavazujeme se, že budeme s Vašimi osobními údaji zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Prohlašujeme, že budeme zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a budeme jednat způsobem, který neodporuje zákonu ani jiným obecně závazným právním předpisům a nebudeme je ani obcházet. Prohlašujeme, že v případě, kdy je na zpracování osobních údajů ve smyslu zákona vyžadován Váš souhlas, nebudeme si souhlas nijak vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí uzavření smluvního vztahu, poskytnutí služby prodeje zboží nebo povinnosti námi stanovené.
 
Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.
 
V případě, Vašich otázek týkajících se ochrany Vašich osobních údajů, případně při uplatňování Vašich práv uvedených v odstavci "Poučení o vašich právech" a v odstavci "Právo namítat", se na nás neváhejte obrátit. Použijte prosím buď náš kontaktní formulář nebo některý z níže uvedených kontaktů:
E-mail:  info@grada.cz
Telefon:  234 264 401, 234 264 402

2. JAKÉ ÚDAJE JSOU O VÁS ZPRACOVÁNY

Od Vás jako našich smluvních partnerů - autorů, nositelů autorských práv, naše společnost zpracovává osobní údaje, kterými jsou jméno a příjmení, adresa (trvalé bydliště, kontaktní adresa) / místo podnikání, datum narození / IČ, DIČ telefonní číslo (pevná linka, mobil), e-mailová adresa a číslo bankovního účtu. Tyto údaje slouží na Vaši přesnou identifikaci a umožňují nám plnit smluvní povinnosti – zejména vystavení daňových dokladů, zasílání autorských výtisků a podobně. Bez toho, abyste nám povinné údaje poskytli, nelze smlouvu uzavřít. 

3. NA JAKÝ ÚČEL A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY

Výše uvedené osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme pro účely:
uzavření smluvního vztahu a plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy, na plnění smluvních povinností - např. na zaslání autorských výtisků, vyúčtování, fakturace, atd., v níž vystupujete jako jedna ze smluvních stran;
archivace, která je potřebná ke splnění povinností vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy. Účetní doklady archivujeme po dobu 10 let ode dne jejich vystavení. V 10 roční lhůtě (která odpovídá objektivní promlčecí lhůtě podle. Občanského zákoníku) uchováváme i osobní údaje uvedené ve smlouvě, pro případ potřeby prokázání a uplatnění možných právních nároků.;
Na výše uvedené účely se Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nevyžaduje.

4. KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTUJEME

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty a zpřístupněny třetím osobám. Jde o níže uvedené okruhy příjemců:
Doručovatelské společnosti
Auditorské společnosti
IT společnosti
Orgány státní správy - daňové úřady, zdravotní pojišťovny, sociální pojišťovny, soudy, soudní exekutoři a podobně.

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje uchováváme v závislosti na účelu, pro který osobní údaje zpracováváme. V případě zpracování osobních údajů za účelem uzavření smluvního vztahu a archivace, Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 10 let (viz bod 3 tohoto dokumentu).

6. POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

S účinností od 25. května 2018 budete mít k dispozici nová práva, která by měla poskytnout efektivnější kontrolu a přehled o Vašich osobních údajů, které zpracovává správce. Konkrétně jde o právo na přístup k údajům (článek 15 GDPR), právo na opravu (článek 16 GDPR), právo na vymazání (článek 17), právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR). Vzhledem k povaze zpracování osobních údajů Vás informujeme, že Vám vzniká také právo žádat o přezkoumání individuálního rozhodnutí, které bylo založeno na automatizované zpracování osobních údajů (článek 22 GDPR), jakož i právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.

7. PRÁVO NAMÍTAT

Správce Vás v souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť poučuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování podle článku 21 GDPR a, že podle § 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu.

8. PORUŠENÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

Zároveň Vás správce informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.