0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Kariérní poradenství

Tištěná kniha
Šitá vazba
Titul doprodánr: 4262
E-kniha
PDF
127 -20 %
Ihned ke stažení
i: 15270 n: 24762227r: 4262
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Práce, a tedy i povolání, je nedílnou součástí nás všech. Povolání nás ovlivňuje dokonce natolik, že podle něj hodnotíme svou spokojenost s vlastním životem, životním stylem či způsobem trávení volného času. Odborníci odhadují, že jen asi 18 % lidí má zaměstnání, které jim umožňuje uspokojující realizaci. Proč tedy nezvýšit zmíněné procento a nezlepšit současný stav právě pomocí kariérního poradenství? Vždyť právě volba povolání patří k nejvýznamnějším rozhodnutím v životě člověka a někdy může být i natolik náročná, že vyžaduje pomoc specialisty. Co vše takové kariérní poradenství obnáší a jak může pomoci při těžkém rozhodování, to se dozvíte v knize předního oborníka doc. PhDr. Štefana Vendela, CSc.

Z obsahu knihy Kariérní poradenství

Úvod

I. VÝCHODISKA KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ
1. Optimální pracovní zařazení - správný člověk na správném místě
2. Volba povolání jako životní vývojová úloha
2.1 Kariérní zralost
3. Teorie kariérního vývoje
3.1 Hollandův model typů osobnosti a pracovního prostředí
3.1.1 Hollandův model typů osobnosti
3.1.2 Hollandovy typy pracovního prostředí
3.2 Teorie životních stadií D. Supera
3.3 Teorie volby povolání a klasifikační systém zaměstnání A. Roeové
3.3.1 Šest úrovní povolání
3.3.2 Použití klasifikačního systému A. Roeové v poradenství
3.4 McClellandovy typy potřeb
3.5 Scheinovy kariérní kotvy
3.6 Typy osobnosti I. Myersové a K. Briggsové
3.6.1 Vnímání - usuzování
3.6.2 Extroverze a introverze
3.6.3 Použití typologie I. Myersové a K. Briggsové v poradenství
4. Kariérní poradenství: Vymezení cíle a kroky
4.1 Strukturální přístup v kariérním poradenství
4.2 Kroky kariérního poradenství
5. Faktory důležité v kariérním poradenství
5.1 Schopnosti
5.2 Minulé výkony
5.3 Zájmy a výběr povolání
5.4 Pracovní hodnoty
5.5 Osobnostní vlastnosti
5.6 Temperament
6. Klasifikace zaměstnání pro potřeby kariérního poradenství
6.1 Cíle klasifikačního systému
6.2 Přehled klasifikačního systému
6.3 Základní náplň prací
6.3.1 Dimenze základních náplní práce
6.4 Mapa světa práce pro skupiny zaměstnání
6.4.1 Použití mapy
6.4.2 Neformální postupy
6.4.3 Formální postupy
6.4.4 Použití ve výzkumu
7. Diagnostika v kariérním poradenství
7.1 Diagnostické nástroje kariérního poradenství
7.2 Specifika diagnostiky v kariérním poradenství
7.3 Použití testů pro predikci výkonu
7.4 Úloha rozhovoru v kariérním poradenství
8. Způsobilosti poradce v kariérním poradenství
8.1 Poskytování informací o školách a povoláních
8.2 Pomáhající dovednosti

II. Kariérní poradenství pro jednotlivé kategorie klientů
1. Nerozhodnost při volbě povolání
1.1 Typy nerozhodnosti v kariérním vývoji
1.2 Diferenciální diagnóza typů nerozhodnosti při volbě povolání
1.3 Poradenské postupy pro snižování nerozhodnosti při volbě povolání
1.4 Kompetence pro práci s nerozhodností
1.5 Jiné přístupy k odstraňování nerozhodnosti při volbě povolání
1.5.1 Obsahové charakteristiky intervence
1.5.2 Interpersonální kontext
1.5.3 Strukturovanost
1.6 Způsoby rozhodování
2. Nereálné volby studia a povolání
2.1 Změna nerealistických aspirací
2.1.1 Využití poradenského procesu
2.1.2 Zkoumání povolání
2.1.3 Sebepoznání a ujasňování cílů
2.1.4 Psychologická diagnostika
2.1.5 Práce s nerealistickými aspiracemi
2.1.6 Hraní rolí a skupinové procesy

3. Klient s několika volbami
3.1 Závěry pro poradenství

4. Kariérní vývoj a poradenství u nadaných jedinců
4.1 Problémy nadaných v kariérním vývoji
4.2 Kariérní informace u nadaných
4.3 Kariérní vývoj nadaných dívek
4.4 Poradenské potřeby nadaných žáků gymnázií
4.4.1 Připravenost k volbě studia
4.4.2 Potřeba školních a kariérních informací
4.4.3 Potřeba ověřit si správnost volby studia
4.4.4 Jiné problémy nadaných
4.5 Zkušenosti s kariérní orientací nadaných
5. Střídání zaměstnání a kariérní moratorium
5.1 Přechod od adolescence dospělosti
5.2 Střídání zaměstnání
5.3 Moratorium: Čas na psychický odpočinek
5.4 Poradenství pro mladé dospělé v období přechodu ze školy do zaměstnání

III. Programový přístup k volbě povolání a skupinové poradenství
1. Programový přístup k výběru povolání
1.1 Definice a charakteristiky psychologického poradenského programu
1.2 Programy v kariérním poradenství
1.2.1 Předpoklady kvalitního programu kariérní orientace a poradenství uskutečňovaného v podmínkách školy
1.2.2 Zásady pro vývoj programu
1.3 Program kariérní orientace na základní škole
1.3.1 Konkretizace cílů programu kariérní orientace na základní škole
1.4 Hodnocení účinnosti programu
2. Příklady poradenských programů
2.1 Program Ty a tvé povolání
2.1.1 Struktura programu
2.2 Progran Plánování života
2.2.1 Práce a mimopracovní aktivity člověka
2.2.2 Plánování života - poradenská syntéza
2.2.3 Vedení programu
2.2.4 Zkušenosti s ověřováním
2.3 Program průvodce světem povolání
2.3.1 Popis programu
2.3.2 Efektivnost programu Průvodce světem povolání
2.4 Programy série The Real Game
3. Skupinové formy poradenství v kariérním vývoji

IV. Kariérní poradenství jako oblast profesionální činnosti
1. Kariérní poradenství v zahraničí
2. Možnosti a limity kariérního poradenství
2.1 Klienti a jejich situace
2.2 Poradci
2.3 Práce a pracovní místa
3. Kariérní poradenství na začátku 21. Století
3.1 Kariérní vývoj jako celoživotní proces
3.2 Informačně-komunikační technologie
3.3 Individuální poradenství
3.4 Partnerství a spolupráce
3.5 Od rozhodování k rozvíjení
3.5.1 Poradenství orientované na rozhodování
3.5.2 Rozvíjející kariérní poradenství

Závěr
Příloha - tabulky skupin zaměstnání
Literatura
Jmenný rejstřík

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 0.7MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Kariérní poradenství
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 0.7MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Kariérní poradenství

Práce, a tedy i povolání, je nedílnou součástí nás všech. Povolání nás ovlivňuje dokonce natolik, že podle něj hodnotíme svou spokojenost s vlastním životem, životním stylem či způsobem trávení volného času. Odborníci odhadují, že jen asi 18 % lidí má zaměstnání, které jim umožňuje uspokojující realizaci. Proč tedy nezvýšit zmíněné procento a nezlepšit současný stav právě pomocí kariérního poradenství? Vždyť právě volba povolání patří k nejvýznamnějším rozhodnutím v životě člověka a někdy může být i natolik náročná, že vyžaduje pomoc specialisty. Co vše takové kariérní poradenství obnáší a jak může pomoci při těžkém rozhodování, to se dozvíte v knize předního oborníka doc. PhDr. Štefana Vendela, CSc.
Tištěná kniha
Šitá vazba
Titul doprodánr: 4262
E-kniha
PDF
127 -20 %
Ihned ke stažení
i: 15270 n: 24762227r: 4262

Z obsahu knihy Kariérní poradenství

Úvod

I. VÝCHODISKA KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ
1. Optimální pracovní zařazení - správný člověk na správném místě
2. Volba povolání jako životní vývojová úloha
2.1 Kariérní zralost
3. Teorie kariérního vývoje
3.1 Hollandův model typů osobnosti a pracovního prostředí
3.1.1 Hollandův model typů osobnosti
3.1.2 Hollandovy typy pracovního prostředí
3.2 Teorie životních stadií D. Supera
3.3 Teorie volby povolání a klasifikační systém zaměstnání A. Roeové
3.3.1 Šest úrovní povolání
3.3.2 Použití klasifikačního systému A. Roeové v poradenství
3.4 McClellandovy typy potřeb
3.5 Scheinovy kariérní kotvy
3.6 Typy osobnosti I. Myersové a K. Briggsové
3.6.1 Vnímání - usuzování
3.6.2 Extroverze a introverze
3.6.3 Použití typologie I. Myersové a K. Briggsové v poradenství
4. Kariérní poradenství: Vymezení cíle a kroky
4.1 Strukturální přístup v kariérním poradenství
4.2 Kroky kariérního poradenství
5. Faktory důležité v kariérním poradenství
5.1 Schopnosti
5.2 Minulé výkony
5.3 Zájmy a výběr povolání
5.4 Pracovní hodnoty
5.5 Osobnostní vlastnosti
5.6 Temperament
6. Klasifikace zaměstnání pro potřeby kariérního poradenství
6.1 Cíle klasifikačního systému
6.2 Přehled klasifikačního systému
6.3 Základní náplň prací
6.3.1 Dimenze základních náplní práce
6.4 Mapa světa práce pro skupiny zaměstnání
6.4.1 Použití mapy
6.4.2 Neformální postupy
6.4.3 Formální postupy
6.4.4 Použití ve výzkumu
7. Diagnostika v kariérním poradenství
7.1 Diagnostické nástroje kariérního poradenství
7.2 Specifika diagnostiky v kariérním poradenství
7.3 Použití testů pro predikci výkonu
7.4 Úloha rozhovoru v kariérním poradenství
8. Způsobilosti poradce v kariérním poradenství
8.1 Poskytování informací o školách a povoláních
8.2 Pomáhající dovednosti

II. Kariérní poradenství pro jednotlivé kategorie klientů
1. Nerozhodnost při volbě povolání
1.1 Typy nerozhodnosti v kariérním vývoji
1.2 Diferenciální diagnóza typů nerozhodnosti při volbě povolání
1.3 Poradenské postupy pro snižování nerozhodnosti při volbě povolání
1.4 Kompetence pro práci s nerozhodností
1.5 Jiné přístupy k odstraňování nerozhodnosti při volbě povolání
1.5.1 Obsahové charakteristiky intervence
1.5.2 Interpersonální kontext
1.5.3 Strukturovanost
1.6 Způsoby rozhodování
2. Nereálné volby studia a povolání
2.1 Změna nerealistických aspirací
2.1.1 Využití poradenského procesu
2.1.2 Zkoumání povolání
2.1.3 Sebepoznání a ujasňování cílů
2.1.4 Psychologická diagnostika
2.1.5 Práce s nerealistickými aspiracemi
2.1.6 Hraní rolí a skupinové procesy

3. Klient s několika volbami
3.1 Závěry pro poradenství

4. Kariérní vývoj a poradenství u nadaných jedinců
4.1 Problémy nadaných v kariérním vývoji
4.2 Kariérní informace u nadaných
4.3 Kariérní vývoj nadaných dívek
4.4 Poradenské potřeby nadaných žáků gymnázií
4.4.1 Připravenost k volbě studia
4.4.2 Potřeba školních a kariérních informací
4.4.3 Potřeba ověřit si správnost volby studia
4.4.4 Jiné problémy nadaných
4.5 Zkušenosti s kariérní orientací nadaných
5. Střídání zaměstnání a kariérní moratorium
5.1 Přechod od adolescence dospělosti
5.2 Střídání zaměstnání
5.3 Moratorium: Čas na psychický odpočinek
5.4 Poradenství pro mladé dospělé v období přechodu ze školy do zaměstnání

III. Programový přístup k volbě povolání a skupinové poradenství
1. Programový přístup k výběru povolání
1.1 Definice a charakteristiky psychologického poradenského programu
1.2 Programy v kariérním poradenství
1.2.1 Předpoklady kvalitního programu kariérní orientace a poradenství uskutečňovaného v podmínkách školy
1.2.2 Zásady pro vývoj programu
1.3 Program kariérní orientace na základní škole
1.3.1 Konkretizace cílů programu kariérní orientace na základní škole
1.4 Hodnocení účinnosti programu
2. Příklady poradenských programů
2.1 Program Ty a tvé povolání
2.1.1 Struktura programu
2.2 Progran Plánování života
2.2.1 Práce a mimopracovní aktivity člověka
2.2.2 Plánování života - poradenská syntéza
2.2.3 Vedení programu
2.2.4 Zkušenosti s ověřováním
2.3 Program průvodce světem povolání
2.3.1 Popis programu
2.3.2 Efektivnost programu Průvodce světem povolání
2.4 Programy série The Real Game
3. Skupinové formy poradenství v kariérním vývoji

IV. Kariérní poradenství jako oblast profesionální činnosti
1. Kariérní poradenství v zahraničí
2. Možnosti a limity kariérního poradenství
2.1 Klienti a jejich situace
2.2 Poradci
2.3 Práce a pracovní místa
3. Kariérní poradenství na začátku 21. Století
3.1 Kariérní vývoj jako celoživotní proces
3.2 Informačně-komunikační technologie
3.3 Individuální poradenství
3.4 Partnerství a spolupráce
3.5 Od rozhodování k rozvíjení
3.5.1 Poradenství orientované na rozhodování
3.5.2 Rozvíjející kariérní poradenství

Závěr
Příloha - tabulky skupin zaměstnání
Literatura
Jmenný rejstřík

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 389
E-kniha 265 -20 %
Tištěná 289
E-kniha 197 -20 %
Tištěná 189
E-kniha 129 -20 %
Tištěná 289
E-kniha 197 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace